Select Page
Staqsini u Skoprini – Carlos Farrugia jirrispondi d-domandi tagħkom

Staqsini u Skoprini – Carlos Farrugia jirrispondi d-domandi tagħkom

Kif spjegajna ftit ġranet ilu, Staqsini u Skoprini hija rokna ġdida fuq skoperta.net fejn se tkun qed tagħti ċ-ċans lilkom is-segwaċi tagħna li tistaqsi dak kollu li tridu lill-personalità favorita tagħkom! Wara, jintgħażlu l-aqwa 10 mistoqsijiet u jiġu mwieġba mill-personalità.

Carlos Farrugia huwa l-ewwel personalità ta’ Staqsini u Skoprini u dawn huma r-risposti tiegħu għall-mistoqsijiet tagħkom:

Hemm xi pjanijiet għal xi dramm minn tiegħek, għal żmien il-Ġimgħa l-Kbira tas-sena d-dieħla 2022? – Abigail Spiteri

Iva, għas-sena d-dieħla hemm ippjanat li ntellgħu l-produzzjoni ‘VARI’ ta’ Trevor Zahra li minħabba l-pandemija ġiet posposta għal sentejn konsekuttivi. Nisperaw li jirnexxielna nagħmluha s-sena d-dieħla.

Xi tfisser għalik il-Belt Valletta? Kif tiddeskrivi tfulitek fit-toroq tal-kapitali? – Albert Ellis

Il-Belt Valletta għalija tfisser ħafna, huwa l-post fejn jiena twelidt u trabbejt u nħossni onorat li jiena mill-Belt Valletta. It-tfulija tiegħi fil-Belt kienet waħda sempliċi u sabiħa ħafna. Skola primarja, duttrina, mużew, festi, futbol, karnival, logħob fit-toroq tal-Belt, li sfortunatament illum m’għadniex narawhom, u baħar ukoll speċjalment taħt is-sur.

Attur bravu u kull parti taqlagħha kif jgħidu. Se narawk miżżewweġ xi darba? – Lily Nappa

Grazzi ħafna, napprezza immens il-kumpliment tiegħek. Jekk il-bambin irid, iva.

Hemm xi attur jew attriċi Maltija, li għadek qatt ma ħdimt magħhom, u tixtieq taħdem magħhom fil-futur? – Abigail Spiteri

Wieħed mill-atturi bravu u versatili li nixtieq naħdem miegħu huwa l-ħabib tiegħi Shawn Ciantar, li għalkemm ħdimna fl-istess produzzjonijiet, s’issa għadu qatt ma kellna xeni flimkien.

Kieku jkollok terġa’ tagħmel il-parti ta’ Sergio, taċċetta? – Daniel Zarb

Iva, naċċetta bil-qalb kollha. Sergio kien wieħed mill-iktar karattri ta’ sfida li qatt kelli u apparti hekk Sergio rebbaħni wkoll l-unur tal-aqwa attur f’Malta f’parti prinċipali fil-‘Malta Television Awards’

Naf li int ħdimt f’diversi drama Maltija fosthom Division 7. Hemm xi karattru/karattri li għoġbuk u għalfejn? U kieku ma kellekx il-parti ta’ Fr René, liem kont tagħżel li tinterpreta u għaliex? – Joanna Azzopardi

Jiena interpretajt diversi karattri u onestament jogħġbuni kollha għax huma kollha parti minni jiġifieri diffiċli nagħżel wieħed minnhom. Qishom kollha t-tfal tiegħi u m’għandix preferenzi.

F’Division 7 tant irbatt qalbi mal-karattru ta’ Fr Rene li għalkemm kien hemm ħafna karattri interessanti u b’saħħithom ma nimmaġinanix nagħmel karattru ieħor apparti Fr Rene.

Liema kienet l-aktar xena diffiċli li qatt għamilt s’issa? – Ritianne Galea

Fil-karriera tiegħi kelli ħafna xeni interessanti u diffiċli. Waħda li dejjem tibqa’ f’moħħi hija s-‘sword fight’ li kelli f’Gizelle bejn Sergio u Luigi interpretata b’mod eċċellenti mal-ħabib tiegħi u attur Anthony Ellul.

X’kien li ispirak biex tidħol fil-qasam tad-drama? – Suzanne Vella

Meta kelli xi dsatax il-sena ġejt avviċinat mis-Sur Patrick Borg biex nagħmel film qasir fuq l-aħħar ċena ta’ Kristu, għalkemm qatt ma kelli esperjenza ħadt gost ħafna naħdmu. Fl-istess sena ġejt avviċinat mill-Għaqda Drammatika Dumnikani Beltin biex nagħmel il-parti ta’ Kristu fid-dramm tal-passjoni u minn hemm il-quddiem iddeċidejt li nieħu t-teatru u d-drama bis-serjetà u qatt ma ħarist lura.

Il-fatt li int persuna pubblika jaffettwa l-ħajja personali tiegħek? – Krista Sammut

Iva, taffettwa xi ftit. Iżda nieħu gost ħafna meta jwaqqfuni n-nies u jkellmuni fuq ix-xogħlijiet artistiċi tiegħi.

Normalment dejjem nassoċjawk ma’ karattri serji, imma xi jdaħkek l-aktar, u x’hemm li jirrilassak wara ġurnata xogħol u filming? – Abigail Spiteri

Għalkemm interpretajt ħafna karattri serji, xorta interpretajt karattri komiċi, kemm fuq it-televiżjoni u kemm fit-teatru.

Li għadu u jibqa’ jdaħħaqni u jemozzjonani minn mindu kont tifel żgħir huwa l-karattru ta’ ‘The Tramp’ interpretat mill-ikbar ispirazzjoni tiegħi li huwa l-leġġenda Charles Chaplin. Apparti hekk, nieħu gost ħafna nara komiċi Maltin li ħafna minnhom huma ħbieb tiegħi u bravi immens.

Li jirrilassani wara ġurnata xogħol u impenji oħra huwa li mmur id-dar niekol flimkien mat-tfajla u naraw xi film jew series flimkien. Apparti hekk inħobbu mmorru nimxu u niskopru postijiet ġodda kemm f’Malta kif ukoll f’Għawdex.

Dalwaqt inħabbru min hi t-tieni personalità li se tkun qed twieġeb il-mistoqsijiet tagħkom…

Filmat: X’messaġġ għaddiet Stephanie dwar is-solitudni?

Filmat: X’messaġġ għaddiet Stephanie dwar is-solitudni?

Nitkellmu ma’ Stephanie Spiteri

Steph, il-programm Illum ma’ Steph, xi jfisser għalik?

Ħajti tirrivolvi madwaru, lanqas nimmaġinani niffunzjona mingħajru.. norqod u nqum naħseb u nippjana..il-baby tiegħi li nieħu gost narah jikber u jiżviluppa.

X’impenn u responsabilità jirrikjedi programm li jixxandar kuljum?

Full time plus plus, forsi ftit jirrealizzaw l-impenn.. nibda minn filgħodu u nibqa’ sa tard filgħaxija. Bejn suġġetti, riċerka, riklami u paper work.. qatt ma jien lesta.

Kemm ilek xandara? U x’kien l-ewwel xogħol tiegħek fil-midja?

Ili minn meta kellli 15-il sena. Bdejt b’kumbinazzjoni fuq programm reliġjuż jismu Twemmin. Qatt ma kont naħseb li ħa nsir daqshekk addict ta’ dan ix xogħol..

X’kien li ispirak biex tidħol f’dan il-qasam?

Kien ġar li kellu programm u kellu bżonn lil xi ħadd biex jippreżentah.. staqsa lili għax kien jafni, u minn hemm qatt ma ħarist lura.. għall-bidu kien dejjem part time imma għal dawn l-aħħar 4 snin ħadt ukoll il-produzzjoni kollha fuqi u allura issa sar litteralment ħajti.

X’issib l-aktar ta’ sfida f’xogħlok? U x’inhu l-akbar sodisfazzjon?

L-ikbar sfida hija l-commitment ta’ kuljum irrelevanti xi jkun qed jiġri f’ħajti.. meta pereżempju l-ma kienet qiegħda tmut kien ikolli nitlaqha u mmur nagħmel programm fejn qisu xejn mhu xejn.. kien żmien diffiċli ħafna.. però anke fil-ħajja ta’ kuljum, ġieli uġigħ ta’ ras jew uġigħ ta’ żaqq.. xorta trid tmur u tkompli. Sodisfazzjon kbir però l-imħabba u r-rispett tat-telespetturi li nħossni onorata ħafna li tant jilqgħuni.

Liema kien wieħed mill-aktar programmi diffiċli li kellek tagħmel? U waħda mill-aktar intervisti emozzjonali?

Fuq l-istess kunċett tar-risposta ta’ qabel, l-għada tal-funeral tal-mamà tiegħi. Jien lil ommi kont inħobbha wisq u meta ħallietna ħassejt li spiċċat id-dinja però l-għada tal-funeral kelli mmur fuq il-programm u nkompli. Qalbi kienet miksura f’miljun biċċa però kont inżomm f’moħħi kemm kienet kburija bija u għalhekk ħassejt li jien għandi nkun b’saħħti u niffaċċja r-realtà. Intervisti jkolli ħafna emozzjonali.. jien qalbi żgħira u nħoss ħafna u allura nempatizza u l-ugigħ ta’ ħaddieħor nieħdu miegħi.

Bla dubju, int waħda mill-preżentaturi popolari, u favoriti mal-pubbliku, tħoss li huwa importanti li tibni relazzjoni mas-segwaċi tiegħek?

Immens importanti u bżonnjuża.. jien ma jien ħadd mingħajr l-appoġġ u l-imħabba tat-telespetturi allura nara kif nagħmel biex inżomm kuntatt regolari magħhom.

Fl-opinjoni tiegħek, x’inhuma r-responsabilitajiet ta’ preżentatriċi?

Li tkun onesta, li tkun preżentabbli, li tkun reali, li żżomm ċerti opinjonijiet politiċi u kontroversjali għaliha nfisha (fil-każ ta’ programm bħal tiegħi li huwa għall-familja kollha). Li tuża’ Malti tajjeb, li tkun pożittiva, li tkun preparata.. fost oħrajn.

Jinkwetak il-fatt li dak kollu li tgħid u twassal jista’ jiġi interpretat b’mod totalment differenti milli jkun intenzjonat?

Iva, ġieli nofs kelma u xi ħadd jikteb u jgħidli li pereżempju ma qabilx jew juri li ma ħax gost.. diffiċli ħafna li dejjem togħġob lil kulħadd però nemmen li bl-onestà n-nies jifhmu li jien umana bħalhom u ġieli ngħid xi ħaġa li forsi ma tkunx eżatt.

L-isbaħ u l-agħar mumenti ta’ ħajtek s’issa..

Barra tv? L-isbaħ bla dubju kien it-twelid ta’ ibni li llum għandu 18-il sena u huwa l-mimmi t’għajnejja. L-agħar kien il-mewt ta’ ommi.

Kif affettwatek lilek personali l-pandemija?

Wara li ssakkart id-dar għal xahrejn is-sena l-oħra, jien u Michael (it-tifel) biss, iwassluli x-xirja wara l-bieb u ma niltaqa’ ma ħadd.. nagħmel il-programm minn ġol-kamra tas-sodda tat-tifel, hu l-cameraperson u soundman u kollox.. din is-sena attenta ħafna, ma mmur imkien ħlief għall-bżonn, ma niltaqa’ ma ħadd jekk mhux għax-xogħol. Inħoss li tlift ħafna mill-pjaċir tal-ħajja però hekk hemm bżonn għalissa.

Mumenti ħelwin li jkollok mas-segwaċi tiegħek..

It-telefonati ħelwin ikunu għax dak li jkun iħoss ċertu eċitament u mhux dejjem niftehmu. Il-logħob għalkemm sempliċi ġieli jħawwadhom u allura tkun ħelwa l-konversazzjoni li jkollna on air.

Ikun hemm drabi li tkun tixtieq tagħmel ftit ħin ‘il bogħod mill-ħajja pubblika?

Nhar ta’ Sibt jien naħsel u nnaddaf id-dar.. bil-ħwejjeġ ta’ ġewwa u b’xagħri mgerfex.. nitkellem mal-biċċa tal-art u nieħu gost li ma tmehrix.. mingħajr din il-ġurnata ma noqgħodx.. hemm niċċarġja l-batterija.

Liema huma l-persuni li jispirawk fil-karriera tiegħek u fil-ħajja personali tiegħek?

Fil-ħajja personali huma l-familja tiegħi, ħuti li dejjem jgħinuni u ħabib tal-qalb li dejjem jiggwidani, fuq it-television inħobb insegwi li Oprah Winfrey li minn xejn saret ikona.

Steph bħala omm, stretta? Kif tiddeskrivi r-relazzjoni tiegħek mat-tifel?

Darba ġejt deskritta bħala Hitler minn wieħed ħabib. Jien ili sseparata mindu Michael kellu sentejn u allura kelli nżomm ħafna dixxiplina fejn kien hemm bżonn biex jikber ta’ nies. Missieri hekk kien magħna u għalkemm kont narah ikrah meta kont żgħira llum nirringrazzjah tal-prinċipji li tani.

Liema kwistjonijiet int l-aktar sensittiva dwarhom? U għaliex?

Inħobb in-natura, nirrabja min ikasbarha. Ninkwieta meta nisma’ fuq uġigħ li jkun hemm minħabba diżgwid fil-familji. Nixtieq li ma narax tbatija.

Kif tieħu ħsieb is-saħħa mentali tiegħek?

Il-fatt li jien naħdem għal qalbi nemmen li tgħini ħafna biex nibqa’ pożittiva.. ikolli mumenti ibsin bħal kulħadd però ħabib kbir tiegħi għallimni li t-tazza nofsha mimlija u mhux nofsha vojta, u li dejjem hemm silver lining u b’dak ir-raġunament nara li nieħu ħsieb tiegħi nnifsi.

X’kienet l-akbar lezzjoni li tgħallimt mill-ħajja s’issa?

Li kulħadd l-istess, li kollha għandna ferħ, niket, suċċess u falliment. Li saqajk iridu jibqgħu mal-art u li iktar kemm tgħin iktar tħossok ferħana.

X’kien l-isbaħ ġest li qatt għamilt u rċevejt?

Li għamilt jien ma nafx ngħidlek, li nirċievi huwa l-imħabba tat-telespettaturi b’mod regolari.. grata ħafna.

Xi jferħek u x’jirrabjak l-aktar?

Iferrħuni l-iktar affarijiet bażiċi… telefonata bla ħsieb, messaġġ mill-qalb. Jirrabjani l-eġoiżmu ta’ ċertu nies.

L-akbar biża’ tiegħek..

Mill-wirdien u mit-tlajja’, u li xi darba nkun irrid niddependi fuq ħaddieħor.

Hemm xi ħolma li tixtieq twettaq?

Nixtieq li nixtri dar imkissra u diżastru, jew xi ħadd jafdali dar hekk, u nirranġaha u nġibha sabiħa. Għandi immaġinazzjoni fertili, noħlom kif u x’fatta, flus biex inwettaqha m’għandix.

Stephanie tgħaddi messaġġ dwar is-solitudni

Daqsxejn ta’ Nostalġija ma’ Ronald Saliba

Daqsxejn ta’ Nostalġija ma’ Ronald Saliba

Nitkellmu ma’ Ronald Saliba

Magħruf l-aktar bħala attur, iżda int proprju l-kittieb tas-sensiela Nostalġija li bdiet tixxandar mid-29 ta’ Marzu. Minn fejn u kif ġiet l-ispirazzjoni biex tibda tikteb din is-sensiela?

Kitba għat-televiżjoni kienet ilha ddur ġo moħħi għal ħafna snin. Imbagħad, fl-2019 wasal ż-żmien li kull filgħaxija bdejt nikteb xi ħaġa. Il-karattri kien ilhom snin twal jissawru ġo moħħi. Imbagħad dawn il-karattri kollha sabu ruħhom fl-istorja. Il-ħsieb kien li nagħmel madwar 39 episodju. Imma l-ewwel lestejt 17 biss. Il-ħsieb kien li jekk jintlaqgħu tajjeb, imbagħad, inkompli bl-episodji l-oħra. Ġara mbagħad li ġie l-lockdown ta’ Marzu 2020. U allura ħadt l-okkażjoni u komplejt 18-il episodju oħra.

X’tista’ tgħidilna dwar Nostalġija?

Il-ġrajja sseħħ fi tlett irħula. Ħal-Kbir huwa r-raħal ewlieni fejn iseħħu dawk il-ġrajjiet li jseħħu daż-żmien. Bil-kunflitti bejn il-kappillan, il-każin tal-banda, il-partiti politiċi u n-nies tar-raħal fejn insibu nies twajba u nies anqas twajba. F’Ħal-Waħdu insibu karattri interessanti. Dawn kollha bil-laqam, jitkellmu bl-aċċent, u kliemhom kollu idjomi. F’Ħal-Ħieles, għalkemm qed jgħixu llum, minn jeddhom jixtiequ li jibqgħu jgħixu ħielsa mill-iżvilupp.

Ġieli ktibt produzzjonijiet oħrajn qabel?

Bdejt nikteb ta’ 13-il sena. Novelli għar-Rediffusion. Wara ktibt drammi, kummiedji, fares, thrillers. Imma dejjem għall-palk. U għalkemm tnejn minnhom ġew irranġati għat-televiżjoni, NOSTALĠIJA hija l-ewwel kitba li nibtet u nkitbet għat-televiżjoni.

Kif bdiet il-karriera tiegħek ta’ attur?

Qatt ma kont miġbud li nitla’ fuq il-palk. F’moħħi kelli biss il-kitba. Imma darba kont qiegħed nidderieġi produzzjoni ta’ Carmel Gauċi b’kitba ta’ Ġorġ Peresso bl-isem ta’ L-INFERN JISTA’ JISTENNA. Ġara li min kien qiegħed jagħmel il-parti prinċipali ma setax ikompli (fl-aħħar ġimgħa) u kelli nidħol minfloku jien. Xi ħadd mill-Bonaci Brothers kien qiegħed jara din il-produzzjoni u tħajjar jagħtini parti f’Ipokriti. U minn hemm ma waqaft qatt.

Liema produzzjonijiet tħoss li għenuk l-aktar biex tevolvi bħala attur?

Kollha kemm huma. Meta kont nikteb u nidderieġi, kont nitgħallem il-ħin kollu. Kelli x-xorti li dejjem idderiġejt atturi kbar u ta’ esperjenza. U minnhom kont titgħallem il-ħin kollu.

Liema karattri li interpretajt tħoss li l-aktar ħallew impatt?

L-aktar li ħalla impatt kien il-karattru ta’ Philip f’Ipokriti. Mhux biss għax kien l-ewwel wieħed; imma aktar għax ma kienx ‘straight character’. Kien ‘rounded character’ fejn il-karattru żvolġa fuq ħafna episodji sakemm fl-aħħar spiċċa bniedem mitluq u dipress. Niftakarni nara l-film ‘Rainman’ ta’ Dustin Hoffman. Sigħat sħaħ nifli kull mossa li jagħmel. U tgħallimt ħafna minnu. Imma mbagħad, l-aktar karattru li ħadt gost nagħmel kien il-karattru ta’ Ċensu fid-Dar tas-Soru.

Liema kien l-aktar karattru diffiċli li interpretajt? U għaliex?

Il-parti ta’ Ġesù fil-passjoni tradizzjonali. Ħafna jaħsbu li dan huwa karattru interessanti. Għalija ma kienx. Huwa karattru fejn m’hemm xejn fejn l-attur jista’ jimraħ. Fejn żball żgħir huwa fatali.

Diffiċli ħafna kien il-karattru ta’ Frank Foster fil-farsa ta’ Alan Ayckbourn ‘How the Other Half Loves’. Żewg atti l-ħin kollu fuq il-palk. Traduzzjoni ta’ Frank Tanti għal Maleth. Is-sett maqsum f’żewgt idjar matul il-palk kollu. U trid toqgħod attent li ma tmissx xi biċċa għamara mid-dar l-oħra. Żewg familji jitkellmu fl-istess waqt imma ħadd mhu konxju mill-koppja l-oħra.

Kemm tħoss li sar progress f’dan il-qasam matul is-snin?

Sar progress kbir. Kemm fl-istil u anke fil-forma. Xorta nħoss, iżda, li dan l-aħħar qiegħed ikun hemm wisq produzzjonijiet; ma naħsibx li għandna diretturi, atturi, kitbiet etc.. biex jissodisfaw l-ammont kbir ta’ produzzjonijiet li qiegħdin isiru għat-televiżjoni. Bir-riskju li jitbaxxa l-livell. Fl-istess waqt, sfortunatament, niżel ħafna l-ammont ta’ produzzjonijiet teatrali li huma l-bażi għall-atturi biex wara jkomplu bit-televiżjoni.

Liema memorji ma’ atturi li m’għadhomx magħna huma l-aktar għal qalbek?

Charles Thake, Karmenu Gruppetta u Ġemma Portelli. Ma’ Charles Thake għaddejt snin twal intellgħu xi tlett produzzjonijiet fis-sena fl-Istitut Kattoliku u fit-Teatru Manoel. Ma’ Karmenu Gruppetta kelli x-xorti li naħdem fil-kummiedja ‘Appuntamenti fl-Appartamenti’. Karattru uniku u inimitabbli. Saqajh mal-art u twieled attur. Ma’ Ġemma Portelli għamilt sena niltaqgħu darbtejn fil-ġimgha fil-produzzjoni televiżiva popolari F’Baħar Wieħed.

X’jagħmlek attur tajjeb?

Attur tajjeb irid ikun ‘partikolari’ filwaqt li jibqa’ ‘kredibbli’.

Teatru jew televiżjoni? U għaliex?

Bla dubju ta’ xejn, teatru. L-ewwel nett għax tista’ tiżviluppa l-karattru aktar aħjar għax ix-xeni qiegħdin isiru fi ftit sigħat. U t-tieni għandek l-udjenza miegħek li tagħtik l-enerġija li ma tagħtihilekx it-televiżjoni.

Irrakkuntalna praspura li għamilt relatata mar-reċtar.

Aktar minn praspura aktar ngħidilha traġedja. Konna qiegħdin nagħmlu l-passjoni u jien kont qiegħed nagħmel il-parti ta’ Kristu. Wieħed mill-qassisin il-kbar fettillu jobżoqli bis-serjetà. Kif dħalna fil-kwint, jien qlajt il-labra li kienet qiegħda żżomli l-biċċa li kelli fuq il-malja li kelli taħt biex inniggżu biha. Fi ftit mumenti kelli nerġa’ noħroġ fuq il-palk inġorr is-salib. Erġajt għamilt il-labra imma m’għamilthiex sew. Il-konsegwenza kienet li eżatt f’nofs il-palk din l-imbierka biċċa bdiet nieżla. Xi ħadd beda jgħajjat minn bejn il-kwinti u spiċċajt nagħfas is-salib mal-biċċa biex ma taqax. Mur ara ‘l Kristu sejjer għal kruċifissjoni bil-malja.

‘Il bogħod mill-karriera tiegħek f’dan il-qasam, min hu Ronald Saliba?

Illum pensjonant. Il-mara tiegħi Rita u għandna tifla waħda Sarah. Illum ukoll għandna neputi li jismu Ronald ukoll. B’hekk ħajjtina mimlija sewwa.

Kif tiddeskrivi t-tfulija tiegħek? U liem memorji tgħożż l-aktar?

Sabiħa ħafna. Mid-dar għall-iskola, għall-Museum, nistudjaw u nilagħbu fit-triq mingħajr biża’ li ttajjarna karozza. Ngħożż ħafna il-ħarġiet ma’ tal-Mużew fis-sajf għall-baħar. U aktar tard il-ġimgħat camping ma’ żgħażagħ oħra f’Dar il-Fekruna.

Liema kienu l-isbaħ u l-agħar mumenti ta’ ħajtek?

L-isbaħ meta twieldet it-tifla tiegħi Sarah kif ukoll meta ħames snin ilu Sarah welldet lin-neputi Ronald. L-agħar kienet il-mewt ta’ missieri George li kien għalija ħabib qabel missier.

X’jispirak l-aktar?

Kull kelma li nisma’ u kull karattru li nara. Sirt nieqaf naħseb fuq kull ma nisma’ w nara.

Xi tqis li kienu l-kisbiet tiegħek?

Li wasalt fejn u kif ninsab illum. Tant, illi kieku kelli nerġa’ nibda mill-bidu nerġa’ nagħmel kull m’għamilt.

Fejn u kif jirnexxilek issib il-kuntentizza?

Fuq mejda tal-ikel għal xi ikla tajba jew għal xi kafè mal-familja u ħbieb.

X’messaġġ tgħaddi lil dawk li għadhom fil-bidu tal-qasam tar-reċtar?

Fittxu li tibdew mill-palk. U itilgħu fejn u kemm jgħidilkom il-produttur. Mhux dejjem tkun tajjeb jew ħażin daqs kemm taħseb int. Ħalli lil ħaddieħor jara fik il-ħiliet tiegħek.

Filmat: X’kellha xi tgħid l-attriċi Rita Camilleri dwar Lino Grech?

Filmat: X’kellha xi tgħid l-attriċi Rita Camilleri dwar Lino Grech?

Nitkellmu ma’ Rita Camilleri

Rita, bħalissa qed tinterpreta l-karattru ta’ Anġela fuq Sorelle. Liema kienet l-aktar xena li ħadt gost tagħmel? U x’sibt l-aktar ta’ sfida b’dan il-karattru?

L-aktar xena li ħadt pjaċir nagħmel kienet meta mort infittex lil Steve u fl-aħħar arrestajnieh. Bħala sfida huwa l-fatt li Anġela ma tibża’ minn xejn mhux bħali!!

Hemm similaritajiet bejn il-karattru ta’ Anġela u tiegħek personali? F’liema sitwazzjonijiet taħseb li kont taġixxi differenti minnha?

Naħseb l-unika ħaġa simili li għandi ma’ Anġela hija l-imħabba li għandha hi lejn bintha u jien lejn ibni. Li kont naġixxi differenti naħseb dwar il-fatt li hi ma tridx li tmur tfittex lil missierha għat-trapjant.

Kif intlaqa’ min-nies dan il-karattru?

Milli jgħiduli intgħoġob ħafna u jammirawha.

Meqjusa bħala waħda mill-atturi veterani ta’ pajjiżna. Kemm ilek attriċi?

L-ewwel darba li tlajt fuq il-palk imma m’għidt xejn!! Kelli 4 snin, id-DePorres.

Kif nibtet l-imħabba tiegħek għar-reċtar?

Naħseb minn dakinhar, kull meta nitla’ fuq il-palk inkun f’dinja oħra.

Kif bdiet il-karriera tiegħek ta’ attriċi?

Konna nkunu d-DePorres għax iż-zijiet li trabbejt magħhom kienu jgħinu hemm u kien hemm kumpanija li ttella’ l-plays li kellha bżonn tifla għall-aħħar xena u z-ziju qallu bija!

Liema kienet l-ewwel produzzjoni teatrali li ħadt sehem fiha?

Ta’ 6 snin Fr Bjorn kien kiteb buzette għall-konkors li kellu jsir għat-tfal u dan kien jismu “Taqtigħ il-Qalb” u konna ġejna t-tielet.

Teatru jew televiżjoni? U għaliex?

Teatru, is-sensazzjoni li tħoss meta titla’ fuq il-palk, l-eċitament u l-feedback tan-nies, ma ssibhomx fil-filming.

Mill-karattri kollha li ħdimt s’issa, liema minnhom taħseb li ħalla l-aktar impatt fuq in-nies?

Għalija l-aktar karattru li ħalla impatt kien il-karattru ta’ Filumena. Permezz ta’ dan il-karattru tara l-imħabba tal-omm xi twassalha tagħmel.

U liem minnhom ħalla l-aktar impatt fuqek personali?

Ikolli nammetti li l-karattru ta’ Filumena huwa l-aktar karattru li ħalla impatt fuqi personali wkoll. L-omm ma tieqaf qatt taħseb fuq uliedha, anki meta jikbru.

X’tiftakar dwar preparamenti ta’ produzzjonijiet li ħadt sehem fihom fil-bidu tal-karriera tiegħek? U x’differenzi tara minn dak iż-żmien għal-lum?

Ilum ħafna aħjar għax għandek ir-riklamar jgħin ħafna u l-production houses qed jinvestu f’aktar equipment pereżempju f’produzzjoni minnhom ħdimna b’erba’ kameras allura ħadna take waħda mhux xi 6 jew 7 takes. Issa ħafna aktar faċli, l-ewwel darba li ħadt sehem fuq it-TV kelli 10 snin, dak iż-żmien jekk tagħmel żball terġa’ tibda x-xena mill-ġdid!! Illum ovvja bit-teknoloġija ġdida nagħmel dik il-biċċa biss. Illum ħafna aħjar!!

Semmilna wħud mill-memorji l-aktar li tgħożż ma’ atturi veterani li m’għadhomx magħna..

Naħseb l-aktar għal qalbi huma l-memorji ta’ Lino Grech. Niftakar konna nkunu qed nagħmlu play l-institute u tarah waqt il-provi jagħmel il-karattri kollha, litteralment jinbidel quddiem għajnejk.

Irrakkuntalna praspura li għamilt jew ġratlek relatata mar-reċtar..

Nifftakar konna qed nagħmlu kummiedja l-Manoel meta wieħed mill atturi kien ħa joħroġ fuq il-palk marritlu l-buttuna tax-shorts, irid joħroġ u ma jistax għax ħa jaqalu ix-shorts u dak il-ħin qbadt hairpin u rnexxili nżommlu x-shorts milli jaqalu u mbuttajtu ‘l barra għal fuq il-palk. Dawk is-sekondi rajnihom sigħat.

‘Il bogħod mir-reċtar, min hi Rita Camilleri? Kif tiddeskrivi lilek innifsek?

Issa jien irtirata u nieħu pjaċir insib il-ħin għall-passatempi li qabel ma tantx kelli ċans għalihom. Jien omm u minn sena u tlett xhur ilu sirt nanna ta’ baby Alex. Nipprova nkun pożittiva kemm nista’ avolja l-ħajja mhux dejjem tħallini.

Qattajt parti kbira minn ħajtek mas-Salesjani. X’impatt ħalla fuq ħajtek dan?

Impatt qawwi, għalija s-Salesjani huma t-tieni familja tiegħi, qattajt parti kbira minn ħajti hemm u bil-ħila tagħhom wasalt fejn wasalt fit-teatru.

X’jagħtik l-aktar sodisfazzjon f’ħajtek?

Meta nkun mal-familja, ma’ huti u l-familji tagħhom, hemm inkun fil-ġenna tal-art.

Persuni li jispirawk kemm fil-karriera tiegħek ta’ attriċi kif ukoll personali…

Bħala attur jew direttur, kif semmejt fuq Lino Grech, u kelli tutor id-drama school li llum sfortunatament m’għadhiex magħna Ethel Farrugia. U personalment iz-ziju li kien rabbieni, dejjem bil-kelma t-tajba, u dejjem għallimni nipprova nara t-tajjeb f’kulħadd.

L-isbaħ u l-agħar mumenti ta’ ħajtek s’issa..

Bla dubju l-isbaħ mument kien meta sirt omm u wara meta sirt nanna. L-agħar mument f’ħajti li ħalla impatt ikrah kien meta sena u nofs ilu konna miseries ma’ oħti u waqgħet u mietet quddiemi. Xena li tmur qatt minn quddiem għajnejja.

X’inhi l-akbar lezzjoni li tgħallimt mill-ħajja s’issa?

Li għandek tgħix il-mument u tgħid lil dak li jkun li tħobb għax meta jiġri kif ġara lilna mbagħad wara jkun tard wisq.

Liema kwistjonijiet int l-aktar sensittiva dwarhom? U għaliex?

Fejn jidħol l-abort, suġġett naqra delikat imma jweġġagħni ħafna u meta naf li hawn tant koppji li jixtiequ t-tfal u ma jistgħux, u qtil ta’ kreaturi innoċenti ma niflaħiex. It-tfal barka jġibu.

Hemm xi ħaġa li dejjem xtaqt tagħmel u għad ma kellekx l-opportunità li tagħmilha?

Nixtieq nitgħallem aktar crafts u meta kont iżgħar dejjem xtaqt nidħol pulizija imma d-daddy ma ħallinix għax hu kien pulizija u ma ridnix!

Kif jirnexxilek tagħraf il-pożittività tal-ħajja?

Meta nara l-kuraġġ tan-nies li huma inqas ixxurtjati minni ngħid jien għandi saħħti, il-familja b’saħħitha u għandi saqaf fuq rasi, hemm tiġini s-saħħa li nkun pożittiva.

X’messaġġ tixtieq tgħaddi?

Nixtieq ngħid grazzi lil kull min jibgħatli l-messaġġi, u kliem li jinkoraġġuni u grazzi kbira lil dawk kollha li kienu hemm għalija fl-agħar mumenti ta’ ħajti.

“…Ngħix il-mument għax il-ħajja taf tinbidel f’sekonda…” – Sarah Camilleri

“…Ngħix il-mument għax il-ħajja taf tinbidel f’sekonda…” – Sarah Camilleri

Nitkellmu ma’ Sarah Camilleri

Sarah, fl-ewwel żewġ episodji tas-serje Nostalġija ltqajna mal-karattru li qed tinterpreta, dak ta’ Marija. X’tista’ tgħidilna dwar dan il-karattru?

Marija hija mara tal-ġabra tal-familja. Tagħmel minn kollox biex iżżomm l-għaqda fil-familja, anke jekk tbati hi stess. Ir-refuġju tagħha huma wliedha u l-pariri tal-kappillan, li jemmen li t-talb jinstema’. S’hawn nista’ ngħid għalissa.

Bħalissa qed tinterpreta wkoll żewġ karattri impenjattivi f’żewġ produzzjonijiet differenti. F’Division 7 bil-karattru ta’ Chloe u f’Fattigi bil-karattru ta’ Catherine. X’tgħidilna dwar l-esperjenza tiegħek biż-żewġ karattri? Evolvew kif xtaqt?

Iva, bħalissa qed ninterpreta lil Chloe u lil Catherine, żewġ karattri differenti ħafna minn xulxin, però t-tnejn li huma determinati u jaħdmu għal dak li jemmnu fih. It-tnejn huma indipendenti u jiġġieldu għat-tajjeb. Meta ġejt avviċinata biex ninterpretahom, fiż-żewġ produzzjonijiet kont naf il-karattru sew u anke fejn il-karattru jixtieq jasal, però ma kontx naf l-istorja kollha jew fejn se jispiċċaw. Dan għall-fatt li ilhom għaddejjin 3 u 5 snin u allura l-istejjer jevolvu ħafna, u magħhom il-karattri. Ix-xewqa tkun primarjament tal-kittieb u mhux tal-attur, imbagħad tad-direttur. Kelli x-xorti li fiż-żewġ produzzjonijiet, l-awtur u d-direttur huma l-istess persuna, u hekk tkun iktar faċli tifhem dak li l-kittieb jixtieq mill-karattru. Kont qed naħdem ukoll fuq “Nostalġija” bil-karattru ta’ Marija li beda jintwera mit-Tnejn, 29 ta’ Marzu. Marija hija totalment differenti minn Catherine u Chloe, u dak il-pjaċir tiegħi meta nibda drama ġdida.

Hija faċli li tkun qed tieħu sehem f’aktar minn produzzjoni waħda fl-istess żmien?

Jien ma taffettwani xejn li ninterpreta iktar minn karattru wieħed fl-istess żmien. L-importanti hu li tqassam il-ħin sew u li jkollok biżżejjed ħin iddedikat għal kull produzzjoni li tkun fiha. Importanti ħafna, li tagħtihom kollha l-istess importanza. Jien nemmen li jekk hux faċli jew le, jiddependi ħafna minn dak li tkun tħobb tagħmel u kemm ikollok determinazzjoni. Jien minn età żgħira ħafna dejjem tgħallimt f’dixxiplina stretta tal-arti, permezz taż-żfin, u allura minn dejjem kien normali għalija li apparti x-xogħol tal-iskola, kien ikolli ‘training’ kulljum, kemm jekk hija festa, u anke jekk inkun ma’ niflaħx, jew b’xi injury miż-żfin stess. Allura għalkemm ġieli ġejt ikkritikata fuq dan l-aspett, inħossni kburija li, tgħallimt inqassam xogħli tajjeb minn età żgħira u b’hekk ma nsib l-ebda problema li nkun f’iktar minn produzzjoni waħda, u anke nagħmel teatru fl-istess żmien. Anzi llum naqqast ħafna.

Kif nibtet il-passjoni tiegħek għar-reċtar?

It-teatru minn dejjem affaxxinani. Niftakar meta kont l-iskola, sħabi kienu jagħtuni kotba relatati mat-teatru u kont nistudjahom. Meta kelli erba’ snin, ommi ħaditni għal-lezzjonijiet taż-żfin bħal oħti, u hemmhekk doqt il-maġija. Prattikament, iktar ma kbirt, iktar kont ngħix għalih. Jien kont nippreferi niżfen u nipprepara għall-produzzjonijiet teatrali u għall-ezamijiet milli noħroġ ma’ sħabi. Meta kelli xi 12-il sena wieħed mill-eżamijiet taż-żfin kien jinvolvi reċtar ukoll, u fl-istess żmien bdejt niġi nvoluta bħala żeffiena f’musicals. Fi musical, l-artisti jridu jiżfnu, ikantaw u jirreċtaw. Fil-waqt li ħafna miż-żeffiena kienu jiddejqu jirreċtaw u jkantaw, u qatt ma kienu jitgħallmu l-kliem tal-kanzunetti, jien kont inkun fis-seba’ sema. Allura ddeċidejt li nibda lezzjonijiet ta’ Musical Theatre, u anke tar-reċtar.

Kemm ilek attriċi? U kif bdiet il-karriera tiegħek?

Issa ili xi 24 sena. Niftakar darba kont qed nikkorjografa u niżfen f’produzzjoni teatrali, u d-direttur, li kien Narcy Calamatta kien ġie fuqi u qalli “lilek irrid intik parti fuq it-televiżjoni”. U kien tani parti żgħira f’Wenzu u Rożi. Din kienet produzzjoni ta’ AudioVision, li kien imexxiha Charles Xuereb. Charles, għażilni minn din il-produzzjoni biex nagħmel il-parti ta’ Rożina, f’Is-Salib Tal-Fidda. U minn hemmhekk bqajt sejra minn produzzjoni għall-oħra. Nibqa’ grata għal Narcy u Charles, li kienu l-ewwel tnejn min-nies li emmnu fija.

Liema karattru milli interpretajt s’issa kien l-aktar ta’ sfida? U għaliex?

Bla dubju, kien il-monologu “Qaħba Jien” li kont interpretajt fl-2017. L-isfidi kienu ħafna. Kelli nitgħallem monologu ta’ siegħa u kwart u dik diġà sfida kbira, għax qabel dakinhar, l-itwal monologu li kont interpretajt kien ta’ tlett kwarti biss. Il-kontenut kien negattiv ħafna u l-proċess kollu ta’ din il-produzzjoni kien ta’ sfida kontinwa biex ma jaffettwalix is-saħħa mentali, anke minħabba l-fatt li dak iż-żmien kont għaddejja minn żmien diffiċli fil-ħajja personali tiegħi u allura l-istudju għal ħin twil ta’ dan il-monologu ma kienx faċli. Però, id-determinazzjoni tiegħi u anke ta’ Mario Micallef, li kien qed jidderiġini, għenuni ħafna. Ftit tal-gimgħat qabel, kont ukoll għamilt intervent kiruġiku f’għonqi u allura l-vuċi kienet għadha vulnerabbli ħafna. Dan wassal li minħabba l-provi u anke l-lezzjonijiet li nagħti jien ta’ kuljum bħala għalliema, wassluni biex tlift il-vuċi wara l-ewwel serata. Kellna nħassru t-tieni serata u nieħu injezzjoni biex b’hekk irnexxieli nkompli s-serati l-oħra.

Illum il-ġurnata int meqjusa bħala waħda mill-atturi stabbiliti. Mill-esperjenza tiegħek f’dan il-qasam, liema kwalitajiet jagħmlu attur tajjeb?

Bħal kull ħaġa oħra, mhux kulħadd tajjeb għal kollox u allura mhux kulħadd jista’ jkun attur. Jien nemmen li artist titwieled, però nemmen ukoll li trid taħdem ħafna u tistudja biex issir attur. Ir-reċtar jinvolvi kull parti tal-ġisem u l-moħħ, trid iżżomm ruħek aġġornat u tkun taf tosserva, toħloq, tesperimenta, taħdem ma’ kulħadd u tidħol fiż-żarbun ta’ nies li qatt ma tkun iltqajt magħhom qabel. Fih ħafna xogħol, studju u sagrifiċċju u allura dan kollu irid ifisser imħabba u passjoni għalik, biex tkun attur tajjeb.

Liema karattri milli interpretajt s’issa huma l-aktar għal qalbek u ħallew impatt fuqek personali?

Nażżarda ngħid li kull parti li interpretajt, ħalliet impatt fuqi għax kull wahda ghenitni nikber. Ovvjament xi ftit iħallu mpatt ikbar. Il-karattri li interpretajt fi ’ Kristu fi’Strada Stretta”, “Faith, Hope u Charity”, “Tereża”, “L-Ispettur” u “Fil-Ħajja li Jmiss” fost oħrajn, kienu karattri li rbadt qalbi magħhom ħafna, minħabba raġunijiet diversi.

Liema produzzjonijiet tħoss li għenuk tikber fil-karriera tiegħek?

Ovvjament kull produzzjoni hija mod ta’ kif attur juri l-kapaċitajiet tiegħu u allura tkun dejjem qisek qed tagħmel audition. Bla dubju, l-aktar karattri li kienu opposti ta’ xulxin għenuni l-iktar naħseb. Qed nirreferi ghal dawk li interpretajt fuq it-televiżjoni. Fosthom “Tereża”, “Division 7”, “Is-Salib Tal-Fidda” u “L-Ispettur”. Bħala teatru, il-produzzjoni “Kristu fi’ Strada Stretta” fetħitli ħafna bibien ukoll, u grata ħafna għal kull min apprezza x-xogħol f’din il-produzzjoni.

Kif tipprepara ruħek qabel kull interpretazzjoni?

Jiddependi x’tip ta’ produzzjoni hi. Meta jkun hemm skript, l-ewwel ħaġa naqrah u nara jekk jogħġobnix. Nieħu idea ċara tal-karattru, ta’ dak li qed jiġri madwaru u ta’ dawk il-karattri li jkollu viċin tiegħu. Imbagħad niddiskuti mad-direttur/direttriċi biex nifhem x’għandhom f’moħħhom. Wara dan kollu, nibni profil tal-karattru, biex nibda nsir nafu sew. Nistudja l-linji l-aħħar ħaġa. L-iktar ħaġa importanti hi li ssir taf il-karattru sew. Però, fi produzzjonijiet teatrali ġieli jagħti l-każ li l-iskript nibnuh flimkien waqt il-workshops. Dan il-metodu jissejjaħ “Devised”. Huwa l-favorit tiegħi u kemm-il darba jinvolvi moviment fiżiku. F’dan il- każ, il-proċess huwa totalment differeti għax l-ewwel ma’ jsir huma workshops ibbażati fuq it-tema jew emozzjonijiet, fejn l-atturi jiffukaw ħafna fuq improvisations u minn hemm tibda tinbena l-produzzjoni.

Teatru jew televiżjoni? U għaliex?

Bla esitazzjoni nippreferi t-teatru għax hekk twelidt. It-televiżjoni nħobbu immens ukoll, però t-teatru jaffaxxinani u jgħaddini minn emozzjonijiet li ma nħosshomx fid-dinja reali. Il-mod kif tinbena produzzjoni fit-teatru hija iktar maġika fl-opinjoni tiegħi, u ħafna iktar reali mit-televiżjoni. Kull produzzjoni fit-teatru tgħixha dak il-ħin u sħiħa, u apparti minn hekk, tibni relazzjoni soda ħafna mal-atturi l-oħrajn. Fit-teatru jkollok ħafna iktar ċans tibni l-karattru u tesperimenta bih, u b’dak li int kapaċi tagħmel.

Liema kienet l-ewwel produzzjoni teatrali li ħadt sehem fiha?

L-ewwel wahda kienet pantomime fit-Teatru Manwel meta kelli erba’ snin. Kienet “Robinson Crusoe” u jien kont ħuta.

Irrakkuntalna praspura li għamilt jew ġratlek relatata mar-reċtar..

Għandi ħafna minnhom dawn imma dejjem ninsihom. Waħda ħelwa li qed niftakar bħalissa kienet f’“Fattigi”. Kelli xena ma’ Veronica Farrugia, ħabiba kbira tiegħi, u l-karattru li tinterpreta hi, ta’ Francis, huwa reliġjuż ħafna, u kellha ħafna stawi tar-reliġjon, u slaleb u santi fil-kamra tas-sodda. Allura biex nagħmlulha ċajta, dawwarna l-istatwi u s-slaleb kollha rashom l-isfel, qabel ma waslet on set. Veronica waslet ftit tard dakinhar, allura kif waslet qbadna u bdejna x-xena u ma’ ndunatx. Kumbinazzjoni fix-xena, kellha tgħidli biex ngħid ir-rużarju maghha u Catherine ma ridietx. Jien tgħidx kemm bdejt nitfalha botti u ndawwar il-linji, biex forsi tinduna imma ma riditx taf. Allura, ħin minnhom meta fix-xena qaltli li ħa tgħid ir-rużarju, għidtilha “Taħseb li ħa tisimgħek il-Madonna hekk?’ Hi baqgħet thares lejja u jien infqajt nidħak. F’daqqa waħda daret u rat l-istatwi kollha rasom l-isfel. Dħakna daħka mbagħad ovvjament kellna nerġgħu nibdew ix-xena mill-bidu.

‘Il bogħod mir-reċtar, min hi eżattament Sarah Camilleri? Liema karatteristiċi jiddeskrivuk l-akbar?

Ħafna ma jemmnunix però jien persuna mistħija ħafna u ma nħobbx inkun fiċ-ċentru tal-attenzjoni. Jien pjuttost riservata u ħafna drabi ħadd ma jkun jaf minn xiex għaddejja f’ħajti, għalkemm għajnejja jikxfuni u allura ma nafx nigdeb. Inħobb nidħak ħafna u nfittex li nqatta’ l-ħin ma’ nies pożittivi. Inħobb il-kumpanija, għalkemm dan l-aħħar ftit snin sirt inħobb inqatta’ ħin waħdi wkoll. Inħobb ħafna l-kriminoloġija u nara ħafna dokumentarji fuq hekk. Bħala films infittex il-horrors l-ewwel u anke thrillers, għalkemm jinteressawni l-ġeneri kollha, l-importanti li jkunu films tajbin. Parti mill-kors li għamilt l-Università kien jinvolvi studju u kritika tal-films, għax jinteressawni ħafna.

Xi jfisser għalik it-tifel tiegħek Liam? U kif tiddeskrivi r-relazzjoni ta’ bejnietkom?

L-isbaħ ħaġa li qatt ġratli, l-aħjar ħaġa li qatt għamilt u l-iktar ħaġa kburija biha. Inħobbu bla qies. Għandna relazzjoni tajba ħafna, speċjalment issa li hu adult. Aħna differenti minn xulxin għax hu kalm u jagħmel kollox bil-pass tiegħu, mentri jien pjuttost enerġetika u nipprova nlaħħaq ma’ kollox. Jien inħobb ix-xemx u l-baħar u hu ma jhobbhom xejn, u jien minn dejjem kont inħobb l-isport mentri hu ma tantx hu daqsekk attiv fiżikament. Però naqblu u niddiskutu ħafna fuq il-films u l-atturi, u anke fuq l-annimali, apparti li jdaħħakni ħafna. Inħobb ħafna nisimgħu jitkellem u jiddiskuti għax intelliġenti u jżomm ruħu infurmat fuq ħafna affarijiet. Liam għalija qisu ħija u ħabib ukoll però dejjem ħa nħares lejh bħala omm.

Xi jfissru l-annimali fil-ħajja tiegħek?

L-annimali nħobbhom iktar min-nies għall-fatt li jħobbu mingħajr preġudizzju, u bla qies. Narahom sbieħ ħafna wkoll, u ħafna nies jidħku bija meta ngħid li qatt ma rajt annimal ikrah. Nemmen fil-libertà tagħhom u li għandhom jgħixu fl-ambjent tagħhom u nikkundanna lil kull min jaħqarhom, jabbandunahom jew jużahom għal xi forma ta’ qliegħ. L-annimali qegħdin hemm biex inħobbuhom, inħalluhom jgħixu u nammirawhom. M’aħniex superjuri u m’għandna l-ebda dritt fuqhom, bħal ma ħafna nies jaħsbu. Jien kburija ngħid li kemm-il darba salvajt annimali minn nies bla qalb u nagħmel kollox għalihom. Huwa fatt li fost il-ħlejjaq kollha, il-bniedem huwa l-iktar annimal li joqtol.

Liema kwistjonijiet int l-aktar sensittiva dwarhom? U għaliex?

Jien sensittiva ħafna dejjem fil-verità, u għandi qalbi żgħira. Il-moħqrija u l-abbuż partikolarment fuq il-vulnerabbli hija ħaġa li ma niflaħx għaliha, partikolarment fuq l-anzjani. L-anzjani nħobbhom ħafna jien u huma dawk li tawna dak li għandna llum. Għandna nkunu grati, nirrispettawhom, inħobbuhom u nipproteġuhom kif nistgħu. Kull forma ta’ diskriminazzjoni hija xi ħaġa li tweġġagħni ħafna, kemm jekk hija età, sess, diżabilità, reliġjon jew kulur.

L-isbaħ u l-agħar mumenti ta’ ħajtek s’issa..

L-isbaħ mument ta’ ħajti bla dubju kien meta rajt lil Liam l-ewwel darba. Mument li ma nista’ qatt inneħħih minn moħħi. L-agħar mumenti kienu kull meta tlift l-aktar nies għeżież għalija fosthom in-nanniet.

X’kienet l-akbar lezzjoni li għallmitek il-ħajja s’issa?

L-akbar lezzjoni li tgħallimt hi li ngħix il-mument għax il-ħajja taf tinbidel f’sekonda, u li napprezza kull ħaġa żgħira jew kbira li għandi. Tgħallimt ukoll napprezza iktar lili nnifsi u ma nħallix lil min jipprova jagħmilli l-ħsara jaffettwani, bl-ebda mod.

Kieku kellek tmur lura u terġa’ tgħix żmien partikolari, liem ikun? U għaliex?

Kieku nista’, nerġa’ ngħix iż-żmien tal-iskola sekondarja ma’ sħabi li kelli dak iż-żmien u li għadna ħbieb sal-lum. Kien żmien wisq sabiħ, bla problemi u daħq u praspar kuljum.

X’jirrabjak u xi jferħek l-aktar?

Bħal ma semmejt qabel, tirrabjani ħafna id-diskriminazzjoni, il-moħqrija u l-abbuż anke fuq l-ambjent, l-ipokrezija u dawk in-nies li jkissru lil ħaddieħor biex jaslu fejn iridu huma. Min-naħa l-oħra jien iferħuni ħafna affarijiet. Il-ħin li jkolli mal-familja li bħalissa limitat ħafna minħabba s-sitwazzjoni, kull kelma ġenwina ta’ inkoraġġiment jew apprezzament f’xogħli anke bħala għalliema, kull meta nara studenti jirnexxu wara li nkunu ħdimna flimkien, u ovvjament u l-iktar ħaġa li tferraħni hi meta Liam jgħidli jew jurini li jħobbni.

Hemm xi ħolma li tixtieq twettaq?

Nixtieq nagħmel ftit kuraġġ u nerġa’ nibda nistudja, kemm fuq film u anke fil-qasam tal-forensika, li hija xi ħaġa li tinteressani ħafna.

Hemm xi kurżitajiet oħra dwarek li tixtieq taqsam magħna?

Xi ħaġa li rari ħafna għidt hi, li meta kont żgħira, kont fit-tim nazzjonali ta’ Malta tal-basketball. Jaqbdu ħafna miegħi fuqha minħabba t-tul imma esperjenza li jien kburija biha.

X’messaġġ tgħaddi lis-segwaċi u l-qarrejja ta’ skoperta.net?

Fid-dinja hawn post għal kulħadd, u r-riżorsi naturali qiegħdin hemm għal kulħadd. L-egoiżmu tal-bniedem qed ifixkel dan kollu u jinstiga mibgħeda li qed teqred id-dinja. Biżżejjed inħarsu madwarna biex naraw in-nuqqas ta’ natura u arja, mibdula f’konkos. Biżżejjed niftħu l-midja soċjali biex naqraw u nisimgħu kliem distruttiv fuq bnedmin oħra bħalna. Il-progress u l-evoluzzjoni huma sbieħ, però sfortunatament, amendati għal min hu b’saħħtu. Kulħadd huwa importanti u ħaqqu jkun maħbub, u kulħadd għandu dritt u obbligu li jitgħallem, ħalli jikber u jkollu kontroll fuqu nnifsu filwaqt li jghin fil-kostruzzjoni ta’ dinja aħjar għal kulħadd.

L-attriċi li qed tinterpreta l-karattru ta’ Ġina f’Nostalġija – Shelby Aquilina

L-attriċi li qed tinterpreta l-karattru ta’ Ġina f’Nostalġija – Shelby Aquilina

Bosta segwew l-ewwel episodju tas-serje tant mistennija Nostalġija, fejn rajna wiċċ pjuttost ġdid għall-iskrin.

Nitkellmu ma’ Shelby Aquilina, l-attriċi li qed tinterpreta l-karattru ta’ Ġina.

Shelby, proprju llum fuq TVM, ixxandar l-ewwel episodju tas-serje Nostalġija. X’tista’ tgħidilna dwar il-karattru li qed tinterpreta?

Nostalġija huwa serje ambjentat fil-ġurnata tal-lum li jfakkar ħafna fi stil ta’ ħajja u tradizzjonijiet tal-imgħoddi. Jien qed ninterpreta l-parti ta’ Ġina, tfajla kwieta, eżemplari u li ġejja minn familja reliġjuża ħafna. Lil Ġina taraha dejjem il-knisja ma’ ommha u missierha, iżda se ssib ruħha f’sitwazzjoni li jaf twassal għal kunflitt kbir mal-ġenituri tagħha. Naturalment l-istorja se tiżvolġi ħafna matul is-serje għalhekk ma nistax niżvela wisq iżjed!

Għidilna ftit dwarek… Min hi eżattament Shelby Aquilina?

Jiena persuna li dejjem inħobb li jkolli xi ħaġa għaddejja, jekk hux xogħol tal-Università, filming jew rehearsals għal xi play, ma tantx se ssibli mumenti kwieti. Minkejja dan dejjem nipprova nsib ħin għall-familja u l-ħbieb li jfissru ħafna għalija. Inħobb ħafna l-ivjaġġar għalkemm bħalissa ma tantx huwa żmienu.

Ritratt: Chanelle Demicoli (Emotive Media)

Minn fejn u kif nibtet l-imħabba tiegħek lejn id-drama?

Minn ta’ età żgħira dejjem urejt interess lejn dan il-qasam – id-dar kont nirreċta l-ħin kollu u kemm-il darba kellhom jieħdu paċenzja bija tal-familja, jitilqu minn idejhom u jpoġġu fis-salott ħalli jaraw xi ‘play’ li kont nivvinta dak il-ħin. Iz-zija tiegħi hija l-iktar waħda li kienet tkompli miegħi. Minjaf kemm kienet taqrali stejjer jew tivvintali xenarji biex imbagħad nirreċtawhom flimkien u dan kollu kkontribwixxa għall-imħabba kbira li għandi lejn ir-reċtar illum il-ġurnata.

Kif bdiet Il-karriera tiegħek bħala attriċi?

Ta’ erba’ snin bdejt nattendi l-lezzjonijiet tad-drama li servew ta’ bażi fuqiex stajt inkompli nkabbar il-passjoni tiegħi. Bqajt nattendi sakemm kelli erbatax-il sena meta l-għalliema tad-drama tiegħi ħeġġitni nieħu sehem bħala extra f’ ‘Il-Kappillan ta’ Malta’. Din kienet se tkun l-ewwel produzzjoni li kont se nieħu sehem fiha barra mill-iskola tad-drama. Kienet esperjenza mill-isbaħ fejn kelli l-opportunità naħdem ma’ wħud mill-aqwa atturi Maltin u fejn tgħallimt ħafna affarijiet, fosthom kemm ix-xogħol ta’ attur jirrikjedi dedikazzjoni u impenn.

Liem kienet l-ewwel produzzjoni teatrali li ħdimt fiha? U x’memorji għandek?

Ftit xhur wara li ffurmajt parti mill-ensemble f’‘Il-Kappillan ta’ Malta’ ingħatajt wieħed mill-irwoli ewlenin fi produzzjoni teatrali ġewwa t-Teatru Manoel bl-isem ta’ ‘Ix-Xitan Kunjomu Malti’. Niftakarni eċitata u mbeżża’ għall-ewwel rehearsal iżda kont kuntenta għall-fatt illi kelli opportunità ikbar biex nitjieb f’dak li nħobb nagħmel.

L-iktar memorja li tispikka minn dik il-produzzjoni hija l-emozzjoni li ħassejt l-ewwel darba li ħriġt għall-curtain call. M’hawn xejn isbaħ milli tara l-house lights tat-Teatru Manoel jinxtegħlu u juru mhux biss il-ġmiel tat-teatru nazzjonali, iżda sala mimlija b’udjenza li ħadet gost tara x-xogħol li int, l-atturi sħabek u l-crew kontu tant ilkom tippreparaw.

Televiżjoni jew teatru? U għaliex?

Ikolli nagħżel it-teatru. Apparti mill-fatt li għandi iktar esperjenza f’din l-isfera, it-teatru narah irawwem ċerta dixxiplina li naħseb kull attur jeħtieġ. Apparti minn hekk inħoss li m’hawn xejn isbaħ milli tara u tisma’ r-reazzjoni tal-udjenza int u tirreċta. Għalija din hija xi ħaġa li żżidli l-enerġija x’ħin inkun fuq il-palk u taffettwa ħafna l-prestazzjoni tiegħi. Naturalment, it-televiżjoni għandha s-sabiħ tagħha wkoll, fosthom li tista’ tasal għand u tkun ta’ divertiment għal ħafna iktar nies.

Liema produzzjonijiet li ħadt sehem fihom s’issa huma l-aktar għal qalbek? U liema minnhom tħoss li għenuk tikber aktar bħala attriċi?

Mill-ftit produzzjonijiet li kelli x-xorti nieħu sehem fihom s’issa nista’ ngħid li ma kienx hemm parti li ddejjaqt ninterpreta, iżda li kieku kelli nagħżel liema hi l-iktar produzzjoni għal qalbi żgur illi nsemmi ‘Ħabbilni ħa Nirbaħ’. Dan il-proġett, miktub minn Simon Bartolo, ittella’ l-ewwel darba bħala produzzjoni teatrali minn Staġun Teatru Malti fejn jien interpretajt il-karattru ta’ Ylenia – wieħed mill-iktar karattri li ħadt gost ninterpreta u ftit wara kelli x-xorti li nerġa’ ninterpretah għaliex adattaw l-iskript għal feature film.

Din kienet l-ewwel esperjenza tiegħi naħdem quddiem kamera u naħseb illi kienet introduzzjoni tajba ferm għaliex il-fatt illi ħdimt l-istess karattru kemm għat-teatru kif ukoll għaċ-ċinema għeni nagħraf id-differenzi li hemm fit-teknika tar-reċtar f’dawn iż-żewg oqsma.

Ritratt: Noel Mallia Photography

Kif tipprepara ruħek qabel kull interpretazzjoni?

Ġeneralment nibda billi nagħmel warm up mal-bqija tal-cast, imbagħad nieħu belgħa te’ u ndur is-sekwenza tax-xeni f’moħħi. Ftit qabel inkunu se nibdew inħobb nieħu ftit ħin waħdi għall-kwiet biex niffoka u nidħol fil-karattru. Fil-ħajja ta’ kuljum m’iniex persuna superstizzjuża però qabel kull produzzjoni dejjem inħoss il-bżonn illi nimxi eżatt mal-mod kif inkun preparajt ruħi għax-show ta’ qabel…dejjem jekk tkun marret tajjeb!

L-aktar karattru li kien ta’ sfida akbar minn oħrajn s’issa..

Sentejn ilu fil-play ‘Rajtha Fejsbuk’ interpretajt karattru ta’ tfajla ribelluża, b’mibgħeda qawwija lejn il-ġenituri tagħha u rabja kbira lejn il-ħajja. Huwa karattru totalment differenti minni u dan huwa s-sabiħ tar-reċtar. Din il-play kienet iebsa għaliex kelli ħafna xeni tqal u emozzjonanti li kienu jirrikjedu iżjed iffukar u preparazzjoni minn oħrajn, iżda kienet ukoll waħda mill-iktar plays li tatni sodisfazzjon.

Hemm xi tip ta’ karattru partikolari li tixtieq li jkollok l-opportunità li tinterpreta?

S’issa l-maġġoranza tal-produzzjonijiet li għamilt kienu drammatiċi allura fil-futur nixtieq illi ninterpreta iktar karattri komiċi.

Għidilna dwar is-sehem tiegħek fil-programm Serataron..

F’Serataron kelli parti żgħira fejn imitajt influencer Maltija li kisbet ħafna popolarita’ kemm f’pajjiżna kif ukoll barra minn xtutna. Kien ta’ unur għalija li ħadt sehem f’programm tant maħbub mill-Maltin u fuq kollox nittama li flimkien mal-bqija tat-tim irnexxieli ndaħħak ftit lin-nies.

Mument imbarazzanti jew partikolari li kellek relatat ma’ xi produzzjoni..

Mument li żgur ma ninsa qatt kien meta kelli xena fejn id-djalogu kollu kien fuq laptop li kellu jkun imqiegħed fuq il-mejda mill-bidu tal-play bħala parti mis-sett. Kif mort quddiem il-mejda biex naqbad il-laptop indunajt li dan ma kienx qiegħed hemm. Il-ħarsa li tani l-attur li kien miegħi fix-xena dak il-ħin tibqa’ stampata f’moħħi. It-tnejn li aħna xtaqna li naqbżu għax-xena li jmiss iżda naturalment dan ma kienx possibbli u b’xi mod irnexxielna ngħadduha mingħajr ma nagħtu wisq fil-għajn ta’ x’kien ġara!

Minbarra li ikklassifikajt fit-tielet post fil-kategorija ta’ Best Actress għall-interepretazzjoni tiegħek fil-Cospicua Short Play Festival fl-2019, is-sehem tiegħek fil-film qasir bl-isem ta’ Orrajt wasslek biex fis-sena li għaddiet tirbaħ il-premju ta’ Best Actress fil-kategorija tal-Comedy f’Iminese Indipendent Film Festival. Għidilna ftit dwar dan il-film u xi jfisser għalik premju bħal dan?

Il-film qasir ‘Orrajt’, b’kitba u direzzjoni ta’ Jeremy Vella, jirrelata fuq id-dibattitu lingwistiku li ilu jeżisti f’Malta għal snin twal – għandna nitkellmu bil-Malti jew bl-Ingliż? ‘Orrajt’ jittratta dan is-suġġett b’mod umoristiku u kontemporanju ħafna. Grata mmens tal-premju li rċevejt u onorata li kelli parti minn film li għamel ħafna suċċess f’film festivals barra minn xtutna.

Screengrab mill-film ‘Orrajt’ ta’ Jeremy Vella

X’jagħmlek l-aktar kuntenta?

Li nara lil ta’ madwari ferħanin.

L-isbaħ u l-agħar esperjenza ta’ ħajtek s’issa..

Uħud mill-isbaħ esperjenzi ta’ ħajti jinvolvu l-palk u s-sodisfazzjon li nħoss meta nlesti produzzjoni li tkun intgħoġbot min-nies u fejn kollox ikun mar kif xtaqna. Esperjenza kerha kienet meta sirna nafu li membru familjari qed ibati mid-dimenzja. Mhix faċli li tara lill-persuna li tħobb fi stat permanenti ta’ konfużjoni u inti ma tista’ tagħmel xejn biex tgħin.

Int tinsab fl-aħħar sena tal-istudji tiegħek fl-Università. X’qed tistudja? U kif jirnexxilek issib bilanċ bejn l-istudji u l-karriera ta’ attriċi?

Ninsab fir-raba’ sena fil-kors tal-liġi. Li nsib bilanċ bejn l-istudji u d-drama mhix ħaġa faċli. Ikun hemm bżonn ta’ ħafna mmaniġjar tal-ħin u tqassim sew tax-xogħol minn qabel. Fortunata ukoll għaliex għandi appoġġ kbir mingħand tal-familja li jgħinuni nleħħaq ma’ kollox. Fl-aħħar mill-aħħar nemmen li jekk verament għandek passjoni lejn xi ħaġa, li fil-każ tiegħi huma d-drama u l-edukazzjoni, se tipprova tagħmel minn kollox biex jirnexxielek twettaqha.

Persuni li jispirawk..

Bħala attriċi, persuna li tispirani hija Anne Hathaway. Kbirt naraha u nemmen li hija attriċi versatili immens. Ħadmet minn action films sa musicals u għandha repertorju verament vast, xi ħaġa illi naħseb hija ħolma ta’ kull attur – dik li ma jinterpretax dejjem l-istess tip ta’ karattru.

Lil hinn mid-drama, persuna li taspirani hija Jacinda Ardern, il-Prim Ministru ta’ New Zealand. Hija mara li kissret ħafna mill-isterjotipi relatati man-nisa fid-dinja tax-xogħol. Persuna umli, awtentika u li ma tarax biss il-poter abbinat mal-pożizzjoni tagħha iżda ukoll ir-responsabbiltà li għandha lejn il-pajjiż u dan nemmen li jikkontribwixxi għas-suċċess li qed tikseb waqt it-tmexxija tagħha.

Liema film rajt kemm-il darba u li ma tiddejjaq qatt tara?

Breakfast at Tiffany’s

Għandek xi proġetti relatati kemm mal-karriera kif ukoll personali, ippjanati għall-futur?

Sfortunatament bħalissa d-dinja tal-ispettaklu tinsab iktar kwieta mis-soltu minħabba l-pandemija. Kulħadd, inkluż jiena, jittama li kollox jerġa’ lura għan-normal ħalli nkunu nistgħu nerġgħu lura fuq il-palk u quddiem il-kamera mingħajr restrizzjonijiet. Tul dawn l-aħħar sentejn kont impjenjata bil-filming tas-serje Nostalġija. Nittama li fil-futur qarib ikolli iktar opportunitajiet fil-qasam tat-televiżjoni.

Ritratt: JTM Photography

X’messaġġ tgħaddi lis-segwaċi u l-qarrejja ta’ skoperta.net?

Naħseb illi din l-aħħar sena għenet lil ħafna nies jirrealizzaw ir-ritmu mgħaġġel illi konna għaddejjin bih u kemm ma konniex verament qed ingawdu l-ħajja u s-sabiħ kollu li ġġib magħha. Huwa importanti li jkollok ambizzjonijiet u li taħdem biex tilħaqhom iżda huwa importanti ukoll li xi kultant tieqaf, tħares madwarek u tapprezza dak li diġa’ għandek għaliex bosta drabi huma l-affarijiet iż-żgħar illi veru jġibulna kuntentizza.

Enable Notifications    OK No thanks