Select Page
“Il-karnival huwa espressjoni artistika…ejjew naħdmu aktar fuq is-satira” – Stiefnu De Battista

“Il-karnival huwa espressjoni artistika…ejjew naħdmu aktar fuq is-satira” – Stiefnu De Battista

Nitkellmu ma’ Stiefnu De Battista, li flimkien ma’ Paul Chircop imexxu l-kumpanija tal-karnival Beqqu & Stiefnu

Wara nuqqas ta’ sentejn, il-karnival jerġa’ jirritorna biċ-ċelebrazzjonijiet tradizzjonali tiegħu. Xi jfisser dan għalikom?

Wara sentejn ta’ sfidi, li nirritornaw il-Belt huwa mument li konna ilna nistennew. Ħdimna ħafna bil-limitazzjonijiet imma wasalna.

Spiss nisimgħu li hekk kif jispiċċa l-karnival, jibdew il-pjanijiet u l-preparamenti għall-karnival tas-sena ta’ wara, speċjalment fejn jidħlu l-karrijiet. Vera din? Tispjegalna ftit dwar il-proċess biex wieħed joħloq karru?

Iva, eżatt wara li jispiċċa l-karnival jibda l-proċess mill-bidu.

Il-proċess huwa twil għax int għandek ħafna dipartimenti differenti li jridu jaħdmu flimkien. Issib is-suġġett, tiżviluppah u tibda tiskeċċja.

Tibda billi tapplika ma’ Festivals Malta fejn tiġi aċċettat tibda mill-ewwel kategorija. Dik tal-maskaruni u tibqa’ tiela’.

X’inhi t-tema tal-karru ta’ din is-sena?

It-tema li għażilna din is-sena hija ispirata mis-serje Peaky Blinders. Żviluppajna storja fejn dawn il-gangsters jiltaqgħu ma’ grupp ta’ żeffiena u tant jibda jogħġobhom iż-żfin li minn gangsters u gamblers isiru żeffiena.

Minbarra n-nuqqas ta’ sentejn tal-karnival tradizzjonali, xi sfidi ġabet magħha l-pandemija għad-dilettanti tal-karnival?

Il-pandemija ġabet sfidi kbar. Il-karnival jaqa’ taħt il-kategorija ta’ dawk li mhumiex essenzjali allura spiċċajna b’ħafna ħwienet u suppliers magħluqin. Il-fatt li konna limitati fi gruppi żgħar affettwat ukoll il-ħidma. Apparti minn hekk, il-gwerra affettwat ukoll il-prezzijiet tal-materjal, li din hija daqqa għall-parteċipanti.

Minn fejn nibtet il-passjoni tiegħek għall-karnival?

Il-passjoni għall-karnival bdiet minn ta’ età żgħira ħafna. Mindu kont tifel, kont nagħmel karrijiet żgħar tal-kartun. Il-kuġin tiegħi Paul Chircop kien daħħalni fil-maħżen ta’ Pawlu l-Pampalun u minn dak iż-żmien ma waqafx ngħin, u llum il-ġurnata jien u l-kuġin narmaw flimkien.

Xi tqis li kienu l-ikbar kisbiet tal-kumpanija Beqqu & Stiefnu s’issa? U x’aspirazzjonijiet għandkom għall-futur?

Waħda mill-kisbiet kienet meta ksibna l-ewwel post fiż-żifna tal-2020. Din is-sena se nkunu qed intellgħu karru fi Sqallija flimkien maż-żeffiena tagħna, li din minn dejjem kienet waħda mill-miri tagħna. Apparti minn hekk, bħala kumpanija ħa nibdew ħidma ma’ skejjel biex norganizzaw workshops fuq il-karnival u l-kartapesta kif ukoll se naħdmu ma’ tfal inqas ixxurtjati biex b’hekk inferħuhom bil-karnival Malti.

Kemm tħoss li evolva l-karnival matul is-snin, partikolarment bl-involviment ta’ Festivals Malta?

Il-karnival evolva ħafna. Il-mekkaniżmu ġie żviluppat ħafna u daħlet ħafna teknoloġija u inġinerija. Festivals Malta qed jagħmlu biċċa xogħol tajba ħafna, dan anke għax waqt il-pandemija sabu mezz kif jorganizzaw korsijiet fuq diversi ħiliet għall-parteċipanti. Qed naraw ukoll il-karnival ta’ Malta jiġi promoss fuq diversi pjattaformi.

Tħoss li x-xogħol kollu li jsir għall-karnival jiġi rikonoxxut u apprezzat biżżejjed?

Iva, nemmen li l-karnival jiġi apprezzat, u dan narawh mill-ammont ta’ nies li jidħlu l-Belt. Nemmen li hemm bżonn aktar spontanjetà u iktar satira. Naħseb li l-karnival huwa importanti fil-kalendarju Malti.

Il-karnival huwa parti mill-kultura Maltija, iżda n-nies għadhom ifittxu li jattendu u jipparteċipaw fl-attivitajiet tal-karnival daqs snin imgħoddija?

Il-karnival qed jinbidel ħafna. Illum għandek diversi rħula li jorganizzaw il-karnival u għalhekk qed jattira diversi nies minn żoni differenti ta’ Malta.

Taħseb li bħala poplu għadna lura fil-mentalità dwar is-satira li tiġi interpretata fil-karnival permezz ta’ karrijiet, kostumi u drammi tal-karnival?

Nemmen li s-satira rridu naħdmu aktar fuqha. Jekk naraw is-satira li ssir fil-karnival ta’ Koln fil-Ġermanja tibqa’ impressjonat. Il-knisja wkoll trid tifhem li l-karnival huwa espressjoni artistika u għandha taċċettah fuq dan il-prinċipju. L-istess jgħodd għall-politikanti. Is-satira għandha tibqa’. Ejjew nissapportjawha aktar!!

X’inhuma l-aspettattivi tiegħek għall-karnival ta’ din is-sena?

Nemmen li dan il-weekend ħa naraw ammont sabiħ ta’ nies il-Belt. It-temp ħa jkun tajjeb u sħun, u nħeġġeġ lil dawk kollha li jħobbu din il-festa jattendu. Issa li l-pandemija qiegħda tisfuma u li l-elezzjoni ġenerali ġiet fi tmiemha, issa l-mument li dan il-weekend, il-poplu kollu jinżel il-Belt u ngawdu din il-festa flimkien.

Filmat: “Grata li int il-mamà tiegħi għax tagħmilli ħajti ferm aħjar. Inħobbok ħafna” – Nicole lil Debbie Scerri

Filmat: “Grata li int il-mamà tiegħi għax tagħmilli ħajti ferm aħjar. Inħobbok ħafna” – Nicole lil Debbie Scerri

Fl-okkażjoni ta’ Jum l-Omm, nitkellmu ma’ Debbie Scerri u bintha Nicole

Debbie, x’tiftakar mill-mument li sirt taf li se tkun omm?

Meta għamilt it-test kont id-dar waħdi. Ovvjament ċempilt lir-raġel imma ma stajtx inżomm l-aħbar għalija allura mort inħabbat lill-ġara u fraħna flimkien.

X’differenza għamlet fil-ħajja tiegħek Nicole? X’bidliet għamel f’ħajtek ir-rwol ta’ omm?

Differenza kbira għaliex filli inti u r-raġel u m’għandekx rabitiet imma mbagħad il-prijorità tkun it-tarbija, mhux inti. Allura trid tadatta ruħek għal dan. Però jekk wieħed jippjana sew xorta jista’ jagħmel affarijiet oħrajn għaliex id-dinja mhux se tieqaf. Bħala bidliet, kien hemm bidliet għas-sabiħ, fejn inti qiegħed tikber u tesperjenza affarijiet ġodda flimkien mat-tarbija tiegħek.

Liem mill-memorji ta’ meta Nicole kienet żgħira l-iktar li tgħożż?

Kull perjodu kien fih is-sabiħ tiegħu, iżda l-iktar mumenti speċjali huma meta Nicole kellha madwar 3 snin u hi kienet takkumpanjani fi spettakli barra minn Malta u anke titla’ miegħi fuq il-palk.

Kif tiddeskrivu r-relazzjoni ta’ bejnietkom?

Tajba ħafna… apparti meta jkollna xi argument, imma malajr jgħaddielna! Naqblu f’ħafna affarijiet u nieħdu pjaċir bil-kumpanija ta’ xulxin.

Nicole, ġeneralment l-omm hija għażiża għal ħafna, iżda xi tfisser il-mamà għalik?

Il-mamà tfisser ħafna għalija. Hija persuna li dejjem uriet sapport lejja f’kull ħaġa li nagħmel u dejjem tinkoraġġini biex ma naqtax qalbi. Tispirani ħafna u vera nammiraha bħala persuna, inħobbha ħafna!

Kif tiddeskrivi l-karattru tal-mamà?

Il-mamà hija persuna dedikata ħafna f’dak li tagħmel. Hija persuna umli u dejjem iżżomm saqajha mal-art fi kwalunkwe sitwazzjoni. Dejjem tara l-aħjar fin-nies ta’ madwarha, iżda fl-istess ħin hija persuna onesta ħafna, għaliex jekk trid tgħid xi ħaġa mhux se tiddejjaq, allura nammira dik l-onestà fiha.

Bħala omm, stretta?

Ifhem, dejjem ikun hemm dawk il-mumenti fejn tkun daqsxejn stretta, partikolarment fejn jidħol it-tindif tad-dar. Iżda ma ngħidx li hija stretta għaliex issa kbirt ukoll u allura nirrispettaw lil xulxin u l-opinjonijiet ta’ xulxin bħala adulti.

Meta kont iżgħar, kien hemm xi darba fejn għamilt xi praspura u ddejjaqt tgħidilha?

Naħseb hemm żewġt ipraspuri li dejjem nibqa’ niftakar fejn vera iddejaqt ngħid lill-mamà. L-ewwel waħda kienet meta kelli xi 3 snin, qbadt il-kuluri u għamilt wiċċ kbir mal-ħajt, sempliċiment għax dejjaqni vojt! U t-tieni praspura kienet meta kelli madwar 9 snin, u l-mamà kienet twissini biex ma mmissx il-blade li tqaxxar biha, u jiena ta’ tifla kurjuża li kont qbadtha u għamilt linja dritta fuq saqajja. Allura tistgħu timmaġinaw kemm kont nidher tad-daħk bi strixxa lixxa bla suf f’nofs saqajja! Tgħidx kemm gergret miegħi meta ndunat!

Debbie, kif tiddeskrivi l-karattru ta’ Nicole?

Nicole hija persuna ferriħija u ottimista ħafna, altruista, u umli. Nicole tinkwieta ħafna għal ħaddieħor, speċjalment meta tara nies oħra qrib tagħha f’sitwazzjoni vulnerabbli u tagħmel minn kollox biex tgħinhom.

Hemm xi ħaġa li tixtiequ li titranġa għall-aħjar mill-karattru ta’ xulxin?

Ħadd m’hu perfett, però aħna nħobbu l-karattru ta xulxin!

Kif ikun il-ħin ta’ kwalità ideali għalikom?

Xi spa day sabiħa, inkantaw flimkien u ġurnata fejn il-baħar ovvjament!

Nicole, fiex l-aktar li tispirak il-mamà?

Kemm hi reżiljenti u kemm tibqa’ għaddejja, speċjalment fil-mumenti diffiċli.

Hemm xi ħaġa li tħoss li tixbaħ lill-mamà fiha?

Naħseb hemm ħafna aspetti fejn aħna nixxiebħu ħafna, iżda ħaġa li hija evidenti hija kemm aħna sensittivi lejn l-emozzjonijiet ta’ ħaddieħor.

Debbie, hemm xi ħaġa li ħadt partikolarment mill-mamà tiegħek li tipprova tgħaddiha lil Nicole?

Ommi tħobb tgħin u jien inħobb ngħin bħala, u jiena naħseb li rnexxieli ngħaddiha lil Nicole għaliex hija wkoll tħobb tgħin.

Ritratt: Matthew Cutajar

Debbie, liema memorji tat-tfulija mal-mamà tiegħek l-aktar li tgħożż?

Konna nagħmlu ħafna affarijiet flimkien, iżda naħseb l-iktar ħaġa hija l-vjaġġ mill-Kanada għall-Malta, għaliex dan kien speċjali ħafna.

Għandkom passjoni komuni, il-mużika. Nicole, tħoss li l-fatt li l-mamà hija f’dan il-qasam għen biex tinbet l-imħabba lejn il-mużika?

Jiena minn dejjem niftakar li kien hemm inklinazzjoni kbira lejn il-mużika għaliex minn mindu kont żgħira d-dar dejjem bl-istereo mixgħul u kulħadd ikanta. Jiġifieri naħseb li iva, il-familja kif ukoll l-mamà nibtu l-imħabba tal-mużika ġo fija.

Għandkom il-ħsieb li xi darba tagħmlu kollaborazzjoni mużikali flimkien?

Dażgur, xi darba fil-futur mhux fil-bogħod!

Debbie, x’parir tagħti lil Nicole, mhux biss fejn tidħol mużika imma wkoll għall-ħidma tagħha biex tevolvi fil-passjonijiet tagħha?

Jiena dejjem inkoraġġejtha biex ma’ taqtax qalbha, u jekk tqassam il-ħin tajjeb jirnexxielha tagħmel dak kollu li tixtieq.

Fuq xiex targumentaw l-aktar?

Fuq it-tindif! Għaliex jiena nkun irrid nieħu l-ħin tiegħi biex innaddaf u l-mamà tkun trid kollox fil-ħin tagħha, u jekk ma nkunx żbarazzajt teqred ħafna!

Debbie, fuq xiex l-aktar li Nicole tagħmlek tant kburija biha?

Tagħmilni kburija f’ħafna affarijiet, fosthom il-mużika, partikolarment fl-istudji tagħha fis-settur tas-saħħa mentali.

Tħoss li hija importanti li l-ġenituri jkunu wkoll ħbieb ma’ wliedhom?

Iva, anzi hija importanti ħafna għaliex l-omm hija l-aktar ħabiba sinċiera, waħda li se tgħidlek l-verità u li tridlek il-ġid dejjem.

Liema kienet l-aktar esperjenza intensa li kellkom s’issa f’ħajjitkom?

Żgur li meta ħalliena l-papa tiegħi, li jiġi n-nannu ta’ Nicole. Huwa kien parti importanti fil-ħajja tiegħi, speċjalment is-sapport li wera lejn il-karriera tiegħi, u anke ħafna sapport u mħabba lejn Nicole. Ngħożżuh ħafna f’qalbna u dejjem niftakru fil-memorji sbieħ li kellna flimkien.

Skoprejna wkoll li Nicole vera tinqala fit-tisjir tal-ħelu… filwaqt li Debbie mhux daqshekk!

X’inhu għaddej bħalissa f’ħajjitkom? Hemm xi proġetti ppjanati għall-futur qarib?

Debbie: Hemm proġett għas-sajf li bħalissa qiegħda naħdem fuqu imma ma nista niżvela xejn għalissa!

Nicole: Min-naħa tiegħi bħalissa għaddejjin ħafna preparamenti, għaliex il-ġimgħa li għaddiet irbaħt il-konkors ta’ Miss Supranational Malta 2022 u b’hekk, se jkolli l-opportunità li nirrappreżenta lil Malta fil-Polonja f’Lulju li ġej!

Debbie, x’messaġġ tgħaddi lil Nicole?

Inħobbok ħafna, ibqa’ sejra kif inti għaliex aħna kburin ħafna bik u dejjem se ssibna warajk, kemm fis-sabiħ u kemm fid-diffikultajiet!

Messaġġ bħala sorpriża li Nicole għamlet għal ommha Debbie għall-okkażjoni ta’ Jum l-Omm

“Ejjew naħdmu flimkien biex kulħadd jikseb id-dinjità li jixraqlu” – Marie Louise Coleiro Preca

“Ejjew naħdmu flimkien biex kulħadd jikseb id-dinjità li jixraqlu” – Marie Louise Coleiro Preca

Nitkellmu mal-Eċċellenza Marie Louise Coleiro Preca dwar l-għan tal-Malta Trust Foundation u d-differenza li tagħmel permezz tal-proġetti li twettaq, kif ukoll dwar x’nistgħu nagħmlu aħna biex nagħtu s-sehem tagħna.

Eċċellenza Marie Louise Coleiro, meta u għaliex ġiet imwaqqfa l-Malta Trust Foundation?

Il-Malta Trust Foundation ġiet imwaqqfa fl-2015. Ġiet imwaqqfa biex tindirizza spazji fis-sistemi li ċerti komunitajiet ta’ tfal u żgħażagħ jaqgħu barra s-sistemi, bi programmi u proġetti ta’ empowerment, edukazzjoni u parteċipazzjoni, biex joħorġu miċ-ċirki ta’ żvantaġġ u vulnerabilità.

Xi jfisser għalik li tmexxi fondazzjoni bħal din?

Huwa sodisfazzjon kbir li nara alleanzi u sħubija permezz ta’ network kbir ta’ professjonisti, prattikanti, akkademiċi, membri tal-komunità tan-negozju, fondazzjonijiet u organizazzjonijiet, soċjetà ċivili, voluntiera, tfal u żgħażagħ.

Kemm hu importanti li jkollna soċjetà inklussiva?

Jekk ma nħaddnux soċjetà inklussiva u li rridu naħdmu kuljum biex nassigurawha, qatt ma nistgħu niksbu l-iżvilupp soċjo-ekonomiku meħtieġ. Inkunu wkoll qed ninjoraw ir-responsabilità bħala poplu, awtorità u stat, id-drittijiet umani fundamentali.

X’sehem għandha l-Malta Trust Foundation fil-ħidma għal soċjetà aktar inklussiva?

Il-Fondazzjoni tenfasizza x-xogħol tagħha fuq it-tfal u ż-żgħażagħ. Nemmnu ħafna li hemm bżonn nemmnu fit-tfal kollha, kollha, kollha. Nemmnu ħafna li kull tifel u tifla għandhom potenzjal iżda kollha kollha għandhom bzonn l-aċċess għar-riżorsi meħtieġa. Il-fondazzjoni għandha 15-il proġett li huma kollha marbutin ma’ empowerment, edukazzjoni, inklużjoni u drittijiet umani, għaliex l-inkluzjoni hija intrinsikament marbuta mad-drittijiet umani.

Kif inhu l-proċess biex il-fondazzjoni twettaq il-proġetti?

Il-proġetti tagħna jitilqu minn ‘an evidence based approach’, biex nassiguraw li dak li nkunu qed inħarsu lejh huwa bżonnjuż. Nassiguraw li m’hemm l-ebda għaqda jew awtorità oħra li qed tagħmel l-istess xogħol, biex inkunu żguri li mhux nirreplikaw. M’aħniex interessati li nagħmlu dak li diġà jeżisti. Dak ikun ħela ta’ flus u enerġija. Malli proġett ikun approvat, nagħtu bidu għal kampanja ta’ fundraising minn funding streams differenti, fosthom CSR mill-Komunità tan-Negozju, Fondazzjonijiet u Organizazzjonijiet barranin, fondi Ewropej u oħrajn.

X’riċerka ssir qabel tibdew?

Qabel ma nibdew, infittxu li nkunu sostenibbli finanzjarjament, sabiex nassiguraw li l-proġett ikollu ħajja fit-tul. It-tim amministrattiv tal-fondazzjoni huwa mill-anqas. Il-volontarjat huwa kruċjali u dan sabiex il-fondi li niġbru jmorru jekk jista’ jkun fuq il-core business u d-delivery tas-servizz. Il-proġetti jibqgħu jiġu monitored u evalwati u ħafna drabi wara ċertu żmien nitolbu esperti anke mill-Università ta’ Malta sabiex nagħmlu l-evalwazzjoni tal-proġett u nkejlu r-riżultati. B’hekk nassiguraw li nkunu qed ninvestu tassew fil-bidliet li hemm bzonn.

Liem hu l-aktar proġett għal qalbek s’issa?

Kull proġett huwa għal qalbi għaliex kull proġett huwa maħsub li jindirizza l-iżvantaġġ, l-inugwaljanza u l-vulnerabilità. Kull proġett huwa marbut ma’ bini ta’ socjetà inklussiva u sostenibbli. Il-pedament li hija mibnija fuqha l-fondazzjoni u l-proġetti hemm ħarsien tad-drittijiet umani u l-bini ta’ kultura ta’ paċi u pożittiva.

X’inhu l-ikbar sodisfazzjon li tagħtik din il-fondazzjoni?

Li naraw il-ħajja ta’ tfal u ż-żgħażagħ żvantaġġjati tinbidel għal ħajja ta’ dinjità u sodisfazzjon.

Semmilna żewġ stejjer ta’ persuni li l-Malta Trust Foundation għamlet differenza f’ħajjithom.

Tifel ta’ 10 snin li qatt ma kien qal kelma qabel f’ħajtu u li qatt ma kkommunika ma’ ħadd, lanqas mal-ġenituri tiegħu, jasal biex jikteb ktieb, anzi issa tnejn, għaliex permezz ta’ apparat specjalizzat issa jista’ jikkomunika u jgħid u jikteb dak li jixtieq.

Tliet żgħażagħ Maltin li ġejjin minn background finanzjarju żvantaġġjat u li kkwalifikaw għal Scholarship barra minn Malta u li ingħatalhom mill-fondazzjoni, illum huma professjonisti bravi fis-settur li studjaw għalih.

Hemm ħafna aktar eżempji ta’ tfal u żgħażagħ li jferħuna u jagħtuna sodisfazzjon biex inkomplu naħdmu biex nagħmlu d-differenza.

X’għandu jagħmel kull min jiġi bżonn l-għajnuna tal-fondazzjoni?

Ma jiddejjaq xejn u jikkuntattjana fuq email: info@maltatrustfoundation.org jew jiġi l-uffiċċju tagħna, il-Furjana.

X’se jkun qed isir bil-fondi li jinġabru mill-maratona li se ssir għada s-Sibt, is-7 ta’ Mejju? Xi proġetti hemm ippjanati?

Se nkomplu nipprovdu apparat teknoloġiku specjalizzat biex tfal li ma jarawx u tfal fuq l-ispettru tal-awtiżmu u li ma jitkellmux ikunu jistgħu jkomplu bl-istudji tagħhom, jaċċessaw għall-informazzjoni u jikkommunikaw. Diġà investejna bis-saħħa tal-ġenerożità tal-poplu ta’ dawn il-gżejjer nofs miljun Ewro. Dan l-apparat jiswa ħafna flus, u jrid jibqa’ jiġi aġġornat skont il-livell edukattiv tat-tfal, iżda aħna konvinti li bl-għajnuna ta’ kulħadd se nkunu nistgħu nassiguraw li l-ebda tifel u tifla f’dan il-pajjiż ma jkunu f’qagħda li ma jistgħux jiżviluppaw il-potenzjal sħiħ tagħhom.

X’messaġġ tgħaddi lil min qed jaqra din l-intervista?

Kull tifel u tifla, għandhom il-potenzjal li jimxu ‘l quddiem f’ħajjithom sakemm kull wieħed u waħda minna jkollna r-riżorsi u l-faċilitajiet ta’ appoġġ li l-individwi kollha għandhom bżonn. Aktar ma jgħaddi ż-żmien aktar nemmen li Alla ħalaq lil kulħadd b’ħiliet u abbilitajiet, u li kulħadd għandu l-potenzjal li jimxi ‘l quddiem, jekk is-soċjetà tagħna jibqa’ jimpurtaha mill-għajrha.

Dan m’iniex ngħidu mill-kotba u r-riċerka biss, iżda fuq kollox mill-evidenza li l-Malta Trust Foundation, tmiss b’idejha kuljum, mill-esperjenzi ta’ mijiet ta’ tfal u żgħażagħ. Ejjew bħala poplu ta’ dawn il-gżejjer naħdmu flimkien ħalli kulħadd jikseb id-dinjità li jixraqlu u nassiguraw li ħadd u ħadd ma jaqa’ lura. B’hekk mhux biss l-individwi jmorru ‘l quddiem iżda s-soċjetà kollha tagħna.

Għada s-Sibt, is-7 ta’ Mejju, maratona ġbir ta’ fondi, fuq l-istazzjonijiet lokali kollha, minn nofsinhar sa nofsillejl. Għat-tfal kollha, kollha, kollha.

“Dak li għaddejt minnu jien nixtieq li naqsmu ma’ ħaddieħor biex inkun ta’ kuraġġ għalihom” – Ryan Hili

“Dak li għaddejt minnu jien nixtieq li naqsmu ma’ ħaddieħor biex inkun ta’ kuraġġ għalihom” – Ryan Hili

Nitkellmu ma’ Ryan Hili, ir-rebbieħ tat-tielet edizzjoni ta’ X Factor Malta

Ryan, irnexxielek tirbaħ it-tielet edizzjoni ta’ X Factor Malta. Mill-espressjoni li stajna naraw fuq wiċċek kont tidher sorpriż ħafna. X’għadda minn moħħok f’dak il-mument li kont taf li int ir-rebbieħ?

Dak il-ħin meta Ben Camille għajjat ismi, ma stajtx nemmen dak li qed nisma’. Il-fatt li kont mal-ewwel tlieta kienet diġà sorpriża kbira għalija, imma l-fatt li rbaħt kien mument li żgur ma stajtx nemmnu u li mhux ħa ninsa qatt. Ovvjament, kuntent ħafna u grat lejn dawk kollha li tawni s-sapport mill-bidu sal-aħħar.

Xi tfisser din il-kisba għalik personali u għall-karriera tiegħek?

Jien il-mużika nqisha bħala xi ħaġa ferm important f’ħajti. Il-fatt li ddeċidejt li nieħu sehem kien diġà pass kbir u r-rispons li rċevejt mill-bidu kien pożittiv. Il-fatt li rbaħt komplejt nemmen iktar fit-talenti tieghi u se nkompli naħdem biex nibqa’ nuri x’kapaċi nagħmel fil-karriera mużikali tiegħi.

Iddedikajt ir-rebħa għall-papà tiegħek. Għaliex? X’impatt għamel fuqek personali biex wasalt sa fejn wasalt illum?

Sfortunatament, il-papà marad u ħalliena f’temp ta’ xahar. Dan kollu fetaħli għajnejja u urieni biċ-ċar kemm illum hawn u għada ma nafx. Il-ħajja wisq qasira biex tieħu kollox for granted. Jekk għandek tagħmel xi ħaġa, aqbad u agħmilha issa.

X’messaġġ tixtieq twassal permezz ta’ din ir-rebħa?

Kull min għandu ħolma jagħmel mezz biex għallinqas jipprova jieħu l-ewwel pass. Qatt mhu tard wisq u jekk ma temminx li kapaċi u tkun tajjeb, ikun dispjaċir kbir.

Xi tgħidilna dwar it-tliet finalisti l-oħra?

F’din l-edizzjoni nħoss li veru konna grupp sabiħ. Ir-relazzjoni mal-kontestanti kienet waħda mill-isbaħ u baqgħet sal-aħħar mal-finalisti l-oħra. Kollha kemm huma bravi u l-fatt li d-distakk fil-punti kien ftit turi kemm ir-rebħa setgħet kienet ta’ kulħadd.

Kif għidt int ukoll, fl-edizzjoni ta’ din is-sena nħass spirtu ta’ għaqda bejn il-kontestanti. Ma’ liema kontestanti kont l-aktar viċin?

Kif għidt qabel, ir-relazzjoni mal-kontestanti l-oħra kienet waħda tajba ħafna. Ovvjament, inħoss li kont iktar viċin ma’ Kevin Paul u Drakard għax ħdimna flimkien mill-bidu nett. It-tnejn li huma kienu ta’ sapport kbir għalija.

Ryan, għidilna ftit dwarek u l-istorja tiegħek. Min hu eżattament Ryan Hili? Kif tiddeskrivi ħajtek sal-lum?

Ryan huwa persuna mistħi ħafna imma li lest li jagħmel kollox biex jgħix ħajtu bl-aħjar mod possibbli. Bħalissa naħdem bħala għalliem tad-disinn u teknoloġija fi skola sekondarja. Il-mużika nqisha bħala prijorità u nixtieq li fil-futur qarib inkompli nikber f’dan il-qasam.

B’mod inġenerali, x’kienu l-akbar ostakli li kellek tiffaċċja f’ħajtek?

L-aktar żewġ ostakli li kelli negħleb kienu l-fatt li ma nagħtix kas il-midja soċjali ħafna (fejn jidħlu kummenti negattivi) kif ukoll li noħroġ minn qoxorti meta ġejt biex nipprepara l-kanzunetti.

X’kien li ħajrek tipparteċipa f’X Factor Malta?

Jien qatt ma pparteċipajt f’xejn hawn Malta, però minn dejjem xtaqt li nagħmel dak il-pass. L-X Factor ilni nsegwih mindu kont żgħir u kont naffaxxina ruħi nara l-progress li kienu jagħmlu l-kantanti mill-bidu sal-aħħar. Apparti minn hekk jien inħobb insegwi l-Eurovision Song Contest, allura minn dejjem kien hemm dik il-ħajra għall-kompetizzjoni.

Kif tiddeskrivi l-vjaġġ tiegħek f’X Factor Malta mill-bidu sal-aħħar?

L-avventura kienet waħda surreali fis-sens li bdejt mix-xejn u rnexxieli nasal sal-quċċata. Tgħallimt ħafna minn din l-esperjenza u rnexxieli niltaqa’ ma’ ħafna nies bravi u naħdem ma’ ħafna nies stabbiliti.

Kif kienet l-esperjenza tiegħek mal-erba’ ġurija, partikolarment ma’ Howard?

L-esperjenza mall-ġurija kienet waħda tajba ħafna, tgħallimt ħafna mingħandhom u avolja ma kinux il-mentors tiegħi xorta għenuni. Howard kien l-aqwa mentor li qatt seta’ kelli. Irnexxielu joħroġni minn qoxorti u baqa’ sal-aħħar jgħallimni kif għandi nkun artist komplut. Kien hemm żmien fejn kienet diffiċli għalina biex insibu kanzunetta adattata għalija, però llum il-ġurnata nirringrazzja ‘l Alla bl-għażliet li għamilna għax nemmen li kienu kollha ta’ kwalità. Howard huwa peruna li jaf x’inhu jagħmel u kull suġġeriment li tani dejjem ħareġ il-frott minnu.

Fl-audition tiegħek esprimejt il-fatt li xtaqt tipparteċipa qabel f’X Factor Malta iżda ma kontx kunfidenti biżżejjed. Għaliex?

Domt ħafna biex iddeċidejt li nieħu sehem għas-sempliċi raġuni li jien qatt ma rajt lili nnifsi lest biex nidher quddiem in-nies. Il-fatt li jien għandi ‘bionic hand’ ma kinitx tgħin fid-deċiżjoni għax bżajt ħafna mill-kummenti ħżiena tan-nies. Il-midja soċjali tista’ tkun waħda pożittiva però tista’ tkun negattiva wkoll.

Liema mumenti mill-vjaġġ tiegħek f’X Factor Malta tgħożż l-aktar? U liema prestazzjoni hija l-aktar għal qalbek?

L-iktar mumenti għal qalbi apparti meta rbaħt huma meta kien ikollna r-rehearsals. Il-memorji li għandi huma ħafna u napprezza lil kull kontestant, lit-tim tal-midja soċjali, kif ukoll lill-crew kollu li tella xow mill-isbaħ. L-iktar prestazzjoni li ħadt gost nagħmel kienet tal-Live Show 4 għax kantajt f’nofs l-udjenza.

X’inhi r-reazzjoni tiegħek għar-rispons qawwi li rċevejt u għadek tirċievi mill-pubbliku? Stennejt daqshekk sapport?

Is-sapport li kelli mingħand in-nies kien kbir. L-għada li rbaħt irċevejt ħafna messaġġi u kummenti pożittivi u għadni nirċievi s’issa wkoll. Napprezza immens lil kull min b’xi mod jew ieħor tani s-sapport għax bis-saħħa tagħhom irnexxieli nasal s’hawn.

Int ukoll għalliem. X’reazzjonijiet kellek mill-kollegi u l-istudenti tiegħek wara li rbaħt?

Il-kollegi kienu ta’ sapport kbir għalija. Mill-ewwel ġurnata tawni ħafna sapport u anke sorpriżi wara l-finali għamluli. L-istudenti mhux inqas. Kull xħin rawni fil-kurituri tal-iskola kienu jgħajtuli biex jgħiduli li vvutawli u biex jgħiduli prosit.

Matul il-vjaġġ tiegħek f’X Factor Malta, ġieli rċevejt kritika li affettwatek? Kif taġixxi għall-kummenti li jkunux qed iwasslu kritika kostruttiva, iżda personali?

Fortunatament ma tantx kelli kritika negattiva u dik apprezzajta ħafna. Il-ftit li kien hemm pruvajt ma nagħtix kashom għax ħafna minnhom kienu jkunu minn ‘fake profiles’. Minn kollox issib u naf biċ-ċert li ħa nibqa’ nsib. Ma tistax tingħoġob ma’ kulħadd.

Irbaħt is-somma ta’ €50,000. X’beħsiebek tagħmel bihom?

Il-ħamsin elf beħsiebni ninvestihom fil-mużika billi nużahom biex nixtri xi apparat ħalli nkun nista’ naħdem fuq il-mużika tiegħi stess.

X’inhu l-pass li jmiss għal Ryan Hili?

Il-pass li jmiss hu li niffoka iktar fuq mużika oriġinali kif ukoll anke naħdem ma’ kantanti oħra stabbiliti. Meta konna inkunu rehearsals konna nifthemu biex la jgħaddi kollox nibdew nikkollaboraw flimkien.

Kieku kellek tikteb kanzunetta f’dan il-mument, dwar xiex tkun?

F’dan il-mument probabbli nikteb kanzunetta dwar kif wieħed m’għandux jaqta’ qalbu. Dak li għaddejt minnu jien nixtieq li naqsmu ma’ ħaddieħor biex inkun ta’ kuraġġ għalihom.

Hemm xi artisti Maltin li tixtieq tikkollabora magħhom fil-futur?

Hemm ħafna kantanti li nixtieq naħdem magħhom, però l-iktar tnejn huma Amber u Brooke.

Għandek xi ħolm partikolari li tixtieq twettaq?

Waħda mill-ħolmiet tiegħi hi li nkanta jew nirrappreżenta lil Malta f’pajjiż differenti.

X’messaġġ tgħaddi lil dawk li qed jaqraw din l-intervista?

Minn qalbi nixtieq li kull min għandu xi ħolma u qed iżomm lura, jagħmel mezz biex għallinqas jipprova. Il-ħajja wisq qasira biex inżommu lura u importanti li ngħixu l-ħajja b’mod komplut.

“Qatt ma tkellimt b’mod daqshekk miftuħ fuq il-ħajja personali tiegħi fil-pubbliku” – Roberta Magri

“Qatt ma tkellimt b’mod daqshekk miftuħ fuq il-ħajja personali tiegħi fil-pubbliku” – Roberta Magri

B’differenza mis-soltu, illum se nkunu qed niskopru aktar dwar il-persuna li normalment tkun hi li tagħmel il-mistoqsijiet fl-intervisti li nwasslu fuq skoperta.net!

Permezz ta’ din l-intervista esklussiva se niskopru aktar fil-fond dwar Roberta Magri, u l-ħajja personali tagħha!

Kulħadd jafek bħala d-direttriċi u l-editriċi tas-sit skoperta.net. Imma Roberta, eżattament min hi? U kieku kelli ngħidlek tiddeskrivi lilek innifsek fi 3 kelmiet xi jkunu?

Din dejjem tkun mistoqsija diffiċli għalija għax għalkemm ngħid ħafna, u nikteb ħafna, imma meta niġi biex nitkellem dwari neħel ftit.

Jien mara ta’ 31 sena, xogħli kulħadd jaf x’inhu! Għandi tifla sufija b’erba’ saqajn li nħobb immens, jisimha Kikka. Il-passjonijiet tiegħi huma l-ġurnaliżmu, il-kitba, id-drama u l-mużika, però jien persuna li nħobb l-arti kollha inġenerali. Snin ilu, kont inpinġi wkoll, imma ilni ftit ma nipprattika. Jien ukoll persuna li ninteressa ruħi f’kollox, anki f’dak li forsi ma tantx ikun jolqotni jew nifhem fih, inħobb nitgħallem ħafna.

Ma tantx għad għandi ħin għall-passatempi imma meta kelli aktar ħin liberu, kont inħobb naqra u nara sensiliet kemm lokali kif ukoll barranin! Għalkemm il-ħin liberu naqasli ħafna nipprova nara episodju kuljum, għax huwa l-uniku ħin fejn moħħi jistrieħ ftit. Huwa l-uniku ħin fejn nirrilassa ftit u nidħol f’dinja oħra, però dan il-ħin ikun tard ħafna u nispiċċa nara nofs episodju biss għax tmur għajnejja bija!

Nipprova ngħix ħajti bl-aħjar mod possibbli, inpoġġi lil dawk li nħobb qabli dejjem u f’kollox, u nipprova nagħmel differenza pożittiva jekk jista’ jkun kuljum.

Niddeskrivi lili nnifsi bi tliet kelmiet, iebsa wkoll din! Forsi…sensittiva, determinata u misterjuża.

Xi tgħidilna fuq it-tfulija tiegħek? Kif kont tmur l-iskola u x’suġġetti kienu l-aktar għal qalbek?

It-tfulija tiegħi kienet sabiħa u diffiċli. Sabiħa għaliex kelli mumenti sbieħ u għandi memorji sbieħ ħafna tat-tfulija speċjalment ma’ membri tal-familja li sfortunatament m’għadhomx magħna.

Min-naħa l-oħra kienet diffiċli ħafna għaliex kont wisq magħluqa fija nnifsi. Din kienet waħda mir-raġunijiet li ma kontx inħobb l-iskola fil-fatt. Dejjem għamilt ix-xogħol tal-iskola sew imma ma kont inħobb xejn li hu relatat mal-iskola għall-fatt li jekk jista’ jkun kont naħrab min-nies mhux inkun qalb in-nies. Però dan ftit nies kienu jafuh, u xorta kont immur sew l-iskola.

Bħala suġġetti, il-Malti minn dejjem kien jogħġobni ħafna, l-IT, l-Ingliż, l-arti u għal xi żmien kienet togħġobni wkoll il-matematika, fil-primarja però! Qabel ma beda jitqal!

X’baqa’ miegħek mill-iskola sal-lum il-ġurnata? X’ostakli kont issib akkademikament u soċjalment biex tintegra mat-tfal l-oħra?

Jien nemmen li dak kollu li titgħallem, minn kullimkien, mhux skola biss, jibqa’ dejjem miegħek. Ovvjament ħafna minn dak li tgħallimt mill-iskola, partikolarment dak akkademju, għadu miegħi sal-lum minkejja li jien skola għamilt sas-sekondarja biss.

Ovvjament komplejt nibni fuqu, għax dejjem għatxana biex nitgħallem kemm nista’ u dan għamiltu mhux minn skola, jew università imma billi nagħmel riċerka jien, infittex u nistaqsi. Jiġifieri dak li naf illum akkademikament, nafu għax minbarra dak li tgħallimt l-iskola bqajt nitgħallem waħdi, u minn sorsi u nies differenti, u għadni nagħmel hekk sal-lum! Fil-fatt, illum inħoss li nħobb nitgħallem ħafna aktar minn meta kont l-iskola.

Bħala ostakli, akkademikament ftit li xejn kien hemm. L-unika ħaġa kienet li kont nieħu ftit aktar ħin fit-tul biex nikteb imma dik ma kinitx ostaklu għax dejjem kien hemm soluzzjoni għaliha.

Soċjalment, l-ostaklu minni stess kien ġej minħabba li kont magħluqa fija nnifsi u allura kienet diffiċli ħafna għalija biex nikkomunika u nintegra, imma dejjem min-naħa tiegħi kienet il-problema. Qatt ma kelli problemi min-naħa ta’ tfal oħra, anzi ħafna drabi kienu jargumentaw bejniethom min se joqgħod miegħi fil-brejk xorta, minkejja li jekk kont ngħid erba’ kelmiet kienu jkunu ħafna għalija!

Int, fl-artiklu li kont ktibt f’għeluq is-sena ta’ dan is-sit, semmejt li kellek qoxra li ma stajtx toħroġ minnha. Tista’ tgħidilna x’tip ta’ qoxra kienet u taħseb li d-diżabilità kkontribuxxiet għal din il-qoxra?

Il-qoxra li kont fiha kienet ġejja mill-fatt li kif għidt, kont magħluqa fija nnifsi, stima leja nnifsi baxxa ħafna u allura nuqqas ta’ kunfidenza fija nnifsi, mistħija żżejjed. Sinċerament ma nafx ngħidlek jekk id-diżabilità kinitx parti mill-kawża, jista’ jkun li xi ftit iva però jien qatt ma tajtha importanza d-diżabilità, dejjem warrabtha daqslikieku ma teżistix, mhux għax m’aċċettajthiex imma għax mhijiex l-identità tiegħi. Dejjem hekk kont naħsibha.

Li niftakar li kienu jaffettwawni, f’età żgħira, il-mumenti li kien ikolli niffaċċja fejn kien ikun hemm persuni b’ċerta mġiba, adulti u tfal jiċċassaw leja pereżempju. Dik iva kienet taffettwani ħafna, imma l-bqija ma niftakarx mument f’ħajti fejn iddejjaqt bid-diżabilità jew xtaqt li ma kontx il-persuna li jien minħabba d-diżabilità.

Ħafna jgħidu li jsibuha diffiċli jaċċettaw id-diżabilità tagħhom, jien onestament qatt ma sibtha diffiċli u naħseb ir-raġuni hi li qatt ma poġġejtha fiċ-ċentru ta’ ħajti. Dejjem ħarist lejha u kkunsidrajtha bħala sfida f’ħajti. Jien Roberta, mhux persuna b’diżabilità, id-diżabilità hija biss sfida f’ħajti, u allura dik naħseb għenitni biex kull sfida oħra li kelli u li jkolli, ma narahiex bħala waħda kkawżata mid-diżabilità imma għax l-isfidi huma parti mill-ħajja ta’ kull individwu.

Kull persuna tiffaċċja sfidi differenti f’ħajjitha.

Kif irnexxielek toħroġ minn din il-qoxra? X’għenek l-aktar biex toħroġ minnha, id-drama, il-kitba jew it-tnejn li huma?

Definittivament id-drama għenitni immens! Id-drama tagħtik l-opportunità li tinbidel f’karattru ieħor u tidħol f’dinja oħra. Tgħinek ukoll tesprimi emozzjonijiet differenti.

Il-proċess beda però, meta ta’ 14-il sena, għamilt operazzjoni tal-iscolioses, operazzjoni kbira ta’ 12-il siegħa u kelli nagħmel ħafna xhur rikoverata d-dar, kelli nieqaf mill-iskola wkoll fil-fatt, u f’dak iż-żmien bdejt niskopri d-dinja tal-internet permezz ta’ chatrooms li bdejt nidħol fihom. Minn hemmhekk imbagħad, għall-ewwel darba f’ħajti bdejt nikkomunika u nintegra ma’ persuni ta’ kull età onlajn.

L-ewwel pass kruċjali kien imma meta wara sena nġib kull skuża biex nevita milli niltaqa’, għalkemm kont xtaqt ħafna, xi ħbieb li kont għamilt onlajn irnexxielhom jikkonvinċuni biex niltaqa’ magħhom. Kien l-ewwel pass għall-fatt li għall-ewwel darba mort niltaqa’ ma’ nies li għalkemm kont nafhom sew onlajn, qatt ma kont iltqajt magħhom, u waħdi! Fejn is-soltu meta kont niltaqa’ ma’ xi ħadd kien ikun hemm ommi u nħalli lilha titkellem, din id-darba kont waħdi, bilfors jien ridt nitkellem.

Ngħidu kollox, ma kontx ħadtilhom rashom! Dak kien biss l-ewwel pass, imma xorta kont għadni ħafna u ħafna ‘l bogħod mill-persuna li jien illum.

Iva, id-drama għenitni, l-esperjenzi li kelli tad-drama u l-kors li attendejt tal-Freespirit. Il-fatt li bħala sfida miegħi nnifsi ddeċidejt li nkun persuna pubblika wkoll għeni ħafna.

Kif ħassejtek l-ewwel darba li ntgħatajt iċ-ċans li tirreċta fuq it-televiżjoni?

Eċitata ħafna u ferħana ħafna wkoll. Niftakarni nistaqsi lili nnifsi jekk kontx se nkun kapaċi nagħmilha, imma ridt nagħmilha u għamilt ħilti kollha biex nagħti l-aħjar tiegħi. Għalkemm ħadt sehem drabi oħra wara, l-ewwel esperjenza tibqa’ wisq speċjali.

L-ewwel esperjenza tiegħi kienet fis-sensiela f’Salib it-Toroq. Ħabiba tal-qalb tiegħi Lorraine Degiorgio kienet tkellmet dwari mal-kittieb tas-sensiela, Frederick Zammit, u kien ħoloq xena fejn nidħol jien. Ma kellix karattru partikolari, pjuttost kelli nkun jien bħala Roberta għaliex ix-xena kienet tinvolvi lili niġi wiċċ imb’wiċċ ma’ wieħed, li minħabba inċident, kellu jibda juża s-siġġu tar-roti u ma setax jaċċetta din il-konsegwenza, u jien kelli nkun speċi l-ispirazzjoni tiegħu. Il-parti tar-raġel kienet interpretata minn Ivan DeBattista, li llum huwa wieħed mill-aktar persuni importanti f’ħajti, u kelli wieħed mill-aqwa diretturi li għandna Malta, Charles Stroud. It-tnejn li huma għamluli l-esperjenza speċjali wisq.

Dejjem ngħid, li għalkemm kienet xena ta’ ftit sekondi biss, kienet l-aktar waħda li ħalliet impatt fuq il-pubbliku, kont irċevejt rispons qawwi wara li dehret fosthom kien hemm persuni li kienu għaddejjin minn sitwazzjoni simili tax-xena li għamilna.

Esperjenza unika mill-bidu sal-aħħar.

Ġrat xi ħaġa partikolari dakinhar?

Ġraw tnejn. Waħda tad-daħk u l-oħra sentimentali.

Il-filming tax-xena kien ġo sptar, u fil-ħin li konna hemm aħna, kien hemm skiet taqtgħu b’sikkina, lanqas tisma’ l-iċken ħoss. Kif eżatt wasalt, kollni eċitament, u ovvjament mistħija u ħafna emozzjonijiet oħra, ilqatt bin li ma kontx indunajt bih! Tista’ timmaġina f’dak is-skiet perfett, f’daqqa waħda jinstema’ l-bin jinqaleb! Xejn ma għenet fil-mistħija! Imma kienet tad-daħk fl-istess ħin.

L-oħra kienet li xħin lestejna x-xena, eżatt kif id-direttur tana s-sinjal li lesti, l-attur li kelli x-xena miegħu, Ivan, qam u għannaqni. Dik it-tgħanniqa tant kienet ġenwina u sentimentali li dak il-mument għadni ngħożżu sal-lum.

Tara li hawn nuqqas ta’ għarfien f’dan is-settur tad-drama fejn jidħlu persuni li jużaw is-siġġu tar-roti?

In-nuqqas ta’ għarfien nemmen li qiegħed f’kull settur, però iva naħseb li għandu jkun hawn aktar persuni li jagħtu opportunitajiet bħal ma sibt jien u jinkludu aktar persuni li verament jużaw is-siġġu tar-roti.

Min-naħa l-oħra però, id-drama, bħal kollox, hija passjoni. Mhix xi ħaġa li tqum filgħodu u tgħid kemm nixtieq nirreċta jew nidher fuq it-televixin u tippretendi li tingħata opportunità. Hija xi ħaġa li tkun ġo fik u li trid taħdem għaliha.

Nemmen li li l-opportunitajiet għandhom jingħataw lil min verament iqis id-drama bħala passjoni, irrelevanti jużax siġġu tar-roti jew le.

Roberta fis-sensiela Santa Monika

X’tixtieq tara jitjieb fil-qasam tad-diżabilità?

L-aċċessibilità żgur, għaliex hija kwistjoni li sfortunatament sal-lum għadha teżisti!

Nixtieq ukoll li jinqatgħu darba għal dejjem skejjel, djar u għaqdiet li jpoġġu lil nies f’kategorija waħda li tmur assolutament kontra l-inklużjoni. Nifhem li hawn min isib l-għajnuna u dak li jkollu bżonn f’dawn l-iskejjel, id-djar u għaqdiet, imma fl-opinjoni tiegħi m’għandux ikun hekk. Għaliex wieħed għandu jgħix jew ifittex l-għajnuna f’post fejn hu maħluq speċifikament għal kategorija ta’ nies?

Dawn oriġinaw minn mentalità żbaljata, mentalità li ġejja minn żmien fejn in-nies kienu jitpoġġew f’kategoriji għalihom anke jiġu eżiljati. Fl-opinjoni tiegħi din il-mentalità rridu nkissruha għal kollox biex verament inkunu nistgħu ngħixu f’dinja inklussiva.

Jien nemmen li l-inklużjoni tibda mill-eżempju ta’ min suppost jaf aħjar, inkluż persuni b’diżabilità. Personalment, mindu kont żgħira, qatt ma ridt inkun parti minn għaqdiet bħal dawn.

Kemm-il darba ppostajt fuq id-dehra tiegħek. Kemm tħoss li d-dehra tgħinek biex tħobb u taċċetta lilek innifsek kif int? X’differenza tħoss fik meta tapplika il-make-up u meta ma tagħmilx?

Jien nemmen li meta tidher tajjeb, tħossok tajjeb. Inħoss li hu importanti li wieħed jieħu ħsieb id-dehra tiegħu, ovvjament kulħadd bil-mod tiegħu.

Mhix id-dehra li tgħinek tħobb u taċċetta lilek innifsek, imma tgħinek tkun aktar kunfidenti u komda, u dan iġiegħlek tħossok tajjeb.

Jien inħossni ħafna aħjar meta nagħmel il-makeup, dwiefer u forsi xi blowdry! Meta kont iżgħar, ma kontx noħroġ u niltaqa’ ma’ xi ħadd bla makeup, u dik ma narahiex xi ħaġa tajba lanqas. Illum m’għadnix daqshekk, imma xorta xi ftit makeup għall-inqas, anki jekk mhux komplut, inkun irrid nagħmel inkella ma nħossnix komda.

Int għamilt ‘il fuq minn 100 intervista. Kien hemm xi waħda li tgħid din ħa nibqa’ niftakarha għomri kollu?

Hemm aktar minn waħda. Kull intervista li nagħmel tkun speċjali b’mod differenti għax f’kull waħda jkun hemm ħin u dedikazzjoni involuti, imma mbagħad ikun hemm oħrajn li joħorġu aktar interessanti u jkunu aktar għal qalbi.

Fost l-aktar għal qalbi, hemm ta’ Peppi Azzopardi. Mindu bdejt dan ix-xogħol, jiġifieri madwar 4 snin ilu, kelli xewqa li xi darba nintervistah għaliex minbarra li huwa espert fil-linja ta’ xogħli, huwa bniedem interessanti, bravu, dedikat u ġenwin ħafna. Minkejja li hemm diversi kwistjonijiet li ma naqbilx miegħu dwarhom, nirrispettah u nammirah ħafna. Allura meta bdejt skoperta.net, u avviċinajtu għal intervista, apprezzajt u ħadt gost immens li aċċetta mill-ewwel. Għalija kienet kisba u tarġa oħra f’xogħli.

L-intervista li Roberta għamlet lil Peppi Azzopardi

Hemm ukoll tal-attriċi Gertrude Borg Marks, li minbarra li hija attriċi mill-aqwa u waħda mill-ħbieb li huma l-aktar qrib tiegħi u li nħobb ħafna, kienet tkellmet pubblikament għall-ewwel darba dwar esperjenza personali tagħha. Kienet intervista li ħalliet impatt għaliex Gertrude ispirat u tat tama lil ħafna nies li għaddejjin mill-istess esperjenza. L-emozzjoni li tħoss meta tkun taf li intervista ħalliet impatt daqshekk pożittiv, ma nistax niddeskriviha!

Però kif għidt, hemm ħafna aktar intervisti oħrajn għal qalbi u li nibqa’ niftakar.

Fl-opinjoni tiegħek, x’inhu l-akbar attribut tas-suċċess ta’ dan is-sit Skoperta?

Ċertament il-kontenut, ir-rispett u l-fatt li huwa pjattaforma li jagħti vuċi lin-nies.

Minbarra l-aġġornamenti ta’ dak li jkun qed jiġri fil-mument, u hemm ukoll importanti li l-aħbar tiġi mwassla b’mod korrett u ġust, importanti li l-kontenut ta’ artikli fuq suġġetti inġenerali jkun validu, u li minnu wieħed jista’ jinforma ruħu.

Ir-rispett ukoll huwa importanti immens, ir-rispett lejn is-segwaċi u lejn dawk involuti fl-aħbar li tkun qed twassal.

F’dan ix-xogħol il-views u r-rispons huma kruċjali iżda dan m’għandux jelimina r-rispett lejn id-dinjità tal-individwu. Għaldaqstant huwa importanti li filwaqt li tagħmel xogħlok, trid tirrispetta lin-nies involuti f’dak li tkun qed twassal. L-istint li titfa’ storja interessanti li tkun rajt fuq il-midja soċjali m’għandux iwaqqfek milli tikkunsidra l-konsegwenzi li jistgħu jiffaċċjaw il-persuni.

Hemm tendenza li għax wieħed itella’ post fuq il-profil tiegħu, li jkun għal-lista tal-ħbieb tiegħu biss (u mhux pubbliku) jagħti dritt lilna (kull min hu f’dan ix-xogħol) li naqbdu u naqsmu dak li jkun intqal jew ġie mtella’, fl-opinjoni tiegħi dan mhux ġust. Jekk profil ma jkunx pubbliku, ifisser li l-individwu jrid jaqsam dak li jtella’ ma’ min jagħżel hu u mhux mal-kumplament tal-pajjiż u d-dinja!

Li skoperta.net jagħti vuċi lin-nies biex iwasslu l-messaġġ li jixtiequ fuq kwalunkwe suġġett li jridu, nemmen li wkoll hija xi ħaġa tajba ħafna.

Naturalment fadal ħafna x’naqdfu u fejn nitjiebu.

Xi stejjer tippreferi tikteb l-aktar dwarhom?

Xogħli jirrikjedi li nwassal kull tip ta’ aħbar u stejjer, irrelevanti x’naħseb dwarhom jew naqbilx. Però ovvjament nieħu gost ħafna meta nkun qed inwassal storja li minnha joħroġ messaġġ pożittiv u ta’ ispirazzjoni. Dawk l-istejjer li min ikun qed jaqrahom, se jieħu xi ħaġa minnhom żgur. Kif ukoll dwar suġġetti li ma tantx jiġu diskussi normalment jew li għadhom meqjusa bħala tabù.

Bħala persuna, x’valuri tgħożż l-iżjed?

Ngħożż il-valuri umani kollha però l-aktar ir-rispett. Nemmen li r-rispett għandu jkun fiċ-ċentru ta’ kull ma tagħmel f’ħajtek.

Liema kienu l-isbaħ u l-agħar mumenti ta’ ħajtek?

Mumenti sbieħ u koroh kelli ħafna f’31 sena. Il-mumenti sbieħ għalija huma dawk li taqsamhom ma’ dawk li l-aktar ifissru għalik. Mumenti li jġiegħluk tħossok ħajja, grata u ħerqana għal ġurnata oħra.

Mumenti sbieħ aktar speċifiċi li ngħożż ħafna huma meta qgħadt parrina tal-kuġina tiegħi Janice, li hija wkoll direttriċi ta’ skoperta.net. Meta kuġina oħra tiegħi qaltli li se tagħtini r-rwol ta’ zija għat-tfal tagħha u ovvjament it-twelid tat-tlett itfal tagħha, meta ħabib tal-qalb tiegħi Richard Micallef, kien niżel minn fuq il-palk jgħannaqni wara li hu u ħutu rebħu l-Malta Eurovision Song Contest, meta Richard stess avviċinani biex niktbu l-ewwel kanzunetta flimkien, l-ewwel darba li smajt kanzunetta li ktibt jien tiġi kantanta, l-ewwel darba li kanzunetta li ktibt jien waslet sas-semifinali fil-festival Mużika Mużika, kull darba li ħadt sehem fid-drama, meta f’ħajti daħlu persuni ġenwini, meta ingħatajt l-ewwel opportunitajiet li wassluni sa fejn wasalt illum, u ovvjament meta beda jiffunzjona skoperta.net. Hemm ħafna aktar però dawk ftit minnhom.

Kanzunetta miktuba minn Roberta, waqt is-semifinali ta’ Mużika Mużika

L-agħar mumenti huma dawk il-mumenti ta’ diżappunt u firda. Il-firda, kull tip ta’ firda, hija kiefra ħafna. Il-firda esperjenzajtha f’diversi modi, kemm persuni li għal xi raġuni jew oħra m’għadhomx f’ħajti kif ukoll firda minn ma’ persuni li m’għadhomx magħna f’din id-dinja. Iebsa ħafna, u tgħaddi kemm tgħaddi minnha, qatt ma tkun ippreparata għal ta’ warajha.

Wieħed mill-agħar żminijiet speċifiċi tiegħi però kien madwar 3 snin ilu, meta għamilt xahar u nofs l-ITU u 3 ġimgħat oħra f’sala l-isptar minħabba chest infection. Kien żmien ikrah ħafna, fejn kont viċin ħafna li nitlef ħajti. Minkejja li ħalla ħafna konsegwenzi minn diversi aspetti, li wħud minnhom kelli nadatta ngħix bihom, imma b’xi mod inħoss li ngħatajt ċans ieħor biex ngħix din il-ħajja mżewqa b’kollox.

Wara dak il-perjodu diffiċli li għaddejt minnu, int kont tkellimt pubblikament dwar il-konsegwenza li wasslitek biex taqta’ xagħrek kif ukoll dwar il-fatt li għaddejt minn perjodu ta’ sfidi psikoloġiċi. Għaliex ħassejt li għandek taqsam dak kollu pubblikament u x’differenza għamlitlek lilek personali?

Iva, waħda mill-konsegwenzi ta’ esperjenza verament kerha kienet li kelli naqta’ xagħri qasir ħafna. Bħala waħda li nħobb ix-xagħar twil, u d-dehra hija importanti għalija, kienet diffiċli ħafna ħafna. Ir-raġuni li kelli naqtgħu kienet li peress li kelli xagħri twil ħafna, fix-xahar u nofs li għamilt l-ITU kien tgħaqqad b’mod esaġerat li bilfors kelli naqtgħu qasir ħafna biex insalvah.

Għamilt żmien nilbes parrokka, u ma kontx inkun irrid nidher quddiem in-nies mingħajrha, xi ħaġa li ma kienx jaf kulħadd. Ħafna ma kinux indunaw u għalija kienet diffiċli ħafna biex nitkellem dwarha sakemm darba, bħala sfida miegħi nnifsi, ridt nagħmel dan il-fatt pubbliku bl-għan li nagħmel differenza lil min għaddej minn sitwazzjoni simili u anki b’tama li tgħinni nadatta għaliha aħjar.

Niftakar li qabel tellajt il-post fuq Facebook kont anzjuża ħafna, iżda mbuttajt lili nnifsi u għamiltha. Għenitni tant li wara dakinhar ma bqajtx nilbes il-parrokka għall-fatt li bdejt inkun aktar kunfidenti li n-nies jarawni kif verament jien. Ħassejtni ħafna aħjar meta ma bqajtx nilbisha, mhux għax hija ħaġa ħażina li tilbes parrokka imma l-fatt li neħħejtha, għalija kien ifisser li bdejt naċċetta u nadatta għas-sitwazzjoni li ġejt fiha. Illum grata ħafna li xagħri reġa’ twal u b’saħħtu aktar minn qabel.

Sfidi psikoloġiċi, iva, nemmen li dawn kulħadd jgħaddi minnhom, forsi spiss aktar milli nimmaġinaw, però mbagħad jiġi perjodu aktar iebes fejn is-saħħa mentali tikkrolla. Jista’ jkun li għax ma nkunux ħadna ħsieb lilna nfusna għal żmien twil u jista’ jkun għas-sempliċi raġuni li aħna umani u faċli ħafna nitilfu l-kontroll.

Jien persuna li dejjem żammejt kontroll f’ħajti, u f’dak iż-żmien li tliftu, kienet l-aktar ħaġa li sibtha diffiċli li naċċetta. Wara dik l-esperjenza li għaddejt minnha, bdejt nikkumbatti ma’ ansjetà qawwija. Kien żmien ikrah u iebes ħafna, anki għall-fatt li waqt dan kollu, il-ħajja tkompli bl-isfidi tagħha. Waqt dan kollu trid tiffaċċja firda, nies li jagħżlu li ma jibqgħux f’ħajtek f’dawk il-mumenti li l-aktar ikollok bżonn, trid tiffaċċja nies li minkejja li jkollhom intenzjoni tajba ma jkunux qed jifhmu minn xiex għaddejja u ħafna aktar.

Il-fatt li jien dak iż-żmien kont qed niffaċċja konsegwenzi fiżiċi ġodda, kemm mill-ansjetà kif ukoll mill-esperjenza li kont għaddejt minnha ma għenx. L-aktar għaliex ladarba jkun magħruf li tkun għaddejja minn sfidi psikoloġiċi, ta’ madwarek, inkluż professjonisti sfortunatament, mill-ewwel jassumu u jassoċjaw dak li tkun qed tħoss mal-isfidi psikoloġiċi, speċjalment meta ma tinstabx spjegazzjoni medika ċara għal dak li tkun qed tħoss. Dan mhuwiex ġust u mill-esperjenza personali tiegħi, ma jgħin xejn.

Kien hemm nies, saħansitra professjonisti, li minflok għenuni, tefgħuni aktar lura. F’dan ir-rigward fil-fatt nixtieq nipprova nagħmel xi ħaġa li nkun nista’ ngħin lil ħaddieħor mill-esperjenzi tiegħi. Però, minkejja dan kollu, irnexxieli nerġa’ nieħu l-kontroll ta’ ħajti f’idejja u llum inħossni ħafna aktar b’saħħti.

Ma jfissirx li m’għadx għandi sfidi, imma nħossni b’saħħti biżżejjed biex niffaċjahom. Wara kollox, min m’għandux sfidi?!

Nemmen li ħadd m’għandu għalfejn jiddejjaq jitkellem dwar mumenti bħal dawn, hu min hu.

X’jagħmlek persuna daqshekk grata u pożittiva?

Il-gratitudni hija parti mill-pożittività. Jekk tkun grata għal dak kollu li għandek f’ħajtek u dak li jirnexxilek tikseb, allura tkun pożittiva.

Ovvjament mhux dejjem jirnexxili nkun pożittiva, għaliex jien umana u jkolli l-mumenti tiegħi fejn ma nkunx pożittiva iżda dejjem nipprova nagħmel l-almu tiegħi biex nagħraf is-sabiħ tal-ħajja, anki mill-iċken affarijiet.

Inħossni grata immens għal ħafna raġunijiet. Grata li minkejja kull triq imdallma, il-ħajja ma bidlitlix il-personalità tiegħi b’mod negattiv, inbdilt sa ċertu punt bħal pereżempju nħossni aktar b’saħħti, iżda xorta waħda għadni nemmen fl-imħabba, empatija, ġustizzja, tjubija u s-sabiħ kollu tal-ħajja. Ma ħallejtx id-diżappunti jħarxuni.

Grata għall-opportunitajiet kollha li ngħatajt f’ħajti u għal dak kollu li għandi f’ħajti, għal dawk il-persuni ġenwini kollha li għandi f’ħajti, speċjalment għall-imħabba u r-rispett li nirċievi mingħand dawk l-aktar qrib tiegħi.

Minbarra dan kollu li semmejt, u l-fatt li rnexxieli nwettaq il-proġett ta’ skoperta, m’għandix kliem biżżejjed biex nesprimi l-gratitudni tiegħi għall-persuna li daħlet f’ħajti fi żmien sensittiv ħafna u għenitni, u tgħini ħafna kuljum. F’ħajti ltqajt u naf ħafna nies, iżda ħadd qatt ma tani u għamel differenza f’ħajti bħal Patrick. Pjuttost ħafna mid-drabi dejjem spiċċajt tajt ħafna u wisq aktar milli qatt irċevejt f’ħajti. Li tagħti huwa sabiħ, u nħobb ħafna nagħti, mhux affarijiet materjali biss għax dawk jistgħu ma jfissru xejn mingħajr azzjonijiet, iżda meta ssib min b’mod ġenwin jagħtik ħafna aktar milli qatt tista’ tagħti int hija xi ħaġa sabiħa immens.

Intervista li Roberta għamlet lil Patrick f’Novembru tal-2020

Patrick Tanti, minbarra li huwa persuna interessanti immens u b’talent mill-aqwa għax huwa wkoll attur, huwa l-persuna li mhux biss jgħini ħafna f’xogħli, u b’ċertezza ngħid li kieku ma kienx hu, ma kienx jirnexxili nasal s’hawn, skoperta.net ma kienx jasal s’hawn, iżda jagħmel differenza kbira wkoll fil-ħajja personali tiegħi.

Ħafna drabi, ix-xogħol ta’ skoperta.net jiġi assoċjat miegħi l-aktar peress li jien l-aktar li nidher u anke għaliex jien nagħmel il-biċċa l-kbira tax-xogħol però ftit nies jafu li wara ħafna mix-xogħol ta’ skoperta.net ikun hemm Patrick, b’mod dirett jew indirett.

Huma vera rari persuni li mhux biss ġenwinament juru interess fil-ħolm tiegħek u jgħinuk twettaqhom bl-aħjar mod iżda jdawlulek ħajtek u jgħinuk tkun persuna aħjar, kemm fix-xogħol kif ukoll minn aspett personali. Patrick huwa wieħed minn dawk il-persuni rari, ovvjament inħossni fortunata ħafna li skoprejtu! U li għandi lilu f’ħajti.

Jien nemmen ħafna li l-persuni li jkunu l-aktar qrib tiegħek għandhom ikunu dawk li b’xi mod tagħmlu differenza pożittiva fil-ħajja ta’ xulxin u tagħmlu lil xulxin persuni aħjar.

Nixtieq li kull persuna fid-dinja jkollha persuna, irrelevanti hux mara jew raġel, li tagħmel differenza f’ħajjitha daqs id-differenza li għamel u jagħmel f’ħajti Patrick.

Minbarra l-ġenituri tiegħi li dejjem kienu pilastri f’ħajti, għalija Patrick huwa pilastru ieħor.

Nixtieq nieħu l-opportunità biex nirringrazzja minn qalbi lill-ġenituri tiegħi u lil Patrick ta’ dak kollu li għamlu u jagħmlu miegħi, kif ukoll persuni oħrajn qrib tiegħi li huma importanti ħafna f’ħajti wkoll.

Grata ħafna wkoll lejn dawk kollha li naħdem magħhom, lejn in-negozji li jagħżlu li jemmnu f’skoperta.net u jikkollaboraw magħna u fl-aħħar u mhux l-inqas lejn is-segwaċi kollha ta’ skoperta.net, li dejjem qed jiżdiedu!

Kif nista’ ma nkunx grata għal dan kollu?!

X’inhu l-akbar sodisfazzjon s’sissa f’ħajtek?

F’dawn l-aħħar sena u 4 xhur, l-akbar sodisfazzjon tiegħi ġie minn skoperta.net. Li minkejja li hija xi ħaġa kbira ħafna, u sibt u għadni nsib ħafna telgħat, irnexxieli nwettaq il-ħolma tiegħi. Sodisfazzjon kbir meta tara l-proġett li ħlomt bih, sar realtà u qiegħed dejjem jikber. Ir-rispons kontinwu tan-nies huwa inkredibbli, dak sodisfazzjon kbir.

Minn aspett aktar personali, kif għidt diġà, huwa sodisfazzjon kbir li minkejja kull diżappunt li kelli f’ħajti, għadni nemmen fit-tjubija tal-umanità, m’għandix mibgħeda lejn ħadd u dak kollu li nagħmel dejjem nipprova nagħmlu b’mod ġust, anki jekk ħafna drabi mmur minn taħt jien. Dak huwa sodisfazzjon.

Għaliex temmen daqshekk fl-imħabba?

Jien dejjem ngħid li l-imħabba hija n-nifs tal-ħajja. Nemmen fl-imħabba għax għextha u għadni ngħixha. Nista’ ngħid li esperjenzajt u għext kull tip ta’ mħabba. Nemmen li bniedem ma jistax jgħix mingħajr imħabba, għaliex hija kollox. Li tħobb u tkun maħbub hija l-isbaħ ħaġa li tista’ tesperjenza fil-ħajja, u l-aktar importanti għaliex biha jirnexxilek tkampa u tikkumbatti ma’ kollox; mard, diżappunti, traġedji. Jekk ma jkunx hemm l-imħabba f’ħajtek, ma ssibx is-saħħa biex tkompli. Kien hemm diversi mumenti f’ħajti fejn komplejt niġġieled u nikkumbatti proprju għal dawk li nħobb u jħobbuni, nazzarda ngħid li forsi dik hija r-raġuni li llum għadni hawn, inwettaq il-ħolm. Irrid ngħid ukoll li llum sirt niġġieled mal-isfidi tal-ħajja għalija nnifsi wkoll. L-imħabba lejna nfusna hija importanti ħafna wkoll, kważi aktar minn kollox. Nammetti li mhux dejjem nipprattikaha sew!

Iva nemmen ħafna fl-imħabba għax ħabbejt, u għadni u nibqa’ nħobb. Nemmen fl-imħabba għax għext u għadni ngħix dik l-imħabba unika li taqtagħlek nifsek u li ma tista’ tiddeskriviha bl-ebda kelma. Dik l-imħabba li jiġri x’jiġri u jgħaddi kemm jgħaddi żmien, ma tmut qatt. Ma nistax ma nemminx daqshekk fl-imħabba.

Meta kont ħafna iżgħar, bħal ħafna, kont nemmen li l-imħabba tweġġa’, però kont żbaljata bil-kbir. L-imħabba tirrikjedi sagrifiċċji ħafna drabi iva, imma ma tweġġa’ qatt. Mhux l-imħabba, jew għax tħobb, tweġġa’, imma l-isfidi u l-intoppi tal-ħajja, u l-azzjonijiet tal-bniedem li jweġġgħu. L-imħabba tfejjaq u tagħti l-ħajja.

Għandek persuni li tammira u għaliex?

Nammira lil dawk il-persuni kollha li jagħżlu li jaqsmu dak li kapaċi joffru ma’ ħaddieħor u jagħmlu differenza fil-ħajja tan-nies. Nammira lil dawk li jxerrdu l-imħabba b’kull mod possibbli. Nammira lil dawk li jibqgħu sodi fit-twemmin tagħhom u lil dawk li ma jibżgħux isemmgħu leħinhom u li jibqgħu jiġġieldu għal dak li hu sew u ġust anke jekk id-dinja kollha tkun kontrihom. Kif ukoll lil dawk li jagħmlu ħilithom biex itejbu l-ħajja ta’ ħaddieħor b’kull mod possibbli.

Hemm aspirazzjonijiiet/proġetti ġodda għal Skoperta?

Proġetti f’moħħi għandi għax jien dejjem noħlom! Ma tantx nixtieq niżvela dwarhom imma qabel inkun ċerta li jistgħu jsiru.

L-għan ewlieni però huwa li skoperta.net ikompli jikber, u jsir parti mir-rutina u l-għażla ta’ sors ta’ ħafna aktar nies biex jaġġornaw ruħhom, għall-għarfien, biex isemmgħu leħinhom u anke iservi bħala pjattaforma biex jaqsmu dak li għandhom x’joffru, kif ukoll li b’xi mod jagħmel differenza pożittiva wkoll fil-ħajja ta’ ħafna nies.

Minbarra hekk, l-għan personali tiegħi hu li skoperta.net mhux biss jikber imma jibqa’ għaddej għal ħafna u ħafna snin, anki warajja.

Għandek ħolm ieħor li tixtieq twettaq?

Kif għidt, jien dejjem noħlom. Ħafna mill-ħolm huma relatati ma’ skoperta.net għaliex dawk personali tfajthom ftit fil-ġenb għalissa peress li qed nagħti l-enerġija tiegħi u niffoka fuq skoperta.

Fost il-ħolm personali tiegħi, nixtieq nippubblika ktieb, nixtieq li nkompli nevolvi fil-qasam tal-mużika bħala awtriċi, nixtieq li nkompli nevolvi fil-ġurnaliżmu investigattiv u nixtieq ukoll li xi darba jkolli d-dar tiegħi. Però kif għidt, il-prijorità ewlenija tiegħi bħalissa hija skoperta.

Nixtieq ħafna wkoll li xi darba xogħli jwassalni f’pożizzjoni aħjar fejn inkun nista’ ngħin lil ħafna nies f’dak kollu li jkollhom bżonn. Naħseb li din hija l-akbar ħolma li għandi. Kienet minn dejjem, u issa li qiegħda f’pożizzjoni fejn nista’ nilħaq aktar nies, nixtieq li b’xi mod ngħaqqadhom flimkien. Kif għadni ma nafx!

Fuq nota totalment differenti, nixtieq nirringrazzja lilek Lynn, mhux biss tal-kontribuzzjoni siewja tiegħek fuq skoperta.net imma wkoll ta’ din l-intervista. Nista’ ngħid li qatt ma tkellimt b’mod daqshekk miftuħ fuq il-ħajja personali tiegħi fil-pubbliku. Għalkemm forsi mhux dejjem nagħti l-impressjoni, jien persuna riservata ħafna. Intervista li ħadt gost ħafna nagħmel. Grazzi mill-qalb!

“..Xħin rajtu kont naf li dan hu r-raġel li rrid inqatta’ ħajti miegħu” – Lenies dwar Clayton

“..Xħin rajtu kont naf li dan hu r-raġel li rrid inqatta’ ħajti miegħu” – Lenies dwar Clayton

Nitkellmu mal-koppja Clayton Pace u Lenies Gauci

Clayton u Lenies, kemm ilkom tafu lil xulxin?

Clayton u Lenies: 3 snin u xahrejn.

Kif iltqajtu?

Clayton: Jien dak iż-żmien kont qiegħed naħdem fuq is-serje Manwela u Ħbieb u Għedewwa, u kif kien jiġri kull sena, kien ikollna żifna waqt l-Istrina. Inzerta li jien u dieħel għax-show, Lenies kienet ħierġa. Għajnejna weħlu fuq xulxin. Dakinhar stess filgħaxija eddjajtha fuq Facebook, u dħalt ngħidilha prosit ta’ Fattigi..anki jekk fil-verità sa dakinhar kont għadni qatt ma rajt episodju minnu!

Lenies: Bażikament kont ħierġa mis-sett tal-Istrina u Clayton kien dieħel. Dak il-ħin xħin rajtu qisu d-dinja waqfet għal żewġ minuti.

X’kienet l-ewwel impressjoni li kellkom fuq xulxin?

Clayton: Wara l-ewwel date irrealizzajt li sibt dak li kont qed infittex. Jien nemmen li ma teżistix il-persuna l-ħażina f’relazzjoni, nemmen li sempliċement kulħadd għandu tip tiegħu, u biex issib dik il-persuna 100% tip tiegħek hu diffiċli ħafna. Jien kont fortunat ħafna li sibtha. Minn wara li ltqajna fl-ewwel date sal-lum, ma ltqajniex biss ġurnata waħda, għax inzertajna filming sa tard. Mill-bqija bqajna niltaqgħu kuljum. Sakemm illum ngħixu flimkien u qed nippjanaw biex niżżewġu.

Lenies: Din naqra stramba l-ħaġa… ma nafx niddeskriviha, però xħin rajtu kont naf li dan hu r-raġel li rrid inqatta’ ħajti miegħu.

Kif kienet l-ewwel date uffiċjali tagħkom? U min minnkom għamel l-ewwel pass?

Clayton: L-ewwel pass sar b’dak il-messaġġ qasir… ‘’Prosit ta’ Fattigi’’. Però ma konniex dewwimna l-konverżazzjoni wisq. Sakemm fix-xena daħal ħabib komuni li kellna, attur ukoll – Patrick Bonnici. Jien kont kellimtu u għidtlu kemm kienet togħġobni Lenies, u hu malajr ħa l-opportunità li jagħmilha ta’ wingman! Meta sirt naf li kellimha ridt l-art tiblagħni, għax jien veru persuna nistħi fejn jidħlu dawn l-affarijiet. Minn hemm dħalt inkellimha nerġa’, biex speċi nbenġel li qalilha Patrick… Kelma ġġib lill-oħra u waslet ukoll l-ewwel date, fejn konna morna ħadna flixkun (jew 2) inbid fejn il-baħar.

Lenies: L-ewwel date kienet flixkun inbid ħdejn il-baħar u ma waqafnix inpaċpċu, il-ħin bħal donnu tar. L-ewwel pass għamlu Clayton.

Fi ftit ġimgħat oħra se tkunu qed tissiġillaw ir-relazzjoni tagħkom permezz taż-żwieġ. Kif sejrin il-preparamenti? U kif qed tħarsu lejn dan il-pass daqstant importanti f’ħajjitkom?

Clayton: Il-preparamenti mexjin kollox kif suppost. Però dik ma tinkwetanix wisq, għall-fatt li ma tantx jagħmlu bija l-affarijiet materjali jien, fis-sens jekk ikollha tmur xi ħaġa ħażina, m’iniex ħa noqgħod ninkwieta. L-unika ħaġa importanti hu li niżżewweġ lil Lenies. Dwar ‘ix-show tradizzjonali’ ma ninkwetax wisq. Min-naħa l-oħra ninsab eċitat ħafna, u ta’ sikwit sirt noħlom li waslet il-ġurnata li Lenies tkun tiegħi.

Lenies: Bħalissa bħala żmien hu naqra stressanti għall-fatt li jkollok balla ġiri ta’ preparamenti għat-tieġ. Ninsab eċitata mmens għal dik il-ġurnata li fl-aħħar ħa nkunu familja.

S’issa, liema perjodu kien l-aktar diffiċli u ta’ sfida għar-relazzjoni tagħkom? Kif affettwa r-relazzjoni tagħkom u kif irnexxielkom tgħadduh bħala koppja?

Clayton: Jien u Lenies veru rari jkollna xi ngħidu… problemi jkollna bħal kulħadd, però xejn kbir. L-iktar sfida hi l-ħajja ta’ kuljum. Minħabba li x-xogħol tiegħi tad-drama qed jeħodli ħafna ħin. Bħalissa għaddej b’madwar ħamest ijiem fil-ġimgħa filming, għax apparti s-serje Sorelle, qed niffilmja serje ieħor ma’ kumpanija oħra li se jixxandar minn Ottubru li ġej. Ħafna ħin ‘il bogħod mill-familja. Dan qed iġiegħelni nikkunsidra wkoll li nwaqqaf il-karriera tiegħi bħala attur. Jekk jirnexxilix ma nafx… però l-ħsieb qiegħed hemm.

Lenies: Naħseb bhalissa hu l-aktar żmien diffiċli għall-fatt li kif għidt qabel, għandna ħafna ġiri tat-tieġ u Clayton bħalissa maqbud b’ħafna filming. Li qed nagħmlu hu li darba fil-ġimgħa qed nagħmlu mezz li Noah jorqod għand xi ħadd tal-familja biex b’hekk ikollna lejl għalina flimkien.

Xi tħossu li jżomm ir-relazzjoni tagħkom daqstant b’saħħitha?

Clayton: Aħna nħobbu nżommu l-ħin għal xulxin. Nippruvaw darba kultant Noah jorqod għand in-nanniet u jkollna dawk li aħna nsejħulhom date nights! Nemmen li huma importanti ħafna biex iżżomm relazzjoni soda.

Lenies: Apparti li aħna għarajjes, aħna wkoll l-akbar ħbieb ta’ xulxin u naħseb dak il-fatt jgħin biex dejjem insaħħu r-relazzjoni ta’ bejnietna. Li nsibu ħin għalina huwa importanti ħafna wkoll.

Taħsbu li l-fatt li t-tnejn li intom għandkom passjoni għall-istess qasam jgħin fir-relazzjoni tagħkom?

Clayton: Iva… id-drama tirrikjedi sigħat twal. Ħafna drabi sa tard bil-lejl. Nemmen li rarissimu ssib lil xi ħadd li jista’ jifhmek jekk ma jkunx fl-istess qasam.

Lenies: Iva hafna, min mhux midħla tal-midja ma jifhimx is-sagrifiċċju u l-ħin li jirrikjedi.

It-tifel tagħkom Noah, xi jfisser għalikom? X’impatt għamel ir-rwol tagħkom ta’ ġenituri fuq ir-relazzjoni tagħkom bħala koppja?

Clayton: Noah għalija jfisser ħajti.. litteralment. Hu dak li jġiegħelni nitbissem u jimmotivani. Bħala koppja tbati ftit, fis-sens li l-ħin isir aktar diffiċli biex issibu. Però jekk tqiegħed kollox fuq miżien, tara li għalkemm jeħodlok ħafna mill-ħin, jagħtik dik ix-xi ħaġa speċjali li diffiċli tesprimiha bil-kliem.

Lenies: Noah huwa hajti. Responsabilità kbira għall-fatt li anke l-lejl ma tibqax torqdu mistrieħa imma moħħok fih li tara li hu rieqed komdu. Biex tara kemm ħalla impatt darba Noah kien qiegħad rieqed għand ommi, u f’nofs ta’ lejl qam Clayton ifittex it-tifel fis-sodda jinkwieta. Relazzjoni b’tifel hi naqra ta’ sfida għall-fatt li t-tifel jisraq il-ħin li qabel kien ikollna bejnietna waħedna. B’hekk trid dejjem taħdem biex issib ukoll ħin għal xulxin, għax lil Noah tajnih il-kumplament ta’ ħajjitna… u ma jiddispjaċina xejn, għax hu l-iktar ħaġa għażiża li għandna.

X’inhu l-ikbar sodisfazzjon tagħkom bħala ġenituri?

Clayton: Ġurnata b’ġurnata qed ninduna li qed insir l-idolu ta’ Noah… kull ma nagħmel jien ikun irid jagħmel bħali. Jien inħobb ħafna nikkummiedja fil-ħajja ta’ kuljum… allura pereżempju jgħidli “id-daddy funny… imma anki Noah Funny!”, jew ikun irid jagħmel xagħru bħal tiegħi… jew jiekol eżatt bħali… affarijiet hekk. Xejn ma jagħmilni aktar kburi f’ħajti minn jekk inkun ir-role model ta’ ibni. Fuq kollox, għalija tfisser ħafna li Noah jibqa’ jarani bħala l-ħabib tiegħu.

Lenies: Sodisfazzjon meta nħares lura u nara l-kambjamenti kollha li għamel Noah. Dan l-aħħar beda jitkellem aktar u ġieli nkunu kwieti u jaqbes u jgħid ‘’ħobbok mummy’’… l-emozzjoni li jtuni dawk iż-żewġ kelmiet ma nistax niddeskriviha.

Kif jirnexxilkom issibu bilanċ bejn ix-xogħol, ir-rwol tagħkom ta’ ġenituri u l-ħin ta’ kwalità ta’ bejnietkom?

Clayton: Sfortunatament kif diġà għidt, qed inkun wisq imħabbat bħalissa allura diffiċli ssib bilanċ. Id-drama teħodlok hin twil ħafna. Bħalissa qed inkun madwar 30 siegħa fil-ġimgħa fuq is-sett. Dan apparti x-xogħol, l-istudju, u r-radju fost l-oħrajn. Min-naħa l-oħra qed naħdem biex insib bilanċ minn April/Mejju li ġej, meta l-proġetti li qed naħdem fuqhom ikunu lesti.

Lenies: Ħa jkolli nerġa’ nirrepeti però kif għidt diġà, li darba fil-ġimgħa Noah jorqod għand xi ħadd tal-familja u jkollna lejla għalina.

Irrakkuntawlna xi praspura li għamiltu jew ġratilkom…

Clayton: Darba, għal wieħed mill-ewwel birthdays tiegħi flimkien, bħala rigal Lenies kienet organizzatli Surprise Birthday Party, ħafna mistednin, ħafna ikel, xorb, Dj… kull ma tista’ timmaġina. Il-problema kienet li meta ġiet biex tħallas irrealizzat li ma kellhiex flus fuqha, u spiċċajt ħallast għal kollox jien… veru kont ħadtha s-SORPRIŻA!

Lenies: Clayton semma tal-party tiegħu, imma anke jien għandi storja fuq il-party tiegħi!!! Meta għalaqt 23, Clayton għamilli surprise party u vera kien surprise għax fih ipproponieli. Is-sid tas-sala kienet diġà telqet u talbet biex il-ħlas jitħallas onlajn… Clayton ma kellux online banking u surprise surprise… ħallastu jien!! Però jien u Clayton nimxu kont wieħed, jiġifieri ftit li xejn tagħmel differenza fil-verità.

X’jogħġobkom l-aktar f’xulxin?

Clayton: Togħġobni ħafna minn barra, però l-karattru ta’ Lenies f’għajnejja u għalija hu perfett.

Lenies: F’Clayton, apparti d-dehra tiegħu jogħġobni ħafna kemm hu missier tajjeb u jinżel għal-livell ta’ Noah u kemm iħobb lili u lit-tifel. Apparti hekk, l-aktar ħaġa li togħġobni fih hi l-kreattività li għandu.

Fuq xiex targumentaw l-aktar?

Clayton: Rari nargumentaw… Aktar minn hekk, ma nżommux f’qalbna.

Lenies: Rari biex nargumentaw, u meta nargumentaw nispiċċaw nidħku bis-sitwazzjoni fl-aħħar.

Min minnkom hu l-aktar romantiku? U x’kienet l-aktar ħaġa romantika li għamiltu lil xulxin?

Clayton: Naħseb jien… Aktar milli ħaġa partikolari, inħobbu nfissdu lil xulxin. Fis-sens nagħmlu affarijiet ta’ kuljum biex nikkuntentaw lil xulxin.

Lenies: Bla dubju Clayton, jien iktar naqa’ man-naħa tas-salvaġiżmu. Naħseb l-iktar waħda romantika kienet meta pproponieli.

Hemm xi ħaġa li tixtiequ tagħmlu flimkien, li s’issa għadkom qatt m’għamiltu?

Clayton: Nixtieq ħafna mmur nara l-Inter ma’ Lenies. Jien iffissat fuq il-futbol, speċjalment fuq l-Inter, u nixtieq li jkolli l-opportunità li mmur nara t-tim favorit tiegħi mal-ikbar ħabiba li għandi.

Lenies: Għadna qatt ma sifirna flimkien.

Xi tfisser l-imħabba għalikom?

Clayton: Jiddependi s-sitwazzjoni. Tista’ tfisser daħq, sagrifiċċji, xalar, ħolm, suċċessi, tbatija, diżappunti, tbissim. L-imħabba hija l-kulur tal-ħajja.

Lenies: Sagrifiċċji li koppja tkun lesta tagħmel għal xulxin. Eżempju ċar hu ż-żmien li wellidt lil ibni, dak iż-żmien Clayton kellu panto għaddejja u darba niftakar kienet l-aħħar ġurnata tal-panto u wara x-show kellu jiżbarazza s-sala mill-props u s-sett li kien hemm. Dan kollu apparti x-xogħol li jkun sar mal-ġurnata. Miskin kien għajjien mejjet, qatt ma rajtu għajjien hekk, spiċċa minn hemm tard ħafna, però kif lesta xorta waħda ġie l-isptar biex ikun magħna. Dik baqgħet f’moħħi.

Għidulna kurżità dwarkom li ħadd ma jaf jew ftit nies jafu biha…

Clayton: Dan hu it-tielet tieġ li qed nippjanaw. L-ewwel wieħed konna se niżżewġu Sqallija, konna diġà bbukkjajna l-knisja. Wara ħafna xogħol Lenies darilha għax xtaqet tieġ differenti, u ddeċidejna li niżżewġu Għawdex… Hawn ukoll ibbukkjajna l-knisja… Sakemm Lenies reġa’ darilha għax reġgħet xtaqet tieġ differenti…. Sakemm wasalna għal dan… li se jkun tradizzjonali. Nisperaw li ma jerġax jibdielha li tbiddel xi ħaġa għax iż-żmien gerbeb ġmielu issa!

Lenies: Kif qal Clayton, tat-tieġ… li dan hu t-tielet tieġ li qed nippjanaw, però kieku mhux ħa niżżewweġ hekk lil missieri u lil ommi kont inġenninhom! Għall-fatt li huma dulċiera u ilhom jagħmlu tiġijiet żmien. Kienet tkun għafsa ta’ qalb kbira li kieku t-tieġ ta’ binthom ma kienx ħa jkun f’idejhom.

X’inhuma l-ħsibijiet tagħkom dwar Jum San Valentinu? Tiċċelebrawh?

Clayton: Nemmen li festi bħal dawn (San Valentinu, l-Milied, il-Karnivall, Birthdays eċċ) Tista’ tarahom minn żewġ angoli. Angolu minnhom hu li huma business events. Din tajjeb li wieħed iżommha f’moħħu, għax ġieli tara nies jagħmlu sagrifiċċju akbar milli jistgħu biex jiċċelebraw event partikolari. Min-naħa l-oħra huma wkoll ta’ opportunità biex ingawdu l-mumenti. Ngħixu f’ħajja mgħaġla ħafna. B’hekk dawn l-avvenimenti speċjali jgħinuna nieqfu u ngawdu n-nies importanti f’ħajjitna. Jien inħobb insejħilhom bħala taħbita/tfakkira biex nieqfu ftit u ngawdu aktar il-mument.

Lenies: Tant qiegħdin ngħixu ħajja mgħaġla li bis-saħħa ta’ dawn il-festi, wieħed ikollu opportunità li jieqaf ftit u jgawdi aktar.

Kif beħsiebkom tqattgħu Jum San Valentinu?

Clayton: Se mmorru nieklu flimkien u nqattgħu ftit ħin ta’ kwalità waħedna…. fejn xi sorpriża ma tonoqsx…

Lenies: Iva ħerġin nieklu u minħabba fina l-kunjata mhux se jiċċelebrawh għax iridu joqogħdu ma’ Noah! (Viva l-libsa tat-tieġ … aqta’ kemm se tidħol!)

X’messaġġ tgħaddu lil xulxin għal Jum San Valentinu?

Clayton: Inħobbok Lenies. Ngħidhielek kuljum u nħoss li ma ngħidhielekx biżżejed. Grazzi talli mlejtli ħajti b’affarijiet li lanqas qatt ma ħlomt li kien se jkolli.

Lenies: Grazzi Clayton talli dejjem tkun hemm, bastun għalija lest biex tgħini u tismagħni. Apparti li fik sibt l-imħabba ta’ ħajti sibt ukoll ħabib ġenwin. Inħobbok u iġri tasal dik il-ġurnata li tkun żewġi T-68.

Enable Notifications    OK No thanks