Select Page
“Għixu l-ġurnata sekonda b’sekonda u apprezzaw kull ħaġa li għandkom f’ħajjitkom” – Christopher Barbara Fenech

“Għixu l-ġurnata sekonda b’sekonda u apprezzaw kull ħaġa li għandkom f’ħajjitkom” – Christopher Barbara Fenech

Nitkellmu ma’ Christopher Barbara Fenech

Min hu verament Christopher Barbara Fenech?

Bħala persuna, jien it-tip li ma tantx naqta’ qalbi malajr mill-affarijiet li niffaċċja ruħi magħhom fil-ħajja. Inħobb ħafna l-ajruplani u l-affarijiet sempliċi ukoll u kif ukoll inħobb ħafna in-natura. Naħdem bħala ‘Operations Manager’ u ‘Marketing’ ma’ kumpanija tat-‘Turnkey’. Bħala passatempi nħobb inpitter ħafna u nħobb ukoll nara l-aħbarijiet biex inkun naf x’inhu jiġri madwarna kemm f’Malta u kemm madwar id-dinja. Il-familja hija l-aktar ħaġa għażiża li għandi f’ħajti. Għadni kif iżżewwiġt lill-mara ta’ ħajti li tieħu ħafna paċenzja bija però ninħabbu b’imħabba bla qies ukoll.

Din is-sena rajnik f’żewġ sensiliet b’saħħithom. Noli u Sorelle. X’tagħmel biex toħloq u tidħol f’żewġ karattri differenti fl-istess żmien? U tagħmel differenza għalik bħala attur, bejn serje ta’ darba fil-ġimgħa u dik ta’ kuljum?

Ħa nkun onest mhijiex faċli tinterpreta żewġ karattri f’daqqa f’serje differenti speċjalment jekk ikunu karattri naqra b’saħħithom bħal ma kelli. Però meta tikkonċentra u tinsa għal ftit ħin id-dinja ta’ madwarek jirnexxilek tidħol fid-dinja tal-karattru li tkun qed tagħmel. Mhijiex ħaġa li tfaqqa’ subgħajk u tagħmilha, però jekk tkun determinat li trid toħroġ il-mija fil-mija tal-karattru jirnexxilek. Bejn serje ta’ darba fil-ġimgħa u ta’ kuljum, wieħed irrid jifhem li it-tnejn li huma fihom ix-xogħol tagħhom u karattru anke jekk ikollok biċċa żgħira trid taħdem u tistudjah sew il-karattru għax kollox ikun importanti.

Il-famuża domanda, teatru jew televiżjoni? U għalfejn?

Naħseb l-aktar domanda diffiċli li anke jien nistaqsi lili nnifsi. Ħeq mhux faċli tagħżel għax it-tnejn jagħtuk sodisfazzjon differenti u t-tnejn jirrikjedu determinzzjoni u ppjanar sew bix taħdimhom.

Tara li d-drama Maltija miexja ‘l quddiem bħala kwalità? Temmen li ‘l quddiem għad naraw produzzjonijiet li jagħmluha għal fuq siti internazzjonali, bħal pereżempju Netflix? Jew minħabba l-limitazzjoni ta’ baġit hija impossibbli?

Bħala drama nemmen li qed nilħqu ċertu livell iva, però tajjeb li wieħed jifhem li biex ikollna prodott li jkun ta’ livell internazzjonali irridu nagħtu importanza kbira l-baġit li qed ikollhom il-production houses kif ukoll lit-tim kollu mill-kbir saż-żgħir. Nixtieq nara lill-pajjiż jgħin ħafna aktar lill-production houses hawn malta speċjalment min-naħa ta’ finanzi għax vera għandna nies kapaċi u kreattivi hawn Malta.

Fejn se nkunu qed naraw lil Christopher fl-iskeda l-ġdida?

Din is-sena ħa nkun qed inkompli s-serje ta’ Noli, li l-karattru li għandi, ta’ Zack, qed naħdmu verament għal qalbi għax flimkien mat-tim tal-produzzjoni rnexxielna namalgamaw ukoll mal-karattru l-passatemp tal-arti ukoll!

Sezzjoni Vi jew Va

Serje jew Film – Serje

Ktieb jew e-Book – Ktieb

Sajf jew Xitwa – Żgur Sajf

Filgħodu jew Filgħaxija – Filgħaxija

Kelb jew Qattus – Qattus

Iċċempel jew tibgħat messaġġ – Nibgħat messaġġ

Instagram jew Facebook – Facebook

Tonfoq jew Tfaddal – Nonfoq

Torqod fuq ix-xellug jew fuq il-lemin tas-sodda – Lemin

Te jew Kafè – Kafè u jrid ikun espresso jekk jogħġbok!

Iced Coffee jew Kafè jaħraq – Jaħraq

Pizza jew Burger – Burger

Għaddi messaġġ għall-udjenza ta’ Skoperta

Għixu l-ġurnata sekonda b’sekonda u apprezzaw kull ħaġa li għandkom f’ħajjitkom. Qatt taqtgħu qalbkom, minn xejn, għax kulħadd kapaċi għal xi ħaġa.

“Drama mexxejja mimlija b’karattri reali f’ċirkostanzi surreali” – Lawrence Buontempo dwar Jackpot 4

“Drama mexxejja mimlija b’karattri reali f’ċirkostanzi surreali” – Lawrence Buontempo dwar Jackpot 4

Inkomplu nitkellmu mal-atturi li se jkunu qed jinterpretaw karattri f’sensiliet ġodda!

Wara s-suċċess li kisbet il-kumpanija DBA Entertainment bis-sensiela popolari Division 7, issa se jkunu qed jeħduna fuq vjaġġ ġdid permezz tas-sensiela Jackpot 4.

Din id-darba jmiss lil Lawrence Buontempo, li se jkun qed jinterpreta l-parti tal-Prim Ministru Alex!

Fis-sensiela l-ġdida Jackpot 4, se tkun qed tinterpreta l-parti tal-Prim Ministru. X’tista’ tgħidilna dwar il-karattru tiegħu? X’tip ta’ Prim Ministru se jkun?

Bla dubju dan huwa wieħed mill-iktar karattri ta’ personalità li qatt interpretajt. Meta l-awtur tas-serje, Jason Zerafa, avviċinani biex naħdmu flimkien, ma tantx dar mal-lewża, qalli “Wenz, Alex huwa l-Prim Ministru u għaddej minn dawn il-problemi!”
Minnufih għedtlu, “Ejja ħa naħdmu Jas!”

Alex huwa Prim Ministru tal-poplu, li jħobb u jirrispetta lill-votanti u huma jirreċiprokaw billi jtellgħuh b’saħħa u qawwa.

Għandu karatteristiċi li huma simili għall-karattru reali tiegħek?

Li għandna simili għal xulxin hija l-imħabba lejn il-familja.

U x’għandu differenti?

Karatteristiċi li huma differenti għal Lawrence huma bosta, meta tqis li Alex għandu responsabbiltà ta’ pajjiż sħiħ fuq spallejh. Dawn iċ-ċirkostanzi, minkejja kemm wieħed ikun umli u onest, jafu jitolbu minnek bidla karatterjali minn fuq s’isfel. Biss però, bla dubju ta’ xejn huma dawn li nfittex meta naċċetta li naħdem fuq karattru. Alex tani naqra xogħol mhux ħażin.

X’jogħġbok l-aktar mill-karattru u xi jdejqek l-aktar?

Ma nħossnix komdu niġġudika karattru li nkun qed ninterpreta, fit-tajjeb jew fil-ħażin, Alex huwa magħġun b’laqta ta’ Lawrence. Qiegħed indur mal-lewża fil-verità, għax ma nistax ngħid wisq, jekk ma rridx nikxef mill-istorja.

X’inhi l-akbar sfida li sibt fl-interpretazzjoni ta’ dan il-karattru?

Fuq is-sett mal-kru ta’ DBA Ent u Brighter Image, dejjem nippreżenta ruħi bħala Alex. Jekk ma nagħmilx hekk inkun qed nonqos mir-rispett lejn l-atturi sħabi, għax jekk ma nkunx fil-karattru għal ħin twil, Alex ma nsibux. Mill-ġdid, MA NISTAX NIKXEF!!

Xi jfisser għalik li se tkun qed tinterpreta karattru ta’ Prim Ministru? Tagħmel differenza għalik personali li tinterpreta karattru ta’ kariga daqshekk għolja jew huwa sempliċiment karattru bħal kull wieħed li interpretajt s’issa?

Din hija mistoqsija li spiss nistaqsi anke lili nnifsi, però r-risposta li dejjem ġietni naturali hija li hawn Alex huwa raġel miżżewwġ ma’ mara li jħobb u b’żewġt itfal il-mimmi t’għajnejh. Se nidħlu ġewwa daru, se naraw minn wara l-kwinti, xi beżgħat u l-modi kif jiffaċċja sitwazzjonijiet mingħajr preċedent. Mumenti li juru din il-persuna x’karattru sod għandu, kemm huwa deċiż u mogħni b’paċenzja liema bħalha. Huwa Prim Ministru, allura kollox jiġi amplifikat għal elf darba!

Mingħajr ma tiżvela ħafna, hemm xi xena li żgur qatt mhu se tinsa? Għaliex?

Kull xena li kelli x-xorti naħdem fuq dan il-proġett huma għal qalbi. Minn sempliċi nitbaxxa biex niġbor bagalja, għal mumenti fejn kelli xi battibekk ma’ nies bħal Carlos Farrugia (Eks Prim Ministru Darren) jew Anthony Ellul (Varist).

Fadalli xena oħra x’niġbed u bla dubju dik hija l-iktar xena għal qalbi, għaliex mhux se ngħid naturalment!

Hemm xi karattru partikolari ieħor li taħseb li se jħalli impatt fuq it-telespettaturi?

Nemmen li l-qafas li bnejna bejnietna bejn il-familjari ta’ Alex, se nkunu qed inħallu impatt mat-telespettaturi. Għalhekk naħseb li iktar milli karattru wieħed, se npoġġi tlieta oħra f’daqqa, li komplew jgħinuni biex Alex jimtela b’ruħ li se tirrelataw miegħu minnufih. Louise, Kim u Steph huma l-qalb ta’ Jackpot 4.

Għaliex it-telespettaturi għandhom isegwu Jackpot 4?

Għandhom isegwu JP4 dawk it-telespettaturi li jħobbu drama mexxejja, mimlija karattri reali f’ċirkostanzi surreali, b’mumenti ta’ thriller politiku li ma tippermettix wisq ħin li tpoġġi bilqiegħda u tieħu nifs!

L-istorja ta’ Jackpot 4 se sseħħ minuta b’minuta quddiem għajnejn l-udjenza. Żomm sod, ara tlaqna!

Is-sensiela Jackpot 4 se tibda tixxandar minn nhar l-Erbgħa 28 ta’ Settembru, fid-21:00 fuq ONE TV.

Iċ-Ċavetta ta’ Pandora: Min huma Lorry, Julian u Noelene?

Iċ-Ċavetta ta’ Pandora: Min huma Lorry, Julian u Noelene?

Inkomplu niskopru aktar karattri mis-sensiliet Maltin li se jibdew fi ftit ġranet oħra!

Din id-darba jmiss karattri mis-sensiela l-ġdida, iċ-Ċavetta ta’ Pandora!

Henry Zammit Cordina, Patrick Tanti u Hollie Micallef huma t-tliet atturi li se jkunu qed jinterpretaw karattri partikolari f’din is-sensiela li se jeħduna fuq vjaġġ mimli emozzjonijiet, sorpriżi, imħabba u fuq kollox, dak li d-dinja paranormali ġġib magħha, misteri!

X’jismu l-karattru tiegħek u kif tiddeskrivih?

Henry: Il-karattru tiegħi jismu Lorry, missier Kylie u n-nannu ta’ Noelene. Lorry huwa bniedem xettiku fejn tidħol il-paranormali.

Patrick: Julian…ħu l-attur prinċipali interpretat minn Clayton Pace. Huwa persuna xettika fejn jidħol il-paranormali u għalkemm ikollu intenzjonijiet tajba, ħafna drabi jidher persuna antipatka.

Hollie: Il-karattru tiegħi jismu Noelene. Tħobb lill-ġenituri tagħha, liz-ziju Julian u n-nannu Lorry. Għandha ħabiba tal-qalb u tħobb tilgħab bil-ġugarelli. Il-bqija ma nistax ngħid!

X’għandu simili tal-karattru reali tiegħek?

Henry: Huwa bniedem li juri empatija u emozzjoni.

Patrick: Jien, bħal Julian, ma nemmen f’xejn li ma jistax jiġi ppruvat mill-evidenza xjentifika.

Hollie: Bħal Noelene, inħobb lill-ġenituri, nanniet u zijiet, u nħobb nilgħab.

U x’għandu differenti?

Henry: Kultant jiddeċiedi li jieħu r-riegni f’idejh mingħajr ma jqis għemilu.

Patrick: Ma naħsibx li jien daqshekk antipatku!

Hollie: Sfortunatament ma nistax ngħid għax inkun qed niżvela xi sorpriżi.

Kif tiddeskrivi l-esperjenza tiegħek bħala wieħed/waħda mill-atturi ta’ din is-sensiela?

Henry: Ma’ Ruth Frendo u r-raġel tagħha Charlo, ħdimt drabi oħra. Huma nies li taħdem komdu ħafna magħhom. Din is-sensiela ma kinitx eċċezzjoni. Apparti minn hekk, qed nerġa’ naħdem ma’ atturi ħbieb tiegħi, u flimkien ma’ atturi ġodda u crew żagħżugħ. Nista’ ngħid li ħadt pjaċir ħafna pjaċir naħdem f’din is-sensiela.

Patrick: Esperjenza pożittiva ħafna. Konna tim tajjeb u l-ġranet tal-filming kienu sbieħ miżgħuda b’ħafna daħq bejn xena u oħra. Ruth u Charlo huna produtturi tal-ġenn li tassew jistmaw l-atturi u joħorġu l-aħjar minnhom.

Hollie: L-esperjenza tiegħi hi waħda sabiħa, li għamilt għal qalbi u vera kuntenta li ntgħażilt għaliha.

Mingħajr ma tiżvela ħafna, hemm xi xena li żgur qatt mhu se tinsa? Għaliex?

Henry: Hemm żewġ xeni partikolari fejn Lorry joħroġ l-emozzjonijiet tiegħu meta jitkellem ma’ Kylie, li wkoll toħroġ l-emozzjonijiet tagħha. Għaliex jiġri hekk? Segwu u tkunu tafu!

Patrick: Iva hemm xeni li ffilmjajna billejl f’kesħa kbira f’Jannar, fl-imwarrab qalb il-ħaxix u l-ġebel u kienet teknikament diffikultuża apparti li rżaħna bil-kesħa..imma x-xogħol tal-filming jitlob ukoll dawn it-tip ta’ sagrifiċċji.

Hollie: Meta n-nannu għamel xi ħaġa li beżża’ lil Noelene. Xorta ħadt gost nagħmilha.

Għaliex it-telespettaturi għandhom isegwu ‘Iċ-Ċavetta ta’ Pandora’?

Henry: Il-paranormali jinteressa lil ħafna nies, imma dawk li forsi jibżgħu, tajjeb li tkunu tafu li din is-sensiela ma nħadmitx biex tkexkex. L-ispirti li jidhru huma iħirsa tradizzjonali Maltin. Min kien isegwi Pandora xi ftit snin ilu, se jieħu pjaċir bi żvilupp ġdid li se jkun hemm.

Patrick: Għax huwa serje differenti ħafna minn dak li mdorrijin naraw. Xi ħaġa ġdida u li hi bbażata fuq leġġendi tal-paranormali lokali li magħhom ħafna Maltin huma familjari.

Hollie: Għandhom isegwu Iċ-Ċavetta ta’ Pandora għax hemm xogħol maħdum minn atturi bravi grazzi kbira tmur għal Ruth Frendo. Titilfuhx!

Iċ-Ċavetta ta’ Pandora se jibda jixxandar mit-30 ta’ Settembru kull nhar ta’ Ġimgħa fid-21:00 fuq ONE. Il-produzzjoni hi Pro.Motion Limited, filwaqt li dan il-proġett hu megħjun mill-Kunsill Malti għall-Arti.

“It-triq tkun twila, iżda emmen fik innifsek u agħmel l-ewwel pass” – Redeemer Galea

“It-triq tkun twila, iżda emmen fik innifsek u agħmel l-ewwel pass” – Redeemer Galea

Nitkellmu ma’ Redeemer Galea

Min hu eżattament Redeemer Galea?

Jien Redeemer Galea, għandi 35 sena u naħdem bħala delivery person ma’ kumpanija li tqassam affarijiet bħal prodotti tax-xagħar, make up u affarijiet essenzjali għall-ħasil tad-dar. Għandi għal qalbi ħafna l-Belt u dak kollu li għandu x’jaqsam mal-Belt għax jien Belti. Ovvjament inżomm mal-belt u bħala tim barrani nżomm mal-Juventus… miżżewweġ lil Marilyn u għandi tifel li jismu Keiren, li ghandu 14-il sena, li wkoll qed jimxi fuq l-istess passi tiegħi tad-drama għax iħobbha ħafna u diġà kellu diversi opportunitajiet. Ftit nies jafu li jien illum il-ġurnata eks pizzar, għaliex għamilt madwar 14-il sena naħdem bħala pizzar.

Kieku mhux attur, fejn insibuk?

Bla dubju ta xejn kieku plejer tal-futbol. Min jafni, jaf kemm għandi għal qalbi l-futbol u kemm inħobb nilagħbu mal-ħbieb u anke ma’ min ma nafx, kif ikolli ċans nipprova nagħti daqqtejn f’logħba futbol 5 a side jew 7 aside. U ejja ngħidu li bħala plejer inġaħġaħha mhux ħażin!

Ħdimt ħafna xogħol televiżiv, però ħdimt ukoll ammont mhux ħażin ta’ xogħol teatrali. X’tippreferi taħdem? Teatru jew televiżjoni? U għalfejn?

Bla kantunieri ta’ xejn, nippreferi t-teatru u iva, kif għedt int, kelli ħafna produzzjonijiet teatrali li nista’ ngħid li tlift il-count ta’ x’kelli. Biex inġiblek eżempju, medda ta’ bejn 4 u 7 produzzjonijiet teatrali fis-sena tul dawn l-aħħar 15-il sena tal-anqas!! Dik il-ħaġa li għandek in-nies miegħek, hija xi ħaġa li ma nistax nispjegaha. In-nies qegħdin hemm preżenti quddiemek, jekk qegħdin jieħdu gost bik qed tinduna u jekk qed iddejjaqhom qed tinduna wkoll. Apparti minn hekk tħossok grat aktar għax dawn ikunu nqalgħu minn djarhom biex ġew jarawk. Mill-banda l-oħra, it-televiżjoni jagħtik aktar popolarità, dak fatt….in-nies jagħżlu huma li jdaħħluk ġo djarhom u kif dejjaqthom idawwru l-istazzjon. Illum il-ġurnata t-tnejn ma tantx ngħaddi mingħajrhom, iżda kieku kelli nagħżel, nagħmel it-teatru.

Rajnik f’diversi partijiet, liem hi l-aktar waħda favorita tiegħek?

Jekk qed nitkellmu televiżjoni hemm diversi, iżda żgur ma nistax ma nsemmix Għeruq, li jmur lura madwar 16 jew 17-il sena ilu. Kien il-bidu tiegħi fuq it-televiżjoni, bil-karattru ta’ Bennard meta kien żagħżugħ, grazzi lil Hermann Bonaci u Simon Curmi. Iżda ovvjament il-karattru ta’ Karl fid-drama division 7 kien bumm kbira għalija u n-nies baqgħu jsemmuhuli ..mertu ta’ Jason Zerafa li emmen fija.

Xi pjanijiet hemm għal Redeemer fejn tidħol drama?

Hemm diversi… ħafna u ħafna pjanijiet ma’ Mixta Drama. Li nista’ ngħid hu li fik Clayton, sibt ħija ieħor li naħdmu id f’id f’kull proġett li hemm. Apparti minn hekk, qed naħdem fuq żewġ dramas għat- televiżjoni, wieħed Iċ-Ċaqqufa, li se tagħmel ir-ritorn tagħha, fejn jien għandi karattru impenjattiv ħafna, u mbagħad hemm xi ħaġa għas-sena d-dieħla li għalissa ma nistgħu niżvelaw xejn. Fejn jidħol teatru nista’ ngħid li mimli daqs bajda! Għandi żewġ proġetti bħala attur, l-ewwel waħda f’Novembru li ġej, It-tieġ ta’ Karmena Abdilla, b’karattru impenjativ ħafna fejn ser inkun qed ninterpreta t-tifel ta’ Karmena, Ninu. Għal Diċembru/Jannar hemm il-pantomima. Imbagħad għal Marzu, id-dramm tal-passjoni fuq kitba u direzzjoni tiegħi stess, u għal Mejju se terġa’ titla l-kummiedja Skaduti, mill-pinna ta’ David Rizzo fejn ser naħdmu fuqha flimkien ma’ Christopher Barbara. Id-direzzjoni ser tkun tiegħi u ta’ David. Imbagħad hemm xi ħaġa kbira fil-pipeline. Xi ħaġa li qed naħdem ma’ kumpanija oħra b’saħħitha li se ttella’ proġett teatrali u jien ġejt fdat bil-kitba u d-direzzjoni ta’ dan il-proġett, imma aktar informazzjoni toħroġ ‘il quddiem. Tistgħu ssegwu dak kollu li jien għaddej minnu fuq il-paġna personali ta’ Facebook tiegħi – GALEA Redeemer.

Sezzjoni Vi jew Va

Serje jew Film – Serje

Ktieb jew e-Book – Ktieb

Sajf jew Xitwa – Xitwa

Filgħodu jew Filgħaxija – Filgħaxija

Kelb jew Qattus – Qattus

Iċċempel jew tibgħat messaġġ – Inċempel

Instagram jew Facebook – Facebook

Tonfoq jew Tfaddal – Infaddal

Torqod fuq ix-xellug jew fuq il-lemin tas-sodda – Xellug (Jekk qed tħares lejn is-sodda)

Te jew Kafè – It-tnejn

Iced Coffee jew Kafè jaħraq – Kafè jaħraq

Pizza jew Burger – Pizza (eks pizzar hux!)

Għaddi messaġġ għall-udjenza ta’ Skoperta.

Il-messaġġ tiegħi hu wieħed sempliċi li dejjem nisħaq fuqu jien….emmen fik innifsek, agħmel l-ewwel pass. It-triq tkun twila, iżda biex tasal trid tibda minn dak l-ewwel pass. Qabel nagħlaq nixtieq ngħid grazzi lil dawk kollha li nsib waraja meta jfaqqas xi proġett ġo moħħi. Grazzi tas-sapport tagħkom!

“Stennew ferm aktar imħabba u emozzjonijiet minn Mari fit-tieni staġun” – Anna Bassily

“Stennew ferm aktar imħabba u emozzjonijiet minn Mari fit-tieni staġun” – Anna Bassily

Hekk kif ninsabu jumejn ‘il bogħod mill-bidu tal-iskeda l-ġdida tal-istazzjonijiet Maltin, ħsibna biex nitkellmu ma’ xi wħud mill-atturi ta’ sensiliet Maltin ġodda jew li se jirritornaw għal staġun ġdid, biex niskopru ftit dwar is-sensiliet u l-karattri li se jinterpretaw.

Illum se nibdew minn Anna Bassily, li tinterpreta l-karattru ta’ Mari fis-sensiela Ulied il-Lejl.

Lil Mari nafuha, fil-fatt hija waħda mill-karattri li serqet il-qlub tas-segwaċi, u għalkemm Anna ma setgħetx tiżvela wisq, ippruvajna niskopru kemm nistgħu dwar dak li se nkunu qed nistennew minn Mari u t-tieni staġun ta’ Ulied il-Lejl!

F’Ulied il-Lejl tinterpreta l-karattru ta’ Mari. Għandha karatteristiċi li huma simili tal-karattru reali tiegħek?

Mari. Karattru msawwar bl-aktar mod ħelu u simpatiku mill-awtur Charles Micallef St.John. Nixtieq li kont ħelwa daqsha! Imma iva, hemm xi ftit xebħ, l-aktar fil-mod li bih taqra dak li jkun għaddej minnu xi ħadd li hu għażiż għaliha u l-widna u spalla li toffrilu sabiex iferra’ l-ferħ, xkiel, imrar li jkun qed itaqqallu moħħu u qalbu. Taf tħobb u tagħder ukoll.

U x’għandha differenti?

Mari hija karattru ambjentat fis-seklu dsatax. Hija aktar paċenzjuża u tolleranti, anke fejn setgħet kienet iebsa.

X’jogħġbok l-aktar mill-karattru ta’ Mari u xi idejqek l-aktar?

Is-sinċerità u mħabba lejn l-għeżież tagħha u lejn il-ħajja nfisha. Is-simpatija, paċenzja, imħabba u fiduċja sħiħa f’Sidor hija sabiħa ħafna. Ma tħalli l-ebda farka dubju li dawn it-tnejn kellhom rispett u mħabba kbira lejn xulxin minkejja li Leli ittanta jtebba’ din l-ghaqda. L-imħabba lejn oħtha Tona tinħass sew. Tħobb lil uliedha kollha, Iżda b’mod iktar profond lit-tifla waħdanija Ġorġa, li tinzerta wkoll iż-żgħira fost l-aħwa u li minħabba, kif jaf kull min segwa l-ewwel staġun, it-trattament tant ħażin ta’ missierha, kienet tqatta’ ħafna ħin għand zijitha Mari, tant li anke żewġha Sidor sar iħobb ħafna lil Ġorġa daqs li kieku din kienet bintu, mhux l-anqas għax kien jgħoxa jara lil martu titpaxxa b’din il-ħlejqa tant għażiża daqslikieku binthom li huma qatt ma kellhom bejniethom.

Iebsa biex tgħid xi jdejjaqni f’Mari! Mhux l-anqas għax l-għeżież telespetaturi li ltaqgħu miegħi, qaluli kemm iħobbu lil Mari! Mari f’din l-istorja, żammet bilanċ tajjeb ħafna bejn l-imrar u l-ħelu. Forsi setgħet qabżet aktar għal oħtha meta kienet taf minn xiex għaddeja. Setgħet ukoll qabżet iktar għal Ġorġa. Imma kien żmien ieħor u blalissa qed nirraġuna biż-żarbun tal-lum is-seklu wieħed u għoxrin. Biss jekk ir-reazzjoni setgħet kienet differenti, żgur li l-qalb u l-ħsus ma jinbidlux mas-sekli u għaldaqstant, iva, kienet iddejjaqni tħalliha lixxa lil Leli. Dan ifisser li kienet xi ftit beżżiegħa mhux ħażin.

Kultant tieħu għaliha wisq ukoll!

X’inhi l-akbar sfida li sibt fl-interpretazzjoni ta’ dan il-karattru?

Ilbistu malajr wisq biex inkun nista’ ngħid. Kelli noqgħod attenta għall-mixja. Zoppa ma kinitx, biss irkupptejha biex kinux jifilħuha. Xorta setgħet tħaffef kif tista’. Kelli noqgħod attenta, l-aktar f’distanzi qosra bħal meta timxi fil-kċina jew fir-remissa.

Kultant kelli nidfen ukoll emozzjonijiet li jiena bħala Anna noħroġ bihom f’ċertu ċirkostanzi kieku ġraw lili. Sfida li jgħaddi minnha kull attur.

Mil-lat tekniku, diffiċli żżomm l-istess karattru b’mod perfett meta tieħu medda ta’ xhur twal biex tinġibed is-sensiela kollha.

Kif tiddeskrivi l-esperjenza tiegħek bħala waħda mill-atturi ta’ din is-sensiela?

Grazzi għad-direttur paċenzjuż u bravu Charles Stroud kif ukoll il-kittieb tas-saga tal-kotba “Suwed ulied il-lejl” Charles Micallef St.John, din kienet waħda mill-isbaħ esperjenzi. Kemm bħala ambjent li nħoss li dħalt sew fih, kif ukoll bħala karattru mill-iktar simpatiku u emottiv li interpretajt. Karattru li nibqa’ ngħożż.

Kif diġà semmejt, mil-lat tekniku, kienu żminijiet diffiċli minħabba li ġieli waqafna mill-filming għal xhur sħaħ…mard, elezzjoni, pandemija….tkun tassew iebsa biex tissokta b’ċertu emozzjoni f’ċertu ambjent (lestu l-imkatar) kif ukoll tirranġa xagħrek, irtokk u lbies, eżatt bħalma kont xi tlett xhur qabel!

Liema xena mill-ewwel staġun ħalliet l-iktar impatt fuqek personali u għaliex?

Ix-xeni fejn Ġorġa tafda lil Mari u l-oħra fejn tlaqqa’ lil oħtha Tona ma’ Lippu huma xeni li jibqgħu f’qalbi. Kċina modesta mimlija mħabba li fiha saret għaqda sħiħa. Mari hemmek għadret, ħabbet, ma ġġudikatx malajr, stabret u siktet. Meta jiżżarma s-sett tħoss niket. Qisu xi ħadd ħadlek biċċa minnek. Ħsus ta’ meta tieqaf tinterpreta karattru. Imma mbagħad b’mod maġiku terġa’ tissaħħaħ u tħares għal dak li jmiss.

Xeni oħra li naprezza ħafna huma, fejn insibu l-għajnuna ta’ bosta atturi li jkollhom parti ċkejna iżda importanti u li b’hekk ikunu qed ilewwnu u jgħaqqdu l-inkwadru b’mod mill-isbaħ. Bosta drabi jiġu b’ħeġġa u mingħajr pretensjonijiet.

Fit-tieni staġun għad tridu taraw xena kerha u reali ħafna, l-aktar għal dak iż-żmien, li domna nġebbdu xhur sakemm irnexxielna neħilsuha kollha. Tibqa’ mnaqqxa f’moħħi d-dieqa li kelli f’qalbi sa ma ħlisniha.

Hemm xi sitwazzjoni partikolari li kieku Anna kienet taġixxi kompletament differenti minn Mari?

Dażgur mela. Leli jimbuttani u jerfa’ idu fuq Sidor u nħalliha għaddeja lixxa??!!!! U dan wara li rajt wiċċ Tona mbenġel u bdiet tigdeb li ħabtet ma nafx ma’ xiex qalet!! Mhux hekk ma nagħlaqx ħalqi! Isawwat lil Ġorġa??? Anġlu bħal dik? Tona l-unika oħt li kellha Mari. U lil Ġorġa kienet tħobbha daqs bintha. Le, ma kontx niskot u ma kontx noqgħod.

Mingħajr ma tiżvela wisq, x’se nkunu qed nistennew minn Mari fit-tieni staġun?

Mhux se niżvela wisq tibżax! Xejn ma jien se niżvela dwar Mari fil-fatt! Mari minn dejjem mimlija mħabba u emozzjonijiet varji. Stennew ferm aktar. Ser iseħħu wisq episodji…ser jgħaddi ż-żmien …ser ikun hemm mumenti li jnisslulek anke tbissima jekk mhux ukoll daħqa li Mari biss, bid-determinazzjoni tagħha, taf tidħol għalihom.

Li nista’ forsi niżvela dwar it-tieni staġun huwa li ħut Ġorġa se jsibu l-imħabba tagħhom ukoll, u xi biskuttini se nduqu żgur! Daqshekk nista’ ngħid imma!

Hemm xi karattru partikolari ieħor li taħseb li se jissorprendi lit-telespettaturi fit-tieni staġun?

Ma niżbaljax jekk ngħid li hemm għadd ta’ karattri, kemm li diġà rajna, kif ukoll li għad irridu niltaqgħu magħhom f’din it-tieni sensiela, ser joffru ilwien li jissorprendu, kif ukoll jaħsdu. Meta bniedem ikun dahru mal-ħajt ma tistax tgħid kif jirreaġixxi f’dak il-waqt.

X’messaġġ tgħaddi lil dawk li se jkunu qed isegwu t-tieni staġun?

L-ewwel net inrodd ħajr li ser tilqgħuna ġo darkom. Ħudu gost segwu dak li bħala tim u b’ħafna sagrifiċċji u sapport mill-familji tagħna, irnexxielna noħolqu. Se jseħħ ħafna taqlib, u ser iseħħ malajr wisq. Segwu bir-reqqa. Iddevertu. Ngħid grazzi minn qalbi lil kull min isegwi u japprezza dak li nistgħu noffru mill-ftit riżorsi li għandna. Ħajr minn qalbi li żżommuna għaddejin sabiex inwasslulkom ftit serħan.

Ħajr lil kull min ta s-sehem tiegħu f’din il-produzzjoni.

Ulied il-Lejl, minn nhar it-Tnejn, 26 ta’ Settembru, fit-20:30 fuq NET TV.

“Tħallu lil ħadd iwaqqafkom jew jgħidilkom li m’intomx tajbin biżżejjed.” – Lenies Pace

“Tħallu lil ħadd iwaqqafkom jew jgħidilkom li m’intomx tajbin biżżejjed.” – Lenies Pace

Nitkellmu ma’ Lenies Pace

Min hi  verament  Lenies Pace?

Jisimni  Lenies Pace, noqgħod is-Siġġiewi u għandi 25 sena, xahar ieħor nidħlu għas-26. Naħdem bħala analista ġewwa bank Malti. Miżżewġa lil raġel fitt! U għandi tifel imqareb jismu Noah. Bħala passatempi nħobb ħafna nsajjar, naħseb fil-verità iktar milli passatemp narah bħala xi ħaġa ta’ rilassament wara ġurnata xogħol. Nobgħod ħafna nitwi l-ħwejjeġ… kieku jkun hemm magna li titwi l-ħwejjeġ inkun minn tal-ewwel li nixtriha!

X’ispirak jew min ispirak biex tibda l-karriera tad-drama? Apparti minn hekk, kont tipprattika affarijiet oħra meta kont iżgħar?

Id-drama minn dejjem kont inħobbha, minn mindu kont żgħira kont insegwi sensiliet Maltin bħal Simpatiċi u Gizelle fost l-oħrajn u dejjem kont ngħid li xi darba għad nispiċċa bħalhom. Meta kont żgħira ommi xtaqitni nsir kantanta u kienet teħodni ħafna lezzjonijiet tal-kant, apparti minn hekk kont immur iż-żfin u pjanu. Ironikament l-inqas li ffukatli fuqu (id-drama) kien l-iktar li ħassejt ġibda lejh u l-iktar li ħdimt fuqu.

Kemm hu diffiċli li żżomm il-karriera tad-drama tiegħek filwaqt li jkollok it-tfal żgħar?

Jien bħala Lenies inħossha diffiċli għax onestament inħossni qed nisraq il-ħin li jkolli ma’ ibni meta mmur il-filming. Għandi raġel jagħtini sapport kontinwu, ommi, u l-kunjata l-istess. Però kif għidt qabel, inħossni li qed nitlef ħin prezzjuż, u spiċċajt naqqast il-ħin tal-karriera biex ingawdi aktar il-familja.

X’inhi l-ħolma ta’ Lenies fejn tidħol drama?

Ara fil-ħajja taf kemm taf qatt mhu biżżejjed. Il-ħolma tiegħi hi li nkompli nitgħallem u niskopri iktar fuq id-dinja tad-drama, u li ntejjeb ir-reċtar tiegħi.

Fejn ser inkunu qed naraw lil Lenies mill-iskeda l-ġdida?

Fl-iskeda li jmiss ħa nkun qed nieħu sehem f’serje rinomata magħkom it-telespettaturi li għandha tibda f’Diċembru. Iċ-Ċaqqufa.

Sezzjoni Vi jew Va

Serje jew Film – Serje

Ktieb jew e-Book – Ktieb

Sajf jew Xitwa – Sajf

Filgħodu jew Filgħaxija – filgħodu

Kelb jew Qattus – Kelb

Iċċempel jew Tibgħat messaġġ – Inċempel

Instagram jew Facebook – Facebook

Tonfoq jew Tfaddal – Nixtieq nista’ nfaddal imma nonfoq inħobb, bil-flus tar-raġel speċjalment!

Torqod fuq ix-xellug jew fuq il-lemin tas-sodda – Xellug

Te jew Kafè – Te

Iced Coffee jew kafè jaħraq – Iced coffee caramel

Pizza jew Burger – Ma nistax nagħżel! Diffiċli wisq.

Għaddi messaġġ lill-udjenza ta’ Skoperta.

Ikun xi jkun li tridu tagħmlu tħallu lil ħadd iwaqqafkom jew jgħidilkom li m’intomx tajbin biżżejjed. Nieħu eżempju bija fil-qasam tad-drama, l iskola qatt ma ntgħażilt u niftakar darba kont applikajt għal audition għal play tal-iskola fis sekondarja u kienet giet tkellimni għalliema inkarigata, fejn staqsietni biex nerġa’ naħsibha jekk għandix inneħħi l-applikazzjoni tiegħi, dakinhar kont neħħejtha però kont għamilt wegħda miegħi nnifsi li xi darba lil dik l-għalliema għad nagħtiha risposta u llum il-ġurnata kelli l-opportunità li ninterpreta karattri differenti f’diversi sensiliet.

Enable Notifications    OK No thanks