Select Page
Filmat: Karl Bonaci jgħaddi messaġġ riflessiv wara t-telfa ta’ ħuh Croce

Filmat: Karl Bonaci jgħaddi messaġġ riflessiv wara t-telfa ta’ ħuh Croce

Aktar kmieni dalgħodu, ftit minuti qabel ma beda l-programm fuq l-istazzjon tiegħu F Living, il-preżentatur u attur Karl Bonaci, permezz ta’ filmat lajv, irringrazzja lil dawk kollha li qed jibagħtu l-kondoljanzi għat-telfa li ġarbu hu u l-familja tiegħu, ta’ ħuh Croce Bonaci, li miet proprju lbieraħ.

Karl stqarr li minkejja li xogħol Croce kien jirrikjedi li jkollu kuntatt ma’ ħafna nies, ma basarx li kien daqshekk magħruf mhux biss mal-Beltin imma ma’ Malta kollha, peress li Croce ftit li xejn kien persuna pubblika.

Huwa esprima l-apprezzament tiegħu lejn dawk in-nies li b’xi mod jew ieħor kienu jafu lil ħuh Croce u bagħtulu messaġġi sbieħ dwaru.

Il-messaġġ li xtaq jgħaddi Karl huwa li l-legat sabiħ ta’ mħabba, kompassjoni u rispett huwa dak li tħalli warajk fil-ħajja. Kompla jgħid li minkejja li wieħed imut, sabiħ li tiġi rikonoxxut minn dawk li b’xi mod jew ieħor missejt magħhom.

“Kemm hu sabiħ li ħajtek tiddedikaha għalik u għall-familja, imma wkoll tkun miftuħ għall-oħrajn”

li filwaqt li l-weġgħat jibqgħu hemm iżda l-ħajja trid tkompli

Tislima lil Croce Bonaci, jew kif inhu magħruf minn ħafna, Kruc, minn ħuh Karl u l-istazzjon F Living.

Filmat: Mument emozzjonanti għal Stephanie Spiteri – X’sorpriża kellha f’għeluq sninha?

Filmat: Mument emozzjonanti għal Stephanie Spiteri – X’sorpriża kellha f’għeluq sninha?

Mument emozzjonanti għall-preżentatriċi Stephanie Spiteri illum waqt il-programm Illum ma’ Steph għaliex kellha sorpriża mill-isbaħ li qatt ma stenniet.

Il-papà tagħha ingħaqad magħha fil-programm bħala sorpriża għal għeluq sninha.

Din kienet l-ewwel darba li Stephanie u li tagħha kienu fuq it-televiżjoni flimkien. Filwaqt li esprimiet l-apprezzament tagħha għas-sorpriża li, fi kliemha stess, ħallietha bla kliem, Stephanie irringrazzjat lid-Dar tal-Anzjani fejn jinsab residenti l-papà tagħha ta’ kemm jieħdu ħsiebu.

B’emozzjoni u bejn demgħa u oħra, Stephanie esprimiet mal-papà tagħha ix-xewqa li kieku setgħet tkun hemm il-mamà tagħha magħhom.

Il-filmat ta’ din is-sorpriża imprezzabbli jitkellem waħdu, u ċertament li kienet l-isbaħ rigal li setgħet tirċievi Stephanie f’għeluq sninha.

Awguri Stephanie!

Ir-Reġina tikkanċella l-vjaġġ għall-Irlanda wara li t-tobba tawha parir biex tistrieħ fil-jiem li ġejjin

Ir-Reġina tikkanċella l-vjaġġ għall-Irlanda wara li t-tobba tawha parir biex tistrieħ fil-jiem li ġejjin

Ir-Reġina segwiet il-parir tat-tobba biex tistrieħ fil-jiem li ġejjin u kkanċellat il-vjaġġ ta’ jumejn li kellha tagħmel fl-Irlanda li kien se jibda mill-bieraħ.

Dan il-parir ingħata wara li dawn l-aħħar ġimgħat kienu impenjattivi ħafna għar-Reġina, u wkoll ftit jiem wara li dehret tuża bastun f’avveniment pubbliku meta kienet qed tattendi servizz ta’ Westminster Abbey li jimmarka ċ-ċentinarju tar-Royal British Legion, karità tal-forzi armati.

Facebook qed jippjana li jibdel ismu!

Facebook qed jippjana li jibdel ismu!

Facebook qed jippjana li jibdel l-isem tal-kumpanija tiegħu biex jiffoka aktar fuq il-metaverse.

Skont rapporti minn The Verge, il-Kap Eżekuttiv Mark Zuckerberg qed jippjana li jitkellem dwarha fil-konferenza annwali tal-kumpanija Connect fit-28 t’Ottubru, iżda jista’ jiġi żvelat qabel.

Din il-bidla hija maħsuba biex tirrapreżenta avvanz fil-kumpanija. X’aktarx l-istess bidla se tpoġġi l-app tal-Facebook taħt kumpanija ewlenija li tkun qed tissorvelja wkoll apps oħrajn bħal Instagram, WhatsApp, Ocolus u aktar.

Madanakollu, kelliem għall-Facebook irrifjuta li jikkummenta dwar dan li ġie rrappurtat.

Angelina Jolie tippubblika ktieb ġdid li jippromwovi żgħażagħ jaħdmu għal soċjetà aktar ugwali

Angelina Jolie tippubblika ktieb ġdid li jippromwovi żgħażagħ jaħdmu għal soċjetà aktar ugwali

Ftit ġranet ilu, l-attriċi ta’ fama mondjali Angelina Jolie ppubblikat ktieb ġdid bl-isem ta’ Know Your Rights and Claim Them.

Dan il-ktieb jippromwovi partikolarment attivisti żgħażagħ madwar id-dinja jiġġieldu biex jiksbu soċjetà aktar ugwali.

F’post ieħor fuq Instagram, Jolie faħħret lil dawk iż-żgħażagħ li jagħmlu x-xogħol li l-adulti jonqsu milli jagħmlu, billi jieħdu passi biex jipproteġu l-ambjent u jiġġieldu biex itemmu l-inugwaljanzi u d-diskriminazzjoni. Hija rrikonoxxiet ukoll lit-tfal fil-kampijiet tar-refuġjati u dawk maqbuda f’kunflitt, li qed iġorru l-piż tal-konsegwenzi ta’ deċiżjonijiet ħżiena.

“Meta t-tfal u ż-żgħażagħ ikollhom l-aġenzija, il-poter u l-għarfien biex jitkellmu, jistgħu jibdlu l-ħajja kemm tagħhom kif ukoll tal-adulti, u jgħinu biex tinkiseb soċjetà aktar ugwali.”

Hija żiedet tgħid li dak hu l-messaġġ tal-ktieb Know Your Rights and Claim Them, li nkiteb b’konsultazzjoni ma’ attivisti żgħażagħ madwar id-dinja, u huwa fil-fatt miktub għalihom u għaż-żgħażagħ kollha li qed jiġġieldu għad-drittijiet tagħhom globalment.

Ir-rebbieħa tal-Oscar, ilha għal żmien twil attivista favur id-drittijiet tal-bniedem, speċjalment għan-nisa u t-tfal. Hija żaret il-White House ix-xahar li għadda biex tiddiskuti l-awtorizzazzjoni mill-ġdid tal-Att dwar il-vjolenza kontra n-nisa u r-riformi tal-FBI, inklużi protezzjonijiet aħjar għal tfal abbużati, ġbir ta’ evidenza forensika mhux preġudikata, kura għal trawma u taħriġ ġudizzjarju.

“Jgħinni li kieku kulma għandna huwa tiegħi biss.” – Corazón dwar Neville

“Jgħinni li kieku kulma għandna huwa tiegħi biss.” – Corazón dwar Neville

Waħda mill-kwistjonijiet li għadna nissieltu għall-bidla fil-mentalità dwarhom sal-ġurnata tal-lum, hija dik tas-sehem ugwali tal-mara u r-raġel f’dak kollu li jinvolvi l-ħajja tagħhom inkluż fit-trobbija tat-tfal ladarba jkun hemm.

Ftit ġranet ilu, spikka post li tellgħet Corazón fuq il-paġna tagħha ta’ Facebook li hija relatata proprju ma’ din il-kwistjoni.

Hija enfasizzat dwar il-fatt li l-kelma “jgħin” mhix tajba meta qed tiġi riferuta għall-missier.

“Jgħinni li kieku kulma għandna tiegħi biss”

Li missier iħobb u jieħu ħsieb lil uliedu f’kull ma jkollhom bżonn, ma jkunx qed jagħmel ix-xogħol tal-omm, iżda d-dmirijiet ta’ ġenitur li jħobb lil uliedu.

“Li jieħu ħsiebhom kompletament, li jħobbhom u jfissidhom kuljum, li jilgħab magħhom, ibiddlilhom, jisqihom, jaħsilhom, ma jagħmluhx omm, imma missier. Minn dawk l-eċċezzjonali.”

Enable Notifications    OK No thanks