“Grazzi lill-għeżież ġenituri tiegħi tas-sagrifiċċji u li kienu miegħi mill-bidu sal-aħħar” – Kyran

“Grazzi lill-għeżież ġenituri tiegħi tas-sagrifiċċji u li kienu miegħi mill-bidu sal-aħħar” – Kyran

F’kitba fuq il-paġna ta’ Facebook tiegħu, ir-rebbieħ tat-tieni staġun ta’ Malta’s Got Talent, Kyran Bonello, irringrazzja lil kull min kien hemm għalih u kien parti mill-mument li hu jirreferi għalih bħala “l-isbaħ mument li qatt kelli u li mhu ħa ninsa qatt.”

Kyran irringrazzja fost oħrajn lill-istilisti tal-ħwejjeġ, lill-għalliema tal-kant tiegħu, Gillian, lill-ballerini li kienu parti mill-prestazzjoni tiegħu fis-serata finali u lill-crew kollu ta’ Malta’s Got Talent.

Huwa rringrazzja wkoll lil dawk kollha li vvutawlu, iżda fuq kollox, lill-akbar persuni għeżież għalih, li għamlu sagrifiċċji u li kienu miegħu mill-bidu sal-aħħar.”

“Inħobbkom kollha. Grazzi kbira li ħafna li ma tispiċċa qatt,” ikkonkluda Kyran.

Bobi jikser ir-rekord bħala l-ixjeħ kelb li qatt għex fid-dinja!

Bobi jikser ir-rekord bħala l-ixjeħ kelb li qatt għex fid-dinja!

Kelb Portugiż ta’ 30 sena kiser ir-rekord u sar l-ixjeħ kelb li qatt għex fid-dinja. Skont il-Guinness World Records, il-kelb bl-isem ta’ Bobi, kiser rekord li dam seklu.

Bobi huwa ta’ razza pura bl-isem ta’ Rafeiro do Alentejo, razza li għandha medja ta’ għomor ta’ 12 sa 14-il sena.

L-ixjeħ kelb ta’ qabel kien Bluey tal-Awstralja, li miet fl-1939 fl-età ta’ 29 sena u ħames xhur.

Bobi, twieled fil-11 ta’ Mejju tal-1992, u jingħad li għalkemm għandu diffikultajiet biex jimxi u l-vista sejra lura, jinsab fi stat tajjeb għall-età tiegħu.

L-età tiegħu ġiet ivvalidata mid-database tal-pets tal-gvern Portugiż, li tieħu ħsiebha l-Unjoni Nazzjonali tal-Veterinarji, skont il-Guinness World Records.

Huwa għex ħajtu kollha mal-familja Costa fir-raħal ta’ Conqueiros, qrib il-kosta tal-punent tal-Portugall, wara li twieled ma’ tliet aħwa f’binja.

Leonel Costa, li dak iż-żmien kellu tmien snin, qal li l-ġenituri tiegħu kellhom wisq annimali u kellhom iraqqdu l-ġriewi l-oħra, iżda Bobi ħarab.

Leonel u ħutu żammew l-eżistenza tal-kelb mistura mill-ġenituri tagħhom sakemm eventwalment ġie skopert u sar parti mill-familja.

Costa qal li l-kelb jiekol l-istess ikel li jieklu huma, iżda qabel jitfgħu l-ikel fl-ilma biex jitneħħew ħafna mill-ħwawar li jkollu. “Bejn bott ikel tal-annimali jew biċċa laħam, Bobi ma jaħsibhiex darbtejn u jagħżel l-ikel tagħna.”

Minbarra li fl-2018 ddaħħal l-isptar wara li kien waqa’ minħabba diffikultà biex jieħu n-nifs, Costa qal li Bobi gawda ħajja relattivament mingħajr problemi u jemmen li s-sigriet huwa l-“ambjent kalm u paċifiku” li jjgħix fih.

It-titlu ta’ Bobi bħala l-ixjeħ kelb li qatt għex fid-dinja ġie ġimagħtejn biss wara li l-Guinness World Records semmiet kelb ieħor, Chihuahua, bl-isem ta’ Spike bħala l-ixjeħ kelb li għadu ħaj, li għandu 23 sena.

Minn dakinhar, ir-rekords ġew aġġornati mill-Guinness World Records, u tħabbar li Bobi huwa l-ixjeħ kelb li għadu ħaj, kif ukoll l-ixjeħ kelb li qatt għex.

Keith Demicoli jingħata l-unur ta’ Ġieħ Ħaż-Żabbar

Keith Demicoli jingħata l-unur ta’ Ġieħ Ħaż-Żabbar

“Inħossni tassew onorat li sirt parti minn lista’ ta’ Żabbarin li rċevew Ġieħ Ħaż-Żabbar,” żvela Keith Demicoli fuq il-pjattaformi tal-midja soċjali tiegħu.

Dan l-unur jingħata mill-Kunsill Lokali Ħaż-Żabbar f’Jum Ħaż-Żabbar għal servizz distint lejn Ħaż-Żabbar.

Waqt li nirringrazzja ħafna lis-Sindku Jorge Grech u l-kunsilliera kollha għan-nominazzjoni u l-għoti ta’ dan l-unur tant prestiġjuż, inħoss li kienet il-komunità Żabbarija li kienet tassew ta’ ‘servizz distint’ lejja u lejn l-għaġna tal-karattru u l-personsalità tiegħi. L-impatt huwa inviżibbli imma enormi.

Keith stqarr li t-toroq u ż-Żabbarin kienu u għadhom l-aqwa “università ta’ ħajtu”.

Iż-Żabbarin ġewnini u qalbhom tajba. Jgħixu l-empatija u l-mogħdrija. Jien xhieda ħajja għax esperjenzajthom fl-aktar mumenti diffiċli tat-tfulija. Ħadt gost immens li rċevejt dan l-unur ma’ ħabib kbir tiegħi Raymond Nazia Gialanze li għalkemm m’għadux magħna, martu u wliedu jagħmlulu ġieħ kbir. Nifraħ ħafna lil dawk kollha li rċevew rikonoxximent.

F’isem it-tim ta’ Skoperta, nawguraw lil Keith għal dan l-unur tant prestiġjuż.

Xylon Bristow ta’ Klassi Għalina se jsir missier!

Xylon Bristow ta’ Klassi Għalina se jsir missier!

L-attur magħruf l-aktar għal Klassi Għalina, Xylon Bristow żvela fuq il-paġna ta’ Facebook tiegħu, li hu u l-maħbuba tiegħu Kylie Mizzi qed jistennew tarbija.

Huwa għamel dan proprju f’kitba ddedikata għal għeluq snin l-għarusa tiegħu.

Filwaqt li awguralha għal għel għeluq sninha, Xylon kiteb, “naf li se tkun omm mill-aqwa, u f’dan il-jum sabiħ ta’ ħajtek, nixtieqlek il-ferħ kollu tal-ħajja.”

Xylon u Kylie ilhom flimkien 10 snin.

F’isem it-tim ta’ Skoperta, nawguraw lil Xylon u Kylie!

Aidan iħabbar id-data li fiha se jniedi l-kanzunetta Reġina

Aidan iħabbar id-data li fiha se jniedi l-kanzunetta Reġina

Il-kantant Aidan Cassar ħabbar fuq il-midja soċjali, li nhar il-Ħadd 12 ta’ Frar, se jkun qed iniedi Reġina, il-kanzunetta li biha kien qed jipparteċipa fil-Malta Eurovision Song Contest.

Dan se jaħbat l-għada tal-finali tal-Malta Eurovision Song Contest.

Ilbieraħ, fl-ewwel kitba pubblika tiegħu minn wara l-iskwalifikazzjoni, Aidan spjega li mhuwiex se jkun qed jipproċedi legalment minħabba li hu qal, li jkollu jwaqqaf il-festival milli jsir. Huwa sostna li ma jridx jagħmel dan b’rispett ta’ sħabu l-kantanti u l-fans tal-Eurovision.

Klabb tal-Boxing joffri sessjonijiet b’xejn bl-għan li jżomm lit-tfal u ż-żgħażagħ ‘il bogħod mill-vizzji

Klabb tal-Boxing joffri sessjonijiet b’xejn bl-għan li jżomm lit-tfal u ż-żgħażagħ ‘il bogħod mill-vizzji

Kulħadd għandu dritt li jsib l-għajnuna meta jiddeċiedi li jrid ibiddel l-istil ta’ ħajja tiegħu, jew jieħu ħsieb aktar tiegħu nnifsu.

Kartieri Boxing Club joffri din l-għajnuna permezz ta’ sessjonijiet b’xejn tal-boxing u fitness.

Kurt Muscat, li l-boxing huwa parti kbira minn ħajtu u li jmexxi dan il-klabb, beda din l-inizjattiva mill-isbaħ għaliex ried li dak li tgħallem hu jaqsmu ma’ ħaddieħor u jagħmel differenza.

L-għan tiegħu huwa li permezz ta’ dawn is-sessjonijiet jgħin partikolarment lit-tfal u ż-żgħażagħ u jżommhom ‘il bogħod minn vizzji ħżiena li bihom jistgħu jipperikolaw ħajjithom.

F’dan il-klabb jattendu diversi persuni li jkollhom mhux biss xi kundizzjonijiet fiżiċi iżda anki psikoloġiċi. Mhux biss tfal u żgħażagħ imma anki adulti.

F’kuntatt li għamilna ma’ Kurt qalilna li x-xewqa tiegħu hija li jsibu aktar negozji li jagħtu l-għajnuna tagħhom lil dan il-klabb biex b’hekk ikunu jistgħu jagħtu aktar għajnuna lil ħafna nies oħrajn.

Żied jgħid li jixtieq li jkun hawn aktar nies li jagħtu ftit mill-ħin tagħhom lill-komunità u joħolqu inizjattivi bħal dawn. “Inżommu lit-tfal tagħna f’saħħithom u sportivi u fl-istess ħin inżommuhom ‘il bogħod mill-vizzji ħżiena li hawn madwarna.”

Kull min jixtieq jattendi jista’ jagħmel kuntatt mal-Kartieri Boxing Club minn hawn.

skoperta.net iħeġġeġ aktar individwi jintroduċu inizjattivi bħal dawn li ċertament jagħmlu differenza pożittiva fil-ħajja ta’ ħafna nies.

Enable Notifications OK No thanks