Select Page
Sessjonijiet minn Aġenzija Sapport għat-tfal li għandhom ħuthom b’diżabilità

Sessjonijiet minn Aġenzija Sapport għat-tfal li għandhom ħuthom b’diżabilità

Meta jkun hemm diżabilità fil-familja ma taffettwax biss lill-persuna nnifisha, imma jkun hemm impatt, kemm pożittiv u kif ukoll sfidi, fuq kull membru ieħor fil-familja. Għalhekk importanti li l-bżonnijiet tal-familija kollha jiġu indirizzati, inkluż dawk tal-aħwa tal-persuna b’diżabilità.

L-aħwa ta’ persuni b’diżabilità mhux dejjem ikollhom l-opportunità li jesprimu kif iħossuhom jew kif ħajjet ħuthom qed taffetwahom. Jeżistu sitwazzjonijiet fejn l-aħwa li ma jkollhomx diżabilità jpoġġu fuqhom infushom ċertu miri li ma jkunux daqshekk reali, għax jaħsbu li b’xi mod iridu jikkumpensaw għal ħuthom.

Tfal li għandhom ħuthom b’diżabilità ħafna drabi jkunu wkoll aktar reżiljenti u indipendenti minn tfal oħra tamparhom. Dan forsi għax il-ġenituri jiddedikaw iktar ħin mal-ulied b’diżabilità u ma jkollhomx biżżejjed ċans għal ħin ta’ kwalità mal-ulied l-oħra. Għalhekk huwa importanti ferm li dawn it-tfal li għandhom ħuhom jew oħthom b’diżabilità jkollhom spazju fejn ikunu jistgħu jiltaqgħu ma’ tfal oħra li qegħdin f’sitwazzjonijiet simili u li jesprimu ruħhom minn età żgħira.

Aġenzija Sapport, fuq rikjesti minn familji u ta’ persuni b’diżabilità, se tkun qed torganizza sessjonijiet għall-ewwel darba l-programm ġdid Super Sibs għal tfal li għandhom aħwa b’diżabilità. L-għan ta’ dawn is-sessjonijiet mhux li jkun diskussjoni jew terapija iżda kuntest ta’ soċjalizzazzjoni fejn it-tfal xorta jesprimu dak li jkunu qed jħossu jew għaddejjin minnu.

F’Super Sibs, it-tfal se jkollhom l-opportunità li:

 • Jiltaqgħu ma’ aħwa oħra ta’ persuni b’diżabilità
 • Jitkellmu ma’ tfal oħra li jistgħu jifhmu aħjar dwar li jkollok ħuk jew oħtok b’diżabilità
 • Jiġu mgħejuna sabiex ifittxu s-sapport meta jkollhom bżonn
 • Jieħdu pjaċir f’ambjent adattat għall-età tagħhom

Is-sessjonijiet tas-Super Sibs qed jiġu organizzati minn professjonisti li jaħdmu fl-Assessment and Intervention Team fi ħdan Aġenzija Sapport u għalhekk imħarrġa u esperjenzati sew fis-settur tad-diżabilità. Dan it-tim diġà jaħdem mat-tfal u l-familji ta’ persuni b’diżabilità. Dan minbarra li numru ta’ professjonisti mill-Aġenzija attendew taħriġ professjonali u liċenzjat barra minn Malta dwar ħidma ma’ aħwa ta’ persuni b’diżabilità.

Għal min huma dawn is-sessjonijiet?

Għal tfal li għandhom bejn it-8 u t-13-il-sena u li għandhom aħwa li għandhom diżabilità.

Meta?

Is-sessjonijiet se jibdew f’Lulju, u se jkun hemm ħames sessjonijiet b’kollox, darba fil-ġimgħa. Kull sessjoni ddum siegħa u tlett kwarti.

Fejn?

Is-sessjonijiet se jsiru wara nofsinhar ġewwa Ronald Mc Donald Learning Centre, il-Qawra.

Kemm jiswew dawn is-sessjonijiet?

L-attendenza hija mingħajr ħlas iżda wieħed jeħtieġ li jibbukkja peress li l-ispazju hu limitat.

Bħalissa Aġenzija Sapport qed tilqa’ applikazzjonijiet għal dawn is-sessjonijiet interessanti u interattivi. Ġenituri li jixtiequ japplikaw sabiex it-tfal tagħhom jattendu dawn is-sessjonijiet fis-sajf li ġej, jistgħu jżuru s-sit elettroniku www.sapport.gov.mt u jniżżlu l-applikazzjoni u jibagħtuha bil-posta jew permezz ta’ email fuq sapport@gov.mt. Għal aktar informazzjoni wieħed jista’ jċempel fuq il-Helpline ta’ Aġenzija Sapport – Freephone 153 (u jagħfas in-numru 5), jew fuq 2256 8000.

L-applikazzjonijiet jagħlqu fil-31 ta’ Mejju 2022.

“Il-Midalja tad-Deheb, dan il-pajjiż għadu ma rebaħhiex f’dan il-qasam” – Prof. Andrew Azzopardi

“Il-Midalja tad-Deheb, dan il-pajjiż għadu ma rebaħhiex f’dan il-qasam” – Prof. Andrew Azzopardi

Fuq il-paġna ta’ Facebook tiegħu, il-Professur Andrew Azzopardi esprima l-ħsibijiet tiegħu wara l-logħob tal-iSpecial Olympics Invitational Games 2022 li seħħew f’Malta fl-aħħar jiem.

Il-Professur Andrew Azzopardi qal li mingħajr ma jnaqqas il-ħidma li saret, il-Midalja tad-Deheb, dan il-pajjiż għadu ma rebaħhiex f’dan il-qasam.

Huwa semma diversi punti ta’ prijorità fil-qasam tad-diżabilità li sfortunatament, anke wara tant snin, il-ħtieġa ta’ ħidma biex verament kulħadd jingħata d-dinjità li għandu d-dritt għaliha f’dan il-pajjiż, hija kbira.

Dawn huma l-punti li semma l-Professur Andrew Azzopardi:

 • Sakemm ikun hemm din il-mandra fl-aċċessibilità (la tista’ tmur quddiesa, każin, bank, tieħu gelat);
 • Sakemm ikun hemm id-diskriminazzjoni fuq il-post tax-xogħol u fil-qasam edukattiv;
 • Sakemm is-sistema tal-edukazzjoni inklussiva ma titranġax;
 • Sakemm xi ġenituri jibqgħu jostakolaw lil uliedhom milli jkollhom relazzjonijiet u anke dawk sesswali għax għandhom diżabilità;
 • Sakemm ir-reserved parking jibqa’ jintuża’ għall-van tal-ħaxix;
 • Sakemm is-servizzi ma jiżdidux u ma jkunux madwar il-ħtiġijiet tal-persuna;
 • Sakemm ma nisimgħux x’għandhom x’jgħidu l-ġenituri;
 • Sakemm ma naħdmux b’mod konkret mal-aħwa;
 • Sakemm il-pagi tan-nies li jaħdmu f’ dan il-qasam ma jitjibux;
 • Sakemm l-NGOs ma ngħinuhomx aktar;
 • Sakemm xi qassisin jibqgħu jirreferu għall-persuni b’diżabilità bħala “anġli”;
 • Sakemm il-vuċi tagħna n-non-disabled tibqa’ aktar qawwija minn tal-persuni b’diżabilità nnfushom;
 • Sakemm ma jkunx hemm biżżejjed riċerka;
 • Sakemm l-appuntamenti mal-professjonisti jibqgħu b’dawk il-pagelli esaġerati;
 • Sakemm l-appuntamenti tal-isptar jibqgħu jsiru fil-maġġoranza tagħhom waqt il-ħin tal-iskola u x-xogħol;
 • Sakemm l-uffiċċji tas-servizzi tal-gvern jibqgħu inaċċessibbli fiżikament;
 • Sakemm persuni b’diżabilità ma jħossuhomx ċittadini attivi;
 • Sakemm l-apparat bħal wheelchairs, devices u għajnuniet jibqgħu b’dawk il-prezzijiet.

Il-Professur Andrew Azzopardi sostna li sakemm dan u ħafna aktar, isir, “lanqas mill-istarting block ma nkunu tlaqna, aħseb u ara jkollna l-midalja tad-deheb.

Irrimarka wkoll li dawn l-avvenimenti huma tajbin sakemm ma jaljenawniex mill-ħtiġijiet kbar li hemm f’dan il-qasam.

Laura Pausini kienet pożittiva għall-Covid waqt il-Finali tal-Eurovision

Laura Pausini kienet pożittiva għall-Covid waqt il-Finali tal-Eurovision

F’messaġġi bit-Taljan, Ingliż u Spanjol fuq Instagram Stories, il-kantanta Laura Pausini ħabbret li rriżultat pożittiva għall-Covid-19.

Dan jispjega wkoll ir-raġuni li ġegħlitha tkun assenti għal 20 minuta waqt il-finali tal-Eurovision nhar is-Sibt li għadda.

L-għada tal-finali, Laura Pausini kienet qalet li kellha twarrab ftit minn fuq il-palk tal-Eurovision minħabba li kienet niżlitilha xi ftit il-pressjoni.

Fl-aħħar messaġġ tagħha, Pausini qalet li ilha mis-Sibt ma tħossha tajjeb iżda ħasbet li dak li kienet qed tħoss kien ikkawżat mill-għeja akkumulata fl-aħħar xhur. Madanakollu, skopriet li ma kienx hekk wara li r-riżultat pożittiva għall-Covid-19.

Il-kantanta qalet li tinsab iżolata u ma tistax tivvjaġġa għaldaqstant mhix se tkun tista’ tivvjaġġa lejn Florida fejn kienet ippjanata li tati spettaklu.

Spanja tapprova abbozz biex issir l-ewwel pajjiż fl-Ewropa li joffri leave għan-nisa muġugħa waqt il-period

Spanja tapprova abbozz biex issir l-ewwel pajjiż fl-Ewropa li joffri leave għan-nisa muġugħa waqt il-period

Spanja approvat abbozz ta’ liġi li twessa’ d-drittijiet tal-abort għall-adolexxenti hekk kif issir l-ewwel pajjiż fl-Ewropa li jintitola lin-nisa għal leave imħallas meta jkunu muġugħa waqt il-period.

Il-miżuri huma parti minn pakkett ta’ proposti li se jintbagħtu lill-parlament ta’ Spanja għad-dibattitu.

Tinkludi estensjoni tad-drittijiet tal-abort, tneħħija tal-ħtieġa għal żgħażagħ ta’ 16 u 17-il sena biex jiksbu l-kunsens tal-ġenituri qabel itemmu t-tqala.

Sadanittant, tipproponi li l-ħaddiema li jsofru minn uġigħ qawwi waqt il-period tlett ijiem ta’ leave mediku fix-xahar, b’jumejn addizzjonali permessi f’każijiet eċċezzjonali.

Il-Ministru għall-Ugwaljanza Irene Montero qalet li b’din il-liġi ma jibqax normali li tmur taħdem bl-uġigħ u ttemm l-istigma, il-mistħija u s-silenzju dwar il-period.

Jose Luis Escriva, il-ministru ta’ Spanja għall-inklużjoni, is-sigurtà soċjali u l-migrazzjoni, fittex li jrażżan l-aspettattivi il-ġimgħa li għaddiet, u ddeskriva l-proposta leaked bħala abbozz li kien għadu “taħt diskussjoni” fi ħdan il-gvern ta’ koalizzjoni tal-pajjiż.

Dan ifisser li Spanja ssir l-ewwel pajjiż fl-Ewropa li jħalli lill-ħaddiema jieħdu l-leave menstruwali.

Filwaqt li xi wħud iddeskrivew il-liġi bħala waħda li kienet ilha mistennija, oħrajn wissew kontriha.

Dwar jekk il-miżura tistax tfixkel lil xi impjegaturi milli jimpjegaw nisa, il-gazzetta Spanjola El Mundo rrappurtat li l-ispiża tal-leave se ssir mill-istat u li skont il-Ministru, jekk wieħed jagħżel li ma jimpurtax minħabba din il-miżura jkun qed jiddiskrimina kontra n-nisa.

Din il-miżura se tkun tapplika biss għal dawk li jkollhom uġigħ qawwi u sintomi serji bħal dijarea, deni u uġigħ ta’ ras qawwi.

Numru żgħir biss ta’ pajjiżi joffru leave menstruwali inklużi t-Tajwan, il-Korea t’Isfel, il-Ġappun, iż-Żambja u l-Indoneżja.

Filmat: “Jintefqu xi 10 miljuni fuq biċċerija imma għal ambulanza tal-annimali diċenti m’għandniex flus” – Moira Delia

Filmat: “Jintefqu xi 10 miljuni fuq biċċerija imma għal ambulanza tal-annimali diċenti m’għandniex flus” – Moira Delia

Ftit tal-ħin ilu, għall-ħabta tad-20:45, fuq il-paġna ta’ Facebook tagħha, Moira Delia tellgħet filmat li juri li kienet għadha kemm ġabret u salvat mit-triq qattus marid.

Fil-filmat, filwaqt li qalet li bħalha hawn ħafna, li jitimgħu, jaqbdu l-qtates morda u jsewwuhom minn buthom, sostniet li għalhekk ilhom ħafna jitkarbu għal neutering campaign biex ikun hawn inqas tbatija.

Hija qalet li minkejja li l-awtoritajiet ilhom jisimgħu l-karba tagħhom u minkejja ħafna wegħdiet, il-kampanja għadha ma bdietx.

Saħqet li kull ma jridu huwa li min jitma’ l-annimali bħalha, ma jiġux mhedda min-nies li ma jimpurtahomx mill-qtates ta’ barra.

“Imbagħad imorru jintefqu xi 10 miljuni fuq il-biċċerija, imma mbagħad għal ambulanza tal-annimali diċenti bl-ac u bl-apparat li għandna bżonn m’għandniex flus.”

Moira Delia

Moira sostniet li m’hemmx għalfejn konsultazzjoni għaliex kulħadd jaf x’hemm bżonn u xi jrid isir, aktar investiment u għajnuna lill-qtates. Reġgħet enfasizzat ukoll li min jitma’ l-qtates ta’ barra m’għandux għalfejn jiġi mhedded minn ċerti li nies li mingħalihom għandhom il-poter.

“Allaħares ma rebħitx l-Ukrajna” – Peppi dwar il-Eurovision

“Allaħares ma rebħitx l-Ukrajna” – Peppi dwar il-Eurovision

Fuq il-paġna ta’ Facebook tiegħu, Peppi Azzopardi esprima r-reazzjoni tiegħu għal dawk li kkritikaw li l-Ukrajna rebħet il-Eurovision Song Contest abbażi ta’ simpatija lejn dak li għaddej minnu l-pajjiż bħalissa.

Filwaqt li semma storja ta’ mara li dakinhar li welldet it-tarbija, ir-raġel tagħha ġie maqtul hu u jiddefendi lill-pajjiżu fil-gwerra kontra r-Russja, qal li fil-Eurovision, in-nies tkellmu f’isem dik it-tarbija li qalulha lil missierha.

Peppi qal li n-nies dawwru l-Eurovision f’għodda ta’ protesta u ħadu deċiżjoni politika anki jekk, bħalu, għoġbitu l-iktar tal-Iżvezja.

B’reazzjoni għal dawk li, skont hu, tkażaw għax ħallatna l-politika mal-mużika għax l-arti m’għandhiex ikollha kuluri, huwa qal li fl-opinjoni tiegħu, kanzunetta ma tkunx artistika jekk tinjora l-mijiet ta’ tfal li, sakemm qed taqra, laħqu splodewhom.

Kompla jgħid li għalih, l-arti mhix arti jekk l-artisti jibqgħu komdi u ħadd ma jkanta f’isem l-immigranti li qed jintbagħtu lura Libja u jkunu stuprati, ittorturati u maqtula.

L-artisti ta’ veru, skont Peppi, ma jibżgħux li jinftiehmu ħażin, li ma jibqgħux jippruvaw jintgħoġbu ma’ kulħadd u li ma jibżgħux mill-poter politiku jew multi miljunarji.

Saħaq li l-arti newtrali mhix arti imma aljenazzjoni.

“F’dan il-Eurovision, in-nies ma baqgħux newtrali u sewwa għamlu. In-newtralità postha ċ-ċimiterju.”

Peppi Azzopardi

Enable Notifications    OK No thanks