Select Page
Żvelata l-munita tar-Re Charles III

Żvelata l-munita tar-Re Charles III

Ġiet żvelata l-munita l-ġdida li turi x-xbieha tar-Re Charles, u li se tibda tintuża fil-ġimgħat li ġejjin.

Kmieni dalgħdu l-BBC News ħabbar li ngħata l-ewwel ħjiel ta’ kif ser tkun il-munita tal-50p bl-ixbiha tar-Re Charles III fuqha. L-ixbiha tar-Re ġiet maħduma mill-iskultur Brittaniku Martin Jennings. Apparti dan, ser tiġi maħduma munita kommemorattiva tal-£5 ukoll. Il-Maestà tiegħu approva b’mod personali u jidher li huwa kuntent, bl-ixbiha tiegħu fuq il-munita.

Kif wieħed jista’ jara, din il-munita qiegħda timxi mat-tradizzjoni Brittanika, dik li l-monarka il-ġdid qed iħares lejn in-naħa tax-xellug, oppost għall-predeċessur tiegħu. Fil-fatt l-ixbiha tar-Reġina Eliżabetta II fuq il-muniti kienet tħares lejn il-lemin.

Innutaw ukoll li bħal rejiet Brittaniċi preċedenti, u b’differenza mir-Reġina, ir-Re Charles III mhuwiex liebes l-ebda kuruna.

Intom il-kollezzjonisti tal-muniti, tajjeb li tkunu tafu li mill-bidu tal-ġimgħa id-dieħla intom se tkunu tistgħu tixtru l-munita minn ‘The Royal Mint’.

Filwaqt li intom li qed taqraw dan l-artiklu jaf fi ftit żmien ser taraw il-munita l-ġdida tal-50p f‘idejkom għax se tkun disponibbli għall-użu ġenerali ferm qabel tmiem is-sena.

X’tista’ tagħmel biex iżżomm il-hornets ‘il bogħod mill-proprjetà tiegħek?

X’tista’ tagħmel biex iżżomm il-hornets ‘il bogħod mill-proprjetà tiegħek?

Kif kulħadd jaf, il-bagħal taż-żunżan mhux biss qed idur fuq il-bejt tal-kaċċatur, imma qiegħed iħuf f’kull rokna ta’ gżiritna. Għalhekk din il-ġimgħa t-tim ta’ Skoperta reġa’ ltaqa’ ma’ Arnold Sciberras, pest control consultant, minn The Exterminator, biex jgħinna nsolvu din il-problema.

Għall-gżejjer Maltin, dawn l-aħħar għaxar snin kienu ta’ infern fir-rigward tal-‘hornets’. Iż-żnażan orjentali ilhom żmien twil fuq dawn il-gżejjer ċkejkna minħabba li huma speċi indiġeni għall-Mediterran. Madankollu, fil-passat jaf kien hemm speċi differenti jew xi tip ieħor li ma kkaġunax ħerba sħiħa. Tant kemm hu hekk li fit-tmeninijiet ġew estinti.

Riċentement, fl-aħħar għaxar snin, b’xi mod, ġew lura u reġgħu bdew jiżdiedu. Ovvjament, sabu ambjent li huwa ideali għalihom. Sfortunatament, f’Malta għandna diversi problemi li jattiraw u jespandu b’mod esplussiv il-popolazzjoni tal-bagħal taż-żunżan. Dawn jinkludu: il-popolazzjoni eċċessiva, negliġenza fil-kostruzzjoni, kif inhuma mibnija l-postijiet, u ovvjament iż-żibel u l-ikel tal-qtates fost affarijiet oħra.

Il-problema hi li l-hornets iħobbu jgħixu f’żoni urbani, huma territorjali u huma speċi pjuttost aggressivi meta wieħed jiltaqa’ magħhom, speċjalment meta wieħed ikun qrib il-bejtiet tagħhom – ovvjament bħal kull speċi oħra.

Dan iwassal biex l-aħjar ħaġa li wieħed jista’ jagħmel hi li jeqred il-bejta. Dak huwa x-xenarju ideali! Madankollu mhux dejjem ikun possibbli għax il-bejta tista’ tkun madwar 5 km ’il bogħod mill-post fejn huma jieklu u kultant darek taf tinqabad fin-nofs – ikollok appartament jew dar u dawn il-hornets qed jiġru ’l hawn u ’l hinn mis-sors tal-ikel għall-bejta u jgħaddu minn quddiem il-bini tiegħek. Għalhekk mhux dejjem possibbli li tinqered il-bejta.

Allura, sakemm il-bejta ma tinstabx, inti tkun imwaħħal bi problema. Hemm diversi metodi li The Exterminator żviluppa tul is-snin biex jiġu eliminati l-hornets; fosthom jisprejjaw il-ġonna u s-siġar eċċ. Però dan mhux dejjem hu l-aħjar metodu.

Madankollu xi ħaġa li The Exterminator sabu u li hija ta’ suċċess kbir hija n-nases tal-lixka. Huma joffru żewġ tipi ta’ nases: hemm iz-żgħira li hija ideali jekk inti tgħix f’appartament eċċ. Din it-tip ta’ nassa tista’ tpoġġiha fil-gallarija jew fuq il-bejt u tista’ faċilment taqbad bejn għoxrin u erbgħin żunżan. Il-hornets jiġu min-naħa t’isfel tan-nassa, jgħaddu mit-toqba li hemm, jiġu attirati mid-dawl tal-UV u eventwalment ma jkunux jistgħu jaħarbu. Fi kliem ieħor iż-żnażan jinqabdu ġewwa din it-tip ta’ nassa bla ebda problemi.

Ovvjament peress li l-problema qed tiżdied b’rata mgħaġla, kultant dan ma jkunx biżżejjed. Is-soluzzjoni hi li jew ikollok iktar minn wieħed minn dawn in-nases iż-żgħar jew inkella jkollok barmil kbir speċjalizzat li ġie maħluq minn The Exterminator stess.

Il-kulur safrani ta’ dawn in-nases bil-lixka, fihom infusom diġà jattiraw il-hornets imma serrħu raskom li ma jattirawx hornets minn madwar il-post kollu li jwassal għal problema ikbar. Dawn it-tip ta’ nases speċjalizzati jattiraw il-hornets minn 3 metri ’l bogħod. Allura meta jkunu qed jgħaddu mill-gallarija jew mill-ġnien tiegħek din hija l-aħjar ħaġa li tuża sabiex tikkontrollahom.

Dan il-barmil speċjali għandu toqob tad-dħul partikolari fejn il-hornets jistgħu jidħlu iżda ma jkunux jistgħu joħorġu. Huma jiġu attirati minn plattina tal- UV. Permezz ta’ din il-plattina, issir iktar impossibbli biex il-‘hornets’ joħorġu, tant li jispiċċaw għajjiena u jmutu fil-barmil.

Ovvjament l-aktar ħaġa importanti li The Exterminator verament studja kienet li dan it-tip ta’ barmil jattira b’mod speċifiku l-hornets biss, u ma jinqatlux speċi oħra ta’ benefiċċju. Fil-fatt Arnold Sciberras sostna li huwa ma jaqbel xejn ma’ kif ċertu nies qed jagħmlu n-nases bil-kolla tal-ġrieden. Dan għaliex b’dawn it-tip ta’ nases ser jinqabdu mhux biss il-bagħal taż-żunżan, iżda ser jinqabdu wkoll speċi oħra li huma ta’ benefiċċju, bħal gremxul u n-naħal fost oħrajn.

Meta aħna nikkontrollaw dan it-tip ta’ żunżan, mhux qed nikkontrollawhom għall-ġid tagħna biss, iżda għall-ġid ta’ speċi indiġeni oħra. Sfortunatament ħafna mill-hornets qed jattakkaw speċi oħra ta’ benefiċċju, tant li qed jagħmlu ħerba fuq in-naħla Maltija. Allura dan it-tip ta’ barmil huwa speċifikament biex jinqabad iż-żunżan orjentali.

Flimkien ma’ dan il-barmil, The Exterminator ħoloq tip ta’ likwidu partikolari li jattira speċifikament lill-‘hornets’. Dan it-tip ta’ likwidu huwa magħmul mill-proteini u jintuża l-iktar fl-istaġun tas-sajf. Dan ġie maħluq minħabba li ż-żunżan ġieli jbiddel il-bażi tas-sors tiegħu, mill-pollen għall-bażi veġetali. Fi kliem ieħor The Exterminator jipprovdilek l-attrazzjoni t-tajba għall-bagħal taż-żunżan.

Dan it-tip ta’ likwidu jitqiegħed fil-qiegħ tal-barmil, flimkien mal-istess ammont ta’ ilma biex tagħmel il-konċentrazzjoni perfetta. Wara, kulma għandek tagħmel huwa li tqiegħed il-barmil fejn il-hornets.. Dawn jinġabru fil-barmil u jmutu fih. Dan it-tip ta’ barmil jista’ jerġa’ jintuża għal diversi snin oħra. Kulma għandek iżżid huwa l-likwidu. Ovvjament dan huwa ideali minn Lulju sa Novembru sabiex b’hekk il-‘hornets’ jiġu kkontrollati.

The Exterminator sab is-soluzzjoni għalik, biex inti twaqqaf iż-żnażan orjentali milli jduru dawra durella mad-dar tiegħek! Allura x’qed tistenna?! Agħmel kuntatt magħhom billi ċċempel fuq 21436820/ 99887950 jew żur is-sit elettroniku minn hawnhekk.

Il-Qorti ma ssibx lil Fr. David Muscat ħati ta’ kummenti omofobiċi

Il-Qorti ma ssibx lil Fr. David Muscat ħati ta’ kummenti omofobiċi

Fr. David Muscat joħroġ illiberat mill-akkużi miġjuba kontrih, dawk li bid-diskors tiegħu inċita mibgħeda u vjolenza fuq persuni LGBTIQ.

F’kumment li kiteb fuq Facebook f’Jannar li għadda, Fr. David Muscat kien qal li jekk is-suspettat qattiel ta’ Paulina Dembska, Abner Aquilina, kien omosesswali jew bisesswali, kien ikun agħar milli kieku hu possedut mix-xitan.

Huwa kien qabbel ukoll l-orjentazzjonijiet sesswali flimkien ma’ kundizzjonijiet ta’ saħħa mentali ma’ xi ħadd li skont hu jkollu l-pressjoni għolja, zokkor u kanċer f’daqqa.

Madankollu, skont rapport minn TVMNews, Il-Maġistrat Ian Farrugia qal li bil-kumment tiegħu, Fr. David Muscat esprima opinjoni iebsa, redikola, ħażina, umiljanti għalih u estrema, li anki tista’ titqies potenzjalment insolenti iżda ma tista’ titqies bħala waħda li tinċita mibgħeda jew vjolenza kontra persuni.

Għaldaqstant, Fr. David Muscat ħareġ illiberat minn kull akkuża miġjuba kontrih.

60 sena ta’ xandir televiżiv fil-gżejjer Maltin

60 sena ta’ xandir televiżiv fil-gżejjer Maltin

Kien id-29 ta’ Settembru 1962, meta ngħata bidu għas-servizz tat-televiżjoni ġewwa Malta. Fil-fatt 60 sena ilu nħolqot il-Malta Television Services Ltd, magħrufa aħjar bħala l-MTV, li kienet sussidjarja tar-Rediffusion (Malta). Hija kienet tipproduċi u tittrasmetti programmi tat-televiżjoni u tar-radju.

Kien proprju f’dan iż-żmien meta wieħed mill-aqwa atturi komiċi u kittieba ta’ skripts Maltin, Charles Clews, ta kontribut fir-radju lokali Malti. Fil-fatt permezz ta’ ‘Radju Muskettieri’ żamm lil poplu Malti ferħan bil-kummiedji li huwa kien famuż għalihom.

Ritratt: Facebook – PBS Malta

Attur kommiku ieħor li ħadd ma jista’ jinsa għax kien eċċezzjonali f’xogħlu, kien Johnny Navarro. Kontu tafu li huwa deher f’waħda mill-ewwel kummiedji fuq l-MTV bl-isem “Popping The Pops”, flimkien ma’ Victor Aquilina?

Fl-1975, is-servizz tat-televiżjoni ġie nazzjonalizzat, u minn hemm beda jissejjaħ ix-Xandir Malta. Kien f’dan iż-żmien meta Malta kellha l-ewwel qarrejja tal-aħbarijiet mara. Din kienet ħadd ħlief Anna Bonanno, li hija magħrufa bħala waħda mill-aktar xandara li damet taqra l-aħbarijiet.

Ma rridux ninsew ukoll il-bidla li saret fl-1981, meta ġiet imnedija t-trasmisjoni bil-kulur. Kien proprju fit-tmeninijiet meta waħda mill-atturi u preżentaturi bravi dehret fuq it-televiżjoni Malti bi programmi għat-tfal. Din kienet Eileen Montesin li preżentat ‘Kikku u Sika’. Min jiftakru?

Ritratt: Facebook – PBS Malta

Fl-1991, ix-xandir nazzjonali għadda minn ristrutturar, u b’hekk twaqqfet il-Public Broadcasting Services Ltd biex tieħu f’idejha l-operat ta’ Xandir Malta. 21 sena wara, fl-2012 ġiet inawguarata l-PBS Creativity Hub, f’għeluq il-50 anniversarju mill-ewwel xandira tal-MTV.

60 sena ta’ storja għat-televiżjoni Maltija! Grazzi kbira lil kull minn kien involut u ħadem biex żamm kumpanija lill-poplu Maltin u Għawdxi, matul dawn is-snin. Nawguraw, li fis-sittin sena li ġejjin jitkompla dan il-progress ferm tajjeb ħalli l-poplu Malti u Għawdxi jkompli jieħu gost bil-programmi li aħna l-Maltin nafu nipproduċu.

Quinton Scerri u martu Kerstyl isiru ġenituri

Quinton Scerri u martu Kerstyl isiru ġenituri

Ftit tal-minuti ilu, il-preżentatur popolari Quinton Scerri għadu kif ħabbar fuq il-paġna ta’ Facebook, li l-familja tagħhom żdiedet għal ħames membri! Dan minħabba li lbieraħ 28 ta’ Settembru, hu u l-mara tiegħu, Kerstyl, saru ġenituri ta’ “Baby J.”

Huwa esprima l-ferħ tiegħu billi qal li l-esperjenza tat-twelid ta’ Baby J kienet indiskrivibbli, u kemm hu u kemm martu, lesti għal dan il-vjaġġ ġdid f’ħajjtihom.

Huwa rringrazzja lil kull min kien ta’ għajnuna fosthom il-qbiela fl-isptar Mater Dei, it-tobba, il-familjari u ħbieb tagħhom ukoll.

It-tim kollu ta’ Skoperta jawgura lil Quinton u lill-mara tiegħu għat-twelid ta’ baby J.

Marlyne Barrett ta’ Chicago Med tiżvela li għaddejja mill-battalja tal-kanċer

Marlyne Barrett ta’ Chicago Med tiżvela li għaddejja mill-battalja tal-kanċer

Dawk kollha li jsegwu s-serje medika Amerikana Chicago Med, żgur li jiftakru x-xeni emozzjonali li l-attriċi Marlyne Barrett iffilmjat fl-2019 meta l-karattru tagħha, l-infermiera Maggie Lockwood, kienet qed tiġġieled il-kanċer tas-sider.

Madankollu, dak li l-istilla ma żvelata s’issa huwa li kienet qed tiffaċċja battalja tal-kanċer hija stess fil-ħajja reali tagħha, minn meta t-tobba skoprew li għandha tumur fl-utru u l-ovarji, f’Lulju.

F’intervista, Marlyne Barrett, l-attriċi ta’ 44 sena, li għandha tewmin ta’ 11-il xahar, qalet li għalkemm hi persuna estremament privata, ħasset ir-responsabbiltà li tiżvela l-istorja tagħha pubblikament.

Meta l-karattru tiegħi għadda mill-kanċer tas-sider, kelli baħar ta’ nies jikkuntattjawni permezz tal-midja soċjali. Għamluli kuraġġ, u għalhekk ħassejt sens ta’ inevitabbiltà li nagħmel dan.

Marlyne Barrett

Barrett, li hija magħrufa wkoll għar-rwol tagħha f’The Wire, tgħid li tittama wkoll li tispira lil oħrajn biex jaqsmu l-veritajiet koroh jew skomdi tagħhom.

Aħna bħala bnedmin nibżgħu ħafna niffaċċjaw il-mortalità tal-ħajja jew saħansitra nlissnu l-kelma “kanċer”, imma għandna ħafna aktar saħħa ġewwa fina milli naħsbu.
Marlyne Barrett

Minkejja l-biżgħat tagħha, hekk kif it-tobba infurmawha li kellha bżonn kimoterapija “aggressiva” qabel eventwalment tagħmel l-isterektomija, kienet konxja li kienet se titlef xagħarha u ħasset li kellha tiffaċċja dan il-mument billi ma tagħtix is-setgħa lill-kimoterapija.

“Xagħri dejjem kien essenza tas-sbuħija, imma ddeċidejt li nqaxxru jien stess u quddiem uliedi biex jaraw li għadni l-istess mamà tagħhom. Bkejt ħafna imma kienet esperjenza sabiħa li għamiltha quddiemhom,” irrakkuntat l-attriċi ta’ Chicago Med.

Minbarra s-sapport u l-imħabba tar-raġel tagħha, Barrett esprimiet il-gratitudni tagħha għas-sapport li tingħata mill-kast u l-kru ta’ Chicago Med, saħansitra, bid-dmugħ f’għajnejha qalet li anki kien hemm xi wħud li qaxxru xagħarhom b’turija ta’ sapport lejha.

L-attriċi, li xorta waħda baqgħet għaddejja b’xogħolha, qalet li x-xogħol iġibilha ħafna ferħ bħalissa, u jagħtiha wkoll serħan għall-fatt li taħseb fuq xi ħaġa oħra u mhux biss dwar meta hi s-sessjoni tal-kimoterapija li jmiss jew kif se tgħannaq lil uliedha.

Issa, hekk kif qed tipprepara għat-tielet rawnd ta’ kimoterapija, Barrett tgħid li qed teħodha ġurnata b’ġurnata.

“Insib is-saħħa biex inkompli kuljum minħabba wliedi. Irrid narahom jiżżewġu xi darba. U se jirnexxili,” żiedet tgħid l-istilla ta’ Chicago Med.

Enable Notifications    OK No thanks