Bobi jikser ir-rekord tal-ixjeħ kelb li qatt għex fid-dinja!

Bobi jikser ir-rekord tal-ixjeħ kelb li qatt għex fid-dinja!

Kelb Portugiż ta’ 30 sena kiser ir-rekord u sar l-ixjeħ kelb li qatt għex fid-dinja. Skont il-Guinness World Records, il-kelb bl-isem ta’ Bobi, kiser rekord li dam seklu.

Bobi huwa ta’ razza pura bl-isem ta’ Rafeiro do Alentejo, razza li għandha medja ta’ għomor ta’ 12 sa 14-il sena.

L-ixjeħ kelb ta’ qabel kien Bluey tal-Awstralja, li miet fl-1939 fl-età ta’ 29 sena u ħames xhur.

Bobi, twieled fil-11 ta’ Mejju tal-1992, u jingħad li għalkemm għandu diffikultajiet biex jimxi u l-vista sejra lura, jinsab fi stat tajjeb għall-età tiegħu.

L-età tiegħu ġiet ivvalidata mid-database tal-pets tal-gvern Portugiż, li tieħu ħsiebha l-Unjoni Nazzjonali tal-Veterinarji, skont il-Guinness World Records.

Huwa għex ħajtu kollha mal-familja Costa fir-raħal ta’ Conqueiros, qrib il-kosta tal-punent tal-Portugall, wara li twieled ma’ tliet aħwa f’binja.

Leonel Costa, li dak iż-żmien kellu tmien snin, qal li l-ġenituri tiegħu kellhom wisq annimali u kellhom iraqqdu l-ġriewi l-oħra, iżda Bobi ħarab.

Leonel u ħutu żammew l-eżistenza tal-kelb mistura mill-ġenituri tagħhom sakemm eventwalment ġie skopert u sar parti mill-familja.

Costa qal li l-kelb jiekol l-istess ikel li jieklu huma, iżda qabel jitfgħu l-ikel fl-ilma biex jitneħħew ħafna mill-ħwawar li jkollu. “Bejn bott ikel tal-annimali jew biċċa laħam, Bobi ma jaħsibhiex darbtejn u jagħżel l-ikel tagħna.”

Minbarra li fl-2018 ddaħħal l-isptar wara li kien waqa’ minħabba diffikultà biex jieħu n-nifs, Costa qal li Bobi gawda ħajja relattivament mingħajr problemi u jemmen li s-sigriet huwa l-“ambjent kalm u paċifiku” li jjgħix fih.

It-titlu ta’ Bobi bħala l-ixjeħ kelb li qatt għex fid-dinja ġie ġimagħtejn biss wara li l-Guinness World Records semmiet kelb ieħor, Chihuahua, bl-isem ta’ Spike bħala l-ixjeħ kelb li għadu ħaj, li għandu 23 sena.

Minn dakinhar, ir-rekords ġew aġġornati mill-Guinness World Records, u tħabbar li Bobi huwa l-ixjeħ kelb li għadu ħaj, kif ukoll l-ixjeħ kelb li qatt għex.

Aġġornat: Edukatur jikser idu f’inċident li fih kien involut student fi skola f’Għawdex

Aġġornat: Edukatur jikser idu f’inċident li fih kien involut student fi skola f’Għawdex

Aġġornament:

Huwa mifhum li l-inċident li seħħ ilbieraħ, li ħalla edukatur b’idu miksura, seħħ fir-Resource Centre ta’ Sannat, u li l-istudent involut għandu diffikultajiet partikolari.

Skont rapport minn TVMNews, l-istudent għandu 16-il sena, u l-edukatur huwa l-Assistent Kap tal-iskola.

Aktar kmieni llum l-MUT ltaqgħet b’urġenza mal-Ministeru tal-Edukazzjoni sabiex jiġi diskuss il-każ.

Il-laqgħa saret bejn uffiċjali tal-MUT, il-Ministru tal-Edukazzjoni, is-Segretarju Permanenti u uffiċjali oħra tal-Ministeru.

Fi stqarrija, l-MUT qalet li l-Ministeru informa lill-MUT li qiegħed iwaqqaf kumitat biex jistabilixxi l-fatti b’rabta ta’ dan il-każ. L-MUT insistiet li l-Ministeru jagħti s-sapport kollu lill-edukatur li safa’ vittma ta’ dan il-każ, u kif ukoll lill-edukaturi kollha fl-iskola.

L-MUT pproponiet li jitwaqqaf review board sabiex janalizza s-sitwazzjonijiet diffiċli li qed jaffaċċjaw l-edukaturi fiċ-ċentri tar-riżorsi kollha.

“Dan għandu jwassal għal rakkomandazzjonijiet meħtieġa biex tittejjeb is-sitwazzjoni. Il-Ministeru aċċetta din it-talba u l-bord se jkollu wkoll rappreżentant mill-MUT,” żiedet tgħid l-istqarrija.

L-MUT qalet li se tibqa’ ssegwi u tagħti s-sapport tagħha fejn hemm bżonn.

Aktar kmieni:

Ilbieraħ 31 ta’ Jannar, edukatur spiċċa b’idu miksura wara li ġie aggredit minn student fi skola f’Għawdex.

Fi stqarrija, l-MUT qalet li l-edukatur safa aggredit minn student u b’konsegwenza t’hekk ġarrab ksur f’idu li, qalet, li jista’ jwassal għal diżabilità permanenti.

L-MUT qalet ukoll li l-union qiegħda f’kuntatt mal-edukatur ikkonċernat, mal-iskola, u qed tattendi laqgħa mal-Ministeru, li ntalbet b’urġenza mill-union, sabiex tiddiskuti s-sitwazzjoni. Il-każ ġie rrapurtat ukoll, u qiegħed jiġi segwit, mill-Pulizija.

Filwaqt li kkundannat bla riservi kull każ ta’ aggressjoni, l-MUT qalet li se tkompli tirraporta, issegwi każijiet ta’ aggressjoni fuq edukaturi u tagħti sapport lill-edukaturi li jiġu bżonn l-għajnuna.

Saħqet ukoll sabiex ikun hemm struttura ta’ sapport adegwat fl-iskejjel sabiex dawn il-każijiet ma jseħħux.

Ma tiġix aċċettata r-reġistrazzjoni ta’ Joseph Portelli bħala plejer

Ma tiġix aċċettata r-reġistrazzjoni ta’ Joseph Portelli bħala plejer

Il-Malta Football Association ħabbret li fuq ir-rakkomandazzjoni tal-Kumitat tal-Etika u l-Konformità, m’aċċettatx ir-reġistrazzjoni ta’ Joseph Portelli bħala plejer ma’ Ħamrun Spartans

Din id-deċiżjoni kienet ikkonfermata mill-Bord Eżekuttiv tal-Malta Football Association hekk kif illum iltaqa’ biex jiddiskuti t-talba ta’ Ħamrun Spartans li jirreġistraw lil Joseph Portelli bħala plejer wara li rriżenja minn president tal-klabb.

Id-deċiżjoni tista’ tiġi appellata.

Tmut l-attriċi ta’ 24 u Timeless, Annie Wersching

Tmut l-attriċi ta’ 24 u Timeless, Annie Wersching

L-attriċi Amerikana Annie Wersching, magħrufa l-aktar għar-rwoli tagħha fis-sensiliet televiżivi 24, Bosch u Timeless mietet waqt li kienet qed tiffaċċja battalja tal-kanċer, fl-età ta’ 45.

Wersching kompliet bil-ħidma tagħha bħala attriċi anke wara d-dijanjosi tagħha fl-2020, bi rwoli prominenti fi Star Trek: Picard fit-tieni staġun u The Rookie. Hija għamlet ukoll il-vuċi ta’ Tess fil-video game popolari The Last Of Us, li ġiet adattata f’serje televiżiva minn HBO.

Wersching twieldet u trabbiet f’San Louis. L-ewwel rwol ewlieni tagħha kien bħala Amelia Joffe fuq General Hospital. Hija kompliet tieħu sehem bħala Renee Walker fis-7 u t-8 staġun ta’ 24.

Wersching ħadmet ukoll f’The Vampire Diaries, Runaways, Charmed, Frasier, Extant, Timeless, Bosch u The Rookie.

Wieħed mir-rwoli finali tagħha kien fit-tieni staġun ta’ Star Trek: Picard eżattament għoxrin sena wara li għamlet id-debutt tagħha f’episodju ta’ Star Trek: Enterprise.

Hija kienet miżżewġa u kellha kellha tlett itfal.

“Grata lejn dawk in-nisa li ġew qabilna, li tant ġarrbu u fetħu l-bieb għall-ġenerazzjoni tagħna” – Il-President tal-PE Roberta Metsola

“Grata lejn dawk in-nisa li ġew qabilna, li tant ġarrbu u fetħu l-bieb għall-ġenerazzjoni tagħna” – Il-President tal-PE Roberta Metsola

Il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola ngħatat il-premju “Il-Mara tas-Sena” waqt ir-raba’ edizzjoni tal-Konferenza Women in a Legal World fi Spanja.

Il-premju ġie ppreżentat lil Metsola mill-Ministru tal-Ekonomija ta’ Spanja Nadia Calviño.

Metsola ngħatat il-premju għall-ħidma tagħha bħala President tal-Parlament Ewropew, partikolarment fuq l-azzjonijiet tagħha b’rabta mal-gwerra fl-Ukrajna, għall-impenn tagħha fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni, u tiddefendi b’mod qawwi l-valuri tal-UE.

Fuq il-paġna ta’ Facebook tagħha, il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola qalet li tħossha profondament onorata li ngħatat dan il-premju u tħossha kommossa bir-rispons tal-pubbliku.

Hija rringrazzjat lill-organizzazzjoni Women in a Legal World għal dak kollu li tagħmel biex tappoġġja u tinkoraġġixxi lin-nisa.

Il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola qalet ukoll li tħossha grata lejn dawk in-nisa li ġew qabilna, li tant ġarrbu u fetħu l-bieb għall-ġenerazzjoni tagħna. “issa, l-isfida tagħna hija li nagħmluha aktar faċli għal dawk li jiġu warajna.”

Inħasset theżżiża oħra dalgħodu – Mistennija aktar theżżiżiet fil-jiem li ġejjin

Inħasset theżżiża oħra dalgħodu – Mistennija aktar theżżiżiet fil-jiem li ġejjin

Il-Grupp tar-Riċerka u Monitoraġġ Sismiku mill-Università ta’ Malta rrapporta li dalgħodu nħasset theżżiża oħra għall-ħabta tat-07:54 b’qawwa ta’ 4.1.

Irrapporta wkoll li huwa mistenni li jinħassu aktar theżżiżiet f’pajjiżna fil-jiem, u anki jistgħu jkunu ġimgħat, li ġejjin.

Madankollu, kelliem għall-Grupp tar-Riċerka u Monitoraġġ Sismiku qal li mhux mistenni li bħala qawwa tkun aktar minn dak li diġà ġie rreġistrat.

Huwa qal li l-monitoraġġ isir b’mod kontinwu biex f’każ ta’ allarm, ikunu jistgħu jinfurmaw lill-awtoritajiet u lill-protezzjoni ċivili.

Il-Grupp tar-Riċerka u Monitoraġġ Sismiku mill-Università ta’ Malta qasam ukoll tagħrif dwar kif wieħed għandu jipproteġi ruħu waqt terremot.

Fost l-aktar importanti huwa li jekk tkun ġewwa u tħoss terremot, għandek iżżomm ‘il bogħod minn twieqi, għamara jew apparati tqal u tidħol taħt xi mejda jew skrivanija.

F’każ li tkun fil-kċina, tibqax hemm, ħalli tevita milli jaqgħu affarijiet fuqek.

Huwa importanti li tipproteġi b’mod partikolari, rasek u għonqok.

Jekk tkun barra, żomm ‘il bogħod minn bini, linji tal-elettriku u kull ħaġa oħra li tista’ taqa’ fuqek.

Xerred dan l-artiklu ħalli nipproteġu lil xulxin.

Enable Notifications OK No thanks