Select Page
BIL-FILMAT: “F’restorant irrid siġġu vojt għal ibni li tlift” – Carmen

BIL-FILMAT: “F’restorant irrid siġġu vojt għal ibni li tlift” – Carmen

Carmen, titlef lil binha Lydon.

Fil-bidu tal-intervista, emozzjonanti, Carmen titlob siġġu vojt biex ‘ipoġġi’ t-tifel tagħha Lydon. Minkejja li tilfet lil binha, Carmen temmen li l-ħin kollu jinsab magħha.

“Anke mmur ġo restorant irrid siġġu vojt għax naf li jkun hemm. Inħossu miegħi l-ħin kollu.”

L-unika ħaġa li sserrħilha qalbha Carmen, hi li taf li issa ma hemmx iżjed uġigħ.

Carmen tistqarr li hija traġedja dik li tara wieħed minn uliedek jieħu d-droga u li jkun għaddej minn dak kollu. Issostni li f’20 sena sħaħ, Caritas Malta qatt ma naqsithom. “Importanti ħafna li jfittxu l-għajnuna għax waħdek ma tagħmilhiex.”

F’dawn iż-żminijiet li ġejjin ta’ festi, Carmen tixtieq tagħlaq għajnejha ħalli jgħaddu għax taf li hemm binha nieqes u tħossha waħdeha, avolja tkun imdawra bil-kumplament tal-familja.

Caritas Malta qed jagħmlu d-differenza fil-ħajja ta’ Carmen u allaħares ma kinux huma. “Ningħata s-sapport kbir u Caritas tara li ma tħalli lil ħadd iħossu waħdu.”

Nhar is-Sibt li ġej, se tittella’ maratona b’risq Caritas Malta bit-tema Biex Ħadd Ma Jħossu Waħdu. Caritas Malta toffri servizzi lil min hu waħdu billi torganizza ikla f’Jum il-Milied u servizzi speċjalizzati matul is-sena kollha. Għin lil Caritas, ħalli ħadd ma jħossu waħdu dan il-Milied.

Inti tista’ tagħti donazzjoni fuq dawn in-numri li ġejjin:

€20 51002035

€50 51902089


				
					
“Għalkemm batejt qatt ma rajniek bil-geddum”

“Għalkemm batejt qatt ma rajniek bil-geddum”

Puttinu Cares jinsabu mnikktin bit-telfa ta’ Francesco.

Iddeskrivew lil Francesco bħala persuna ta’ eżempju. “Maħbub Francesco inti x-xempju tal-ħlewwa, qalb tajba u innoċenza.”

Puttinu Cares ilhom jafuh u avolja rawh bati, qatt ma rawh imdejjaq. “Nafuk żgħir u għalkemm batejt snin twal kieku qatt rajniek bil-geddum. Dejjem bi tbissima u tara kif tferraħ u tiċċajta.”

Puttinu jistqarru s-sobgħa tagħhom. “Kemm ninsabu mnikktin għat-telfa tiegħek. Min jaf kemm ittantajniek u inkejniek. Konna nieħdu pjaċir nisimgħuk tirraġuna b’dak l-aċċent Għawdxi. “

Temmew billi jgħidulu jieħu ħsieb lill-familja. Ħu ħsieb mill-ġenna fejn sħabek l-anġli lill-familja tiegħek li dejjem kienu eżemplari u taw ħajjithom għalik. Kondoljanzi Susy, Joe, Miranda u Gabrielle.”

“It-tifel tagħna twieled b’kundizzjoni li se tħallih jgħix sa sentejn biss”

“It-tifel tagħna twieled b’kundizzjoni li se tħallih jgħix sa sentejn biss”

Il-paġna ta’ Facebook The People of Malta ltaqgħet ma’ koppja li qasmu l-istorja tagħhom u spjegaw għaliex għeluq snin binhom huwa wieħed speċjali.

Għeluq snin kull tifel u tifla huwa wieħed speċjali għall-ġenituri, b’mod partikolari meta jagħlqu l-ewwel sena tagħhom iżda għal din il-koppja kien wieħed speċjali b’mod differenti, għaliex binhom Dean, twieled b’kundizzjoni li se tħallih jgħix sa sentejn biss.

Il-ġenituri rrakkuntaw kif ta’ xahrejn u nofs, seħħ episodju fejn Dean għamel ġurnata jibki, u ħaduh għand it-tabib. Wara tlett ijiem, indunaw li għajnejh bdiet tixxejkja, u minnufih ħadu lil Dean għand pedjatra u newroloġista.

Kienet speċjalista tal-għajnejn li ndunat li t-tifel għandu kundizzjoni marbuta ma’ storage disorder, u skoprew li Dean twieled bil-kundizzjoni magħrufa bħala GM1 Gangliosidosis.

Dan ifisser li l-ġisem ma jarmix ‘il barra ċerti tossini li jrabbi. Din il-kundizzjoni taffettwa n-nervituri tal-persuna.

Meta saru jafu b’dan, il-ġenituri ħasbu li t-tifel se jkun b’diżabilità u li se jkollu juża siġġu tar-roti, iżda l-akbar xokk għalihom kien meta saru jafu li l-ewwel wild tagħhom se jgħix ħajja daqshekk qasira.

Kull sena, fid-dinja jkun hawn każ jew tnejn kull 100 elf wild, filwaqt li f’Malta titwieled tarbija fis-sena b’din il-kundizzjoni.

Aħna ma naqtgħux qalbna u fis-sitwazzjoni tagħna tipprova tagħmel minn kollox għax diffiċli taċċettaha. Bdejna nfittxu dwar din il-kundizzjoni. Sibna grupp fl-Amerika li jaħdmu u jissapportjaw lill-familji li għandhom wild bl-istess kundizzjoni. Ħafna mit-tfal imutu minħabba problemi respiratorji. Cure GM1 Foundation ġiet imwaqqfa minn omm li għandha t-tifla bl-istess kundizzjoni ta’ Dean bil-għan li tinstab kura. Bis-saħħa tagħhom, aħna kellna xaqq ta’ tama. Kienet għajnuna għalina biex nagħmlu kuntatti ma’ kirurgi barranin.
Il-ġenituri ta’ Dean

Il-ġenituri ta’ Dean fetħu wkoll paġna fuq Facebook biex familji oħrajn, li bħalhom għaddew jew għaddejjin minn din is-sitwazzjoni, jingħaqdu fiha għas-sapport.

L-għan tagħna huwa li għall-inqas, mit-tbatija li għaddejjin minnha aħna, jinstabu soluzzjonijiet għal dawk li jbatu bl-istess kundizzjoni. Irridu nedukaw u nixtiequ li jkun hawn iżjed screening, anki fuq it-trabi. Hija kundizzjoni li ilha teżisti s-snin u nemmen li seta’ sar xi ħaġa, xi ħaġa bħalma qed nippruvaw nagħmlu, biex ikun hemm iktar għarfien. Ma rridux li jgħaddu 50 sena oħra u għarfien ma jkunx hawn. Grazzi lil kull min tana u qed jagħtina l-għajnuna. F’dawn ix-xhur rajna l-għajnuna tan-nies, familjari u ħbieb. Fehmuna u nirringrazzjaw lill-postijiet tax-xogħol tagħna, Mapfre u Gasan Zammit. Aħna qed ngħixu ġurnata b’ġurnata.
Il-ġenituri ta’ Dean

Jekk wieħed jixtieq jgħin biex tkompli ssir ir-riċerka u titqajjem aktar kuxjenza dwar din il-kundizzjoni u l-isfidi li jiffaċċjaw il-familji, tista’ tagħmel dan billi tagħti donazzjoni minn hawn.

“Il-kulleġġ mhux se jkun l-istess mingħajrek, imma se nimxu fuq il-passi tiegħek”

“Il-kulleġġ mhux se jkun l-istess mingħajrek, imma se nimxu fuq il-passi tiegħek”

L-edukatur Matthew Naudi ħalla din id-dinja wara li kien ilu mill-inqas xahar jikkumbatti ma’ battalja.

Il-mewt tiegħu tħabbret minn ħuh John Naudi.

Matthew Naudi, huwa magħruf partikolarmant dan l-aħħar għall-ħidma tiegħu fil-kulleġġ ta’ San Alwiġi, u għall-proġett Whiz Team Adventure, li tiegħu kien id-direttur maniġerjali.

Kien ukoll sapporter kbir tal-Milan.

F’kitba li kien tella’ fuq il-paġna ta’ Facebook tiegħu fit-3 ta’ Ottubru, flimkien ma’ ritratt li juri lilu fil-kamra tal-Isptar u bi tbissima li tant kien magħruf għaliha, Matthew fost oħrajn kiteb li “l-ħajja tippreżentalna vjaġġi u stejjer li ma nkunux qed nistennew u li permezz tagħhom ikollna l-opportunità li nsiru verżjoni aħjar tagħna nfusna.”

Huwa rringrazzja lill-familja, il-ħbieb, il-kollegi u lill-istaff mediku ta’ Mater Dei, u minkejja l-battalja li kien għaddej minnha, huwa qal li jinsab grat ħafna lejn il-ħallieq talli tah barkiet bħal dawn.

Il-ħajja tħobbni u jien inħobb il-ħajja. Grazzi lil kulħadd! Hemm ħafna ġid f’din id-dinja, li ta’ min jiġġieled għalih.
Matthew Naudi

Ħafna familjari, ħbieb, kollegi u studenti esprimew in-niket għall-aħbar tal-mewt ta’ Matthew filwaqt li sellmu l-memorja tiegħu.

Kummenti li spikkaw u li kulħadd qabel dwarhom kienu dawk li fakkru l-pożittività u l-entużjażmu li kellu u kien jittrażmetti Matthew, u l-qalb tajba tiegħu li ħafna kellhom ix-xorti li jesperjenzaw.

Ċertament, il-legat li ħalla Matthew, se jibqa’ ħaj f’kull min xi darba jew oħra kien viċin tiegħu.

Fost il-kitbiet, kien hemm ukoll dik tal-kantant Kurt Calleja, li kien ħabib antik ta’ Matthew. Fil-kitba tiegħu, Kurt qal li għalkemm il-ħajja ħadithom f’toroq differenti, kull meta kienu jiltaqgħu, kienu iħossuhom daqslikieku ma kienx għadda ż-żmien.

F’isem it-tim ta’ Skoperta, insellmu l-memorja ta’ Matthew Naudi, u nwasslu l-kondoljanzi lill-familja, ħbieb u dawk kollha qrib tiegħu.

Amber twieldet b’2 toqob  f’qalbha

Amber twieldet b’2 toqob f’qalbha

Meta Amber twieldet, il-ġenituri tagħha għandha żewġ toqba u kellha bżonn kura immedjata Londra.

Għamlu 6 ġimgħat Londra u l-Istrina kienet dejjem hemm.

Illum Amber għandha 5 snin u tifforma parti mit-tim tal-Ispecial Olympics, tħobb tiżfen u tħobb anke l-football. Hija fan kbira ta’ Hamrun Spartans.

L-għada tal-Milied, l-Istrina.

Bil-filmat: “Naħsbu fil-pożittività u l-pożittività tiġi” – Angele Muscat

Bil-filmat: “Naħsbu fil-pożittività u l-pożittività tiġi” – Angele Muscat

Fil-ħajja niltaqgħu ma’ ħafna persuni li b’xi mod jew ieħor iħallu impatt fuqna u fuq ħajjitna, xi wħud aktar minn oħrajn.

Ċertament, Angele Muscat hija waħda minnhom. Angele Muscat kienet waħda mill-mistednin li Keith Demicoli kellu fuq is-sufan miegħu din il-ġimgħa, fl-istudjow ta’ TVAM.

Angele irrakkuntat meta t-tabib ta l-aħbar li l-kanċer, stadju 4, infirex ma’ ġisimha kollu. Dan ifisser li l-kanċer li għandha Angele ma jitfejjaqx iżda jsiru trattamenti biex is-sintomi jinżammu taħt kontroll. B’dan it-tagħrif f’moħħha, Angele qalet li staqsiet lit-tajbin kemm kien fadlilha ħajja, u kien proprju dakinhar li t-tabib qalilha li jekk it-trattament jirnexxi tista’ tgħix sa sentejn.

Irrakkontat li f’dak il-mument ħasset id-dinja taqa’ fuqha, partikolarment għaliex dak iż-żmien kellha t-tfal għadhom żgħar ħafna, tifel ta’ sena u nofs u t-tifla kienet se tagħlaq tliet snin. “Sentejn ma kinux biżżejjed għalija.”

Hija spjegat li minn meta skopriet id-dijanjosi sakemm bdiet it-trattament għaddew 6 ġimgħat, li kienu diffiċli ħafna għaliha. F’dak il-perjodu marret lura ħafna u spiċċat f’qiegħ ta’ sodda.

It-trattament ħadem tajjeb ħafna fuq Angele, madanakollu, lanqas kien perjodu faċli għaliex f’dak iż-żmien kellha tinfired minn mal-familja tagħha meta kellha tiffaċċja għażla bejn twaqqaf għal kollox l-attivitajiet ta’ kuljum tat-tfal tagħha minħabba xi mard li jistgħu jġibu u li jista’ jkollu konsegwenzi koroh fuqha jew inkella toħroġ hi mid-dar. Angele għażlet li toħroġ hi u marret toqgħod mal-ġenituri tagħha.

Stqarret li l-meditazzjoni għenitha ħafna u temmen f’possibilità u futur differenti għaliha. “Nemmen li jista’ jkun li ngħix aktar minn sentejn.” Fil-fatt, illum Angele mhux biss qed tħossha aħjar imma tħossha aktar aħjar minn qabel id-dijanjosi tagħha.

Impressjonanti huwa l-fatt li minn din l-esperjenza li Angele għaddejja minnha, iddeċidiet li tagħmel xi ħaġa biex tgħin lil ħaddieħor.

Angele għandha sit elettroniku, angelemuscat.com u permezz tal-esperjenza tagħha qed tagħmel differenza fil-ħajja ta’ persuni oħrajn.

L-akbar tagħlima li ħadet Angele minn dan il-vjaġġ diffiċli kienet li anki meta dak kollu ta’ madwarek, inkluż ġismek juruk li l-affarijiet huma ħżiena, jekk wieħed ibiddel il-perspettiva tiegħu u jemmen f’dik ir-realtà tista’ tiksibha.

Meta Keith staqsiha jekk taħsibx dwar il-mewt, Angele weġbitu li għalkemm ma tibżax mill-mewt, ma taħsibx dwarha, “għaliex inħoss li dik mhijiex ir-realtà tiegħi, ir-realtà tiegħi hija li ħa ngħix, ir-realtà tiegħi hija qiegħda nagħmel il-ġid, ir-realtà tiegħi hija li qed ngħix ħajja kuntenta, allura le, dik il-parti ma naħseb fiha xejn.”

Enable Notifications OK No thanks