Select Page
Notte Bianca – Illejla ġewwa l-Belt Valletta

Notte Bianca – Illejla ġewwa l-Belt Valletta

Jekk illejla ma tafx fejn se tmur aħna nissuġġerulek li tidħol sal-Belt Valletta, għan-Notte Bianca. Divertiment garantit!

Wara nuqqas ta’ sentejn in-Notte Bianca se tittitorna illum, ġewwa l-Belt Kapitali. Festa ta’ kuluri, mużika u żfin. Fil-fatt se jkun hemm iktar minn ħamsin avveniment u 7 palkijiet differenti, li jinkludu l-aqwa talent lokali u internazzjonali li inti m’għandekx titlef.

Fost il-kantanti internazzjonali se jkun hemm il-grupp mużikali Taljan ‘The Kolors’, li kienu rebħu l-14-il edizzjoni ta’ Amici ta’ Maria de Filippi.

Apparti dan, dawk kollha li tinteressahom l-istorja ta’ Malta, kif ukoll l-arkitettura, inti tista’ żżur il-bereġ, il-Palazz tal-President u diversi mużewijiet oħra li se jkunu miftuħa għall-pubbliku.

Allura, x’qed tistenna! Illejla mis-sebgħa ta’ filgħaxija ‘l quddiem idħol sal-belt għax il-briju garantit!

Għal aktar informazzjoni żur is-sit www.festivals.mt/nb

L-Iskema ta’ Rifużjoni tal-Kontenituri tax-Xorb se tibda mill-14 ta’ Novembru 2022

L-Iskema ta’ Rifużjoni tal-Kontenituri tax-Xorb se tibda mill-14 ta’ Novembru 2022

Kmieni dalgħodu l-aġenzija Circular Economy Malta (CEMalta) ħabbret fuq il-paġna ta’ Facebook li l-iskema ta’ Rifużjoni tal-Kontenituri tax-Xorb se tibda topera minn nhar it-Tnejn, 14 ta’ Novembru 2022. Skema li se tinċentiva lilek biex tarmi u tirriċikla l-iskart b’mod sostenibbli, filwaqt li tiskoraġġixxi l-iskart tal-plastik u skart ieħor li jniġġes l-art u l-baħar.

Madwar il-gżejjer Maltin qed jiġu nstallati 320 Reverse Vending Machines (RVMs), li wieħed jista’ juża ladarba jirritorna l-kontenituri tax-xorb vojta. Ma’ kull kontenitur li wieħed jitfa’ ġo dawn il-magni, jieħu lura depożitu ta’ €0.10ċ, fil-forma ta’ vawċers li jissarfu fi ħwienet li jbiegħu dawn il-kontenituri tax-xorb.

L-iskema se tiġbor u tirriċikla kontenituri tax-xorb tal-plastik, azzar, aluminju jew ħġieġ, li tinkludi fliexken jew bottijiet ta’:

 • ilma u ilma bit-togħma
 • luminati bil-gass jew bla gass;
 • cider, birer u xorb tax-xgħir
 • kafè lest biex jiġi kkonsmat;
 • xarbiet alkoħoliċi aromatizzati li jkollhom livell ta’ kontenut alkoħoliku li ma jaqbiżx il 5%;
 • dilutables.

Importanti tkunu tafu li fliexken jew bottijiet tal-inbejjed, spirti, u meraq tal-frott (juices) huma esklużi minn din l-iskema.

Inti li qed taqra dan l-artiklu, inħeġġuk biex tagħmel użu minn din l-iskema, ħalli inti tkun qed tgħin fl-iżvilupp sostenibbli ta’ Malta.

Għal aktar informazzjoni żur is-sit www.cemalta.gov.mt jew www.bcrsmalta.mt, jew ikkuntattja lil CEMalta permezz ta’ email fuq info@cemalta.gov.mt jew bit-telefon fuq 2226 8200.

Mil-lum tista’ tuża t-trasport pubbliku b’xejn!

Mil-lum tista’ tuża t-trasport pubbliku b’xejn!

Mil-lum, l-1 ta’ Ottubru, dawk kollha li jagħmlu użu mit-trasport pubbliku, jistgħu jagħmlu dan b’xejn.

Madankollu, dan japplika biss għal dawk li għandhom Tallinja Card. Min jitla’ fuq il-karozza tal-linja mingħajrha se jkun obbligat li jħallas il-biljett bi flus kontanti jew pagament contactless.

Se jkunu qed isiru wkoll spezzjonijiet mill-ispetturi tal-Malta Public Transport sabiex jiżguraw li kull min qiegħed fuq tal-linja mexa skont l-istruzzjonijiet. Għaldaqstant, min jinqabad mingħajr il-card jew biljett, se jkun qed jeħel multa ta’ €50.

X’tista’ tagħmel biex iżżomm il-hornets ‘il bogħod mill-proprjetà tiegħek?

X’tista’ tagħmel biex iżżomm il-hornets ‘il bogħod mill-proprjetà tiegħek?

Kif kulħadd jaf, il-bagħal taż-żunżan mhux biss qed idur fuq il-bejt tal-kaċċatur, imma qiegħed iħuf f’kull rokna ta’ gżiritna. Għalhekk din il-ġimgħa t-tim ta’ Skoperta reġa’ ltaqa’ ma’ Arnold Sciberras, pest control consultant, minn The Exterminator, biex jgħinna nsolvu din il-problema.

Għall-gżejjer Maltin, dawn l-aħħar għaxar snin kienu ta’ infern fir-rigward tal-‘hornets’. Iż-żnażan orjentali ilhom żmien twil fuq dawn il-gżejjer ċkejkna minħabba li huma speċi indiġeni għall-Mediterran. Madankollu, fil-passat jaf kien hemm speċi differenti jew xi tip ieħor li ma kkaġunax ħerba sħiħa. Tant kemm hu hekk li fit-tmeninijiet ġew estinti.

Riċentement, fl-aħħar għaxar snin, b’xi mod, ġew lura u reġgħu bdew jiżdiedu. Ovvjament, sabu ambjent li huwa ideali għalihom. Sfortunatament, f’Malta għandna diversi problemi li jattiraw u jespandu b’mod esplussiv il-popolazzjoni tal-bagħal taż-żunżan. Dawn jinkludu: il-popolazzjoni eċċessiva, negliġenza fil-kostruzzjoni, kif inhuma mibnija l-postijiet, u ovvjament iż-żibel u l-ikel tal-qtates fost affarijiet oħra.

Il-problema hi li l-hornets iħobbu jgħixu f’żoni urbani, huma territorjali u huma speċi pjuttost aggressivi meta wieħed jiltaqa’ magħhom, speċjalment meta wieħed ikun qrib il-bejtiet tagħhom – ovvjament bħal kull speċi oħra.

Dan iwassal biex l-aħjar ħaġa li wieħed jista’ jagħmel hi li jeqred il-bejta. Dak huwa x-xenarju ideali! Madankollu mhux dejjem ikun possibbli għax il-bejta tista’ tkun madwar 5 km ’il bogħod mill-post fejn huma jieklu u kultant darek taf tinqabad fin-nofs – ikollok appartament jew dar u dawn il-hornets qed jiġru ’l hawn u ’l hinn mis-sors tal-ikel għall-bejta u jgħaddu minn quddiem il-bini tiegħek. Għalhekk mhux dejjem possibbli li tinqered il-bejta.

Allura, sakemm il-bejta ma tinstabx, inti tkun imwaħħal bi problema. Hemm diversi metodi li The Exterminator żviluppa tul is-snin biex jiġu eliminati l-hornets; fosthom jisprejjaw il-ġonna u s-siġar eċċ. Però dan mhux dejjem hu l-aħjar metodu.

Madankollu xi ħaġa li The Exterminator sabu u li hija ta’ suċċess kbir hija n-nases tal-lixka. Huma joffru żewġ tipi ta’ nases: hemm iz-żgħira li hija ideali jekk inti tgħix f’appartament eċċ. Din it-tip ta’ nassa tista’ tpoġġiha fil-gallarija jew fuq il-bejt u tista’ faċilment taqbad bejn għoxrin u erbgħin żunżan. Il-hornets jiġu min-naħa t’isfel tan-nassa, jgħaddu mit-toqba li hemm, jiġu attirati mid-dawl tal-UV u eventwalment ma jkunux jistgħu jaħarbu. Fi kliem ieħor iż-żnażan jinqabdu ġewwa din it-tip ta’ nassa bla ebda problemi.

Ovvjament peress li l-problema qed tiżdied b’rata mgħaġla, kultant dan ma jkunx biżżejjed. Is-soluzzjoni hi li jew ikollok iktar minn wieħed minn dawn in-nases iż-żgħar jew inkella jkollok barmil kbir speċjalizzat li ġie maħluq minn The Exterminator stess.

Il-kulur safrani ta’ dawn in-nases bil-lixka, fihom infusom diġà jattiraw il-hornets imma serrħu raskom li ma jattirawx hornets minn madwar il-post kollu li jwassal għal problema ikbar. Dawn it-tip ta’ nases speċjalizzati jattiraw il-hornets minn 3 metri ’l bogħod. Allura meta jkunu qed jgħaddu mill-gallarija jew mill-ġnien tiegħek din hija l-aħjar ħaġa li tuża sabiex tikkontrollahom.

Dan il-barmil speċjali għandu toqob tad-dħul partikolari fejn il-hornets jistgħu jidħlu iżda ma jkunux jistgħu joħorġu. Huma jiġu attirati minn plattina tal- UV. Permezz ta’ din il-plattina, issir iktar impossibbli biex il-‘hornets’ joħorġu, tant li jispiċċaw għajjiena u jmutu fil-barmil.

Ovvjament l-aktar ħaġa importanti li The Exterminator verament studja kienet li dan it-tip ta’ barmil jattira b’mod speċifiku l-hornets biss, u ma jinqatlux speċi oħra ta’ benefiċċju. Fil-fatt Arnold Sciberras sostna li huwa ma jaqbel xejn ma’ kif ċertu nies qed jagħmlu n-nases bil-kolla tal-ġrieden. Dan għaliex b’dawn it-tip ta’ nases ser jinqabdu mhux biss il-bagħal taż-żunżan, iżda ser jinqabdu wkoll speċi oħra li huma ta’ benefiċċju, bħal gremxul u n-naħal fost oħrajn.

Meta aħna nikkontrollaw dan it-tip ta’ żunżan, mhux qed nikkontrollawhom għall-ġid tagħna biss, iżda għall-ġid ta’ speċi indiġeni oħra. Sfortunatament ħafna mill-hornets qed jattakkaw speċi oħra ta’ benefiċċju, tant li qed jagħmlu ħerba fuq in-naħla Maltija. Allura dan it-tip ta’ barmil huwa speċifikament biex jinqabad iż-żunżan orjentali.

Flimkien ma’ dan il-barmil, The Exterminator ħoloq tip ta’ likwidu partikolari li jattira speċifikament lill-‘hornets’. Dan it-tip ta’ likwidu huwa magħmul mill-proteini u jintuża l-iktar fl-istaġun tas-sajf. Dan ġie maħluq minħabba li ż-żunżan ġieli jbiddel il-bażi tas-sors tiegħu, mill-pollen għall-bażi veġetali. Fi kliem ieħor The Exterminator jipprovdilek l-attrazzjoni t-tajba għall-bagħal taż-żunżan.

Dan it-tip ta’ likwidu jitqiegħed fil-qiegħ tal-barmil, flimkien mal-istess ammont ta’ ilma biex tagħmel il-konċentrazzjoni perfetta. Wara, kulma għandek tagħmel huwa li tqiegħed il-barmil fejn il-hornets.. Dawn jinġabru fil-barmil u jmutu fih. Dan it-tip ta’ barmil jista’ jerġa’ jintuża għal diversi snin oħra. Kulma għandek iżżid huwa l-likwidu. Ovvjament dan huwa ideali minn Lulju sa Novembru sabiex b’hekk il-‘hornets’ jiġu kkontrollati.

The Exterminator sab is-soluzzjoni għalik, biex inti twaqqaf iż-żnażan orjentali milli jduru dawra durella mad-dar tiegħek! Allura x’qed tistenna?! Agħmel kuntatt magħhom billi ċċempel fuq 21436820/ 99887950 jew żur is-sit elettroniku minn hawnhekk.

Temp imsaħħab għandna llum!

Temp imsaħħab għandna llum!

Ix-xemx qajla tidher għax mistennija x-xita!

Dalgħodu stenbaħna b’temp imsaħħab u bir-riħ, li huwa sinonimu għal dan l-istaġun tal-ħarifa. Ix-xemx qajla tidher għax mistennija li jkollna xi ħalbiet tax-xita illum.

Skont il-Malta International Airport, it-temp previst għal-lum, 30 ta’ Settembru, se jkun pjuttost imsaħħab b’ħalbiet iżolati tax-xita. Ir-riħ se jonfoħ min-nofsinhar-xlokk b’forza 4-5 li se jdur għall-Lvant-Xlokk li jżid għall-forza 6.

L-ogħla temperatura se titla’ ghal 26°C, filwaqt għal billejl se tinżel għal 22°C. Il-UV index għal-lum se tkun ta’ 7, filwaqt li l-umdità se tkun 83%.

Għal għada s-Sibt huwa mbassar li se jkun imsaħħab, filwaqt li l-Ħadd se jkun xemxi.

Wasal iż-żmien li nagħlqu l-umbrelel tal-baħar u niftħu dawk tax-xita!

Ara fejn u xħin tista’ tmur tagħti d-demm fil-jiem li ġejjin

Ara fejn u xħin tista’ tmur tagħti d-demm fil-jiem li ġejjin

Is-Servizz Nazzjonali tat-Trasfużjoni tad-Demm jixtieq javża li l-għoti ta’ demm fi tmiem il-ġimgħa u nhar it-Tlieta li ġej jista’ jsir:

 • fiċ-Ċentru tal-Għoti tad-Demm ta’ G’Manġa li jiftaħ KULJUM (7 ijiem fil-ġimgħa inkluż il-Ħdud u l-Festi Pubbliċi) mit-8:00am sas-6:00pm.
 • fil-Mobile Blood Donation Unit li nhar ll-Ħadd 2 t’Ottubru mit-8:30am sas-1:00pm ser ikun fi Pjazza Medjatriċi, maġenb il-Knisja Arċipretali ta’ Ħaż-Żabbar.
 • fil-Berġa tax-Xewkija li nhar It-Tlieta 4 t’Otubru ser tkun disponibbli għall-għoti tad-demm mis-1:00pm sal-5:00pm.

Noti importanti ħafna:

 • Dawk li ser jersqu biex jagħtu d-demm iridu jippreżentaw il-karta tal-identità. Wieħed jista’ wkoll jagħżel li jippreżenta l-liċenzja tas-sewqan jew passaport Malti.
 • Il-maskra waqt l-għoti tad-demm hi meħtieġa.
 • Importanti li wieħed jibda jixrob l-ilma sew minn qabel jersaq biex jagħti d-demm.

Ftakar li meta tagħti d-demm, tista’ tkun qed issalva ħajja, għaldaqstant inħeġġuk biex jekk tista’, tmur u tagħti d-demm u jekk għal xi raġuni ma tistax, xerred dan l-artiklu.

Enable Notifications    OK No thanks