The Dope Show – Wirja tal-Arti li tirrappreżenta karatteristiċi li jsawru s-soċjetà

The Dope Show – Wirja tal-Arti li tirrappreżenta karatteristiċi li jsawru s-soċjetà

F’eżerċizzju etnografigu, l-artisti Mark Mallia u Etienne Farrell innutaw karatteristiċi li jsawru lis-soċjetà tagħna, u mmortalizzawhom fl-arti.

Is-suppervi, dawk ta’ wiċċ b’ieħor, ta’ qalb tajba, l-egoisti, it-tosti, iz-zekzieka, it-tantaturi, l-antipatki, il-kwieti u l-fanfaruni, il-misterjużi, dawk ta’ waħedhom u dawk li jħobbu jċarrtu ħalqhom u li waħedhom jimlew kamra, huma wħud mill-karattri li jinsabu f’din il-wirja.

Ritratt: KitzKlikz

Ispirati minn Diane Arbus, Marilyn Manson u Lewis Carroll fost oħrajn, l-artisti ħolqu l-karattri tagħhom ibbażati fuq karatteristiċi li nnutaw f’nies li jiltaqgħu magħhom ta’ kuljum.

Permezz ta’ dan l-eżerċizzju, il-ħajja u n-nies li jsawruha dehret b’mod artistiku, bħala ċirku jew ktieb tal-ħrejjef. Dawk li jżuru l-wirja u jħarsu sew, kapaċi jinnutaw nies li jafu, jew lilhom infushom qalb il-karattri mpinġija, imnaqqxa jew maħluqa fit-tafal.

Ritratt: KitzKlikz

F’dan l-eżerċizzju, li qed ixebbħu bħal meta tħares ġo mera u tinnota d-difetti tiegħek, l-artisti qed jistiednu lil dawk li jżuru l-wirja biex f’eżami personali, jaraw jekk jistgħux itejbu l-imġiba tagħhom.

Il-wirja nfetħet nhar il-Ġimgħa 27 ta’ Jannar, bil-parteċipazzjoni artistika ta’ Hayden Grima, li wkoll inbidel f’karattru għas-serata tal-ftuħ.

Il-wirja se tibqa’ miftuħa sa nhar is-Sibt l-4 ta’ Frar, fil-gallerija Obelisk 234, Main Street, Ħal Balzan.

Għal aktar tagħrif żuru l-paġna ta’ Facebook: MALLIA-FARRELL

Min kien eżattament Don Bosco?

Min kien eżattament Don Bosco?

Illum, il-31 ta’ Jannar, il-Knisja Kattolika tiċċelebra l-festa tal-qaddis Don Bosco, li huwa l-patrun tal-edituri, il-pubblikaturi, iż-żgħażagħ, l-apprendisti u l-magicians.

San Giovanni Melchior Bosco, jew kif nafuh aħjar aħna bħala Don Bosco, twieled nhar is-16 ta’ Awwissu, 1815, ġewwa Becchi, viċin Turin, f’Piemonte. Bosco twieled waqt nixfa u ġuħ kbir, fi żmien ta’ rikostruzzjoni, wara t-tmiem tal-Gwerer Napoleoniċi.

It-trobbija tiegħu ma kinitx waħda faċli, minħabba li tilef lil missieru meta huwa kellu biss sentejn. Fil-fatt ommu, Margherita Occhiena (li fl-2006 ġiet iddikjarata Venerabbli mill-Knisja), kellha trabi lilu u lil żewġ ħutu oħra subien weħedha. Kienu jgħixu fil-faqar, fejn l-għajxien tagħhom kien jiddependi mill-biedja u mill-annimali.

Meta kien żagħżugħ, kien baqa’ impressjonat b’wirja min-nies taċ-ċirku, tant li beda jgħallem lilu nnifsu l-maġija u l-akrobazija. Kien minn hemm li beda jiġbor gruppi ta’ tfal oħra għall-wirjiet żgħar tiegħu u fl-aħħar kien jirreċta l-omelija li jkun sema’ f’dik il-ġurnata stess, talb, jew innijiet.

Eventwalment, kien Guzeppe Cafasso, (aktar tard sar qaddis), li ħadu taħt il-kura tiegħu u għenu biex ikompli l-edukazzjoni tiegħu fis-seminarju u għallmu dwar l-ispiritwalità ta’ San Franġisk ta’ Sales.

Bosco ġie ordnat saċerdot fl-1841, f’Turin u, influwenzat minn Cafasso, beda jaħdem biex itaffi l-qagħda tat-tfal subien foqra u traskurati li ġew ifittxu impjieg fil-belt. Waqt li kien jaħdem f’bini misluf, Bosco ipprovda lis-subien edukazzjoni, istruzzjoni reliġjuża, u rikreazzjoni.

Aktar tard mexxa fi stabbiliment ikbar, li kien fih skola tal-grammatika, skola tat-teknika, u knisja; kollha mibnija bl-isforzi tiegħu. Huwa kiseb ukoll reputazzjoni lokali bħala predikatur popolari u kien magħruf li juża l-maġija biex jiġbed l-attenzjoni tal-folla.

Fl-1859, f’Turin hu, flimkien ma’ 22 oħra, waqqfu s-Soċjetà ta’ San Franġisk de Sales (magħrufa wkoll bħala s-Salesjani ta’ Don Bosco). Qabel ma miet din is-Soċjetà nfirxet fl-Ingilterra, Franza, Spanja u l-Amerika t’Isfel.

Fl-1872, flimkien ma’ Santa Marija Mazzarello waqqaf l-Ulied il-Madonna Għajnuna tal-Insara (Sorijiet Salesjani ta’ Don Bosco), kongregazzjoni ta’ sorijiet iddedikati għal xogħol simili fost il-bniet.

F’Malta, is-Salesjani joperaw f’firxa wiesgħa ta’ ambjenti, li jipprovdu esperjenza edukattiva u pastorali f’numru ta’ djar residenzjali, skejjel, knejjes u ċentri taż-żgħażagħ.

Inħeġġukom biex tiftakru dejjem f’dak li pprietka Don Bosco – ‘Servite Domino in laetitia!’ (Aqdi lill-Mulej bil-ferħ!)

Ara fejn u xħin tista’ tagħti d-demm nhar il-Ħadd 29 ta’ Jannar

Ara fejn u xħin tista’ tagħti d-demm nhar il-Ħadd 29 ta’ Jannar

Is-Servizz Nazzjonali tat-Trasfużjoni tad-Demm jixtieq javża li l-għoti ta’ demm nhar il-Ħadd 29 ta’ Jannar jista’ jsir:

 • Fiċ-Ċentru tal-Għoti tad-Demm ta’ G’Manġa li jiftaħ KULJUM (7 ijiem fil-ġimgħa inkluż il-Ħdud u l-Festi Pubbliċi) mit-8:00am sas-6:00pm.
 • Fil-Mobile Blood Donation Unit li nhar ll-Ħadd 29 ta’ Jannar mit-8:30am sas-1:00pm se jkun quddiem Il-Knisja Parrokkjali ta’ Ħal Safi.
 • Fil-Berġa tax-Xewkija li nhar Il-Ħadd 29 ta’ Jannar se tkun disponibbli għall-għoti tad-demm mit-8:00am sas-1:00pm.

Noti importanti ħafna:

 • Dawk li se jersqu biex jagħtu d-demm iridu jippreżentaw il-karta tal-identità. Wieħed jista’ wkoll jagħżel li jippreżenta l-liċenzja tas-sewqan jew passaport Malti.
 • Il-maskra waqt l-għoti tad-demm hi meħtieġa.
 • Importanti li wieħed jibda jixrob l-ilma sew minn qabel jersaq biex jagħti d-demm.

Hu rakkomandat li dawk interessati jagħtu d-demm fiċ-Ċentru ta’ G’Manġa jagħmlu appuntament minn qabel billi jċemplu 80074313.

Ftakar li meta tagħti d-demm, tista’ tkun qed issalva ħajja, għaldaqstant inħeġġuk biex jekk tista’, tmur u tagħti d-demm u jekk għal xi raġuni ma tistax, jekk jogħġbok, xerred dan l-artiklu.

Ġieli żort iż-żona tad-Dwejra Lines?

Ġieli żort iż-żona tad-Dwejra Lines?

Avventura interessanti oħra mal-vlogger lokali Angelo Caruana. Din il-ġimgħa se jeħodna saż-żona msejħa Dwejra Lines, li tinsab fil-limiti tar-Rabat, Malta.

Din iż-żona, li hija waħda mill-isbaħ żoni f’Malta wieħed jista’ jaċċessaha b’mod faċli bil-karozza, jipparkja u jibda mixja ħelwa qalb in-natura fejn wieħed isib fejn jista’ jistrieħ u jieħu xi ħaġa tajba kif ukoll avventura bil-mixi matul il-ħajt mibni mill-Ingliżi, il-Victoria Lines.

Matul din il-mixja wieħed jista’ jinnota diversi mini li kienu jintużaw bħala kmamar għall-ħażna tal-munizzjon. Tajjeb infakkru li dan il-ħajt inbena bħala difiża u qiegħed fi stat li għandu bżonn ta’ intervent malajr kemm jista’ jkun sabiex jiġi restawrat qabel jintilef darba għal dejjem.

Il-mixja twasslek għal parti oħra mill-ħajt li jaqsam il-Wied ta’ Binġemma b’veduti mill-isbaħ tal-irħula tal-madwar u l-istess wied.

Angelo jżid jgħid li wieħed għandu jirispetta l-ambjent meta jżur dan il-post u ma jagħmilx ħsara fil-madwar, għaliex huwa post li jkun iffrekwentat minn ħafna familji speċjalment fi tmiem il-ġimgħa.

Segwi l-avventura kollha:

Ara fejn u xħin tista’ tagħti d-demm fil-jiem li ġejjin

Ara fejn u xħin tista’ tagħti d-demm fil-jiem li ġejjin

Is-Servizz Nazzjonali tat-Trasfużjoni tad-Demm jixtieq javża li l-għoti ta’ demm fi tmiem il-ġimgħa li ġej jista’ jsir:

 • Fiċ-Ċentru tal-Għoti tad-Demm ta’ G’Manġa li jiftaħ KULJUM (7 ijiem fil-ġimgħa inkluż il-Ħdud u l-Festi Pubbliċi) mit-8:00am sas-6:00pm.
 • Fil-Mobile Blood Donation Unit li nhar ll-Ħadd 22 ta’ Jannar mit-8:30am sas-1:00pm se jkun maġenb Il-Knisja Arċipretali ta’ San Bastjan Ħal Qormi.
 • Fil-Berġa tax-Xewkija li nhar It-Tlieta 24 ta’ Jannar se tkun disponibbli għall-għoti tad-demm mis-1:00pm sal-5:00pm.

Noti importanti ħafna:

 • Dawk li se jersqu biex jagħtu d-demm iridu jippreżentaw il-karta tal-identità. Wieħed jista’ wkoll jagħżel li jippreżenta l-liċenzja tas-sewqan jew passaport Malti.
 • Il-maskra waqt l-għoti tad-demm hi meħtieġa.
 • Importanti li wieħed jibda jixrob l-ilma sew minn qabel jersaq biex jagħti d-demm.

Hu rakkomandat li dawk interessati jagħtu d-demm fiċ-Ċentru ta’ G’Manġa jagħmlu appuntament minn qabel billi jċemplu 80074313.

Ftakar li meta tagħti d-demm, tista’ tkun qed issalva ħajja, għaldaqstant inħeġġuk biex jekk tista’, tmur u tagħti d-demm u jekk għal xi raġuni ma tistax, jekk jogħġbok, xerred dan l-artiklu.

Wirja ta’ fuljetti li jmorru lura fiż-żmien u li jitfgħu dawl fuq diversi suġġetti

Wirja ta’ fuljetti li jmorru lura fiż-żmien u li jitfgħu dawl fuq diversi suġġetti

Illum, is-16 ta’ Jannar 2023, il-Librerija tal-Università ta’ Malta nediet wirja li ġġib l-isem ta’ Enduring Ephemera: an exhibition of rare pamphlets from the UM Library’s Archives and Rare Books Collection.

Il-wirja, li tinsab fis-sular t’isfel tal-librerija, tikkonsisti minn sebgħin ktejjeb, li ġew ippublikati bejn il-perjodu tal-Ordni ta’ San Ġwann u żmien l-Inglizi. Dawn il-ktejbiet jitfgħu dawl fuq diversi suġġetti, fosthom fuljetti għall-katekiżmu u kurunelli, battalji marittimi fiż-żmien tal-Ordni, il-kwistjoni tal-lingwa, u dwar ix-xjenza, botanika u saħħa, fost suġġetti ta’ interess oħrajn.

Fost id-diversi fuljetti li qed jiġu esebiti insibu Catechismo religioso per le scuole infantili di Malta u The claims of the Maltese to Self-Government : a letter addressed to Her Majesty’s Principal Secretary of State for the Colonies by Sigismondo Savona.

Jekk inti interessat li tiskopri iktar dwar dawn il-ktejbiet, inħeġġuk tmur tara din il-wirja tant interessanti. Din il-wirja hija miftuħa għal kulħadd u se tibqa’ għaddejja sas-7 ta’ April.

Enable Notifications OK No thanks