Select Page
“Drama mexxejja mimlija b’karattri reali f’ċirkostanzi surreali” – Lawrence Buontempo dwar Jackpot 4

“Drama mexxejja mimlija b’karattri reali f’ċirkostanzi surreali” – Lawrence Buontempo dwar Jackpot 4

Inkomplu nitkellmu mal-atturi li se jkunu qed jinterpretaw karattri f’sensiliet ġodda!

Wara s-suċċess li kisbet il-kumpanija DBA Entertainment bis-sensiela popolari Division 7, issa se jkunu qed jeħduna fuq vjaġġ ġdid permezz tas-sensiela Jackpot 4.

Din id-darba jmiss lil Lawrence Buontempo, li se jkun qed jinterpreta l-parti tal-Prim Ministru Alex!

Fis-sensiela l-ġdida Jackpot 4, se tkun qed tinterpreta l-parti tal-Prim Ministru. X’tista’ tgħidilna dwar il-karattru tiegħu? X’tip ta’ Prim Ministru se jkun?

Bla dubju dan huwa wieħed mill-iktar karattri ta’ personalità li qatt interpretajt. Meta l-awtur tas-serje, Jason Zerafa, avviċinani biex naħdmu flimkien, ma tantx dar mal-lewża, qalli “Wenz, Alex huwa l-Prim Ministru u għaddej minn dawn il-problemi!”
Minnufih għedtlu, “Ejja ħa naħdmu Jas!”

Alex huwa Prim Ministru tal-poplu, li jħobb u jirrispetta lill-votanti u huma jirreċiprokaw billi jtellgħuh b’saħħa u qawwa.

Għandu karatteristiċi li huma simili għall-karattru reali tiegħek?

Li għandna simili għal xulxin hija l-imħabba lejn il-familja.

U x’għandu differenti?

Karatteristiċi li huma differenti għal Lawrence huma bosta, meta tqis li Alex għandu responsabbiltà ta’ pajjiż sħiħ fuq spallejh. Dawn iċ-ċirkostanzi, minkejja kemm wieħed ikun umli u onest, jafu jitolbu minnek bidla karatterjali minn fuq s’isfel. Biss però, bla dubju ta’ xejn huma dawn li nfittex meta naċċetta li naħdem fuq karattru. Alex tani naqra xogħol mhux ħażin.

X’jogħġbok l-aktar mill-karattru u xi jdejqek l-aktar?

Ma nħossnix komdu niġġudika karattru li nkun qed ninterpreta, fit-tajjeb jew fil-ħażin, Alex huwa magħġun b’laqta ta’ Lawrence. Qiegħed indur mal-lewża fil-verità, għax ma nistax ngħid wisq, jekk ma rridx nikxef mill-istorja.

X’inhi l-akbar sfida li sibt fl-interpretazzjoni ta’ dan il-karattru?

Fuq is-sett mal-kru ta’ DBA Ent u Brighter Image, dejjem nippreżenta ruħi bħala Alex. Jekk ma nagħmilx hekk inkun qed nonqos mir-rispett lejn l-atturi sħabi, għax jekk ma nkunx fil-karattru għal ħin twil, Alex ma nsibux. Mill-ġdid, MA NISTAX NIKXEF!!

Xi jfisser għalik li se tkun qed tinterpreta karattru ta’ Prim Ministru? Tagħmel differenza għalik personali li tinterpreta karattru ta’ kariga daqshekk għolja jew huwa sempliċiment karattru bħal kull wieħed li interpretajt s’issa?

Din hija mistoqsija li spiss nistaqsi anke lili nnifsi, però r-risposta li dejjem ġietni naturali hija li hawn Alex huwa raġel miżżewwġ ma’ mara li jħobb u b’żewġt itfal il-mimmi t’għajnejh. Se nidħlu ġewwa daru, se naraw minn wara l-kwinti, xi beżgħat u l-modi kif jiffaċċja sitwazzjonijiet mingħajr preċedent. Mumenti li juru din il-persuna x’karattru sod għandu, kemm huwa deċiż u mogħni b’paċenzja liema bħalha. Huwa Prim Ministru, allura kollox jiġi amplifikat għal elf darba!

Mingħajr ma tiżvela ħafna, hemm xi xena li żgur qatt mhu se tinsa? Għaliex?

Kull xena li kelli x-xorti naħdem fuq dan il-proġett huma għal qalbi. Minn sempliċi nitbaxxa biex niġbor bagalja, għal mumenti fejn kelli xi battibekk ma’ nies bħal Carlos Farrugia (Eks Prim Ministru Darren) jew Anthony Ellul (Varist).

Fadalli xena oħra x’niġbed u bla dubju dik hija l-iktar xena għal qalbi, għaliex mhux se ngħid naturalment!

Hemm xi karattru partikolari ieħor li taħseb li se jħalli impatt fuq it-telespettaturi?

Nemmen li l-qafas li bnejna bejnietna bejn il-familjari ta’ Alex, se nkunu qed inħallu impatt mat-telespettaturi. Għalhekk naħseb li iktar milli karattru wieħed, se npoġġi tlieta oħra f’daqqa, li komplew jgħinuni biex Alex jimtela b’ruħ li se tirrelataw miegħu minnufih. Louise, Kim u Steph huma l-qalb ta’ Jackpot 4.

Għaliex it-telespettaturi għandhom isegwu Jackpot 4?

Għandhom isegwu JP4 dawk it-telespettaturi li jħobbu drama mexxejja, mimlija karattri reali f’ċirkostanzi surreali, b’mumenti ta’ thriller politiku li ma tippermettix wisq ħin li tpoġġi bilqiegħda u tieħu nifs!

L-istorja ta’ Jackpot 4 se sseħħ minuta b’minuta quddiem għajnejn l-udjenza. Żomm sod, ara tlaqna!

Is-sensiela Jackpot 4 se tibda tixxandar minn nhar l-Erbgħa 28 ta’ Settembru, fid-21:00 fuq ONE TV.

Imelda Staunton se tieħu f’idejha r-rwol tar-Reġina Eliżabetta II f’The Crown

Imelda Staunton se tieħu f’idejha r-rwol tar-Reġina Eliżabetta II f’The Crown

Waħda mis-serje tant popolari fuq Netflix, ‘The Crown’, ser tirritorna għall-ħames staġun, nhar id-9 ta’ Novembru 2022.

Filwaqt li l-produzzjoni tas-sitt staġun ta’ ‘The Crown’ waqaf għal ftit ġranet b’sinjal ta’ rispett lejn il-mewt tar-Reġina Eliżabetta II, il-popolarità tas-serje żdiedet b’mod drastiku f’dawn l-aħħar jiem.

Matul l-ewwel erba’ staġuni, ir-rwol tar-Reġina ġie interpretat minn żewġ atturi: Claire Foy fl-ewwel u tieni staġun u Olivia Colman fit-tielet u raba’ staġun. It-tnejn li huma interpretaw dan ir-rwol b’mod eċċezzjonali.

Ovvjament għall-ħames u sitt staġun aħna t-telespettaturi ser naraw attriċi ġdida li ser tieħu r-rwol tal-Maestà Tagħha. Din hija ħadd ħlief Imelda Staunton.

Skont id-deskrizzjoni ta’ Netflix, il-ħames staġun ser jiffoka fuq kif ir-Reġina qed toqrob lejn l-40 anniversarju minn mindu hija ħadet it-tmun f’idejha. F’dan l-istaġun ser jingħata wkoll importanza t-tmiem taż-żwieġ tal-Prinċep Charles u l-Prinċipessa Diana.

Għal dawk li jħobbu din is-serje, jew dawk interessati fil-ħajja tal-familja Rjali, tinsewx li daqt jibda il-ħames staġun ta’ ‘The Crown’. Buona visione!

Kliem sempliċi u sinifikanti li qiegħed fil-ponta tal-estinzjoni

Kliem sempliċi u sinifikanti li qiegħed fil-ponta tal-estinzjoni

Minn mindu konna żgħar il-ġenituri u l-għalliema tagħna dejjem għallmuna li l-manjieri huma parti essenzjali fil-ħajja tagħna.

Dwar dan tkellem il-psikologu Nicholas Briffa, fuq il-paġna ta’ Facebook tiegħu, fejn b’mod sempliċi spjega kemm hemm bżonn li nkomplu nużaw il-kliem bħal “grazzi”, “jekk jogħġbok”, “skużani” u titlob permess, fis-socjetà tal-lum.

Huwa fakkar lin-nies meta għandek tużahom dawn il-kliem, għax l-istess manjieri donnhom qed jintesew.

Agħmel ħiltek kollha li tgħid GRAZZI meta tirċievi xi ħaġa, u JEKK JOGĦĠBOK meta trid tistaqsi xi ħaġa. Tinsiex meta tidħol fid-dar ta’ xi ħadd titlob PERMESS, filwaqt li jekk tkun żbaljat dejjem SKUŻA ruħek.

Ejjew ngħiduha kif inhi, dawn il-kliem huma sempliċi ħafna biex tgħidhom; mela agħmel ħiltek kollha u poġġihom fil-prattika! B’hekk inkunu nistgħu ngħixu f’ambjent edukat u ġentili.

Min jaf… kieku… min jaf (It-tieni parti minn erbgħa) – Rakkont minn Dr Sharon Calleja

Min jaf… kieku… min jaf (It-tieni parti minn erbgħa) – Rakkont minn Dr Sharon Calleja

“Eħe?” tbellah.
Dak ix-xogħol. Dak ix-xogħol li kien applika għalih! Min qatt kellu jgħidlu li l-unika xogħol li kien applika għalih, kienu għażluh mill-ewwel? Lilu?
“Inti tifel bravu!” sema’ kważi leħen nanntu tgħidlu. Dejjem hekk kienet sejra.
Lee ħass qalbu tfur bil-ferħ!
Kien ser ikun jaħdem bħala assistent f’ħanut prestiġġjuż tal-kotba! L-iżjed ħaġa li kien iħobb jagħmel! Ix-xogħol li kien studja għalih!
“Grazzi!” għajjat fil-mobajl u dar lura lejn daru, jiġri kemm jiflaħ ħalli jagħti l-aħbar lill-għażiża nanntu, li kienet l-unika persuna li kienet tagħti kasu.
Pinu u Leli daru jħarsu lejh għax malli rawh jitlaq jiġri b’kemm kellu saħħa lura minn fejn kien ġie, kienu ħasbuh li kien tilef xi skorfina minn moħħu.
U dakinhar………….
Dakinhar li kellu jibda xogħol, kien dam jipprepara mhux ftit. Kien mar għand Toni l-barbier, qata’ xagħru, xtara tibdila pulita, li kienet ser isservih bħala waħda mit-tibdiliet li kien ser jilbes fil-ħanut, qaxxar il-ftit leħja mill-ġnub li kienet bdiet tikber ftit żgħira, u dellek nofs ġismu bil-fwieħa.
Ried jagħti impressjoni tajba.
U malli fetaħ il-bieb tal-ħanut, ħass qalbu trid toħroġ minn ġo sidru.
Ir-riħa tal-kotba; karti ġodda u antiki mħallta ma’ xulxin mohnija bil-linka. Il-kuluri sbieħ tal-kotba differenti, impoġġija b’sengħa u ħila kbira fuq l-ixkafef li kienu jgħattu kull parti tal-ħanut kbir, kollha fl-ordni tagħhom taħt kartelluni puliti bl-isem tas-suġġetti vasti, xkaffar fin-nofs tal-ħanut f’ringiela sħiħa minn quddiem sa wara. Dan il-ħanut kien armat b’kotba tat-tfal, tal-kbar, kotba xjentifiċi, oħrajn tal-lingwi………….u dak kollu li wieħed seta’ qatt jimmaġina.
Għal mument, Lee waqaf hemm bilwieqfa b’ħalqu miftuħ, idawwar rasu minn naħa għal oħra.
“X’għandek bżonn?” staqsieh ġuvni li kien qed iħares lejh minn bejn in-nuċċali, wara l-bank, eżatt faċċata tiegħu.
“Jien biex nibda naħdem hawn,” wieġbu hu jlaqlaq xi ftit bl-eċċitament.
“Lee?” staqsieh dan il-ġuvni. “Jien Rudy. U dik…………dik Ylenia.”
U ħarset lejh għall-ewwel darba.
“Ylenia.” Kien kważi xeraq biex jipprova jgħid isimha.

Ir-rakkont ikompli l-ġimgħa d-dieħla…

“Stennew ferm aktar imħabba u emozzjonijiet minn Mari fit-tieni staġun” – Anna Bassily

“Stennew ferm aktar imħabba u emozzjonijiet minn Mari fit-tieni staġun” – Anna Bassily

Hekk kif ninsabu jumejn ‘il bogħod mill-bidu tal-iskeda l-ġdida tal-istazzjonijiet Maltin, ħsibna biex nitkellmu ma’ xi wħud mill-atturi ta’ sensiliet Maltin ġodda jew li se jirritornaw għal staġun ġdid, biex niskopru ftit dwar is-sensiliet u l-karattri li se jinterpretaw.

Illum se nibdew minn Anna Bassily, li tinterpreta l-karattru ta’ Mari fis-sensiela Ulied il-Lejl.

Lil Mari nafuha, fil-fatt hija waħda mill-karattri li serqet il-qlub tas-segwaċi, u għalkemm Anna ma setgħetx tiżvela wisq, ippruvajna niskopru kemm nistgħu dwar dak li se nkunu qed nistennew minn Mari u t-tieni staġun ta’ Ulied il-Lejl!

F’Ulied il-Lejl tinterpreta l-karattru ta’ Mari. Għandha karatteristiċi li huma simili tal-karattru reali tiegħek?

Mari. Karattru msawwar bl-aktar mod ħelu u simpatiku mill-awtur Charles Micallef St.John. Nixtieq li kont ħelwa daqsha! Imma iva, hemm xi ftit xebħ, l-aktar fil-mod li bih taqra dak li jkun għaddej minnu xi ħadd li hu għażiż għaliha u l-widna u spalla li toffrilu sabiex iferra’ l-ferħ, xkiel, imrar li jkun qed itaqqallu moħħu u qalbu. Taf tħobb u tagħder ukoll.

U x’għandha differenti?

Mari hija karattru ambjentat fis-seklu dsatax. Hija aktar paċenzjuża u tolleranti, anke fejn setgħet kienet iebsa.

X’jogħġbok l-aktar mill-karattru ta’ Mari u xi idejqek l-aktar?

Is-sinċerità u mħabba lejn l-għeżież tagħha u lejn il-ħajja nfisha. Is-simpatija, paċenzja, imħabba u fiduċja sħiħa f’Sidor hija sabiħa ħafna. Ma tħalli l-ebda farka dubju li dawn it-tnejn kellhom rispett u mħabba kbira lejn xulxin minkejja li Leli ittanta jtebba’ din l-ghaqda. L-imħabba lejn oħtha Tona tinħass sew. Tħobb lil uliedha kollha, Iżda b’mod iktar profond lit-tifla waħdanija Ġorġa, li tinzerta wkoll iż-żgħira fost l-aħwa u li minħabba, kif jaf kull min segwa l-ewwel staġun, it-trattament tant ħażin ta’ missierha, kienet tqatta’ ħafna ħin għand zijitha Mari, tant li anke żewġha Sidor sar iħobb ħafna lil Ġorġa daqs li kieku din kienet bintu, mhux l-anqas għax kien jgħoxa jara lil martu titpaxxa b’din il-ħlejqa tant għażiża daqslikieku binthom li huma qatt ma kellhom bejniethom.

Iebsa biex tgħid xi jdejjaqni f’Mari! Mhux l-anqas għax l-għeżież telespetaturi li ltaqgħu miegħi, qaluli kemm iħobbu lil Mari! Mari f’din l-istorja, żammet bilanċ tajjeb ħafna bejn l-imrar u l-ħelu. Forsi setgħet qabżet aktar għal oħtha meta kienet taf minn xiex għaddeja. Setgħet ukoll qabżet iktar għal Ġorġa. Imma kien żmien ieħor u blalissa qed nirraġuna biż-żarbun tal-lum is-seklu wieħed u għoxrin. Biss jekk ir-reazzjoni setgħet kienet differenti, żgur li l-qalb u l-ħsus ma jinbidlux mas-sekli u għaldaqstant, iva, kienet iddejjaqni tħalliha lixxa lil Leli. Dan ifisser li kienet xi ftit beżżiegħa mhux ħażin.

Kultant tieħu għaliha wisq ukoll!

X’inhi l-akbar sfida li sibt fl-interpretazzjoni ta’ dan il-karattru?

Ilbistu malajr wisq biex inkun nista’ ngħid. Kelli noqgħod attenta għall-mixja. Zoppa ma kinitx, biss irkupptejha biex kinux jifilħuha. Xorta setgħet tħaffef kif tista’. Kelli noqgħod attenta, l-aktar f’distanzi qosra bħal meta timxi fil-kċina jew fir-remissa.

Kultant kelli nidfen ukoll emozzjonijiet li jiena bħala Anna noħroġ bihom f’ċertu ċirkostanzi kieku ġraw lili. Sfida li jgħaddi minnha kull attur.

Mil-lat tekniku, diffiċli żżomm l-istess karattru b’mod perfett meta tieħu medda ta’ xhur twal biex tinġibed is-sensiela kollha.

Kif tiddeskrivi l-esperjenza tiegħek bħala waħda mill-atturi ta’ din is-sensiela?

Grazzi għad-direttur paċenzjuż u bravu Charles Stroud kif ukoll il-kittieb tas-saga tal-kotba “Suwed ulied il-lejl” Charles Micallef St.John, din kienet waħda mill-isbaħ esperjenzi. Kemm bħala ambjent li nħoss li dħalt sew fih, kif ukoll bħala karattru mill-iktar simpatiku u emottiv li interpretajt. Karattru li nibqa’ ngħożż.

Kif diġà semmejt, mil-lat tekniku, kienu żminijiet diffiċli minħabba li ġieli waqafna mill-filming għal xhur sħaħ…mard, elezzjoni, pandemija….tkun tassew iebsa biex tissokta b’ċertu emozzjoni f’ċertu ambjent (lestu l-imkatar) kif ukoll tirranġa xagħrek, irtokk u lbies, eżatt bħalma kont xi tlett xhur qabel!

Liema xena mill-ewwel staġun ħalliet l-iktar impatt fuqek personali u għaliex?

Ix-xeni fejn Ġorġa tafda lil Mari u l-oħra fejn tlaqqa’ lil oħtha Tona ma’ Lippu huma xeni li jibqgħu f’qalbi. Kċina modesta mimlija mħabba li fiha saret għaqda sħiħa. Mari hemmek għadret, ħabbet, ma ġġudikatx malajr, stabret u siktet. Meta jiżżarma s-sett tħoss niket. Qisu xi ħadd ħadlek biċċa minnek. Ħsus ta’ meta tieqaf tinterpreta karattru. Imma mbagħad b’mod maġiku terġa’ tissaħħaħ u tħares għal dak li jmiss.

Xeni oħra li naprezza ħafna huma, fejn insibu l-għajnuna ta’ bosta atturi li jkollhom parti ċkejna iżda importanti u li b’hekk ikunu qed ilewwnu u jgħaqqdu l-inkwadru b’mod mill-isbaħ. Bosta drabi jiġu b’ħeġġa u mingħajr pretensjonijiet.

Fit-tieni staġun għad tridu taraw xena kerha u reali ħafna, l-aktar għal dak iż-żmien, li domna nġebbdu xhur sakemm irnexxielna neħilsuha kollha. Tibqa’ mnaqqxa f’moħħi d-dieqa li kelli f’qalbi sa ma ħlisniha.

Hemm xi sitwazzjoni partikolari li kieku Anna kienet taġixxi kompletament differenti minn Mari?

Dażgur mela. Leli jimbuttani u jerfa’ idu fuq Sidor u nħalliha għaddeja lixxa??!!!! U dan wara li rajt wiċċ Tona mbenġel u bdiet tigdeb li ħabtet ma nafx ma’ xiex qalet!! Mhux hekk ma nagħlaqx ħalqi! Isawwat lil Ġorġa??? Anġlu bħal dik? Tona l-unika oħt li kellha Mari. U lil Ġorġa kienet tħobbha daqs bintha. Le, ma kontx niskot u ma kontx noqgħod.

Mingħajr ma tiżvela wisq, x’se nkunu qed nistennew minn Mari fit-tieni staġun?

Mhux se niżvela wisq tibżax! Xejn ma jien se niżvela dwar Mari fil-fatt! Mari minn dejjem mimlija mħabba u emozzjonijiet varji. Stennew ferm aktar. Ser iseħħu wisq episodji…ser jgħaddi ż-żmien …ser ikun hemm mumenti li jnisslulek anke tbissima jekk mhux ukoll daħqa li Mari biss, bid-determinazzjoni tagħha, taf tidħol għalihom.

Li nista’ forsi niżvela dwar it-tieni staġun huwa li ħut Ġorġa se jsibu l-imħabba tagħhom ukoll, u xi biskuttini se nduqu żgur! Daqshekk nista’ ngħid imma!

Hemm xi karattru partikolari ieħor li taħseb li se jissorprendi lit-telespettaturi fit-tieni staġun?

Ma niżbaljax jekk ngħid li hemm għadd ta’ karattri, kemm li diġà rajna, kif ukoll li għad irridu niltaqgħu magħhom f’din it-tieni sensiela, ser joffru ilwien li jissorprendu, kif ukoll jaħsdu. Meta bniedem ikun dahru mal-ħajt ma tistax tgħid kif jirreaġixxi f’dak il-waqt.

X’messaġġ tgħaddi lil dawk li se jkunu qed isegwu t-tieni staġun?

L-ewwel net inrodd ħajr li ser tilqgħuna ġo darkom. Ħudu gost segwu dak li bħala tim u b’ħafna sagrifiċċji u sapport mill-familji tagħna, irnexxielna noħolqu. Se jseħħ ħafna taqlib, u ser iseħħ malajr wisq. Segwu bir-reqqa. Iddevertu. Ngħid grazzi minn qalbi lil kull min isegwi u japprezza dak li nistgħu noffru mill-ftit riżorsi li għandna. Ħajr minn qalbi li żżommuna għaddejin sabiex inwasslulkom ftit serħan.

Ħajr lil kull min ta s-sehem tiegħu f’din il-produzzjoni.

Ulied il-Lejl, minn nhar it-Tnejn, 26 ta’ Settembru, fit-20:30 fuq NET TV.

Bil-filmat: Qatt rajt Filfla daqshekk mill-viċin?!

Bil-filmat: Qatt rajt Filfla daqshekk mill-viċin?!

Avventura mhux tas-soltu għall-esploratur lokali Angelo Caruana se teħodna dawra ma’ Filfla u lura f’avveniment organizzat minn Neil Agius.

Waqt it-tieni edizzjoni tal-Ocean Festival, li ġie organizzat is-Sibt, 10 ta’ Settembru, ‘il fuq minn ħamsin għawwiem daħlu għal sfida partikolari, dik li jgħumu madwar Filfa u lura. Kien hemm żewġ rotot li setgħu jagħżlu, dik minn Għar Lapsi, madwar Filfla u lura Lapsi, ‘il fuq minn 10 km u dik madwar tminn mitt metru ‘l bogħod minn Filfla, madwar Fifla u lura Lapsi ‘l fuq minn 5km.

Din l-attività setgħet issir b’permessi speċjali mill-E.R.A. u Transport Malta. Kienet organizzata mill-għawwiem professjonali Neil Agius u t-tim tiegħu fejn taw l-opportunità lil dawn l-għawwiema jagħmlu din l-isfida kif ukoll lil numru ta’ kayakers li servew ta’ gwida għal dawn l-istess għawwiema biex jaslu l-art.

Tajjeb infakkru li Neil Agius, li għandu 36 sena, is-sena l-oħra kiser rekord mondjali fejn għam 125.7 kilometri fi 52 siegħa minn Linosa l-Italja sax-Xlendi f’Għawdex mingħajr waqfien. Riċenti fuq il-profil tiegħu kiteb li għandu l-ħsieb li jagħmel għawma oħra s-sena d-dieħla.

Filfla hija riserva naturali madwar 5km l-bogħod minn Għar Lapsi fejn wieħed irid permess speċjali mingħand l-E.R.A. biex jersaq f’inqas minn mil ħdejha. Fi żmien it-tieni gwerra dinjija serviet bħala mira għal bumbardamenti mill-qawwa Ingliża, fejn kif jidher f’dan il-filmat naraw ħafna blat imfarrak. Fuqha nsibu diversi flora u fawna li jinsabu fuqha biss bħal gremxula ta’ Filfla, l-Kanġu ta’ Filfla u oħrajn. Ġo għar fuqha kien hemm kappella li din sfrundat u l-pittura tagħha tinsab fil-knisja arċipretali taż-Żurrieq. Fuqha kienu nstabu wkoll diversi fdalijiet ta’ żmien iram u l-bronż li jinsabu fil-mużew Nazzjonali tal-Arkeoloġija.

Enable Notifications    OK No thanks