Select Page
Eżerċizzju tan-nifs li jgħinek tħossok aħjar – Matthaeus Grasso

Eżerċizzju tan-nifs li jgħinek tħossok aħjar – Matthaeus Grasso

🌟😎 L-isfida ta’ din il-ġimgħa hija dwar mod ta’ kif tista’ tħossok rilassat, kalm u mingħajr stress … tinstema’ tajba hux!?

👉🔲 Se nkunu qed nagħmlu teknika tan-nifs li tgħinek tħossok inqas stressjat kważi mill-ewwel! Dan jissejjaħ “box breathing.” U le, ma tinvolvix li toqgħod ġo xi kaxxa ssikkata!

🤯 Kif taf, l-istress jista’ jiġi fuqek faċilment matul il-ġurnata. Tista’ tibda tħossok tajjeb, imma f’daqqa waħda tinnota li l-ispallejn tiegħek huma stretti u qed iżżomm in-nifs tiegħek, bla ma forsi tinduna.

👍 L-aħbar it-tajba hija li ġismek għandu mod integrat biex jikkumbatti dak l-istress.

👉🌟 Il-‘box breathing’ jintuża minn kulħadd, minn suldati u first responders sa infermiera u għalliema!

Jinvolvi li tikkontrolla n-nifs ‘il ġewwa u ‘l barra, kif ukoll li “żżomm” in-nifs tiegħek.

💚🔲 Huwa msejjaħ “box” breathing għax tagħmel kull parti tan-nifs għal ammont ta’ ħin ugwali (4 darbiet), bħallikieku qed tieħu n-nifs madwar kwadru.

Tista’ tagħmel dan billi:

🧘 Biex tibda, kull ma trid tagħmel hu li tpoġġi dritt fuq siġġu, saqajn ċatti mal-art.

👄 Imbagħad, neħħi bil-mod minn ħalqek kemm tista’ arja … għal total ta’ 4 sekondi.

👃 Issa, żomm in-nifs tiegħek għal 4 sekondi, u mbagħad bil-mod il-mod ħu n-nifs minn imnieħrek għal 4 għadd.

🙃 U mbagħad erġa’ żomm in-nifs tiegħek, għal 4 sekondi.

👉 Għal sessjoni sħiħa ta’ ‘box breathing’, sempliċement irrepeti ċ-ċiklu għal total ta’ 4 darbiet.

🤩 Tibda tħoss ġismek jirrilassa kważi immedjatament.

Hija xi ħaġa tassew terapewtika!

🤩 Jekk m’intix imdorri b’dan it-tip ta’ eżerċizzju, għall-ewwel jista’ jidher ftit skomdu sakemm titgħallem kif tieħu nifsijiet normali waqt li tuża din it-teknika.

Ħaġa oħra li għandek tkun taf hija li jekk int qed tagħmel dan l-eżerċizzju għall-ewwel darba jew xi ħadd li normalment jieħu nifs baxx, jista’ jkun li tħossok xi ftit sturdut l-ewwel ftit drabi li tagħmel dan. Dan se jmur maż-żmien hekk kif titgħallem kif tikkontrolla n-nifs tiegħek.

😌😊Nota: din tista’ tkun teknika ideali biex tgħallem lit-tfal għal meta jħossuhom inkwetati, anzjużi jew imdejqin.

⤵️⤵️⤵️ Int se tidħol għal din l-isfida?

Ejjew nagħmlu SESSJONI WAĦDA kuljum.

Ipprova u għidli kif tmur!

Bħal ħafna li jippruvaw darba din is-sessjoni qasira, possibilment tibqa’ tagħmilha spiss, speċjalment meta tħoss l-istress.

Nawguralek 🙂

Kultant aħjar single! – Michelle Zerafa

Kultant aħjar single! – Michelle Zerafa

Tidħol id-dar u minflok tgħid għall-erwieħ! Tħoss għoqda fuq l-istonku u tintela’ b’ħafna ansjetà.

Tinduna li m’intiex fir-relazzjoni t-tajba għax ħlief ġlied u pika mhemmx bejnietkom.. qatt ma tista’ ssib il-paċi sakemm mhux ma’ dan kollu hemm infedeltà jew l-għanijiet tal-ħajja tagħkom mhux qed jaqblu wkoll..

Dan iġegħlna naħsbu fejn nixtiequ mmorru u x’nixtiequ nagħmlu …

Meta nitkellem ma’ klijienti tiegħi dwar dan, jgħiduli li l-iktar parti diffiċli qiegħda meta taf dan kollu iżda donnu qed tibża’ tagħmel il-pass.. għax bħal drajt u ma tixtieqx terġa’ tkun single allura tippreferi li tibqa’ fejn inti..anki għaliex huwa diffiċli għalik li toħroġ mill-comfort zone.

Ngħiduha kif inhi mhix faċli li tagħmel il-pass u hija verità li jista’ jkun li taqta’ qalbek jew li tħoss in-nuqqas tal-persuna. Dawn huma kollha emozzjonijiet li tista’ tħoss sakemm terġa’ tingrana u ssib saqajk.

Allura xi jġegħlek tikkonferma li hemm bżonn li titlaq mir-relazzjoni?

Meta dak li jkun jibda jitlef l-istima tiegħu nnifsu u tibda tiddubita miegħek innifsek hemmhekk nistgħu ngħidu li huwa ċar li hemm ċertu ammont ta’ tossiċità fir-relazzjoni tiegħek! Importanti li tara jekk hemmx lok li tiddiskuti dak li qed tħoss mall-partner tiegħek jew inkella hux lok li titlaq.

L-istudji juru li meta tkun f’relazzjoni fejn hemm nuqqas ta’ rispett għal ammont ta’ żmien, jista’ jikkawża problemi fiżiċi li jinkludu wkoll problemi tal-qalb.

Xi kultant il-gut feeling tagħna iġegħlna naħsbu li huwa l-mument li nitilqu minn relazzjoni. Qalbna u moħħna jista’ jkun li jgħidulna mod ieħor.

Għaliex huwa ok li nkunu single u aħjar li mhux f’relazzjoni tossika?

Jekk inti single u ħriġt minn relazzjoni jfisser li se jkollok ħajja ġdida quddiemek.

Jekk se tidħol mill-ewwel f’relazzjoni hekk għadek kif spiċċajt minn waħda mhux daqshekk idea tajba għax ħafna drabi mhux se tagħti ċans lilek innifsek tirrifletti fuq dak li għandek bżonn jew fuq xiex jagħmlek kuntent/a.

Meta tkun single se jkollok iċ-ċans tagħmel l-affarijiet li tixtieq tagħmel meta kont fir-relazzjoni u ma stajtx. Tista’ tibda tagħmel l-affarijiet li xtaqt tagħmel f’ħajtek. Tista’ tibda taqta’ minn dik il-bucket list!

Tkun persuna aktar attraenti jekk tkun kuntent/a u li tkun persuna li tħobb tgħix il-ħajja.

Jekk toħroġ u tagħmel l-attivitajiet li tħobb hemm ċans li tiltaqa’ ma’ xi ħadd it-tip tiegħek u tista’ wkoll issir taf aktar nies u tibni relazzjonijiet differenti u anke ġodda…

Xi punti kif tista’ tkun kuntent/a anke single u aħjar li mhux tkun f’relazzjoni tossika.

  • Meta tkun single jista’ jkollok aktar ċans tagħmel l-eżerċizzju u allura tkun aktar b’saħħtek għax jirnexxielek titlef il-piż u anke li tqis x’tista’ tiekol. Ikollok aktar ħin biex tagħti kas dan kollu.
  • Ikollok aktar ċans biex tinvesti ħin fl-istudju allura ikollok ċans ittejjeb il- karriera tiegħek, il-finanzi u tiftaħ opportunitajiet oħrajn anke barra l-pajjiż għax ma jkollokx xi jżommok.
  • Ikollok aktar ħin biex wara x-xogħol tagħmel l-affarijiet li tħobb bil-kwiet mingħajr ħafna inkwiet dwar lil min se tħalli warajk.
  • L-altruwiżmu jgħinek ħafna mentalment u tista’ tiddedika ħin tagħmel xogħol ta’ volontarjat. B’hekk ikollok iċ-ċans li taħdem f’xi ħaġa li ttik sodisfazzjon u fl-istess ħin tkun qed tagħmel il-ġid. Dan jista’ jgħinek tibni l-istima tiegħek nnifsek għax itik għan fil-ħajja u jista’ jkun li jgħinek biex tibda tara d-dinja minn lenti differenti.
  • Ikollok aktar ħin ghalik innifsek fejn tista’ tiltaqa’ ma’ familjari u ħbieb u mhux bilfors trid tagħmel li jgħidulek anke jekk inti mhux komdu jew komda.
  • Li tgħix waħdek jista’ jgħinek tkun inti l-boss id dar, tidħol fi x’ħin trid u fi x’ħin tħossok komdu/ komda u ma tridx toqgħod tagħti spjegazzjoni jekk ma għamiltx xi ħaġa.

Li toħroġ minn relazzjoni mhix faċli iżda mhux impossibli. Inħobb nuża din il-metafora tal-għawwiema li jaqbżu mill-għoli f’xi kompetizzjoni… sakemm jaqbżu jkunu anzjużi u mbeżża’ iżda meta jirnexxielhom jaqbżu jħossu sodisfazzjon u sens ta’ liberta.

Jekk tħossha diffiċli li tagħmel deċiżjoni waħdek.. dejjem għandek l-opportunità li titkellem ma’ professjonist/a b’kunfidenzjalità assoluta..

F’idejk..

Awguri u tislijiet..

Jekk għandek xi mistoqsijiet li tixtieq tistaqsi, xi ħsieb li trid taqsam jew xi suġġett partikolari li tixtieq li nitkellmu dwaru, ibgħatilna fuq info@skoperta.net

Riċetta: Ross bil-Karrotti u l-Bajd Iebes

Riċetta: Ross bil-Karrotti u l-Bajd Iebes

Nota: Dan il-platt faċli ħafna u tajjeb sħun jew anki kiesaħ, kif ukoll iżomm tajjeb f’lunchbox għal xogħol jew skola.

Għandek bżonn (għal żewġ porzjonijiet):

Żewġ kikkri ross mgħolli (jekk tippreferi tista’ tuża couscous jew quinoa)

Kikkra karrotti maħkuk

2 sinniet tewm imqatta’ rqiq ħafna

Basla mqatta’ rqiqa ħafna

2 Basliet ħodor (spring onions) imqatta’ roti rqaq

2 imgħaref soy sauce

2 imgħaref għasel

Mgħarfa ħall abjad

Kuċċarina coconut midħun

Kuċċarina ġunġlien

Żewġ bajdiet iebsa mqatta’ roti

Metodu:

Ġo skutella ħallat is-soy sauce, l-għasel u l-ħall flimkien, u warrabhom għalissa.

F’taġen fond ”non stick” qalli l-basla u t-tewm għal żewġ minuti. Żid il-karrotti u kompli qalli għal 5 minuti.

Ferra t-taħlita tas-soy sauce li kont lestejt u warrabt. Ħawwad sew u żid ir-ross. Kompli ħawwad sew fuq nar baxx għal xi 3 jew 4 minuti, sakemm ir-ross jisħon u jitħallat sew mal-ingredjenti kollha.

Qassam ir-ross f’żewġ platti. Żejjen bil-coconut, basal aħdar u ġunġlien, u fl-aħħar irranġa bajda f’ġenb wieħed tal-platt.

L-ikla t-tajba!

Jekk għandek xi mistoqsijiet dwar din ir-riċetta u oħrajn, ibgħatilna fuq info@skoperta.net

It-Tifel tan-Nemex (It-tielet parti) – Rakkont minn Sharon Calleja

It-Tifel tan-Nemex (It-tielet parti) – Rakkont minn Sharon Calleja

“Il-ġisem ta’ ibnek aċċetta t-trapjant.”
Kienet triq twila. Aldo beda jiġi f’tiegħu bilmod. Għalkemm kien qed jagħmel progress kuljum, it-triq għall-fejqan kien pjuttost delikat.
Kien qiegħed bilqegħda. It-tieqa li tagħti għall-ġnien tal-isptar kienet eżatt quddiemu u kien dara jħares ‘l barra u jixtieq li jasal il-jum li joħroġ. Kultant kien għadu jħossu stordut. Ħares lejn idejh u ra l-pajpijiet li kienu mqabbdin ma’ idejh u kien dara jisma’ l-ħoss tal-magna tal-qalb.
“Grazzi,” beda jgħid minn taħt l-ilsien. Xtaq ikun jaf din il-qalb il-ġdida ta’ min setgħet kienet.
Semgħa l-bieb tal-kamra jinfetaħ bilmod. Ta titwila u peress li x-xemx li kienet dieħla mit-tieqa kienet faċċata ma tantx setgħa jarah sew.
Fil-bidu ħaseb li kien ġie jarah wieħed minn sħabu tal-iskola, għaliex il-figura kienet xi daqs tiegħu.
“Kif inti Aldo?”
Aldo kważi qabeż minn fuq is-sodda.
“Stefan, inti x’inti tagħmel hawn?” staqsieh.
“Kont fil-kamra ta’ ħdejk u ġejt nittawwallek,” wieġbu Stefan.
Aldo ħass wiċċu jiħmar. Ħadd minn dawk sħabu l-oħra ma kien indenja jiġi jittawwallu u jaraw kif kien sejjer. Ħadd minnhom ma kien ta kasu. Lanqas ħadd. Stefan biss.
“Stefan….” qal Aldo, iħoss qalbu tingħafas. “Int kif inti?”
“Issa aħjar.”
“Aħfirli Stefan ta’ kull darba li qbadt miegħek. Int biss ġejt tarani.” Leħen Aldo kien miksur.
“Naħfirlek.” Stefan tbissimlu.
Dak il-ħin, Aldo ħass qalbu timtela bil-ferħ. Qatt ma kien induna kemm kien ħelu Stefan. Qatt ma kien tah ċans ikellmu. U issa li kellmu, issa kien jaf li Stefan kien tabilħaqq tifel gustus u ġentili.
“Stefan….issa la noħroġ, issa nkunu ħbieb. Grazzi talli ġejt tara kif jien.”
Stefan sellimlu u ħareġ ‘l barra.
Beda jmur ħdejh kuljum. Daqqa jilgħabu, daqqa jiċċajtaw u anke jitkellmu fuq ħajjithom. Aldo kien sar iħobbu. Kien sar iħobb lil dak it-tifel ħelu b’wiċċu mimli nemex.
“Nistgħu nibgħatuk,” qallu darba fost l-oħrajn il-professur.
Għalkemm Aldo kien feraħ li kien sejjer lura lejn id-dar, kien jaf li lil Stefan kien ser jimmissjah mhux ftit. Dakinhar, fl-aħħar jum tiegħu fl-isptar, Stefan ma kienx ġie jarah u Aldo mar ifittxu fil-kmamar iżda ma kienx sabu.
Issa narah l-iskola, ħaseb bejnu u bejn ruħu. Inkunu ħbieb.
Aldo beda jmur l-iskola. Fil-bidu kien ibati biex iħossu normali, iżda saħħtu kienet qegħda terġa tiġi lura f’postha. Lil sħabu l-antiki kien beda jevitahom. Iżda l-iskrivanija tal-iskola fejn kien ipoġġi Stefan kienet baqgħet vojta.
“Forsi bidel l-iskola.”
“Forsi telqu minn hawn.”
“Le ma jistgħax ikun. Ġie jarani l-isptar.”

Il-ġimgħa d-dieħla…..ir-raba’ u l-aħħar parti ta’ dan ir-rakkont…

Weħed mill-benefiċċji tal-coconut oil li aktarx ma kontx taf! – Matthaeus Grasso

Weħed mill-benefiċċji tal-coconut oil li aktarx ma kontx taf! – Matthaeus Grasso

❓🙋‍♀‍ Qatt ippruvajt ‘oil pulling’? Bażikament huwa li tiggargalizza biż-żejt għal 5 sa 20 minuta kuljum – u l-istudji juru li jista’ jkollu impatt enormi fuq it-titjib tas-saħħa orali tiegħek!

🥥 😁 L-istudji juru li oil pulling biż-żejt tal-coconut tgħin biex tnaqqas u tipprevjeni l-ġebla, il-ġinġivite u l-mikroorganiżmi f’ħalqek li jistgħu jikkawżaw nifs ħażin.

Il-mediċina Ayurvedika tradizzjonali titlob żejt sesame jew sunflower, iżda issa l-esperti jgħidu li ż-żejt tal-coconut huwa għażla kbira għax fih l-aċidu lauriku, li għandu proprjetajiet antimikrobiċi biex jgħin jelimina minn ħalqek batterji ħżiena għas-saħħa.

⏱⏳💡 Kull ma trid tagħmel hu li tpoġġi madwar mgħarfa żejt f’ħalqek u żommha sa 20 minuta.

🥥🥥 Biż-żejt tal-coconut dan jista’ jkun diffiċli għall-ewwel jekk ikun f’forma solida, iżda ladarba jkun f’ħalqek idub malajr. M’għandekx għalfejn iċċaqlaqha madwar ħalqek b’mod qawwi …

Kemm tiċċirkolaha bil-mod biss.

😁😺 Importanti: kun żgur li ma tiblax iż-żejt meta tkun lest … minflok, obżqu f’xugaman tal-karti u armiha.

Jekk 20 minuta tidher twila wisq, ipprova għal 5 sa 10 minuti kuljum.

🛑 L-oil pulling m’għandux jieħu post il-ħasil tas-snien regolari – għal iġjene orali tajba għandu jsir flimkien miegħu, jgħidu l-esperti.

Qatt ippruvajtha qabel? Għidli hawn taħt! ⬇️⬇️

Kif għandna nieħdu ħsieb xagħarna fix-Xitwa?

Kif għandna nieħdu ħsieb xagħarna fix-Xitwa?

B’kollaborazzjoni ma’ Mr. Clayton Balzan (Stilista tax-xagħar).

Huwa fatt magħruf illi fix-Xitwa, il-kesħa taf toħloq żbilanċ iktar qawwi f’ċerti kundizzjonijiet li wieħed ikun normalment diġà qiegħed ibati bihom matul is-sena, bħall-ġilda u xagħar xotti jew żejtnin.

F’każ fejn il-problema tkun ġilda jew xagħar żejtni estrem, dan ikun qed jiġri għaliex iktar żejt, jew aħjar “sebum”, ikun qed jiġi mill-glandoli “sebaceous”. Dan iż-żejt normalment jintuża sabiex wieħed jitlef inqas ilma minn ġismu, jipprevjeni infezzjonijiet, speċjalment minn bakterji u fungi, u jifforma wkoll parti mill-produzzjoni tal-għaraq. Dan iż-żejt jgħin wkoll sabiex wieħed ikun jista’ jżomm temperatura tajba ta’ ġismu; għaldaqstant fix-Xitwa, jista’ jkun qed joħroġ iktar żejt sabiex wieħed iżomm f’livell adekwat is-sħana tal-ġisem.

Għaldaqstant, huwa importanti li min qiegħed ibati minn żejt eċċessiv fix-xagħar, juża’ “shampoo” apposta li jnaddaf sew il-qurriegħa minn kull tip ta’ żejt żejjed. Kif ukoll, wieħed għandu jogħrok xagħru sew għal darbtejn, bix-“shampoo”. Idealment, dan jitħalla jaħdem għal madwar żewġ minuti, qabel ma jitlaħlaħ bl-ilma. Ammont żgħir ta’ “conditioner” xorta jista’ jintuża minn min għandu xagħar żejtni. Kif ukoll, huwa importanti li f’dan il-każ, ix-xagħar ma jinħasilx b’misħun qawwi, ħalli l-pori ma jibqgħux miżdudin, u nevitaw ukoll it-telf ta’ xagħar, kaġun ta’ nuqqas ta’ arja li tkun għaddejja mill-pori. Wieħed għandu jara li japplika prodotti apposta kontra d-danni mis-sħana żejda, meta jkun se juża’ xi tip ta’ apparat li jarmi s-sħana biex jagħmel xagħru, bħal “hair straightener”, jew “curling iron”. Prodotti oħra, bħal “serums” tax-xagħar għandhom jiġu applikati f’inqas ammonti, fit-truf tax-xagħar biss.

Kundizzjoni oħra li hija komuni f’dan iż-żmien, hija dik ta’ ġilda jew qurriegħa xotta. Din tista’ tiġi ikkawżata minħabba li din id-darba, il-glandoli “sebaceous” ikunu qed jaħdmu iktar bil-mod. Iżda meta l-kesħa tkun qiegħda tixxotta iktar il-ġilda min-naħa ta’ barra, jaf ikun hemm iktar qoxra li tifforma; kemm fix-xagħar jew madwar il-ġilda, li jkun fiha diversi ċelloli mejta. Dawn jistgħu jirriżultaw f’ħakk jew saħansitra xi ftit qsim, fejn jaf joħroġ ukoll xi demm.

Fil-każ ta’ qurriegħa xotta, jew saħansitra, formazzjoni ta’ qoxra żejda, huwa vitali li wieħed l-ewwel jara x’possibilment jista’ qiegħed jikkawża din il-kundizzjoni. Dan għaliex hawn diversi tipi ta’ “moisture shampoos” adattati għal problemi differenti fix-xagħar jew fil-qurriegħa. Wieħed għandu jevita li jħokk rasu kontinwament ħalli ma tinstelaħx il-ġilda, u jevita wkoll li jitqaċċat ix-xagħar minn mal-basla. F’din is-sitwazzjoni, l-“conditioner” għandu jiġi applikat fit-truf tax-xagħar biss, u idealment jitħalla għal madwar 10 minuti qabel ma’ jitlaħlaħ bl-ilma, sabiex ix-xagħra tieħu l-ikbar ammont ta’ idrazzjoni. Prodotti oħra, bħal dawk li jaħdmu kontra d-danni mis-sħana, jew kontra t-tagħqid eċċessiv tax-xagħar, jistgħu jintużaw skont l-esiġenzi tal-individwi.

Għandna naraw ukoll li nixorbu l-ilma spiss ħalli nżommu kemm il-ġilda u anke x-xagħar iktar idratati u radjanti. Xi xarbiet oħrajn bħal “green tea”, jew xi ftit misħun bil-lumi jgħinu wkoll sabiex il-ġisem jissaffa minn diversi tossiċi u impuritajiet.

Jekk tixtieq issegwi l-blog tiegħi, tista’ tagħmel dan billi tagħmel ‘like’ fuq din il-paġna ta’ Facebook:

×Be Holistically Healthy, MD×

Jekk tixtieq tagħmel kuntatt mal-istilista tax-xagħar, Mr. Clayton Balzan, jekk jogħġbok żur din il-paġna:

Fiamminage | Facebook

Jekk għandek xi mistoqsijiet li trid tistaqsi jew xi suġġett li tixtieq li nitkellmu dwaru ibgħatilna fuq info@skoperta.net

Enable Notifications    OK No thanks