BIL-FILMAT: “Kienet bewsa ta’ sekonda.. ma kellhiex għaliex tieħu għaliha Chelsea” – Sabrina

BIL-FILMAT: “Kienet bewsa ta’ sekonda.. ma kellhiex għaliex tieħu għaliha Chelsea” – Sabrina

B’reazzjoni għall-argument li nqala’ bejn Chelsea u Allen waqt l-episodju ta’ Love Island Malta tal-bieraħ, Sabrina qalet li kienet biss bewsa ta’ sekonda u li Chelsea ma kellhiex għaliex tieħu għaliha.

F’filmat imtella’ fuq il-paġna ta’ TVM, Sabrina spjegat kif wara sfida li kellhom, hi u Allen biesu lil xulxin, waqt li ma kinux qed jiġu ffilmjati, bewsa ta’ ħbiberija.

“Kienet bewsa ħelwa, innoċenti, ta’ ħbiberija,” qalet Sabrina filwaqt li żiedet tgħid li Chelsea ma kellhiex għaliex tieħu għaliha.

Dan wara li fl-episodju tal-bieraħ, Chelsea u Allen kellhom argument pjuttost jaħraq minħabba li waqt sfida li kellhom, ġie żvelat li Allen bies lil Sabrina, waqt li ma kinux qed jiġu ffilmjati.

Filwaqt li Chelsea ħadet għaliha, u esprimiet il-fatt li l-iktar ħaġa li dejqitha kienet li Allen ma qalilhiex bil-bewsa u għażel li tkun din il-ħaġa li jiżvela f’din l-isfida, għal Allen din ma kinitx xi ħaġa ħażina għaliex skont hu, il-bewsa ma kienet tfisser xejn.

L-episodju spiċċa bl-argument jeskala ftit mhux ħażin tant li waqfu jitkellmu.

Min taħseb li għandu raġun?

Għandna ngħabbu żgħażagħ ta’ 16-il sena bir-responsabbiltà li ġġorr il-kariga ta’ sindku?

Għandna ngħabbu żgħażagħ ta’ 16-il sena bir-responsabbiltà li ġġorr il-kariga ta’ sindku?

Fil-qasam tal-kunsilli lokali, bħalissa qed jiġu proposti żewġ bidliet prinċipali, żewġ bidliet li għalkemm forsi l-għan warajhom hu tajjeb, tajjeb insemmu li jafu jqajmu diskussjoni.

Żgħażagħ ta’ 16-il sena jistgħu jkunu sindki:

Teoretikament xejn ħażin. La bniedem hu eleġibbli biex jikkontesta u l-poplu għażlu biex jirrapreżentah mela għandu jkun. Veru li m’hemmx età maġika fejn bniedem tista’ ssejjaħlu li immatura u lest jerfa’ ir-responsabbiltà, imma għandna ngħabbu żgħażagħ (tfal) ta’ sittax-il sena b’responsabbiltà li ġġorr magħha il-kariga?

Żgħażagħ ta’ 16-il sena huma legalment meqjusa bħala adulti li jistgħu jiffirmaw kuntratti?

Ħaġa oħra li qed tiġi diskussa hija l-gender quota, similli ta’ dak li ġara fl-aħħar elezzjoni ġenerali. X’inhu l-iskop li nivvutaw lin-nisa, meta dawn xorta se jkunu eletti? U jekk hemm mara li ħarġet b’mod indipendenti, is-sistema proposta se tapplika għaliha wkoll, jew din tapplika għaż-żewġ partiti biss?

Jagħmlu sens dawn iż-żewġ bidliet proposti?

Int x’taħseb dwar dan?

Love Island Malta: Nicola tagħżel lil Andriy

Love Island Malta: Nicola tagħżel lil Andriy

Kif ħafna mis-segwaċi ta’ Love Island Malta xtaqu, Nicola għażlet lil Andriy.

Minkejja l-kwistjonijiet li kellha ma’ Dale, ħafna ħasbu li xorta waħda se tagħżel lilu.

Fir-raġunijiet tal-għażla tagħha, Nicola qalet li qatt ma ġġib lilha nnifisha l-ewwel, u din id-darba għażlet li ġġib lilha nnifisha l-ewwel u tħoss li għandha ċans ieħor biex tesplora opportunitajiet ġodda u ssir taf lil xi ħadd ġdid.

B’referenza għal Andriy, Nicola qalet li f’jumejn ġiegħelha tħossha kuntenta u li tista’ tkun il-persuna li hi, aktar minn kemm ilha fil-villa.

Taqbel mal-għażla ta’ Nicola?

Int tistħi titlob dak li hu tiegħek?

Int tistħi titlob dak li hu tiegħek?

Kemm-il darba nkunu f’restorant nieklu u ma jirnexxilniex inniżżlu dak kollu li jkun hemm fil-platt. Il- wejter jistaqsina jekk irridux kaxxa biex nieħdu l-kumplament tal-ikel fiha. Xi tkun ir-risposta? Skont ma’ min tkun hux ? Jekk tkun mal-ħbieb, il-probabbiltà hi li tgħidlu le. Għax tistħi! Tistħi tieħu dak li ħallast għalih.

Ġieli tlabt il-flixkun vojt tal-luminata jew tal-ilma? Probabbli li minkejja li żammlek 10c żejda stħajt titlobulu.

U jekk il-wejter itik irċevuta li mhix fiskali, tgħidlu jew tistħi? Dik dritt tiegħek ta.

Qatt irċevejt karta minn xi dipartiment u kienet bl-Ingliż? Minkejja li forsi ma fhimtx x’kien hemm miktub, qatt tlabthom jibagħtu kopja bil-Malti? Probabbli li le.

Kemm-il darba mort għand professjonist jew tixtri u ma tawkx irċevuta? Żgur mhux l-ewwel darba. Imma kemm-il darba tlabtha? Ftit li xejn. Nistħi nitlobha. Biex jaħsbuni rrid nibgħat l-irċevuti għal-lotterija tal- VAT?

Qatt spiċċajt tixtri oġġett jew servizz bla ma staqsejt il-prezz qabel? Sforz il-mistħija, jaf ħallast aktar.

Ġieli kont l-isptar u ma staqsejtx lill-professur dwar ċerti dettalji, ma qbiltx mal-konsulent jew tlabt aktar spjegazzjonijiet? Probabbli stħajt tmerih jew titlob ċerti affarijiet minkejja li dritt tiegħek. Il-mistħija għelbitek.

Ġieli ġew jiġbru u stħajt tgħidilhom li mhux se tagħti donazzjoni? Għandek kull dritt li bi flusek tagħmel li trid, imma probabbli, sforz il-mistħija ddaħħal idejk fil-but.

Ġieli ġew xi familjari għandek f’ħin li ma jkollokx aptithom? Tistħi tgħidilhom? U jekk xi ħadd juża toilet u ma jħallihx nadif, tasal tgħidlu jew tigdem ilsienek?

Ammetti, bla mistħija li ġieli żammejt lura milli titlob id-drittijiet tiegħek.

Moira Stafrace fost il-mistiedna f’Sibtek li jmiss

Moira Stafrace fost il-mistiedna f’Sibtek li jmiss

Il-mistiedna li se jkunu qed jakkompanjaw lil Ryan u Josmar waqt Sibtek li jmiss se jkunu Moira Stafrace, Jason Scerri, Marc Alan Spiteri Stafrace u Marie-Claire Cappello.

Dawn kollha se jkollhom jitgħallmu koreografija taż-żfin fi ftit minuti u anke jilbsu xi kustumi!

Ritratt: JJ Chircop
Ritratt: JJ Chircop

Il-kelb ta’ Ryan u Josmar, Rocco spiċċa jippreżenta wkoll!!!

Ritratt: JJ Chircop

Bħal dejjem, il-mużika live minn Christian Arding ma tonqosx waqt Sibtek!

Sibtek, il-programm divertenti b’sorpriżi kbar, ippreżentat mill-koppja favorita ta’ ħafna, Ryan u Josmar, se jżommlok kumpanija mill-12:15 ‘l quddiem, fuq TVM.

U allura mhux ovvja! Ma tistax titlef Sibtek li jmiss!

Love Island Malta: Lil min taħseb li se tagħżel Nicola?

Love Island Malta: Lil min taħseb li se tagħżel Nicola?

Waqt l-episodju ta’ Love Island Malta tal-bieraħ ħarġu diversi emozzjonijiet u rajna xi ftit jew wisq tibdil li ħafna ma kinux qed jistennew.

Ir-relazzjoni ta’ bejn waħda mill-koppji li rċevew l-inqas ammont ta’ voti mill-pubbliku, Nicola u Dale, ħadet direzzjoni differenti hekk kif ħafna kienu ilhom jistennew, u anki wara pariri ta’ wħud minn sħabha l-kontestanti, Nicola ffaċċjat lil Dale dwar dak li qed idejjaqha u li taħseb li hu ħażin.

Waqt li l-kwistjonijiet ta’ Nicola u Dale għadhom mhux solvuti, b’Nicola tiddeċiedi li tkun miftuħa għal għażliet oħra, wasal il-mument għall-premju tal-isfida tal-bews.

Il-premju għal Nicola, li rebħet din l-isfida, kien li tagħżel kontestant li mhuwiex f’koppja magħha biex imorru lunch date, u Nicola għażlet lil Andriy!

Evidentament, dawn it-tnejn marru tajjeb ħafna flimkien. B’Nicola, tistqarr miegħu sentimenti lejh li ma kinitx uriet qabel.

Spikka wkoll l-entużjasmu ta’ sħabha t-tfajliet dwar din il-fjamma li donnha qed titkebbes!

Imbagħad wasal il-mument tar-recoupling! Din id-darba kien imiss lin-nies li jagħmlu l-għażliet tagħhom. Madankollu, minħabba li Timmy huwa l-aħħar kontestant li daħal bħala bombshell, ingħata ċ-ċans li jagħżel hu qabel kulħadd.

Mument ta’ tensjoni fost uħud mill-kontestanti qabel ma Timmy għażel lil Shanise. Għalkemm huma wkoll għandhom kwistjonijiet għaddejjin li għadhom ma solvewx, Gabby għal darb’oħra reġgħet għamlet lil Sven. Marie Christine għażlet lil Kyle u Chelsea għażlet lil Allen.

Fadal biss Nicola biex tagħmel l-għażla tagħha bejn żewġ kontestanti, Dale u Andriy.

Lil min taħseb li se tagħżel Nicola? U kieku int lil min tagħżel?

Enable Notifications OK No thanks