Select Page
Bil-filmat: Qatt rajt Filfla daqshekk mill-viċin?!

Bil-filmat: Qatt rajt Filfla daqshekk mill-viċin?!

Avventura mhux tas-soltu għall-esploratur lokali Angelo Caruana se teħodna dawra ma’ Filfla u lura f’avveniment organizzat minn Neil Agius.

Waqt it-tieni edizzjoni tal-Ocean Festival, li ġie organizzat is-Sibt, 10 ta’ Settembru, ‘il fuq minn ħamsin għawwiem daħlu għal sfida partikolari, dik li jgħumu madwar Filfa u lura. Kien hemm żewġ rotot li setgħu jagħżlu, dik minn Għar Lapsi, madwar Filfla u lura Lapsi, ‘il fuq minn 10 km u dik madwar tminn mitt metru ‘l bogħod minn Filfla, madwar Fifla u lura Lapsi ‘l fuq minn 5km.

Din l-attività setgħet issir b’permessi speċjali mill-E.R.A. u Transport Malta. Kienet organizzata mill-għawwiem professjonali Neil Agius u t-tim tiegħu fejn taw l-opportunità lil dawn l-għawwiema jagħmlu din l-isfida kif ukoll lil numru ta’ kayakers li servew ta’ gwida għal dawn l-istess għawwiema biex jaslu l-art.

Tajjeb infakkru li Neil Agius, li għandu 36 sena, is-sena l-oħra kiser rekord mondjali fejn għam 125.7 kilometri fi 52 siegħa minn Linosa l-Italja sax-Xlendi f’Għawdex mingħajr waqfien. Riċenti fuq il-profil tiegħu kiteb li għandu l-ħsieb li jagħmel għawma oħra s-sena d-dieħla.

Filfla hija riserva naturali madwar 5km l-bogħod minn Għar Lapsi fejn wieħed irid permess speċjali mingħand l-E.R.A. biex jersaq f’inqas minn mil ħdejha. Fi żmien it-tieni gwerra dinjija serviet bħala mira għal bumbardamenti mill-qawwa Ingliża, fejn kif jidher f’dan il-filmat naraw ħafna blat imfarrak. Fuqha nsibu diversi flora u fawna li jinsabu fuqha biss bħal gremxula ta’ Filfla, l-Kanġu ta’ Filfla u oħrajn. Ġo għar fuqha kien hemm kappella li din sfrundat u l-pittura tagħha tinsab fil-knisja arċipretali taż-Żurrieq. Fuqha kienu nstabu wkoll diversi fdalijiet ta’ żmien iram u l-bronż li jinsabu fil-mużew Nazzjonali tal-Arkeoloġija.

Tixtri minn Shein? Kont taf dwar l-impatt li qed tħalli l-kumpanija fuq l-ambjent?

Tixtri minn Shein? Kont taf dwar l-impatt li qed tħalli l-kumpanija fuq l-ambjent?

Shein huwa sit elettroniku tal-moda li ġie stabbilit fl-2008. Il-kumpanija tgħix bil-motto, “kulħadd jista’ jgawdi s-sbuħija tal-moda”, u tbigħ il-maġġoranza tal-affarijiet għal inqas minn $15.

Il-kumpanija tuża influencers bħala marketing u tattira partikolarment lil żgħażagħ fuq baġit.

Tiffoka l-iktar fuq il-produzzjoni u l-bejgħ tan-nisa, iżda tbigħ ukoll ħwejjeġ iddisinjati għall-irġiel u t-tfal, kif ukoll prodotti tas-sbuħija u oġġetti tad-dar.

Shein huwa s-sit tal-ilbies l-aktar popolari globalment u ġie msemmi bħala l-iktar marka li ssemmiet fuq TikTok u YouTube.

Iżda minkejja l-popolarità bla paragun tagħha, kemm tista’ tkun sostenibbli kumpanija ta’ fast-fashion?

Shein tantiċipa li tiżvela pubblikament l-istimi ta’ bażi ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet serra, iżda ma huma pprovduti l-ebda dettalji fir-rapport tas-sostenibbiltà.

Barra minn hekk, il-kumpanija għadha qed toħloq miri biex tuża aktar enerġija rinnovabbli fil-katina tal-provvista tagħha.

Ftit hemm indikazzjoni li l-kumpanija qed tagħmel xi sforzi sinifikanti biex tnaqqas l-impatt sinifikanti tagħha fuq l-ambjent, minbarra l-użu okkażjonali ta’ materjali favur l-ambjent. Shein mhi qed tagħmel xejn dwar kimiċi ta’ ħsara, emissjonijiet tal-karbonju, jew mikroplastiks.

Skont Shein, “il-kumpanija qed tagħmel l-almu tagħha biex takkwista drapp riċiklat, bħal polyester riċiklat,” meta tagħżel il-materjali. Iżda 64 biss mit-52,000 ilbiesi li issa huma għall-bejgħ fuq is-sit elettroniku huma allegatament manifatturati minn polyester riċiklat.

Is-settur tal-fast fashion huwa wieħed mill-industrji li jniġġes l-iktar. L-industrija tal-moda tuża madwar 100 miljun tunnellata żejt kull sena u tikkontribwixxi aktar minn 10% tal-emissjonijiet tal-karbonju u 20% tal-ilma mormi tad-dinja.

Bla dubju, jeħtieġ ħafna ilma u enerġija biex tagħmel miljuni ta’ ħwejjeġ kull sena. Anke jekk Shein ħoloq (jew stabbilixxa) politiki stretti biex jonqos l-iskart u l-użu tal-enerġija, rata għolja ta’ produzzjoni tagħmel is-sostenibbiltà impossibli li tintlaħaq. Shein għalhekk huwa fundamentalment insostenibbli.

Il-materjali tal-ippakkjar ta’ Shein kienu wkoll punt ta’ diskussjoni. Kull oġġett huwa mgeżwer individwalment f’borża tal-plastik. B’eluf ta’ oġġetti li jintbagħtu kuljum, dak ifisser ħafna skart tal-plastik li jintbagħat f’landfills.

Il-kawża ewlenija tat-tisħin globali hija l-emissjonijiet tal-karbonju, li jfisser li kull tunnellata ta’ CO2 rilaxxata fl-atmosfera, id-dinja tagħna ssir inqas abitabbli.

Il-konsegwenzi tal-klima li qed tinbidel kienu ovvji b’dak li seħħ f’dawn l-aħħar xhur, minn għargħar u uragani fatali għal nirien selvaġġi u mewġ tas-sħana li qerdu bliet sħaħ.

L-aħbar tajba hija li tista’ ssib prezzijiet eċċellenti fuq il-prodotti li għandek bżonn mingħajr ma jkollok tixtri fast fashion. Hemm ħafna għażliet ta’ xiri differenti li huma aħjar kemm għan-nies kif ukoll għall-ambjent.

 • Ixtri inqas

Il-moda mgħaġla tista’ ma tkunx favur l-ambjent, iżda li ssib oġġetti affordabbli minn kumpaniji oħra tista’ tkun ta ‘sfida. Ixtri inqas jekk għażliet oħra tal-ħwejjeġ huma barra mill-firxa tal-prezzijiet tiegħek. In-natura mhux sostenibbli tal-fast fashion tiddependi fuq il-konsumiżmu eċċessiv. Billi tixtri biss dak li għandek bżonn (milli tixtri regolarment aktar minn 20 biċċa), qed tgħin biex tippromwovi sistema aktar bil-mod.

 • Ixtri (jew Ibdel) Secondhand

L-aktar metodu ta’ xiri li jirrispetta l-ambjent, minbarra li tilbes il-ħwejjeġ mill-gwardarobba eżistenti tiegħek, huwa x-xiri secondhand. Hemm alternattivi għal kull baġit, figura u stil, minn boutiques vintage għal thrift shops fil-qrib u fuq l-internet. Jew, jekk trid tagħmel l-aħjar użu mill-ħwejjeġ attwali tiegħek, ara x’tista’ tpartat mill-ħwejjeġ tiegħek ma’ dawk tal-maħbubin tiegħek.

 • Ixtri minn negozji żgħar

L-appoġġ għal negozji żgħar minflok negozji kbar għandu impatt kbir fuq is-sostenibbiltà. Ikkunsidra biss id-differenza fl-użu tal-enerġija bejn il-ħanut mill-viċinat tiegħek u manifattur enormi bħal Shein.

Jekk ix-xiri lokali mhuwiex għażla, tista’ tfittex li tappoġġja kumpaniji favur l-ambjent onlajn. Intrapriżi żgħar jużaw inqas riżorsi anke jekk il-kumpanija ma tkunx fil-qrib.

X’inhi ansjetà klimatika u x’nistgħu nagħmlu biex intaffuha? – Loriana Mazzonello

X’inhi ansjetà klimatika u x’nistgħu nagħmlu biex intaffuha? – Loriana Mazzonello

It-tibdil fil-klima huwa theddida għall-futur tal-pjaneta tagħna. Riżultat ta’ dan huwa li xi nies jistgħu jesperjenzaw effetti psikoloġiċi, fenomenu magħruf bħala eko-ansjetà jew ansjetà klimatika.

L-Assoċjazzjoni Amerikana tal-Psikoloġija (American Psychology Association – APA) tiddefinixxi l-eko-ansjetà bħala “l-biża’ kronika ta’ katakliżmu ambjentali li ġej mill-osservazzjoni tal-impatt apparentement irrevokabbli tat-tibdil fil-klima u t-tħassib assoċjat għall-futur tiegħu u tal-ġenerazzjonijiet li jmiss”. Bħala riżultat, l-APA temmen li l-internalizzazzjoni tal-kwistjonijiet ambjentali ewlenin tad-dinja jista’ jkollha gradi differenti ta’ implikazzjonijiet psikoloġiċi serji f’xi nies.

L-ansjetà klimatika hija sens ta’ biża’, inkwiet jew tensjoni assoċjata mat-tibdil fil-klima. Xi nies jistgħu jkunu anzjużi dwar l-implikazzjonijiet tat-tibdil fil-klima u x’hemm fil-futur għad-dinja tagħna. Il-mewġ tas-sħana, in-nixfiet u l-għargħar saru karatteristika frekwenti fit-titli tal-aħbarijiet u l-feeds tal-midja soċjali tagħna. Bħala riżultat, ħafna nies żviluppaw it-terminu “ansjetà klimatika” biex jiddeskrivu l-kwistjoni tat-tibdil fil-klima u l-impatt tagħha fuq is-saħħa mentali tagħna.

Li tieħu azzjoni personali tista’ tgħin biex ittaffi l-ansjetà, dawn huma ftit suġġerimenti:

 • Evita dawk l-affarijiet żgħar li jniġġsu, bħal li tħalli l-vit miftuħ jew tarmi ċ-chewing gum mal-art, għax anke l-iżgħar dettall jagħmel differenza.
 • Biex kemm jista’ jkun tikkonserva l-ambjent, ikkommetti ruħek għal konsum responsabbli u riċiklaġġ responsabbli. Naqqas ukoll l-użu tiegħek tal-plastik.
 • Impenja ruħek għal mobilità u ikel sostenibbli.
 • Oħloq attività sostenibbli bħal ġnien urban u plogging.

Filwaqt li l-kwistjoni attwali tal-COVID-19 se jkollha impatt konsiderevolment itwal fuq is-saħħa mentali tan-nies mill-pandemija nnifisha, id-dinja eventwalment se timxi lil hinn mill-fażi tal-koronavirus — iżda l-isfidi tat-tibdil fil-klima se jippersistu sew għal żmien twil.

Kont taf li t-tniġġis globali joqtol madwar 9 miljun ruħ kull sena?! – Loriana Mazzonello

Kont taf li t-tniġġis globali joqtol madwar 9 miljun ruħ kull sena?! – Loriana Mazzonello

Il-Kummissjoni Lancet, iddeterminat li t-tniġġis joqtol 9 miljun ruħ kull sena, bl-arja tossika tammonta għal madwar tliet kwarti ta’ dawn l-imwiet.

Skont dan l-istudju reċenti, l-imwiet mit-tniġġis tal-arja u t-tniġġis kimiku tossiku żdiedu b’66% fl-aħħar għoxrin sena, minħabba urbanizzazzjoni mhux ikkontrollata, tkabbir tal-popolazzjoni u dipendenza fuq il-fjuwils fossili.

Wara t-tniġġis tal-arja, it-tniġġis tal-ilma kien it-tieni kawża ewlenija tal-mewt fl-2019, b’1.36 miljun ruħ imutu qabel iż-żmien. Imbagħad it-tniġġis taċ-ċomb segwit minn “riskji tax-xogħol tossiċi.”

B’aktar minn 2.4 miljun u kważi 2.2 miljun mewt fis-sena, rispettivament, l-Indja u ċ-Ċina jinsabu fuq quddiem fid-dinja fil-mortalità tat-tniġġis. Madankollu, iż-żewġ pajjiżi għandhom ukoll l-akbar popolazzjonijiet fid-dinja.

L-analiżi tespandi fuq id-dejta mill-Istudju tal-Piż Globali tal-Mard, li fih ipparteċipaw riċerkaturi minn madwar id-dinja kollha bbażat fl-Istitut għall-Metriċi u l-Evalwazzjoni tas-Saħħa, li ġie rilaxxat fl-2015.

L-istudju sab li l-impatt fatali tat-tniġġis fuq id-dinja ma tjiebx fl-erba’ snin ta’ bejn dawn l-istudji, u jagħmilha l-fattur ta’ riskju ambjentali ewlieni għall-mard u l-imwiet prematuri.

“Filwaqt li n-nies jiffukaw fuq it-tnaqqis tal-pressjoni tad-demm u l-kolesterol tagħhom, ftit jagħrfu li t-tneħħija tat-tniġġis tal-arja hija riċetta importanti biex itejbu s-saħħa tal-qalb tagħhom,” qal Dr.Renee Salas, Professur ta’ Harvard li ma kienx parti mill-istudju.

L-awturi tal-istudju ppreżentaw tmien rakkomandazzjonijiet biex titnaqqas il-mortalità relatata mat-tniġġis, u enfasizzaw il-ħtieġa għal monitoraġġ aħjar, rappurtar u mekkaniżmi tal-gvern li jirregolaw l-industrija u l-vetturi.

“Aħna assolutament nafu kif insolvu kull waħda minn dawk il-problemi,” qal il-ko-awtur tal-istudju Richard Fuller, “Dak li hu nieqes hija r-rieda politika.”

Mikroplastiks – X’inhuma? U fejn insibuhom? – Loriana Mazzonello

Mikroplastiks – X’inhuma? U fejn insibuhom? – Loriana Mazzonello

Il-mikroplastiks huma biċċiet żgħar tal-plastik inqas minn ħames millimetri. Dawn il-mikroplastiks instabu kullimkien, instabu fl-oċeani, fl-arja, fil-ħamrija, fl-ikel tagħna, fl-ilma tal-fliexken kif ukoll fl-ilma tal-vit. Instabu f’aktar minn 94% tal-ilma tal-vit fl-Istati Uniti u 72% fl-Ewropa, kif ukoll f’93% tal-ilma tal-fliexken madwar id-dinja.

Huwa stmat li tmien miljun tunnellata ta’ plastik jidħlu fl-oċeani tagħna kull sena. Il-mikroplastiks huma faċli biex jiġu diġeriti, minħabba d-daqs żgħir tagħhom, u issa huma s-suġġett ta’ reviżjoni tas-saħħa mill-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO).

Hemm żewġ tipi ta’ mikroplastiks: mikroplastiks primarji u mikroplastiks sekondarji. Il-mikroplastiks primarji jinkludu microfibers imxerrda minn ħwejjeġ u drappijiet oħra, bħal xbieki tas-sajd, kif ukoll partiċelli maħluqa għal skopijiet kummerċjali, bħall-kożmetiċi.

Il-mikroplastiks sekondarji huma partiċelli ffurmati meta oġġetti tal-plastik akbar, bħal fliexken tal-ilma, jiddegradaw. Din id-diżintegrazzjoni hija kkawżata minn espożizzjoni għal fatturi ambjentali, prinċipalment ir-radjazzjoni tax-xemx u l-mewġ tal-oċeani.

Il-kwistjoni bil-mikroplastiks hija li, bħall-plastiks kollha, ma jiddegradawx faċilment f’molekuli li ma jagħmlux ħsara. Il-plastik jista’ jieħu mijiet jew eluf ta’ snin biex jiddiżintegra, u sadanittant ikollu impatt negattiv fuq l-ambjent. Il-mikroplastiks huma evidenti bħala frammenti żgħar tal-plastik ikkuluriti fir-ramel. Fl-oċeani, it-tniġġis mikroplastiku ħafna drabi jiġi kkunsmat mill-annimali tal-baħar.

Instabu mikroplastiks f’organiżmi tal-baħar li jvarjaw minn plankton sal-baleni, kif ukoll frott tal-baħar kummerċjali u ilma tax-xorb. Is-sistemi standard tat-trattament tal-ilma, b’mod allarmanti, ma jistgħux jeliminaw l-evidenza kollha tal-mikroplastiks. Il-mikroplastiks fl-oċean jistgħu jitħalltu ma’ komposti tossiċi oħra qabel ma jiġu kkunsmati minn ħlejjaq tal-baħar, u jikkomplikaw aktar is-sitwazzjoni.

L-evidenza xjentifika turi li l-mikroplastiks għandhom effetti negattivi fuq l-ekosistemi vulnerabbli (eż. sikek tal-qroll, ibħra fondi, reġjuni polari), il-bijodiversità (il-ħajja tal-baħar kollha mill-plankton sa mammiferi marittimi kbar) u s-saħħa tal-bniedem.

X’nistgħu nagħmlu? Modi sempliċi biex tevita l-mikroplastik fil-ħajja ta’ kuljum tiegħek:

 • Naqqas il-konsum tal-laħam u l-ħut.

M’hemmx għalfejn issir vegan iżda wieħed jista’ jikkunsidra li jmur għal dieta flexitarian fl-għażla tal-ikel tiegħu. Mhux l-ewwel darba li rajna xi stampa ta’ ħuta maqsuma min-nofs bl-istonku mimli plastik li tkun belgħet maż-żmien, dan iġiegħlna naħsbu li dak li jieklu huma nieklu aħna. Iktar ma t-tniġġis tal-plastik fl-oċean jiżdied, iktar is-sitwazzjoni tiggrava. Hemm evidenza li tissuġerixxi li l-mikroplastiks u n-nanoplastik jistgħu jiċċaqalqu mill-istonku tal-ħut għat-tessut tal-muskoli tagħhom, li huwa dak li l-bnedmin tipikament jieklu.

Li nevitaw il-frott tal-baħar huwa pass importanti biex nillimitaw il-mikroplastiks li nibilgħu. Il-bidla għal dieta vegana tnaqqas ukoll l-emissjonijiet tal-gassijiet serra, u tagħmilha waħda mill-aktar għażliet ta’ stil ta’ ħajja li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent. Irkaptu tas-sajd abbandunat bħal xbieki u ħbula, imsejjaħ “ghost fishing gear” jammonta għal madwar 10% tal-iskart kollu fl-oċean, għalhekk l-evitar tal-ħut iżomm il-plastik barra mill-oċean kif ukoll minn ġisimna.

 • Issaħħanx l-ikel fil-kontenituri tal-plastik fil-microwave.

Wieħed isibha iktar faċli meta jsaħħan il-fdalijiet tal-ikel jew ikel tat-take out direttament mill-konenitur, iżda il-BPA u phthalates miżjuda mal-plastik inixxi ħafna aktar faċilment meta msaħħna. Dawn jinkludu plastik tat-Tupperware, għotjien, kaxxi tat-take-away u l-ikel iffriżzat li jissaħħan direttament mill-pakkett. Minflok ittrasferixxi l-ikel għal kontenitur tal-ħġieġ jew taċ-ċeramika.

 • Tużax tazzi tat-takeaway.

Tazzi tat-takeaway tal-karti wkoll jirrilaxxaw mikroplastiks meta jkunu esposti għal likwidi sħan. Dan ifisser li t-tazza tal-kafè sħuna ta’ filgħodu tiegħek meħuda f’tazza li tintrema qed iżżid mal-konsum personali tal-mikroplastik tiegħek.
Investi f’tazza tal-kafè li tista’ terġa’ tintuża magħmula mill-istainless steel jew mill-ħġieġ biex tużaha fil-ħanut tal-kafè favorit tiegħek. Li wieħed jieħu il-magg tiegħu stess inaqqas l-iskart ukoll.

 • Ixtri kożmetiċi mingħajr plastik.

Prodotti tal-kura personali ħafna drabi jinkludu komponenti tal-plastik. Lozjonijiet u kremi tal-ġilda, pereżempju, spiss jinkludu plastik biex jippromwovu l-assorbiment. Ħafna minn dawn il-prodotti jiġu wkoll f’kontenituri żgħar tal-plastik li huma diffiċli biex jiġu riċiklati u ħafna drabi jintremew b’mod li jagħmel ħsara.

Minflok, agħżel prodotti naturali b’alternattivi bijodegradabbli jew għażliet mingħajr plastik.

 • Uża l-weraq tat-te minflok il-boroż tat-te.

Il-biċċa l-kbira tal-boroż tat-te huma magħmula minn bejn wieħed u ieħor 25% tal-plastik, u anke dawk li huma mmarkati bħala karta huma ġeneralment imwaħħlin flimkien bil-polypropylene, li huwa tip ta’ plastik.

Ipprova ssostitwixxi l-boroż tat-te, bil-weraq tat-te, jew uża boroż tat-te li jistgħu jerġgħu jintużaw u li jistgħu jerġgħu jimtlew.

 • Farfar u uża l-hoover regolarment.

Minħabba li dawn il-frammenti ċkejkna tal-plastik huma tant mikroskopiċi, jitħalltu fit-trab taħt is-sodod tagħna, fil-kantunieri ta’ djarna, u fl-arja. It-tfarfir u l-vacuuming fuq bażi regolari jistgħu jgħinu biex nipprevjenu milli niġbduhom man-nifs tagħna. (Idealment meta tuża l-vaccum wieħed għandu juża filtru tal-HEPA).

 • Ixtri ħwejjeġ magħmula minn materjali naturali.

Huwa tajjeb li nibdew naħsbu b’aktar reqqa dwar il-ħwejjeġ li nixtru. Minflok ma tagħżel ħwejjeġ ibbażati fuq il-plastik, fittex ditti li jutilizzaw biss materjali naturali bħall-qoton, il-ħarir, is-suf, il-qanneb u l-għażel. B’dan il-mod ir-riskju tat-tniġġis mikroplastiku jinżel ħafna.

 • Ixtri filtru tal-ilma, u waqqaf l-użu tal-ilma fil-fliexken

 • Uża t-trasport pubbliku.

Il-mikroplastik jinsab ukoll fit-tajers tal-karozzi. Il-frizzjoni mit-triq tikkawża t-tajers li jkissru u jitfgħu partiċelli tal-plastik, li mbagħad jakkumulaw fl-arja.

Enable Notifications OK No thanks