Wirja tal-Arti espressiva mill-artist Mark Mallia

Wirja tal-Arti espressiva mill-artist Mark Mallia

Ħafna jafu lil Mark Mallia bħala persuna li ma taħsibhiex darbtejn biex tferra’ dak li tħoss fuq il-midja. U dan Mallia jagħmlu wkoll fix-xogħol tal-arti tiegħu. F’dan ir-rigward, fil-wirja Manimal, Mallia jilħaq l-ogħla mod ta’ espressjoni artisika mwaħħda mal-osservazzjonijiet tiegħu tas-soċjetà.

B’mod ġenerali l-artisti huma meqjusa bħala persuni sensittivi, iżda dan jgħodd perfettament għal Mallia, li jixtarr u jiġi affettwat b’dak li jixxandar fl-aħbarijiet, dak li jinnota kull fejn imur u l-imġiba tal-bniedem f’sitwazzjonijiet differenti.

Ix-xogħol f’Manimal huwa frott ta’ dak li jħoss l-artist fir-rigward ta’ kif il-bniedem tilef il-libertà tiegħu, fi żmijijiet fejn ħafna mingħalihom li hawn ħafna libertà. Jinnota kif il-midja, is-soċjetà, ir-reliġjon u l-ħbieb fost oħrajn, ipoġġulna standards li impossibli li bniedem jilħaqhom. U jinnota li dan qiegħed jirriżulta fi frustrazzjoni żejda.

Il-qagħda politika, soċjali, reliġjuża, dak li jitqies moralment tajjeb u dak li le, kif il-bniedem qed jiġi skrutinizzat fil-pubbliku u bosta osservazzjonijiet oħrajn, donnhom ġiegħlu lil Mallia jistaħba f’ħabs li ħoloq hu stess għalih innifsu, fejn filwaqt li jħoss ċerta protezzjoni, iħoss ukoll frustrazzjoni u għeluq.

L-arti ta’ din l-esebizzjoni hija sempliċi iżda ta’ saħħa kbira, speċjalment meta wieħed jipprova jifhem il-messaġġ li jixtieq jgħaddi l-artist. Dan ix-xogħol huwa eżempju ċar ta’ kif ir-rwol ta’ arti valida u kontemporanja hija dik li tintuża biex ixxandar messaġġ u tqajjem kuxjenza.

Il-proġett Manimal huwa kkurat minn Etienne Farrell. L-esebizzjoni se ssir bejn is-16 u t-22 ta’ Ġunju 2023 f’Bozza Ħamra, 4, Strada Stretta, il-Belt Valletta, bieb ma’ bieb ma’ Trabuxu.

Dokumentarju dwar il-Presepju f’Malta jirbaħ premijiet prestiġjużi fl-Istati Uniti

Dokumentarju dwar il-Presepju f’Malta jirbaħ premijiet prestiġjużi fl-Istati Uniti

Dokumentarju dwar l-arti tal-Presepju f’Malta rebaħ ħames premjijiet fil-kompetizzjoni prestiġjuża Telly Awards fl-Istati Uniti. Id-dokumentarju, produzzjoni ta’ Cooke Media Group flimkien mal-Museum of the Bible f’Washington l-Istati Uniti, kien sar bl-għajnuna tad-Direttorat tal-Kultura u l-Ministeru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti, u l-Gvern Lokali.

Fid-dokumentarju, Nativity: The Art of Maltese Crib-Making, fost oħrajn jidhru presepji Maltin li kienu esebiti fil-Museum of the Bible f’Washington. Hemm ukoll diversi intervisti ma’ presepisti u esperti Maltin.
Id-dokumentarju rebaħ tliet Silver Telly Awards (li huma l-ogħla premju f’kull kategorija) bħala: Television-Editing: Official Listing; Television Writing: Official Listing; Television-Documentary: Long Form; u żewġ Bronze Telly Awards bħala: Television-Videography/Cinematography: Official Listing; u Television-Voiceover: Official Listing.

Fi stqarrija, id-Direttorat tal-Kultura feraħ lit-tim tal-produzzjoni għal dan l-għarfien li ngħataw, kif ukoll lill-presepisti Maltin li l-arti tagħhom kompliet tingħata aktar rikonoxximent madwar id-dinja.

Id-Direttorat irringrazzja lil dawk kollha li kienu nvoluti f’din il-produzzjoni u fakkar li l-kollaborazzjoni mal-Museum of the Bible f’Washington għadha għaddejja, tant li għall-Milied li ġej mistennija li jittellgħu numru ta’ presepji Maltin li se jkunu esposti bħala parti mill-esebiti tal-Museum of the Bible.

Il-presepju Malti huwa parti mill-inventarju nazzjonali tal-wirt intanġibbli ta’ pajjiżna.

Il-Ħabba tal-Għajn – Wirja tal-Arti mill-artist Alex Dalli

Il-Ħabba tal-Għajn – Wirja tal-Arti mill-artist Alex Dalli

Fis-sede tal-Malta Society of Arts fil-Belt Valletta, minn nhar il-Ħamis 8 ta’ Ġunju se tibda tittella’ wirja ta’ pitturi tal-artist Żabbari Alex Dalli.

Wara li diġà esebixxa f’wirjiet oħrajn, l-artist Alex Dalli, din id-darba se jtella’ il-wirja bl-isem ta’ Il-Ħabba tal-Għajn.

F’din il-wirja wieħed jista’ josserva tekniċi u stili differenti illi dan l-artist ta’ esperjenza kapaċi jħaddan. Nistgħu naraw pitturi kemm b’figurattiv kif ukoll oħrajn b’ mod astratt.

Se naraw ukoll pitturi li l-ħsieb tagħhom huwa dwar episodji li l-pittur għadda minnhom matul is-snin, fosthom it-tbatija fit-tfulija.

Il-wirja Il-Ħabba tal-Għajn hija mtella’ mill-kuratur Gabriel Zammit. Din tinkludi ukoll interventi poetiċi minn Michael Zammit.

Inħeġġukom iżżuru din il-wirja illi se tittella’ bejn it-8 u 28 ta’ Ġunju

L-artist Steve Farrugia jpitter b’mod preċiż lil missieru Joe d-Dulli!

L-artist Steve Farrugia jpitter b’mod preċiż lil missieru Joe d-Dulli!

F’dawn l-aħħar snin skoprejna li minbarra li huwa mużiċist, Steve Farrugia huwa wkoll pittur mill-aqwa.

Fuq il-paġna ta’ Facebook tiegħu, Steve, li huwa wkoll iben l-atturi u x-xandara Veronica u Joe d-Dulli, qasam pittura speċjali li għadu kif spiċċa jpitter, li turi x-xbiha preċiża ta’ missieru d-Dulli.

Ix-xogħol dettaljat ta’ din il-pittura jirrifletti fuq ix-xebħ impressjonanti ta’ wieħed mill-personalitajiet tant maħbuba, id-Dulli.

X’jidhirlek minn din il-pittura?

Skultura mill-artist Mark Borg li tirrappreżenta s-sbuħija u l-kuraġġ tas-sess femminili

Skultura mill-artist Mark Borg li tirrappreżenta s-sbuħija u l-kuraġġ tas-sess femminili

F’kuntatt li għamilna mal-artist Mark Borg, kellimna dwar l-aħħar skultura tiegħu, li hija waħda partikolari ħafna.

Eva hija skultura maħduma kollha kemm hi minn materjal riċiklat. Il-forma eleganti u senswali tal-mara fl-iskultura tirrappreżenta s-sinfonija, is-sbuħija, is-saħħa u l-kuraġġ tas-sess femminili.

“L-iskultura hija maħduma minn woxers riċiklati li huma wweldjati flimkien. Il-filugran huwa magħmul minn ram isfar li ġie mdewweb u maħdum minn skrataċċ. Wara ngħata l-forma ta’ wajer biex b’hekk ikun jista’ jinħadem ir-rizzol u l-vultar, żewġ elementi essenzjali li jintużaw biex jinħadem il-filugran. Eva hija skultura sostenibbli li biha qed noffru tama ġdida għas-snajja’ tal-filugran li maż-żmien qiegħda tmut,” spjegalna Mark Borg.

Mark Borg, ilu jaħdem din is-snajja’ minn mindu kellu 13-il sena u huwa magħruf għall-arti kontemporanja u kinetika fil-qasam tiegħu.

Wirja Kollettiva ta’ Arti b’risq Smiling with Jerome

Wirja Kollettiva ta’ Arti b’risq Smiling with Jerome

Nhar is-Sibt 27 u l-Ħadd 28 ta’ Mejju se tkun miftuħa għall-pubbliku wirja kollettiva ta’ arti fir-Razzett tal-Markiż, il-Mosta, b’risq Smiling with Jerome.

Dwar din il-wirja tkellimna ma’ Josette Frendo, omm Jerome li għalih hija msemmija l-NGO Smiling with Jerome.

Għaliex isir il-ġbir ta’ fondi?

Aħna ngħinu u nappoġġjaw mijiet ta’ persuni li jkollhom dijanjosti ta’ mard serju: prinċipalment dawk li jkollhom il-kanċer.

Aħna NGO żgħira, u għaldaqstant m’għandniex fondi biex norganizzaw maratoni fuq it-TV. Għal dawn ikunu meħtieġa eluf ta’ ewro biex jitħalsu terzi, fosthom stazzjonijiet tat-TV, u l-personnel involuti fil-ġbid tal-filmati, l-editjar, eċċ.

Smiling with Jerome tgħin u tappoġġja tfal li għandhom mard rari, jew diżabbiltà, jew kundizzjonijiet severi. Aħna nemmnu li hu meħtieġ li tgħin lill-familja kollha, u mhux biss lill-pazjent, għax li jkun hemm, jaffettwa lil kulħadd u mhux lill-individwu biss. Għaldaqstant, norganizzaw avvenimenti kontinwament matul is-sena. Dawn kollha jkunu bla ħlas, u għal kulħadd.

Xi avvenimenti oħra li organizzajtu?

Aħna dejjem nippruvaw inferrħu lil dawn il-familji. Ix-xahar li għadda, ngħidu aħna, offrejna PhotoShoots tal-Familja b’xejn, kif ukoll trattamenti tas-sbuħija b’xejn, għal dawn il-familji.

Matul is-sajf noffrulhom, dejjem b’xejn, vjaġġi bid-dgħajsa, ikliet, u anke ġranet mal-pixxina, jew f’xi Lido. Nagħtuhom ukoll ġranet f’farmhouses, kunċerti, spettakli, festi, sessjonijiet ta’ kif jinħadem il-fuħħar, rigali personalizzati għat-tfal, sfilati tal-moda, ħarġiet u taħditiet edukattivi… figolli u bajd tal-Għid għal kull tifel u tifla, u rigali oħrajn.

Ta’ min isemmi l-grupp True Heroes li diġà għandu aktar minn 300 membru. Il-membri kollha ta’ dan il-grupp għandhom lil xi ħadd maħbub li għandu mard serju jew rari, jew diżabbilità jew xi kundizzjoni. Norganizzaw dawn l-avvenimenti tant sbieħ għal dawn il-familji b’mod regolari.

Għaliex iddeċidejtu li torganizzaw din il-wirja kollettiva?

Din l-idea ġiet ippreżentata lilna mis-Sur Kris Debono, li huwa l-organizzatur ewlieni tal-Old School Studios, Malta. Qalilna li lest jgħin lill-NGO tagħna; għandna wkoll is-support tal-Kunsill Lokali tal-Mosta.
Id-dħul kollu minn dan l-avveniment se jkun b’risq l-inizjattiva tagħna ta’ Chemo Bags of Hope. Dawn huma basktijiet li jingħataw lill-pazjenti kollha tal-canċer, żgħar u kbar, li qegħdin fis-SAMOC (Ċentru tal-Onkoloġija Sir Anthony Mamo), kif ukoll lil dawk riferuti lilna minn Malta Hospice.

Din l-inizjattiva ġiet introdotta minna għall-ewwel darba f’Malta fl-2019. Il-Chemo Bags of Hope ikollhom fihom għadd ta’ oġġetti speċjalizzati, kollha approvati mill-Infermiera tal-Onkoloġija, li jkunu ta’ sostenn għall-persuni li għandhom il-kanċer, matul dawk is-sigħat ta’ kura twal ħafna, fiċ-Ċentru tal-Onkoloġija.
Il-kimoterapija u trattamenti oħra huma importanti, iżda daqstant ieħor hu l-Benessri Pożittiv tas-Saħħa Mentali. Kull borża jkollha valura ta’ iżjed minn €60, iżda tingħata b’xejn lil kull pazjent fis-Swali 1 u 2, Rainbow Ward, Palliative Care, u Haematology Ward.

Din il-wirja, kif ser tkun differenti mill-wirjiet tal-arti tas-soltu?

F’din il-wirja tal-arti ser jieħdu sehem aktar minn 50 esebitur. Għandna artisti professjonali, kif ukoll dawk li jaħdmu l-artiġjanat; ġojjellerija, injam, ċeramika, bizzilla Maltija, ġebel, u xemgħa. Ser jkun hemm ukoll grupp ta’ studenti, u fotografi professjonali juru r-ritratti li ħadu.

L-oġġetti kollha se jkunu esposti għall-wiri, jistgħu jinxtraw minn dawk li jżuru l-wirja. Għalkemm bħala NGO niddependu ħafna mid-donazzjonijiet, napprezzaw il-fatt li biex jinħolqu x-xogħlijiet tal-arti, jieħdu ħafna ħin, passjoni, u spejjeż. Ilħaqna ftehim mal-esebituri kollha, li għal kull oġġett mibjugħ, jagħtuna mill-inqas 20% fuq il-bejgħ b’risq Smiling with Jerome.

Tkellimna wkoll mal-artista Judith Dingli, waħda mill-artisti li se jieħdu sehem f’din il-wirja.

Meta ħassejt ix-xewqa li tibda’ tpitter?

Ma kinitx xewqa jew deċiżjoni. Jien twelidt artista.

Minn tfuliti, kull fejn immur, dejjem inġorr miegħi lapsijiet u karti. Barra minn hekk, kont niddisinja l-ħwejjeġ fuq il-fidda tas-sigaretti li kont nieħu mill-pakketti li kien ikollu missieri Angelo, magħruf bħala Ġolinu. Hu kien artist ukoll, u iva, kont inħoss ġibda kbira lejn ix-xogħol artistiku tiegħu.

Ta’ età bikrija kont inħit il-ħwejjeġ għalija, u nagħmel it-tapizzeriji. Meta kont għadni l-iskola, ipparteċipajt f’diversi kompetizzjonijiet tal-arti.

Ħadt sehem f’wirja fil-Finlandja u ġejt l-ewwel fost 57 parteċipant; ingħatajt il-midalja tad-deheb, u diploma. Attendejt diversi korsijiet fost il-MCAST, u l-Malta Society of Arts.

Dawn l-aħħar għaxar snin iddedikajt aktar ħin lit-talent tiegħi. Ħadt sehem f’diversi wirjiet f’Malta u f’Għawdex, u ipparteċipajt f’għadd ta’ wirjiet kollettivi. S’issa kelli wkoll żewġ wirjiet solo; l-ewwel wirja kien jisimha Shadow. Kienet iddedikata lill-mibki missieri, għax hu kien, u dejjem ser jibqa’, id-dell tiegħi. Għalkemm m’għadux miegħi fiżikament, għadni nħoss il-preżenza tiegħu meta nkun qed inpinġi. It-tieni wirja kienet kienet Ġuditta. Ġuiditta hija jiena, u l-pitturi esebiti fil-wirja kienu kollha ritratti ta’ nisa. Kull ritratt kien jirrappreżenta xi episodju ta’ ħajti.

Għandek xi medium jew xi stil preferuti?

Jien artista versatili. Esperimentajt b’diversi media – l-akwarell, l-akriliku, iż-żejt, il-pinna u l-linka, il-lapes, l-impasto, il-faħam tal-kannol, u anke materjal riċiklat. Bħalissa qed naħdem aktar bl-akriliku u l-impasto. Inpitter kemm en plein air, u fl-istudju; kemm still life, ritratti, u pajsaġġi. Naħdem fuq it-tila, l-injam, u materjal ieħor.

Jien persuna kreattiva ħafna. Il-kuluri huma ħajti, u jimlewni bl-enerġija. Il-pitturi kollha tiegħi huma vibranti u ikkuluriti ħafna. Il-forte tiegħi huwa pitturi semi astratti.

X’kien li ser tieħu sehem f’din il-wirja għall-karita?

Rajt l-avviż tal-avveniment ta’ Smiling with Jerome fuq Facebook. Meta jkun hemm avveniment speċifikament għall-karità, nappoġġjah b’qalbi kollha. Nemmen li l-kuntentizza tiġi meta ngħinu lil xulxin.

Kelma tal-aħħar?

Il-motto tiegħi huwa “Qatt tinsa minn fejn bdejt”.

Id-dħul għal din il-wirja huwa b’xejn.

Ħinijiet: Is-Sibt 27 ta’ Mejju: 9.00a.m. – 12.00a.m. u 5.00p.m – 8.30p.m.Il-Ħadd 28 ta’ Mejju: 10.00a.m. – 6.00p.m.

Enable Notifications OK No thanks