Select Page
Wirja tal-arti li tirrappreżenta l-effetti ta’ diżinformazzjoni mill-midja dwar il-gwerra

Wirja tal-arti li tirrappreżenta l-effetti ta’ diżinformazzjoni mill-midja dwar il-gwerra

Inaction is a Weapon of Mass Destruction huwa proġett tal-arti, bi pjan li jixħet dawl fuq kif il-proċessi tal-midja użati sabiex iferxu informazzjoni dwar il-gwerra u l-effetti tagħha fuq min qiegħed isegwi.

Ix-xogħol jirrifletti l-preokkupazzjoni tal-artist bil-bdil, editjar jew manipulazzjoni tal-informazzjoni li tasal għand in-nies li jinsabu ‘l barra miż-żona ta’ kunflitt. Il-perikli li jinħolqu minħabba informazzjoni ħażina mferxa mill-midja, huma serji. Dan għaliex joħolqu impatt qawwi fuq l-opinjoni pubblika fuq kwistjonijiet ta’ għajnuna umanitarja u interventi militari bbażati fuq gideb u nofs veritajiet.

L-għan ta’ dan il-proġett hu li jipprovoka lill-ispettaturi permezz ta’ numru ta’ xogħolijiet analitiċi, ironiċi u kultant anke permezz ta’ xogħol ċiniku bbażat fuq sitwazzjonijiet fattwali; stampi fittizzji u anke xogħol teoretiku. Esperti differenti mill-oqsma tal-ġurnaliżmu, films, arti, edukazzjoni u mix-xena militari qegħdin jikkontribwixxu ukoll f’dan il-proġett, permezz ta’ taħditiet u workshops.

Din il-wirja mill-artist Darren Tanti, u kurazzjoni ta’ Melanie Erixon, qed tittella’ ġewwa Spazju Kreattiv, il-Belt Valletta u ġewwa l-Kamra ta’ Fuq, l-Imqabba, sal-4 ta’ Diċembru.

YFES – Wirja tal-arti mill-artista Jo Dounis

YFES – Wirja tal-arti mill-artista Jo Dounis

YFES se tkun wirja li fiha wieħed se jara xogħlijiet ta’ arti ġodda u fi stili differenti milli s-soltu Jo Dounis toħloq.

YFES, hija kelma Griega li tfisser tessuti. L-użu ta’ din il-kelma tirrifletti s-snin twal li l-artista għexet il-Greċja u permezz ta’ din il-wirja qiegħda tenfasizza triq ġdida fil-karriera artistika tagħha.

Dounis tuża metodi sottili, mexxejja, toħloq sens fluwidu permezz tal-arti tagħha, li hi popolari għalih. Iżda f’din il-wirja se ttina sorpriża għax se naraw teknika kompletament differenti.

F’din il-kollezzjoni l-ġdida, l-artista se tesplora varjetà ta’ tessuti sabiex toħloq xogħol inkredibbli li wieħed ikollu jmiss sabiex japprezza u jesperjenza postijiet idilliċi jew spazji fi żmien partikolari. Mhux se naraw figuri umani, u dawn il-postijiet mhux mittifsa, jekk huma pajsaġġi, xeni tal-baħar, spazji u atmosferi, huma kollha maħluqa mill-immaġiazzjoni profonda u armonjuża tal-artista. Manipulazzjoni ta’ kuluri u ta’ dwal, li jittrażmettu ħsus surreali, ħsus li qiegħed tiġi trasportat f’dinja alternattiva, dinja Utopiku.

Din il-wirja hija kkurata minn Melanie Erixon u qed tittella’ ġewwa Gemelli Art Gallery, Ta’ Qali Crafts Village, u għandha miftuħa għall-pubbliku sas-26 ta’ Novembru 2022.

Ħinijiet tal-ftuħ:
Mit-Tnejn Sal-Ġimgħa: mis-7:00 sat-15:00
Is-Sibt: mid-9:00 sa nofsinhar.

L-idejn jirriflettu l-emozzjonijiet tal-konsegwenzi f’diversi sitwazzjonijiet

L-idejn jirriflettu l-emozzjonijiet tal-konsegwenzi f’diversi sitwazzjonijiet

AFTERmath hija wirja tal-arti li se tkun għall-wiri fil-bini tal-Parlament Malti, il-Belt Valletta, wara li inqas minn xahar ilu kienet qed iżżejjen l-aktar parti prominenti tal-Parlament Ewropew fi Brussell. Ix-xogħol jitratta l-gwerra li għaddeja bħalissa fl-Ukrajna.

Ritratt: Keith Darmanin

Fil-qofol tal-kunflitt, l-artisti Mark Mallia u Etienne Farrell jeżaltaw l-importanza li nħarsu lejn dak kollu li jagħmilna umani, u li qiegħed jiġi mhedded u mkasbar. Ix-xogħol jindirizza kif dan il-kunflitt qiegħed jolqot lil kulħadd, ġej minn fejn ġej, speċjalment lil ċittadini Ewropej.

F’dan ix-xogħol, l-artisti użaw l-idejn biex jirrappreżentaw lill-bniedem f’diversi sitwazzjonijiet li qiegħed iġarrab sforz tal-kunflitt, li qiegħed jinħass anke f’pajjiżna. Temi bħal biża’ u ansjetà, l-għoli tal-ħajja, u fuq kollox tama, huma ftit mis-suġġetti li jidhru fit-13-il biċċa xogħol li se jkun hemm għall-wiri.

Min hu interessat li jattendi għall-ftuħ tal-wirja, jista’ jikkuntattja direttament lil Mark Mallia jew Etienne Farrell fuq messaġġ privat fuq Facebook Messenger. Il-wirja qed issir b’kollaborazzjoni mal-MEP Alex Agius Saliba.

Il-ftuħ se jsir nhar il-Ġimgħa li ġej, 18 ta’ Novembru u se tibqa’ miftuħa sat-28 ta’ Novembru.

Għal aktar dettalji, segwi l-paġna Mallia – Farrell | Mqabba | Facebook

Min se jmut l-ewwel Ġorġ jew Lina?

Min se jmut l-ewwel Ġorġ jew Lina?

Fil-ħajja mhux lakemm tifred il-komiku mit-traġiku, tidentifika kif tibda ġrajja ta’ mħabba, jew fejn tieqaf ir-realtà u timraħ il-fantażija.  Daqshekk ieħor il-bniedem m’għandux il-ħila jgħid meta jkun il-waqt preċiż meta jiżżerżaq fid-dinja tal-ħolm.  Saħansitra sar iebes biex jingħażlu l-fatti mill-istħajjil. U ġieli wkoll jkun lubien, bejn rieqed u mqajjem.  

Ix-xogħol teatrali li jmiss ta’ DWAL ĠODDA, LUBIENA, miktub minn Martin Gauci, jistħarreġ ġrajja ta’ mħabba bejn Ġorġ u Lina tul is-snin, ix-xewqat tagħhom u ta’ wliedhom, u kemm jistgħu jmorru żmerċ is-sindikajri tal-inħawi li mingħalihom jafu kollox dwar x’inhu għaddej madwarhom. U magħhom jidħol ukoll persunaġġ misterjuż, id-Dott.


Kulħadd mingħalih jaf kollox dwaru, waqt li hu stess mhux dejjem ikun jaf fejn qiegħed.  U kollox jinħema f’Dar Ġorġ u Lina li tagħti fuq il-pjazza tal-ħajja bejn ilbieraħ, illum u għada.

Kulħadd iġorr miegħu l-għaqbut jew bizzilla tal-ġrajjiet imgħoddija; filwaqt li kollox jidher li jibqa’ l-istess, ikun qed jinbidel.

Għalkemm bidla mhux bilfors tfisser żvilupp, iżda biex iseħħ żvilupp jeħtieġ tinħema bidla. U kif tidħol Angie biex jitnaddaf it-trab li jista’ jkun inġema’ tul is-snin?

Id-Dwal Ġodda għandhom ħabta jippreżentaw xogħlijiet li mhumiex lineari. Jerġa’, tul LUBIENA, l-udjenza trid tkun biex tħoll u tgħaddad it-trufijiet mifruxa.  (Saħansitra jaf tkun mħajra tissoponi min qabel min se jmut l-ewwel bejn Ġorġ u Lina.)

L-Għaqda Dwal Ġodda ilha snin tirsisti biex twassal ħidmietha teatrali li waqt li tagħti gost, toqros lill-udjenza.  Bil-produzzjoni LUBIENA tħajjarha ma tibqax hi wkoll lubiena, ħalli tiskopri kif il-palk jixhed kif fil-ħajja mhux bilfors kollox għandu jibqa’ kif inhu.

DWAL ĠODDA jistiednu lill-udjenzi għal LUBIENA, f’ambjent familjari, fi Spazju Teatrali, ftit passi ‘il bogħod mill-pjazza ta’ Ħal Għargħur,  mill-Ħamis 17 sas-Sibt 19 ta’ Novembru fit-8 ta’ filgħaxija. Imbagħad il-Ħadd 20 ta’ Novembru ir-rappreżentazzjoni tkun fit-6.30 ta’ filgħaxija.

Booking qabel hu meħtieġ fuq dawn id-dettalji:

www.facebook.com/dwalgoddatheatre/

 dwalgoddatheatre@gmail.com

mob: 79014804 / 79092624

Riċerka mill-Università ta’ Malta interpretata permezz tal-Arti Viżwali

Riċerka mill-Università ta’ Malta interpretata permezz tal-Arti Viżwali

L-artista Etienne Farrell ħadmet ma’ grupp ta’ riċerkaturi mill-Università ta’ Malta, bil-ħsieb li jinħoloq aktar interess fir-riċerka li wettqu.

L-Early Childhood and Primary Education Research Group mill-Universita ta’ Malta, irriċerka kif l-Edukazzjoni tista’ u għandha titjieb grazzi għall-esperjenzi tal-Covid-19. Ir-rapporti li se jiġu ppublikati nhar il-Ħamis li ġej 10 ta’ Novembru, fl-Università ta’ Malta, se jkunu akkumpanjati minn installazjoni tal-arti li mistennija twassal ir-riċerka b’mod aktar viżiv u kreattiv.

Etienne Farrell, li għal diversi snin ħadmet ukoll fil-qasam edukattiv, stqarret kif dan il-proġett għaqqdilha żewġ dixxiplini li studjat u rriċerkat dwarhom; l-arti u l-edukazzjoni. Fost l-oħrajn, ix-xogħol juri li minkejja li t-teknoloġija hija għodda importanti ħafna għat-tagħlim, xejn ma jiżboq l-interazzjoni personali bejn l-għalliem u l-istudent, biex it-tagħlim jilħaq il-milja tiegħu.

Ir-riċerkaturi mill-Fakulta tal-Edukazzjoni huma Dr Charmaine Bonello, Dr Rosienne Camilleri, Dr Josephine Deguara, Dr Josephine Milton u Dr Tania Muscat.

Għal aktar tagħrif sabiex tattendi għat-tnedija u żżur l-installazjoni tal-arti, idħol fil-paġna: https://fb.me/e/3Gc8FSt7o

Id-dramm Kull Ġieħ u Glorja lura fuq il-palk wara 22 sena!

Id-dramm Kull Ġieħ u Glorja lura fuq il-palk wara 22 sena!

L-istorja ta’ Kull Ġieħ u Glorja sseħħ f’żewġ lokalitajiet u f’żewġ żminijiet differenti. Il-personaġġi ta’ din l-istorja huma kollha fil-qasam reliġjuż – is-sorijiet tal-klawsura li ħajjithom iddur ma’ dak li kif jgħidu huma stess “dak li jipposjedi lil qlubna” u t-tmexxija ekkleżjastika tal-affarijiet straordinarji tal-Vatikan.

Malta: F’kunvent tas-sorijiet tal-klawsura, tal-Ulied Foqra tal-Qalb ta’ Marija fil-bidu tas-snin sebgħin. F’dan il-kjostru enormi li jesa’ ‘il fuq minn mitejn soru, issa baqa’ biss tlett sorijiet. Madre Marija Liliana, Swor Maria Anna u Swor Maria Lorenzina, t-tlieta mdaħlin fiż-żmien. Ħajjithom issa kienet saret diffiċli, bejn in-nuqqas ta’ saħħa u bejn li n-nuqqas ta’ sorijiet, quddiemhom tfaċċaw ħafna problemi li ma’ setgħux jiġu evitati. Madanakollu, id-Djoċesi Maltija ta’ dak iż-żmien ma’ setgħetx tħalli dan il-kjostru miftuħ, għalhekk kien intbgħat, Dun Giovanni Zammit biex jgħarraf lill-Madre dwar id-deċiżjoni li ttieħdet. Deċiżjoni li ma’ kinitx riversibli .. dik li jingħalaq għal kollox dan il-kjostru. Swor Marija Liljana ppruvat minn kollox biex iddawwar din id-deċiżjoni, iżda l-perseveranza ta’ Dun Giovanni Zammit, saċerdot żagħżugħ b’ambizzjonijiet kbar, ma ta l-ebda tama lill-Madre biex din il-klawsura tibqa’ miftuħa.

Ruma: Il-Vatikan. Tletin sena wara, fl-uffiċju tal-Kardinal Rubini, fil-Vatikan kien hemm stennija għall-Arċisqof Malti Dun Giovanni Zammit li ngħata l-parir li jmur Ruma, wara li bagħat fax, fuq każ ta’ mirakli, li kienu qed isiru bl-interċessjoni ta’ soru midfuna fil-klawsura tal-Ulied Foqra tal-Qalb ta’ Marija. Il-mezzi tal-komunikazzjoni kienet qed taffettwa d-Djoċesi u l-poplu beda jinġabar madwar il-monasteru fejn kienet midfuna din is-soru. Waqt li jkun qiegħed jirrankonta l-istorja ta’ din il-Madre nindunaw, li kien propju hu, l-Monsinjur Giovanni Zammit li kien ta l-ordni li jagħlaq dan il-monasteru.

Minn dak il-jum, li fih iż-żagħżugħ Giovanni Zammit ta l-aħbar lill-Madre Liljana fuq l-għeluq tal-kjostu, il-ħsieb tagħha kien biss biex tibqa’ hemm ġew sal-aħħar nifs ta’ ħajjithom, hekk kif kienu wegħdu meta daħlu fih tant snin qabel. Issa li kien l-Arċisqof ta’ Malta, Giovanni Zammit, sab ruħu quddiem il-Kardinal Paolo Rubini, il-Kap tas-Segretarjat tal-Affarijiet Ekkleżjastiċi Straordinarji tal-Vatikan, fejn kellu jirrakkonta dak il-jum li mar lura fil-kjostru jkellem lill-Madre, u quddiemu ra dak li kellu jtaqqallu qalbu għal aktar minn tletin sena sħaħ.

Kull Ġieħ u Glorja huwa dramm fuq kitba ta’ Joseph Vella Bondin u fuq direzzjoni ta’ Tanya Agius Borg. Fl-1999, dan id-dramm rebaħ l-ewwel premju fir-IV Edizzjoni Konkors Kitba għall-Palk Francis Ebejer organizzat mid-Dipartiment tal-Kultura fil-Ministeru tal-Edukazzjoni ta’ Malta u nħadem l-ewwel darba fit-Teatru Manoel fit-13 ta’ Ottubru tal-2000.

F’Novembru li ġej, tnejn u għoxrin sena wara, dan id-dramm se jerġa jittella’, din id-darba fit-Teatru Metanoia f’Ħal Luqa, magħruf ukoll ta’ Skene, nhar is-Sibt, il-5 ta’ Novembru fis-19:30 u l-Ħadd, is-6 ta’ Novembru fil-17:30.

Jieħdu sehem f’dan il-kapolavur teatrali l-atturi Rita Camilleri, Shawn Ciantar, Silvio Axisa, John Suda, Ryan Mark DeBattista, Maria Spiteri u Marie-Clare Sammut, fuq produzzjoni ta’ SEVEN8 Creative Troupe. Dan id-dramm se jsir b’risq ALSMalta. Għal aktar tagħrif wieħed jista’ jċempel fuq 99406792 jew 99096677.

Enable Notifications OK No thanks