Select Page
Anke Jien (It-tieni parti minn erbgħa) – Rakkont minn Sharon Calleja

Anke Jien (It-tieni parti minn erbgħa) – Rakkont minn Sharon Calleja

Meta saru jafu bir-relazzjoni tagħna, il-ġenituri tagħha xejn ma kienu ħadu pjaċir.
“Inħobbok, Amelia………..” għidtilha dakinhar, eżatt malli erġajna wasalna quddiem ir-rixtellu.
U dakinhar, fetħitu b’idejha tirtogħod, għamlet pass ‘il ġewwa u waqfet għal ftit mingħajr ma kellmitni.
Kont indunajt li dik il-lejla, Amelia ma kinitx bħas-soltu. Is-soltu konna nidħqu. Niċċajtaw flimkien. Tħabbilli xagħri iswed, innukklat u folt.
Iżda dakinhar kont innutajt li Amelia kienet differenti. Kwieta wisq.
“Se jkolli nitlaq,” qaltli dak il-ħin, mingħajr ma daret tħares lejja.
Kieku għaddiet karozza riħ, laqtitni u sabtitni mal-faċċata tad-dar opposta ma kontx inħoss l-istess uġigħ li kont ħassejt dak il-ħin.
“X’inti tgħid, Amelia?”
Għal mument xtaqt li kont smajt ħażin.
“Ommi u missieri bagħtuni kulleġġ barra minn Malta.”
Ħassejt nifsi jinqata’.
U Amelia baqgħet ma daritx tħares lejha. Kont naf li kienet qiegħda tibki. Smajt leħinha miksur, rajt saqajha jirtogħdu. U dak il-ħin, rajt il-fossa taċ-ċurkett li kont xtrajtilha jien ileqq mad-dawl oranġjo tat-triq.
“Meta? U meta tiġi lura?”
“Ħames snin tal-inqas…………….”
“Niġi miegħek…………niġi narak, noqgħod hemm. Niġi. Toqgħodx tinkwieta……………”
“Jason,” qaltli bilkemm tinstema’. “Se jkollna nieqfu. Daqshekk.”
U dak il-ħin, ħassejt l-art tiblagħni u tkaxkarni fl-abbissi fittizji ta’ moħħi.
“X’inti tgħid? Għax qed tgħidli hekk?” staqsejtha b’għoqla fi griżmejja.
“Għax ma jridunix miegħek. Se jibgħatuni minħabba fik,” qaltli.
“Imma inti xorta waħda………………..jien inħobbok………” għidtilha, inħoss il-kesħa f’ġismi kollu, hekk f’salt wieħed.
“Ma nistax nibqa’ miegħek, Jason!” qaltli.
U dak il-ħin daret tħares lejja.
Inħsadt.
Wiċċha kien jidher deċiż.
Kienet iddeċidiet li titlaqni!
“Amelia……………”
“Nibqa’ nħobbok, Jason. Imma bejnietna spiċċa kollox. Tittamax fija………………”
“Nibqa’ nistennik! Naħliflek!” għidtilha u tant kemm għafast snieni ma’ xulxin li ħassejt il-ħanek juġgħani.
“Għix ħajtek. Mingħajri.”

Ir-rakkont ikompli l-ġimgħa d-dieħla…

Anke Jien (L-ewwel parti minn erbgħa) – Rakkont minn Sharon Calleja

Anke Jien (L-ewwel parti minn erbgħa) – Rakkont minn Sharon Calleja

Lilha biss bqajt inħobb.
Amelia.
Għalkemm kienu għaddew ħmistax-il sena mill-aħħar li kont rajtha, kont għadni niftakar kollox fuqha.
Ir-riħa tfuħ ta’ xagħarha.
Dawk l-għajnejn kbar ileqqu.
Ħaddejn ruxxana meta konna ninħabbu.
Leħinha.
Anke l-forma ta’ subgħajha delikati u puliti kont għadni niftakar.
Għalija kienet id-dinja.
Għalkemm meta ltqajna kont għadni daqxejn ta’ ġuvni baħnan, moħħi fix-xalar u d-divertiment, malli bdejt noħroġ magħha ħassejtni ninbidel. Ħassejt li ridtha tkun marti għal dejjem.
Tiegħi. Tiegħi biss.
“Inħobbok Amelia,” kont ngħidilha kull filgħaxija qabel ninfirdu u naraha dieħla fid-daħla tar-rixtellu tad-dar il-kbira fejn kienet tgħammar flimkien mal-familja tagħha.
U hekk kif kienet tagħmel dejjem, kienet tieqaf bilwieqfa, iddur tħares lejha u f’dik il-ħemda tat-triq mudlama…………”anke jien……….” kienet tlissen.
Titbissem. U titlaq tiġri.
Perfett.
Dak il-ħin, għalija kien ikun perfett.
Ma kontx nagħti kas jekk kien ikun il-bard, ir-riħ, ix-xita…………..
Amelia kienet tħobbni.
U dak biss kien jimporta.
Dak il-Milied kont tajtha l-isbaħ rigal li qatt kienet qalgħet.
Ifhem, hi hekk kienet qaltli, waqt li bdiet iżżomm il-kaxxa żgħira f’idejha jirtogħdu, tiftaħ b’ġentilezza l-karta kkulurita li kien hemm madwarha u tħares lejn il-fossa kbira li kien hemm fuq il-wiċċ taċ-ċurkett.
Fossa bajda. Djamant.
Ma kontx għidtilha dakinhar.
Ma kontx għidtilha li biex nixtrilha dak il-ġojjell, kont ksirtha għal ftit żmien ma’ missieri għax kont begħt xi għodda li kelli fil-garaxx.
“Qalbi……………” kienet qaltli.
U peress li kienet toqgħod maġenb tagħna, kont erġajt wassaltha lejn darha bil-mixi.
“Inħobbok……….” erġajt lissint minn taħt.
“Anke jien, Jason……………” weġbitni, leħinha qisu balzmu fiż-żiffa ta’ dik il-lejla xitwija.
Imma l-affarijiet mhux dejjem imorru kif inkunu ppjanajnihom.
Fil-ħajja, tippjana mod u ġieli jiġri l-oppost.

Ir-rakkont ikompli l-ġimgħa d-dieħla…

Il-Ktieb tal-Mużika (Ir-raba’ u l-aħħar parti) – Rakkont minn Sharon Calleja

Il-Ktieb tal-Mużika (Ir-raba’ u l-aħħar parti) – Rakkont minn Sharon Calleja

U jekk le, jekk le, forsi Abigail kellha namra għat-tpinġija u ma kienx jaf……..
Qabad il-ktieb u telaq ‘il barra. Mar id-dar ta’ zitu. Iz-zija tiegħu kienet waħda mill-għalliema li kienet għallmet f’dik l-iskola tal-mużika, fejn kien jattendi hu meta kien żgħir.
“Dik x’kien sar minnha Amanda?” staqsiha.
“Amanda…….” qaltlu xi ftit imbikkma, hekk malli għamlitlu bela’ kafè u poġġew bilqiegħda fuq il-parapett quddiem veduta li tgħaxxqek.
“Amanda kienet waqfet tiġi l-iskola tal-mużika malli bdejna l-ħames sena……..tiftakar?” staqsietu.
“Le. Ma kontx nagħti kasha.” Leħnu kien xott. Ma kienx jaf għala lil Amanda qatt ma kien jaħmilha. Qatt ma kellu grazzja magħha.
“Iva, kienet waqfet milli tiġi.”
“Grazzi,” qalilha.
“Paolo….” għajtitlu, eżatt malli kien wasal lejn il-bieb ta’ barra ta’ darha. “Dak il-ktieb fil-ħames sena konna nużawh.”
Paolo għamel żmien jhewden fuq il-ktieb tal-mużika. Iżda l-mistoqsijiet tiegħu baqgħu mhux imwieġba.
Sakemm………
Sakemm iltaqa’ ma’ sieħbu Danny.
Danny kien ġie għandu bla ħsieb, fetħu tnejn birra u qagħdu jirrilassaw ftit fis-salott.
Għal mument, Paolo kien nesa dwar il-ktieb u dak kollu li kellu x’jaqsam miegħu.
“Ara dak!” daħaq Danny hekk xħin rah fuq it-tavolin. “Il-ktieb li bdejna nitgħallmu fuqu.”
“Int tiftakarha lil Abigail?” staqsieh Paolo.
“U żgur! Min ma jiftakarhiex lil Abigail?” staqsieh sieħbu bi tbissima. “Tiftakar, inti kont tilgħab il-futbol dak iż-żmien? Domt ġimgħa biss għax xbajt? U kont laqqatt xi daqqa ta’ ballun f’nofs wiċċek?”
“Insejt madoff…….”
“Insejt? U ajma! Kellek flokk b’numru ħamsa fuqu! Ara kemm niftakar!”
Paolo donnu kesaħ għal dawk il-kelmiet.
Jiġifieri dik it-tpinġija……..forsi……jista’ jkun……….
“U lil dik Amanda tiftakarha?” staqsieh Paolo taqbdu r-rogħda.
“U żgur li niftakarha, Alla jaħfrilha.”
“Mietet?”
“U ejja Paolo fejn qed tgħix?” staqsieh sieħbu. “Insejt? L-aħħar darba li konna rajniha hu meta inti kont tfajtilha d-dudu tal-ħarir ġol-ikel! U kienet telqet ‘il barra tibki!”
Paola ħass ix-xfar t’għajnejh jaħarquh.
“U kienet tajritha karozza………” qallu. “Insejt?”
“Ma kontx naf.” Ħass l-għaraq ixoqq għalih.
“Tgħidx kemm kienet tiffansjak dik! Insejt kemm kienet tħarislek?”

M’għadnix nagħrafhom.. – Poeżija riflessiva minn Joe Debono

M’għadnix nagħrafhom.. – Poeżija riflessiva minn Joe Debono

Fuq il-profil ta’ Facebook tiegħu, Joe Debono, magħruf aktar bħala James Bondin qasam poeżija emozzjonali u riflessiva miktuba minnu stess dwar l-effetti li qed tikkawża fuqu u fuq ħajtu l-marda tal-ALS.

M’għadnix narafhom
M’għadnix narafhom dawn dirgħajja….
Li tant għannqu ħbieb tul is-snin
U taptpu kuraġġ fuq l-ispallejn
Li kaħħlu, u żebgħu u sammru f’injam
U sewwew fejn kien hemm għalfejn.
L-idejn li lagħbu tennis, subbuteo u darts
U għoddew tant flus u għamlu kontijiet
Li kitbu il-lottu bil-karta saħħara
U harbxu tant stejjer u ħsiebijiet
… Illum mejtin
M’għadnix narafhom dawn riġlejja….
Li ġrew wara l-ballun bil-ħeġġa,
U telgħu u niżlu slielem tul is-snin
Li qadfu b’saħħa biex gawdejt il-baħar
Li żifnu mal-kollegi f’xi festin
Li mxew fil-Vatikan u ħdejn l-Akropoli,
Li żżerżqu fuq silġ iebes tal-Islanda
U telgħu fuq l-Etna u l-Vesuvju
U daru mal-imtieħen tal-Olanda
…. Illum bla saħħa.
M’għadnix nagħrfu dan leħni…
Li tant tkellem ma nies bil-kelma t-tajba
U spjega tant prinċipji, ħfief u tqal,
Li qara, rrexta u drabi ukoll kanta
U daħħaq ħafna nies, il-kbar u t-tfal.
Li irrakkonta fatti mill-Istorja,
Imħallta ma xi leġġenda Maltija
B’ilsna barranin biex min iżurna,
igawdi ta’ pajjiżna is-sbuħija
…. Illum imkarkar.
Qed nagħraf biss dan moħħi…
Li għadu joħloq u jtini l-idejat,
Li kif jitwieldu ituni l-enerġija.
U li b’għajnejja jħaddem il-kompjuter
biex bih nesprimi li għaddej ġo fija.
Dal-moħħ li jġedded il-memorji
U jġib tifkiriet sbieħ quddiem għajnejja,
li jgħini nifhem din il-kundizzjoni,
U li ħajti inbidlet iżda għada għaddejja
…. U jwennisni.
Joseph Debono
21.04.21

M

Passju – Ktieb ġdid minn Sharon Calleja

Passju – Ktieb ġdid minn Sharon Calleja

Għal dawk kollha li jħobbu jaqraw bil-Malti, żgur li s’issa ltaqgħu ma’ xi ktieb ta’ Sharon Calleja, li hija l-awtriċi ta’ Ċagħaq, Friefet, Pupa tal-Porċellana, Il-Kaxxa tad-Daqq u Rubini. Minn għada stess se joħroġ il-ktieb ġdid fjamant li għandu l-isem ta’ Passju, ippubblikat minn BDL Publishers San Ġwann.

Filwaqt li din is-sena stess, Sharon Calleja ggradwat u ġabet il-Warrant ta’ avukata, din l-awtriċi, produttriċi, direttriċi u attriċi kitbet ukoll diversi drammi teatrali f’bosta teatri lokali u anke skripts li nħadmu għat-televixin.

Dan is-sitt ktieb ta’ din l-awtriċi jeħodna fit-Tieni Gwerra Dinjija f’Malta u anke fl-Uganda, fejn għalkemm huwa marbut ma’ storja fittizja, fih ċerti eventi li huma marbutin ma’ dak li ġara tabilħaqq fi żmien missirijietna. Passju hija storja drammatika miżgħuda b’element senswali li huwa xi ftit differenti mill-kotba l-oħra ta’ Sharon Calleja. Dan ir-rumanz mirqum kemxejn ukoll b’intriċċi sopranaturali li jqanqlu l-kurżità sal-aħħar paġni sakemm tinkixef il-verità.

Passju huwa storja ta’ mħabba marbuta mal-Passju, logħba li għalkemm tagħmel parti mill-kultura Maltija, illum il-ġurnata nqatgħet xi ftit id-drawwa tagħha. F’dan ir-rumanz niltaqgħu ma’ Eva u l-imħabba ta’ ħajjitha – is-Surġent Maġġur Christopher Michael Steward. Wara li jibdlulha l-apparenza, Eva tispiċċa spija fuq il-Brigadier Frederick Ralph Henson u tgħix ħajja li mhix tagħha. Imma x’jiġri xħin tinkixef il-verità? Tgħid is-Surġent Maġġur kien verament mejjet? Min kien dak is-suldat misterjuż li kien salvalha ħajjitha? U x’jiġri dakinhar tat-tieġ tagħha?

Passju, minn għada fil-ħwienet tal-kotba ewlenin.

Il-Ktieb tal-Mużika (Ir-raba’ u l-aħħar parti) – Rakkont minn Sharon Calleja

Il-Ktieb tal-Mużika (It-tielet parti minn erbgħa) – Rakkont minn Sharon Calleja

Meta tkun tfal hux? Xħin kien jaraha tħares lejh fil-klassi; għaliex ħlief tħares lejh il-ħin kollu ma kinitx tagħmel, kien joqgħod jgħajjibha u jħarsilha bl-ikrah.
Issa ma setax jiftakar eżatt, imma lil Amanda dak iż-żmien tgħidx kemm kien jaqbad magħha u jgħid kontriha mat-tfal l-oħra.
Tgħid x’kien sar minnha dik? Kien ilu ħafna ma jisma’ fuqha jew jaraha x’imkien.
Il-kurżità ta’ min seta kien sid dan il-ktieb ġegħlitu jibda jqalleb minn paġna għal oħra forsi jara jekk dan il-ktieb kellux xi ħjiel oħra li kien jappartjeni lill-ewwel imħabba ta’ ħajtu u ċioè Abigail. Jew l-iktar tifla li kien jobgħod meta kienu tfal u ċioè Amanda.
Jew forsi ħadd minnhom.
Imma hekk xħin beda jqalleb, innota tpinġija fuq paġna vojta.
Tifel imħażżeż bil-lapes liebes flokk b’numru ħamsa fuqu.
Minjaf? Tgħid għal xiex kien dak…..? Forsi kien xi maħbub ta’ sid il-ktieb………beda jhewden waħdu.
Imbagħad qalleb erba’ paġni oħra u lemaħ tifla u tifel impinġijin flimkien, libsin donnu lbies ta’ tieġ…….
“Din riedet tiżżewweġ……” qal waħdu bi tbissima.
Issa l-kurżità kienet kibret. Tgħid il-ktieb…….
Imbagħad ftakar li lil Amanda ta’ sikwit kien jaraha tħażżeż fuq il-kotba.
Qalleb paġna oħra u ra tifel b’rasu maqtugħa u dudu tal-ħarir impinġi maġenbu.
Kompla jqalleb u fl-aħħar paġna ra tebut impinġi u tifla ġo fih.
Inħasad.
Dawn it-tpinġijiet kienu xi ftit turbolenti u għalkemm kienu mpinġijin b’mod sabiħ, donnhom kien fihom messaġġ.
Poġġa l-ktieb fuq l-iskrivanija u ħareġ fil-parapett ipejjep sigarett. Kienet qabditu r-rogħda jħares lejn dawk it-tpinġijiet.
Amanda.
Issa kien qed iħossu kważi ċert li Amanda kienet għamlithom. Ma kien jaf lil ħadd aktar b’dawk l-inizjali fir-raħal u li kienet tħobb tpinġi ħlief hi.

Il-ġimgħa d-dieħla…ir-raba’ u l-aħħar parti ta’ dan ir-rakkont…

Enable Notifications    OK No thanks