Select Page
Filmat: Interpretazzjoni mużikali b’xeni passjonali – Kurt Anthony u Lana Bowden

Filmat: Interpretazzjoni mużikali b’xeni passjonali – Kurt Anthony u Lana Bowden

Proprju ġurnata qabel Jum San Valentinu, il-kantant Kurt Anthony nieda l-interpretazzjoni tiegħu tal-kanzunetta popolari mis-snin 80 ‘Wicked Games’.

Kif semmejna aktar kmieni fuq skoperta.net, flimkien ma’ Kurt f’dan il-proġett naraw ukoll lil Lana Bowden li hija mudella u attriċi.

Dawn it-tnejn qed iwasslu l-messaġġ ta’ din il-kanzunetta b’mod li ma tantx aħna mdorrijin naraw lokalment.

Ix-xeni passjonali ta’ din l-interpretazzjoni jistgħu jkunu kontroversjali għal xi wħud, madanakollu jidher li diġà qed tintlaqa’ tajjeb minn ħafna.

Int x’jidhirlek minn din l-interpretazzjoni?

Filmat: “Can You Feel The Love Tonight” – Minn Ike u Kaya għal Jum San Valentinu

Filmat: “Can You Feel The Love Tonight” – Minn Ike u Kaya għal Jum San Valentinu

Wara s-suċċess li rnexxielhom jiksbu f’Malta’s Got Talent Ike u Kaya, iddeċidew li jkomplu jisirqu l-qlub b’interptretazzjoni tal-aktar kanzunetta li kellhom rispons dwarha, Can You Feel The Love Tonight, proprju għal Jum San Valentinu!

Ritratt meħud minn Joseph Agius

Xtaqu li jagħtu rigal lis-segwaċi u l-ammiraturi tagħhom permezz ta’ din l-interpretazzjoni flimkien mal-vidjo mużikali li għamlu grazzi għal Cyprian Cassar u Joseph Agius.

Filmat: Għalfejn Tħobbni Daqshekk? – Kanzunetta ġdida minn Philip Vella għal Jum San Valentinu

Filmat: Għalfejn Tħobbni Daqshekk? – Kanzunetta ġdida minn Philip Vella għal Jum San Valentinu

Lura f’Settembru tas-sena 2020, waqt l-44 edizzjoni tal-Għanja tal-Poplu, il-kantawtur Philip Vella nieda 60+, kollezzjoni ta’ 13-il-kanzunetta oriġinali bil-Malti, 12 li huma kompluti minn kollox u b’hekk jinkludu kemm mużika kif ukoll lirika, u waħda li tikkonsisti minn mużika biss, għaldaqstant strumentali.

Proprju jumejn qabel l-14 ta’ Frar, il-ġurnata tal-maħbubin jew inkella kif inhi magħrufa aħjar, Jum San Valentinu, Philip Vella ddeċieda li jniedi Għalfejn Tħobbni Daqshekk?. Kanzunetta b’lirika u mużika tiegħu stess, li fiha bħallikieku qiegħed jikteb ittra lil martu, fejn hu jsib lilu nnifsu perpless ‘il għala għażlet li dejjem tibqa’ miegħu jew li tara li dejjem ma jonqsu xejn, speċjalment meta ma jsibhiex faċli biex iħobbha bil-mod kif tħobbu hi.

“Ma niddejjaqx ngħid li din il-kanzunetta ktibtha għal omm uliedi, għal marti, dik il-persuna li dejjem emmnet fit-talenti tiegħi, li dejjem kienet hemmhekk warajja, anke meta forsi kont qalbi maqtugħha. Fl-istess ħin, naf ukoll li din il-kanzunetta jista’ jirrelata magħha kull min għandu dik il-persuna għażiża għalih.” iżid jgħid il-kantawtur Mellieħi, Philip Vella.

Għalfejn Tħobbni Daqshekk? hija s-6 kanzunetta mill-album 60+ wara Allura, Il-Verità, Rajt Raġel, Pa u l-aktar waħda riċenti, Ġenna u Infern li apparti li ndaqqet minn għadd ta’ stazzjonijiet tar-radju lokali, telgħet ukoll fil-quċċata tal-klassifika tal-Maltin.

Fil-jiem li ġejjin, intom tistgħu ssegwu din il-kanzunetta ġdida fuq diversi mezzi tax-xandir, permezz ta’ vidjo mużikali maħdum miż-żagħżugħ Nathan Abela li ġie ffilmjat ġewwa l-istudjo mużikali ta’ Philip Vella u li jinkludi wkoll xi messaġġi ta’ mħabba mibgħuta minn koppji differenti.

Għalfejn Tħobbni Daqshekk? bħal kumplament tal-album 60+ li hija tagħmel minnu, ġiet prodotta minn Sean Vella, filwaqt li hija disponibbli fuq is-siti diġitali iTunes u Spotify grazzi għall-ippubblikar diġitali tal-kumpanija Ġermaniża CAP-Sounds u promozzjoni t’Ironic PR & Artist Management.

Kurt Anthony u Lana Bowden….X’qed jagħmlu flimkien?

Kurt Anthony u Lana Bowden….X’qed jagħmlu flimkien?

Ftit tal-jiem ilu, il-kantant Kurt Anthony qasam ritratt fuq il-midja soċjali li qanqal daqsxejn kurżità. Fir-ritratt wieħed jista’ jara lil Kurt flimkien mal-mudella u attriċi Lana Bowden li konna rajna f’waħda mill-edizzjonijiet passati tat-‘talent-show’ ‘L-Isfida’. Kurt kiteb sempliċiment id-data ‘13.02.21’…

Imma x’se jiġri eżatt?

Kurt qasam ma’ skoperta.net aktar dettalji dwar dak li se nkunu qed naraw minn dawn iż-żewġ artisti.

”San Valentinu huwa jum li fih ħafna jiċċelebraw l-imħabba, ir-relazzjonijiet tagħhom, mhux neċessarjament żewġ miżżewġin jew żewġ għarajjes iżda għalija din festa ta’ kull tip ta’ mħabba li għandna niċċelebraw kuljum mhux darba fis-sena biss. L-imħabba bejn il-ġenituri u l-ulied, dik ta’ bejn l-aħwa, il-ħbieb sinċiera, l-imħabba lejn l-arti ta’ nies bħali li għandhom l-arti għal qalbhom u ħafna iktar ambiti fejn l-imħabba vera tispikka u tgħix kuljum.

Sfortunatament nhar l-14 ta’ Frar kulhadd itella’ r-ritratti mal-maħbubin tiegħu u jinsa’ kemm hawn nies li jħobbu iżda ma jistgħux jgħixu mal-imħabba tagħhom, minħabba abbuż, vjolenza, gideb, qerq….minkejja dan dawn il-vittmi xorta ħafna drabi jkollhom imħabba għamja lejn min jabbuża mill-imħabba tagħhom. Naf nies ukoll li għalkemm iħobbu persuna, ma jistgħux jgħixu mal-persuna għax ma jaqblux. Naf nies, inkluż jien, li kellhom imħabba tant kbira lejn persuna li l-istess imħabba bdiet tweġġagħhom psikoloġikament għax bdiet titnissel l-għira…l-imħabba hija sabiha imma tista’ tweġġa’ wkoll u permezz ta’ kanzunetta popolari mis-snin 80, se nkun qed inwassal dan il-messaġġ, li għalkemm għal xi wħud jista’ jinftiehem negattiv, hemm il-pożittiv fih ukoll.

Jien ma nħobbx ninħeba jew nillimita ruħi. L-arti għalhekk sabiħa, għax tista’ tesprimiha kif tixtieq inti bla ma jindaħallek ħadd. Iva, ċerti xeni li ħdimna fihom passjoni u għalkemm jien u Lana sirna nafu lil xuxin dakinhar tal-‘filming’ għall-ewwel darba, it-tnejn dħalna sew fil-partijiet.

Din ġiet ta’ bla ħsieb. Ix-xahar li għadda kont l-istudjo fejn qattajna sigħat sħaħ niktbu mużika ġdida u nippjanaw materjal oriġinali li ħierġa lejn Marzu u lejn l-aħħar kelli aptit nirrekordja silta tkun liem tkun. Irrekordjajt din il-kanzunetta f’ ‘take’ waħda b’kull onestà għall-pjaċir biex ngħid kantajt u l-produttur qalli ”Kurt, tajtha interpretazzjoni daqs li kieku l-kanzunetta hija ġdida u tiegħek..Oħroġha isma’ minni”, u hekk se nagħmel. Nhar is-Sibt li ġej, flimkien ma’ Lana se naqsmu xi ħaġa differenti mis-soltu fuq il-midja soċjali. ”

Aħna persważi li Kurt flimkien mat-talent ta’ Lana se jkunu qed iwasslu l-messaġġ ta’ din il-kanzunetta bl-aħjar mod possibbli.

Nawguraw lil Kurt u lil Lana kull suċċess fil-karriera tagħhom.

Filmat: Figura t’Identità – Kanzunetta ġdida minn Aldo Busuttil

Filmat: Figura t’Identità – Kanzunetta ġdida minn Aldo Busuttil

Il-kantant Aldo Busuttil għadu kemm nieda kanzunetta ġdida bl-isem ta’ Figura t’Identità, miktuba minnu stess u b’kompiżizzjoni ta’ Mark Scicluna u Cyprian Cassar.

L-idea għal din il-kanzunetta oriġinat mill-esperjenza li Aldo kellu waqt kampanja li għamel favur l-iskedar u riġenerazzjoni taż-żona tar-Razzet l-Antik tal-Fgura.

“Sfortunatament l-irwiefen kienu qegħdin jonħfu kollha lejn id-distruzzjoni ta’ dan il-patrimonju b’riżultat li l-aħħar parti mill-istorja tal-lokal indifnet ukoll. Għamilt minn kollox biex nipprova ngħaqqad lin-nies tal-post, ħejjejt proposti għall-iżvilupp sostenibbli biex il-Kunsill jiddiskutihom mal-Gvern Ċentrali, avviċinajt Membri Parlamentari iżda kien kollu ta’ xejn. Sibt reżistenza qawwija; minn ħasel idejh, skużi, ħabi ta’ informazzjoni, tgħawwiġ tal-fatti, dan kollu indirettament ikkawżat minn mentalità marradija; sirna ngħalqu għajnejna u ferm agħar niġġustifikaw il-qerda ta’ l-identita.” jgħid Aldo Busuttil.

Għaldaqstant, wara li ma rnexxilux iwassal il-messaġġ tiegħu b’mezzi oħra, bħala wieħed mill-fundaturi ta’ Nature Trust Malta, rebbieħ tal-award L-Ambjentalist tas-Sena fl-1998, u kantant lokali, Aldo ħareġ bl-idea li jikteb kanzunetta u jniedi wkoll vidjo mużikali fuq l-għarfien tar-razzett l-antik u l-istorja tal-Fgura bl-għan li jwassal messaġġ qawwi kontra l-mentalità li tiġġustifika l-qerda tal-Wirt Kulturali.

Il-kanzunetta Figura t’Identità hija l-ewwel kanzunetta li huwa kiteb flimkien mal-kompożituri Mark Scicluna u Cyprian Cassar fejn apparti li tirrakonta l-istorja tal-Fgura mill-punto di vista tar-razzett kif ukoll ta’ riflessjoni fuq il-mod kif diversi postijiet storiċi fl-irħula qed tittiħdilhom l-iskedar (il-protezzjoni).

Fil-vidjo mużikali jieħu sehem is-Sur Joseph Gouder li huwa wieħed mill-aktar residenti anzjani tal-Fgura li qed jagħti kontribut kbir lejn il-ġbir ta’ informazzjoni u ġrajjiet tal-passat fil-lokalità.

Aldo jirringrazzja li kull minn ta sehmu biex dan il-proġett sar realtà.

Filmat: Interpretazzjoni ta’ kanzunetta klassika minn Adrian Galea u Godwin Lucas

Filmat: Interpretazzjoni ta’ kanzunetta klassika minn Adrian Galea u Godwin Lucas

Ilbieraħ ġie mniedi vidjo mużikali b’interpretazzjoni ta’ kanzunetta klassika tal-1982, minn Adrian Galea u Godwin Lucas.

Fuq il-midja soċjali Adrian Galea qal li f’bidu ta’ sena ġdida, l-imħabba tagħhom lejn il-mużika hi b’saħħitha aktar minn qatt qabel. Huwa qal ukoll li meta avviċina lill-kuġin tiegħu dwar il-proġett li kellu f’moħħu, kien ferm ħerqan sabiex jibdew jaħdmu fuqu.

Filwaqt li esprima l-ferħ u s-sodisfazzjon tagħhom li qed jaqsmu mal-pubbliku dak li ilhom jaħdmu fuqu f’dawn l-aħħar ġimgħat, ma żvelax l-isem tal-kanzunetta u ħalla f’idejn min jisma’ din l-interpretazzjoni biex jipprova jagħraf l-isem tal-kanzunetta.

Ringrazzjamenti speċjali lit-tim wara dan il-proġett:

Aldo Spiteri Recording Studio
Marley Lagana
Quarterdeck Bar
Louise Caruana Galea
Memoires d’Amour
Marc Calleja Bayliss

Ilkoll naqblu li hija interpretazzjoni mill-aqwa b’vuċijiet li jagħmluha waħda speċjali u unika.

Int għandek idea x’jisimha din il-kanzunetta? Ħallilna kumment hawn taħt 👇

Enable Notifications    OK No thanks