Select Page
Il-kurżità – Imma x’ġara eżatt? – Tanja Cilia

Il-kurżità – Imma x’ġara eżatt? – Tanja Cilia

L-Ingliżi jgħidu li l-qtates għandhom disa’ ħajjiet, imma aħna l-Maltin ngħidu li għandhom biss sebgħa.

Kien x’kien, waħda mill-affarijet li żżomm il-qtates b’saħħithom hija dik il-mjaw karatteristika tagħhom, li l-ħoss tagħha għandu l-unità tal-frekwenza ta’ minn 22 sa 45 hertz, li jintuża ħafna waqt it-terapija. Jingħad li dawn il-vibrazzjonijiet huma fenomenu, għax jistgħu jtaffu d-dipressjoni, ifejqu xi mard, u jirrestawraw u jirriġeneraw xi tessuti tal-ġisem.

Jista’ jkun ukoll li jibqgħu b’saħħithom minħabba li t-temperatura tal-ġisem tagħhom hija ta’ minn 2-3 gradi ogħla mit-temperatura tagħna.

Leġġenda antika tgħidilna li l-qtates idumu ħajjin għax huma l-ħolqa bejn din id-dinja u l-eternità, u għaldaqstant l-allat huma grati lejhom, u jħalluhom jgħixu f’din id-dinja iżjed minn annimali oħrajn. Dan isir billi wara li jmutu, jiġu rinkarnati, sakemm wara d-disa’ darba, jibqgħu mal-allat għal dejjem ta’ dejjem.

Kien hemm żmien, iżda, li billi l-għajnejn tal-qtates ileqqu fid-dlam, kienu meqjusin bħala annimali malinni, jew saħanistra, sħaħar li kienu jsiru qtates kif jaqa’ d-dlam.

Imma… u din hija l-imma… il-proverbju jgħidilna li l-qattus miet għax kien kurjuż.

Issa jekk il-kurżità hija ħażina għal annimal daqshekk fabbli u gustuż… u li għandu iżjed minn ħajja waħda… kif inhu l-qattus, mela kemm hi ħażina iżjed għalina l-bnedmin, il-kurżità?

Issib min hu sindikajr – dejjem moħħu f’ħaddieħor, u dejjem jistaqsi dwar ħwejjeġ li mhumiex affari tiegħu.

Aħna nafu li jekk trid iżżomm sigriet, m’għandek tgħidu lil ħadd, lanqas lil xi ħadd li tgħidlu biex ma jgħid lil ħadd. Imma dawn in-nies għandhom il-ħabta jindagaw bil-fin, u jiskopru dak li suppost jinżamm mistur, b’tali mod li int lanqas biss tkun taf li ftaħt qalbek magħhom, u, iżjed u iżjed, li tajthom xi dettalji fuq ħaddieħor, li int ma kellek l-ebda dritt tikxifhom.

Li jkollok kurżità xjentifika jew filosofika li toħloq riċerka, ma fiha xejn ħażin. Iżda meta jkollok vizzju li qisek qed tinterroga lil xi ħadd, meta tistaqsi waħda f’waħda, bl-iskuża li “jekk ma tkunx taf kollox ma tkunx tista’ tgħin”, hawn naraw in-nuqqas tas-sinċerità.

Billi titkixxef sal-inqas dettal trivjali, għax issib lil xi ħadd debboli u vulnerabbli, ma tkunx qed tgħin, iżda tfixkel, għax ara kemm se jinkwieta dak li jkun, iżjed tard, meta jiftakar li kixef kollox – jafdak kemm jafdak. U int? Eh, tiftaħar li inti fdata… “…għax taf x’qaltli Joanna, u qaltli biex ma ngħid lil ħadd, imma lilek se ngħidlek għax naf li fommok mitbuq…” u hawn, tirrakonta minn xiex għaddiet dik il-mara li fdatek bis-sigrieti tagħha.

Il-kurżità mhux biss lill-qattus toqtol iżda anki l-ħbiberiji li jkunu ilhom snin.

“Il-partner tiegħi jgħir ħafna, x’nista’ nagħmel?”

“Il-partner tiegħi jgħir ħafna, x’nista’ nagħmel?”

Hemm diversi raġunijiet għaliex il-partner jista’ jkun qed jgħir. Jista’ jkun li hemm xi ħadd barra mir-relazzjoni li jhedded lill-partner tiegħek. Huwa possibbli li l-partner tiegħek qed jgħir għar-relazzjoni li għandek ma’ ħabib jew ħabiba tiegħek . Fl-artiklu li għadda tkellimna dwar x’għandu jagħmel wieħed meta jħoss mumenti t’għira fir-relazzjoni tiegħu.

F’dan l-artiklu se nkunu qed nittrattaw x’tista’ tagħmel inti, il-persuna li qiegħed fir-relazzjoni ma’ xi ħadd għajjur.

L-ewwel sitwazzjoni li se nittrattaw hija kif tinduna li l-partner tiegħek qed jgħir:

Aċċetta l-emozzjonijiet tiegħu. Wieħed mir-rwoli tiegħek fir-relazzjoni huwa li taċċetta l-emozzjonijiet tal-partner tiegħek, anke jekk ma jogħġbukx. Importanti li tieħu ħsieb billi tiddiskutu l-emozzjonijiet tagħkom flimkien bħala koppja.

Ifhem għaliex il-partner tiegħek qed jgħir għalik. Minkejja li l-għira mhijiex emozzjoni sabiħa, dan ikun ġej minn biża’ li l-partner se jitilfek. L-għira qed tirriżulta f’ħafna rabja u uġigħ. Dan huwa r-riżultat ta’ esperjenzi negattivi li ltaqa’ magħhom fil-passat. Xorta waħda, inti tista’ tkun hemm għall-partner tiegħek.

B’dan il-mod, qed turi lill-partner empatija. Meta tkun hemm għall-partner tiegħek, qed turih li minkejja li ma taqbilx mal-għira tiegħu, inti xorta qiegħed hemm għalih biex tisimgħu u tagħtih sapport.

Ifhem li mhuwiex faċli għall-partner tiegħek speċjalment jekk persuna tkun għaddiet minn infedeltà ġo relazzjoni passata. Il-partner tiegħek mhux qed jgħir għalxejn, hemm raġuni valida għaliha. Ikkomunika sew mal-partner tiegħek biex tifhem x’inhu dak li jikkawżalu dwejjaq, x’inhu dak li weġġgħu u x’inhu dak li qed jagħmlu jgħir?

Aħseb fuq x’tista’ tagħmel inti biex il-partner tiegħek ma jħossux hekk. Jekk inti tibgħat messaġġi lil xi maħbub li kellek fil-passat, jew għandek ħabib li għandu ħafna kunfidenzi żejda mieghek, ara x’tista’ tagħmel biex toħloq sens ta’ sigurtà lill-partner tiegħek.

Mhijiex sitwazzjoni faċli meta l-partner tiegħek jgħir, għax l-għira ġġiegħel lill-partner tiegħek jipprova jikkontrollak. Ir-relazzjonijiet jirrikjedu sagrifiċċju miż-żewġ naħat. B’dan il-mod il-partner tiegħek ukoll għandu jkun flessibli għall-bżonnijiet tiegħek.

Il-komunikazzjoni hija importanti u essenzjali biex ir-relazzjoni taħdem b’mod effiċjenti . Għandek raġun li tħoss dwejjaq tara lill-partner tiegħek jgħir, speċjalment jekk inti ma tkunx tajt raġuni għall-emozzjonijiet tiegħu.

Huwa importanti li xorta waħda turi sapport u sens ta’ sigurtà fir-relazzjoni tiegħek għaliex il-partner tiegħek mhux iħossu sikur minħabba l-għira tiegħu. Ara li intom it-tnejn qiegħdin tadattaw għal xulxin, u li mhijiex relazzjoni li ġejja minn partner wieħed. Tiddejjaqx titkellem dwar l-emozzjonijiet tiegħek mal-partner tiegħek.

Jekk tixtieq taqra iktar dwar dan is-suġġett tista’ taqra iktar dwaru fl-artiklu: “Infittex fil-mowbajl tal-partner waqt li tkun rieqda” – Kif l-għira taffettwa r-relazzjoni?

Jekk il-Milied mhuwiex żmien sabiħ għalik, m’intix waħdek – Karen Decelis

Jekk il-Milied mhuwiex żmien sabiħ għalik, m’intix waħdek – Karen Decelis

Żmien il-Milied hu l-isbaħ żmien tas-sena għal ħafna nies. Id-dwal, il-mużika, l-ikliet, il-familja; kollha huma raġunijiet li l-Milied iġib ħafna ferħ u eċitament. Però, għal xi wħud, dan iż-żmien hu diffiċli immens.

Għal min tilef lil xi ħadd għażiż, il-Milied jista’ jġib lura memorji ta’ wġigħ. Ikun hemm dawk li jkunu tilfu lill-għeżież waqt iż-żmien tal-Milied, allura dejjem jiftakru fil-mewt f’dan iż-żmien. Ikun hemm ukoll dawk li avolja ma tilfux lill-għeżież waqt il-Milied, xorta jiftakru f’mumenti sbieħ li kienu qattgħu ma’ dik il-persuna waqt dan iż-żmien u jħossu dwejjaq kbar.

Hemm dawk li jħossuhom anzjużi fi żmien il-Milied għax ikun hemm ħafna affarijiet xi jsiru: xiri ta’ rigali, infiq żejjed, tisjir, tindif eċċ. Iħossuhom ma jistgħux ilaħħqu ma’ kollox u jħossuhom overwhelmed.

Ikun hemm ukoll dawk li jħossuhom imdejqin għal diversi raġunijiet: persuni li jixtiequ li għandhom partner, koppji li jixtiequ jkollhom it-tfal, anzjani li jħossuhom waħedhom: dawn iż-żminijiet jafu jfakkruhom fuq id-dwejjaq tagħhom iktar minn żminijiet oħra, speċjalment bil-midja soċjali.

Hawn huma xi suġġerimenti li persuni jistgħu jagħmlu biex inaqqsu d-dwejjaq tagħhom f’dawn il-festi.

 • Ara li tirrikonoxxi l-emozzjonijiet tiegħek. Jekk għadu kif miet xi ħadd, jekk qed tħossok waħdek; aċċetta li d-dwejjaq qiegħdin hemm. Billi żmien il-Milied, ma jfissirx li għandek tkun kuntent il-ħin kollu. Agħti ċans lilek innifsek biex tibki u tesprimi lilek innifsek.
 • Sib l-għajnuna. Jekk qed tħossok iżolat, fittex għajnuna mingħand familja, ħbieb, NGOs lokali, jew komunitajiet reliġjużi.
 • Agħmel xi ħaġa ta’ ġid. Taf tħossok kuntenta tagħmel xi xogħol volontarju jew tgħin lil ħaddieħor. Agħti donazzjoni lil karità, ċempel lil xi ħadd li taf li qiegħed waħdu.
 • Ippjana minn qabel. Jekk taf li tħossok anzjuż bl-affarijiet li trid tixtri, l-ikel li trid issajjar, id-dekorazzjonijiet li trid tagħmel, ibda ppjana minn qabel. Tista’ tagħmel lista tal-affarijiet kollha li trid tagħmel. Din il-ħaġa tgħinek biex ma jkollokx ansjetà estrema fl-aħħar.
 • Tgħallem għid ‘le’. M’hemmx għalfejn tagħmel kull ħaġa li ġejt mistieden tagħmel. L-iktar ħaġa importanti hi s-saħħa mentali tiegħek.
 • Sib il-pożittiv f’ħajtek. Għandek affarijiet sbieħ f’ħajtek. Sib ħin biex tirrifletti u ssib x’inhuma.
 • Illimita l-ħin fuq il-midja soċjali. In-nies jitfgħu affarijiet sbieħ biss fuq il-midja soċjali. Jekk qed tħossok waħdek u vulnerabbli, jaf ma tkunx idea tajba li tara dawn l-affarijiet.
 • Sib ħin għalik. Iddedika ħin għalik. Sib attivitajiet li tħobb tagħmel: mur mixja, kul bil-qis, ara li jkollok biżżejjed ħin ta’ rqad, agħmel attività fiżika, agħmel eżerċizzji bħal meditazzjoni u yoga.

Il-Milied huwa żmien partikolari ħafna. Ftakar dejjem li m’intix waħdek u kulħadd ikun għaddej minn emozzjonijiet u ħsibijiet diversi. Dejjem fittex l-għajnuna, sib ħin biex tirrifletti, agħmel eżerċizzju u ffoka fil-pożittiv.

“Infittex fil-mowbajl tal-partner waqt li tkun rieqda” – Kif l-għira taffettwa r-relazzjoni?

“Infittex fil-mowbajl tal-partner waqt li tkun rieqda” – Kif l-għira taffettwa r-relazzjoni?

Il-partner tiegħi toqgħod tagħfas like lil kull raġel li jitlagħlha fuq Facebook. Għal din ir-raġuni, meta tkun rieqda neħodilha l-mowbajl, biex nara jekk tkunx qed tibgħat messaġġi lill-irġiel oħra u teqlibieli ma’ xi ħaddieħor.

L-għira hija emozzjoni meta l-persuna tħossha rrabjata u mbeżża’. L-għira toħloq element ta’ sospensjoni. Dan iseħħ l-aktar meta jkun hemm xi ħadd barra mir-relzzjoni u jkun qed iqanqal ċertu theddid lill-persuna fir-relazzjoni. It-theddida tista’ tkun waħda reali jew waħda immaġinarja.

Spiss nisma’ lil xi ħadd jgħid li waqt li l-partner tiegħu kien rieqed, tfittex jekk qed jitkellem ma’ xi ħaddieħor. Hemm ukoll min jaqla’ argument mal-partner tiegħu meta jgħaddi xi ħadd gustuż. Hemm ukoll min ma jħallix lill-partner tiegħu jaċċetta lil xi ħadd ieħor fuq Facebook. Dawn huma kollha sitwazzjonijiet reali li vermament iseħħu. Jista’ jkun il-każ li inti kont jew għadek tgħaddi minn sitwazzjonijiet ta’ dan it-tip. Kemm huwa sabiħ li wieħed jafda lill-partner tiegħu. Sfortunatament, dan mhux dejjem faċli! Dawn huma xi ideat li jistgħu jsaħħu r-relazzjoni tiegħek sabiex tħossok aktar sigur fir-relazzjoni tiegħek:

 • Mal-għira hemm ħafna emozzjonijiet negattivi. Hija idea tajba li jekk tgħir, tipprova tirrikonoxxi l-għira. Meta wieħed jitkellem dwar l-għira li jkun qed iħoss, jgħinu jiżviluppa ċerti ħiliet interni. Dawn jgħinu lill-individwu jagħmel konverżazzjonijiet produttivi, b’hekk tkun qed taħdem fuq ir-relazzjoni tiegħek.
 • Mindfulness huwa meta wieħed jgħix u jiffoka dwar il-preżent. Dan jgħin ħafna għaliex inti tkun qed tpoġġi lilek innifsek fil-mument li għaddejja minnu. B’dan il-mod wieħed ikun iffukkat fuqu nnifsu u mhux dak li huwa għaddej madwaru.
 • L-għira u l-istima baxxa huma relatati. Dan għaliex meta persuna tara lilha nnifisha bħala inadegwata għall-partner tiegħu, jiġu ħsibijiet bħal “jiena mhux ħelwa biżżejjed, mela issa jsib lil xi ħadd isbaħ minni”.
 • Aħseb dwar dak li inti grat għalih. F’ħajtek hemm ħafna affarijiet sbieħ, avolja ma tindunax bihom f’dak il-mument. Huwa importanti li tfakkar lilek innifsek dwar dak li għandek sabiħ f’ħajtek.
 • Aħseb dwar dak li tixtieq f’relazzjoni. Dak li qed tistenna minn relazzjoni jaffettwa ħafna l-mod ta’ kif iġġib ruħek fir-relazzjoni. Ara li dawn l-aspettattivi huma realistiċi u tibżax titkellem fuqhom mal-partner tiegħek. B’hekk tkunu kapaċi taħdmu fuq ir-relazzjoni tagħkom flimkien.

Huwa importanti li żżomm f’mohhok li r-relazzjonijiet jaħdmu l-aħjar meta jkun hemm komunikazzjoni effettiva bejn il-koppja. Huwa tajjeb li tiftakar biex ma tgħajjatx mal-partner tiegħek u minflok titkellem bil-kalma u tispjega l-emozzjonijiet tiegħek.

Huwa importanti wkoll li inti taħdem fuqek innifsek bħala persuna. Meta inti tħares lejk innifsek fil-mera, x’tara? Tara li inti individwu sabiħ/a, tapprezza lilek innifsek biżżejjed? Jew hemm aspetti dwarek li jeħtieġ li taħdem fuqhom?

“Ilni noħroġ ma’ waħda 3 xhur u għadni m’għidtilhiex li jien trans”

“Ilni noħroġ ma’ waħda 3 xhur u għadni m’għidtilhiex li jien trans”

Li tgħid lill-maħbuba ġdida tiegħek li inti persuna transġeneru għall-ewwel darba tista’ tkun tal-biża’ u ta’ sfida kbira. Wieħed jista’ jibża’ li jiġi miċħud jew diskriminat minn persuna daqshekk importanti għalih. Madanakollu, huwa importanti ħafna li tiftakar li int, bħala individwu trans, għelibt ħafna ostakli sabiex tkun tista’ tesprimi l-ġeneru verament tiegħek. Huwa importanti ħafna għas-saħħa mentali tiegħek li int tkun imdawwar minn nies li jissapportjawk. Iżda hija kruċjali immens li int ikollok l-appoġġ minn dik il-persuna li hemm il-potenzjal li tibni ħajtek magħha.

Kull tip ta’ relazzjoni għandha tkun ibbażata fuq il-fiduċja u r-rispett bejn iż-żewġ partijiet. Jekk wieħed iżomm għalih xi ħaġa kruċjali bħal din għal żmien twil tista’ tkisser il-fiduċja li s-sieħba tiegħek għandha lejk.

Huwa importanti li l-individwu trans jispjega d-differenza bejn l-identità tal-Ġeneru u l-Orjentazzjoni Sesswali. Li tifhem id-differenza bejn dawn it-tnejn tista’ verament tgħin lis-sieħba tiegħek tipproċessa din l-informazzjoni.

Kif wieħed jagħraf il-kunċett tiegħu nnifsu, pereżempju jekk hux ta’ mara, ta’ raġel, ta’ ftit mit-tnejn jew l-ebda, huwa l-identità tal-ġeneru tal-persuna. L-identità tal-ġeneru tal-individwu tista’ tkun l-istess jew differenti mis-sess ġenetiku li wieħed jitwieled bih. Filwaqt li l-orjentazzjoni sesswali tal-individwu hija dak is-sess li wieħed huwa attirat fiżikament lejh.

Għalhekk, jekk individwu jgħaddi mill-proċess ta’ trasformazzjoni tal-ġeneru, l-orjentazzjoni sesswali tagħhom ma tiġix affettwata u allura jistgħu xorta jkunu attirati lejn l-istess individwi jew lejn l-istess sess. Dan jista’ jkun ta’ serħan il-moħħ għas-sieħba tiegħek.

Ċerti affarjiet li jistgħu jgħinuk:

Ħu nifs fil-fond.

Din mhijiex xi ħaġa faċli iżda xi ħaġa li tista’ tqajjem sentimenti ta’ ansjetà kbira. Wieħed jista’ jkun beżgħan ħafna dwar kif il-persuna l-oħra se tirreaġixxi. Wieħed għandu jieħu nifs il-ġewwa fil-fond u jitkellem mill-qalb. Jekk trid tifforma pedament sod ibbażat fuq il-fiduċja u eventwalment l-imħabba mas-sieħba l-ġdida tiegħek, għandek tibda billi tkun onest magħha u miegħek innifsek. Afda fiha u li fl-aħħar mill-aħħar dak li ġej mill-intenzjonijiet twajba dejjem jirranġa ruħu.

Kun lest twieġeb xi mistoqsijiet.

Jista’ jkun li s-sieħba tiegħek ma tantx tkun taf ħafna dwar il-komunità tal-LGBTQ+, allura probabbilment ikollha xi mistoqsijiet. Huma jkunu qed jistaqsu, mhux biex jippruvaw iċekknuk jew iwaqqgħu l-identità tiegħek iżda għax ikunu jridu jitgħallmu aktar dwar l-esperjenzi tiegħek u jifhmu minn xiex tkun għaddejt. Huwa importanti wkoll li int tinkoraġġixxi lis-sieħba tiegħek biex teduka lilha nnifisha iktar fuq dan is-suġġett.

Kun ċert li għandek nies li jissaportjawk.

Kemm jekk huwa terapista jew xi ħbieb tal-qalb, kun żgur li s-sistema ta’ sapport tiegħek ma tinkludix lit-tfajla tiegħek biss. Tkun kemm tkun ta’ appoġġ it-tfajla tiegħek, ma tistax tgħinek f’kollox. Huwa bżonn li hi wkoll ikollha s-sistema ta’ sapport tagħha.

Studji sabu li meta individwu jistqarr ma’ xi ħadd għall-ewwel darba informazzjoni bħal din tista’ tqajjem sentimenti ta’ xokk u konfużjoni għas-sieħba tiegħu. Ir-riċerka minn Platt u Bolland (2018), sabet xi konsiderazzjonijiet komuni għall-imsieħba ta’ individwu trans. Xi wħud huma, konsiderazzjonijiet b’intimità fiżika, sesswali u emozzjonali, tħassib dwar is-sigurtà, it-tibdil fil-orjentazzjoni sesswali, kif ukoll apprezzament ġdid għall-ispettru tal-ġeneru.

Studji juru li l-imsieħba ta’ individwi trans jerġgħu jikkunsidraw l-identitajiet sesswali tagħhom stess kif ukoll ir-relazzjoni intima tagħhom. Skont ċerti studjużi dan il-proċess jgħidulu ‘co-transitioning’. Dawn il-partners jistgħu jużaw dan il-proċess biex jikbru fir-relazzjoni u jifhmu iktar il-ġeneru tagħhom stess. F’din ir-riċerka jenfasizzaw l-importanza ta’ komunikazzjoni diretta u onesta dwar dawn il-bidliet li jistgħu jseħħu fir-relazzjoni.

Il-komunikazzjoni tista’ ttejjeb il-funzjonament tal-koppja kif ukoll l-esperjenzi sesswali ta’ bejniethom. Komunikazzjoni tajba hija dejjem kruċjali għar-relazzjoni b’saħħitha, anke jekk din għadha fil-bidu.

Biex nikkonkludu, huwa importanti li tiftakar li tibqa’ kalm u li dejjem tesprimi s-sentimenti tiegħek tajjeb mas-sieħba tiegħek. Agħti s-sieħba tiegħek il-ħin li għandha bżonn biex taġġusta u tipproċessa din l-informazzjoni.

Ma jimpurtax kif is-sieħba tiegħek tirreaġixxi għal din l-aħbar iżda ftakar li int bħala individwu trans għelibt bosta ostakli biex tgħix verament kif tħossok l-iktar kuntent. Kun kburi bik innifsek, dawwar lilek innifsek b’nies li jappoġġjawk u afda li fl-aħħar mill-aħħar kollox jitranġa għall-aħjar.

L-Ewwel Sena mill-vjaġġ ta’ Skoperta!

L-Ewwel Sena mill-vjaġġ ta’ Skoperta!

Ilni eżattament sena, nintroduċi ruħi bħala Roberta, direttriċi u editriċi ta’ skoperta.net.

Xogħli huwa li nieħu ħsieb u naħdem fuq dak kollu li jiġi ppubblikat minn skoperta.net kif ukoll dak ix-xogħol li ngħidulu ta’ wara l-kwinti, imma llum, fl-okkażjoni tal-ewwel anniversarju ta’ skoperta.net, se tiskopru minn fejn u kif oriġina dan il-proġett, u forsi din id-darba, xi ftit dwari wkoll!

Mindu kont żgħira, dejjem ħabbejt dak kollu li hu relatat mal-midja, drama, mużika, kitba u ġurnaliżmu. Minn meta kelli biżżejjed sens, kien jaffaxxinani l-fatt li permezz ta’ kaxxa tat-televiżjoni, gazzetta, radju, tista’ tilħaq eluf ta’ nies u taqsam magħhom dak li int kapaċi toffri, li tagħti servizz, u aktar minn hekk, tista’ tkun kapaċi tagħmel differenza.

Niftakar li ta’ spiss kont ngħid bejni u bejn ruħi “kemm nixtieq li xi darba nkun waħda minnhom”, “kemm nixtieq li xi darba ma’ jkollix għalfejn nintroduċi ruħi, għaliex jintroduċini dak li nkun qed nagħmel”. Fl-istess waqt ukoll imma, ta’ tifla innoċenti li kont, kelli l-idea li dawk involuti, dawk in-nies kollha li jagħmlu dan ix-xogħol tant affaxxinanti, jgħixu f’dinja kompletament differenti minn tiegħi u ma hemm l-ebda mod kif jien nista’ nkun parti minn dik id-dinja. Għalija l-iktar viċin li stajt inkun huwa billi nsegwi u li ninkludi dak li nara, bil-mod tiegħi, fil-logħob li kont nilgħab. U nistaqsi ħafna, xi ħaġa li minn dejjem niftakarni nagħmel!

Maż-żmien bdejt nifhem u nirrealizza aktar li dawk in-nies jgħixu fl-istess dinja tiegħi, bid-differenza li huma qed jgħixu l-passjoni tagħhom.

Kien f’perjodu pjuttost tard aktar milli wieħed jistenna, li bdejt ngħix il-passjonijiet tiegħi. Meta ngħid tard, mhux għax hemm xi regola jew limitu sakemm wieħed għandu jibda jwettaq l-aspirazzjonijiet tiegħu, jien ma nemminhiex dik, iżda f’ħajti bħal donnu kulħadd kien qed jistenna l-mument li nibda.

Għamilt perjodu twil, fejn kontinwament kont nisma’, “allura x’tagħmel fil-ħajja?”, “meta ħa tagħmel xi ħaġa?!”, “Xiex? Ma taħdimx?! Kif jista’ jkun?!” u ħafna aktar, minn dawk ta’ madwari, kemm dawk li jafuni u oħrajn li mhux daqshekk.

Nistqarr li kienu mistoqsijiet li dak iż-żmien kienu jdejquni ħafna, imma fl-istess ħin kont nifhem, għaliex kienu mistoqsijiet li kont nagħmel lili nnifsi wkoll. Minn dejjem xtaqt li nqum u noħroġ minn dik il-qoxra li kont fiha, u nibda ngħix u nwettaq il-ħolm tiegħi, iżda ma kinitx sfida faċli għalija. Ir-raġuni prinċipali hija dik il-qoxra.

X’wassalni noħroġ minn dik il-qoxra?

Dejjem u f’kollox, fl-aħħar minn l-aħħar trid tkun int, li tkun determinata, li jkollok rieda biżżejjed u qawwija biex tagħmel xi ħaġa dwar dak li trid u fejn trid tasal, però, mhux biss. Nista’ ngħid b’ċertezza li l-persuni ta’ madwarek għandhom sehem kbir f’dak li jirnexxilek twettaq.

F’ħajti kelli x-xorti niltaqa’ ma’ ftit persuni speċjali li tawni idejhom u flimkien mad-determinazzjoni tiegħi ġibduni ‘l barra minn dik il-qoxra li kont fiha, u kollha għandhom sehem kbir f’dak li jien illum.

Id-drama

Wieħed mill-persuni, huwa Frederick Zammit. Li kien iċ-ċavetta għal dik id-dinja li tant kienet taffaxxinani. Flimkien ma’ ħabiba kbira tiegħi, l-attriċi Lorraine Degiorgio, tani l-opportunità li nipprattika l-passjoni tad-drama permezz ta’ F’Salib it-Toroq. Minn wara F’Salib it-Toroq, ingħatajt iktar opportunitajiet minn persuni speċjali oħrajn li emmnu fija, Ivan u Simone Debattista, Clive Piscopo, Sandro Vella. Aktar tard, Frederick reġa’ għal darb’oħra fdani bl-akbar u l-aktar karattru impenjattiv li qatt kelli f’Santa Monika.

Il-mużika

Persuna oħra li kelli x-xorti niltaqa’ miegħu huwa l-kantawtur Richard Micallef, li huwa ċ-ċavetta tiegħi fid-dinja tal-kitba ta’ kanzunetti. Bl-opportunitajiet li tani għeni nidħol f’dinja oħra u nipprattika passjoni oħra tiegħi, il-mużika.

Il-ġurnaliżmu

Hawn ukoll jidħol Frederick Zammit! Grazzi għall-opportunità li tani u l-fiduċja li kellu fija, bdejt nipprattika din il-passjoni wkoll. Opportunità li għallmitni ħafna u wasslitni biex nagħmel ‘il fuq minn 100 artiklu u intervista!

Imma kif ġiet l-idea għal skoperta.net?

Wara sena u nofs ta’ ħidma u tagħlim li għeni mhux ftit nasal sa fejn wasalt illum, għal raġunijiet personali, ħabta u sabta kelli nieqaf minn dak li kont qed nagħmel.

Kien żmien diffiċli ħafna u mudlam għalija, fejn ma kontx f’pożizzjoni li nkompli kemm fiżikament u lanqas psikoloġikament. Madanakollu, għamilt wegħda miegħi nnifsi partikolarment, li jekk jirnexxili negħleb din l-isfida kbira u tant diffiċli, b’xi mod irrid inwettaq waħda mill-ikbar ħolm tiegħi.

Minn dejjem xtaqt li jkolli l-kumpanija tiegħi, u allura ridt nipprova ngħaqqad il-ħolma mal-passjonijiet tiegħi u noħloq dan il-proġett li kien pjuttost kbir u riskjuż.

Meta qsamt dan kollu ma’ ta’ madwari kelli diversi reazzjonijiet, ħafna minnhom ta’ ferħ u inkoraġġiment, iżda wkoll ta’ dubji, u ma nagħtihomx tort sa ċertu punt għaliex iva, anki jien kelli dubji. Kien hemm uħud, li anki jekk forsi ma qalulix b’mod dirett imma ndunajt li ħasbu li din kienet ħolma kbira wisq biex jirnexxili nwettaqha.

L-isbaħ reazzjoni li kelli però, kienet dik tal-kuġina tiegħi Janice, li wara saret taf b’dak li għandi f’moħħi wriet ix-xewqa li tkun spalla ma’ spalla miegħi f’dan il-proġett. Din għalija kienet ħolma oħra li kienet ħa ssir realtà, għaliex jien u Janice għexna snin ta’ bosta esperjenzi u mumenti flimkien, u l-fatt li jkollok xi ħadd li tafda miegħek f’proġett bħal dan ifisser ħafna.

Il-proċess sakemm ikkonfermajna li dan jista’ jseħħ kien twil u mhux faċli lanqas, imma x’inhu faċli fil-ħajja?

Il-mument li kkonfermajna li l-proġett li kelli f’moħħi se jseħħ, beda x-xogħol li minn dakinhar ‘l hawn ma waqaf qatt!

Kien hemm mumenti fejn bżajt mir-riskji marbuta ma’ dan il-proġett?

IVA! Ovvja! Sa sekonda qabel skoperta.net beda jiffunzjona, niftakar li staqsejt lili nnifsi, “imma jien ċerta li se nidħol għal xi ħaġa kbira bħal din?!”. Għaliex huwa riskju kbir minn diversi aspetti, imma iva, kont ċerta. Ma kontx ċerta li se tirnexxi, qatt ma tista’ tkun, imma iva, kont ċerta li rrid nieħu r-riskju, nagħmel l-almu kollu tiegħi u nara x’jiġri.

Kien hemm ukoll il-fatt li l-bidu huwa iebes ħafna, dejjem, u mhijiex faċli biex tikseb il-fiduċja tan-nies inġenerali inkluż tal-personalitajiet, il-kontributuri u l-isponsors li trid taħdem magħhom. Hija sfida li ma nistgħux ngħidu li għelibniha għal kollox imma għamilna l-progress li għamilna huwa kbir.

Jiem persuna perfezzjonista wkoll, u allura kollox ikun ħafna inqas faċli sakemm tasal fejn trid.

Minn fejn ġie l-isem SKOPERTA?

Dan ukoll kien proċess diffiċli, għaliex jien personali ndum ftit biex niddeċiedi. Kont naf imma li l-isem ridtu jkun bil-Malti għaliex is-sit elettroniku kien se jkun bil-lingwa Maltija, u ridt kelma sempliċi li ftit jew wisq tirrappreżenta dak li se nkunu qiegħdin nagħmlu. Ovvjament, il-kunċett prinċipali huwa li niskopru, aħbarijiet, kurżitajiet, informazzjoni eċċetra, u allura l-isem Skoperta, kien ideali.

X’inhu l-għan ta’ skoperta.net?

L-għan prinċipali, minbarra li niskopru u nwasslu lilkom s-segwaċi dak kollu li jkun għaddej u ta’ interess għalikom, huwa li nagħmlu differenza. Kemm jekk b’xi informazzjoni li nkunu wassalna, kemm jekk inżommu kumpanija b’xi intervista, kemm jekk persuna tħossha li mhix waħedha li qed tħoss dak li qed tħoss, permezz ta’ xi artiklu, kemm jekk nagħtu ċ-ċans lilkom taqsmu l-opinjoni u l-ħsibijiet tagħkom fil-pubbliku, jew li noffru pjattaforma għat-talent Malti, l-importanti li nagħmlu differenza.

Għalhekk il-kwalità tal-kontenut tagħna u r-rispett lejkom is-segwaċi tagħna huma prijoritajiet għalina. Għaldaqstant dejjem infittxu li dak kollu li nwasslu jkun imwassal minn sorsi validi, professjonisti, riċerki u professjonalità.

Għan importanti wkoll li dejjem ninsistu fuqu huwa li skoperta.net ikun dak il-portal verament ta’ kulħadd, tal-Maltin u l-Għawdxin kollha. Ikun pjattaforma għal kulħadd.

Il-kompetizzjonijiet huma parti minn dan l-għan, għaliex permezz tagħhom ninvolvu lilkom is-segwaċi tagħna, u għaliex le, inrebbħu xi rigal sabiħ bħala turija ta’ apprezzament għall-parteċipazzjoni tagħkom.

Illum, sena wara….

Il-verità hi, li peress li bħal kull proġett kbir ieħor, kien riskju, qatt ma bsart li f’sena se naslu fejn wasalna illum.

Ir-riżultati jidhru fir-rispons tan-nies, m’hemm xejn akbar minn hekk. Il-fatt li aktar ma jgħaddi ż-żmien, aktar jikber in-numru ta’ segwaċi u dejjem jikber aktar ir-rispons huwa riżultat tajjeb ħafna. Bħal kull xogħol ieħor ta’ dan it-tip, niddependu ħafna minnkom is-segwaċi u r-riżultati llum, sena wara huwa sodisfaċenti immens. Madanakollu, ma nieqfu qatt naħdmu biex dejjem nitjiebu, u nagħtu servizz mill-aqwa lilkom permezz ta’ xogħolna.

Mill-aspett personali, kif irnexxieli nasal s’hawn, sena wara?

Bla dubju ta’ xejn huwa s-sapport enormi li għandi fil-ħajja tiegħi. Għalkemm ħafna drabi jidher ismi, però wara x-xogħol li jsir kuljum hemm “support system” ngħidu bl-Ingliż, li huwa l-magna ta’ skoperta.net. Minbarra li kif għidt, hemm il-kuġina tiegħi Janice, hemm ukoll il-preżenza u l-għajnuna ta’ persuni li mingħajrhom skoperta.net żgur li ma kienx ikun dak li hu llum.

Patrick Tanti, persuna li “skoprejt” ftit jew wisq matul iż-żmien li bdiet tiżviluppa skoperta. Is-sapport u l-għajnuna tiegħu fix-xogħol u l-ħajja personali tiegħi huma uniċi f’ħajti. U jieħu ħafna paċenzja bija wkoll!

Chris Vella minn D Cloud Systems, li dejjem jieħu paċenzja bija u jassistini f’dak kollu li hu tekniku. Ryan Galea, li wkoll jieħu paċenzja bija u jipprova jagħmel dak kollu li jkolli f’moħħi. U dejjem irnexxielu.

Jean Pierre Cassar, li wkoll jieħu paċenzja bija u jgħini b’mod partikolari fejn tidħol il-lingwa Maltija.

Persuni oħrajn li b’mod jew ieħor jgħallmuni ħafna.

Il-ħbieb tal-qalb tiegħi, dawk l-aktar viċin tiegħi, u l-familja tiegħi, li jissapportjawni b’kull mod possibbli. B’mod speċjali li jifhmu li sfortunatament, minkejja l-almu tiegħi biex niddedika ħin għal kollox u kulħadd, il-ħin naqasli ħafna. Madanakollu, xorta jkunu hemm jissapportjawni b’ġenwinità u mħabba.

Il-kontributuri, il-professjonisti u l-personalitajiet li jaċċettaw li jaħdmu magħna u jagħmlu dan b’serjetà u professjonalità.

Il-kumpaniji li jafdawna u jikkollaboraw magħna, li mingħajrhom ma nkunux nistgħu nipprovdu rigali lilkom is-segwaċi tagħna.

U l-aħħar imma żgur mhux l-inqas, intom is-segwaċi li mhux biss issegwu xogħolna iżda tapprezzaw u tagħtu s-sapport tagħkom.

Dawn huma r-raġunijiet li jien personali għadni għaddejja sal-lum.

L-akbar sodisfazzjon tiegħi hu meta…

Meta nirċievu rispons li juri li b’dak li qed inwasslu qed nagħmlu differenza, żgħira kemm hi żgħira. Meta persuni jagħżlu li jagħmlu kuntatt magħna. Meta nirċievu kummenti li juru li qed jirnexxilna nilħqu nilħqu l-għanijiet tagħna.

X’inhuma l-miri ta’ skoperta.net?

Bla dubju ta’ xejn, li jkompli jtejjeb il-kwalità tal-kontenut, li jkompli jikber ħalli b’hekk inkunu nistgħu nilħqu aktar nies, ikompli jikseb il-fiduċja ta’ aktar nies u kumpanija li jkunu lesti li jinvestu f’dan il-portal, u li kif għidt diġà, ikun dak il-portal li wieħed iħossu komdu biżżejjed li jfittex u jirrikorri għal kull tip ta’ kontenut.

Illum, sena wara, nirringrazzja lil kull wieħed u waħda minnkom li tagħżlu li ssegwu skoperta.net.

Jekk tixtieq tgħin lil skoperta.net ikompli jikber u jilħaq aktar nies, nistiednek tagħmel LIKE u SHARE lill-paġna ta’ Facebook ta’ Skoperta u tħeġġeġ lil sħabek jagħmlu l-istess!

Tista’ wkoll issegwina fuq Instagram billi tidħol fuq skoperta_official u tagħfas FOLLOW.


GRAZZI mill-qalb!

Enable Notifications    OK No thanks