Select Page
Eżerċizzju tan-nifs li jgħinek tħossok aħjar – Matthaeus Grasso

Eżerċizzju tan-nifs li jgħinek tħossok aħjar – Matthaeus Grasso

🌟😎 L-isfida ta’ din il-ġimgħa hija dwar mod ta’ kif tista’ tħossok rilassat, kalm u mingħajr stress … tinstema’ tajba hux!?

👉🔲 Se nkunu qed nagħmlu teknika tan-nifs li tgħinek tħossok inqas stressjat kważi mill-ewwel! Dan jissejjaħ “box breathing.” U le, ma tinvolvix li toqgħod ġo xi kaxxa ssikkata!

🤯 Kif taf, l-istress jista’ jiġi fuqek faċilment matul il-ġurnata. Tista’ tibda tħossok tajjeb, imma f’daqqa waħda tinnota li l-ispallejn tiegħek huma stretti u qed iżżomm in-nifs tiegħek, bla ma forsi tinduna.

👍 L-aħbar it-tajba hija li ġismek għandu mod integrat biex jikkumbatti dak l-istress.

👉🌟 Il-‘box breathing’ jintuża minn kulħadd, minn suldati u first responders sa infermiera u għalliema!

Jinvolvi li tikkontrolla n-nifs ‘il ġewwa u ‘l barra, kif ukoll li “żżomm” in-nifs tiegħek.

💚🔲 Huwa msejjaħ “box” breathing għax tagħmel kull parti tan-nifs għal ammont ta’ ħin ugwali (4 darbiet), bħallikieku qed tieħu n-nifs madwar kwadru.

Tista’ tagħmel dan billi:

🧘 Biex tibda, kull ma trid tagħmel hu li tpoġġi dritt fuq siġġu, saqajn ċatti mal-art.

👄 Imbagħad, neħħi bil-mod minn ħalqek kemm tista’ arja … għal total ta’ 4 sekondi.

👃 Issa, żomm in-nifs tiegħek għal 4 sekondi, u mbagħad bil-mod il-mod ħu n-nifs minn imnieħrek għal 4 għadd.

🙃 U mbagħad erġa’ żomm in-nifs tiegħek, għal 4 sekondi.

👉 Għal sessjoni sħiħa ta’ ‘box breathing’, sempliċement irrepeti ċ-ċiklu għal total ta’ 4 darbiet.

🤩 Tibda tħoss ġismek jirrilassa kważi immedjatament.

Hija xi ħaġa tassew terapewtika!

🤩 Jekk m’intix imdorri b’dan it-tip ta’ eżerċizzju, għall-ewwel jista’ jidher ftit skomdu sakemm titgħallem kif tieħu nifsijiet normali waqt li tuża din it-teknika.

Ħaġa oħra li għandek tkun taf hija li jekk int qed tagħmel dan l-eżerċizzju għall-ewwel darba jew xi ħadd li normalment jieħu nifs baxx, jista’ jkun li tħossok xi ftit sturdut l-ewwel ftit drabi li tagħmel dan. Dan se jmur maż-żmien hekk kif titgħallem kif tikkontrolla n-nifs tiegħek.

😌😊Nota: din tista’ tkun teknika ideali biex tgħallem lit-tfal għal meta jħossuhom inkwetati, anzjużi jew imdejqin.

⤵️⤵️⤵️ Int se tidħol għal din l-isfida?

Ejjew nagħmlu SESSJONI WAĦDA kuljum.

Ipprova u għidli kif tmur!

Bħal ħafna li jippruvaw darba din is-sessjoni qasira, possibilment tibqa’ tagħmilha spiss, speċjalment meta tħoss l-istress.

Nawguralek 🙂

Kultant aħjar single! – Michelle Zerafa

Kultant aħjar single! – Michelle Zerafa

Tidħol id-dar u minflok tgħid għall-erwieħ! Tħoss għoqda fuq l-istonku u tintela’ b’ħafna ansjetà.

Tinduna li m’intiex fir-relazzjoni t-tajba għax ħlief ġlied u pika mhemmx bejnietkom.. qatt ma tista’ ssib il-paċi sakemm mhux ma’ dan kollu hemm infedeltà jew l-għanijiet tal-ħajja tagħkom mhux qed jaqblu wkoll..

Dan iġegħlna naħsbu fejn nixtiequ mmorru u x’nixtiequ nagħmlu …

Meta nitkellem ma’ klijienti tiegħi dwar dan, jgħiduli li l-iktar parti diffiċli qiegħda meta taf dan kollu iżda donnu qed tibża’ tagħmel il-pass.. għax bħal drajt u ma tixtieqx terġa’ tkun single allura tippreferi li tibqa’ fejn inti..anki għaliex huwa diffiċli għalik li toħroġ mill-comfort zone.

Ngħiduha kif inhi mhix faċli li tagħmel il-pass u hija verità li jista’ jkun li taqta’ qalbek jew li tħoss in-nuqqas tal-persuna. Dawn huma kollha emozzjonijiet li tista’ tħoss sakemm terġa’ tingrana u ssib saqajk.

Allura xi jġegħlek tikkonferma li hemm bżonn li titlaq mir-relazzjoni?

Meta dak li jkun jibda jitlef l-istima tiegħu nnifsu u tibda tiddubita miegħek innifsek hemmhekk nistgħu ngħidu li huwa ċar li hemm ċertu ammont ta’ tossiċità fir-relazzjoni tiegħek! Importanti li tara jekk hemmx lok li tiddiskuti dak li qed tħoss mall-partner tiegħek jew inkella hux lok li titlaq.

L-istudji juru li meta tkun f’relazzjoni fejn hemm nuqqas ta’ rispett għal ammont ta’ żmien, jista’ jikkawża problemi fiżiċi li jinkludu wkoll problemi tal-qalb.

Xi kultant il-gut feeling tagħna iġegħlna naħsbu li huwa l-mument li nitilqu minn relazzjoni. Qalbna u moħħna jista’ jkun li jgħidulna mod ieħor.

Għaliex huwa ok li nkunu single u aħjar li mhux f’relazzjoni tossika?

Jekk inti single u ħriġt minn relazzjoni jfisser li se jkollok ħajja ġdida quddiemek.

Jekk se tidħol mill-ewwel f’relazzjoni hekk għadek kif spiċċajt minn waħda mhux daqshekk idea tajba għax ħafna drabi mhux se tagħti ċans lilek innifsek tirrifletti fuq dak li għandek bżonn jew fuq xiex jagħmlek kuntent/a.

Meta tkun single se jkollok iċ-ċans tagħmel l-affarijiet li tixtieq tagħmel meta kont fir-relazzjoni u ma stajtx. Tista’ tibda tagħmel l-affarijiet li xtaqt tagħmel f’ħajtek. Tista’ tibda taqta’ minn dik il-bucket list!

Tkun persuna aktar attraenti jekk tkun kuntent/a u li tkun persuna li tħobb tgħix il-ħajja.

Jekk toħroġ u tagħmel l-attivitajiet li tħobb hemm ċans li tiltaqa’ ma’ xi ħadd it-tip tiegħek u tista’ wkoll issir taf aktar nies u tibni relazzjonijiet differenti u anke ġodda…

Xi punti kif tista’ tkun kuntent/a anke single u aħjar li mhux tkun f’relazzjoni tossika.

  • Meta tkun single jista’ jkollok aktar ċans tagħmel l-eżerċizzju u allura tkun aktar b’saħħtek għax jirnexxielek titlef il-piż u anke li tqis x’tista’ tiekol. Ikollok aktar ħin biex tagħti kas dan kollu.
  • Ikollok aktar ċans biex tinvesti ħin fl-istudju allura ikollok ċans ittejjeb il- karriera tiegħek, il-finanzi u tiftaħ opportunitajiet oħrajn anke barra l-pajjiż għax ma jkollokx xi jżommok.
  • Ikollok aktar ħin biex wara x-xogħol tagħmel l-affarijiet li tħobb bil-kwiet mingħajr ħafna inkwiet dwar lil min se tħalli warajk.
  • L-altruwiżmu jgħinek ħafna mentalment u tista’ tiddedika ħin tagħmel xogħol ta’ volontarjat. B’hekk ikollok iċ-ċans li taħdem f’xi ħaġa li ttik sodisfazzjon u fl-istess ħin tkun qed tagħmel il-ġid. Dan jista’ jgħinek tibni l-istima tiegħek nnifsek għax itik għan fil-ħajja u jista’ jkun li jgħinek biex tibda tara d-dinja minn lenti differenti.
  • Ikollok aktar ħin ghalik innifsek fejn tista’ tiltaqa’ ma’ familjari u ħbieb u mhux bilfors trid tagħmel li jgħidulek anke jekk inti mhux komdu jew komda.
  • Li tgħix waħdek jista’ jgħinek tkun inti l-boss id dar, tidħol fi x’ħin trid u fi x’ħin tħossok komdu/ komda u ma tridx toqgħod tagħti spjegazzjoni jekk ma għamiltx xi ħaġa.

Li toħroġ minn relazzjoni mhix faċli iżda mhux impossibli. Inħobb nuża din il-metafora tal-għawwiema li jaqbżu mill-għoli f’xi kompetizzjoni… sakemm jaqbżu jkunu anzjużi u mbeżża’ iżda meta jirnexxielhom jaqbżu jħossu sodisfazzjon u sens ta’ liberta.

Jekk tħossha diffiċli li tagħmel deċiżjoni waħdek.. dejjem għandek l-opportunità li titkellem ma’ professjonist/a b’kunfidenzjalità assoluta..

F’idejk..

Awguri u tislijiet..

Jekk għandek xi mistoqsijiet li tixtieq tistaqsi, xi ħsieb li trid taqsam jew xi suġġett partikolari li tixtieq li nitkellmu dwaru, ibgħatilna fuq info@skoperta.net

Weħed mill-benefiċċji tal-coconut oil li aktarx ma kontx taf! – Matthaeus Grasso

Weħed mill-benefiċċji tal-coconut oil li aktarx ma kontx taf! – Matthaeus Grasso

❓🙋‍♀‍ Qatt ippruvajt ‘oil pulling’? Bażikament huwa li tiggargalizza biż-żejt għal 5 sa 20 minuta kuljum – u l-istudji juru li jista’ jkollu impatt enormi fuq it-titjib tas-saħħa orali tiegħek!

🥥 😁 L-istudji juru li oil pulling biż-żejt tal-coconut tgħin biex tnaqqas u tipprevjeni l-ġebla, il-ġinġivite u l-mikroorganiżmi f’ħalqek li jistgħu jikkawżaw nifs ħażin.

Il-mediċina Ayurvedika tradizzjonali titlob żejt sesame jew sunflower, iżda issa l-esperti jgħidu li ż-żejt tal-coconut huwa għażla kbira għax fih l-aċidu lauriku, li għandu proprjetajiet antimikrobiċi biex jgħin jelimina minn ħalqek batterji ħżiena għas-saħħa.

⏱⏳💡 Kull ma trid tagħmel hu li tpoġġi madwar mgħarfa żejt f’ħalqek u żommha sa 20 minuta.

🥥🥥 Biż-żejt tal-coconut dan jista’ jkun diffiċli għall-ewwel jekk ikun f’forma solida, iżda ladarba jkun f’ħalqek idub malajr. M’għandekx għalfejn iċċaqlaqha madwar ħalqek b’mod qawwi …

Kemm tiċċirkolaha bil-mod biss.

😁😺 Importanti: kun żgur li ma tiblax iż-żejt meta tkun lest … minflok, obżqu f’xugaman tal-karti u armiha.

Jekk 20 minuta tidher twila wisq, ipprova għal 5 sa 10 minuti kuljum.

🛑 L-oil pulling m’għandux jieħu post il-ħasil tas-snien regolari – għal iġjene orali tajba għandu jsir flimkien miegħu, jgħidu l-esperti.

Qatt ippruvajtha qabel? Għidli hawn taħt! ⬇️⬇️

Kif għandna nieħdu ħsieb xagħarna fix-Xitwa?

Kif għandna nieħdu ħsieb xagħarna fix-Xitwa?

B’kollaborazzjoni ma’ Mr. Clayton Balzan (Stilista tax-xagħar).

Huwa fatt magħruf illi fix-Xitwa, il-kesħa taf toħloq żbilanċ iktar qawwi f’ċerti kundizzjonijiet li wieħed ikun normalment diġà qiegħed ibati bihom matul is-sena, bħall-ġilda u xagħar xotti jew żejtnin.

F’każ fejn il-problema tkun ġilda jew xagħar żejtni estrem, dan ikun qed jiġri għaliex iktar żejt, jew aħjar “sebum”, ikun qed jiġi mill-glandoli “sebaceous”. Dan iż-żejt normalment jintuża sabiex wieħed jitlef inqas ilma minn ġismu, jipprevjeni infezzjonijiet, speċjalment minn bakterji u fungi, u jifforma wkoll parti mill-produzzjoni tal-għaraq. Dan iż-żejt jgħin wkoll sabiex wieħed ikun jista’ jżomm temperatura tajba ta’ ġismu; għaldaqstant fix-Xitwa, jista’ jkun qed joħroġ iktar żejt sabiex wieħed iżomm f’livell adekwat is-sħana tal-ġisem.

Għaldaqstant, huwa importanti li min qiegħed ibati minn żejt eċċessiv fix-xagħar, juża’ “shampoo” apposta li jnaddaf sew il-qurriegħa minn kull tip ta’ żejt żejjed. Kif ukoll, wieħed għandu jogħrok xagħru sew għal darbtejn, bix-“shampoo”. Idealment, dan jitħalla jaħdem għal madwar żewġ minuti, qabel ma jitlaħlaħ bl-ilma. Ammont żgħir ta’ “conditioner” xorta jista’ jintuża minn min għandu xagħar żejtni. Kif ukoll, huwa importanti li f’dan il-każ, ix-xagħar ma jinħasilx b’misħun qawwi, ħalli l-pori ma jibqgħux miżdudin, u nevitaw ukoll it-telf ta’ xagħar, kaġun ta’ nuqqas ta’ arja li tkun għaddejja mill-pori. Wieħed għandu jara li japplika prodotti apposta kontra d-danni mis-sħana żejda, meta jkun se juża’ xi tip ta’ apparat li jarmi s-sħana biex jagħmel xagħru, bħal “hair straightener”, jew “curling iron”. Prodotti oħra, bħal “serums” tax-xagħar għandhom jiġu applikati f’inqas ammonti, fit-truf tax-xagħar biss.

Kundizzjoni oħra li hija komuni f’dan iż-żmien, hija dik ta’ ġilda jew qurriegħa xotta. Din tista’ tiġi ikkawżata minħabba li din id-darba, il-glandoli “sebaceous” ikunu qed jaħdmu iktar bil-mod. Iżda meta l-kesħa tkun qiegħda tixxotta iktar il-ġilda min-naħa ta’ barra, jaf ikun hemm iktar qoxra li tifforma; kemm fix-xagħar jew madwar il-ġilda, li jkun fiha diversi ċelloli mejta. Dawn jistgħu jirriżultaw f’ħakk jew saħansitra xi ftit qsim, fejn jaf joħroġ ukoll xi demm.

Fil-każ ta’ qurriegħa xotta, jew saħansitra, formazzjoni ta’ qoxra żejda, huwa vitali li wieħed l-ewwel jara x’possibilment jista’ qiegħed jikkawża din il-kundizzjoni. Dan għaliex hawn diversi tipi ta’ “moisture shampoos” adattati għal problemi differenti fix-xagħar jew fil-qurriegħa. Wieħed għandu jevita li jħokk rasu kontinwament ħalli ma tinstelaħx il-ġilda, u jevita wkoll li jitqaċċat ix-xagħar minn mal-basla. F’din is-sitwazzjoni, l-“conditioner” għandu jiġi applikat fit-truf tax-xagħar biss, u idealment jitħalla għal madwar 10 minuti qabel ma’ jitlaħlaħ bl-ilma, sabiex ix-xagħra tieħu l-ikbar ammont ta’ idrazzjoni. Prodotti oħra, bħal dawk li jaħdmu kontra d-danni mis-sħana, jew kontra t-tagħqid eċċessiv tax-xagħar, jistgħu jintużaw skont l-esiġenzi tal-individwi.

Għandna naraw ukoll li nixorbu l-ilma spiss ħalli nżommu kemm il-ġilda u anke x-xagħar iktar idratati u radjanti. Xi xarbiet oħrajn bħal “green tea”, jew xi ftit misħun bil-lumi jgħinu wkoll sabiex il-ġisem jissaffa minn diversi tossiċi u impuritajiet.

Jekk tixtieq issegwi l-blog tiegħi, tista’ tagħmel dan billi tagħmel ‘like’ fuq din il-paġna ta’ Facebook:

×Be Holistically Healthy, MD×

Jekk tixtieq tagħmel kuntatt mal-istilista tax-xagħar, Mr. Clayton Balzan, jekk jogħġbok żur din il-paġna:

Fiamminage | Facebook

Jekk għandek xi mistoqsijiet li trid tistaqsi jew xi suġġett li tixtieq li nitkellmu dwaru ibgħatilna fuq info@skoperta.net

Tħobb biżżejjed lilek innifsek? – Matthaeus Grasso

Tħobb biżżejjed lilek innifsek? – Matthaeus Grasso

Tħobb biżżejjed lilek innifsek?

Mistoqsija li tidher sempliċi iżda fil-verità mhix dejjem faċli li tweġibha.

Tista’ ssemmi 5 affarijiet dwarek innifsek li tħobb?

Qed tħossok skomdu ħafna f’daqqa waħda? Jekk iva, m’intix waħdek.

Proprju dan hu li se nippruvaw inbiddlu din il-ġimgħa.

💘 Din il-ġimgħa, għall-ġimgħa ta’ San Valentinu, se niffukaw fuq l-imħabba lejna nfusna u nsaħħu l-istima tagħna nfusna.

Ir-raġuni hi li għandek bżonn tħobb lilek innifsek L-ewwel, jekk trid tħobb lil ħaddieħor biżżejjed …

L-għan tiegħek hu li tikteb 3 affarijiet li tħobb dwarek innifsek kuljum għal din il-ġimgħa…

Però! Iridu jkunu kollha DIFFERENTI! Naf li tista’ tagħmilha jekk trid.

Għaliex qed nagħmlu din l-isfida? Meta nkun qed naħdem mal-membri, nisma’ ħafna nies kontinwament isawtu lilhom infushom u ma jagħtux biżżejjed kreditu lilhom infushom!

Kulħadd hu sabiħ u speċjali fil-mod tiegħu … u rrid li tassew temmen dan (għax huwa veru!).

Ħu ftit tal-ħin u aħseb dwar l-affarijiet li tapprezza u tħobb dwarek innifsek … jekk ma tapprezzax jew tħobbx lilek innifsek biżżejjed, dwar xiex tista’ tapprezza jew tħobb lilek innifsek jekk trid?

Forsi tħobb il-fatt li segwejt il-mira li kellek biex iżżomm il-fitness li xtaqt, xi pass ‘il quddiem li għamilt relatat max-xogħol, jew taħdem ħafna biex tkun ġenitur jew partner tajjeb. Forsi int ospitant mill-aqwa, żeffien tajjeb, għandek kalligrafija sabiħa, jew tagħmel ġesti bħala ringrazzjament. Forsi tħobb li tagħmel xogħol volontarju jew li żżomm il-bieb biex jgħaddu n-nies f’xi ħanut.

Jista’ jkun kważi kollox.

Dan mhux eżerċizzju li jġegħlek tħossok tajjeb temporanjament. Jagħmel sens biss li t-titjib tal-istima tiegħek innifsek iġiegħlek tieħu ħsieb tiegħek innifsek aħjar, ittejjeb is-saħħa u l-well-being.

L-istudji saħansitra juru li hekk kif aħna qed nikbru, it-tisħiħ tal-istima tiegħek innifsek jgħin biex iżommok f’saħħtek ukoll! (Aktar informazzjoni tinsab hawn: Boosting self-esteem prevents health problems for seniors — ScienceDaily)

Int lest li tipprova? Ejja nitkellmu dwarha fil-kummenti hawn taħt!

Jum San Valentinu…tal-koppji biss? – Michelle Zerafa

Jum San Valentinu…tal-koppji biss? – Michelle Zerafa

Il-fatt li nduru fejn induru bħalissa nsibu qlub imdendlin ‘l hemm u ‘l hawn.. riklami li l-ħin kollu jfakkruna li qisu suppost aħna ngħixu mal- maħbubin tagħna.. u li qisu kull min għandu maħbub huwa kollox ward u żahar… tajjeb li niftakru li din hija r-rota tal- kummerċjaliżmu sfrenat li sfortunatament imdawwrin bih.. mhix ir-realtà tal-ħajja..

Ngħiduha kif inhi din li niċċelebraw San Valentinu tista’ tkun opportunità għal min hu f’relazzjoni biex iqatta’ ftit ħin ta’ kwalità ma’ min iħobb… ma fiha xejn ħażin imma bħal kull ħaġa oħra fid-dinja l- bilanċ hu importanti..

U jekk m’aħniex f’relazzjoni għalkemm xi wħud jinterpretawha bħala sfortuna… hija ukoll opportunità fejn nistgħu nistaqsu x’relazzjoni għandna magħna nfusna…

Tajjeb li nirrealizzaw li mhux kull ma jleqq hu deheb.. jista’ jkun li nkunu f’relazzjoni fejn minn barra kollox jidher ileqq iżda l-affarijiet ma jkunux sejrin sew..

Jista’ jkun li nkunu aħna li nkunu għamilna għażla ta’ persuni li ma tantx iġibulna rispett jew li l-karratteristiċi tal- karrattru tagħhom ma jaqblux ma’ tagħna… tajjeb li nistaqsu… imma għala għażilna din it-tip ta’ persuna u mhux oħra?

Jekk ir-relazzjoni tagħna tkun spiċċat.. għalkemm il-firda qatt mhi faċli, tajjeb li nifhmu għala spiċċat u b’hekk nagħżu li ma nagħmlux l-istess żbalji meta nkunu se nibdew relazzjoni oħra…. Jekk niddeċiedu li nibdew oħra…

Din tista’ tkun ġurnata fejn nilbsu l-libsa tal-vittma u naqgħu ħażin… jew nistgħu niċċaqalqu billi nagħmlu xi ħaġa li nħobbu aħna … billi nieħdu ħsieb tagħna nfusna… għala le?!

Nistgħu nħarsu lejna nfusna bħala l-persuna li mhux qiegħda f’relazzjoni jew dik il-persuna li ħarġet minn relazzjoni għax ma jistħoqqilhiex li ma tkunx rispettata… u għalkemm m’għadhiex fir-relazzjoni xorta miexja ‘l quddiem waħedha… u hawnhekk ta’ min jistaqsi… min jistħoqqli li nkun il-vittma jew dik il-persuna li qamet fuq saqajha wara l-firda?

Minflok toqgħod id-dar fis-sodda tiffanga u tara Netflix tista’ tmur ma’ grupp żgħir ta’ persuni single u tagħmlu attività fejn tidħku daħka u tieħdu gost flimkien..

Ma fiha xejn ħażin li toqgħod tara xi series li jogħġbok… però tajjeb li tistaqsi lilek innifsek jekk hemmx affarijiet oħra li jistgħu jagħtuk sodisfazzjon bħal pereżempju l- eżerċizzju jew xi xogħol ta’ volontarjat?

Il-fatt li qiegħdin f’nofs pandemija nifhem li mhux għal kulħadd faċli li joħroġ u jagħmel attività… jekk hu hekk… żomm f’moħħok li din tista’ tkun ukoll ġurnata bħall-oħrajn u li fi żmien erbgħa u għoxrin siegħa jgħaddi kollox…ma taħsibx li aħjar li tagħmel erbgħa għoxrin siegħa ma tistax tiċċelebra din il-ġurnata, milli tkun maqbud f’relazzjoni fejn m’intix kuntenta għal ħafna ġranet?

Ftakar li Jum San Valentinu hija tradizzjoni li nħolqot .. tista’ toħloq it-tradizzjoni tiegħek għal dawn iż-żminjiet .. ieqaf ftit… xi jġegħlek tħossok tajjeb? X’tixtieq tagħmel għalik innifsek?

Ħmistax oħra nitkellmu dwar għala xi kultant huwa aħjar li nkunu single milli f’relazzjoni tossika..

Awguri u tislijiet..

Jekk għandek xi mistoqsijiet li tixtieq tistaqsi, xi ħsieb li trid taqsam jew xi suġġett partikolari li tixtieq li nitkellmu dwaru, ibgħatilna fuq info@skoperta.net

Enable Notifications    OK No thanks