Gianni, Ray, Gordon u Sarah f’Sibtek ta’ għada! X’inhu ġej?!

Gianni, Ray, Gordon u Sarah f’Sibtek ta’ għada! X’inhu ġej?!

Ftit sigħat qabel il-finali tat-tieni staġun ta’ Malta’s Got Talent, Gianni Zammit, Ray Attard, Gordon Bonello u Sarah Zerafa se jkunu qed jingħaqdu ma’ Ryan u Josmar f’Sibtek!

Dawn kollha għandhom sorpriża u sfida tad-daħq!

Fost il-ħafna sfidi li se jkollhom, iridu jkantaw live fuq Sibtek.

Xi ħadd minnhom se jkollu ċajta u xi ħaddieħor se narawh minn lenti differenti wkoll!

Ritratt: JJ Chircop

Il-mużika waqt Sibtek se tkun kollha kemm hi live flimkien ma’ Christian Arding.

Sibtek, il-programm divertenti b’sorpriżi kbar, ippreżentat mill-koppja favorita ta’ ħafna, Ryan u Josmar, se jżommlok kumpanija mill-12:15 ‘l quddiem, fuq TVM.

U allura mhux ovvja! Ma tistax titlef Sibtek li jmiss!

“It-tmiem ta’ avventura li biddlitli ħajti” – Chanelle Cardona

“It-tmiem ta’ avventura li biddlitli ħajti” – Chanelle Cardona

Kull bidu fih it-tmiem, u lbieraħ wasal it-tmiem tas-sensiela tant segwita u maħbuba, Ulied il-Lejl.

Is-sensiela ta’ Ulied il-Lejl, ibbażata fuq il-kotba Suwed Ulied il-Lejl ta’ Charles Micallef St John, ħaditha fuq vjaġġ mimli emozzjonijiet waqt li segwejna l-istorja ta’ mħabba ta’ Ġorġa u Lippu, u l-konsegwenzi li kellhom jiffaċċjaw huma u dawk l-aktar qrib tagħhom.

F’kitba fuq il-paġna ta’ Facebook tagħha, Chanelle Cardona, l-attriċi li interpretat il-karattru ta’ Ġorġa ddeskriviet l-esperjenza tagħha f’Ulied il-Lejl bħala waħda li biddlitilha ħajjitha.

Ma tistax tgħaddi din il-ġurnata mingħajr ma nħossni xi ftit emmozzjonata … it-tmiem tal-avventura li kellha tibdilli ħajti. Ġorġa tiegħi … nirringrazzjak talli tajtni l-ispazju nilbes iż-żarbun ta’ tfajla tant ferrieħa, kuraġġuża u b’saħħitha. Grazzi ta’ kemm tajt kuraġġ lili bħala Chanelle. Ġorġa ħabbet b’qalbha kollha lil Lippu u bis-saħħa ta’ Ġorġa ltqajt mal-akbar ħabib tiegħi, ma’ mħabbti Randell Pace.

Dan għaliex Chanelle u Randell bdew joħorġu flimkien proprju wara li saru jafu lil xulxin permezz ta’ Ulied il-Lejl. Mill-imħabba ta’ Ġorġa u Lippu nibtet relazzjoni bejn iż-żewġ atturi!

Hija rringrazzjat lill-maħbub tagħha Randell tas-sapport kbir li taha matul din l-avventura kollha u ta’ kemm għenha toħroġ il-potenzjal kollu tagħha.

Chanelle rringrazzjat ukoll b’mod speċjali lid-direttur tas-serje Charles Stroud.

Nirrispettak u nammirak għal dejjem għażiż u grazzi tat-tagħlim kollu tiegħek, kemm f’din l-industrija kif ukoll parir fuq il-ħajja.

Hija rringrazzjat ukoll lil Mariaelena Tanti Gregoraci u Tania Bartolo li flimkien ma’ Charles emmnu fiha.

Fl-aħħar nett, Chanelle rringrazzjat lil sħabha l-atturi u lil crew, kif ukoll lit-telespettaturi.

Grazzi u proset tmur lil sħabi l-cast u l crew; magħkom iffurmajt ħbiberija li ħa nibqa’ ngħożż għal ħajti kollha. Bħall-familja Bugeja, sirna aħna wkoll familja. L-aħħar grazzi tmur għalikom it-telespettaturi … Ulied il-Lejl ma kien ikun xejn mingħajr l-imħabba u s-sapport tagħkom. Inħobbkom kollha u minn qalbi, Grazzi.

Jintgħażlu l-aħħar tliet finalisti ta’ Malta’s Got Talent

Jintgħażlu l-aħħar tliet finalisti ta’ Malta’s Got Talent

Ilbieraħ filgħaxija fuq TVM, ixxandret it-tielet u l-aħħar semifinali ta’ Malta’s Got Talent.

F’din is-serata ntgħażlu l-aħħar tliet finalisti, Dancing Angels, La Voix Harmonies u Sheron.

Dawn it-tlieta se jkunu qed jingħaqdu mal-finalisti l-oħra, Street Elements, Kyran Bonello, Olivia Lilith, Beth, Guitar Projects u United Performers, biex jagħtu l-aħjar prestazzjoni fis-serata finali ta’ nhar is-Sibt li ġej.

Dawn huma l-prestazzjonijiet tagħhom fit-tielet semifinali ta’ Malta’s Got Talent:

Xi ħadd mill-mistednin f’Sibtek ta’ għada se jkollu attriċi veterana bħala sorpriża!

Xi ħadd mill-mistednin f’Sibtek ta’ għada se jkollu attriċi veterana bħala sorpriża!

Reġa’ wasal Sibtek!

Waqt Sibtek ta’ għada, se jakkumpanjaw lil Ryan u Josmar diversi wċuħ ġodda Maltin fosthom Etienne Micallef, Josephine Mallia, Jean Paul Galea u Roxanne Cutajar Gauci.

Dawn kollha għandhom għal qalbhom il-qasam tax-xandir.

Lil Josephine nafuha bħala opinjonista naturali ħafna.

Etienne Micallef huwa awtur u għalliem.

Roxanne hija għalliema taż-żfin, li bħal Etienne u Jean, qed taspira li tkun preżentatriċi ġdida.

Xi ħadd minn dawn se jkollu ċajta u xi ħaddieħor se jkollu sorpriża minn attriċi veterana!

Il-mużika waqt Sibtek se tkun kollha kemm hi Live flimkien ma’ Christian Arding.

Sibtek, il-programm divertenti b’sorpriżi kbar, ippreżentat mill-koppja favorita ta’ ħafna, Ryan u Josmar, se jżommlok kumpanija mill-12:15 ‘l quddiem, fuq TVM.

U allura mhux ovvja! Ma tistax titlef Sibtek li jmiss!

Jintgħażlu tliet finalisti oħra ta’ Malta’s Got Talent

Jintgħażlu tliet finalisti oħra ta’ Malta’s Got Talent

Beth, Guitar Projects u United Performers huma t-tliet finalisti magħżula mill-vot tal-pubbliku kif ukoll mill-ġurija waqt it-tieni semifinali ta’ Malta’s Got Talent li xxandret ilbieraħ filgħaxija fuq TVM.

Għal darb’oħra, ilbieraħ kienet serata mimlija talenti differenti fejn kull parteċipant kellu xi ħaġa li tagħmlu uniku.

Il-ġimgħa d-dieħla se nkunu qed insegwu t-tielet u l-aħħar semifinali fejn se jkunu qed jintgħażlu tliet finalisti oħra.

Dawn huma l-prestazzjonijiet tat-tliet finalisti fit-tieni semifinali ta’ Malta’s Got Talent:

L-attur Taylor Kinney se jieqaf għal xi żmien minn Chicago Fire

L-attur Taylor Kinney se jieqaf għal xi żmien minn Chicago Fire

Aħbar diżappuntanti għas-segwaċi u ammiraturi tal-pumpier tant maħbub inkluż mill-Maltin, Kelly Severide ta’ Chicago Fire!

Skont diversi rapporti minn midja barranija, b’effett immedjat, l-attur Taylor Kinney se jkun qed jieqaf għal xi żmien mis-sensiela Amerikana, Chicago Fire, minħabba kwistjoni personali, iżda ma ngħatawx aktar dettalji.

L-istess rapporti qed jgħidu li l-kast u l-kru kienu infurmati nhar il-Ġimgħa b’din l-aħbar mhux mistennija. Qed jingħad ukoll li x’aktarx, il-kittieba tas-sensiela se jkollhom jiktbu mill-ġdid ċerti episodji

Kinney ilu jinterpreta l-parti ta’ Lieutenant Kelly Severide minn meta bdiet is-sensiela ta’ Chicago Fire, fl-2012. Huwa deher ukoll fl-ispin-offs, Chicago Med, Chicago PD u anki Chicago Justice, li twaqqaf wara l-ewwel staġun.

Bħalissa, Chicago Fire qiegħed fil-11-il staġun tiegħu u għadu kemm ixxandar it-12-il episodju.

Għad irridu naraw kif din l-aħbar se taffettwa l-istorja tas-sensiela, partikolarment ir-relazzjoni ta’ Severide ma’ martu, Lieutenant Stella Kidd, karattru interpretat minn Miranda Rae Mayo.

Enable Notifications OK No thanks