Select Page
“Drama mexxejja mimlija b’karattri reali f’ċirkostanzi surreali” – Lawrence Buontempo dwar Jackpot 4

“Drama mexxejja mimlija b’karattri reali f’ċirkostanzi surreali” – Lawrence Buontempo dwar Jackpot 4

Inkomplu nitkellmu mal-atturi li se jkunu qed jinterpretaw karattri f’sensiliet ġodda!

Wara s-suċċess li kisbet il-kumpanija DBA Entertainment bis-sensiela popolari Division 7, issa se jkunu qed jeħduna fuq vjaġġ ġdid permezz tas-sensiela Jackpot 4.

Din id-darba jmiss lil Lawrence Buontempo, li se jkun qed jinterpreta l-parti tal-Prim Ministru Alex!

Fis-sensiela l-ġdida Jackpot 4, se tkun qed tinterpreta l-parti tal-Prim Ministru. X’tista’ tgħidilna dwar il-karattru tiegħu? X’tip ta’ Prim Ministru se jkun?

Bla dubju dan huwa wieħed mill-iktar karattri ta’ personalità li qatt interpretajt. Meta l-awtur tas-serje, Jason Zerafa, avviċinani biex naħdmu flimkien, ma tantx dar mal-lewża, qalli “Wenz, Alex huwa l-Prim Ministru u għaddej minn dawn il-problemi!”
Minnufih għedtlu, “Ejja ħa naħdmu Jas!”

Alex huwa Prim Ministru tal-poplu, li jħobb u jirrispetta lill-votanti u huma jirreċiprokaw billi jtellgħuh b’saħħa u qawwa.

Għandu karatteristiċi li huma simili għall-karattru reali tiegħek?

Li għandna simili għal xulxin hija l-imħabba lejn il-familja.

U x’għandu differenti?

Karatteristiċi li huma differenti għal Lawrence huma bosta, meta tqis li Alex għandu responsabbiltà ta’ pajjiż sħiħ fuq spallejh. Dawn iċ-ċirkostanzi, minkejja kemm wieħed ikun umli u onest, jafu jitolbu minnek bidla karatterjali minn fuq s’isfel. Biss però, bla dubju ta’ xejn huma dawn li nfittex meta naċċetta li naħdem fuq karattru. Alex tani naqra xogħol mhux ħażin.

X’jogħġbok l-aktar mill-karattru u xi jdejqek l-aktar?

Ma nħossnix komdu niġġudika karattru li nkun qed ninterpreta, fit-tajjeb jew fil-ħażin, Alex huwa magħġun b’laqta ta’ Lawrence. Qiegħed indur mal-lewża fil-verità, għax ma nistax ngħid wisq, jekk ma rridx nikxef mill-istorja.

X’inhi l-akbar sfida li sibt fl-interpretazzjoni ta’ dan il-karattru?

Fuq is-sett mal-kru ta’ DBA Ent u Brighter Image, dejjem nippreżenta ruħi bħala Alex. Jekk ma nagħmilx hekk inkun qed nonqos mir-rispett lejn l-atturi sħabi, għax jekk ma nkunx fil-karattru għal ħin twil, Alex ma nsibux. Mill-ġdid, MA NISTAX NIKXEF!!

Xi jfisser għalik li se tkun qed tinterpreta karattru ta’ Prim Ministru? Tagħmel differenza għalik personali li tinterpreta karattru ta’ kariga daqshekk għolja jew huwa sempliċiment karattru bħal kull wieħed li interpretajt s’issa?

Din hija mistoqsija li spiss nistaqsi anke lili nnifsi, però r-risposta li dejjem ġietni naturali hija li hawn Alex huwa raġel miżżewwġ ma’ mara li jħobb u b’żewġt itfal il-mimmi t’għajnejh. Se nidħlu ġewwa daru, se naraw minn wara l-kwinti, xi beżgħat u l-modi kif jiffaċċja sitwazzjonijiet mingħajr preċedent. Mumenti li juru din il-persuna x’karattru sod għandu, kemm huwa deċiż u mogħni b’paċenzja liema bħalha. Huwa Prim Ministru, allura kollox jiġi amplifikat għal elf darba!

Mingħajr ma tiżvela ħafna, hemm xi xena li żgur qatt mhu se tinsa? Għaliex?

Kull xena li kelli x-xorti naħdem fuq dan il-proġett huma għal qalbi. Minn sempliċi nitbaxxa biex niġbor bagalja, għal mumenti fejn kelli xi battibekk ma’ nies bħal Carlos Farrugia (Eks Prim Ministru Darren) jew Anthony Ellul (Varist).

Fadalli xena oħra x’niġbed u bla dubju dik hija l-iktar xena għal qalbi, għaliex mhux se ngħid naturalment!

Hemm xi karattru partikolari ieħor li taħseb li se jħalli impatt fuq it-telespettaturi?

Nemmen li l-qafas li bnejna bejnietna bejn il-familjari ta’ Alex, se nkunu qed inħallu impatt mat-telespettaturi. Għalhekk naħseb li iktar milli karattru wieħed, se npoġġi tlieta oħra f’daqqa, li komplew jgħinuni biex Alex jimtela b’ruħ li se tirrelataw miegħu minnufih. Louise, Kim u Steph huma l-qalb ta’ Jackpot 4.

Għaliex it-telespettaturi għandhom isegwu Jackpot 4?

Għandhom isegwu JP4 dawk it-telespettaturi li jħobbu drama mexxejja, mimlija karattri reali f’ċirkostanzi surreali, b’mumenti ta’ thriller politiku li ma tippermettix wisq ħin li tpoġġi bilqiegħda u tieħu nifs!

L-istorja ta’ Jackpot 4 se sseħħ minuta b’minuta quddiem għajnejn l-udjenza. Żomm sod, ara tlaqna!

Is-sensiela Jackpot 4 se tibda tixxandar minn nhar l-Erbgħa 28 ta’ Settembru, fid-21:00 fuq ONE TV.

Imelda Staunton se tieħu f’idejha r-rwol tar-Reġina Eliżabetta II f’The Crown

Imelda Staunton se tieħu f’idejha r-rwol tar-Reġina Eliżabetta II f’The Crown

Waħda mis-serje tant popolari fuq Netflix, ‘The Crown’, ser tirritorna għall-ħames staġun, nhar id-9 ta’ Novembru 2022.

Filwaqt li l-produzzjoni tas-sitt staġun ta’ ‘The Crown’ waqaf għal ftit ġranet b’sinjal ta’ rispett lejn il-mewt tar-Reġina Eliżabetta II, il-popolarità tas-serje żdiedet b’mod drastiku f’dawn l-aħħar jiem.

Matul l-ewwel erba’ staġuni, ir-rwol tar-Reġina ġie interpretat minn żewġ atturi: Claire Foy fl-ewwel u tieni staġun u Olivia Colman fit-tielet u raba’ staġun. It-tnejn li huma interpretaw dan ir-rwol b’mod eċċezzjonali.

Ovvjament għall-ħames u sitt staġun aħna t-telespettaturi ser naraw attriċi ġdida li ser tieħu r-rwol tal-Maestà Tagħha. Din hija ħadd ħlief Imelda Staunton.

Skont id-deskrizzjoni ta’ Netflix, il-ħames staġun ser jiffoka fuq kif ir-Reġina qed toqrob lejn l-40 anniversarju minn mindu hija ħadet it-tmun f’idejha. F’dan l-istaġun ser jingħata wkoll importanza t-tmiem taż-żwieġ tal-Prinċep Charles u l-Prinċipessa Diana.

Għal dawk li jħobbu din is-serje, jew dawk interessati fil-ħajja tal-familja Rjali, tinsewx li daqt jibda il-ħames staġun ta’ ‘The Crown’. Buona visione!

“Stennew ferm aktar imħabba u emozzjonijiet minn Mari fit-tieni staġun” – Anna Bassily

“Stennew ferm aktar imħabba u emozzjonijiet minn Mari fit-tieni staġun” – Anna Bassily

Hekk kif ninsabu jumejn ‘il bogħod mill-bidu tal-iskeda l-ġdida tal-istazzjonijiet Maltin, ħsibna biex nitkellmu ma’ xi wħud mill-atturi ta’ sensiliet Maltin ġodda jew li se jirritornaw għal staġun ġdid, biex niskopru ftit dwar is-sensiliet u l-karattri li se jinterpretaw.

Illum se nibdew minn Anna Bassily, li tinterpreta l-karattru ta’ Mari fis-sensiela Ulied il-Lejl.

Lil Mari nafuha, fil-fatt hija waħda mill-karattri li serqet il-qlub tas-segwaċi, u għalkemm Anna ma setgħetx tiżvela wisq, ippruvajna niskopru kemm nistgħu dwar dak li se nkunu qed nistennew minn Mari u t-tieni staġun ta’ Ulied il-Lejl!

F’Ulied il-Lejl tinterpreta l-karattru ta’ Mari. Għandha karatteristiċi li huma simili tal-karattru reali tiegħek?

Mari. Karattru msawwar bl-aktar mod ħelu u simpatiku mill-awtur Charles Micallef St.John. Nixtieq li kont ħelwa daqsha! Imma iva, hemm xi ftit xebħ, l-aktar fil-mod li bih taqra dak li jkun għaddej minnu xi ħadd li hu għażiż għaliha u l-widna u spalla li toffrilu sabiex iferra’ l-ferħ, xkiel, imrar li jkun qed itaqqallu moħħu u qalbu. Taf tħobb u tagħder ukoll.

U x’għandha differenti?

Mari hija karattru ambjentat fis-seklu dsatax. Hija aktar paċenzjuża u tolleranti, anke fejn setgħet kienet iebsa.

X’jogħġbok l-aktar mill-karattru ta’ Mari u xi idejqek l-aktar?

Is-sinċerità u mħabba lejn l-għeżież tagħha u lejn il-ħajja nfisha. Is-simpatija, paċenzja, imħabba u fiduċja sħiħa f’Sidor hija sabiħa ħafna. Ma tħalli l-ebda farka dubju li dawn it-tnejn kellhom rispett u mħabba kbira lejn xulxin minkejja li Leli ittanta jtebba’ din l-ghaqda. L-imħabba lejn oħtha Tona tinħass sew. Tħobb lil uliedha kollha, Iżda b’mod iktar profond lit-tifla waħdanija Ġorġa, li tinzerta wkoll iż-żgħira fost l-aħwa u li minħabba, kif jaf kull min segwa l-ewwel staġun, it-trattament tant ħażin ta’ missierha, kienet tqatta’ ħafna ħin għand zijitha Mari, tant li anke żewġha Sidor sar iħobb ħafna lil Ġorġa daqs li kieku din kienet bintu, mhux l-anqas għax kien jgħoxa jara lil martu titpaxxa b’din il-ħlejqa tant għażiża daqslikieku binthom li huma qatt ma kellhom bejniethom.

Iebsa biex tgħid xi jdejjaqni f’Mari! Mhux l-anqas għax l-għeżież telespetaturi li ltaqgħu miegħi, qaluli kemm iħobbu lil Mari! Mari f’din l-istorja, żammet bilanċ tajjeb ħafna bejn l-imrar u l-ħelu. Forsi setgħet qabżet aktar għal oħtha meta kienet taf minn xiex għaddeja. Setgħet ukoll qabżet iktar għal Ġorġa. Imma kien żmien ieħor u blalissa qed nirraġuna biż-żarbun tal-lum is-seklu wieħed u għoxrin. Biss jekk ir-reazzjoni setgħet kienet differenti, żgur li l-qalb u l-ħsus ma jinbidlux mas-sekli u għaldaqstant, iva, kienet iddejjaqni tħalliha lixxa lil Leli. Dan ifisser li kienet xi ftit beżżiegħa mhux ħażin.

Kultant tieħu għaliha wisq ukoll!

X’inhi l-akbar sfida li sibt fl-interpretazzjoni ta’ dan il-karattru?

Ilbistu malajr wisq biex inkun nista’ ngħid. Kelli noqgħod attenta għall-mixja. Zoppa ma kinitx, biss irkupptejha biex kinux jifilħuha. Xorta setgħet tħaffef kif tista’. Kelli noqgħod attenta, l-aktar f’distanzi qosra bħal meta timxi fil-kċina jew fir-remissa.

Kultant kelli nidfen ukoll emozzjonijiet li jiena bħala Anna noħroġ bihom f’ċertu ċirkostanzi kieku ġraw lili. Sfida li jgħaddi minnha kull attur.

Mil-lat tekniku, diffiċli żżomm l-istess karattru b’mod perfett meta tieħu medda ta’ xhur twal biex tinġibed is-sensiela kollha.

Kif tiddeskrivi l-esperjenza tiegħek bħala waħda mill-atturi ta’ din is-sensiela?

Grazzi għad-direttur paċenzjuż u bravu Charles Stroud kif ukoll il-kittieb tas-saga tal-kotba “Suwed ulied il-lejl” Charles Micallef St.John, din kienet waħda mill-isbaħ esperjenzi. Kemm bħala ambjent li nħoss li dħalt sew fih, kif ukoll bħala karattru mill-iktar simpatiku u emottiv li interpretajt. Karattru li nibqa’ ngħożż.

Kif diġà semmejt, mil-lat tekniku, kienu żminijiet diffiċli minħabba li ġieli waqafna mill-filming għal xhur sħaħ…mard, elezzjoni, pandemija….tkun tassew iebsa biex tissokta b’ċertu emozzjoni f’ċertu ambjent (lestu l-imkatar) kif ukoll tirranġa xagħrek, irtokk u lbies, eżatt bħalma kont xi tlett xhur qabel!

Liema xena mill-ewwel staġun ħalliet l-iktar impatt fuqek personali u għaliex?

Ix-xeni fejn Ġorġa tafda lil Mari u l-oħra fejn tlaqqa’ lil oħtha Tona ma’ Lippu huma xeni li jibqgħu f’qalbi. Kċina modesta mimlija mħabba li fiha saret għaqda sħiħa. Mari hemmek għadret, ħabbet, ma ġġudikatx malajr, stabret u siktet. Meta jiżżarma s-sett tħoss niket. Qisu xi ħadd ħadlek biċċa minnek. Ħsus ta’ meta tieqaf tinterpreta karattru. Imma mbagħad b’mod maġiku terġa’ tissaħħaħ u tħares għal dak li jmiss.

Xeni oħra li naprezza ħafna huma, fejn insibu l-għajnuna ta’ bosta atturi li jkollhom parti ċkejna iżda importanti u li b’hekk ikunu qed ilewwnu u jgħaqqdu l-inkwadru b’mod mill-isbaħ. Bosta drabi jiġu b’ħeġġa u mingħajr pretensjonijiet.

Fit-tieni staġun għad tridu taraw xena kerha u reali ħafna, l-aktar għal dak iż-żmien, li domna nġebbdu xhur sakemm irnexxielna neħilsuha kollha. Tibqa’ mnaqqxa f’moħħi d-dieqa li kelli f’qalbi sa ma ħlisniha.

Hemm xi sitwazzjoni partikolari li kieku Anna kienet taġixxi kompletament differenti minn Mari?

Dażgur mela. Leli jimbuttani u jerfa’ idu fuq Sidor u nħalliha għaddeja lixxa??!!!! U dan wara li rajt wiċċ Tona mbenġel u bdiet tigdeb li ħabtet ma nafx ma’ xiex qalet!! Mhux hekk ma nagħlaqx ħalqi! Isawwat lil Ġorġa??? Anġlu bħal dik? Tona l-unika oħt li kellha Mari. U lil Ġorġa kienet tħobbha daqs bintha. Le, ma kontx niskot u ma kontx noqgħod.

Mingħajr ma tiżvela wisq, x’se nkunu qed nistennew minn Mari fit-tieni staġun?

Mhux se niżvela wisq tibżax! Xejn ma jien se niżvela dwar Mari fil-fatt! Mari minn dejjem mimlija mħabba u emozzjonijiet varji. Stennew ferm aktar. Ser iseħħu wisq episodji…ser jgħaddi ż-żmien …ser ikun hemm mumenti li jnisslulek anke tbissima jekk mhux ukoll daħqa li Mari biss, bid-determinazzjoni tagħha, taf tidħol għalihom.

Li nista’ forsi niżvela dwar it-tieni staġun huwa li ħut Ġorġa se jsibu l-imħabba tagħhom ukoll, u xi biskuttini se nduqu żgur! Daqshekk nista’ ngħid imma!

Hemm xi karattru partikolari ieħor li taħseb li se jissorprendi lit-telespettaturi fit-tieni staġun?

Ma niżbaljax jekk ngħid li hemm għadd ta’ karattri, kemm li diġà rajna, kif ukoll li għad irridu niltaqgħu magħhom f’din it-tieni sensiela, ser joffru ilwien li jissorprendu, kif ukoll jaħsdu. Meta bniedem ikun dahru mal-ħajt ma tistax tgħid kif jirreaġixxi f’dak il-waqt.

X’messaġġ tgħaddi lil dawk li se jkunu qed isegwu t-tieni staġun?

L-ewwel net inrodd ħajr li ser tilqgħuna ġo darkom. Ħudu gost segwu dak li bħala tim u b’ħafna sagrifiċċji u sapport mill-familji tagħna, irnexxielna noħolqu. Se jseħħ ħafna taqlib, u ser iseħħ malajr wisq. Segwu bir-reqqa. Iddevertu. Ngħid grazzi minn qalbi lil kull min isegwi u japprezza dak li nistgħu noffru mill-ftit riżorsi li għandna. Ħajr minn qalbi li żżommuna għaddejin sabiex inwasslulkom ftit serħan.

Ħajr lil kull min ta s-sehem tiegħu f’din il-produzzjoni.

Ulied il-Lejl, minn nhar it-Tnejn, 26 ta’ Settembru, fit-20:30 fuq NET TV.

“Iċ-Ċavetta ta’ Pandora hu differenti minn dak kollu li rajna matul dawn l-aħħar snin”

“Iċ-Ċavetta ta’ Pandora hu differenti minn dak kollu li rajna matul dawn l-aħħar snin”

Minn meta Ruth Frendo, id-direttur u l-kittieba tad-drama l-ġdida Iċ-Ċavetta ta’ Pandora, ħarġet l-ewwel informazzjoni dwar din is-sensiela l-ġdida fuq il-paġni ta’ Facebook tagħha, ħafna dehru għatxana biex ikollhom iktar tagħrif.

Għalhekk illum intervistajna b’mod esklussiv lill-atturi prinċipali li se jaħdmu fid-drama, Claire Marie Busuttil u Clayton Pace. Huma żvelaw liema kienu x-xeni favoriti tagħhom u għaliex jemmnu li din is-sensiela se tkun suċċess kbir, fost l-oħrajn

X’jismu l-karattru li se tkun qed tinterpreta u kif tiddeskrivih?

Claire Marie: Il-karattru tiegħi jisimha Kylie. Hi mara li minn barra tidher mara pjuttost normali, miżżewġa u mażbuba. Imma b’differenza li għandha abbilità speċjali u rarissima… L-abbiltà li tara l-paranormal. Hi persuna simpatika u iżjed soċjali paragonata ma’ żewġha. Għandha qalba kbira u hi sensittiva ħafna. Ikun minħabba f’hekk li tispiċċa tagħmel ix-xogħol ta’ investigatriċi paranormali. L-għan tagħha jkun li tgħin lill-ispirti li mhumiex mistrieħa u b’hekk tkun tista’ wkoll ittaffi ftit mill-uġigħ tal-familji li jkunu ħallew warajhom. Għalkemm Kylie tgħin lil ħafna nies u toffri pariri siewja, issibha bi tqila biex imbagħad tieħu l-pariri tagħha stess.

Clayton: Il-karattru tiegħi jismu Vincent. Persuna ngħidulu aħna, ‘ta’ wara l-kamera’ bejn għax veru xogħlu hu ta’ camera person, u bejn għax hu aktar kwiet minn martu Kylie. Narah bħala ftit introvert. Jista’ jkun ukoll minħabba dak li għadda minnu fil-passat mhux daqsekk ’il bogħod… Passat li intom it-telespettaturi ser tibdew tgħixu magħna dalwaqt!

X’għandu simili tal-karattru reali tiegħek?

Claire Marie: Kylie hi simili ta’ Claire għax anke jien nħobb ngħin ħafna. Kważi kważi naqra wisq xi kultant. Għax meta tagħti ħafna, issib min jieħdok ‘for granted’ u tispiċċa iżjed suxxettibbli għall-uġigħ.

Clayton: It-tnejn li aħna rġiel ta’ familja. Meta kont ninterpreta dan il-karattru, kont inħossha din ir-responsabilità u dan id-dmir ta’ missier u raġel. Apparti minn hekk, avolja f’sezzjoni differenti, it-tnejn li aħna naħdmu fil-midja.

U x’għandu differenti?

Claire Marie: Naħseb fil-verità għandna iżjed differenzi milli similaritajiet. Nibdew bil-fatt li jien m’għandix abbilità paranormali. Għalkemm naħseb li bħal ħafna, taffaxinani l-idea. Barra minn hekk, jien la jien miżżewġa u lanqas għandi tfal. Allura, trid iddaħħal fik is-sens ta’ stint matern, li jekk qatt ma kont omm, tista’ tkun naqra sfida. Imma kelli muża… lill-għażiża oħti. Lil oħti naraha persuna fenominali. Għandha impjieg full-time, għandha attività tagħha oħra li trid issegwi, għandha żewġt itfal li trid tieħu ħsieb, kif ukoll trid teħodhom f’attivitajiet kurrikulari extra, liema attivitajiet huma ta’ kuljum. Ma’ dan kollu, ovvajment trid tlaħħaq ukoll max-xogħol tad-dar u l-problemi li jinqalgħu ta’ kuljum. Nista’ ngħid li għalija oħti hi ‘Superwoman’! Għalhekk għenitni ħafna biex nifhem il-karattru ta’ Kylie, u finalment insir Kylie. (Grazzi ħafna lil oħti tal-ispirazzjoni. Inħobbok sis!)

Clayton: Sfortunatament Vincent għadda minn ħafna. Ftit taż-żmien ilu, kellu esperjenza li kisritu. Iżda fl-istess ħin, anki għax forsi l-ħajja ma tagħtikx ċans, irnexxielu jkompli b’xogħlu u jiffaċċja dak kollu li l-ħajja wadbitlu. Anki jekk minn ġewwa jkun imkisser. Bħala Clayton ma nistax ingerger b’ħajti. Qiegħed ngħix dak kollu li ħlomt meta kont iżgħar.

Mingħajr ma tiżvela ħafna, hemm xi xena li żgur li qatt mhu se tinsa? Għaliex?

Claire Marie: Diffiċli għax kważi kull episodju fih dik ix-xena partikolari li għoġbitni ħafna. Imma jekk ikolli nagħżel, insemmi x-xeni tal-istorja tal-Bighi (episodju numru 12). Kif ukoll ix-xeni mal-attriċi Holly Micallef, li ħadmitha ta’ binti. Huma xeni sbieħ wisq.

Clayton: Bħala Vincent l-aħħar xena… kienet wisq emozzjonali. Nixtieq ħafna li kieku nista’ niżvela, imma ma nistax! Hemm xena partikolari fejn tidħol l-imħabba tal-familja, ninsab ċert li la jarawha t-telespettaturi ser iħossu l-istess. Dan għax għall-Maltin, din l-imħabba familjari tfisser kollox għalihom. Imbagħad bħala Clayton hemm ħafna. Dan għax inħossni privileġġjat li rnexxieli nżur bosta siti storiċi, li l-pubbliku ser ikollu wkoll ix-xorti li jsegwi magħna waqt din is-serje.

X’inhu l-messaġġ tiegħek għat-telespettaturi li se jaraw is-sensiela?

Claire Marie: Għal min qiegħed jaħseb li hu tal-biża’, toqogħdux tinkwetaw. Mhuwiex! Hu magħmul biex il-familja tarah flimkien. Ovvjament jekk ħa thallu t-tfal jarawh, l-aħjar li tarawh magħhom. Imma nemmen li ser tkun drama interessanti u ħelwa ħafna, u naħseb li ser tintlaqa’ tajjeb mill-Maltin. Ma nistax ngħid iktar, għax inkella niżvela żżejjed.

Clayton: Nafu kemm is-serje televiżivi hawn Malta huma maħbubin mat-telespettatturi. F’dawn l-aħħar snin rajna wkoll ħafna xogħol tajjeb minn diversi produtturi lokali. Iċ-Ċavetta ta’ Pandora, apparti li hu veru progett tajjeb, hu differenti minn dak kollu li rajna matul dawn l-aħħar snin. Ser ngħixu l-paranormali, suġġett li jinteressa lil kulħadd. Minbarra hekk, għandu wkoll l-ingredjenti li kull ammiratur tas-serje Maltija ikun qed jistenna… kurżità, sorpriżi, weġgħat, sigrieti, misteri u l-famuża mħabba fost l-oħrajn.

Iċ-Ċavetta ta’ Pandora se jibda jixxandar mit-30 ta’ Settembru kull nhar ta’ Ġimgħa fid-21:00 fuq ONE. Il-produzzjoni hi Pro.Motion Limited, filwaqt li dan il-proġett hu megħjun mill-Kunsill Malti għall-Arti.

Is-serje The Crown se twaqqaf il-produzzjoni b’rispett għall-mewt tar-Reġina

Is-serje The Crown se twaqqaf il-produzzjoni b’rispett għall-mewt tar-Reġina

Fid-dawl tal-mewt tar-Reġina Eliżabetta II, id-dokudrama rjali ta’ Netflix li tirrakkonta l-ħajja tar-reġina, The Crown, qed tippjana li twaqqaf il-produzzjoni tal-istaġun attwali tagħha bħala turija ta’ rispett.

Il-kreatur ta’ The Crown, Peter Morgan, qal li s-serje hija “ittra ta’ mħabba” għar-Reġina u għalissa m’għandu xejn aktar xi jżid, ħlief silenzju u rispett. Żied jgħid ukoll li x’aktarx se jieqfu jiffilmjaw ukoll bħala turija ta’ rispett.

Is-serje The Crown bdiet fl-2016, bi Claire Roy fil-parti tar-Reġina Eliżabetta fl-ewwel żewġ staġuni. Roy rebħet l-Emmy Award għall-aqwa attriċi ewlenija fi drama, għat-tieni staġun.

Olivia Colman interpretat il-parti tar-Reġina Eliżabetta fit-tielet u r-raba’ staġun, u rebħet l-Emmy Award għar-raba’ staġun is-sena l-oħra, bis-serje tirbaħ ukoll il-premju ta’ Outstanding Drama Series.

Imelda Staunton se tkun qed tinterpreta l-parti fil-ħames staġun, li se joħroġ fuq Netflix f’Novembru li ġej.

Is-sitt u l-aħħar staġun bħalissa jinsab fil-produzzjoni.

The Entertainers mhux se jirritorna fl-iskeda l-ġdida ta’ Net TV

The Entertainers mhux se jirritorna fl-iskeda l-ġdida ta’ Net TV

Fuq il-paġna ta’ The Entertainers tħabbar it-tmiem tal-vjaġġ ta’ dan il-programm.

Dan għaliex, wara 7 snin, il-programm mhux se jkun qed jirritorna fl-iskeda l-ġdida ta’ NET TV.

The Entertainers kien jixxandar kull nhar ta’ Sibt filgħaxija fuq NET TV, fejn kien ikun imżewwaq b’diversi personalitajiet u mużika.

L-ewwel 6 staġuni ġew ippreżentati minn Janvil, filwaqt li l-aħħar staġun ġie ppreżentat minn Corazón Mizzi u Victorio Gauci.

Filwaqt li rringrazzja lis-segwaċi tas-sapport li dejjem taw lil dan il-programm, it-tim ta’ Spiteri Lucas Entertainment stqarr li din ma kinitx deċiżjoni faċli iżda ħass li wasal iż-żmien li l-avventura tal-programm tieqaf li hawn.

It-tim tal-produzzjoni qal li għalissa m’għandu xejn ippjanat għat-televiżjoni iżda fil-ġimgħat u xhur li ġejjin se jkun qed jaħdem fuq proġetti mużikali lil hinn mit-televiżjoni.

Enable Notifications    OK No thanks