Select Page

Ġrajjiet

Il-leġġenda tal-futbol Brażiljan Pelé jiddaħħal l-isptar
Ġrajjiet Kurrenti L-Aħħar Aħbar Sport Varjetà

Il-leġġenda tal-futbol Brażiljan Pelé jiddaħħal l-isptar

Ħati li kien jabbuża t-tfal tas-sieħba waqt li kienet tkun fis-sodda tieħu l-kura
Il-President lest li jirriżenja minħabba l-emenda tal-Gvern dwar it-terminazzjoni tat-tqala
Imut l-istilla ta’ Walker, Texas Ranger, Clarence Gilyard
L-allegat qattiel ta’ Bernice jgħid li “ddispjaċieh għal dak li ġralha”
“L-emenda tal-Gvern tiftaħ il-bieb biex l-abort ikun legali”
“Mhux is-soċjetà li falliet ma’ Bernice iżda n-nies li kellhom jaraw li dawn l-affarijiet ma jseħħux”
“X’jiswa li nagħmlu l‑parties għall‑Milied? X’se niċċelebraw, li daħħalna liġi li toqtol it‑tfal fil‑ġuf?” – L‑Arċisqof
Ħerba fi Brussell minn partitarji wara li l-Marokk rebaħ lill-Belġju fit-Tazza tad-Dinja
Filmati mill-maltemp tas-26 ta’ Novembru 2022
Leonard Camilleri huwa l-vittma tal-isplużjoni fil-kamra tan-nar ta’ San Ġużepp
Aġġornata: Imut raġel fl-isplużjoni tal-kamra tan-nar ta’ Ħal Kirkop
“Għalkemm batejt qatt ma rajniek bil-geddum”
L-allegat qattiel ta’ Bernice jinżamm fit-taqsima forensika tal-isptar Monte Karmeli
L-allegat qattiel ta’ Bernice Cassar iwieġeb mhux ħati
Meta r-raġuni togħsfor – Tanja Cilia
Ara l-mument tat-theżżiża f’binja fiż-Żebbuġ Għawdex
“Jekk sawtek darba, jibqa’ jsawtek dejjem” – Peppi
Resaq lejha diversi drabi minkejja l-ordni ta’ protezzjoni
“Tani daqqa f’rasi tant qawwija li waqajt”
Arrestat l-allegat qattiel ta’ Bernice Cassar
Bernice Cassar inqatlet b’tir f’wiċċha u ieħor f’sidirha
Erba’ carers sospiżi minħabba użu eċċessiv ta’ forza fuq żewġ pazjenti
L-Għaqda Ġurnalisti Sports tikkundanna l-attakki personali fuq il-ġurnalista Joanna Camilleri
“Din l-emenda qed tbexxaq il-bieb biex jidħol l-abort”
AĠĠORNAT: Ir-raġel allegatament jinsab armat bl-istess arma li ntużat fil-qtil
Ara r-reazzjoni ta’ partitarji wara l-ewwel gowl tal-Ingilterra fit-Tazza tad-Dinja 2022
“Qed ngħixu f’dinja għatxana għall-paċi” – Il-Papa Franġisku
Suor Cristina toħroġ minn soru
Aldo jitlob għall-persuna li wasslet għall-mewt ta’ martu
L-ebda bejgħ ta’ alkoħol mhu permess fis-siti tal-istadium tat-Tazza tad-Dinja tal-Qatar
Bil-filmat: Splużjoni xokkanti hekk kif karozza tieħu n-nar u ħamsa oħra affettwati
“Pa għalfejn ħallejtna?”
Trump se jerġa’ jikkontesta għall-presidenza tal-Istati Uniti
Maria Muscat tiltaqa’ ma’ André Rieu
Allegazzjonijiet ta’ abbuż sesswali fuq Abner Aquilina minn membru tar-River of Love
Jaħbtu żewġ ajruplani tat-Tieni Gwerra Dinjija waqt wirja tal-ajru f’Dallas
Jasal l-Awstralja cruise liner bi 800 każ pożittiv għall-Covid
Splużjoni qawwija fiċ-ċentru ta’ Istanbul
Imut ir-raġel li għex fl-ajruport ta’ Pariġi għal 18-il sena
Dan il-materjal aktarx ħalla persuna mejta
Jiġu wiċċ imb’wiċċ ma’ kelb il-baħar f’Delimara!
“Tlifna lil ommi 3 ġimgħat qabel ma kienet se tagħlaq 100 sena”
Imut il-kantant ta’ Nazareth Dan McCafferty
Xerred dan l-artiklu biex tinstab din it-tifla
Bil-filmat: Raġel arrestat wara li pprova jwaddab il-bajd lir-Re Karlu III
Sospiż il-Kap Eżekuttiv tat-Teatru Manoel Massimo Zammit
Kardinal Franċiż jammetti li abbuża sesswalment minn tifla ta’ 14-il sena
Xufier ta’ vann tal-iskola li nstab ħati li stupra tifla ta’ 8 snin jeħel 11-il sena ħabs
“X’qed tagħmel wara n-nies? Qed nistenna bħal ħaddieħor”
Imut Karmenu Mifsud Bonnici
BIL-FILMAT: “Il-Parkinson’s ma tħallinix norqod fejn il-mara tiegħi” – Mario
Miċħud l-appell tal-iżviluppaturi biex Ħondoq ir-Rummien jinbidel f’port b’lukanda kbira
“Aħna konna wliedu ta’ dejjem, minn meta konna żgħar, mhux issa” – Brian Mizzi
Imut ir-rapper ta’ Migos Takeoff
“Din id-DAR se tkun iddedikata lil marti Maria”
Putin jissospendi l-ftehim mal-Ukrajna dwar l-esportazzjoni tal-qamħ
“It-tfal huma anġli u qaddisin u mhux xjaten jew sħaħar”
Żewġ karozzi bombi fis-Somalja joqtlu mill-inqas 100 persuna
Imutu aktar minn 150 f’ċelebrazzjonijiet tal-Halloween fil-Korea t’Isfel
Imut l-istilla tar-Rock ‘n’ Roll Jerry Lee Lewis
“Rajt persuna tmut quddiemi”
Raġel jittajjar waqt li kien qed jara xi ħsara kellu fil-karozza
Raġel iweġġa’ gravi wara li nqaleb bil-karozza
Albert Buttigieg elett fil-Parlament
“Illum qlajt lil Jerome minn ġot-tebut” – Kenneth
“X’se nagħmlu? Se mmorru għand familtna u nitimgħuhom il-likes u x-shares?” – Jon Mallia
“Anki s-sorijiet jaraw il-porn” | Il-Papa jwissi dwar ir-riskji
Bjorn jiffaċċja kumplikazzjonijiet li t-tobba ma kinux qed jistennew
Imut iż-żagħżugħ li gradwa f’ċerimonja speċjali
Imut Iranjan ta’ 94 sena li kien ilu ma jinħasel għal aktar minn 50 sena
“Għaddiet sena… il-vojt inħossuh”
Bil-filmat: “Ħafna drabi s-servizz tat-trasport ikun €60” – Christine-Ann Deasey
Serp joqtol u jibla’ mara sħiħa fl-Indoneżja
Anthony Bongailas | Ir-raġel li tilef ħajtu wara li ttajjar fiż-Żejtun
Rishi Sunak iwiegħed li se jirranġa l-iżbalji ta’ Liz Truss
“Għall-grazzja t’Alla kollox mar b’wiċċ il-ġid. Bjorn qed jirkupra!” – Il-ħbieb ta’ Bjorn
Illum Bjorn qed issirlu operazzjoni
Il-Ministru Anton Refalo jistieden lil Julie Zahra biex tkantalu ġewwa daru
Indunat li l-vittma kien l-għarus tagħha miż-żarbun li deher fuq l-aħbarijiet
Imut l-istilla ta’ Will and Grace Leslie Jordan
“Mara ta’ qalbi, imħabba ta’ ħajti. Inħobbok għal dejjem, sakemm nerġgħu niltaqgħu”
Is-servizz tal-WhatsApp jerġa’ jaħdem b’mod normali
Il-WhatsApp jieqaf jaħdem!
“Nistqarr magħkom li qed nibża'” – Bjorn
Inti kif laqtek il-Baġit?
Pompa tal-konkos tegħleb fuq ġenb f’Tas-Sliema
Imut Patri Marius Zerafa
“Mulej sabbar lil ħija” – Gino Lombardi
Robert Arrigo jingħata l-aħħar tislima
Pajjiż ieħor jiddikjara li mhux se jieħu sehem fil-Eurovision Song Contest
“Fil-birthday qomt b’aħbar li ma xtaqtx nisma’!” – Bjorn
Liz Truss tirriżenja minn Prim Ministru tar-Renju Unit
Bil-filmat: Tislima lil Robert Arrigo fl-istadium ta’ Old Trafford
“Mur għidli li kienet se tkun l-aħħar ċaw! Inħobbok għal dejjem qalbi”
Kontroversja dwar restorant li mhuwiex se jdaħħal aktar persuni ta’ taħt it-18-il sena
Christabelle u Jordan isiru ġenituri
Imut il-kantant ta’ Ricchi e Poveri Franco Gatti
Imut missier id-Deputat Kelliem tal-Parlament David Agius
Robert Arrigo se jkun nominat għal Ġieħ ir-Repubblika
Iċċedi parti minn ċimiterju, bi wħud mit-twiebet jispiċċaw imdendla fl-arja
Indri joffri li jagħmel l-istatwa ta’ Ġesù li nħarqet fil-Girgenti mingħajr ħlas
Imut Robert Arrigo
Tinħaraq l-istatwa ta’ Ġesù fil-Girgenti
Velja fil-Belt tfakkar il-5 anniversarju mill-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia
“Il-qtil tal-bnedmin qatt m’għandu jkun business as usual”
“Pass ieħor lejn il-ġustizzja”
“Illum ma saritx ġustizzja, iżda pass żgħir” – Il-President tal-PE Roberta Metsola
Aġġornata: L-aħwa Degiorgio ġew ikkundannati 40 sena ħabs
Idoqq is-saxophone waqt li jneħħulu tumur minn moħħu
“Il-mewt ta’ Daphne m’għandhiex tintesa”
Uffiċjal Russu jwissi dwar it-Tielet Gwerra Dinjija jekk l-Ukrajna tissieħeb fin-NATO
Bil-filmat: Ajruplan tal-merkanzija taqagħlu r-rota waqt it-tluq
“Ilbieraħ għamilt tattoo bil-kelma ‘Dad’ biex illum toħodha miegħek il-ġenna”
Tmut l-istilla ta’ Murder, She Wrote Angela Lansbury
“Qed issir ħsara kbira minn grupp żgħir ta’ għalliema bl-għan li titfarrak l-iskola”
“Inti se tibqa’ f’qalbi għażiż ħija” – Amanda
“Dan il-vjaġġ iwasslek biex tħobb lilek innifsek” – Cherylis
Il-bank ħaseb li l-flus li allegatament nefaq il-qassis fil-porn kienu scam
Imut l-eżorċista Patri Elija Vella
Jaqgħu bricks minn fuq trakk li kien qed jinstaq
Xita bil-qliel f’diversi lokalitajiet
Diversi splużjonijiet ħasdu l-Ukrajna kmieni dalgħodu
Minkejja l-isfidi tiegħu, jorganizza buffet biex jiġbor il-flus għal Puttinu
“Jekk il-partit hux aħjar jew agħar jarawh in-nies” – Dr Adrian Delia
ARA: Wayne Aquilina u Paulette Gafà jgħajru lil xulxin minn ġol-karozza
“Ix-xogħol huwa l-bieb għad-dinjità” – Il-Papa Franġisku
3 pulizija sospiżi
“Minħabba t-tmexxija tiegħek Prim Ministru, qed tisraq il-futur tiegħi u ta’ sħabi”
“Jien addottat u għalhekk favur il-ħajja”
Abner Aquilina jgħid fil-qorti li dehritlu l-Madonna ta’ Lourdes
Fl-Italja: Jeħel multa minħabba ġest romantiku!
“Sakemm nerġgħu niltaqgħu għażiż Juan. Inħobbok” – Missier Juan
Bidwi jsib tarbija abbandunata ġo basket tal-plastik
“Mur strieħ ibni, aħna se nibqgħu nħobbuk għal dejjem….”
Charger komuni għall-apparati elettroniċi kollha
Missier u nannu jiġi ordnat saċerdot
“Kif ħarġu permessi għall-bini ta’ lukandi li m’għandniex bżonn?” – Evarist Bartolo
“Se jkollna t-3 tarbija” – Ben Camille
“Iddedikajt ħajtek biex tgħinni” – Bjorn
Zelenskyy jressaq l-applikazzjoni uffiċjali biex l-Ukrajna tissieħeb man-NATO
Żvelata l-munita tar-Re Charles III
Minn għada 15% tal-Ukrajna se ssir parti mir-Russja
Il-Qorti ma ssibx lil Fr. David Muscat ħati ta’ kummenti omofobiċi
60 sena ta’ xandir televiżiv fil-gżejjer Maltin
Qassis allegatament jisraq relikwa
Imut iż-żagħżugħ li kien f’karozza misjuqa minn tfajla ta’ 17-il sena
Imut il-komiku Bruno Arena fl-età ta’ 65 sena
Eżaminatur tas-sewqan jgħid li kien imwissi li jekk ma jgħaddihomx ikollu jwieġeb lill-Ministru
“L-abort huwa qtil ta’ trabi”
Dan iż-żagħżugħ irrapportat nieqes
Tibla’ pirmla tal-abort il-Belt
Żvelata l-emblema l-ġdida tar-Re Charles III
“Grazzi talli bis-saħħa tagħkom nistgħu ngħinu aktar!” – Bjorn
“Ferħana ħafna li għażilt li nġorr it-tarbija ta’ ibni”
Aħbar sabiħa! Konkorrenza qawwija għall-għoti tad-demm! Grazzi!
“Dan mhux punt tal-wasla, iżda tat-tluq.” – Giorgia Meloni
Bosta djar jispiċċaw fil-baħar hekk kif il-Kanada tinħakem minn maltemp qawwi
Giorgia Meloni taf tkun l-ewwel Prim Ministru mara fl-Italja
Tintlemaħ kreatura li mhux is-soltu naraw f’Malta!
Illum il-maratona b’risq Dar Bjorn Respite!
“Tinsiex ix-xogħol, tinsiex il-ħaddiema” – Il-Papa Franġisku
“Studja għax bħal dawn tispiċċa taħdem” – Omm lil binha
Inċident: Il-karozza kienet misjuqa minn tfajla ta’ 17-il sena
L-attur ta’ Riverdale Ryan Grantham jeħel għomru l-ħabs wara li qatel lil ommu
BIL-FILMAT: X’inhu l-inkwatru li Peppi għandu malli tidħol għandu d-dar?
Bjorn jinżel għal intervent mediku
Instab il-katavru taċ-ċkejken Mattia Luconi
“Kieku tiġi bżonn id-demm, tkun trid tistenna għalih jew tippreferi li ssibu jistennik?”
Referenda ta’ malajr fl-Ukrajna, appoġġjati mir-Russja
Appell għall-uniformijiet għat-tfal tal-iskola
Il-mobilizzazzjoni parzjali Russa wasslet għal diversi protesti u titjiriet tal-ajru ‘sold out’
“Għandu jkun hemm avukat li jirrappreżenta lit-tarbija”- Peppi Azzopardi
Appell lil min iħaddem biex jieħu prekawzjonijiet ta’ sigurtà minħabba l-kundizzjoni tat-temp
Tfajla ta’ 22 sena tispiċċa f’koma u tmut minħabba l-hijab
“Jien nagħżel li ngħix” – Bjorn
Bħal-lum 58 sena ilu Malta saret Indipendenti
“Anke jekk li tgħid is-sewwa jiġi bi prezz, xorta tkellmu, għax bil-ftit tal-ħafna nbiddlu d-dinja”
Uffiċjal tal-pulizija jagħtih ħass ħażin qabel il-funeral tar-Reġina
Muick u Sandy isellmu għall-aħħar darba lil sidthom, ir-Reġina
Il-Prinċipessa Charlotte tinfaqa’ tibki fil-funeral tal-bużnanna
Putin fost dawk li ma ġewx mistiedna għall-funeral tar-Reġina
Segwi b’mod dirett il-Funeral Statali tar-Reġina Eliżabetta II
Ippubblikat ritratt ġdid tal-Maestà Tagħha
Il-President ta’ Malta jsellem għall-aħħar darba lir-Reġina Eliżabetta II
Jinstabu iktar minn 10 kmamar ta’ tortura fl-Ukrajna
“Xi kultant naħsbu fil-pazjent u ninsew lill-familja”
Imut missier Dr Bernard Grech
Fejn qiegħda l-qalb Maltija?
Obbligati li jisimgħu t-taħbit tal-qalb tal-fetu qabel ma jmorru għall-abort
It-tfittxija għal Max: L-aħħar żviluppi
Fi Franza mewġ għoli ħafna jilħaq sar-raba’ sular tad-djar
Sam Smith itella’ filmat tal-artist Malti Henry Galea
“Grazzi Edwin Vassallo talli qed issejjaħ lili, lil familti u dawk għeżież, velenu”
Il-President tal-Ukrajna Zelenskyy involut f’inċident tat-traffiku
Luca Curmi: Iż-żagħżugħ ta’ 29 sena li tilef ħajtu f’sit ta’ kostruzzjoni
“Il-kelb żommu ġewwa!” – Celine
Ġimgħa mingħajr Max!
“Wasal ż-żmien li din il-politika li qatlet tifla ta’ erba’ snin fil-baħar, tintemm issa” – il-Moviment Graffitti
“Li ħadtu lit-tfal tagħkom il-Gay Pride huwa skandlu”
“Jekk il-PM huwa popolist, inti Alex Borg, x’tissejjaħ?” – Prof. Andrew Azzopardi
F’Malta: Lil bintu ta’ 15-il sena sforzaha biex tiżżewweġ
“Le, le, ma tistax toħroġ tqila”
Immultat €58 wara li ripetutament hedded lil martu
“Qed nipproponi li jsir monument għat-tifla li mietet bil-għatx” – Peppi Azzopardi
“Tindaħlux… jien ħajja għadni” – Shakira
Joseph Calleja jaqbel li jsir monument għar-Reġina f’Malta
Belt fl-Italja ddaħħal il-miżura tal-leave menstruwali
Mumenti ta’ paniku fl-aħħar minuti tal-partita Cadiz-Barcelona
“Ma nista’ nagħmel xejn ħlief nitlob biex ma tbatix” – Bernard Grech
L-aħwa William u Harry jidhru flimkien għall-ewwel darba minn wara l-funeral ta’ nannuhom
Infermiera ssalva tarbija ta’ 3 xhur fuq l-ajruplan
Evarist Bartolo jikkonferma li ried lil Joseph Muscat jirriżenja
Titħabbar id-data tal-funeral tar-Reġina Eliżabetta II
Charles III uffiċjalment ipproklamat bħala Re
Ir-Re Charles III jagħmel lil William Prinċep ta’ Wales
Camilla ddikjarata uffiċjalment bħala Reġina Konsorti
“Id-devozzjoni tar-Reġina għas-servizz u d-dover tagħha jiddefinixxu ħajjitha kollha” – Ir-Re Charles III
Il-Papa qal li jinsab imnikket ħafna bil-mewt tar-Reġina Eliżabetta II
“Din it-tifla setgħet kienet tiegħek”- E.T Marie-Louise Coleiro Preca
Jiftaħ flixkun xampanja u jifraħ bil-mewt tar-Reġina Eliżabetta II
BIL-FILMAT: “Ilbieraħ ħallejna din it-tifla tmut bil-għatx” – Peppi Azzopardi
Arranġamenti ta’ luttu u kondoljanzi fir-Residenzi Rjali
24 sena mill-mewt tal-kantant Lucio Battisti
Tislima xierqa u emozzjonanti lir-Reġina Eliżabetta, minn Paddington Bear
Tmut ir-Reġina Eliżabetta II
It-tobba mħassba dwar saħħet ir-Reġina
Bil-filmat: Raġel jitla’ fuq is-saqaf ta’ karozza tal-linja
Belt Olandiża x’aktarx l-ewwel fid-dinja li se tipprojbixxi reklami tal-laħam
Agħmel ‘share’ ta’ dan l-artiku biex jinstab Max
“Irrealizzajt kemm il-ħajja hi imprezzabbli” – Robert Arrigo
“Ħalla lill-mara u ż-żewġt itfal biex jaqla’ lira hawn”
Rabja fost ħafna dwar kif qed jiġu pparkjati l-E-Scooters
“Għal dejjem ġo qalbi” – Oħt Liam Vidal
“M’għandix nifs biżżejjed” – Janice Chetcuti
Żewġ nisa attivisti tad-drittijiet tal-omosesswali kkundannati għall-mewt fl-Iran
Dalgħodu l-Ewropa tqum maħsuda
Bjorn f’qagħda stabbli
Il-Papa tat-tbissima ddikjarat bħala beatu
4,000 beagle ġew salvati minn ħalq il-mewt
Tfajla ta’ 26 sena tmut wara li xagħarha nqabad mal-‘conveyor belt’
Approvata l-liġi tal-abort f’San Marino
“Meta ġejt bżonn il-pulizija” – Peppi Azzopardi
“Qalli li jinsab aħjar” – PM
“Hemm biżżejjed evidenza biex il-każ ikompli” – il-Qorti
F’Malta tifel ta’ 7 snin ipprova jitfa’ d-droga fir-rokna ta’ kamra
Żidiet fil-prezzijiet tal-ikel joħolqu sfidi kbar – X’inhi s-soluzzjoni?
25 sena mill-mewt ta’ Lady D
Iddominat il-kulur aħmar fiż-Żurrieq
“Din persuna li b’mod ċar għandha problemi ta’ saħħa mentali” – Prof Andrew Azzopardi
Malti jmut wara li waqa’ għoli ta’ 3 sulari
3 uffiċjali ta’ Transport Malta akkużati b’tixħim fit-testijiet tas-sewqan
Għada Kristina tingħata l-aħħar tislima
Ġlied fatali fil-Libja – Jinqatlu mill-inqas 32 persuna
Għargħar iwassal għal diżastru fil-Pakistan
54.6% tan-nies iħossuhom waħedhom
Inqasniek Carmelo…
Il-Pulizija kkonfermat li l-ġisem bla ħajja hu ta’ Carmelo Fino
Aġġornata: Il-Kappillan jinħeles mill-arrest
Peppi jsib €300 ġo kejk
Tfajla ta’ 23 sena tmut wara li ttajret minn karozza tal-linja
“Mhux il-filmat oxxen imma min xerrdu” – Peppi Azzopardi
Il-PM tal-Finlandja tiskuża ruħha għal ritratt li juri żewġ nisa topless fid-dar tagħha
Id-direttur tal-ħabs jiċħad l-akkuża li ppunta pistola lejn raġel
62 sena ilu nqatel Twanny ta’ 8 snin
L-Ukrajna akkużata li qatlet tfajla ta’ 29 sena
“Għala dan l-għaġeb kollu?”
Dan il-progress huwa aċċettabbli?
Aġġornata: Jiddaħħal l-isptar Karmenu Mifsud Bonnici
Int ħassejtu t-terremot?
Eddie Fenech Adami lura d-dar
“Ma nistax inwaqqaf qalb binti milli tkompli tħabbat”
Ajruplan fl-Afrika jasal tard wara li ż-żewġ bdoti raqdu waqt it-titjira
Tmut l-attriċi Josephine Tewson
Il-PM tal-Finlandja tintalab tagħmel test tad-droga
Jiddaħħal l-isptar Eddie Fenech Adami
“Il-Kappillan nefaq kważi €150,000 fuq siti pornografiċi”
“Il-flus ġejjin minn donazzjonijiet li rċieva”
“Għax qassis għamlu xalata ikbar”- Peppi Azzopardi
Il-midja titlef lill-fotografu Kevin Abela
“Joseph Portelli tela’ bi 30 raġel Blue Lagoon”
Il-Moviment Graffitti jipprotesta f’Kemmuna
Il-Patrijiet Dumnikani jiftħu l-Kunvent għal żewġ Ukreni
Kappillan akkużat b’ħasil ta’ flus
Għalliema ssejjaħ lill-Patri Aaron “bżieq kollok kemm int’
Erba’ vapuri oħra tal-qamħ jitilqu mill-Ukrajna
Jinqatlu mill-inqas 10 persuni u tifla ta’ 5 snin waqt l-attakki bejn l-Iżrael u Gaża
Archie Battersbee: Il-ġenituri ma jitħallewx jiħduh f’hospice
Iċ-Ċina tibda l-akbar eżerċizzji militari madwar it-Tajwan
L-avukat Karl Muscat li kien jaħdem fl-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali jinstab mejjet f’daru
Ġenituri b’rikors quddiem il-Qorti Ewropea biex ma jintfewx il-magni li qed iżommu lil binhom haj
Ir-Russja takkuża lill-Istati Uniti b’involviment dirett fil-gwerra tal-Ukrajna
L-Amerika toqtol lill-mexxej tal-Al-Qaeda Ayman al-Zawahiri fl-Afganistan
Jitlaq l-ewwel vapur tal-qamħirrum mill-Ukrajna
Inkjesta Karmenu Fino: Nuqqasijiet minn ħaddiema li ma ndunawx li ħareġ mis-sala
Alex Perici Calascione elett Viċi Kap tal-PN b’90% tal-voti
Mara fil-Brażil tinżamm ostaġġ għal 17-il sena minn żewġha
“Jista’ jasal iż-żmien li nwarrab imma mhux għalissa” – Il-Papa Franġisku
Il-ġenituri għandhom jiktbu kliem ta’ tifħir fuq il-midja soċjali meta uliedhom jgħaddu mill-eżamijiet?
Ma tistax aktar taħsel idejk u tinħasel b’ilma sħun f’postijiet pubbliċi ta’ Belt fil-Ġermanja
Il-Gvern fi Spanja jħeġġeġ lin-nisa inkwetati dwar kif jidher ġisimhom biex imorru l-baħar
L-Arċisqof joffri li jagħmilha ta’ medjatur bejn Mario Mallia u Patri Aaron Zahra
Ir-Russja tnaqqas aktar il-provvisti tal-gass lejn l-Ewropa
Il-Bord tal-Kulleġġ San Albert il-Kbir u r-Rettur jiċħdu li Mario Mallia tkeċċa minħabba inizjattivi ta’ inklużjoni
X’qalet il-Knisja dwar il-kwistjoni ta’ Mario Mallia?
“Mario Mallia tkeċċa għax ħoloq stil ta’ tmexxija ġdida biex kulħadd ikun inkluż” – Peppi
Il-Papa jiskuża ruħu għall-abbuż fi skejjel residenzjali Kattoliċi tal-Kanada
L-UE tapprova vaċċin biex jintuża kontra l-Monkeypox
Mistennija apoloġija storika mill-Papa għall-abbużi fl-iskejjel tal-Kanada
Raġel maqtul b’daqqiet ta’ sikkina fil-Marsa
Missili Russi jolqtu port tal-Ukrajna sigħat wara l-ftehim tal-qamħ
L-Ukrajna u r-Russja jiffirmaw ftehim biex jitkomplew l-esportazzjonijiet tal-qamħ bil-baħar
L-Istati Uniti tirrapporta l-ewwel każ tal-poljo fi kważi għaxar snin
Il-President Amerikan Joe Biden jirriżulta pożittiv għall-Covid-19
M’hemm l-ebda evidenza li Putin huwa marid
L-Italja tiffaċċja taqlib politiku hekk kif Mario Draghi jirriżenja minn Prim Ministru
Pulizija pajżan jindarab wara li ttajjar minn raġel fil-Marsa – Sparati tiri ta’ twissija
Il-mewġa ta’ sħana fl-Ewropa tista’ tibqa’ għaddejja sa nofs il-ġimgħa d-dieħla
Sħana estrema u nirien ikomplu jaħkmu partijiet fl-Ewropa
Zelenskyy jkeċċi lill-Prosekutur Ġenerali u lill-Kap tas-Servizz tas-Sigurtà
Ajruplan li kien qed iġorr merkanzija perikoluża jiġġarraf fit-Tramuntana tal-Greċja
Mewġa ta’ sħana estrema tikkawża nirien qawwija f’diversi partijiet fl-Ewropa
Jinstab katavru ta’ raġel fi stat qawwi ta’ dekompożizzjoni f’Birżebbuġa
Il-Prim Ministru Taljan Mario Draghi jħabbar li se jirriżenja
Tfajla ta’ 14-il sena tmut f’inċident traġiku fuq rollercoaster fid-Danimarka
Raġel fl-Istati Uniti mixli li stupra tifla ta’ 10 snin li wara għamlet abort
Petizzjoni fl-Ukrajna biex jiġi legalizzat iż-żwieġ bejn persuni tal-istess sess
“Aħna l-istess nies li ninkwetaw bil-qtil fil-gwerer imma mbagħad ngħidu li għandna dritt noqtlu tarbija fil-ġuf” – L-Arċisqof
Il-Prof. Gauci tirrakkomanda li min hu vulnerabbli jilbes maskri FFP2 f’postijiet iffullati bin-nies
“Ir-Russja għadha bilkemm bdiet” – Putin lill-Ukrajna
Eks Prim Ministru tal-Ġappun jinqatel b’tiri waqt attività ta’ kampanja politika
George Degiorgio jammetti l-involviment tiegħu fil-qtil ta’ Daphne u jgħid li mhux se “jinżel waħdu”
Il-Papa Franġisku jiċħad ix-xnigħat li qed jippjana li jirriżenja
L-anzjana li waqgħet minn tieqa ta’ kamra tal-banju f’San Vinċenz tinsab fil-periklu tal-mewt
Anzjana ta’ 92 sena taqa’ minn tieqa ta’ kamra tal-banju f’San Vinċenz
Bil-filmat: Iseħħ fenomenu msejjaħ bħala tsunami atmosferiku f’San Ġiljan u Marsaskala
Il-Ministru Jo Etienne Abela jitlob investigazzjoni interna wara li anzjan ġie nieqes minn San Vinċenz de Paul
Ghislaine Maxwell ikkundannata 20 sena ħabs talli ttraffikat tfajliet taħt l-età biex jiġu abbużati
Mill-inqas 50 immigrant jinstabu mejta fi trakk abbandunat f’Texas
Mill-inqas 18 mejta u għexieren neqsin wara l-attakk tar-Russja b’missili fuq stabbiliment fl-Ukrajna
Il-koppja Amerikana li t-talba tagħha għall-abort ġiet miċħuda se tieħu azzjoni legali kontra l-gvern Malti
Jagħlqu l-kliniċi tal-abort f’xi stati tal-Istati Uniti
Manuel Cuschieri jgħid li ma kinitx deċiżjoni tiegħu li jitwaqqaf il-programm tiegħu fuq One Radio
“Ma nista’ qatt nittollera li r-reputazzjoni tal-klabbs Maltin tiġi mtappna” – Jean Claude Micallef
L-UE tgħid li se taħdem biex iżżid l-appoġġ militari lill-Ukrajna
Il-mexxejja tal-UE jaqblu li l-Ukrajna tingħata l-istatus ta’ kandidat għas-sħubija
“M’hemmx għalfejn indaħħlu l-abort biex insalvaw lill-omm” – L-Arċisqof
Il-mara Amerikana tittieħed Spanja biex ittemm it-tqala li mhix vijabbli
Il-familja ta’ Nicholas Camilleri ssostni li huwa vittma tas-sistema tas-saħħa mentali li miegħu falliet aktar minn darba
Bill Cosby jinstab ħati ta’ abbuż sesswali fuq minuri
Terremot qawwi fil-Lvant tal-Afganistan joqtol aktar minn elf ruħ
Mara f’Mater Dei f’riskju li tmut għax ma jridux jagħmlulha abort – Il-Fondazzjoni għad-Drittijiet tan-Nisa
L-aħħar post li kiteb Nicholas Camilleri – Ir-raġel li nstab mejjet f’Għajn Tuffieħa
Il-Kamra tal-Avukati tgħid li l-imġiba tal-Maġistrat Yana Micallef Stafrace hija inaċċettabbli u intollerabbli
L-UE tappoġġja uffiċjalment is-sħubija tal-Ukrajna hekk kif il-gwerra ġġib magħha bidla kbira
Ġenituri akkużati li lagħbu l-flus li ngħataw għat-trattament ta’ binhom li għandu kanċer
Koppja li tmexxi childcare akkużata li mexxiet burdell f’Wied il-Għajn
Nisa jressqu protest ġudizzjarju biex Malta tillegalizza u tiddekriminalizza l-abort
L-awtriċi ta’ ‘Kif Toqtol Lil Żewġek’ ikkundannata għomorha l-ħabs wara li qatlet lil żewġha
Mijiet isellmu għall-aħħar darba lil Mark Piscopo f’għeluq sninu
Jitħabbru d-dettalji tal-funeral ta’ Joe Bartolo
Imut l-attur u xandar Joe Bartolo
Il-Moviment Graffitti jneħħi d-deckchairs u l-umbrelel minn Blue Lagoon f’Kemmuna
Is-sindku ta’ Tas-Sliema attakkat minn persuni wara li waqqafhom milli jagħmlu l-bżonnijiet tagħhom fuq il-blat
Zelenskyy jgħid li huwa kuntent li Boris Johnson se jibqa’ Prim Ministru tar-Renju Unit
Putin jibqa’ jitfa’ l-ħtija fuq il-Punent għall-kriżi internazzjonali tal-ikel u l-enerġija
Ir-Russja terġa’ tattakka Kyiv wara ġimgħat
Splużjoni f’kamra tan-nar fl-inħawi tal-Mosta
Fil-100 jum tal-gwerra Zelenskyy jgħid li r-rebħa se tkun tal-Ukrajna
Il-Qorti tiddeċiedi li Abner Aquilina kien fi stat ta’ ġenn meta qatel lil Paulina
Il-Papa Franġisku jgħid li l-qamħ m’għandux jintuża bħala “arma tal-gwerra”
Ir-residenti mitluba jżommu t-twieqi magħluqa hekk kif nar qawwi jaħkem f’Wied Għomor
It-trofew tal-Eurovision jinbiegħ biex jinxtraw drones għall-Ukrajna
L-attur Kevin Spacey qed jiffaċċja akkużi ta’ abbuż sesswali
Raġel ta’ waħda mill-għalliema li nqatlu f’Texas imut b’qalb maqsuma
“Sodisfatta li qajjimt kuxjenza dwar ir-rwol ta’ mara li tkun omm fid-dinja tax-xogħol” – Julie Zahra
“Ma jinteressanix x’għandu ibnek” – Raġel lill-omm ta’ tifel li jgħix bl-awtiżmu
Mara teħel mill-inqas 18-il sena ħabs wara li qatlet it-tifel li kienet se tadotta
11-il tarbija tat-twelid imutu f’nirien fl-isptar tas-Senegal
Bħal-lum 20 sena ilu Malta kklassifikat fit-tieni post fil-Eurovision
Zelenskyy jgħid li lest li jitkellem biss direttament ma’ Putin
Ir-rebbieħa tal-Eurovision se jirkantaw it-trofew biex jiġbru l-flus għall-armata Ukrena
19-il tifel u tifla maqtula f’attakk fi skola primarja f’Texas
Il-Greċja tgħid li mhux se tippermetti dħul illegali ta’ migranti
Il-Membru Parlamentari Nazzjonalista Julie Zahra tieħu lit-tifla tagħha l-Parlament
Suldat Russu jeħel għomru l-ħabs talli qatel raġel Ukren
Terremot qawwi jolqot gżira fl-Awstralja
Ikkonfermati aktar każijiet tal-Monkeypox fl-Ingilterra
Imut l-attur u xandar Leslie Gladwish
Daqshekk McDonald’s fir-Russja wara aktar minn 30 sena
Ryanair twissi li dan is-sajf se jogħlew il-prezzijiet tat-titjiriet lejn l-Ewropa
Żiemel imut wara li waqa’ mill-għoli u spiċċa fi triq fl-Imsida
Ir-Russja terġa’ twissi lin-nazzjonijiet Nordiċi dwar “konsegwenzi kbar” jekk jissieħbu man-NATO
L-Iżvezja tħabbar li se tkun qed tapplika biex tissieħeb man-NATO
Identifikati irregolaritajiet fil-votazzjoni tal-Eurovision ta’ 6 pajjiżi
X’deherlek mir-riżultat tal-Finali tal-Eurovision Song Contest?
Malta għandha tibqa’ tieħu sehem fil-Eurovision Song Contest?
Malta ma tgħaddix għall-finali tal-Eurovision Song Contest
Ir-Russja thedded li tirritalja jekk il-Finlandja tissieħeb man-NATO
Putin jgħid li s-sanzjonijiet kontra r-Russja qed “jipprovokaw” kriżi globali
Florida: Passiġġier jirnexxilu jniżżel ajruplan wara li l-bdot intilef minn sensih
Ġurnalista ta’ Al Jazeera maqtula f’rejd minn suldati Iżraeljani
Raġel jeħel multa wara li hedded erba’ Pulizija li joqtolhom jekk imissulu l-mara
Ħaddiem isofri ġrieħi gravi wara li waqa’ f’ħofra f’sit ta’ kostruzzjoni
Filmat: “M’għandniex kunflitt. Għandna gwerra għaddejja” – Zelenskyy
Raġel jitlef ħajtu wara li waqa’ f’inċineratur
Putin jitfa’ l-ħtija fuq il-pajjiżi tal-Punent u n-NATO għall-gwerra fl-Ukrajna
“Se nistrieħ biex għas-semifinali nkun fl-aħjar tiegħi” – Emma Muscat wara li tilfet ftit il-vuċi
L-eks President tal-Brażil jgħid li Zelenskyy huwa responsabbli għall-gwerra fl-Ukrajna daqs Putin
L-UE tipproponi projbizzjoni fuq l-importazzjoni taż-żejt Russu sal-aħħar ta’ din is-sena
Putin jgħid lil Macron li l-Punent għandu jieqaf jibgħat l-armi lill-Ukrajna
Il-Papa Franġisku jrid jiltaqa’ ma’ Putin f’Moska
Il-Kunsill tal-PN b’appoġġ unanimu lejn Bernard Grech
Jason Azzopardi jagħmel diversi allegazzjonijiet dwar Bernard Grech u jirriżenja mill-PN
Ara: Emma tlesti l-ewwel prova tagħha għall-Eurovision Song Contest
“Insofri u nitbikkem meta naħseb fit-tbatija li għaddej minnha l-poplu Ukren” – Papa Franġisku
Pelosi tmexxi l-ewwel delegazzjoni uffiċjali tal-Istati Uniti lejn l-Ukrajna minn mindu bdiet il-gwerra
Mil-lum l-użu tal-maskra fil-ħwienet u postijiet ġewwa m’għadux obbligatorju
Malta tagħlaq 18-il sena mis-sħubija fl-Unjoni Ewropea
Angelina Jolie titkellem mar-refuġjati f’boarding school u istituzzjoni medika fi Lviv
Jason Azzopardi jirreaġixxi wara li Bernard Grech qal li kulħadd għandu expiry date fil-politika
Afganistan: Eks ġeneral tal-armata Afgana jiddikjara gwerra ġdida kontra t-Talibani
Bernard Grech jippreżenta l-espressjoni ta’ interess għall-kariga ta’ Kap tal-PN
Ir-Russja tgħid li l-provvisti tal-armi li qed jintbagħtu lill-Ukrajna jheddu s-sigurtà Ewropea
Putin iwissi dwar riperkussjonijiet għal kwalunkwe pajjiż li jintervjeni fil-gwerra
“L-Ewropa ma tibżax mir-Russja u mhix se tiġi rikattata” – Roberta Metsola
Ir-Russja twissi li r-riskji ta’ gwerra nukleari huma reali u għandhom jittieħdu bis-serjetà
Putin jattendi l-quddies tal-Għid Ortodoss ta’ nofsillejl f’Moska
Il-Prim Ministru Awstraljan ikkritikat wara li qal li hu mbierek li m’għandux tfal b’diżabilità
Il-Papa Franġisku jħassar il-laqgħa mal-Patrijarka Ortodoss Russu
Ir-Russja tgħid li l-għan tagħha huwa li tikkontrolla n-Nofsinhar tal-Ukrajna kif ukoll Donbas
Il-bandiera tar-rebħa Sovjetika tat-Tieni Gwerra Dinjija tibda tidher madwar partijiet tal-Ukrajna okkupati mir-Russi
Il-Bank Dinji jwissi li ż-żieda fil-prezzijiet tal-ikel tista’ tikkawża katastrofi umana
Ir-Russja tittestja l-aktar missila qawwija tad-dinja
Jintbagħtu aktar armi u ajruplani tal-gwerra lill-Ukrajna mill-Istati Uniti u pajjiżi Ewropej
Moira tesprimi t-tħassib tagħha dwar is-Segretarju Parlamentari għad-Drittijiet tal-Annimali
New Zealand tħabbar aktar sanzjonijiet fuq istituzzjonijiet finanzjarji Russi
Zelenskyy jgħid li l-Ukrajna mhix se ċċedi t-territorju fil-Lvant biex ittemm il-gwerra mar-Russja
Zelenskyy jgħid li d-dinja għandha tipprepara għall-possibilità li Putin juża armi nukleari
Il-Papa jgħid li d-dinja qed timmarka “Għid ta’ gwerra” – Jappella għall-paċi
Ir-Russja tipprojbixxi lil Boris Johnson mill-pajjiż minħabba l-pożizzjoni tal-Ingilterra dwar il-gwerra
Eve Borg Bonello tibqa’ ssostni li ma taqbilx mal-mekkaniżmu tal-ġeneru anke wara li ġiet eletta bis-sistema
Tinġabar somma rekord ta’ €3,133,430 fil-maratona b’risq Puttinu
Eluf jattendu għall-mixja b’risq Puttinu
L-UE tagħti 500 miljun ewro oħra lill-Ukrajna għal tagħmir militari
L-Ukrajna urtata wara li l-Vatikan stieden mara Russa u oħra Ukrena jġorru s-salib flimkien fil-purċissjoni
Putin jiddikjara li se jkompli l-invażjoni sakemm jintlaħqu l-għanijiet “nobbli”
Eve Borg Bonello ssir l-iżgħar MP fl-istorja tal-Parlament Malti u x’aktarx tad-dinja wkoll
“Tħallejt iżolat apposta minn ta’ ġewwa stess” – Jason Azzopardi
Kif ġiet affettwata l-ġbejna?
Madwar 50 persuna mejta u 100 midruba fil-bumbardamenti tal-istazzjon tal-ferrovija ta’ Kramatorsk
Iċ-ċkejken Chayan imut bil-barka tal-Papa Franġisku
Martin Ellul Mercer fi triqtu lejn il-fruntiera għall-Ukrajna fis-Slovakkja biex jgħin lin-nies fil-bżonn
“Putin irid l-Ukrajna kollha. Il-gwerra tista’ ddum is-snin” – Segretarju Ġenerali tan-NATO
Il-Papa jbus il-bandiera Ukrena u jikkundanna l-massakru li sar f’Bucha
Roberta Metsola tingħata l-midalja tal-Ordni tal-Prinċipessa Olga minn Zelenskyy
Roberta Metsola tintlaqa’ b’applaws fil-Parlament Ewropew wara ż-żjara fi Kyiv
Jinstab katavru fil-bagoll ta’ karozza ta’ raġel li kien irrappurtat nieqes
Fr. David Muscat għal darb’oħra b’kumment kontroversjali
Il-Ministru Fearne jerġa’ jsostni li m’hemm l-ebda kriżi fl-isptar Mater Dei