Intervisti

Keith Demicoli jingħata l-unur ta’ Ġieħ Ħaż-Żabbar
Xylon Bristow ta’ Klassi Għalina se jsir missier!
Aidan iħabbar id-data li fiha se jniedi l-kanzunetta Reġina
Aidan jispjega għaliex mhuwiex se jipproċedi legalment
“It-tmiem ta’ avventura li biddlitli ħajti” – Chanelle Cardona
Klabb tal-Boxing joffri sessjonijiet b’xejn bl-għan li jżomm lit-tfal u ż-żgħażagħ ‘il bogħod mill-vizzji
Juża s-siġġu tar-roti u jikseb il-Black Belt fil-Karate għall-ewwel darba f’Malta
Il-PBS jgħid li d-deċiżjoni li ttieħdet dwar Aidan “hija finali”
Aidan jieħu passi legali kontra l-PBS
Ryan u Josmar fost preżentaturi minn madwar id-dinja li se jkunu parti mill-BRIT Awards 2023
Petizzjoni biex Aidan jitħalla jipparteċipa fil-Malta Eurovision Song Contest
L-attur Shemar Moore jsir missier
“Iċ-ċkejkna Georgie, miraklu ta’ veru” – Ryan u Maria Galea
Ryan u Maria Galea jsiru ġenituri
Bil-filmat: “L-annimali huma l-għaxqa ta’ qalbi. Tini l-annimali u ttini xejn iktar!” – Ġużeppa
“Int kont miegħi meta twelidt u jien kont miegħek meta wasal iż-żmien li titlaq”
“Għaliex għad m’hawnx sistema teknoloġika biex nivvutaw?” – Richard Micallef
Bil-filmat: Sorpriża partikolari għal Ron f’għeluq sninu!
Clayton u Lenies Pace jerġgħu jsiru ġenituri!
Bil-filmat: Josephine temozzjona ruħha waqt TVAM
L-aħwa tan-New Victorians iħabbru li se jsiru ommijiet, b’xahar differenza!
“Bdejna nħossuna qisna erġajna żżewwiġna” – George u Elisa Cassar
Awguri f’isem it-tim ta’ Skoperta u 65 personalità Maltija!
“Għalija suċċess hu meta jirnexxili nnissel tbissima” – Tania Bartolo
“Li tlift lil oħti ta’ età żgħira ħafna biddlitli ħajti ta’ taħt fuq” – Stefania Attard Vella
Kont taf li d-drama mhix l-unika passjoni ta’ Randell Pace?!
“Storja mimlija intriċċi li se żżomm lit-telespettaturi fuq ix-xwiek biex jaraw kif se tiżvolġi” – Malcolm Ellul
“Kull xena li se naraw fis-serje ġrat fir-realtà, u huma dokumentati” – Justin Farrugia
“Sensiela għall-familja kollha, li ftit jew wisq kulħadd se jħossu li hu parti minn xi sitwazzjoni”  – Fabian Scerri De Carlo
“Wara 10 snin nieqsa mix-xena, inħossni kuntenta li jien waħda mill-atturi ta’ din is-sensiela dinamika” – Ruth Sammut Casingena
“Għixu l-ġurnata sekonda b’sekonda u apprezzaw kull ħaġa li għandkom f’ħajjitkom” – Christopher Barbara Fenech
“Drama mexxejja mimlija b’karattri reali f’ċirkostanzi surreali” – Lawrence Buontempo dwar Jackpot 4
Iċ-Ċavetta ta’ Pandora: Min huma Lorry, Julian u Noelene?
“It-triq tkun twila, iżda emmen fik innifsek u agħmel l-ewwel pass” – Redeemer Galea
“Stennew ferm aktar imħabba u emozzjonijiet minn Mari fit-tieni staġun” – Anna Bassily
“Tħallu lil ħadd iwaqqafkom jew jgħidilkom li m’intomx tajbin biżżejjed.” – Lenies Pace
“Iċ-Ċavetta ta’ Pandora hu differenti minn dak kollu li rajna matul dawn l-aħħar snin”
“Għadni nipprova niskopri min jien sal-lum il-ġurnata” – Chanelle Cardona
“Kont inħossni li mhu se nasal imkien. Illum qed ngħix kuntent fil-ħajja li xtaqt” – Clayton Pace
Minn wieħed li jiddejjaq quddiem il-kamera għaċ-Champion King ta’ Liquorish!
Jake u Silenia: Il-ħajja ta’ atturi ta’ 10 snin u r-rwol tal-ġenituri tagħhom
“Jinkwetani l-fatt li qisna m’aħniex kapaċi niddiskutu b’rispett ma’ min ma naqblux miegħu” – Fr. Brendan Gatt
“Nitkellem b’konvinzjoni għax id-dubji u l-mistoqsijiet jiftħuli t-triq biex insib risposta” – Fr. Brendan Gatt
“Agħmel xi ħaġa, żgħira kemm hi żgħira, kuljum, biex illum tkun aħjar mill-bieraħ” – Kurt Calleja
“Tgħallimt ngħix ġurnata b’ġurnata u nieħu gost aktar b’dak li nkun qed nagħmel fil-mument” – Lorna Fiorini
“Il-karnival huwa espressjoni artistika…ejjew naħdmu aktar fuq is-satira” – Stiefnu De Battista
Filmat: “Grata li int il-mamà tiegħi għax tagħmilli ħajti ferm aħjar. Inħobbok ħafna” – Nicole lil Debbie Scerri
“Ejjew naħdmu flimkien biex kulħadd jikseb id-dinjità li jixraqlu” – Marie Louise Coleiro Preca
“Dak li għaddejt minnu jien nixtieq li naqsmu ma’ ħaddieħor biex inkun ta’ kuraġġ għalihom” – Ryan Hili
“Qatt ma tkellimt b’mod daqshekk miftuħ fuq il-ħajja personali tiegħi fil-pubbliku” – Roberta Magri
“..Xħin rajtu kont naf li dan hu r-raġel li rrid inqatta’ ħajti miegħu” – Lenies dwar Clayton
“Kristina kienet barka kbira għalina wara li konna rrassenjati li mhux se nkunu ġenituri”- Claire u Vince Micallef Pulè
“L-imħabba għandha tintwera kuljum u mhux f’Jum San Valentinu biss” – Jean Pierre u Julian
Wieħed miż-żewġt itfal ta’ Ivan u Simone imsemmi għal ħabib komuni li kellhom – Xi storja hemm warajha?
“Il-kuntentizza ta’ xulxin hija importanti ħafna għalina” – Christine u Francesco
“Għandi ħolma li xi darba nirrappreżenta lil pajjiżi fil-Basketball” – Aaron Camilleri
“Kont naf li qiegħda f’punt li jekk ma nagħmilx xi ħaġa se nispiċċa agħar milli kont..u fittixt l-għajnuna” – Marilyn Mintoff
“Jeħtieġ li aktar persuni b’diżabilità jitkellmu dwar il-bżonnijiet tal-intimità u s-sesswalità” – Lynn Aquilina
Xi jfisser l-isem tal-grupp mużikali Skald? U x’hemm ippjanat għal din is-sena?
“Enzo għallimni naħfer…kien speċjali wisq” – Indri Attard
Ira Losco tirrispondi d-domandi tagħkom
“L-ewwel prijorità f’każijiet ta’ abbuż sesswali hija l-vittma u ħadd aktar.” – Fr Aaron Zahra
“L-għajxien taż-żgħożija fit-totalità tagħha ressqitni lejn dak li jien illum.” – Fr Aaron Zahra
Kevin Borg jirrispondi d-domandi tagħkom
Għada Angie tiftaħ l-ewwel staġun ta’ UEJJA! – Se tarah?
“Din is-sena Sibtek se jkun kompletament differenti.” – Ryan u Josmar
“Kont imċaħħda milli naqra l-aħbarijiet ta’ filgħaxija għax qawwija” – Maria La Barokka
Joħloq grupp biex jesponi l-abilità u mhux id-diżabilità tal-persuna
Jirnexxilu jirkupra minn ħalq il-mewt – Se nerġgħu naraw lil Mario fuq it-TV?
“Iż-żewġt itfal tagħna jiġu l-ewwel dejjem f’kull ma nagħmlu” – Noel u Chris Vella Galea
L-isport wassal lil Noel biex iwettaq il-ħolma tiegħu – L-Assoċjazzjoni tal-Malta Wheelchair Basketball
Angela Agius tirrispondi d-domandi tagħkom
“Huwa importanti li tkun konsistenti u reali f’dak li twassal lis-segwaċi” – Roxanne Cutajar Gauci
Filmat: X’messaġġ għaddiet iċ-ċkejkna Gwen li tisraq il-qlub u tiftħilna l-aptit?
Stephanie Spiteri tirrispondi d-domandi tagħkom
“M’iniex ġurnalista investigattiva però l-ħażin qatt mhu se ngħidlu tajjeb.” – Sandra Gauci
Evelyn Saliba La Rosa tirrispondi d-domandi tagħkom
Insiru nafu aktar mill-qrib lil Patrick Vella u ibnu Liam f’Jum il-Missier
Kurt Cassar jelabora dwar il-kanzunetta li se jniedi dalwaqt, imma mhux biss!
“Napprezza li n-nies jammiraw dak li nagħmel.” – It-tiktoker Dieter Dalli
Dynalee Cilia tirrispondi d-domandi tagħkom
Carlos Farrugia jirrispondi d-domandi tagħkom
Filmat: X’messaġġ għaddiet Stephanie dwar is-solitudni?
Daqsxejn ta’ Nostalġija ma’ Ronald Saliba
Filmat: X’kellha xi tgħid l-attriċi Rita Camilleri dwar Lino Grech?
“…Ngħix il-mument għax il-ħajja taf tinbidel f’sekonda…” – Sarah Camilleri
L-attriċi li qed tinterpreta l-karattru ta’ Ġina f’Nostalġija – Shelby Aquilina
Filmat: Glen jaqsam l-emozzjonijiet tiegħu wara li rebaħ l-Ewwel Edizzjoni ta’ Mużika Mużika
Il-Fenomenu tal-Escorts f’Malta: Intervista Esklussiva
Filmat: “Għandna noħolqu diskussjonijiet fejn ikun inkluż kulħadd” – Oliver Scicluna
Filmat: “Qatt ma tkellimt dwarha …fittxu l-għajnuna meħtieġa kif għamilt jien…” – Tania Bartolo
Ilu jgħix l-Awstralja għal ħafna snin iżda baqa’ jgħożż il-lingwa Maltija
“..Ferħ li qatt ma ħassejt qabel..” – Daniel Muscat Caruana
Il-klieb ta’ wħud mill-kantanti u preżentaturi lokali – Xi jfissru għalihom?
Daniel u Fiorella Chircop – “Nargumentaw ħafna imma ma noqgħodux mingħajr xulxin”
Sander u Alison Agius – X’differenza jagħmlu fil-ħajja ta’ xulxin?
Manuel u Steve Aquilina – X’inhu l-pass li jmiss f’ħajjithom bħala koppja?
Ron u Francesca – “L-imħabba tfisser li tagħti iktar milli tirċievi”
Mark u Louise Doneo – X’kien li żamm ir-relazzjoni tagħhom b’saħħitha matul is-snin?
Filmati: Joseph u Antonella Galea Loffreda – X’messaġġ għaddew lil xulxin għal Jum San Valentinu?
“Liam ifisser kollox għalina, ngħixu għalih..” – Lawrence u Maronia Gray
Xi ġralhom il-koppja Carlos Farrugia u Carolyne Portelli fl-ewwel date tagħhom?
“Minbarra missier u iben, aħna wkoll ħbieb” – Jomike u Lydon
“Kull ġurnata li nqum u tkun ħdejja hija l-isbaħ ġurnata ta’ ħajti” – Kevin Borg
“Is-suwiċidju fost l-aktar kwistjonijiet serji li ħadd mhu jitkellem dwarhom” – Prof. Andrew Azzopardi
Il-klieb ta’ wħud mill-atturi lokali – Xi jfissru għalihom?
“Nemmen li l-mard fuq it-tfal bidilni..” – Claire Micallef Pulè
“Qatt ma ngħid xi ħaġa li ma nemminx b’ruħi u b’ġismi..” – Peppi Azzopardi
Kelmtejn mal-koppja Clive u Claire Piscopo ftit ġimgħat wara ż-żwieġ tagħhom
Iċ-ċavetta għall-bidla li hemm bżonn – Amy Camilleri Zahra
“Kemm hu sabiħ li ngawdu l-mument u nagħtu iktar importanza lill-valuri li ma jiswewx flus” – Gabriella Parsons
“L-ikbar xewqa tiegħi hi li xi darba nkun nista’ nħossni komdu fil-ġisem tiegħi…” – Sam
It-tifla li wellidt mietet, u llum għandi tifel ieħor – Ruth Micallef
Kif żejnu s-siġra tal-Milied uħud mill-personalitajiet?
“Nixtieq li kull min jisma’ l-mużika tiegħi jħossu li mhuwiex waħdu..” – Fiona Cauchi
24 sena battalja kontra kanċer terminali – Peter Calamatta
Filmat: “Bis-saħħa tal-internet sibt l-imħabba” – Maria Vella Wilson
Narcy Calamatta: Iż-Żagħżugħ Etern u l-Anzjan Attiv
Il-ħbiberija li kellu l-attur Mario Micallef mal-Prof. Oliver Friggieri
Filmat: Alison Bezzina – Il-Kummissarju l-ġdid għat-trattament xieraq tal-annimali
“Kien hemm ħafna drabi li bkejt bil-ferħ mal-klijenti tiegħi” – Matthew Bartolo
Memorji u tifkiriet mal-attur veteran Joe Bartolo
Mill-kurituri tal-isptar għal fuq il-palk – Patrick Tanti
“Sabiħ li wieħed jemmen li l-imħabba tirbaħ fil-ħajja” – Reuben Micallef
Filmat: Interpretazzjoni b’differenza minn Kurt Harmsworth
“Nixtieq li nkompli nevolvi ħalli nferraħ aktar nies” – Matthew Sant Sultana
“Qatt ma ħbejtha, imma qatt ma xandartha” – Gertrude Borg Marks
Filmat: “L-aktar ħaġa li hemm bżonn li nqajmu kuxjenza dwarha bħalissa hi l-politika” – Mark Laurence Zammit
“Jien għadni nemmen li l-ħajja sabiħa” – Joseph Debono
“Nixtiequ nkunu ta’ ispirazzjoni għal ħaddieħor” – Il-familja Vella Galea
“Jeħtieġ li ma niġġudikawx nies u nippruvaw inkunu aktar sensittivi qabel ngħidu xi ħaġa.” – Tamara Webb
Filmat: Nhar l-Erbgħa 25 ta’ Novembru fis-7.30pm – Charity Dinner b’risq it-tieni Dar Bjorn
Filmat: “Fil-ħajja hemm ħafna aktar pożittiv milli negattiv. Ejjew niffukaw fuq dak li sejjer tajjeb f’ħajjitna u napprezzaw dak li jagħmilna tassew kuntenti….” – Keith Demicoli
Enable Notifications OK No thanks