Select Page

Intervisti

Ira Losco tirrispondi d-domandi tagħkom
“L-ewwel prijorità f’każijiet ta’ abbuż sesswali hija l-vittma u ħadd aktar.” – Fr Aaron Zahra
“L-għajxien taż-żgħożija fit-totalità tagħha ressqitni lejn dak li jien illum.” – Fr Aaron Zahra
Kevin Borg jirrispondi d-domandi tagħkom
Għada Angie tiftaħ l-ewwel staġun ta’ UEJJA! – Se tarah?
“Din is-sena Sibtek se jkun kompletament differenti.” – Ryan u Josmar
“Kont imċaħħda milli naqra l-aħbarijiet ta’ filgħaxija għax qawwija” – Maria La Barokka
Joħloq grupp biex jesponi l-abilità u mhux id-diżabilità tal-persuna
Jirnexxilu jirkupra minn ħalq il-mewt – Se nerġgħu naraw lil Mario fuq it-TV?
“Iż-żewġt itfal tagħna jiġu l-ewwel dejjem f’kull ma nagħmlu” – Noel u Chris Vella Galea
L-isport wassal lil Noel biex iwettaq il-ħolma tiegħu – L-Assoċjazzjoni tal-Malta Wheelchair Basketball
Angela Agius tirrispondi d-domandi tagħkom
“Huwa importanti li tkun konsistenti u reali f’dak li twassal lis-segwaċi” – Roxanne Cutajar Gauci
Filmat: X’messaġġ għaddiet iċ-ċkejkna Gwen li tisraq il-qlub u tiftħilna l-aptit?
Stephanie Spiteri tirrispondi d-domandi tagħkom
“M’iniex ġurnalista investigattiva però l-ħażin qatt mhu se ngħidlu tajjeb.” – Sandra Gauci
Evelyn Saliba La Rosa tirrispondi d-domandi tagħkom
Insiru nafu aktar mill-qrib lil Patrick Vella u ibnu Liam f’Jum il-Missier
Kurt Cassar jelabora dwar il-kanzunetta li se jniedi dalwaqt, imma mhux biss!
“Napprezza li n-nies jammiraw dak li nagħmel.” – It-tiktoker Dieter Dalli
Dynalee Cilia tirrispondi d-domandi tagħkom
Carlos Farrugia jirrispondi d-domandi tagħkom
Filmat: X’messaġġ għaddiet Stephanie dwar is-solitudni?
Daqsxejn ta’ Nostalġija ma’ Ronald Saliba
Filmat: X’kellha xi tgħid l-attriċi Rita Camilleri dwar Lino Grech?
“…Ngħix il-mument għax il-ħajja taf tinbidel f’sekonda…” – Sarah Camilleri
L-attriċi li qed tinterpreta l-karattru ta’ Ġina f’Nostalġija – Shelby Aquilina
Filmat: Glen jaqsam l-emozzjonijiet tiegħu wara li rebaħ l-Ewwel Edizzjoni ta’ Mużika Mużika
Il-Fenomenu tal-Escorts f’Malta: Intervista Esklussiva
Filmat: “Għandna noħolqu diskussjonijiet fejn ikun inkluż kulħadd” – Oliver Scicluna
Filmat: “Qatt ma tkellimt dwarha …fittxu l-għajnuna meħtieġa kif għamilt jien…” – Tania Bartolo
Ilu jgħix l-Awstralja għal ħafna snin iżda baqa’ jgħożż il-lingwa Maltija
“..Ferħ li qatt ma ħassejt qabel..” – Daniel Muscat Caruana
Il-klieb ta’ wħud mill-kantanti u preżentaturi lokali – Xi jfissru għalihom?
Daniel u Fiorella Chircop – “Nargumentaw ħafna imma ma noqgħodux mingħajr xulxin”
Sander u Alison Agius – X’differenza jagħmlu fil-ħajja ta’ xulxin?
Manuel u Steve Aquilina – X’inhu l-pass li jmiss f’ħajjithom bħala koppja?
Ron u Francesca – “L-imħabba tfisser li tagħti iktar milli tirċievi”
Mark u Louise Doneo – X’kien li żamm ir-relazzjoni tagħhom b’saħħitha matul is-snin?
Filmati: Joseph u Antonella Galea Loffreda – X’messaġġ għaddew lil xulxin għal Jum San Valentinu?
“Liam ifisser kollox għalina, ngħixu għalih..” – Lawrence u Maronia Gray
Xi ġralhom il-koppja Carlos Farrugia u Carolyne Portelli fl-ewwel date tagħhom?
“Minbarra missier u iben, aħna wkoll ħbieb” – Jomike u Lydon
“Kull ġurnata li nqum u tkun ħdejja hija l-isbaħ ġurnata ta’ ħajti” – Kevin Borg
“Is-suwiċidju fost l-aktar kwistjonijiet serji li ħadd mhu jitkellem dwarhom” – Prof. Andrew Azzopardi
Il-klieb ta’ wħud mill-atturi lokali – Xi jfissru għalihom?
“Nemmen li l-mard fuq it-tfal bidilni..” – Claire Micallef Pulè
“Qatt ma ngħid xi ħaġa li ma nemminx b’ruħi u b’ġismi..” – Peppi Azzopardi
Kelmtejn mal-koppja Clive u Claire Piscopo ftit ġimgħat wara ż-żwieġ tagħhom
Iċ-ċavetta għall-bidla li hemm bżonn – Amy Camilleri Zahra
“Kemm hu sabiħ li ngawdu l-mument u nagħtu iktar importanza lill-valuri li ma jiswewx flus” – Gabriella Parsons
“L-ikbar xewqa tiegħi hi li xi darba nkun nista’ nħossni komdu fil-ġisem tiegħi…” – Sam
It-tifla li wellidt mietet, u llum għandi tifel ieħor – Ruth Micallef
Kif żejnu s-siġra tal-Milied uħud mill-personalitajiet?
“Nixtieq li kull min jisma’ l-mużika tiegħi jħossu li mhuwiex waħdu..” – Fiona Cauchi
24 sena battalja kontra kanċer terminali – Peter Calamatta
Filmat: “Bis-saħħa tal-internet sibt l-imħabba” – Maria Vella Wilson
Narcy Calamatta: Iż-Żagħżugħ Etern u l-Anzjan Attiv
Il-ħbiberija li kellu l-attur Mario Micallef mal-Prof. Oliver Friggieri
Filmat: Alison Bezzina – Il-Kummissarju l-ġdid għat-trattament xieraq tal-annimali
“Kien hemm ħafna drabi li bkejt bil-ferħ mal-klijenti tiegħi” – Matthew Bartolo
Memorji u tifkiriet mal-attur veteran Joe Bartolo
Mill-kurituri tal-isptar għal fuq il-palk – Patrick Tanti
“Sabiħ li wieħed jemmen li l-imħabba tirbaħ fil-ħajja” – Reuben Micallef
Filmat: Interpretazzjoni b’differenza minn Kurt Harmsworth
“Nixtieq li nkompli nevolvi ħalli nferraħ aktar nies” – Matthew Sant Sultana
“Qatt ma ħbejtha, imma qatt ma xandartha” – Gertrude Borg Marks
Filmat: “L-aktar ħaġa li hemm bżonn li nqajmu kuxjenza dwarha bħalissa hi l-politika” – Mark Laurence Zammit
“Jien għadni nemmen li l-ħajja sabiħa” – Joseph Debono
“Nixtiequ nkunu ta’ ispirazzjoni għal ħaddieħor” – Il-familja Vella Galea
“Jeħtieġ li ma niġġudikawx nies u nippruvaw inkunu aktar sensittivi qabel ngħidu xi ħaġa.” – Tamara Webb
Filmat: Nhar l-Erbgħa 25 ta’ Novembru fis-7.30pm – Charity Dinner b’risq it-tieni Dar Bjorn
Il-kantanta Kylie Coleiro tirrakkonta kif wara ġurnata xogħol sabet sorpriża sabiħa tistenniha…
Filmat: “Fil-ħajja hemm ħafna aktar pożittiv milli negattiv. Ejjew niffukaw fuq dak li sejjer tajjeb f’ħajjitna u napprezzaw dak li jagħmilna tassew kuntenti….” – Keith Demicoli
Enable Notifications    OK No thanks