Select Page

Kont Taf?

Bil-filmat: Smajtha l-verżjoni ġdida ta’ X’Jimpurtani?!
Konf Taf? Mużika Varjetà

Bil-filmat: Smajtha l-verżjoni ġdida ta’ X’Jimpurtani?!

“Mhux li kien nagħtu importanza lil moħħna, daqskemm nagħtu lid-dehra ta’ barra”
Jonnie Irwin: Jgħid li twaqqaf milli jippreżenta A Place In The Sun wara li żvela li għandu kanċer terminali
Il-Qatar eliminat filwaqt li Franza kkwalifikat għall-aħħar 16
Tmut l-istilla ta’ Fame u Flashdance Irene Cara
Mistenni weekend bix-xita u riħ!
Kont taf li tista’ tmur tara r-restawr tal-forka fil-ħabs li sar mir-residenti stess?
“Se nibki għal uliedek li ħajjithom inbidlet mil-lejl għan-nhar”
Bil-filmat: Missier u iben jiggradwaw fl-istess jum mill-istess kors
Ara r-reazzjoni ta’ partitarji wara l-ewwel gowl tal-Ingilterra fit-Tazza tad-Dinja 2022
Ara x’għamlu l-Ġappuniżi wara l-ewwel partita tat-Tazza tad-Dinja!
Il-President ta’ Malta jżur lill-pazjenti Maltin f’Londra
Il-plejers tal-Ingilterra se jinżlu fuq l-irkoppa qabel il-partita tat-Tazza tad-Dinja kontra l-Iran
X’taf dwar l-istorja tat-Tazza tad-Dinja?
“Kollha nħossu n-nuqqas tal-papà imma speċjalment int. Inħobbuk”
Il-Papa Franġisku jiċċelebra għeluq id-90 sena ta’ kuġintu fi Piemonte
“Il-kulleġġ mhux se jkun l-istess mingħajrek, imma se nimxu fuq il-passi tiegħek”
L-atleta ta’ ispirazzjoni Jake Vella jinsab l-isptar jiġġieled battalja oħra
Malti jipparteċipa fi programm tat-tisjir fil-Maċedonja
The King ta’ Archibald Mizzi tiddomina fl-iskola ta’ Santa Venera
Verżjoni Maltija ta’ Love Island minn Mejju li ġej!
Il-prestazzjoni ta’ Kyran fuq Got Talent Global!
Il-mużiċista Roberta Flack ma tistax tkanta minħabba l-ALS
“Tista’ tgħix ħajja pożittiva, minkejja li tkun qed tmut” – Jonnie Irwin
“B’qalb mimlija ferħ dalgħodu lqajna f’ħajjitna lil Ġużè” – Nicholas u Vanessa Briffa
Kate Winslet tħallas kont ta’ £17,000 ta’ omm li bintha tgħix permezz ta’ magna
Novembru – Ix-xahar iddedikat għal aktar għarfien dwar saħħet ir-raġel
Amber twieldet b’2 toqob  f’qalbha
“Nerġgħu ngħixu n-nostalġiji ta’ dak iż-żmien. Nidħku u nirrakkuntaw il-praspar li għexna u li għamilna”
“Jekk il-partner qed jara l-porn bil-moħbi, qiegħed jeqlibhieli?”
Jagħlaq is-sena meraviljuża tiegħu b’diska ġdida ddedikata lil Alla
Possibilità kbira ta’ silġ fuq il-gżejjer Maltin fil-ħin li ġej
Imut ir-raġel li għex fl-ajruport ta’ Pariġi għal 18-il sena
Francesca Rausi tirbaħ it-titlu ta’ Little Miss Winter Elegance
Bil-filmat: Keith jitkellem dwar kif Angele ħalliet impatt kbir fuqu
“Minflok tara x’se tieħu mill-ħajja, fittex iżjed x’tista’ tagħti minn ħajtek”
Avveniment organizzat mil-Librerija tal-Università b’risq Richmond Foundation
John Bundy jfakkar il-memorja tal-mamà tiegħu f’għeluq sninha
“Għandna kollox imma m’għandna xejn jekk ma jkollniex il-kuntentizza” – Kevin Paul Calleja
“Irċevejt dan ir-ritratt u qabiżli d-dmugħ” – Bjorn
Ara r-reklam tal-Milied 2022 ta’ John Lewis li jixħet dawl fuq il-fostering
Imut il-kantant ta’ Nazareth Dan McCafferty
Appell: Il-ħwejjeġ li m’għadhomx jiġuk, tarmihomx!
Bil-filmat: Raġel arrestat wara li pprova jwaddab il-bajd lir-Re Karlu III
Imut l-attur Leslie Phillips tal-films Carry On u Harry Potter
“Kelma ta’ kuraġġ kulħadd ikollu bżonnha speċjalment f’waqtiet tqal”
Sitt personalitajiet Maltin jerħulha għal avventura missjunarja fil-Ghana
“X’qed tagħmel wara n-nies? Qed nistenna bħal ħaddieħor”
Bil-filmat: Jissorprendi u jemozzjona lil kulħadd b’vuċi anġelika | L-ewwel Golden Buzzer ta’ MGT
“Ma tgħaddix ġurnata mingħajr ma naħseb fik”
Imut il-kantant Aaron Carter
Eliminazzjoni f’The Voice Kids Malta tqajjem kontroversja
Indri jiżvela l-ewwel fażi tal-istatwa ta’ Kristu tal-Girgenti
“Ninsabu ċerti li Robert qed jitbissem bi kburija minn hemm fuq”
Jitnieda r-reklam tal-Milied ta’ Disney!
Miss Argentina u Miss Puerto Rico jiżvelaw li huma miżżewġin!
Rajtu t-trailer il-ġdid għas-sequel ta’ Avatar?!
Iċ-ċikkulata Bounty se titneħħa mil-landa tas-Celebrations
Bil-filmat: Francesca Rausi timmudella fid-Diversity Fashion Week
Bil-filmat: Passiġġieri jkantaw ma’ Kevin Paul waqt titjira lejn Malta!
Bil-filmat: “Ħafna mill-pożittività tiegħi nġibha mingħand Francesca”
“Mela għax għandi ħafna tattoos jiena raġel ħażin?”
“Naħseb fih kuljum” – Iben Michael Jackson
Eluf ta’ profili fuq Instagram ġew sospiżi
Bjorn jirritorna d-dar!
Il-Knisja għandha pożizzjoni dwar il-Halloween?
Bil-filmat: Ryan Calleja jiżvela aħbar sabiħa dwar Simpatiċi!
“Bqajt iddiżgustat bl-użu ħażin ta’ lsienna waqt ‘The Voice Kids Malta'”
Xaqq ta’ dawl għal Bjorn
Imut l-istilla tar-Rock ‘n’ Roll Jerry Lee Lewis
“Rajt persuna tmut quddiemi”
Bil-filmat: Eileen Montesin temozzjona ruħha qabel ir-ritorn tagħha fuq il-palk!
“X’se nagħmlu? Se mmorru għand familtna u nitimgħuhom il-likes u x-shares?” – Jon Mallia
Serp joqtol u jibla’ mara sħiħa fl-Indoneżja
“Għall-grazzja t’Alla kollox mar b’wiċċ il-ġid. Bjorn qed jirkupra!” – Il-ħbieb ta’ Bjorn
Imut l-istilla ta’ Will and Grace Leslie Jordan
Is-servizz tal-WhatsApp jerġa’ jaħdem b’mod normali
Il-WhatsApp jieqaf jaħdem!
“Nistqarr magħkom li qed nibża'” – Bjorn
Żieda ta’ €9.90 fil-ġimgħa għall-għoli tal-ħajja
Minn għalliem u student għal parrinu u filjozz!
Qatt żort il-Mixegħla tal-Qaddisin f’Għawdex?
Jirrifjuta opportunità ta’ xogħol biex jieħu ħsieb lill-kelba tiegħu li mardet
X’inhi din ta’ Mad-Daqqa Niżfnu? U x’se jiġri fil-5 ta’ Novembru?
Matthew Perry jiżvela min kienet l-istilla ta’ Friends li kkonfrontatu dwar il-problema tax-xorb
Davide Tucci jieħu sehem fis-serje ta’ Netflix ‘Barbarians’
Id-dramm Kull Ġieħ u Glorja lura fuq il-palk wara 22 sena!
Aqsam magħna ritratt tal-kelb jew qattus tiegħek u tidħol fiċ-ċans li tirbaħ!
“In-nies ta’ Ħaż-Żabbar ma ninsihom qatt għax meta kont bil-ġuħ tawni x’niekol”
Pajjiż ieħor jiddikjara li mhux se jieħu sehem fil-Eurovision Song Contest
“Mhux se ċċempilli u tkantali Happy Birthday kmieni filgħodu!”
“Fil-birthday qomt b’aħbar li ma xtaqtx nisma’!” – Bjorn
Ara fejn u xħin tista’ tagħti d-demm il-weekend li ġej
Liz Truss tirriżenja minn Prim Ministru tar-Renju Unit
Huwa sikur li ssuq ir-rota f’Malta?
Kont taf li għandek toqgħod mill-inqas kwarta kuljum fix-xemx?
Tfal li qed jistennewk biex tagħmlilhom il-ħolma tagħhom realtà!
Bil-filmat: Tislima lil Robert Arrigo fl-istadium ta’ Old Trafford
“Grata għal kull mument li nqattgħu flimkien” – Dr Lydia Abela
“Mur għidli li kienet se tkun l-aħħar ċaw! Inħobbok għal dejjem qalbi”
Kontroversja dwar restorant li mhuwiex se jdaħħal aktar persuni ta’ taħt it-18-il sena
“Grazzi għażiż Mons. Victor Grech tal-ispirazzjoni li kont f’ħajti”
Professur tal-liġi fi Spanja tiżvela kif student ipprova jqarraq waqt eżami
“Kemm kont inħobbok, għadni u nibqa’ Ġanninu tiegħi”
Ulied il-Lejl: “Grazzi minn qalbna tal-apprezzament u s-sapport li qed turu”
Christabelle u Jordan isiru ġenituri
Imut il-kantant ta’ Ricchi e Poveri Franco Gatti
“Il-ħajja sabiħa ħafna u trid tgħixha u waqt li qed tgħixha, agħmel il-ġid”
Sejħa urġenti għad-demm tat-tip O Negative
Robert Arrigo se jkun nominat għal Ġieħ ir-Repubblika
Iċċedi parti minn ċimiterju, bi wħud mit-twiebet jispiċċaw imdendla fl-arja
Indri joffri li jagħmel l-istatwa ta’ Ġesù li nħarqet fil-Girgenti mingħajr ħlas
Brian Tee ta’ Chicago Med se jitlaq mis-serje wara 8 staġuni
Mil-lum tista’ titlaqqam kontra l-influwenza u l-omicron b’xejn
Ta’ kemm età wieħed jista’ jagħti d-demm?
Min hu mejjet għal qatra u min hu mejjet fis-sakra!
“Il-legat tiegħek se jibqa’ b’saħħtu anki meta ma tibqax preżenti”
Dalma – The Horror Escape Adventure – Esperjenza li m’għandekx titlef!
Kont taf li llum huwa l-Jum Dinji tal-Ikel?
Bil-filmat: Angela Bettoni titkellem dwar l-esperjenza tagħha bħala preżentatriċi
Imut Robbie Coltrane ta’ Harry Potter
“Illum ma saritx ġustizzja, iżda pass żgħir” – Il-President tal-PE Roberta Metsola
Aġġornata: L-aħwa Degiorgio ġew ikkundannati 40 sena ħabs
Idoqq is-saxophone waqt li jneħħulu tumur minn moħħu
Johnny Depp b’dehra kompletament differenti!
“Inħossni mbierka li għandi lilek bħala binti, għamiltni persuna aħjar” – Omm Francesca
Skoperta mill-ġdid il-kanzunetta tal-Queen ‘Face It Alone’
Se tkun qed titnieda helpline ġdida għas-Saħħa Mentali
Bil-filmat: Ajruplan tal-merkanzija taqagħlu r-rota waqt it-tluq
Ara fejn u xħin tista’ tagħti d-demm fil-jiem li ġejjin
Imut Willie Spence ta’ American Idol fl-età ta’ 23 sena
Bil-filmat: Meta Angela Lansbury tat prestazzjoni speċjali fl-età ta’ 90 sena!
Tmut l-istilla ta’ Murder, She Wrote Angela Lansbury
Min kien il-Beatu Carlo Acutis?
Titħabbar id-data tal-inkurunazzjoni tar-Re Charles III
Filmat fuq TikTok ta’ Madonna jqajjem diskussjoni dwar jekk ħarġitx bħala gay jew le
Kont taf li madwar 10 miljun tifla se jkunu f’riskju ta’ żwieġ tat-tfal?
Il-Jum Dinji għall-għarfien dwar is-Saħħa Mentali
Ġieli tinfaqa’ tidħak bla waqfien u ma tkunx taf għaliex?! Ara dan il-filmat!
Malta se tkun qed tilgħab kontra l-Italja u l-Ingilterra!
Minkejja l-isfidi tiegħu, jorganizza buffet biex jiġbor il-flus għal Puttinu
Tixtieq tagħti d-demm? Tinsab proċedura sempliċi biss ‘il bogħod!
Bil-filmat: Żewġ kantanti Amerikani jkantaw Xemx fuq TikTok
“Ftit taż-żmien ilu ħlomt li nsir avukat, illum qed ngħix il-ħolma tiegħi”
Illum il-Knisja Kattolika tiċċelebra l-festa tal-Madonna tar-Rużarju
Fl-Italja: Jeħel multa minħabba ġest romantiku!
Bil-filmat: Ġieli esperjenzajt tlugħ ix-xemx minn fuq kayak?
Ara fejn u xħin tista’ tagħti d-demm il-weekend li ġej
Christa Cilia tirbaħ il-premju għall-aktar Volontier Popolari
Angelina takkuża lil Brad Pitt li abbuża lilha u lil uliedhom waqt titjira
Charger komuni għall-apparati elettroniċi kollha
Filmat: Dopamine – Vidjow mużikali ġdid ta’ Lyndsay Pace
Min kienet Santa Fawstina?
“Poġġi ma’ Keith u tkellem fuq xiex trid” – Rokna ġdida fil-programm TVAM
Charles Camenzuli kkonfermat bħala President tal-AIPS Europe
Il-Jum Dinji tal-Annimali fil-festa ta’ San Franġisk ta’ Assisi
Maria Formosa tirbaħ il-Woman of the Year Award!
“Kif ħarġu permessi għall-bini ta’ lukandi li m’għandniex bżonn?” – Evarist Bartolo
Gaia Gambuzza hija r-rebbieħa tal-MJESC 2022
Qadja filgħodu minn Ħaż-Żebbuġ għall-Ħamrun u lura, teħodlu 22 minuta!
Il-virologu Dr. Chris Barbara jagħlaq sninu
Għoti tad-Demm f’Għawdex: Għada t-Tlieta l-4 t’Ottubru
Min kien Jeffrey Dahmer?
“Se jkollna t-3 tarbija” – Ben Camille
“Kien ilu 3 ġimgħat b’qalbu sewda” – Bjorn
Student li qed jgħix b’marda terminali jiggradwa f’ċerimonja speċjali
Notte Bianca – Illejla ġewwa l-Belt Valletta
L-Iskema ta’ Rifużjoni tal-Kontenituri tax-Xorb se tibda mill-14 ta’ Novembru 2022
Is-serje ta’ Netflix dwar Jeffrey Dahmer tqajjem kontroversja
Kafè filgħodu jinżillek għasel!
Ottubru – Ix-xahar iddedikat  għall-prevenzjoni tal-kanċer tas-sider
Mil-lum tista’ tuża t-trasport pubbliku b’xejn!
Żvelata l-munita tar-Re Charles III
X’tista’ tagħmel biex iżżomm il-hornets ‘il bogħod mill-proprjetà tiegħek?
Il-Qorti ma ssibx lil Fr. David Muscat ħati ta’ kummenti omofobiċi
60 sena ta’ xandir televiżiv fil-gżejjer Maltin
Quinton Scerri u martu Kerstyl isiru ġenituri
Marlyne Barrett ta’ Chicago Med tiżvela li għaddejja mill-battalja tal-kanċer
Imut il-komiku Bruno Arena fl-età ta’ 65 sena
“Skużani, ħsibtek tqila!” – Impjegata ta’ ħanut
Bil-filmat: Iqum jgħajjat fuq il-laħam li kien għadu kemm kiel!
ESKLUSSIVA: “Iċ-ċkejken Mason huwa miraklu, wara 6 snin ta’ infertilità” – Wayne u Emily Micallef
Imelda Staunton se tieħu f’idejha r-rwol tar-Reġina Eliżabetta II f’The Crown
Żvelata l-emblema l-ġdida tar-Re Charles III
“Grazzi talli bis-saħħa tagħkom nistgħu ngħinu aktar!” – Bjorn
“Ferħana ħafna li għażilt li nġorr it-tarbija ta’ ibni”
Tintlemaħ kreatura li mhux is-soltu naraw f’Malta!
Illum il-maratona b’risq Dar Bjorn Respite!
Bjorn jinsab aħjar! Wara 20 ġurnata seta’ jpoġġi fuq is-siġġu tiegħu!
Illum huwa l-Jum Internazzjonali tal-Fenek
L-attur ta’ Riverdale Ryan Grantham jeħel għomru l-ħabs wara li qatel lil ommu
The Energy Hunters: Flimkien insalvaw id-dinja!
BIL-FILMAT: X’inhu l-inkwatru li Peppi għandu malli tidħol għandu d-dar?
Bil-filmat: Qatt rajt Filfla daqshekk mill-viċin?!
“Kieku tiġi bżonn id-demm, tkun trid tistenna għalih jew tippreferi li ssibu jistennik?”
Ara kif tista’ tevita milli jidħollok xi ġurdien!
Itolbu, ittamaw u tinkwetawx!
“Ċans biex ngħix ħajti u qatt ma nieqaf napprezza kemm jien fortunata”
“Għandu jkun hemm avukat li jirrappreżenta lit-tarbija”- Peppi Azzopardi
“Jum ta’ unur għalija u għall-familja tiegħi” – Haley Bugeja
Trid tikkontrolla l-pesti ġewwa darek darba għal dejjem?! Għandna s-soluzzjoni għalik!
Imut Manuel Vallicella ta’ Uomini e Donne
Bħal-lum 58 sena ilu Malta saret Indipendenti
Familja Kanadiża ddur id-dinja qabel it-tfal jitilfu l-vista
Il-Maltija li spiċċat fil-London Fashion Week
Awgurju tajjeb għaliex id-demm ta’ San Ġennaru nħall
Uffiċjal tal-pulizija jagħtih ħass ħażin qabel il-funeral tar-Reġina
“Wara x-xita dejjem titfaċċa l-qawsalla. Kunu b’saħħitkom u komplu agħmlu dak li tħobbu”
Ir-Reġina Eliżabetta II fi żjara ġewwa l-Librerija tal- Università ta’ Malta fl-1967
Putin fost dawk li ma ġewx mistiedna għall-funeral tar-Reġina
Ippubblikat ritratt ġdid tal-Maestà Tagħha
Jinstabu iktar minn 10 kmamar ta’ tortura fl-Ukrajna
“Xi kultant naħsbu fil-pazjent u ninsew lill-familja”
Jaggredixxi sesswalment żewġ nisa li kienu fil-kju biex jaraw it-tebut tar-Reġina
L-għasafar jagħmlu annimali domestiċi mill-aqwa!
“Ġibuli lil ibni Mattia, lura għandi”
Raġel arrestat wara li pprova jmiss it-tebut tar-Reġina
David Beckham jemozzjona ruħu hekk kif jara t-tebut tar-Reġina
Illum se tiżżewweġ l-MP Rebekah Cilia
It-tfittxija għal Max: L-aħħar żviluppi
Fi Franza mewġ għoli ħafna jilħaq sar-raba’ sular tad-djar
Sam Smith itella’ filmat tal-artist Malti Henry Galea
$750,000 għal kull vidjow li jitfa’ fuq TikTok
“Grazzi Edwin Vassallo talli qed issejjaħ lili, lil familti u dawk għeżież, velenu”
“Billi taqfel lill-kelb żewġ sekondi jekk taf li jagħmel għal min hemm wara l-bieb, m’intix qed taħqru”
“Jidher li bil-mediċina li qed jieħu, Bjorn sejjer tajjeb ħafna”
Il-pinna u r-Re Karlu III, ir-Re Karlu III u l-pinna!
Ġimgħa mingħajr Max!
“Jekk il-PM huwa popolist, inti Alex Borg, x’tissejjaħ?” – Prof. Andrew Azzopardi
Illum, 13 ta’ Settembru, huwa l-Jum Internazzjonali taċ-Ċikkulata
Joseph Calleja jaqbel li jsir monument għar-Reġina f’Malta
“Kienet twassal lil Ġesù bil-modi tagħha”
“Aktar minn qatt qabel għandi aptit ngħix u napprezza lil kull min inħobb” – Janice Chetcuti
Il-Prinċep Andrew se jkun qed jieħu ħsieb il-klieb tar-Reġina
Settembru, ix-xahar iddedikat lill-qtates
Belt fl-Italja ddaħħal il-miżura tal-leave menstruwali
Mumenti ta’ paniku fl-aħħar minuti tal-partita Cadiz-Barcelona
L-aħwa William u Harry jidhru flimkien għall-ewwel darba minn wara l-funeral ta’ nannuhom
Id-definizzjoni ta’ familja hija mħabba
Infermiera ssalva tarbija ta’ 3 xhur fuq l-ajruplan
“Jidher li wara l-intervent li għamel ilbieraħ, Bjorn illum jinsab aħjar” – Il-ħbieb ta’ Bjorn
Evarist Bartolo jikkonferma li ried lil Joseph Muscat jirriżenja
Titħabbar id-data tal-funeral tar-Reġina Eliżabetta II
“Kulħadd jgħaddi minn żmien diffiċli. Tgħaddix minnu waħdek”
Charles III uffiċjalment ipproklamat bħala Re
Ir-Re Charles III jagħmel lil William Prinċep ta’ Wales
Camilla ddikjarata uffiċjalment bħala Reġina Konsorti
“Id-devozzjoni tar-Reġina għas-servizz u d-dover tagħha jiddefinixxu ħajjitha kollha” – Ir-Re Charles III
“Saħħet Bjorn qiegħda f’qagħda kritika” – Il-ħbieb ta’ Bjorn
Il-Papa qal li jinsab imnikket ħafna bil-mewt tar-Reġina Eliżabetta II
Jiftaħ flixkun xampanja u jifraħ bil-mewt tar-Reġina Eliżabetta II
BIL-FILMAT: “Ilbieraħ ħallejna din it-tifla tmut bil-għatx” – Peppi Azzopardi
Toħroġ qawsalla doppja fuq Buckingham hekk kif tħabbret il-mewt tar-Reġina
Ir-Reġina Eliżabetta II u l-passjoni li kellha għall-annimali
Arranġamenti ta’ luttu u kondoljanzi fir-Residenzi Rjali
24 sena mill-mewt tal-kantant Lucio Battisti
Is-serje The Crown se twaqqaf il-produzzjoni b’rispett għall-mewt tar-Reġina
Tislima xierqa u emozzjonanti lir-Reġina Eliżabetta, minn Paddington Bear
“Kieku nerġa’ nibda mill-bidu, nagħmel l-istess”
Peppa Pig: L-ewwel koppja tal-istess sess għall-programm tat-tfal
Il-Jum il-Vitorja t-tajjeb lil kulħadd!
Imut sid il-Mireva Bookshop Evan Cumbo
Arthur Caruana għamilha!
Glen Vella jagħti d-demm wara r-riforma
Carlos u Carolyne jsiru ġenituri!
Malti joħloq karattru għas-serje l-ġdida ta’ The Lord of the Rings
Raffaella Carrà fuq il-munita taż-2 ewro
Filmat: Fabrizio għandu messaġġ għalik li qrajt l-artiklu dwaru!
Li kieku għadu magħna, illum Freddie Mercury kien jagħlaq 76 sena
Rusty, l-esploratur!
Bħal-lum 25 sena ilu ħalliet din id-dinja Madre Tereża ta’ Kolkata
Bjorn jiddaħħal l-isptar b’urġenza
“Jien kburija bik u nħobbok bla kundizzjoni”
Jekk għandek bejta tal-hornets fil-proprjetà tiegħek, żomm ‘il bogħod!
“Nidhru differenti iżda m’għandna xejn ħażin u inqas minn ħaddieħor” – Maxline
“Taqtgħu qalbkom qatt” – Martina
Ritratti ta’ Lady Diana li probabbli qatt ma rajt qabel!
“Il-Mulej salvak” – Omm Fabrizio
Tina Turner: Bħal-lum 38 sena ilu ‘What’s Love Got To Do With It’ telgħet fil-quċċata tal-klassifika
L-10 staġun ta’ Chicago PD se jkun l-aħħar wieħed għal Jesse Lee Soffer
Illum hija l-festa tal-qtates ġinġrin!
Se tikkompeti fil-finali ta’ Miss England mingħajr irtokk
Qatt smajt b’La Tomatina Festival?
Iddominat il-kulur aħmar fiż-Żurrieq
Caruana tal-fajjenza tal-Belt jagħlaq il-bibien tiegħu
Esperjenzajt telfa ta’ kelb jew qattus tiegħek?
Titpenġa tattoo ta’ Griż
54.6% tan-nies iħossuhom waħedhom
Illum jum il-klieb!
“Qed nara raġġ ta’ dawl fit-tarf ta’ mina twila u mudlama” – Robert Arrigo
Kumpanija tal-ħelu qed tfittex persuna biex idduq il-ħelu
Illum ħu l-qattus/a għand il-vet
Alla bagħtek! Inti anġlu!
Il-vara ta’ Santa Marija tal-Imġarr se tintrefa’ għal €46,000
“Qalet iva! Inħossni l-iktar persuna ferħana fid-dinja”
Eddie Fenech Adami lura d-dar
10 snin mill-mewt ta’ Mintoff
Tmut l-attriċi Josephine Tewson
Illum jum il-fotografija!
Illum jum il-koppji!
In-nannu liebes l-abjad
Jekk tara qattus iswed..
45 sena mill-mewt ta’ Elvis
Iħallina Monsinjur Philip Calleja
Warren isir papà
Viva Santa Marija!
Tgħid kienu hemm Destiny u Renato?
Tmut l-attriċi u kantanta Olivia Newton-John
Kont taf li llum huwa l-Jum Internazzjonali tal-Qtates?
Ellen Pompeo se tkun qed tnaqqas mix-xogħol tagħha fi Grey’s Anatomy
Manuel Cuschieri: Il-ħlas tal-ħatra l-ġdida għal Puttinu
Riċerka minn xjentist Malti tista’ ttejjeb il-ħajja ta’ dawk li jiġu bżonn l-operazzjoni tal-ġenbejn
Jinfetħu l-applikazzjonijiet għat-tielet edizzjoni ta’ Mużika Mużika
Beyoncé se terġa’ tirrekordja l-kanzunetta li fiha użat kelma offensiva wara kritika qawwija
Beyoncé kkritikata talli użat kelma offensiva f’lirika fl-album il-ġdid tagħha
Tmut l-attriċi ta’ Star Trek Nichelle Nichols
Bil-filmat: Rajtu t-trailer tas-serje l-ġdida ta’ The Lord of the Rings?
Bint Vince Cini tirringrazzja lill-Patri Aaron Zahra talli pprova jsalva lil missierha permezz tas-CPR
Għaliex in-nies jaraw il-pornografija?
Imut l-istilla ta’ Doctor Who u The Wombles Bernard Cribbins
Imut l-attur ta’ Goodfellas u Law & Order Paul Sorvino
Imut l-attur tat-Titanic David Warner
Magħrufa l-ġurija u l-preżentatur ta’ Malta’s Got Talent
Kif tista’ tgawdi BBQ li huwa sostenibbli fis-sajf? – Loriana Mazzonello
Maria bħala preżentatriċi fuq it-TV fuq l-istazzjon F Living
Ben Affleck u Jennifer Lopez jiżżewġu f’Las Vegas
Il-Jum Dinji tal-Emojis – Liem huma l-favoriti tiegħek?
Bil-filmat: “Bħal-lum 4 snin ilu għannaqna lil Daniel għall-ewwel darba” – Noel u Chris
Daniel u Fiorella jġeddu l-wegħdiet ta’ mħabbithom fl-10 anniversarju taż-żwieġ tagħhom
Bill Gates jagħti aktar minn ġidu u jwiegħed li mhux se jibqa’ fost l-aktar nies sinjuri fid-dinja
Teleskopju ġdid tan-NASA juri ritratti spettakolari tal-Univers
Id-Dulli jferraħ lir-residenti ta’ Dar Bjorn u jitlobhom biex jitolbu għalih
Christian Fenech jirbaħ it-18-il edizzjoni ta’ Liquorish
“Issa nista’ nikkunsidra li jkolli t-tfal” – Lara Calleja wara li ġew approvati l-emendi fil-liġi tal-IVF
Il-Jum Dinji taċ-Ċikkulata – Liem hi l-favorita tiegħek?
Kittieba ta’ Friends tgħid li kien żball li fis-sitkom intużaw pronomi ħżiena għal karattru trans
Bil-filmat: Hector Bruno b’appell dwar Karmenu Fino – L-anzjan li ġie nieqes minn San Vinċenz
Xufier ta’ taxi jħallas vjaġġ ta’ persuna bil-fibromyalgia li talbitu jwassalha sal-ispiżerija
“Il-banek u l-kumpaniji tal-assigurazzjoni jistgħu jkunu aktar sensittivi” – L-analista tal-finanzi Steve Ellul
Filmat: “Ma tħallejtx nissellef mill-bank minħabba l-piż tiegħi” – Celine Agius
Jinstabu 109 annimal ħaj fosthom 35 fekruna u 20 serp fil-bagalji ta’ żewġ nisa
“Inħossni komdu bir-relazzjoni sesswali iżda m’iniex komdu nitkellem dwar affarijiet personali mal-partner”
X’taħseb dwar id-dehra ta’ din il-Madonna?!
R. Kelly kkundannat 30 sena ħabs għal abbuż sesswali fuq tfal u nisa
X’inhi ansjetà klimatika u x’nistgħu nagħmlu biex intaffuha? – Loriana Mazzonello
Il-Valletta Pageant of the Seas 2022 – Spettaklu mill-aqwa
Peppi u Mandy jagħlqu 27 sena miżżewġin!
X’taf dwar il-festa ta’ San Nikola tas-Siġġiewi?
X’taf dwar il-festa ta’ San Ġwann Battista tax-Xewkija?
Joseph Portelli mpitter fuq pavaljun tal-festa fin-Nadur
X’taf dwar il-festa ta’ San Ġorġ ta’ Ħal Qormi?
Nuqqas ta’ servizzi skolastiċi għas-sajf għal tfal bl-awtiżmu joħloq diffikultajiet għalihom u għall-ġenituri
Inawgurat mafkar f’ġieħ il-maħbub Dr Victor Calvagna fil-Qawra
X’taf dwar il-festa tal-Madonna tal-Ġilju tal-Imqabba?
X’taf dwar il-festa ta’ Corpus Christi tar-Rabat, Malta?
“L-imħabba ta’ missier mhix inqas minn tal-omm. Il-qalb ta’ missier tħobb kif taf hi u b’kemm għandha saħħa.” – Clive Piscopo
X’taf dwar il-festa tal-Qalb ta’ Ġesù tal-Fontana, Għawdex?
X’taf dwar il-festa ta’ Santa Katarina taż-Żejtun?
Ir-Reġina Eliżabetta II ssir it-tieni monarka fl-istorja li serviet għal żmien twil
“Għaliex dejjem l-istess artisti lokali jieħdu sehem f’kunċerti kbar?” – Celine Agius
Ġieli l-ikel li sajjart ma ġiex kif xtaqtu? X’tista’ tagħmel biex tirranġa ċerti żbalji?
Filmat: “Kont il-persuna li għentni nerġa’ nibda nagħraf is-sabiħ tal-ħajja” – Roberta lill-attur Patrick Tanti
X’taf dwar il-festa ta’ San Filep ta’ Ħaż-Żebbuġ?
“L-aħħar bewsa li bgħattilna pa ftit sigħat qabel ma ħallejtna” – Iben Tony Zarb
Britney Spears tiżżewweġ lil Sam Asghari wara li l-eks raġel tagħha pprova jfixkel il-pjan
“Jgħaddi kemm jgħaddi żmien l-imħabba tiegħi għalik se tkompli tikber” – It-tfajla ta’ Shawn Curmi
Passiġġiera b’diżabilità titħalla tistenna fuq l-ajruplan għal aktar minn siegħa wara li niżel
“Illum insiru ħaġa waħda iktar minn qabel” – Charis lil Clayton fil-jum taż-żwieġ tagħhom
“Għal darba, darbtejn fittixt li nneħħi ħajti imma żammejt soda. Mort għat-terapija u ma nistħix ngħid” – Stephanie Chircop
X’tista’ tagħmel biex ċertu ikel idum aktar ma jeħżien?
X’taf dwar il-festa ta’ San Ġużepp ta’ Ħal Għaxaq?
Mariah Carey mfittxija legalment għall-copyright minħabba ‘All I Want For Christmas Is You’
X’taf dwar il-festa tal-Madonna ta’ Fatima ta’ Gwardamanġa?
X’taf dwar il-festa tat-Trinità Qaddisa tal-Marsa?
“Nibqa’ nemmen lil Amber” – Peppi dwar il-każ ta’ Johnny Depp u l-eks mara tiegħu
“Ħobb lilek innifsek kif int imma agħmel li hemm bżonn biex għada tkun aħjar” – Joseph Agius
Tifla li twieldet bi “tbissima permanenti” ssir stilla ċkejkna fuq TikTok
Austin – Ir-raġel li ddedika ħajtu kompletament għall-annimali
Mara li kitbet esej dwar “Kif toqtol lil żewġek” tinstab ħatja li qatlet lil żewġha
“Tiċċajtawx ma’ saħħitkom” – L-attur Clint Chircop hekk kif żvela li tah riħ ta’ puplesija
Filmat: “Mhux kulħadd ikun ferħan wara dak ir-ritratt” – Maria La Barokka
Bil-filmat: Ġieli smajt b’Għar Barka?
Sessjonijiet minn Aġenzija Sapport għat-tfal li għandhom ħuthom b’diżabilità
“Il-Midalja tad-Deheb, dan il-pajjiż għadu ma rebaħhiex f’dan il-qasam” – Prof. Andrew Azzopardi
Laura Pausini kienet pożittiva għall-Covid waqt il-Finali tal-Eurovision
Spanja tapprova abbozz biex issir l-ewwel pajjiż fl-Ewropa li joffri leave għan-nisa muġugħa waqt il-period
Filmat: “Jintefqu xi 10 miljuni fuq biċċerija imma għal ambulanza tal-annimali diċenti m’għandniex flus” – Moira Delia
“Allaħares ma rebħitx l-Ukrajna” – Peppi dwar il-Eurovision
Bil-filmat: Issa tista’ ssegwi l-Qarċilla live! Meta?!
Britney Spears tħabbar korriment xahar wara li żvelat it-tqala tagħha
Laura Pausini tiżvela r-raġuni li kellha twarrab għal ftit waqt il-ħin tal-votazzjoni
Il-Kardinal Mario Grech jissemma bħala suċċessur tal-Papa Franġisku
Ludwig jirrimarka dwar nies “soċjopati” fl-industrija tal-mużika
Koppja fl-Indja tiftaħ kawża kontra binha talli ma sarux nanniet
Żvelata l-kawża tal-mewt tal-kantanta Naomi Judd
Reklami ta’ riċipetti sportivi tal-Adidas ipprojbiti minħabba li juru sider mikxuf
Żewġt itfal iġorru warda tad-deheb fuq il-bandiera Ukrena waqt pellegrinaġġ fil-Birgu
L-Ukrajna favorita li tirbaħ il-Eurovision Song Contest
Tajlandja: Arrestat mexxej tal-kult li kellu s-segwaċi jieklu l-ħmieġ tiegħu
Ronaldo u Georgina jħabbru isem it-tifla tagħhom
“Minkejja li m’aħniex ġenituri..għandna membru ġdid fil-familja tagħna” – Bjorn
Kont taf li t-tibdil fil-klima jżid ir-riskju ta’ mard infettiv? – Loriana Mazzonello
Il-Papa Franġisku jidher juża siġġu tar-roti għall-ewwel darba
Jonathan Goodwin ta’ Britain’s Got Talent paralizzat
Aħwa Ġermaniżi li jsostnu li saru jinħabbu u kellhom erbat itfal jinsistu li l-inċest għandu jkun legali
Cristiano Ronaldo jaqsam ritratt tiegħu ma’ bintu li twieldet ftit jiem ilu – Rajtu?
Avviż biex jaqflu l-klieb f’kamra waqt it-tberik iqajjem diversi reazzjonijiet
Ara: Stephanie tesprimi l-emozzjonijiet tagħha dwar il-mewt ta’ missierha
Iħallina r-raġel tal-Memè ta’ Ħadd Għalik
Iż-żjara tal-Papa f’Malta allegatament ġiet tiswa €4,000,000
Qatt ħsibt kemm jinħela ikel kuljum u x’tista’ tagħmel biex taħli inqas? – Loriana Mazzonello
Tmut l-ixjeħ persuna fid-dinja fl-età ta’ 119-il sena
Kemm int konxju mit-tniġġis tad-dawl? U x’tista’ tagħmel dwaru? – Loriana Mazzonello
“Wennisni tagħlaq il-kapitlu tiegħi fuq il-midja…il-kompetizzjoni mhix għalija” – Franklin Calleja
Kont taf li tattoo fuq il-wiċċ hija tradizzjoni għall-Māori ta’ New Zealand?
Barbie tonora s-70 sena tar-Reġina fit-tmexxija Rjali b’pupa ġdida
Ir-Reġina Eliżabetta II tagħlaq 96 sena
Cristiano Ronaldo u s-sieħba tiegħu Georgina Rodriguez iħabbru l-mewt tat-tarbija tagħhom
Dr Victor Calvagna jagħti ħajja ġdida lil persuni oħra permezz tal-organi tiegħu
Filmat: Statwa ġdida ta’ Kristu Rxoxt għall-Knisja Dumnikana tal-Lunzjata, il-Birgu
Filmati: Rajtu x’ġara lbieraħ waqt l-Irxoxt?!
Filmat: X’hemm interessanti dwar il-belt ta’ Sabbioneta, l-Italja?
“L-istallett li ħassejt int meta rajt lil Juan jagħlaq għajnejh għall-aħħar darba għadni nħossu f’qalbi sal-lum” – Miriam lil bintha
Gwen tiġbor €2260 għal Puttinu minn 327 figolla li għamlet hi stess
Xi jfisser li tkun ġurnalist fuq l-ajruplan tal-Papa? – Jgħidilna dwar dan Mark Laurence Zammit
Kont taf li fil-Kottonera kienet toħroġ purċissjoni oħra tal-Ġimgħa l-Kbira?
Ġieli doqthom il-figolli tal-Maypole?
“Sa ma niltaqgħu miegħek fil-ġenna, qalbna maqsuma se tibqa’ tistenna” – Stefania ssellem lil oħtha Mariel
Will Smith ipprojbit mill-Oscars għal 10 snin
Gino Lombardi jirringrazzja lin-nies li talbu għal missieru
L-attur André Penza jaqsam magħna talent ieħor li ftit jafu dwaru! X’inhu?!
“Għal 19-il vot ma nkunx elett mill-ġdid f’ismek” – Jean Claude Micallef
“L-avventura tiegħi fil-mixja politika tieqaf hawn” – Oliver Scicluna
Will Smith jirriżenja mill-Akkademja tal-Oscars
Ġieli ma tkunx tista’ torqod? Kont taf li ċertu tip ta’ ikel u xorb jista’ jgħinek?
“Ejjew ngħinuhom” – Il-messaġġ ta’ Patrick Vella dwar grupp ta’ żgħażagħ Ukreni
Bruce Willis jirtira mill-karriera ta’ attur minħabba kundizzjoni fil-moħħ
Will Smith jiskuża ruħu ma’ Chris Rock għad-daqqa ta’ ħarta li tah waqt l-Oscars
Will Smith jagħti daqqa ta’ ħarta lil Chris Rock waqt l-Oscars minħabba ċajta dwar martu
Ara min huma l-kandidati eletti minn kull distrett
Ikel li m’għandekx tiekol wara li tgħaddi d-data ta’ skadenza!
Ron u Francesca jsiru ġenituri!
Tipi ta’ kolazzjon madwar id-dinja – Int x’tieħu filgħodu?
Filmat: Avventura li teħodna ġol-Għar tas-Slaleb – X’taf dwaru?
Multa jew ħabs għal min jinqabad jieħu ritratt jew vidjow tal-vot
Ara: Raġel jirringrazzja lill-PM għaċ-ċekkijiet u ieħor jaħraqhom
Iċċelebra Jum San Patrizju mal-Maypole – Duq il-Beef & Guinness Pie u tingħata birra b’xejn!
Filmat: Ġieli żort l-Għolja tal-Għammar?
Il-Maġistrat Joseph Mifsud jirritorna d-dar wara 63 jum l-isptar
Clive u Claire Piscopo jsiru ġenituri filwaqt li jsellmu l-memorja tat-tarbija li tilfu sena ilu
Marzu – X’nafu dwaru? U xi jfisser għalik dan ix-xahar?
Tradizzjonijiet tar-Randan madwar id-dinja li ma kontx taf dwarhom!
Ir-Reġina tikkanċella l-impenji virtwali li kellha ppjanati hekk kif għadha qed tirkupra mill-Covid
Ara: Hula Hooper Maltija tikser rekord dinji
Mill-14 ta’ Marzu l-maskra fuq barra mhix se tibqa’ obbligatorja
Filmat esklussiv ta’ uffiċċji taħt l-art tar-Royal Air Force li nbnew waqt it-Tieni Gwerra Dinjija
Il-Prinċep Charles jirriżulta pożittiv għat-tieni darba jumejn wara li ltaqa’ mar-Reġina
Teknoloġija ġdida twassal lil raġel paralizzat bi ksur fis-sinsla ta’ dahru jerġa’ jimxi wara 5 snin
Ir-Reġina timmarka għeluq is-70 anniversarju fit-tmexxija Rjali b’appoġġ għal Camilla
Frar – Xi jfisser għalik dan ix-xahar? U x’taf dwaru?
Elton John jipposponi l-kunċerti ta’ Dallas wara li rriżulta pożittiv għall-Covid-19
Filmat: Skoperti bankers taż-żejt f’Manoel Island li ntużaw waqt it-Tieni Gwerra Dinjija
Filmat: Minn tifla ċkejkna magħluqa fiha nnifisha għal direttriċi ta’ Skoperta
Celine Dion tikkanċella 16-il kunċert minħabba l-kundizzjoni ta’ saħħitha
Il-pazjent li twaħħlitlu qalb ta’ ħanżir kien instab ħati li ta daqqiet ta’ sikkina lil raġel u ħallieh paralizzat
Is-sala tal-klabb ta’ Fgura United se tissemma għal Dr Victor Calvagna
Il-mewt ta’ Betty White ġiet ikkawżata minn puplesija li sofriet sitt ijiem qabel
Michaela Jaé Rodriguez issir l-ewwel attriċi trans li rebħet il-Golden Globe Award
Ittra li Suldat tat-Tieni Gwerra Dinjija kiteb lil ommu waslet 76 sena wara li ntbagħtet
Emma Watson tiġi akkużata b’antisemitiżmu wara li wriet solidarjetà mal-Palestinjani
Clifford Galea jikteb ittra lill-Papa dwar l-aġir ta’ Fr David Muscat
Xahar ġdid u bidu ta’ sena ġdida – Xi jfisser għalik Jannar? U x’taf dwaru?
Santa Klaws ġie ispirat minn San Nikola – Min kien eżattament?
Minn fejn ġiet it-tradizzjoni li nieklu d-dundjan fil-Milied?
Ir-Reġina mhix se tqatta’ l-Milied f’Sandringham bħas-soltu minħabba l-Covid
Ikel u xorb relatat ma’ dan iż-żmien li tista’ u ma tistax tagħti lill-annimali domestiċi tiegħek
Kont taf li l-ewwel SMS li ntbagħat fid-dinja kien jgħid “Il-Milied it-Tajjeb”?
Il-Papa Franġisku jagħlaq 85 sena
Ir-Reġina tikkanċella l-ikla tradizzjonali ta’ qabel il-Milied mal-familja minħabba l-Covid