Select Page

Stejjer Umani

BIL-FILMAT: “F’restorant irrid siġġu vojt għal ibni li tlift” – Carmen
Stejjer Umani Tagħrif

BIL-FILMAT: “F’restorant irrid siġġu vojt għal ibni li tlift” – Carmen

“Għalkemm batejt qatt ma rajniek bil-geddum”
“It-tifel tagħna twieled b’kundizzjoni li se tħallih jgħix sa sentejn biss”
“Il-kulleġġ mhux se jkun l-istess mingħajrek, imma se nimxu fuq il-passi tiegħek”
Amber twieldet b’2 toqob  f’qalbha
Bil-filmat: “Naħsbu fil-pożittività u l-pożittività tiġi” – Angele Muscat
BIL-FILMAT: “Il-Parkinson’s ma tħallinix norqod fejn il-mara tiegħi” – Mario
BIL-FILMAT: “Issa qiegħed f’post aħjar mal-mamà” – Stephanie Spiteri
“Illum qlajt lil Jerome minn ġot-tebut” – Kenneth
“Mara ta’ qalbi, imħabba ta’ ħajti. Inħobbok għal dejjem, sakemm nerġgħu niltaqgħu”
Minn għalliem u student għal parrinu u filjozz!
“Mur għidli li kienet se tkun l-aħħar ċaw! Inħobbok għal dejjem qalbi”
L-istorja ta’ Cody: “Dr Calvagna u l-karting biddlulna ħajjitna”
Minkejja l-isfidi tiegħu, jorganizza buffet biex jiġbor il-flus għal Puttinu
“Jien addottat u għalhekk favur il-ħajja”
“Ftit taż-żmien ilu ħlomt li nsir avukat, illum qed ngħix il-ħolma tiegħi”
“Sakemm nerġgħu niltaqgħu għażiż Juan. Inħobbok” – Missier Juan
“Mur strieħ ibni, aħna se nibqgħu nħobbuk għal dejjem….”
Missier u nannu jiġi ordnat saċerdot
“Nixtieq ngħix ħajja indipendenti u nsib posti, ħalli missieri jkollu moħħu mistrieħ qabel ma jmut”
“Għalija Bjorn għandu qalbu tad-deheb” – Isaac
Marie Therese qed tgħix f’10 persuni oħra
“Dak il-lejl kont lest li ntemm kollox” – Frank Zammit
“Ma nista’ nagħmel xejn ħlief nitlob biex ma tbatix” – Bernard Grech
“Qalulha li hemm ċans li ma jkollhiex tfal u llum hija omm”
Minflok ġugarelli xtaqet flus biex tgħin lit-tfal ta’ Puttinu Cares
Filmat: “Ma rridx biss li s-soċjetà taċċetta lil Diego kif inhu imma rrid li hu jaċċetta lilu nnifsu” – Sefora
Konsulent li ta servizz b’dedikazzjoni u mħabba – X’differenza għamel Dr Calvagna f’ħajtek?
“Nemmnu li Juan ġie fid-dinja biex bis-saħħa tiegħu ngħinu ġenituri oħra.” – Antoine u Solange Magri
Filmat: “Il-Caritas tatni t-tifla lura għax kont tliftha.” – Omm dwar bintha li kienet tieħu d-droga
“Valentina hija ħajjitna” – Karl u Dorianne Azzopardi dwar it-tifla adottiva tagħhom
Meta l-qawsalla ma kinitx biss kuluri – Storja umana minn Stephanie Chircop
Ridt ngħix – Storja umana minn Stephanie Chircop
Filmat: Abbandunat għax bla vuċi – Stephanie Chircop
Awdjo: Vjaġġ li ġarrafni u wellidni mill-ġdid – Storja umana minn Stephanie Chircop
Minn ħolma għall-infern – L-ewwel storja umana minn Stephanie Chircop
Enable Notifications OK No thanks