Stejjer Umani

ESKLUSSIVA: Familja tallega li negliġenzi fl-isptar Mater Dei wasslu għall-mewt tal-omm
Stejjer Umani

ESKLUSSIVA: Familja tallega li negliġenzi fl-isptar Mater Dei wasslu għall-mewt tal-omm

Angele kuntenta li tinsab lura d-dar mal-familja tagħha
Uffiċjalment ħieles mit-terapija wara 3 snin kimoterapija
“Medikament ma jista’ jsir xejn aktar iżda jekk kollox jibqa’ kif inhu, Angele gejja lura d-dar”
Angele tagħmel ftit passi ‘l quddiem
“Bis-sempliċità u t-tjubija tiegħek urejtna kemm kont maħbuba minn kulħadd” – Omm Kacey Sciberras
“Angele qed tiġġieled il-ġlieda ta’ ħajjitha bħalissa, tinsab fi stat kritiku”
“Kont fjura sabiħa minn ġewwa u minn barra” – Missier Kacey Sciberras
BIL-FILMAT: Għall-ewwel darba, omm Eli semgħetu jgħidilha li jridha
“Kont nittama li nsib il-kuraġġ u nitlaq. Domt biex wasalt iżda b’xi mod irnexxieli” – Katia Desira
“It-tumur reġa’ beda jikber u tnejn oħra ġodda. Qed indur lejkom għall-għajnuna” – Angele
Bil-filmat: “Sofrejt għal aktar minn 10 snin sħaħ abbużi differenti bejn dawk l-erba’ ħitan”
Bil-filmat: Rennie u Angele jirrakkontaw l-istorja ta’ Puttinu
“F’Settembru tal-2021 ħadt l-ikbar xokk ta’ ħajti.. illum f’saħħti u nistudja l-mediċina” – Isaac
“Il-papà llum m’għadux muġugħ u żgur qiegħed f’post aħjar man-nanniet”
“Puttinu tani d-dinjità meta kelli bżonn il-kura barra minn xtutna” – Martina
“Għażiża tagħna, x’vojt kbir ħallejt”
“Puttinu jagħmillek il-ħajja faċli fi żmien li ma jkollok moħħ ta’ xejn”
“Ta’ 11-il sena kelli kanċer.. illum qed nistudja l-Università u voluntier ma’ Puttinu”
Il-binja f’Londra se tissemma għal Dr Victor Calvagna
“Bit-tbissima u d-determinazzjoni li għandek kapaċi tirbaħ kull battalja”
“Ommijiet imkissra jistennew ġustizzja wara t-telfa kiefra tat-tfal tagħhom”
Saret taf li għandha kanċer tliet xhur qabel iżżewġet
Annalise, l-ewwel pazjenta ta’ Dr. Victor Calvagna
Familja tallega li żball li sar mit-tobba f’Mater Dei wassal biex lit-tifel jaqtgħulu siequ
Bil-filmat: Ballerina Brażiljana tispira lid-dinja bit-talent u d-determinazzjoni tagħha
“Wara 7 snin, sibna proprjetà 10 minuti mixi ‘l bogħod mill-isptarijiet” – Puttinu Cares
It-tarbija li twieldet taħt it-tifrik fis-Sirja adottata miz-zijiet tagħha
“Għinuni nkompli ngħix ħajti u nagħmel dak li nħobb” – Ella
“Il-mewt biss tista’ twaqqafni milli niġġieled għall-ġustizzja” – Omm Jean Paul Sofia
Eluf joffru li jadottaw it-tarbija li twieldet taħt it-tifrik fis-Sirja
Tarbija tat-twelid u omm salvati wara erbat ijiem taħt it-tifrik
Ritratti ta’ qsim il-qalb juru missier iżomm id bintu li nqatlet fit-terremot
Bil-filmat: “In-nies ma jaċċettawhiex li qiegħed f’relazzjoni ma’ tfajla li hi 32 iżgħar minni”
“Għażilt li ma nagħmilx abort u llum binti għandha 24 sena” – Stephanie Chircop
“Għajejt nara lil ibni jweġġa'”
“Qed tgħidilna li għandna nżommu t-tifel id-dar”
Inawgurata l-iskola fl-Etjopja msemmija għal Rebecca Zammit Lupi
Bil-filmat: “Nixtiequ li ssir ġustizzja. Ħadd ma jixraqlu jmut b’dak il-mod” – Il-kuġini ta’ Jean Paul Sofia
“Int kont miegħi meta twelidt u jien kont miegħek meta wasal iż-żmien li titlaq”
Bil-filmat: “Bqajt miegħu sal-aħħar” – Dorianne, mart Silvio Parnis
“RIP Papà. Inħobbok.” – Iben Silvio Parnis
“Fiżikament m’intix hawn imma l-ispirtu tiegħek qed jgħix f’kull wieħed minna li ħallejt warajk”
“Ilħaqniek fl-aħħar ftit nifsijiet” – Joseph Muscat
“Kont ħdejh ftit minuti ilu, qabel ħa l-aħħar nifs” – Jason Azzopardi
Dr Adrian Delia jerġa’ jsir papà
“Għaddiet sena u xorta għadna nsibu ruħna nitkellmu miegħek”
Bil-filmat: “Bis-saħħa tal-Community Chest Fund, ir-raġel tiegħi għadu ħaj”
“Bis-saħħa tal-Community Chest Fund nista’ nkun aktar indipendenti” – Christine-Ann Deasey
Bil-filmat: “Int tiffoka biss fuq saħħtek, l-affarijiet l-oħra tieħu ħsiebhom l-Istrina” – Lelio
Gianluca jerġa’ jsir papà
Din it-tifla għamlet 4 ijiem l-ITU
Ta’ età żgħira Samuel tilef id-dawl ta’ għajnejh
“10 xhur mingħajrek” – Moira
“Missieri tani kilwa minn tiegħu, kieku m’għamilx hekk, m’iniex hawn illum” – Henry
Dawn it-tfal Maltin supereroj!
Dan it-tifel twieled bl-intestini barra minn ġismu
Meta twieldet kellha titla’ l-Ingilterra biex tiġi operata f’qalbha
“Kieku ma tkunx l-ikla tal-Caritas, għalina l-Milied ikun jum bħall-oħrajn, waħedna”
BIL-FILMAT: “F’restorant irrid siġġu vojt għal ibni li tlift” – Carmen
“Għalkemm batejt qatt ma rajniek bil-geddum”
“It-tifel tagħna twieled b’kundizzjoni li se tħallih jgħix sa sentejn biss”
“Il-kulleġġ mhux se jkun l-istess mingħajrek, imma se nimxu fuq il-passi tiegħek”
Amber twieldet b’2 toqob  f’qalbha
Bil-filmat: “Naħsbu fil-pożittività u l-pożittività tiġi” – Angele Muscat
BIL-FILMAT: “Il-Parkinson’s ma tħallinix norqod fejn il-mara tiegħi” – Mario
BIL-FILMAT: “Issa qiegħed f’post aħjar mal-mamà” – Stephanie Spiteri
“Illum qlajt lil Jerome minn ġot-tebut” – Kenneth
“Mara ta’ qalbi, imħabba ta’ ħajti. Inħobbok għal dejjem, sakemm nerġgħu niltaqgħu”
Minn għalliem u student għal parrinu u filjozz!
“Mur għidli li kienet se tkun l-aħħar ċaw! Inħobbok għal dejjem qalbi”
L-istorja ta’ Cody: “Dr Calvagna u l-karting biddlulna ħajjitna”
Minkejja l-isfidi tiegħu, jorganizza buffet biex jiġbor il-flus għal Puttinu
“Jien addottat u għalhekk favur il-ħajja”
“Ftit taż-żmien ilu ħlomt li nsir avukat, illum qed ngħix il-ħolma tiegħi”
“Sakemm nerġgħu niltaqgħu għażiż Juan. Inħobbok” – Missier Juan
“Mur strieħ ibni, aħna se nibqgħu nħobbuk għal dejjem….”
Missier u nannu jiġi ordnat saċerdot
“Nixtieq ngħix ħajja indipendenti u nsib posti, ħalli missieri jkollu moħħu mistrieħ qabel ma jmut”
“Għalija Bjorn għandu qalbu tad-deheb” – Isaac
Marie Therese qed tgħix f’10 persuni oħra
“Dak il-lejl kont lest li ntemm kollox” – Frank Zammit
“Ma nista’ nagħmel xejn ħlief nitlob biex ma tbatix” – Bernard Grech
“Qalulha li hemm ċans li ma jkollhiex tfal u llum hija omm”
Minflok ġugarelli xtaqet flus biex tgħin lit-tfal ta’ Puttinu Cares
Filmat: “Ma rridx biss li s-soċjetà taċċetta lil Diego kif inhu imma rrid li hu jaċċetta lilu nnifsu” – Sefora
Konsulent li ta servizz b’dedikazzjoni u mħabba – X’differenza għamel Dr Calvagna f’ħajtek?
“Nemmnu li Juan ġie fid-dinja biex bis-saħħa tiegħu ngħinu ġenituri oħra.” – Antoine u Solange Magri
Filmat: “Il-Caritas tatni t-tifla lura għax kont tliftha.” – Omm dwar bintha li kienet tieħu d-droga
“Valentina hija ħajjitna” – Karl u Dorianne Azzopardi dwar it-tifla adottiva tagħhom
Meta l-qawsalla ma kinitx biss kuluri – Storja umana minn Stephanie Chircop
Ridt ngħix – Storja umana minn Stephanie Chircop
Filmat: Abbandunat għax bla vuċi – Stephanie Chircop
Awdjo: Vjaġġ li ġarrafni u wellidni mill-ġdid – Storja umana minn Stephanie Chircop
Minn ħolma għall-infern – L-ewwel storja umana minn Stephanie Chircop
Enable Notifications OK No thanks