Bħal-lum 60 sena ilu twieldet il-Prinċipessa Diana

Bħal-lum 60 sena ilu twieldet il-Prinċipessa Diana

Fil-31 t’Awwissu tal-1997, id-dinja kollha tnikktet bil-mewt tal-Prinċipessa Diana. Anki wara mewtha, Diana tibqa’ ikona ta’ saħħa u indipendenza għan-nisa madwar id-dinja.

Il-Prinċipessa Diana, twieldet fl-1 ta’ Lulju tal-1961 f’Sandringham, l-Ingilterra. L-isem proprju tagħha huwa Diana Frances Spencer. Kienet il-mara tal-Prinċep Charles, omm il-Prinċep William, li bħalissa huwa l-werriet tat-tron wara missieru, u tal-Prinċep Harry.

Diana kienet magħrufa għal ħafna iżda l-aktar għax-xogħol tal-karità tagħha u l-immaġni tal-moda tagħha.

Għalkemm kienet membru tal-aristokrazija Ingliża, hija kienet teknikament komuni, mhux irjali.

Missier Diana kien John Spencer, Viscount Althorp, assistant personali għar-Re Ġorġ VI u għar-Reġina Eliżabetta II. Ommha kienet l-Onorevoli Frances Shand-Kydd. Huma ddivorzjaw fl-1969. Missierha kiseb il-kustodja tat-tfal u aktar tard iżżewweġ lil Raine Legge.

Diana kibret prattikament bieb ma’ bieb ir-Reġina Eliżabetta II u l-familja tagħha, f’Park House, ħdejn il-proprjetà ta’ Sandringham tal-familja rjali. Il-Prinċep Charles kien 12-il sena ikbar, iżda l-Prinċep Andrew kien eqreb l-età tagħha u kienu jilagħbu flimkien.

Wara li l-ġenituri ddivorzjaw, missierha kiseb il-kustodja tagħha u ta’ ħutha. Diana ngħatat l-edukazzjoni tagħha d-dar sakemm kellha 9 snin u mbagħad intbagħtet fl-iskola ta’ Riddlesworth Hall u West Heath.

Diana ma kinitx tmur tajjeb m’ommha tar-rispett u lanqas ma kienet qed tmur tajjeb fl-iskola. Minflok, hija kien jinteressaha l-ballet, u skont xi rapporti, il-Prinċep Charles, li kellha r-ritratt tiegħu fuq il-ħajt tal-kamra tagħha fl-iskola.

Meta Diana kellha 16-il sena, reġgħet iltaqgħet mal-Prinċep Charles. Huwa kien joħroġ ma’ oħtha l-kbira Sarah. Minkejja li Diana kienet ħalliet ftit impressjoni fuqu, sa dakinhar kienet għadha żgħira wisq għalih. Wara li telqet mill-iskola West Heath ta’ 16-il sena, attendiet skola fl-iSvizzera, Chataeu d’Oex. Hija telqet wara ftit xhur.

Wara li Diana telqet mill-iskola, marret tgħix Londra u ħadmet bħala housekeeper, nanny, u assistenta ta’ għalliema tal-kindergarten. Hija kienet tgħix f’dar mixtrija minn missierha u kellha tliet persuni oħra jgħixu magħha.

Fl-1980, Diana u Charles reġgħu ltaqgħu meta Diana marret iżżur lil oħtha, li r-raġel tagħha kien jaħdem għar-reġina. Huma bdew joħorġu flimkien u sitt xhur wara Charles ippropona. Huma żżewġu fid-29 ta’ Lulju tal-1981, tieġ li ġie segwit minn ħafna u li saħansitra ġie msejjaħ bħala “it-tieġ tas-seklu.” Diana kienet l-ewwel ċittadina Ingliża li żżewġet l-eredi għat-tron Ingliż fi kważi 300 sena.

Diana mill-ewwel bdiet tagħmel apparenzi pubbliċi minkejja r-riżervi tagħha li tkun fl-għajn tal-pubblikazzjoni. Waħda mill-ewwel żjarat uffiċjali tagħha kienet għall-funeral tal-Prinċipessa Grace ta’ Monako. Diana ma damitx ma ħarġet tqila, hija welldet lill-Prinċep William (William Arthur Philip Louis) fil-21 ta’ Ġunju tal-1982, u mbagħad lill-Prinċep Harry (Henry Charles Albert David) fil-15 ta’ Settembru tal-1984.

Kmieni fiż-żwieġ tagħhom, Diana u Charles kienu pubblikament affettivi. Sal-1986, madanakollu, il-ħin tagħhom ‘il bogħod minn xulxin u l-bruda ta’ bejniethom meta kienu jkunu flimkien, kienu ovvji. Il-pubblikazzjoni tal-bijografija ta’ Diana tal-1992, ta’ Andrew Morton kixfet l-istorja tar-relazzjoni li kienet ilha għaddejja s-snin ta’ Charles ma’ Camilla Parker Bowles, fejn ġie allegat ukoll li Diana kienet għamlet diversi attentati ta’ suwiċidju. Fi Frar tal-1996, Diana ħabbret li kienet qablet li jiddivorzjaw.

Id-divorzju ġie ffinalizzat fit-28 t’Awwissu tal-1996, sena qabel il-mewt ta’ Diana. Kemm hi kif ukoll Charles baqgħu attivi fil-ħajja ta’ wliedhom. Diana kompliet tgħix fil-palazz ta’ Kensington u tħalliet iżżomm it-titlu ta’ Prinċipessa ta’ Wales. Fid-divorzju, hija ċediet ukoll ħafna mill-karitajiet li kienet taħdem magħhom, u żammet ftit kawżi biss: dawk ta’ bla dar, bl-AIDS, lebbra, u kanċer.

Ritratt: Tim Graham/Getty Images)

Fl-1996, Diana kienet involuta f’kampanja biex tipprojbixxi l-landmines. Hija żaret diversi nazzjonijiet fl-involviment tagħha mal-kampanja kontra l-landmines, attività aktar politika min-norma għall-familja rjali Ingliża.

Fil-bidu tal-1997, Diana kellha relazzjoni romantika mal-playboy ta’ 42 sena, “Dodi” Fayed (Emad Mohammed al-Fayed). Missieru, Muhammed al-Fayed, kien is-sid tal-maħżen ta’ Harrord u r-Ritz Hotel f’Pariġi, fost proprjetajiet oħra.

Fit-30 t’Awwissu tal-1997, Diana u Fayed telqu mir-Ritz Hotel f’Pariġi, akkumpanjati f’karozza minn sewwieq u l-bodyguard ta’ Dodi. Huma ġew segwiti mill-paparazzi. Eżatt wara nofsillejl, il-karozza tilfet il-kontroll f’mina ta’ Pariġi u ġġarfet. Fayed u s-sewwieq mietu mill-ewwel, Diana mietet aktar tard fi sptar minkejja li pruvaw isalvawha u l-bodyguard baqa’ ħaj minkejja li kellu ġrieħi gravi.

Din l-aħbar qajmet reazzjonijiet ta’ xokk u niket madwar id-dinja kollha. Ħafna taw il-ħtija ta’ dak li ġara lill-paparazzi li kienu qed isegwu l-karozza tal-Prinċipessa u li minnhom is-sewwieq apparentament kien qed jipprova jaħrab. Testijiet li saru wrew li s-sewwieq kien qabeż sew il-limitu legali tal-alkoħol, ħafna tefgħu t-tort fuq il-fotografi u l-persistenza tagħhom biex jieħdu ritratti esklussivi ta’ Diana li jistgħu jippubblikaw.

Il-familja ta’ Diana, Spencer, waqqfu fond għall-karità f’isimha, u fi żmien ġimgħa kienu diġà nġabru ammonti kbar ta’ flus. Il-funeral tal-Prinċipessa Diana fis-6 ta’ Settembru ġibed l-attenzjoni mid-dinja kollha.

F’ħafna modi, Diana u l-istorja ta’ ħajjitha kienu paralleli ħafna fil-kultura popolari. Hija kienet miżżewġa qrib il-bidu tat-tmeninijiet, u t-tieġ tagħha li kien meqjus bħala “fairy-tale wedding”, komplut b’glass coach u libsa li tikkumplimenta s-sbuħija ta’ Diana, kien sinkronizzat mal-ġid u l-infiq tas-snin tmenin.

Il-ġlidiet tagħha mal-bulimja u d-dipressjoni magħrufa pubblikament kienu wkoll modi tipiċi tat-tmeninijiet fuq l-għajnuna personali u l-istima personali. Il-fatt li kienet tidher li fl-aħħar bdiet tirkupra ħafna mill-problemi tagħha għamel il-mewt tagħha aktar traġika.

Ir-realizzazzjoni tat-tmeninijiet tal-kriżi tal-AIDS kienet waħda li fiha Diana kellha parti sinifikanti. Ir-rieda tagħha li tbus u tgħannaq lil dawk li jbatu mill-AIDS, fi żmien meta bosta mill-pubbliku riedu jpoġġu lill-persuni bl-AIDS fi kwarantina fuq biżgħat irrazzjonali u nuqqas ta’ edukazzjoni, għenet biex tbiddel kif jiġu trattati persuni bl-AIDS.

Illum, Diana għadha mfakkra bħala l-“Prinċipessa tal-poplu”, mara ta’ kontradizzjonijiet li twieldet fil-ġid iżda li riedet tgħix ħajja sempliċi u ta’ waħda komuni kemm jista’ jkun; mara li tħabtet bid-dehra tagħha iżda kienet ikona tal-moda; mara li kienet tiġbed l-attenzjoni iżda spiss kienet tibqa’ fl-isptarijiet u siti oħra tal-karità ħafna wara li jkunu telqu tal-midja.

Ħajjitha kienet is-suġġett ta’ bosta kotba u films, fosthom Diana: Her True Story, Diana: Last Days of a Princees u Diana, 7 Days.

109 snin ilu seħħet it-traġedja tat-Titanic

109 snin ilu seħħet it-traġedja tat-Titanic

Mija u disa’ snin ilu, proprju fil-15 ta’ April tal-1912, vapur lussuż tal-passiġġieri, li kien meqjus li ma jistax jegħreq, laqat iceberg u għereq barra mill-kosta ta’ Newfoundland. Għalkemm b’kollox mietu aktar minn 1,500, ittieħdu 73 sena biex it-tifrik tal-vapur finalment jinstab, u ħafna snin oħra biex tinkixef l-istorja sħiħa tat-traġedja.

Issa, aktar minn seklu wara, it-Titanic għadu wieħed mill-aktar stejjer affaxxinanti fl-istorja, u ispira għadd ta’ films, kotba u riċerka dwar ir-rakkont traġiku u misterjuż tiegħu.

Imma kemm nafu verament dwar is-sigrieti tat-Titanic u dawk abbord?

Irnexxielna niskopru fatti u dettalji li żgur ma rajnihomx fil-film, li jgħaddi kemm jgħaddi ż-żmien jibqa’ tant popolari u segwit.

Ma ġiex irħis! Il-vapur sewa $7.5 miljun biex jinbena. Fatt interessanti huwa li l-film ta’ James Cameron tal-1997 dwar id-diżastru kellu baġit ta’ produzzjoni ta’ $200 miljun.

Żgur li ma kienx xogħol ta’ raġel wieħed. Ħadu 3,000 bennej tal-bastimenti Harland & Wolff biex jibnu l-vapur.

Kien twil aktar minn 882 pied li jiġi ekwivalenti għal kważi tliet grounds tal-futbol. Kien jiżen ukoll 52,310 tunnellata.

Waħda mill-ismokestacks ma kinitx taħdem. Tlieta minnhom biss kienu fil-fatt funzjonali. Dak żejjed kien biss biex il-vapur jidher aktar impressjonanti.

Kien hemm biss 20 dgħajsa tas-salvataġġ. Il-vapur kien mgħammar biex iżomm 64. Ħafna mid-dgħajjes tas-salvataġġ intbagħtu qabel ma kienu mimlijin. Kien hemm 28 persuna fuq l-ewwel dgħajsa meta kienet tesa’ 65 persuna.

Id-disinn interjuri kien ibbażat fuq lukanda ta’ Londra. The Ritz, fil-viċinat ta’ Picadilly f’Londra ispirat id-disinn ta’ ġewwa tal-vapur. Il-lukanda fetħet fl-1906 u għadha topera sal-lum.

Kien hemm ħafna kumditajiet fil-parti tal-ewwel klassi tal-vapur. Parti minn dan il-lussu kien jinkludi pixxina, banju Tork, squash court, u kennel tal-klieb.

Kien jeħtieġ ħafna faħam. Iktar minn 800 tunnellata ta’ faħam inħarqu biex iħaddmu l-vapur kuljum.

Iktar minn 100,000 persuna attendew għat-tnedija tal-vapur. Telaq minn Belfast, l-Irlanda.

Abbord kien hemm aktar minn 2,200 persuna. In-numri jvarjaw kemm kien hemm eżattament nies fuq il-vapur, iżda 32% biss salvaw mill-għarqa.

In-numru eżatt ta’ mwiet għadu mhux magħruf. Hemm approssimattivi bbażati fuq il-manifesti tal-vapur, iżda n-nies ivvjaġġaw taħt ismijiet foloz u minn tant postijiet differenti li dawk il-listi ma kinux kompletament preċiżi.

Kellha tkun vaganza romantika għal xi wħud. 13-il koppja abbord kienu fuq il-qamar il-għasel tagħhom.

Kien hemm biss 23 membru tal-ekwipaġġ nisa. Dawk it-23 mara kienu jiffurmaw it-885 membru tal-ekwipaġġ li kienu abbord.

Il-mużiċisti ma kellhomx biċċa xogħol faċli! Il-mużiċisti fuq il-vapur kienu mistennija li jkunu jafu t-352 kanzunetta kollha elenkati fil-ktieb tal-kanzunetti mogħtija lill-passiġġieri tal-ewwel klassi sabiex ikunu jistgħu jagħmlu t-talbiet tagħhom.

Huma komplew għaddejjin anki waqt li kien qed jegħreq il-vapur! Ix-xena ikonika mill-film ġrat ukoll fil-ħajja reali, bl-għan li jagħtu l-għajnuna tagħhom biex jikkalmaw il-passiġġieri, il-mużiċisti komplew idoqqu anki waqt li kien qed jegħreq it-Titanic, u fl-aħħar mill-aħħar tilfu ħajjithom fl-għarqa.

Il-vapur kellu l-gazzetta tiegħu stess. The Atlantic Daily Bulletin kienet tiġi stampata u mqiegħda kull filgħaxija fil-kamra tat-tipjip tal-passiġġieri tal-ewwel klassi.

L-aħħar pranzu tal-vapur kien festa. L-aħħar ikla servuta fuq it-Titanic kienet tikkonsisti f’10 korsijiet. Il-menu kien jinkludi oysters, soppa tax-xgħir, salamun moqli, u ħafna aktar.

Kellu 15,000 flixkun birra ale u, 1,000 flixkun inbid abbord. Il-vapur kien ukoll maħżuna bi 850 flixkun likur kif ukoll 8,000 sigarri! Uħud mix-xampanja fil-fatt instabu meta ġie skopert in-nawfraġju fl-1985.

Kien hemm passiġġieri tal-ewwel klassi, u kien hemm ukoll John Jacob Astor IV. Aston kien l-iktar passiġġier sinjur abbord. Huwa kien jiswa aktar minn $90 miljun. Dan huwa aktar minn żewġ biljun dollaru skont l-istandards tal-lum meta titqies l-inflazzjoni.

Il-furnar tal-vapur, Charles Joughin, kien fost dawk li salvaw. Joughin qatta’ sagħtejn fl-ilma qabel ma ġie salvat. Huwa sostna li kien kapaċi jdum daqshekk għax xorob ħafna whiskey minn qabel.

Mara li baqgħet ħajja mill-għarqa tat-Titanic, aktar tard irnexxielha ssalva wkoll minn għarqa ta’ vapur ieħor! Stewardess u infermiera Violet Jessop baqgħet ħajja mill-għarqa tat-Titanic biss biex tesperjenza vapur ieħor li għereq fuq il-Britannic erba’ snin wara, fl-1916. Jessop irnexxielha terġa’ ssalva iżda sofriet ġrieħi trawmatiċi f’rasha.

Persuna oħra li rnexxielha ssalva, aktar tard saret attivista u ħarġet għas-Senat tal-Istati Uniti. Waħda mill-aktar persuni famużi li salvaw mit-traġedja tat-Titanic kienet Margaret Brown, li aktar tard ġiet imlaqqma “The Unsikable Molly Brown.” Hija saret attivista avida, tappoġġja s-sugffraġju tan-nisa u saħansitra ħarġet għas-Senat.

L-iżgħar persuna li salvat mietet fl-2009. Milvina Dean kellha xahrejn meta kienet fuq it-Titanic. Għexet sal-età ta’ 97 sena.

Milton S. Hersey suppost kellu jkun passiġġier. Il-magnat taċ-ċikkulata kellu biljett u kollox, iżda kellu jaqleb għal vapur ieħor li ħadu lejn New York aktar qabel minħabba xi laqgħat tan-negozju li kellu.

Kellu jkun hemm eżerċizzju tad-dgħajjes tas-salvataġġ dakinhar li għereq il-vapur. Il-Kaptan Edward John Smith ikkanċella dan l-eżerċizzju li kien ippjanat dakinhar tal-għarqa iżda r-raġuni ħadd ma jafha.

Ġie magħruf minn fejn ġiet l-iceberg. Il-biċċa silġ ta’ 100 pied ġiet traċċata lura għal glaċier fi Greenland.

Il-vapur ħa 400 tunnellata ilma kull minuta wara li laqat l-iceberg. L-ewwel ma ntliet bl-ilma kienet il-parti ta’ quddiem tal-vapur, li kkawża l-parti ta’ wara titla’ fl-arja u eventwalment tinqata’.

Kien 400 mil mill-art meta għereq. Newfoundland kienet l-eqreb destinazzjoni, iżda t-Titanic kien diġà taħt l-ilma ftit sigħat wara li laqat l-iceberg.

Il-gazzetti ma rrapurtawx l-istorja tat-traġedja sewwa. Meta l-aħbar dwar l-għarqa laħqet il-kontinent, diversi gazzetti rrapurtaw ħażin li ma kienx hemm vittmi. Ladarba n-numri veri bdew deħlin, in-nies ingħaqdu flimkien biex jiġbru flus għall-vittmi.

Film dwar it-traġedja ħareġ inqas minn xahar wara li ġrat. Kien film sieket maħruġ f’Mejju tal-1912. Kien ikkaratterizzat minn Dorothy Gibson, attriċi li baqgħet ħajja mill-għarqa.

Ħa ħafna żmien biex jinstab ir-relitt. Il-missjonijiet ta’ tfittxija bdew kważi immedjatament wara li l-vapur sparixxa taħt l-ilma, iżda ma nstabx sal-1985. Robert Ballard sab ir-relitt waqt li kien abbord vapur ta’ riċerka Franċiż imsejjaħ Le Suroît.

Irkupraw ħafna mir-relitt. Ġew irkuprati madwar 6,000 artifatt, li jinsabu għall-wiri f’mużewijiet madwar id-dinja u xi wħud inbiegħu bl-irkant bi prezzijiet għoljin.

Il-lookouts tal-vapur ma setgħux jaċċessaw il-binokli. Il-binokli tal-vapur apparentament kienu msakkra ġewwa kabinett, imma ħadd ma seta’ jsib iċ-ċwievet minħabba li uffiċjal tal-vapur aċċidentalment nesa jagħtihomlhom. Għaldaqstant kellhom jiddependu fuq il-vista tagħhom biss, wieħed mill-ħafna fatturi li huma maħsuba li kkontribwixxew fit-traġedja tal-vapur.

Il-fdalijiet tal-vapur qed jisparixxu. Hemm batterja li tiekol is-sadid imsejħa Halomonas titanicae li bil-mod qed tikkonsma l-fdalijiet tal-vapur. Huwa mistenni li jkun sparixxa kompletament sal-2030.

Hemm Titanic ieħor ippjanat! Fl-2012, il-miljunarju Awstraljan Clive Palmer ħabbar pjanijiet biex jibni replika moderna tat-Titanic, imsejħa Titanic II, f’assoċjazzjoni mal-kumpanija Blue Star Line. Il-bord tal-kumpanija jikkonsisti f’żewġ dixxendenti ta’ persuni li salvaw mill-għarqa.

Enable Notifications OK No thanks