“Din id-DAR se tkun iddedikata lil marti Maria”

“Din id-DAR se tkun iddedikata lil marti Maria”

Illum Dar Bjorn tagħlaq 5 snin minn meta nfetħet.

Għaldaqstant waqt ċelebrazzjoni, Bjorn stqarr li mil-lum din id-Dar se tkun iddedikata lil martu Maria.

Mil-lum ‘il quddiem din id-DAR ha tkun iddedikata lil marti Maria, għax-xogħol impekkabbli u għas-sapport infinit lil tatni biex tinfetaħ din l-ewwel DAR newreloġika li qatt eżistit f’Malta.

T
“Nistqarr magħkom li qed nibża'” – Bjorn

“Nistqarr magħkom li qed nibża'” – Bjorn

Bjorn għada se jagħmel operazzjoni.

Ix-xahar li għadda, Bjorn kellu bladder failure minħabba l-ġebla. Huwa kellu intervent żgħir iżda għada se ssirlu operazzjoni.

Dalgħodu huwa mistenni jieħu xi testijiet tad-demm u stqarr magħna l-biża li għandu.

Fi triqitna lejn l-isptar, illum ser issiru t-testijiet tad-demm biex jekk ikunu tajbin għada nagħmel l-operazzjoni. Nistqarr magħkom li qed nibża’ u nħossni eċitat ħafna.

Bjorn tinsab fil-ħsieb tagħna.

Id-dramm Kull Ġieħ u Glorja lura fuq il-palk wara 22 sena!

Id-dramm Kull Ġieħ u Glorja lura fuq il-palk wara 22 sena!

L-istorja ta’ Kull Ġieħ u Glorja sseħħ f’żewġ lokalitajiet u f’żewġ żminijiet differenti. Il-personaġġi ta’ din l-istorja huma kollha fil-qasam reliġjuż – is-sorijiet tal-klawsura li ħajjithom iddur ma’ dak li kif jgħidu huma stess “dak li jipposjedi lil qlubna” u t-tmexxija ekkleżjastika tal-affarijiet straordinarji tal-Vatikan.

Malta: F’kunvent tas-sorijiet tal-klawsura, tal-Ulied Foqra tal-Qalb ta’ Marija fil-bidu tas-snin sebgħin. F’dan il-kjostru enormi li jesa’ ‘il fuq minn mitejn soru, issa baqa’ biss tlett sorijiet. Madre Marija Liliana, Swor Maria Anna u Swor Maria Lorenzina, t-tlieta mdaħlin fiż-żmien. Ħajjithom issa kienet saret diffiċli, bejn in-nuqqas ta’ saħħa u bejn li n-nuqqas ta’ sorijiet, quddiemhom tfaċċaw ħafna problemi li ma’ setgħux jiġu evitati. Madanakollu, id-Djoċesi Maltija ta’ dak iż-żmien ma’ setgħetx tħalli dan il-kjostru miftuħ, għalhekk kien intbgħat, Dun Giovanni Zammit biex jgħarraf lill-Madre dwar id-deċiżjoni li ttieħdet. Deċiżjoni li ma’ kinitx riversibli .. dik li jingħalaq għal kollox dan il-kjostru. Swor Marija Liljana ppruvat minn kollox biex iddawwar din id-deċiżjoni, iżda l-perseveranza ta’ Dun Giovanni Zammit, saċerdot żagħżugħ b’ambizzjonijiet kbar, ma ta l-ebda tama lill-Madre biex din il-klawsura tibqa’ miftuħa.

Ruma: Il-Vatikan. Tletin sena wara, fl-uffiċju tal-Kardinal Rubini, fil-Vatikan kien hemm stennija għall-Arċisqof Malti Dun Giovanni Zammit li ngħata l-parir li jmur Ruma, wara li bagħat fax, fuq każ ta’ mirakli, li kienu qed isiru bl-interċessjoni ta’ soru midfuna fil-klawsura tal-Ulied Foqra tal-Qalb ta’ Marija. Il-mezzi tal-komunikazzjoni kienet qed taffettwa d-Djoċesi u l-poplu beda jinġabar madwar il-monasteru fejn kienet midfuna din is-soru. Waqt li jkun qiegħed jirrankonta l-istorja ta’ din il-Madre nindunaw, li kien propju hu, l-Monsinjur Giovanni Zammit li kien ta l-ordni li jagħlaq dan il-monasteru.

Minn dak il-jum, li fih iż-żagħżugħ Giovanni Zammit ta l-aħbar lill-Madre Liljana fuq l-għeluq tal-kjostu, il-ħsieb tagħha kien biss biex tibqa’ hemm ġew sal-aħħar nifs ta’ ħajjithom, hekk kif kienu wegħdu meta daħlu fih tant snin qabel. Issa li kien l-Arċisqof ta’ Malta, Giovanni Zammit, sab ruħu quddiem il-Kardinal Paolo Rubini, il-Kap tas-Segretarjat tal-Affarijiet Ekkleżjastiċi Straordinarji tal-Vatikan, fejn kellu jirrakkonta dak il-jum li mar lura fil-kjostru jkellem lill-Madre, u quddiemu ra dak li kellu jtaqqallu qalbu għal aktar minn tletin sena sħaħ.

Kull Ġieħ u Glorja huwa dramm fuq kitba ta’ Joseph Vella Bondin u fuq direzzjoni ta’ Tanya Agius Borg. Fl-1999, dan id-dramm rebaħ l-ewwel premju fir-IV Edizzjoni Konkors Kitba għall-Palk Francis Ebejer organizzat mid-Dipartiment tal-Kultura fil-Ministeru tal-Edukazzjoni ta’ Malta u nħadem l-ewwel darba fit-Teatru Manoel fit-13 ta’ Ottubru tal-2000.

F’Novembru li ġej, tnejn u għoxrin sena wara, dan id-dramm se jerġa jittella’, din id-darba fit-Teatru Metanoia f’Ħal Luqa, magħruf ukoll ta’ Skene, nhar is-Sibt, il-5 ta’ Novembru fis-19:30 u l-Ħadd, is-6 ta’ Novembru fil-17:30.

Jieħdu sehem f’dan il-kapolavur teatrali l-atturi Rita Camilleri, Shawn Ciantar, Silvio Axisa, John Suda, Ryan Mark DeBattista, Maria Spiteri u Marie-Clare Sammut, fuq produzzjoni ta’ SEVEN8 Creative Troupe. Dan id-dramm se jsir b’risq ALSMalta. Għal aktar tagħrif wieħed jista’ jċempel fuq 99406792 jew 99096677.

“Fil-birthday qomt b’aħbar li ma xtaqtx nisma’!” – Bjorn

“Fil-birthday qomt b’aħbar li ma xtaqtx nisma’!” – Bjorn

Illum Bjorn Formosa għalaq 36 sena. Iżda għadu kemm qam b’aħbar li ma xtaqx jisma’.

L-operazzjoni li kellu jagħmel, se ssir 5 ijiem oħra.

Illum 36 sena! Qomt b’aħbar li ma xtaqtx nisma’… l-operazzjoni li kelli nagħmel se issir 5 t’ijiem oħra. Taħlita t’emozzjonijiet bħalissa.

Fix-xhur li għaddew Bjorn kellu bladder failure u b’konsegwenza kellhom jagħmlulu intervent li bih jitnaqqas il-ħsara fuq il-kilwa.

Bjorn ma jixtieq xejn din is-sena, imma jekk tista’ agħti donazzjoni f’din il-link – https://efr.alsmalta.org/bjorn-s-36th-birthday

Aħna nawguraw lil Bjorn f’għeluq sninu, u fuq kollox biex l-operazzjoni li se jagħmel tkun ta’ suċċess.

“Iddedikajt ħajtek biex tgħinni” – Bjorn

“Iddedikajt ħajtek biex tgħinni” – Bjorn

Illum jaħbat għeluq snin ta’ Maria.

Għaldaqstant, Bjorn kiteb messaġġ biex jirringrazzjaha għad-dedikazzjoni u l-imħabba li għandha lejh u lejn il-pazjenti.

“Grazzi talli dejjem kont hemm biex tgħinni fil-ħolm, xewqat tiegħi u l-bżonnijiet ta’ DAR ukoll. Sa mill-bidu nett iddedikajt ħajtek biex tgħinni u tgħin lill-pazjenti kollha li niltaqgħu magħhom. Tagħmel dan mhux bħala xogħol imma b’dedikazzjoni kbira. Grazzi ħafna.”

Nawguraw lil Maria xewqat sbieħ.

Enable Notifications OK No thanks