Select Page
“Ferħana ħafna li għażilt li nġorr it-tarbija ta’ ibni”

“Ferħana ħafna li għażilt li nġorr it-tarbija ta’ ibni”

Nancy Hauck, omm ta’ 56 sena minn Utah, stat fis-subreġjun tal-muntanji tal-Punent tal-Istati Uniti tal-Punent, tqila bit-tarbija ta’ binha wara li ddeċidiet li tkun surrogat għalih u għal martu.

Jeff Hauck, ta’ 32 sena u Cambria ta’ 30 sena, damu jissieltu madwar 6 snin biex ikollhom it-tfal qabel kellhom tewmin darbtejn. Vera u Ayva, li għandhom 3 snin u Diseal u Luka, 11-il xahar, permezz tal-IVF.

Nancy ħadet din id-deċiżjoni wara li l-kumplikazzjonijiet li nqalgħu fl-aħħar twelid tat-tewmin ħallew lill-mara ta’ binha, ma tistax ikollha aktar tfal, u huma xtaqu li jkomplu jkabbru l-familja tagħhom.

Hija tgħid li kienet sorpriża meta t-tobba qalulha li kienet b’saħħitha biżżejjed biex tkun surrogat għaliex ma kinitx qed tistenna li dan se jkun possibbli fl-età tagħha.

Nancy se tkun qed twelled lin-neputija tagħha, f’Novembru, bir-raġel tagħha, it-tifel u martu preżenti waqt it-twelid.

“Hija ħaġa notevoli u sabiħa. Naħseb li din hija ħaġa pjuttost rari li tagħmel. Qatt ma ppjanajt għaliha, imma ferħana ħafna li għażilt li nġorr it-tarbija ta’ ibni”

Nancy Hauck

4,000 beagle ġew salvati minn ħalq il-mewt

4,000 beagle ġew salvati minn ħalq il-mewt

Madwar 4,000 beagle qed ifittxu dar, wara li organizzazzjonijiet tas-salvataġġ tal-annimali bdew ineħħuhom minn faċilità ġewwa Virginia, l-Amerika, li trabbihom biex jinbiegħu lil laboratorji għall-esperimenti.

Dan is-salvataġġ ser jieħu 60 jum sakemm l-annimali kollha jinħarġu u eventwalment dawn il-klieb jidħlu fi djar li joffrulhom imħabba.

Xelters minn South Elgin, Illinois sa Pittsburgh bdew jirċievu l-klieb, fejn ser ikunu qed jagħmlulhom eżamijiet mediċi, tilqim u trattamenti oħra. Dan minħabba li ħafna mill-klieb salvati ma kinux mitmugħa biżżejjed u kienu qed isofru minn xi ġrieħi.

Xi wħud kienu wkoll f’xifer il-mewt, u ħafna sfortunatament laħqu mietu. L-għan issa huwa li tingħata attenzjoni medika lill-klieb li għandhom bżonnha qabel ma jsiru disponibbli għall-adozzjoni.

Hemm il-bżonn t’aktar għarfien biex la beagles u l-ebda annimal ieħor ma jkun suġġett għal dawn it-tip ta’ testijiet.

Filwaqt li nirringrazzjaw lil dawn organizzazzjonijiet talli salvaw dawn il-frieħ innoċenti, lilek li qed taqra l-artiklu nħeġġuk tixtri prodotti li mhumiex ittestjati fuq l-annimali!

Koppja li tmexxi childcare akkużata li mexxiet burdell f’Wied il-Għajn

Koppja li tmexxi childcare akkużata li mexxiet burdell f’Wied il-Għajn

Il-Ministeru għall-Edukazzjoni ħabbar li ssospenda l-liċenzja ta’ childcare centre immexxi minn koppja li ġiet arrestata fuq akkużi ta’ traffikar ta’ persuni għall-prostituzzjoni kif ukoll li mexxiet burdell f’Wied il-Għajn.

Permezz ta’ mandat, il-pulizija daħlet fil-post fejn qed jiġi allegat li kien qed jitmexxa burdell, sabet tliet nisa barranin, li ġew arrestati, u lir-raġel, Duncan Caruana, li allegatament kien qed jieħu ħsieb il-flus.

Skont l-investigazzjoni tal-pulizija, tnejn mit-tliet nisa, li huma mill-Amerika t’Isfel, ġew Malta bit-tir li jaqilgħu l-flus mill-prostituzzjoni iżda t-tielet mara ġiet ittraffikata. Minħabba din ir-raġuni, ma nħarġet l-ebda akkuża kontriha.

Il-mara, Francesca Caruana, kienet involuta wkoll fin-negozju billi allegatament kienet tagħmel l-appuntamenti u tavża lin-nisa xħin għandhom jiftħu l-bieb lill-klijenti.

Allegatament, il-klijenti tal-burdell kienu jħallsu €50 għal servizzi ta’ nofsiegħa u €100 għal siegħa.

It-tnejn li huma ċaħdu kull akkuża miġjuba kontrihom.

“Nibqa’ nemmen lil Amber” – Peppi dwar il-każ ta’ Johnny Depp u l-eks mara tiegħu

“Nibqa’ nemmen lil Amber” – Peppi dwar il-każ ta’ Johnny Depp u l-eks mara tiegħu

Kienu ħafna li f’dawn l-aħħar ġimgħat segwew il-każ ta’ Johnny Depp u l-eks mara tiegħu Amber Heard. Wara tant stennija, il-bieraħ ħareġ il-verdett favur Johnny Depp u naturalment, dan qajjem diversi reazzjonijiet.

Evidentament, Johnny Depp ikkonvinċa bil-wisq aktar mill-eks martu, mhux biss fil-qorti iżda anki mill-pubbliku inġenerali madwar id-dinja.

Fuq il-paġna ta’ Facebook ta’ Xarabank, Peppi Azzopardi esprima l-opinjoni tiegħu dwar dan, li hija ferm differenti minn dik li kif jidher, taħsibha l-maġġoranza.

Minkejja l-verdett, Peppi għamilha ċara li hu jagħżel li jibqa’ jemmen lil Amber.

Huwa qal li sentejn ilu, fl-Ingilterra l-Qorti sabet li hemm biżżejjed provi li Johnny Depp kien isawwat lill-mara tiegħu Amber Heard u qalet li 12 mill-14-il storja dwar swat u abbuż fuq Amber Heard minn Johnny Depp kienu vera.

Żied jgħid li sentejn wara fl-Amerika, il-Qorti sabet li Amber Heard kienet qed tigdeb u li Johnny Depp qatt qatt ma sawwat lill-mara tiegħu Amber Heard.

Sostna li d-differenza hi li tal-Ingilterra semagħha u ddeċieda mħallef filwaqt li tal-Amerika ddeċidew 7 ġurati.

“Seba’ ġurati li ntgħażlu mingħajr ebda kwalifika fil-liġi. Tant ma kellhomx idea li meta ħarġu bil-verdett, l-imħallef bagħtithom lura għax ħallew il-vojt f’mistoqsijiet importanti.
Ħeq ma ttihomx tort. Fejn jafu dawn. Fejn jifhmu. Il-ġurati, anke hawn Malta, ma jintgħażlux għax jifhmu imma għax huma ċittadini. Qishom jagħżlu lili biex niġġudika konkors tal-ballet. Qisu jkollok uġigħ ta’ ras u tmur tara x’għandek għand mekkanik. Ilni iktar minn 20 sena nikteb u nitkellem kontra s-sistema inġusta tal-ġuri.”

Peppi Azzopardi

Peppi sostna li kienet ovvja li lbieraħ 5 irġiel u 2 nisa ġurati nġarrew ma’ dak li kienet qed tgħid l-opinjoni pubblika.

Skont Peppi, din kienet sentenza oxxena tal-Qorti tal-poplu. Kienet sentenza ta’ miljuni ta’ nies li qabel beda l-ġuri kienu diġà ħammġu u ddemonizzaw lil Amber Heard.

“Biljuni ta’ posts konta tagħha li ovvja kellhom l-effett fuq il-ġurati anke qabel beda l-ġuri. Dan il-ġuri qatt ma messu kien fuq it-televixin u s-social media live. TikTok bil-hashtag #justiceforjohnnydepp rawh 18-il biljun ruħ. Min taħsbu li baqa’ jinsisti li jkun fuq it-tv? Johnny Depp li kien jaf li l-fama tiegħu kienet diġà sabitu innoċenti u ried ikompli jagħmel ix-show.”

Peppi Azzopardi

Peppi kompla jgħid li fil-Qorti ħareġ messaġġ li kien bagħat Johnny Depp u li l-ġurati injoraw kompletament. “I will fuck her burnt corpse afterwards to make sure she’s dead,”

Huwa kkonkluda l-messaġġ tiegħu billi qal li fid-dinja hawn ħafna nisa msawta li jibżgħu jitkellmu għax ma jemmnuhomx.

“Iltqajt ma’ każ fejn din il-mara kienet qed taħrab mill-partner tagħha li kien isawwatha bl-addoċċ u ħadd ma beda jieqaf jismagħha u jemminha. Emmnuha meta qatilha.”

Peppi Azzopardi

“Nibqa’ nemmen lil Amber” – Peppi Azzopardi

Sentejn ilu, fl-Ingilterra l-Qorti sabet li hemm biżżejjed provi li Johnny…

Posted by Xarabank on Wednesday, June 1, 2022

19-il tifel u tifla maqtula f’attakk fi skola primarja f’Texas

19-il tifel u tifla maqtula f’attakk fi skola primarja f’Texas

Dsatax-il tifel u tifla u żewġ għalliema nqatlu f’attakk b’arma tan-nar fi skola primarja f’Texas, l-Amerika.

L-attakk seħħ nhar it-Tlieta fl-Iskola Elementari Robb f’Uvalde, madwar 80 mil fil-punent ta’ San Antonio.

Salvador Ramos, li għandu 18-il sena daħal l-iskola wara li spara barra l-bini.

Eventwalment huwa nqatel minn uffiċjal tas-sigurtà li kien qed jaħdem fil-viċin u mar fuq il-post wara li sema’ l-isparaturi.

Dan kien l-aktar massakru fatali fi skola fl-Amerika fi kważi għaxar snin.

Huwa mifhum li l-ġuvni spara lin-nanna tiegħu qabel ma mar l-iskola, iżda l-kundizzjoni tagħha għadha mhix magħrufa.

Enable Notifications OK No thanks