Il-pożittività fl-awtiżmu teżisti jekk tieqaf, tosserva u tifhem

Il-pożittività fl-awtiżmu teżisti jekk tieqaf, tosserva u tifhem

Għalkemm jeżistu aktar minn tip wieħed ta’ awtiżmu, ġeneralment, l-awtiżmu jaffettwa l-komunikazzjoni, l-interazzjoni soċjali u l-mod ta’ kif wieħed jitgħallem. Jaffettwa wkoll kif wieħed jaħseb, iħoss u jġib ruħu.

Minkejja li sfortunatament, sal-lum, għad hawn min iħares l-awtiżmu bħala xi ħaġa negattiva, u li persuni li jgħixu bl-awtiżmu għandhom xi ħaġa inqas minn ħaddieħor, dan mhuwiex minnu.

Naturalment, fil-ħajja xejn mhu faċli, u kull sitwazzjoni torbot magħha diversi sfidi, iżda sfortunatament, il-mentalità msemmija hawn fuq hija ħafna drabi l-kaġun ta’ sfidi diffiċli u intoppi li persuni li jgħixu bl-awtiżmu u l-familji tagħhom ikollhom jiffaċċjaw.

Kollox jibda mill-mentalità, għaliex hija dik li tiddetermina l-kwalità tal-ħajja tal-persuna.

Int li qed taqra dan l-artiklu, tajjeb li tkun taf li:

  • L-interess speċjali li persuni li jgħixu bl-awtiżmu jkollhom dwar qasam jew suġġett partikolari, mhijiex “ossessjoni”. Filwaqt li huwa tajjeb li ninkoraġġixxu lit-tfal biex jitgħallmu dwar suġġetti differenti, l-interess u l-entużjażmu speċjali dwar suġġett partikolari jista’ jwassal biex ‘il quddiem jaslu għall-karriera li jixtiequ.

  • Persuni li jgħixu bl-awtiżmu huma onesti, affidabbli u realistiċi. L-opinjonijiet u l-ħsibijiet tagħhom huma onesti. Persuni li jsibuha diffiċli biex jigdbu jew ikunu sarkastiċi u allura tista’ tafda li se jgħidulek il-verità.

  • Persuni li jgħixu bl-awtiżmu mhux dejjem jistgħu jikkomunikaw bil-fomm, iżda jikkomunikaw b’mod differenti. Osserva u isma’, u ċertament tagħraf dak li qed jippruvaw iwasslu. Bil-fomm mhuwiex l-uniku mod kif titkellem u tikkomunika ma’ ta’ madwarek. Ħafna drabi niffukaw fuq kif it-tfal ma jistgħux jikkomunikaw bil-fomm iżda ħafna jesprimu ruħhom permezz tal-arti, il-kitba u l-viżwali.

  • Persuni li jgħixu bl-awtiżmu jagħtu attenzjoni qawwija għad-dettall. Ħafna drabi kapaċi jinnutaw dettalji żgħar li oħrajn ma jindunawx bihom. Ikunu kapaċi jiffukaw fuq dettalji kkumplikati, jinnutaw u jikkoreġu żbalji li tipikament, oħrajn ma jindunawx bihom. Jistgħu jkunu wkoll kapaċi jiftakru dettalji żgħar iżda importanti ta’ avvenimenti li ħaddiehor ma jindunax bihom. Din il-karatteristika tista’ tkun importanti f’ħafna sitwazzjonijiet.

  • Persuni li jgħixu bl-awtiżmu jużaw is-sensi kollha biex jitgħallmu. Ħafna drabi jsibuha aktar faċli li jitgħallmu bil-prattika milli bil-kitba.

  • Sempliċiment għax wieħed jipproċessa s-sensi b’mod differenti, b’mod aktar qawwi minnek, ma jfissirx li hija xi ħaġa negattiva. Sens tax-xamm qawwi jew sensittività għal meta xi ħadd imiss persuna li tgħix bl-awtiżmu, ma jfissrux diżabilità.

  • Ħafna individwi li jgħixu bl-awtiżmu jistgħu jidhru jew jitqiesu “eċċentriċi” iżda fil-verità, il-personalitajiet uniċi jirriflettu s-sbuħija tagħhom. Ma jħossux il-bżonn li jaġixxu b’ċertu mod li s-soċjetà tistenna iżda jkunu eżattament dak li huma.

Persuni li jgħixu bl-awtiżmu jistgħu jirnexxu fil-ħajja! Huwa veru li tfal bl-awtiżmu jistgħu jkollhom bżonn aktar attenzjoni u sapport biex jifhmu sitwazzjonijiet perikolużi jew biex jitgħallem ħiliet speċifiċi, iżda bl-imħabba, gwida u tagħlim b’modi rispettużi, jistgħu jirnexxu f’dak kollu li jixtiequ jwettqu fil-ħajja!

Jekk jogħġbok xerred dan l-artiklu.

“Ġibuli lil ibni Mattia, lura għandi”

“Ġibuli lil ibni Mattia, lura għandi”

Matul il-jiem li għaddew, ir-reġjun ta’ Marche, l-Italja, kien ikkaratterizzat b’mewġ vjolenti ta’ temp ħażin li swiet il-ħajja ta’ 10 persuni, filwaqt li tlieta għadhom neqsin. Fost il-mitlufa hemm tfajjel ċkejken, Mattia, ta’ tmien snin.

Mattia kien m’ommu, Silvia, spiżjara li kienet għadha kemm lestiet mix-xogħol. Kienu sejrin lura d-dar bil-karozza, bi ftit xita nieżla, meta ħabta u sabta mewġa kannella ġiet lejhom u kaxkrithom.

Kemm l-omm u l-iben irnexxielhom joħorġu minn ġol-karozza. Fil-fatt l-omm tħabtet ħafna biex iżżomm lil Mattia qrib tagħha, tant li idejha tbenġlu. Però dan, kien kollu għalxejn minħabba li l-forza qawwija tal-ilma, kompliet tkaxkarhom ‘l isfel, tant li qaċċtet lil binha minn sidirha.

Silvia rrakontat lill-ġurnalisti kif binha, li huwa tfajjel bl-awtiżmu u li ma jitkellimx, kien imbeżża’, u din il-biża’ kienet tidher sew f’għajnejh.

L-omm bħalissa tinsab rikoverata l-isptar, fejn għandha bidu ta’ pulmonite. Hija ġiet salvata wara li damet sagħtejn u nofs maqbuda ġo siġra. L-omm li għaddejja minn duluri kbir, qed titkarrab “Ġibuli lil ibni Mattia, lura għandi.”

Nuqqas ta’ servizzi skolastiċi għas-sajf għal tfal bl-awtiżmu joħloq diffikultajiet għalihom u għall-ġenituri

Nuqqas ta’ servizzi skolastiċi għas-sajf għal tfal bl-awtiżmu joħloq diffikultajiet għalihom u għall-ġenituri

Għall-ġenituri ta’ tfal bl-awtiżmu, kif joqrob is-sajf jibda t-tħassib. Speċjalment għal dawk il-ġenituri li jridu jkomplu bir-rutina tax-xogħol tagħhom. Tħassib fuq x’servizzi jeżistu u fejn jistgħu jibagħtu lit-tfal tagħhom biex iqattgħu l-ħin matul il-ġimgħa, jieħdu pjaċir, jitgħallmu u jħossuhom parti mill-komunità bħat-tfal l-oħra.

Dwar dan tkellimna ma’ Justine Grima, omm ta’ żewġt itfal li għandhom l-awtiżmu.

Justine qaltilna li tfal bl-awtiżmu jkollhom bżonn li jżommu ċerta rutina u struttura fil-ġurnata tagħhom, u servizz fejn il-bżonnijiet tagħhom jiġu milqugħa. Sfortunament l-għażliet ta’ faċilitajiet li huma adattati għall-bżonnijiet ta’ tfal bl-awtiżmu mhumiex ħafna u mhumiex konvenjenti għal kulħadd.

“Bħat-tfal kollha hemm is-servizz ta’ SkolaSajf tal-gvern li huwa servizz pjuttost affordabbli (€25 mal-applikazzjoni) u bħala skola tista’ tagħżel fil-lokalità tiegħek li jaf tkun ta’ konvenjenza għal dak li jkun. Għalkemm SkolaSajf hija għat-tfal kolla, għal dawk it-tfal bi bżonn ta ‘shared’ LSE m’hemmx garanzija li t-tfal se jibbenefikaw minn dan is-servizz fi SkolaSajf għax jiddependi skont kemm japplikaw ħaddiema, kemm ikun hemm każijiet bi bzonn ta’ LSE eċċ.

Mill-banda l-oħra, tfal li jikkwalifikaw għall-beneficcju ta’ one-to-one LSE, jingħataw Child Support Worker individwali. Però mhux dejjem huwa l-każ li l-CSW tkun persuna kwalifikata specjalment fejn jidħlu certi abbiltajiet differenti. Ħafna mil-CSW ikunu studenti li għadhom kif bdew jew qed jistudjaw fil-qasam tal-edukazzjoni u ġieli lanqas ikunu esperjenzati. U minħabba f’hekk, għall-genituri mhijiex ta’ serħan il-mohh meta japplikaw għal dan is-servizz.

Hemm ukoll skejjel privati li joffru s-servizz ta’ Skola għas-sajf u hemm minnhom adattati u huma bbażati direttament fuq il-bżonnijiet tat-tfal, anke bħala terapija. Il-vantaġġ ta’ dawn l-iskejjel huwa li huma mmexxijin minn nies professjonali fuq dan il-qasam u l-gruppi ta’ tfal ikunu limitati, sabiex ikunu jistgħu jagħtu tagħlim u attenzjoni individwali għal kull tifel u tifla. Però peress li l-gruppi jkunu limitati, mhux dejjem għandek garanzija li se ssib post, għax l-applikazzjonijiet jittieħdu mill-ewwel u m’hawnx biżżejjed għal kulħadd. Sfortunatament dawn is-servizzi mhumiex affordabbli għal kulhadd għax jiswew il-mijiet. U meta dawn il-ġenituri diġà jħallsu l-mijiet fuq terapiji oħra li huma bżonn għat-tfal, mhux dejjem tkun possibbli jew kwazi impossibli li l-ġenituri jaffordjaw iħallsu għal servizz ieħor apparti. Kien hawn fil-passat skema tal-gvern ma’ ċerti skejjel privati fejn kienu jingħataw rimborz fl-aħħar tas-sajf fuq l-ammont tas-somma totali li titħallas għall-iskejjel tas-sajf però għal min ma jkunx jaffordja jħallas minn qabel din hija inutli, u hemm inċertezza jekk din l-iskema għadhiex teżisti jew le.”

Fl-aħħar nett, Justine qaltilna li x-xewqa tal-ġenituri tat-tfal bl-awtiżmu hija li jkun hawn aktar opportunitajiet għal servizzi għal uliedhom li huma ta’ serħan tal-moħħ u affordabbli u adattati għal dawn it-tfal. Fejn ikollhom post sigur fejn imorru jieħdu pjaċir, jilagħbu, jagħmlu ħbieb, u jilħqu l-potenzjal tagħhom.

Filmat: “Ma rridx biss li s-soċjetà taċċetta lil Diego kif inhu imma rrid li hu jaċċetta lilu nnifsu” – Sefora

Filmat: “Ma rridx biss li s-soċjetà taċċetta lil Diego kif inhu imma rrid li hu jaċċetta lilu nnifsu” – Sefora

Żgur li kemm Sefora kif ukoll Diego huma uċuħ familjari magħkom is-segwaċi, għaliex minbarra li Sefora hija influencer, hija wkoll attivista favur id-drittijiet ta’ persuni li jgħixu bl-awtiżmu.

Fil-filmat, bi tbissima ta’ sodisfazzjon titkellem dwar il-fatt li Diego, li huwa awtistiku, illum il-ġurnata kapaċi jintroduċi lilu nnifsu bħala persuna li għandu l-awtiżmu. Filwaqt li enfasizzat li l-awtiżmu mhuwiex Diego, iżda huwa parti minnu.

Hi stqarret li trid tgħixha biex tkun taf kemm hi diffiċli, kemm għall-persuna nnifisha kif ukoll għal ta’ madwarha, speċjalment għall-ġenituri.

Sefora tgħid li Diego jfisser id-dinja għaliha u ma timmaġinaw ħajjitha mingħajru. Minkejja li jkun hemm mumenti li tgħeja, Diego jagħtiha lura mħabba kbira.

Hija qalet li l-fatt li tarah jikber u jimxi ‘l quddiem bil-pass tiegħu huwa sodisfazzjon, u kull pass li jagħmel, għalihom ifisser id-dinja.

Omm Diego stqarret li l-iktar ħaġa li tbeżżagħha hi meta tiġi nieqsa hi. Spjegat li bħalissa hi tipprova tipproteġih minn kollox u tmexxih fit-triq it-tajba, u l-biża’ tagħha hi li meta tiġi nieqsa hi, Diego jsib ruħu f’soċjetà li ma taċċettahx kif inhu u li meta jikber isibha diffiċli biex ikollu l-ħbieb.

Sefora qalet li hawn ħafna ġenituri li ma joħorġux lit-tfal tagħhom li jkunu bl-awtiżmu għax jibżgħu minn dak li se jgħidu n-nies, jibżgħu li se jħarsulhom bl-ikrah u li forsi t-tfal tagħhom mhux se jġibu ruħhom sew u allura se jdejqu lin-nies li jkun hemm. Hija saħqet li dan huwa żball kbir għaliex fl-opinjoni tagħha, aktar ma t-tfal ikollhom diffikultà jġibu ruħhom kif suppost fis-soċjetà, aktar trid toħroġhom.

“Jien ma rridx biss li s-soċjetà taċċetta lil Diego kif inhu, jien, l-iktar importanti, irrid lilu li jaċċetta lilu nnifsu kif inhu għax jekk int ma tħossokx tajjeb miegħek innifsek, mhux se tħossok tajjeb fis-soċjetà.”

Sefora – Omm Diego

Sefora semmiet li ħafna drabi, tfal li jkollhom l-awtiżmu ma jkunu jistgħu jesprimu xi jkunu qed iħossu u xi jridu. Sostniet li l-Malta Trust Foundation qed tagħmel xogħol inkredibbli għaliex l-apparat li jgħin lit-tfal jikkomunikaw u jesprimu ruħhom jiswa ħafna flus.

Il-fatt li jkollok dan l-apparat li permezz tiegħu t-tfal ikunu jistgħu jikkomunikaw u jesprimu l-bżonnijiet basiċi tagħhom tnaqqas ħafna frustrazzjoni li jgħixu kuljum ħafna tfal u l-ġenituri tagħhom u jagħti serħan il-moħħ.

Sefora u Diego jirrappreżentaw ħafna tfal u ġenituri oħrajn li jgħixu din il-ħajja kuljum.

Int tista’ tagħmel il-ħajja tagħhom inqas diffiċli!

Maratona ġbir ta’ fondi b’risq il-Malta Trust Foundation, illum, sa nofsillejl fuq l-istazzjonijiet lokali kollha.

Agħti d-donazzjoni tiegħek permezz ta’ dawn in-numri:

51802019 – €25
51902071 – €50
BOV Mobile App – 79520040

Enable Notifications OK No thanks