Select Page
Il-Pożittivi – Dramm komiku ġdid ta’ Simon Bartolo

Il-Pożittivi – Dramm komiku ġdid ta’ Simon Bartolo

L-isfida ta’ dan id-dramm, skont il-kittieb Simon Bartolo, kienet li jikteb b’mod ċajtier dwar xi ħaġa serja. Fil-fatt Il-Pożittivi jittratta l-problema tal-virus tal-HIV li għalkemm fiż-żminijiet tal-lum m’għadhiex toqtol sakemm dak li jkun jieħu l-mediċini kif suppost, xorta ġġor magħha stigma li skont wieħed mill-karattri fid-dramm stess, iġġiegħel lin-nies ma jibqgħux jarawk bħala uman għax kif isiru jafu li għandek l-HIV jitilqu jiġru. Bartolo mhuwiex ġdid għall-idea li jżewwaq is-serju mal-komiku. Dan għamlu fi drammi bħal Ħabbilni ħa Nirbaħ, Il-Ħanina Maddalena, u ħafna oħrajn. Għalhekk huwa ma ħasibhiex darbtejn biex laqa’ l-isfida.

Id-dramm għandu direzzjoni ta’ Toni Attard, u jdur madwar il-karattru ta’ David (Benjamin Abela), li jixtieq jesperimenta bis-sess bħal sieħbu imma fl-istess ħin jibża’ u jinkwieta wisq dwar il-konsegwenzi. Mill-banda l-oħra sieħbu Axel (Stephen Mintoff) m’għandux minn dawn il-problemi. M’għandekx ċans li se joqgħod iħabbel rasu qabel ma jieħu l-aktar azzjoni li tkun tħajru dak il-ħin. Huwa jħobb jesperimenta u jbiddel il-ħsieb, fil-fatt ikun huwa stess li jagħżel ismu meta jaqleb minn Alex għal Axel.

David, li trabba mingħajr missier, iħoss ġibda partikolari lejn irġiel ikbar minnu u l-inkwiet jibda meta jiltaqa’ ma’ Karl (Ray Calleja). Hu jistqarr li ma’ Karl iħoss xi ħaġa li qatt ma ħass ma’ ħadd qabel. Fl-istess ġurnata Axel jiltaqa’ ma’ raġel barrani, Marcus (Chris Vincent), li jgħix Malta u li għandu ideat kemxejn mhux tas-soltu li jattiraw lil żagħżugħ.

Mill-banda l-oħra, Emily (Clare Agius) omm David, għandha ħabiba li magħha tiftaħ qalbha … iżda mhux dwar kollox! Il-ħabiba tagħha hija Susan (Josette Ciappara), mara ta’ 60 sena li ilha tgħix bl-HIV għal dawn l-aħħar 28 sena bla problemi. Hija tgħid li avolja r-riżultat tal-HIV ħareġ « positive » hija mhux se tkun negattiva, imma se tibqa’ tgħix ħajjitha bl-aktar mod pożittiv.

Bejn intriċċi, daħq, biki, rabja, frustrazzjoni, imħabba u fuq kollox, tama, dan id-dramm jeħodna fuq vjaġġ komiku ma’ karattri Maltin bħalna li qed jgħixu ħajjithom bl-aħjar mod li jafu.

Il-Pożittivi huwa tajjeb għal udjenzi minn 15-il sena ’l fuq u se jkun disponibbli on demand fi kwalunkwe ħin tal-ġurnata, mit-18 ta’ Ġunju. L-ispettaklu huwa bil-Malti u sottotitli bl-Ingliż. Il-biljetti jiswew €10 u jistgħu jinxtraw minn hawn.

Il-Kreatura tal-Bir – L-ewwel ktieb minn sensiela ġdida ta’ Simon Bartolo

Il-Kreatura tal-Bir – L-ewwel ktieb minn sensiela ġdida ta’ Simon Bartolo

Il-Kreatura tal-Bir  huwa l-ewwel ktieb minn sensiela ġdida ta’ Simon Bartolo. Hija storja li tgħaqqad fiha kemm elementi makabri kif ukoll umoristiċi. Tinvolvi l-familja Borg, li jibdew bħala erbgħa – omm, missier u żewġt itfal – u jispiċċaw tmienja meta jaslu z-zijiet u n-nanna. Nies kemmxejn strambi jkunu dawn. Hemm ritratt ta’ kull waħda u wieħed minnhom impinġijin fuq in-naħa ta’ ġewwa tal-qoxra tal-ktieb. Din il-familja tiġi attakkata vjolentament mill-Imħalla, kreatura li normalment tgħix fl-ilma frisk tal-bjar imma li għal xi raġuni li niskopru aħna u naqraw il-ktieb, tagħmel eċċezzjoni għax toħroġ mill-bir biex tħebb għall-din il-familja. Apparti l-Imħalla, tant hemm kreaturi oħra li għad irridu niskopru f’dawn il-kotba, li s-sensiela jisimha “Ruxxmata Kreaturi”.

Lil Simon Bartolo niftakruh minn sensiela oħra ta’ kotba għat-tfal – It-Triloġija tal-Fiddien – li huwa kiteb flimkien ma’ Loranne Vella. F’dik it-Triloġija kien hemm kreaturi oħrajn, differenti minn dawn. Hu jistqarr li għalkemm jibża’, xorta jħobb ħafna jikteb dwar il-kreaturi. L-istejjer tiegħu jagħtihom ukoll laqta ċajtiera għax inkella jiġu wisq tal-biża’ u ma jkunx jista’ jorqod billejl! Ippubblika kotba oħra bħal, Kważi Kważi lil Tamara Nżommuha, Kliem ir-Riħ, Deformity, u Il-Leġġenda ta’ Robin Hood u Marian. Jikteb ukoll id-drammi tat-teatru, kemm għat-tfal kif ukoll għall-adulti. Fil-fatt lil Simon dejjem jikteb issibu, jew inkella jkun qed jaħseb dwar xiex se jikteb.

Enable Notifications OK No thanks