Select Page
“Tkellimx stranġieri, Caroline” (It-tieni parti minn erbgħa) – Rakkont minn Dr Sharon Calleja

“Tkellimx stranġieri, Caroline” (It-tieni parti minn erbgħa) – Rakkont minn Dr Sharon Calleja

Caroline baxxiet rasha u għalqet ħalqha. Kienet diġà qaltilha kemm-il darba. Iżda nannitha kienet insiet.
Ħadu t-te fis-skiet. Iż-żgħira qabdet il-basket tal-iskola, libset iż-żarbun u eżatt malli waslet maġenb il-bieb ta’ barra, tat ħarsa ħafifa lejn nannitha li kienet reġgħet sabet postha fuq is-siġġu maġenb it-tieqa, bl-istess ktejjeb f’idha.
“Tkellimx stranġieri, Caroline,” qaltilha nannitha b’vuċi soda.
Għalkemm kienet taf li nannitha ma kinitx ratha, għamlitilha iva b’rasha u telqet tiġri ‘l barra mid-dar, tħaffef lejn l-istejġ fejn kienet tgħaddi l-karozza tal-linja għaliha.
Xħin ix-xarabank tfaċċat, Caroline poġġiet bilqiegħda fuq quddiem nett, donnha tibża’ tħares lura għax tara lilu hemm. Ma ħarsitx. Anzi, żammet rasha dritta ‘l quddiem taparsi mhix qiegħda tiddejjaq.
Xħin waslet maġenb l-iskola, telqet tiġri ‘l barra mingħajr ma ħarset ‘il ġewwa, tieqaf eżattament bilwieqfa, tħares lejn il-karozza tal-linja titbiegħed.
Qalbha għamlet tikk.
Ratu.
Raġel liebes skur u kappell.
Kien jidher fuq wara nett tal-karozza tal-linja u għal dak il-frazzjon ta’ mument, għajnejhom iltaqgħu.
Caroline ħasset il-kesħa tiela’ ‘l fuq minn saqajha lejn għonqha.
Tgħid kien qed isegwiha?
“Tkellimx stranġieri, Caroline,” ftakret f’leħen nannitha.
“Jekk ma nkellmux, ma jiġrili xejn…..” qalet lilha nnifisha hekk kif telqet tħaffef lejn l-iskola.
Iżda dakinhar stess filgħaxija kienet qiegħda terġa’ tħossha tibża’ milli tirkeb il-karozza tal-linja. Beżgħet, iva beżgħet minnu! Kien qed ikun hemm ta’ spiss! Kieku setgħet, kienet timxiha! Iżda kellha biċċa triq mhux ħażin u n-nanna kienet tkun qed tistenniha b’dik il-borma minestra jew brodu b’togħma bnina.
Waslet ix-xarabank.
“Narak għada Caroline!” qaltilha Shelley, ħabiba tagħha, hekk kif infirdu malli Caroline telgħet l-ewwel staffa b’qalbha tħabbat sitta sitta.
Dawwret ħarsitha lejn in-nies kollha li kienu rekbin. Ħadet nifs twil u ħassitha aħjar. Ma kienx qiegħed hemm illum! F’dak il-mument, ħassitha ferħana. Ajma, għall-erwieħ!
Tbissmet waħedha hekk kif ħarset ‘il barra mill-ħġieġa tal-karozza tal-linja, tifli ġnien sabiħ li kien hemm fil-viċinanzi. Kellha seba’ mitt sena sakemm tasal id-dar!

Ir-rakkont ikompli l-ġimgħa d-dieħla…

Vari – Lilek Nafek Xi Mkien: Produzzjoni teatrali fi Spazju Kreattiv

Vari – Lilek Nafek Xi Mkien: Produzzjoni teatrali fi Spazju Kreattiv

Fuq tlieta toqgħod il-borma! Wara sentejn ta’ posponimenti, il-produzzjoni Vari – Lilek Nafek Xi Mkien tibda bl-ewwel rappreżentazzjoni mil-lejla, fi Spazju Kreattiv.

Din il-produzzjoni miktuba mill-pinna ta’ Trevor Zahra u interpretata mid-duo teatrali Carlos Farrugia u Joseph Galea, flimkien ma’ kast brillanti.

VARI – Lilek Nafek xi Mkien huwa xogħol teatrali makabru li fih il-biżgħat tat-tfulija jitħalltu mal-weġgħat tal-adultezza; fejn is-sagru jinbidel f’inkubu, u l-ġrieħi mill-kustat minflok demm li jifdi jnixxu demm li jkexkex. Għal tfajjel żgħir li jimpressjona ruħu malajr, mawra sal-Knisja fil-Ġimgħa l-Kbira tħallilu memorji koroh meta jiltaqa’ mal-istatwa tar-redentur. Huwa u jikber, il-ħolm tiegħu jiġi invadiet minn din il-persuna misterjuża. Imma dan xi jkun: ħolm tat-tfulija jew realtà?

Dan huwa dramm bbażat fuq in-novella Vari ta’ Trevor Żahra li dehret għall-ewwel darba fil-ġabra ta’ novelli Lubien fl-1995 u issa tinsab inkluża wkoll fil-ktieb Xemgħat.

Vari – Lilek Nafek Xi Mkien hija koproduzzjoni ta’ Spazju Kreattiv b’kollaborazzjoni mal-Aġenzija Kulturali tal-Belt Valletta u l-biljetti huma disponibbli minn www.kreattivita.org.

Dati u Ħinijiet:

Il-Ġimgħa 8 ta’ April 2022, 8 ta’ filgħaxija
Is-Sibt 9 ta’ April 2022, 8 ta’ filgħaxija
Il-Ħadd 10 ta’ April 2022, 7 ta’ filgħaxija
It-Tlieta 12 ta’ April 2022, 8 ta’ filgħaxija
L-Erbgħa 13 ta’ April 2022, 8 ta’ filgħaxija
Il-Ġimgħa 15 ta’ April 2022,10.30 ta’ filgħodu
Is-Sibt 16 ta’ April 2021, 8 ta’ filgħaxija

Riċetta: Rigatoni bir-Rump, Krema u Bżar Sħiħ

Riċetta: Rigatoni bir-Rump, Krema u Bżar Sħiħ

Ingredjenti (għal 4 porzjonijiet):

Żewġ imgħaref żejt taż-żebbuġa

340g rump steak

Basla kbira, imqatta’

340g għaġin rigatoni

Mgħarfa butir

125ml inbid abjad

125ml stokk taċ-ċanga

Nofs mgħarfa bżar iswed sħiħ

Żewġ sinniet tewm, mgħaffeġ

200g faqqiegħ imqatta’ slajsis

Kuċċarina mustarda

200ml krema friska

Żewġ imgħaref tursin imqatta’

Metodu:

 • Poġġi taġen fond fuq nar għoli u ħallih jisħon.
 • Roxx il-melħ fuq il-laħam u għorku b’imgħarfa taż-żejt taż-żebbuġa.
 • Poġġi l-laħam sħiħ fit-taġen u aqlih għal 3 minuti fuq kull naħa.
 • Neħħi l-laħam mit-taġen u warrbu mgħotti bil-fojl.
 • Saħħan iż-żejt li fadal fit-taġen, imbagħad żid il-basla. Ħalliha ssir fuq nar baxx waqt li tipprepara l-għaġin.
 • Għalli borma bil-misħun, kif jagħli itfa’ mgħarfa melħ u żid l-għaġin. Sajjar sakemm isir al-dente, jiġifieri jibqa’ ftit iebes.
 • Waqt li l-għaġin ikun qed isir, kompli lesti z-zalza.
 • Żid in-nar taħt it-taġen li qed taqli l-basla fih għal medju. Żid il-butir u l-faqqiegħ imqatta’. Sajjar sakemm il-faqqiegħ jieħu kulur dehbi.
 • Żid l-inbid abjad, ħawwad sew u ħallih itektek għal ftit minuti.
 • Ladarba l-inbid ikun naqas bin-nofs, żid l-istokk taċ-ċanga, il-bżar iswed, it-tewm, il-mustarda u l-krema friska. Ħallih itektek imbagħad naqqas in-nar għal baxx.
 • Sadanittant l-għaġin ikun sar. Irriżerva tazza ilma minn tat-tisjir tal-għaġin u mbagħad saffi l-għaġin.
 • Neħħi t-taġen taz-zalza minn fuq in-nar sakemm issaffi l-għaġin.
 • Żid l-għaġin maz-zalza flimkien ma’ kwart ta’ tazza ilma tat-tisjir.
 • Poġġih lura fuq nar baxx u ħawwad biex tgħaqqad.
 • Qatta’ l-laħam fi strixxi rqaq u mbagħad żidha mat-taġen flimkien ma’ kwalunkwe meraq tal-laħam li jkun inġabar fuq il-platt.
 • Jekk hemm bżonn żid ftit aktar ilma tat-tisjir tal-għaġin biex iz-zalza ma tiġix magħquda wisq.
 • Ħawwad sew u servi bi ftit tursin u ġobon fil-wiċċ.

L-ikla t-tajba!

Jekk għandek xi mistoqsijiet dwar din ir-riċetta u oħrajn, ibagħtilna fuq info@skoperta.net

Riċetta: Tagliatelli bil-Gambli u l-Krema

Riċetta: Tagliatelli bil-Gambli u l-Krema

Ingredjenti (għal 4 porzjonijiet):

350g tagliatelli

Żewġ imgħaref butir, separati

300g gambli mqaxxra

Tliet sinniet tat-tewm, ikkapuljat

65ml inbid abjad niexef

250ml krema

125ml stokk tat-tiġieġ (jew stokk tal-ħut jew tal-ħaxix)

50g ġobon parmiġġan maħkuk fin

Żewġ imgħaref tursin imqatta’ fin

Bżar għat-togħma

Metodu:

 • Għalli borma kbira ilma. Żid l-għaġin u sajjar minuta inqas minn kemm hemm miktub fuq il-pakkett.
 • Eżatt qabel issaffi l-għaġin, tella’ tazza ilma tat-tisjir tal-għaġin u warrab.
 • Saffi l-għaġin.
 • Sadanittant, dewweb mgħarfa butir fuq nar medju f’taġen kbir li ma jwaħħalx.
 • Żid il-gambli u sajjar għal żewġ minuti fuq kull naħa. Neħħi l-gambli u warrabhom.
 • Fl-istess taġen, żid l-imgħarfa l-oħra tal-butir. Kif idub, żid it-tewm u ħawwad għal 20 sekonda sakemm jibda jfuħ.
 • Żid l-inbid u ħawwad. Tektek għal żewġ minuti sakemm l-inbid jonqos ftit.
 • Żid krema, l-istokk u l-parmiġġan. Ħawwad sakemm idub il-parmiġġan, imbagħad ħallih itektek għal żewġ minuti sakemm jagħqad ftit (se jagħqad aktar fil-pass li jmiss).
 • Żid il-gambli, ħawwad, imbagħad żid l-għaġin flimkien ma’ madwar kwart ta’ tazza ilma tal-għaġin li kont warrabt. Ħalli t-taġen fuq nar baxx u itfa’ l-għaġin u ħawwad. Se tinnota li z-zalza teħxien f’madwar 40 sekonda u tibda teħel mal-għaġin.
 • Neħħiha minn fuq in-nar qabel ma z-zalza tkun għaqdet wisq.
 • Roxx il-biċċa l-kbira tat-tursin u l-bżar iswed.
 • Erġa’ ħawwad sakemm il-konsistenza taz-zalza tkun għall-gosti tiegħek.
 • Jekk tara li għaqdet wisq, tista’ żżid ftit ieħor mill-ilma tal-għaġin li kont warrabt.
 • Servi immedjatament, imżejjen bit-tursin u l-parmiġġan li fadallek.

L-ikla t-tajba!

Jekk għandek xi mistoqsijiet dwar din ir-riċetta u oħrajn, ibagħtilna fuq info@skoperta.net

Riċetta: Creamy Mushroom Spaghetti with a Crunchy Beef Topping

Riċetta: Creamy Mushroom Spaghetti with a Crunchy Beef Topping

Ingredjenti (għal 4 porzjonijiet):

400g spagetti

200g laħam taċ-ċanga, imqatta’ f’biċċiet żgħar

Żewġ imgħaref dqiq

Kuċċarina kari

Nofs kuċċarina melħ

Nofs kuċċarina bżar

Kwart ta’ kuċċarrina mixed spice

Kwart ta’ kuċċarina ħabaq niexef

Niskata salvja niexfa

Mgħarfa butir

300g faqqiegħ imqatta’

4 tewmiet mit-twil, imqatta’ rqiq

4 spring onions, imqatta’ rqaq

Niskata melħ u niskata bżar

Żewġt imgħaref inbid aħmar

Mgħarfa HP sauce

Kuċċarina żejt

200ml krema friska

100g ġobon maħkuk

Ftit kosbora friska mqatta’ biex iżejjen.

Metodu:

 • Ibda billi tħallat flimkien id-dqiq, il-kari, is-salvja, il-mixed spice, il-ħabaq u l-bżar u l-melħ ġo skutella.
 • Żid il-biċċiet tal-laħam imqatta’ żgħar u ħallat sew sakemm tara li l-laħam ikun miksi sew bit-taħlita tad-dqiq.
 • Għatti l-iskutella u poġġiha fil-friġġ għal mill-anqas nofsiegħa.
 • Itfa’ borma bl-ilma fuq in-nar biex tgħalli l-ispagetti.
 • Ġo taġen poġġi ż-żejt, l-HP sauce, l-inbid, u l-bżar u l-melħ.
 • Poġġi t-taġen fuq nar medju u ħallih jisħon ftit sakemm itir l-alkoħol tal-inbid.
 • Żid il-faqqiegħ, il-basal, u t-tewm. Ħawwad u ħallih fuq in-nar sakemm il-faqqiegħ isir artab. Kultant tih taħwida.
 • Kif tara li sar, warrab it-taħlita tal-faqqiegħ ġo platt.
 • Fl-istess taġen saħħan il-butir, u kif jisħon sew, żid il-laħam u aqlih fuq nar medju waqt li tħawwad spiss sakemm il-biċċiet tal-laħam isiru iqarmċu. Madwar 15 u 20 minuta.
 • Sadanittant il-misħun ikun għala. Itfa’ l-ispagetti biex isir, għal 12-il minuta.
 • Kif isir l-ispagetti, saffih u erġa’ itfgħu mill-ewwel ġol-borma.
 • Żidlu l-ġobon maħluk, il-krema friska, u t-taħlita tal-faqqiegħ.
 • Poġġi l-borma fuq nar baxx kemm jista’ jkun u ħawwad kontinwament għal 3 minuti sakemm jitħallat kollox.
 • Qassam fuq platti immedjatament. Żid ftit mil-laħam iqarmeċ fuq kull platt u żejjen il-wiċċ bil-kosbora mqatta’.

L-ikla t-tajba!

Jekk għandek xi mistoqsijiet dwar din ir-riċetta u oħrajn, ibagħtilna fuq info@skoperta.net

Enable Notifications    OK No thanks