Select Page
Direttur tal-WHO fil-Paċifiku tal-Punent akkużat b’razziżmu u abbuż

Direttur tal-WHO fil-Paċifiku tal-Punent akkużat b’razziżmu u abbuż

Impjegati attwali u preċedenti qed jakkużaw lid-direttur ewlieni tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa fil-Paċifiku tal-Punent b’imġiba razzista, mhux etika u abbużiva li ddgħajjef l-isforzi tal-aġenzija tas-saħħa tan-NU biex trażżan il-pandemija tal-Covid-19.

L-allegazzjonijiet ġew ippreżentati f’ilment ippreżentat f’Ottubru u għal darb’oħra f’imejl il-ġimgħa li għaddiet, mibgħuta minn impjegati mhux identifikati lit-tmexxija u lill-bord eżekuttiv.

Fl-imejl intqal li l-allegazzjonijiet qed jiġu ppreżentati f’isem 30 impjegat u jirriflettu l-esperjenzi ta’ aktar minn 50 persuna.

L-ilment intern u l-imejl jiddeskrivu atmosfera tossika b’kultura ta’ bullying sistemiku u ridikolazzjoni pubblika fil-kwartieri ġenerali tal-WHO fil-Paċifiku tal-Punent f’Manila, immexxija minn Dr Takeshi Kesai, direttur ta’ reġjun vast li jinkludi ċ-Ċina u pajjiżu, il-Ġapan.

11-il impjegat tal-WHO li ħadmu għal Kasai qalu li spiss juża’ lingwaġġ razzista u jagħmel rimarki dispreġġjattivi.

Kasai qed jiġi wkoll akkużat li qasam informazzjoni potenzjalment sensittiva dwar il-vaċċin mal-Ġappun, wieħed minn 37 pajjiż fir-reġjun li jmexxi.

Huwa ċaħad l-allegazzjonijiet kollha u qal li malli sar jaf, mill-ewwel ħa passi biex jikkomunika mal-istaff kollu tiegħu.

Qal ukoll li impenjat li jagħmel bidliet li jiżguraw ambjent tax-xogħol pożittiv għall-istaff kollu tal-WHO fir-reġjun.

Madanakollu, minn midja internazzjonali qed jingħad li messaġġ intern tal-WHO juri li f’laqgħa l-ġimgħa li għaddiet, Kasai ordna lid-diretturi kollha tiegħu u r-rappreżentanti tal-pajjiż biex jiċħdu l-akkużi li saru fil-konfront tiegħu u jagħtuh appoġġ totali.

Filmat: “L-imħabba li għandi għal ommi ma tispiċċa qatt” – Clichan

Filmat: “L-imħabba li għandi għal ommi ma tispiċċa qatt” – Clichan

Bħalissa għaddejja L-Istrina, il-maratona ġbir ta’ fondi fejn kull sena l-poplu Malti jiġi mitlub li jagħmel il-parti tiegħu sabiex il-Community Chest Fund tkun tista’ tkompli tgħin ħafna aktar nies li jiġu bżonn l-għajnuna tagħha.

Matul il-maratona qed nisimgħu diversi stejjer li rċivew l-għajnuna li kellhom bżonn bis-saħħa ta’ L-Istrina, bis-saħħa tad-donazzjoni li int tajt fil-maratoni tas-snin li għaddew.

Waħda mill-istejjer li ċertament qed tmiss il-qlub hija dik ta’ Clichan Cassar.

Clichan jirrakonta kif hu twieled bla widna u ta’ 11-il sena saritlu l-operazzjoni li kellu bżonn. Jitkellem ukoll dwar il-fatt li ma kienx ikun irid iħares lejn il-mera, u li kien jgħaddi minn bullying.

Jesprimi wkoll l-imħabba kbira lejn ommu u l-familja tiegħu, u kemm kienet diffiċli għalih li kellu jkun ‘il bogħod mill-familja tiegħu minħabba l-operazzjoni.

Ix-xewqa ta’ Clichan hi li la jikber isir pilota jew qassis.

Clichan, u ħafna oħrajn għandhom bżonn l-għajnuna tiegħek.

B’donazzjoni tista’ tagħmel differenza pożittiva.

Borderline Personality Disorder – X’inhi din il-kundizzjoni?

Borderline Personality Disorder – X’inhi din il-kundizzjoni?

B’kollaborazzjoni ma’ Dr. Etienne Grech, MMCFD (Tabib tal-Familja)

Il-“Borderline Personality Disorder”, li hi wkoll magħrufa bħala “Emotionally Unstable Personality Disorder”, hija kundizzjoni mentali li primarjament tikkonsisti minn diffikultà biex wieħed jimmaniġġja l-emozzjonijiet jew r-relazzjonijiet tiegħu, b’mod effettiv. Il-“Borderline Personality Disorder” tinvolvi wkoll il-preżenza ta’ burdati instabbli, li jistgħu jkunu qosra u jafu anke jinbidlu fl-istess ġurnata. Kriterji dijanostiċi oħra ta’ din il-kundizzjoni jinvolvu il-preżenza ta’ reazzjonijiet estremi, immaġini distorta tal-identità tal-persuna kkonċernata, imġiba impulsiva jew perikoluża, ħsibijiet ta’ suwiċidju, sentimenti kroniċi ta’ nuqqas ta’ tama jew dwejjaq, u kif ukoll, rabja mhux iġġustifikata.

Normalment, din il-kundizzjoni tibda matul l-adoloxxenza jew fil-bidu tal-età adulta. Kundizzjonijiet oħra, bħad-dipressjoni, l-ansjetà, abbużi minn sustanzi llegali jew alkoħol, jistgħu wkoll jeżistu flimkien mal-“Borderline Personality Disorder”. Għaldaqstant, tista’ tkun iktar diffiċli biex issir id-dijanjosi ta’ din il-kundizzjoni, fi stat bikri.

Diversi studji juru li l-“Borderline Personality Disorder” taffettwa madwar 5.9% tal-adulti f’xi żmien partikolari f’ħajjithom. In-nisa għandhom iktar tendenza li jbatu minn din il-kundizzjoni; madwar tliet darbiet aktar mill-irġiel. Ir-riċerka dwar il-fatturi li jistgħu jikkaġunaw il-“Borderline Personality Disorder” għadha fi stadju bikri. Madanakollu, ix-xjentisti ġeneralment jaqblu li kemm l-influwenzi ġenetiċi u kif ukoll ċerti avvenimenti diffiċli li wieħed ikun ġarrab matul it-tfulija, bħal abbużi emozzjonali, fiżici jew sesswali, negliġenza, telfiet, kritika żejda jew “bullying”, jistgħu wkoll ikollhom irwol fl-iżvilupp ta’ din il-kundizzjoni.

Għalkemm mhux is-sintomi kollha jistgħu jittaffew, ir-riċerka turi ukoll li b’terapija speċjalizzata, nies li jbatu mill-“Borderline Personality Disorder” jistgħu jonqsulhom s-sintomi, u għaldaqstant, ħajjithom titjieb. Xi sintomi tal-“Borderline Personality Disorder” huma aktar faċli biex jiġu kkurati minn oħrajn. Fil-fatt, ir-riċerka turi li l-kura għall-“Borderline Personality Disorder” hija aktar effettiva biex titnaqqas ir-rabja, l-attentati ta’ suwiċidju, u kif ukoll biex ittejjeb l-imġiba, il-funzjoni ġenerali u l-aġġustamenti soċjali tal-individwi li jbatu minn din il-kundizzjoni. Mill-banda l-oħra, is-sensazzjoni ta’ biżgħat li wieħed jista’ jispiċċa abbandunat, il-formazzjoni ta’ relazzjonijiet instabbli jew is-sentimenti ta’ vojtezza huma meqjusa l-iktar diffiċli biex jitfejqu.

L-iktar trattament riċerkat b’mod estensiv għall-“Borderline Personality Disorder” huwa t-terapija ta’ mġiba dijalettika (Dialectic Behavourial Therapy). Kemm id-“Dialectic Behavourial Therapy” u kif ukoll, forom oħra ta’ psikoterapija bħal “Cognitive Behavioral Therapy”, ġeneralment huma l-ewwel għażla ta’ trattament għal din il-kundizzjoni. Għalhekk huwa importanti wkoll li sabiex it-terapija tkun effettiva, il-pazjenti jħossuhom komdi u jafdaw lit-terapisti tagħhom, filwaqt li jattendu ghall-sessjonijiet regolari ta’ psikoterapija.

Taħt stress, xi sintomi jistgħu jerġgħu jfeġġu. Meta jiġri dan, wieħed għandu jirritorna għat-terapija jew għal aktar appoġġ minn professjonisti kwalifikati fil-kura tas-saħħa mentali, bħall-psikjatri, psikologi, u kif ukoll, it-tobba tal-familja. Wieħed għandu jevita l-abbużi minn sustanzi illegali jew alkoħol, għax dan jista’ jagħmel l-imġiba agħar. Meta t-terapija ma tkunx biżżejjed, xi mediċini jistgħu jgħinu fit-trattament ta’ kundizzjonijiet oħra li spiss jakkumpanjaw il-“Borderline Personality Disorder”, bħad-dipressjoni u l-ansjetà.

Jekk tixtieq issegwi l-blog tiegħi, tista’ tagħmel dan billi tagħmel ‘like’ fuq din il-paġna ta’ Facebook:

×Be Holistically Healthy, MD× | Facebook

Jekk għandek xi mistoqsijiet li trid tistaqsi jew xi suġġett li tixtieq li nitkellmu dwaru ibgħatilna fuq info@skoperta.net

“Kull ġurnata li nqum u tkun ħdejja hija l-isbaħ ġurnata ta’ ħajti” – Kevin Borg

“Kull ġurnata li nqum u tkun ħdejja hija l-isbaħ ġurnata ta’ ħajti” – Kevin Borg

Nitkellmu ma’ Kevin Borg

Kevin, kif tiddeskrivi ħajtek bħalissa, mill-aspett ta’ karriera?

L-ewwel nett grazzi mill-qalb ta’ din l-intervista. Bħal kulħadd f’dan is-suq tal-ispettaklu, bħalissa mhux xi żmien pjaċevoli peress li x-xogħol waqaf ħesrem. Jiena xorta bniedem li dejjem nipprova nara l-pożittiv minn kull sitwazzjoni u bħalissa qiegħed niffoka fuq proġett li qiegħed naħdem fuqu mid-dar għal meta jerġa’ jiġi ż-żmien li niġu lura għan-normalità.

Hemm xi proġetti partikolari li qed taħdem fuqhom bħalissa?

Bħalissa qiegħed naħdem fuq materjal ġdid kemm għalija u kemm għal artisti oħrajn ġewwa l-Asia. Kif semmejt qabel qegħdin ukoll naħdmu qatigħ fuq proġett ieħor fuq skala ikbar. Ma tantx nista’ niżvela però jista jkun li għandu x’jaqsam mat-televiżjoni.

Iċ-ċirkostanzi tal-pandemija affettwaw lil kulħadd b’xi mod jew ieħor. Kif affettwaw lilek personali?

Affetwawni kemm b’mod tajjeb u kemm negattiv. In-negttiv huwa li ħafna events ġew posposti u meta tisma’ koppji jgħidulek li jridu jġeddu d-data tat-tieġ għall-tliet darbiet, tħoss għalihom. Il-pożittiv huwa li peress li qed inqatta’ ħafna ħin id-dar inkun ħafna iktar mat-tfajla tiegħi u l-qtates tagħna li bħalissa għandhom bżonn ta’ ħafna ħin u mħabba. Biex tgħaxxaqha, waħda minnhom għadu kif ħarġilha d-dijabete u tkissirna meta sirna nafu li Misty se jkollha tieħu t-tilqima darbtejn kuljum tul ħajjitha. Minn hawn nixtieq nirrangrazzja lil Nigel u Andrew Borg Cardona talli għarrfuni minnufih li Borg Cardona pet supplies u pharmacy kienu sejrin jidħlu biex jgħinu u jkunu parti mir-recovery ta’ Misty u l-pets tagħna. Meta tfajtha facebook, indunajt kemm il-poplu u s-segwaċi tiegħi verament iħobbu l-annimali tant li issa ta’ kuljum qed nitfa’ stories sabiex dak li jkun ikun jista’ jsegwi l-progress li jkunu qegħdin jagħmlu, fosthom Misty.

Min kienu l-aktar persuni li kienu ta’ influwenza fil-karriera tiegħek?

Kienu ħafna dawk li b’xi mod influwenzawni fil-karriera tiegħi. Nibda l-ewwel minn missieri li qatt ma ċaħħadni minn dak li ridt nagħmel, tant li anke meta għidtlu li sejjer l-Iżvezja, għalkemm kontra qalbu qalli “mur ibni”.

Mill-aspett mużikali kien hemm ħafna. Nibda mill-ewwel opportunitajiet li kelli fuq it-TV minn Alfred Zammit meta kelli biss madwar 17-il sena u mbagħad ma nistax ma nsemmix lil Jason Cassar illi tista’ tgħid li rawwimni fix-xena tal-ispettaklu lokali.

Ċertament li l-kanzunetti kollha tiegħek huma għal qalbek, iżda hemm minnhom li għandhom post speċjali f’qalbek aktar minn oħrajn?

Kull kanzunetta għandha l-istorja tagħha, però waħda li dejjem tibqa’ għal qalbi hija NEEDING YOU. Din il-kanzunetta n-nies għamluha tagħhom u dak huwa l-għan prinċipali ta’ din il-kanzunetta.

Il-kanzunetta Tlaqt Ħabib, xi tfisser għalik?

Tlaqt Habib tfisser mument ta’ dieqa għaliex hija iddedikata lill-ħabib tiegħi Clint Mizzi li ħalliena ftit tax-xhur ilu. Hija kanzunetta miktuba minn Marcon Cassar fuq mużika ta’ Jason Cassar. Kanzunetta b’messaġġ sabiħ ħafna li kulħadd jista’ jirrelata magħha għaliex xi darba jew oħra kollha tlifna lil xi ħadd għal qalbna.

Liema tqis li kienu l-akbar kisbiet tiegħek s’issa?

S’issa kien hemm kisbiet mhux ħażin u dejjem nibqa’ grat għal kull min għeni nasal s’hawnhekk. Li rbaħt Swedish Pop Idol kienet kisba sabiħa ħafna għaliex jien kont l-ewwel kantant li qatt rebaħ dan ix-show li ma kienx ġej minn dak il-pajjiż speċifiku. Minn hemm għamilt iktar minn 400 kunċert madwar id-dinja. Kantajt ukoll darbtejn fil-palazz tar-Re u r-Reġina Svediżi taħt appuntament dirett tagħhom. Imbagħad hemm kisbiet bħala produttur u songwriter. S’issa rnexxieli wkoll nikteb u nipproduċi kanzunetti illi telgħu l-ewwel fil-Ġappun għal 18-il darba. Wieħed minn dawn l-albums kien l-iktar album mibjugħ fl-2019 u daħal ukoll fil-guiness book of records. Tlieta mill-kanzunetti li ktibt telgħu wkoll l-ewwel fil-listi tad-dinja kollha bi gruppi bħal Arashi, TVXQ u oħrajn. Irnexxieli wkoll nagħmel żewġ musicals bl-Isvediż u ħadt ukoll sehem bħala attur ġo film taċ-ċinema Svediż.

L-isbaħ u l-agħar mumenti ta’ ħajtek s’issa..

Ikun hemm ħafna mumenti kemm sbieħ u kif ukoll ta’ dieqa fil-ħajja. L-agħar mument ta’ ħajti kien meta tlift lil ommi meta kelli 16-il sena. U l-isbaħ mument f’ħajti kien meta ltqajt mat-tfajla tiegħi Maria Francesca. Hija persuna li bħali għaddiet mhux ħażin u ta’ 5 snin biss hi ukoll tilfet lil ommha jiġifieri verament nirrelataw. Għandha qalb tant hi kbira illi impossibbli nitfa’ kollox f’sentenza. Kull ġurnata li nqum u tkun ħdejja hija l-isbaħ ġurnata ta’ ħajti.

Wieħed mill-aktar mumenti imbarazzanti li qatt kellek..

Kien hemm ukoll mhux ħażin. Darba żlaqt żelqa fuq il-palk ġewwa l-Iżvezja quddiem xi erba’ t’elef ruħ. Biex tgħaxxaqha mort nilgħabha tal-hero nipprova nqum b’qabża u nerġa’ nieħu oħra għal rasi! Ovvjament kulħadd spiċċa jidħak!

Kif tiddeskrivi t-tfulija tiegħek? Semmilna xi memorji li huma l-aktar għal qalbek..

Nista’ ngħidlek li kelli tfulija sabiħa ħafna. Kont inqatta’ ħafna ħin man-nanna Barbara u apparti Maria Francesca u ommi dik kienet ukoll imħabba ta’ ħajti. Kont inħobbha wisq. Kemm kienet tiġri bina l-bandli tal-Furjana u l-Belt. Peress li aħna mill-Furjana konna nqattgħu ħafna ħin il-bandli li dak iż-żmien kellu bandli tal-Ingliżi u l-Furjana kollha kienet tinżel hemmhekk tqatta’ ż-żmien. Tfal jilgħabu, bandli ma jispiċċaw qatt, waħda isbaħ mill-oħra. Kien hemm ukoll tennis court li aħna konna ġibnih qisu ground tal-football u minn hemmhekk ħarġu ħafna players li baqgħu sejrin tajjeb fil-karriera tagħhom. Konna nqattgħu ħafna ħin mal-familja wkoll u filgħaxijiet konna wkoll nitilgħu fuq il-Fosos, fejn kull familja kellka l-fossa tagħha ta’ fejn dejjem joqgħodu. Affarijiet li llum diffiċli tarahom. Il-ħajja kienet ħafna inqas stressanti dak iż-żmien, speċjalment għat-tfal.

X’inhi d-definizzjoni ta’ suċċess għalik?

Suċċess mhuwiex biss rebħ ta’ kompetizzjonijiet. Għalija anke li jirnexxilek tgħin lil xi ħadd u tagħmillu differenza f’ħajtu huwa suċċess.

Kemm hi importanti l-umiltà?

L-umiltà m’hawnx isbaħ minnha. Li qatt ma tinsa minn fejn bdejt u li tibqa’ dejjem ġenwin mingħajr ma tikbirlek rasek hija imprtanti ħafna. Il-ħajja hija sellun li tul is-snin titilgħu u tiltaqa’ ma’ ħafna nies jgħinuk, iżda mbagħad jasal ukoll iż-żmien li dak is-sellun trid terġa’ tinżlu u hemm terġa’ tiltaqa’ ma’ dawk in-nies li għenuk u l-fatt li tibqa’ umli tfisser li tkun tista’ tgħix bit-tbissima, u taf li ma trid deni lil ħadd.

Xi jferħek u x’jirrabjak l-aktar?

Nieħu pjaċir nara lil dawk ta’ madwari kuntenti, iferraħni l-ħin mal-familja u ovvjament iferraħni xi proġett li jirnexxi meta nkun ilni xi sena naħdem fuqu. Jirrabjani ħafna l-fatt li nara tant nies imutu b’dan il-virus li attakkana, filwaqt li oħrajn jixxalaw qisu xejn mhu xejn speċjalment għaż-żminijiet tal-Millied u l-Ewwel tas-sena li għaddew.

Kieku kellek tikteb kanzunetta bħalissa, fuq xiex tkun?

Fuq kemm qed tistaqsini domandi bis-sens u kemm qed nieħu gost nirrispondihom għalkemm għadhom is-seba’ ta’ filgħodu u għadni lanqas kafè ma ħadt.

Artisti li jispirawk..

Ħafna u diffiċli nsemmihom kollha. L-artisti kollha li għamlu suċċess u verament bdew mix-xejn huma artisti li jispirawni.

Fl-opinjoni tiegħek, x’inhu l-isbaħ ġest li qatt tista’ tagħmel u tirċievi?

Wieħed mill-isbaħ ġesti illi tista’ tagħmel huwa li tisma’! Tisma’ jekk xi ħadd ikun irid jitkellem u jiftaħ qalbu. Ieħor huwa dak li titbissem, anki jekk bħalissa l-maskri qed jgħattulna t-tbissima. Li ġenwinament tkun hemm għal xi ħadd li jistaqsik għall-għajnuna. Jien ma nistenna li nirċievi xejn, però meta tkun imdawwar b’nies bħat-tajla tiegħi, l-isbaħ ġest li turini kuljum huwa dak tal-imħabba.

Liema kwistjonijiet int l-aktar sensittiv dwarhom? U għaliex?

Sensittiv ħafna fuq il-bullying! Meta kont żgħir, jien ukoll kont vittma ta’ bullying ġewwa l-iskola fejn kont nattendi u għalkemm irnexxieli negħlibha xorta tibqa’ mnaqqxa fik u ġġibek ovvjament iktar b’saħħtek. Jiġifieri lil dawk kollha li għaddejjin minnha bħalissa, ngħidilhom biex ifittxu l-għajnuna.

Sensittiv ħafna wkoll fuq moħrqrija tal-annimali. L-annimali inħobbhom ħafna. Fil-fatt aħna għandna ħamest iqtates u min jaħqar l-annimali għalija lanqas il-ħabs mhu tajjeb għalih, imma eżiljat taħt il-baħar.

Xi tfisser l-imħabba għalik?

L-imħabba hija verament sabiħa meta ssib lil xi ħadd li ġenwinament iħobbok lura b’dik l-istess imħabba. Jien nikkunsidra lili nnifsi iffurtunat li f’mument fejn kont se naqta’ qalbi mill-imħabba, iltqajt ma’ Maria Francesca.

X’differenza tagħmel fil-ħajja tiegħek Maria Francesca?

Maria hija persuna li ma tistax ma tħobbhiex. Il-kelma mħabba qiegħda fil-ħarsa t’għajnejha. Meta ltqajna, kont qisni qtajt qalbi li xi darba nissetilja. Dakinhar li ltqajna qisu waqaf il-ħin għall-mument u qalbi reġgħet bdiet tħabbat mill-ġdid.

X’fissret għalik li kellek irwol daqstant importanti fil-musical Il-Kbir Għadu Ġej, u li kont parti minn produzzjoni bħal din?

Li ġejt afdat b’dak l-irwol ta’ importanza kbira kien ovvjament unur ieħor fil-karriera tiegħi. Grat ħafna li mill-bidu l-maestro Dominic Galea ċempilli u qalli, “Kevin, int trid tagħmilha din il-parti” Minn hemm iltqajna, qrajt l-iskript flimkien mad-direttur ukoll u għoġobni ħafna. Ksibna wkoll record fejn jidħlu sales ta’ musical lokali li qatt ma kienet ġrat qabel. Sfortunatament kellha terġa’ ssir is-sena li għaddiet iżda dan il-Covid kissrilna l-pjanijiet kollha.

Minn hawnhekk nixtieq nesprimi l-kondoljanzi tiegħi lill-Maestro Dominic Galea u lill-familja kollha tiegħu għaliex b’dieqa kbira ftit ġranet ilu ħalliena missieru, il-Maestro Sammy Galea. Sammy kien wieħed minn dawk li emmnu fija mill-bidu, tant illi meta ma kont litteralment xejn, kien fdani b’kanzunetta li kiteb hu.

Waqt li kontu għaddejjin bix-shows, kellek tagħmel intervent mediku ta’ malajr. Għidilna aktar dwar dan, u x’għadda minn moħħok? Bżajt li ma jirnexxilekx tkompli?

Dakinhar kienet waħda mill-iktar mumenti kruċjali fil-karriera tiegħi. Nistakar wara performance minnhom mort id-dar u waqt li bdejt ninħasel ħassejt qisha boċċa man-naħa ta’ ġewwa ta’ koxxti. Ma kinitx normali u iddeċidejt li nitla’ l-clinic fis-siegħa ta’ filgħodu. Qaluli li kull ma kien musmar minn ġewwa. U ħallejtha għaddejja b’rasi mistrieħa li mhi xejn. L-ghada qomt bil-groin minfuħ qisu larinġa. L-uġigħ li bdejt inħoss kien wieħed kbir u niftakar ċempilt lid-direttur Sean Buhagiar biex ngħidlu. Dawk ovvjament kienu se jiġġennu peress li jien kelli l-parti prinċipali u f’dak il-waqt beda jagħmel telefonati biex immur għand fiżjoterapista, u nara tobba differenti eċċ. Dakinhar ma laħħaqtx nara tobba u għamilt ix-show bl-uġigħ li ma nirrakomdahha lil ħadd.

Meta rajt tabib l-għada, qalli “Mur l-emerġenza issa!”. Issa jien dakinhar stess kien se jkolli wieħed mix-shows. Wasalt l-emerġenza u spiċċajt il-kuritur nistenna u muġugħ filwaqt li n-nies għaddejjin minn ħdejja u jgħiduli “Prosit tax-show Kevin”. Daħħluni ġo cubicle żgħira u ġie l-ewwel tabib li qalli li se jżommuni hemmhekk. Jien bdejt ngħidlu li ma nistax għax għandi show u hu baqa’ jinsisti li nibqa’ hemm.

Erġajt ċempilt lid-direttur u kulħadd f’battibekk wieħed. F’daqqa waħda niżel il-kbir tal-operazzjonijiet għax kien għadu kif spiċċa u staqsieni x’inqala. Spjegajtlu li jien kelli commitment għal kull min xtara biljett u li xtaqt li jarani dak il-ħin u li jekk hu possibbli l-operazzjoni jagħmilieli dakinhar stess. Qalli dawn il-preċiżi kelmiet, “OK LET’S DO IT!”. Għalaq il-purtieri u għamilhieli. Erba’ siegħat wara kont fuq il-palk u beda x-show. Dakinhar naħseb l-adrenalina tiegħi kienet massima għax għamilt affarijiet li normalment noqgħod lura milli nagħmel, però tant ħassejtni ferħan mingħajr uġigħ li ridt intir. Minn hawn nixtieq nirringrazzja lit-tobba kollha ta’ Mater Dei speċjalment fl-emergenza u lit-tim kollu tal-Kbir Għadu Ġej li ħadu ħsiebi ħafna.

Għandek xi pjanijiet għall-futur?

Kif sejrin f’din is-sitwazzjoni sfortunatament ħafna events li kienu mxewli għal din is-sena, issa reġgħu mxew ghall-2022 u għaddejin minn żmien diffiċli fejn jidħol dan il-qasam. Nixtieq ovvjament li ‘l quddiem ikollna l-familja tagħna ukoll u nixtieq ukoll li forsi nidħol nippreżenta xi programm fix-xena lokali tat-televiżjoni.

X’messaġġ tixtieq tgħaddi lis-segwaċi u l-qarrejja ta’ skoperta.net?

Nixtieq nibda billi ngħidlek grazzi ħafna talli għamiltli dawn id-domandi. Verament ħadt pjaċir nirrispondihom. Lis-segwaċi ta’ skoperta.net nixtieq ngħidilhom ukoll grazzi tas-sapport li dejjem urewni matul il-karriera. Il-messaġġ li nixtieq hu li għandna verament nieħdu ħsieb lil xulxin u lill-familji tagħna matul dan iż-żmien diffiċli.

Kampanja kontra l-bullying – Mil-lum sa nhar il-Ġimgħa 20 ta’ Novembru

Kampanja kontra l-bullying – Mil-lum sa nhar il-Ġimgħa 20 ta’ Novembru

Sfortunatament huma ħafna li jgħaddu minn xi tip ta’ bullying xi darba jew oħra f’ħajjithom. Hi realtà li bosta jgħixu fiha kuljum u kullimkien.

Il-bullying huwa kaġun ta’ dwejjaq, ansjetà u inċertezzi li jkollhom jiffaċċjaw persuni minn sfondi differenti fis-soċjetà, ħafna drabi wkoll fis-skiet. Jista’ jħalli konsegwenzi serji u kapaċi jkisser kompletament ħajja ta’ bniedem.

Kull wieħed u waħda minna għandna l-obbligu u r-responsabbiltà li nagħtu s-sehem tagħna biex nippruvaw inbiddlu din ir-realtà li aktar ma jgħaddi ż-żmien, aktar qed tinfirex u f’modi differenti.

L-ewwel pass irid jibda minna. Li nieqfu, nisimgħu, u naraw x’nistgħu nagħmlu aħna biex nagħmlu differenza.

Illum hija l-ewwel ġurnata tal-kampanja Anti-bullying li bdiet l-organizzazzjoni bBrave. Din hija organizzazzjoni volontarja, mhux governattiva, li l-għan tagħha huwa li teduka dwar l-effetti tal-bullying permezz ta’ diversi inizjattivi kontra l-bullying, u anki tgħin lill-individwi li jsofru minn xi tip ta’ bullying isibu l-għajnuna meħtieġa.

Il-kampanja Anti-bullying se tibqa’ għaddejja sa nhar il-Ġimgħa 20 ta’ Novembru.

Ejjew ningħaqdu flimkien u nagħtu s-sehem tagħna.

Dorianne Mamo u t-tim ta’ 90 Minuta, ingħaqdu ma’ bBrave f’din il-kampanja wkoll.

F’kuntatt li kellna ma’ Dorianne qaltilna li minkejja li hi qatt m’għaddiet minn esperjenzi ta’ bullying iżda minn dejjem ħasset li m’għandhiex tibqa’ siekta fejn tara xi tip bullying u inġustizzji.

Enable Notifications OK No thanks