Select Page
Riċetta: Majjal bil-Larinġ u Patata Mimlija

Riċetta: Majjal bil-Larinġ u Patata Mimlija

Ingredjenti (għal 4 porzjonijiet):

Għal-laħam:

8 biċċiet majjal (jien użajt medallions)

Żewġ larinġiet imqatta’ slajsis

200ml stokk taċ-ċanga sħun

4 imgħaref dqiq plejn

Mgħarfa garlic powder

Mgħarfa sweet paprika

Mgħarfa mustard powder

Żewġt imgħaref butir

Kuċċarina soy sauce

Kuċċarina riegnu

Kuċċarina sagħtar

Kuċċarina worcestershire sauce

Bżar u melħ skont il-gosti tiegħek

Metodu:

 • Ħallat id-dqiq, il-garlic powder, is-sweet paprika u l-mustard powder flimkien fuq platt.
 • Immartella ftit il-biċċiet tal-majjal jew b’martell tal-kċina jew b’qiegħ ta’ tazza.
 • Għaddi kull biċċa majjal mit-taħlita tad-dqiq u ara li jinksew bit-taħlita miż-żewġ naħat.
 • Saħħan il-butir fuq nar medju f’taġen ftit fond u kif jisħon, aqli l-biċċiet tal-majjal għal madwar 3 minuti fuq kull naħa, sakemm tara li bdew jieħdu kulur dehebi.
 • Issa żid l-istokk sħun. Żid ukoll il-bżar, il-melħ, is-soy sauce, il-worcestershire sauce, is-sagħtar u r-riegnu. Baxxi n-nar, għatti it-taġen u ħallih itektek għal 15-il minuta sakemm il-laħam isir tari.
 • Ikxef it-taġen u poġġi slajs larinġa fuq kull biċċa laħam. B’imgħarfa tella’ ftit mill-gravy li għandek fit-taġen fuq kull biċċa laring. Erġa’ għatti t-taġen u ħallih itektek għal 5 minuti.
 • Servi immedjatament ma’ kontorn ta’ ħaxix jew patata.

Fir-ritratt ta’ din ir-riċetta se taraw toqlija sempliċi ta’ ħaxix imħallat u patata mimlija l-forn.

Ingredjenti għall-patata mimlija:

8 patatiet imdaqqsa bil-qoxra

Basla maħkuka

Żewġ sinniet tewm imqatta’ rqaq

8 slajsis bejken imqatta’

Nofs kuċċarina chilli flakes

4 mgħaref mozzarella maħkuk

4 cherry tomatoes maqsuma min-nofs

Kuċċarina żejt taż-żebbuġa

Metodu:

 • Aħsel u għalli l-patata bil-qoxra f’misħun jagħli għal bejn 15 u 20 minuta sakemm tiġi nofs sajran.
 • Sadanittant, saħħan iż-żejt ġo taġen. Żid il-bejken, il-basla, it-tewm u ċ-chilli flakes. Ħawwad u aqli sakemm il-bejken ikun sar sew.
 • Tella’ l-patata mill-misħun u aqtagħlha biċċa mill-wiċċ.
 • Ħaffer ftit il-patata u neħħi ftit mill-ġewwieni tal-patata.
 • Imla l-vojt bit-toqlija tal-bejken.
 • Daħħal il-patata fil-forn fuq dixx miksi bil karta tal-forn u aħmiha għal bejn 30 u 40 minuta sakemm iddaħħal ponta ta’ sikkina u tara li saret sew.
 • Oħroġ id-dixx u iksi l-wiċċ tal-mili bil-mozzarella u poġġi nofs tadama fil-wiċċ.
 • Erġa’ daħħal id-dixx fil-forn għal 10 minuti.

L-ikla t-tajba!

Din ir-riċetta ġiet imwassla lilkom minni u minn Vince Busuttil.

Jekk għandek xi mistoqsijiet dwar din ir-riċetta u oħrajn, ibagħtilna fuq info@skoperta.net

Riċetta: Fusilli bil-Majjal

Riċetta: Fusilli bil-Majjal

Għandek bżonn (għal 4 persuni):

400g flett tal-majjal, maqtugħ f’biċċiet bitesize

Ftit dqiq plain

600g għaġin fusilli

Mgħarfa butir

Basla waħda kbira, imqatta’ fin

Żewġ imsiemer tat-tewm, imqattgħin b’mod fin

400g tadam imqatta’ , tal-bott jew frisk

100g ġobon cheddar maħkuk

400ml ilma

200ml ħalib

Kuċċarina chilli flakes

Melħ u bżar kemm tiggosta

Daqs zewġ imgħaref ħabaq frisk imqatta’

Metodu:

 • Poġġi l-biċċiet tal-majjal ġo skutella.
 • Roxx il-melħ, bżar u dqiq u ħawwad sakemm il-majjal ikun miksi sew.
 • Saħħan il-butir fuq nar baxx f’taġen fond jew f’borma.
 • Żid il-majjal u aqli għal madwar 7 minuti sakemm isir kannella u jibda jkollu ftit skorċa tqarmeċ fuq barra. Ħawwad kontinwament.
 • Żid il-basla u t-tewm. Ħawwad għal ftit minuti sakemm il-basla tibda tirtab.
 • Issa żid it-tadam imqatta’, l-ilma, il-ħalib, iċ-chilli flakes, u l-għaġin nej.
 • Ħawwad sew fuq nar qawwi, sakemm jibda jagħli.
 • Imbagħad baxxi n-nar, għattih, u ħallih itektek għal 10 minuti. Kultant tih taħwida.
 • Neħħi l-għatu u kompli sajru mikxuf għal 5 minuti fuq nar baxx.
 • Żid iċ-cheddar, ħawwad sew, u ħallih isir għal żewġ minuti.
 • Aqleb fi platti mill-ewwel. Roxx il-ħabaq imqatta’ u servi.

L-ikla t-tajba!

Jekk għandek xi mistoqsijiet dwar din ir-riċetta u oħrajn, ibgħatilna fuq info@skoperta.net

Riċetta: Żibeġ bil-Ħaruf stil Għarbi

Riċetta: Żibeġ bil-Ħaruf stil Għarbi

Ir-riċetta tal-lum hi ispirata minn riċetta Libjana bl-isem ta’ Maccarona Libiya.

Għandek bżonn (għal 4 porzjonijiet):

700g għaġin Ditali
400g kapuljat tal-ħaruf
Mgħarfa żejt taż-żebbuġa
Basla kbira, mqatta’ rqiqa
4 sinniet tewm, imqattgħin irqaq
Mgħarfa kemmun
Mgħarfa kosbor
Mgħarfa turmeric
Mgħarfa mixed spice
Tnejn bżar aħmar imnaddfin miż-żerriegħa u mqattgħin irqaq, jew mgħarfa chilli flakes
Bott (400g) kunserva
Bott (400g) meraq tat-tadam (puree)
Kuċċarina zokkor
700ml ilma
Kuċċarina melħ

Metodu:

 • Saħħan iż-żejt ġo borma kbira.
 • Imbagħad baxxi n-nar u żid il-basla, it-tewm, il-kemmun, il-melħ, il-kosbor, it-turmeric, il-ħwawar imħallta, u l-bżar aħmar.
 • Fuq nar baxx ħawwad għal ftit minuti sakemm il-basla tirtab.
 • Jekk it-taħlita ssir niexfa wisq, tista’ żżid mgħarfa ilma sħun.
 • Imbagħad żid il-kapuljat tal-ħaruf u kompli aqli għal 5 minuti.
 • Ħawwad spiss ħalli ma jibqalekx biċċiet kbar tal-kapuljat.
 • Meta l-ħaruf jibda jieħu kulur kannella, żid il-kunserva, il-puree tat-tadam u z-zokkor.
 • Ħawwad sewwa u ħallih itektek għal 2 minuti.
 • Żid l-ilma u erġa’ ħawwad. Sajjar fuq nar qawwi sakemm iz-zalza tibda tiftaħ tagħli.
 • Imbagħad baxxi n-nar, agħtti l-borma u ħalliha ttektek għal mill-inqas nofs siegħa u tiha taħwida minn ħin għal ħin. Aktar ma tħalliha ttektek aktar se toħroġ it-togħma tal-ħwawar.
 • Wara nofs siegħa jew aktar, żid in-nar sakemm iz-zalza tibda tagħli.
 • Imbagħad żid id-ditali nej u sajjar mikxuf fuq nar baxx, waqt li tħawwad spiss.
 • Ħallih isir għal madwar 15-il minuta jew sakemm l-għaġin isir ‘al dente’, u l-parti l-kbira taz-zalza tkun ġiet assorbita.
 • Servi immedjatament.
 • Żejjen bi bżar u ġobon maħkuk friski, u tursin jew kosbor frisk imqatta’.

L-ikla t-tajba!

Jekk għandek xi mistoqsijiet dwar din ir-riċetta u oħrajn, ibgħatilna fuq info@skoperta.net

Riċetta: Bucatini all’Amatriciana

Riċetta: Bucatini all’Amatriciana

Għandek bżonn (għal 3 jew 4 persuni):

500g Bucatini

300g Bejken midħun jew imqatta’ rqiq

2 bottijiet tadam imqatta’, jew 15-il tadama friski mqaxxrin

2 bżar aħmar milli jaħraq, imqatta’ rqaq, jew mgħarfa chilli flakes

Tazza nbid abjad (200ml)

Kuċċarina żejt taż-żebbuġa (jekk se ssajjar f’reċipjent ‘non stick’ m’hemmx għalfejn tuża żejt.)

Niskata melħ

100g ġobon pecorino maħkuk

Metodu:

 • Saħħan iż-żejt ġo taġen fond. Żid il-bejken u ħallih isir għal ftit minuti sakemm il-bejken jibda jieħu ftit kulur. Ħawwdu spiss.
 • Żid l-inbid, ħawwad, u ħallih itektek għal ftit minuti fuq nar baxx.
 • Issa żid il-bżar aħmar, it-tadam bil-likwidu tiegħu, u l-melħ. Ħawwad sew u ħallih itektek fuq nar baxx għal bejn 20 u 30 minuta. Din iz-zalza trid tkun maqgħuda u allura kemm jista’ jkun għandu jkun nixef il-likwidu kważi kollu.
 • Sakemm ittektek iz-zalza, saħħan ilma ġo borma sakemm jagħli, itfa’ l-bucatini u ħallih isir sakemm ikun ‘al dente’.
 • Saffi l-bucatini u itfgħu fit-taġen maz-zalza. Ħawwad kollox sew u servi bil pecorino maħkuk fil-wiċċ.

L-ikla t-tajba!

Nota żgħira fuq din ir-riċetta li għandha storja twila………koki Taljani jargumentaw fuq jekk dan il-platt għandux ikun fih basal u tewm jew le. Jien naqbel ma’ tal-le, però min irid jista’ jżid basla u tewma imqatta’ rqaq meta jitfa’ l-bejken.

Jekk għandek xi mistoqsijiet dwar din ir-riċetta u oħrajn, ibgħatilna fuq info@skoperta.net

Riċetta: Pulpetti tal-Ħaxix, u Tadam Sweet & Sour

Riċetta: Pulpetti tal-Ħaxix, u Tadam Sweet & Sour

Għandek bżonn (għal 8 pulpetti):

Żewġ karrotti kbar maħkukin

Pastarda (jew broccoli) żgħira maħkuka

Żewġ qarabagħliet maħkukin

100g ġobon Halloumi maħkuk jew ġobon feta mfarrak

Żewġ basliet mill-aħdar (spring onions) imqattgħin irqaq

Mgħarfa minn kull waħda minn dawn li ġejjin

Tursin frisk imqatta’

Ħabaq frisk imqatta’

Nagħniegħ frisk mqatta’

Kosbor frisk imqatta’

U melħ u bżar skont il-gosti tiegħek

Kuċċarina chilli flakes

Żewġ imgħaref frak tal-ħobż

Żewġ bajdiet imħabbta

Metodu:

 • Poġġi l-qarabagħli, il-karrotti u l-pastard / brokkoli maħkukin, f’sarvetta tal-kċina u għasarhom sew sakemm joħroġ il-likwidu kollu.
 • Issa poġġi l-ħaxix fi skutella kbira.
 • Żid il-ġobon, melħ, bżar, nagħniegħ, tursin, kosbor, ħabaq, basal aħdar u frak tal-ħobż.
  Ħallat kollox sew, u mbagħad żid il-bajd u kompli ħawwad sakemm kollox ikun jitħallat sew.
 • Agħtti l-iskutella bil-clingfilm u mbagħad poġġiha fil-friġġ għal mill-inqas tletin minuta.
 • Meta jgħaddi ftit ħin, oħrog it-taħlita mill-friġġ u ifforma f’forma ta’ burgers/pulpetti kbar.
  Imbagħad jew aqlihom fiż-żejt għal 5 minuti fuq kull naħa, jew aħmihom fuq karta tal-ħami fil-forn għal bejn 15 u 20 minuta.

Servihom ma’ dressing magħmul minn:
Tazza Greek yoghurt imħallat ma’ kuċċarina żejt taż-żebbuġa, mgħarfa tursin frisk imqatta’, u ftit melħ.

Għat-tadam sweet & sour:

Għandek bżonn: (għal 6 porzjonijiet)

Nofs kilo cherry tomatoes

Mgħarfa zokkor (jew aktar, jekk tixtieq li toħroġ aktar it-togħma ħelwa

Żewġ imgħaref sagħtar

Mgħarfa żejt taż-żebbuġa

Żewġ sinniet tewm imqatta’ rqaq ħafna

Melħ

Għat-tiżjin:

Ħjara mqatta’ roti rqaq

Basal żgħir imqatta roti rqaq

Ftit ħall balsamiku

Metodu:

 • Aqsam it-tadam min-nofs mit-tul u irrangahom wiċċhom l-isfel fuq pjanċa tal-forn.
 • Ferrex it-tewm, iz-zokkor, il-melħ u sagħtar fuq it-tadam. Roxx iż-żejt taż-żebbuġa fil wiċċ. U aħmi għal nofs siegħa.
 • Servi mal-ħjar u l-basal, u roxx ftit ħall balsamiku fil-wiċċ.

L-ikla t-tajba!

Jekk għandek xi mistoqsijiet dwar din ir-riċetta u oħrajn, ibgħatilna fuq info@skoperta.net

Enable Notifications    OK No thanks