Select Page
Filmat: Kanzunetta li tirrappreżenta l-ispirtu u t-tradizzjonijiet tal-Milied

Filmat: Kanzunetta li tirrappreżenta l-ispirtu u t-tradizzjonijiet tal-Milied

Milied Kuljum, b’kitba ta’ Etienne Micallef u kompożizzjoni ta’ The JoyGivers, hija kanzunetta li nkitbet ftit xhur ilu u li tiġbor fiha l-elementi essenzjali marbuta mal-festa tal-Milied u twaħħadhom flimkien. Fiha referenzi li jeħduna lura fil-passat fejn kienu jindaqqu strumenti li llum qalja għadna nisimgħu bihom u saru jiffurmaw parti mill-folklor tagħna bħala poplu Malti u Għawdxi.

Il-kanzunetta tinkludi l-għerf ta’ missirijietna għaliex tiġbor fiha wkoll xi qwiel assoċjati ma’ dan il-perjodu. Naturalment ma jonqosx li jissemmew tradizzjonijiet li jeħduna fil-kċina bħall-imbuljuta jew il-qagħaq tal-qastanija. L-ispirtu jkompli jiżdied bl-armar fid-dar li llum sar jibda minn kmieni u bit-tiżjin tipiku ta’ din il-festa.

Il-kanzunetta tagħmel referenza wkoll għall-għanja ‘Ninni la tibkix Iżjed’ li tista’ titqies bħala l-aktar għanja Maltija popolari ma’ dawn il-festi. Fil-kanzunetta jsib postu wkoll il-presepju li jirrappreżenta dak li ġara Betlem aktar minn elfejn sena ilu, imma l-aktar ċentrali għandu jibqa’ l-Bambin li jekk inħalluh imexxina matul is-snin, il-Milied ikun kuljum. Jgħidu x’jgħidu, il-Milied jibqa’ fil-qalb tal-Maltin għax f’din il-festa jitgħaġnu flimkien it-tradizzjonijiet, l-armonija fil-familja, il-ferħ, l-hena u l-Bambin Ġesù. Nagħmlu tajjeb għalhekk li ninsew id-differenzi bejnietna mhux biss fil-Milied imma matul is-sena kollha.” jgħidilna Etienne, l-awtur tal-kanzunetta.

Harry u William jingħaqdu biex jinawguraw l-istatwa ta’ ommhom il-Prinċipessa Diana

Harry u William jingħaqdu biex jinawguraw l-istatwa ta’ ommhom il-Prinċipessa Diana

Ilbieraħ, proprju f’għeluq is-60 sena tagħha, l-aħwa William u Harry warrbu d-differenzi ta’ bejniethom u ngħaqdu għall-ewwel darba minn April biex jinawguraw l-istatwa ta’ ommhom, il-Prinċipessa Diana, fil-palazz ta’ Kensington.

L-istatwa, li oriġinarjament ġiet ikkummissjonata fl-2017 fl-20 anniversarju tal-mewt tagħha, ġiet inawgurata lbieraħ f’ċerimonja li saret wara nofsinhar.

L-aħwa dehru jitkellmu bejniethom waqt li kienu deħlin fil-ġnien, qabel ma marru jsellmu liz-zijiet tagħhom, ħut ommhom Lady Sarah McCorquodale, Lady Jane Fellowes u Earl Spencer. Attendew ukoll l-iskultur tal-istatwa Ian Rank-Broadley, id-disinjatur tal-ġonna Pip Morrison kif ukoll il-membri tal-kumitat tal-istatwa.

Fi stqarrija, il-Prinċep William u l-Prinċep Harry qalu li fil-jum t’għeluq is-60 sena ta’ ommhom, jiftakru fl-imħabba, il-qawwa u l-karattru tagħha, kwalitajiet li għamluha forza għall-ġid madwar id-dinja, u biddlu għadd ta’ ħajjiet madwar id-dinja.

“Kuljum nixtiequ li kienet għadha magħna, u t-tama tagħna hi li din l-istatwa tkun meqjusa għal dejjem bħala simbolu ta’ ħajjitha u l-legat tagħha.”

Enable Notifications    OK No thanks