Select Page
New Zealand tgħaddi liġi li tagħmilha aktar faċli biex wieħed ibiddel is-sess fuq iċ-ċertifikat tat-twelid

New Zealand tgħaddi liġi li tagħmilha aktar faċli biex wieħed ibiddel is-sess fuq iċ-ċertifikat tat-twelid

New Zealand tgħaddi liġi li tagħmilha aktar faċli biex wieħed jibdel is-sess irreġistrat fuq iċ-ċertifikat tat-twelid mingħajr ma jipprovdi evidenza ta’ proċedura medika.

Din il-liġi hija maħsuba biex tirrikonoxxi d-dritt għall-minoranzi tas-sessi li jidentifikaw ruħhom.

Il-Ministru għall-Affarijiet Interni ta’ New Zealand qalet li din il-liġi tfisser li l-parlament ivvota favur l-inklussività u kontra d-diskriminazzjoni.

Filwaqt li wieħed jista’ jibdel is-sess fuq iċ-ċertifikat tat-twelid ġiet introdotta fl-2018, l-applikanti kienu mitluba juru li għaddew minn trattament mediku biex jibdlu s-sess tagħhom. L-abbozz ta’ liġi dwar ir-reġistrazzjoni tat-twelid, mewt, żwieġ u relazzjoni, li għadda unanimament, ineħħi dak ir-rekwiżit.

Il-Ministru qalet li din il-liġi se tagħmel differenza kbira għall-komunità LGBTIQ+. Żiedet tgħid li l-liġi se tappoġġja liż-żgħażagħ u tagħtihom il-libertà li jgħixu l-identità tagħhom, li tippromwovi s-saħħa mentali u s-sens ta’ benessri tagħhom.

New Zealand ingħaqdet ma’ madwar 15-il ġurisdizzjoni barranin li għamlu t-tibdil tas-sess fuq dokumenti aktar sempliċi, inklużi diversi pajjiżi tal-Amerika Latina, u pajjiżi Ewropej bħad-Danimarka u Spanja.

Il-Jum Dinji tas-Saħħa Mentali – Sar progress f’dan ir-rigward?

Il-Jum Dinji tas-Saħħa Mentali – Sar progress f’dan ir-rigward?

L-10 t’Ottubru jimmarka l-Jum Dinji tas-Saħħa Mentali. Minkejja li saru avvanzi fejn tidħol is-saħħa mentali, u tgħallimna aktar anke fejn tidħol mentalità, xorta waħda għad hemm ħafna iktar li nistgħu nagħmlu biex nevolvu bħala soċjetà, għaliex sfortunatament sal-lum il-ġurnata għad hemm stigma marbuta ma’ dan is-suġġett.

Kien proprju fl-1992 meta l-Federazzjoni Dinjija tas-Saħħa Mentali, dak iż-żmien immexxija mid-deputat segretarju ġenerali, Richard Hunter, ħolqot il-Jum Dinji tas-Saħħa Mentali. L-għan tagħhom kien li permezz ta’ dan il-jum jippromwovu aktar is-saħħa mentali. Kienet sfida ferm diffiċli dak iż-żmien biex tbiddel għadd kbir ta’ drawwiet ħżiena u perikolużi kif ukoll ċerti mentalitajiet li kienu qed jagħmlu sitwazzjoni diffiċli ħafna agħar.

Id-dinja kellha għadd ta’ kwistjonijiet ta’ saħħa mentali li ma kinux qed jiġu ttrattati kif suppost. Kien hemm ġlidiet biex jinkiseb finanzjament pubbliku għal trattament fi Franza, trattament inuman fi New Zealand u nuqqas ta’ għarfien ġenerali fir-rigward ta’ x’inhi eżattament is-saħħa mentali. Kienet prattikament kriżi globali.

Għall-ewwel tliet snin, kien hemm telecast ta’ sagħtejn imxandar madwar id-dinja permezz tas-satellita tal-aġenzija tal-informazzjoni tal-Istati Uniti. L-istudjow kien jinsab f’Tallahassee, Florida u sar mod utli biex iwasslu l-messaġġ tagħhom lid-dinja. Huma kellhom parteċipazzjoni miċ-Ċina, l-Ingilterra, l-Awstralja u ż-Żambja.

L-ewwel tema tal-Jum Dinji tas-Saħħa Mentali kienet “It-Titjib tal-Kwalità tas-Servizzi tas-Saħħa Mentali madwar id-Dinja” fl-1994. It-temi għal dan il-jum komplew jevolvu maż-żminijiet. In-nisa, it-tfal, is-saħħa, ix-xogħol, it-trawma, is-suwiċidju u ħafna aktar saru parti mill-konversazzjoni.

It-tema ta’ din is-sena hija “Is-Saħħa Mentali f’dinja mhux ugwali“. Din it-tema qed tirrappreżenta l-fatt li filwaqt li l-pandemija affettwat lil kulħadd, persuni b’kundizzjonijiet ta’ saħħa fit-tul, jew li qed jiffaċċjaw diskriminazzjoni jew li jrabbu waħedhom, għandhom sfida iktar diffiċli u allura għandhom bżonn iktar appoġġ.

Il-Jum Dinji tas-Saħħa Mentali huwa tfakkira oħra li hu x’inhu dak li għaddej minnu, m’intix waħdek. Ħafna drabi nħossuna waħedna, u hija ta’ għajnuna li nkunu nafu li hawn oħrajn għaddejjin minn sitwazzjoni simili tagħna jew saħansitra għaddew minnha u rnexxielhom jegħlbu din l-isfida.

Awwissu – X’nafu dwar dan ix-xahar?

Awwissu – X’nafu dwar dan ix-xahar?

Bdejna xahar ieħor, ix-xahar t’Awwissu. Dan ix-xahar huwa meqjus bħala l-aktar xahar sħun partikolarment f’pajjiżna, iżda fl-istess waqt inkunu qegħdin ukoll noqorbu lejn tmiem is-Sajf.

Ċertament li għalina dan se jkun xahar ieħor fejn il-heatwave se tibqa’ tippersisti, iżda hija wkoll opportunità biex ingawdu aktar mis-soltu l-bajjiet sbieħ ta’ pajjiżna filwaqt li nieħdu ħsieb li nipproteġu l-ġilda tagħna mix-xemx qawwija u nixorbu ħafna ilma!

Bħal kull xahar ieħor, Awwissu għandu marbutin miegħu diversi fatti u kurżitajiet interessanti li wħud minnhom ma nkunux nafuhom.

Xi skoprejna?

Xi darba, Awwissu kien is-sitt xahar tas-sena. Fil-kalendarju Ruman oriġinali ta’ għaxar xhur, ix-xahar kien iġib l-isem ta’ Sextilis, li tfisser is-sitt xahar bil-latin. Dan inbidel madwar 700 QK, meta Jannar u Frar ġew miżjuda mal-bidu tas-sena mir-Re Numa Pompilius.

In-numru ta’ jiem tax-xahar t’Awwissu inbidel bosta drabi wkoll. Fil-kalendarju Ruman ta’ għaxar xhur, ix-xhur kollha kellhom 30 jew 31 jum, li jammontaw għal 304 jum fis-sena. Pompilius mhux biss żied Jannar u Frar fil-kalendarju, iżda huwa naqqas ukoll in-numru ta’ jiem f’Awwissu għal 29. Kien wara li Ġulju Ċesari introduċa l-kalendarju Ġiljan li n-numru reġa’ żdied għal 31 jum, u baqa’ l-istess minn dakinhar.

Aktar tard, ix-xahar ġie msemmi bħala Awgustu, f’ġieħ l-imperatur Ruman Awgustu.

Awwissu huwa wkoll xi ftit uniku, ħafna drabi. F’sena standard, m’hemm l-ebda xahar ieħor li jibda fl-istess jum tal-ġimgħa bħal Awwissu. F’sena biżestili, madankollu, Awwissu jibda fl-istess jum tal-ġimgħa bħal Frar.

Għal bosta pajjiżi fl-Ewropa, Awwissu huwa perjodu ta’ vaganza. Tant hu hekk fil-fatt, li ssib bliet Ewropej ewlenin bħal Pariġi kważi kompletament vojta min-nies tal-post. Naturalment, xorta waħda jkunu ippakkjati bit-turisti f’dan iż-żmien tas-sena!

Fl-emisfera tat-tramuntana, Awwissu huwa meqjus bħala l-aħħar xahar tas-sajf. Fl-emisfera tan-nofsinhar, huwa l-oppost naturalment, allura huwa l-aħħar mix-xhur tax-xitwa.

Lura fi żmien l-Anglo-Sassoni, ix-xahar kien jissejjaħ Weod Monath. It-traduzzjoni tagħha” ix-xahar tal-ħaxix ħażin” hija pjuttost litterali għaliex f’dan ix-xahar il-ħaxix ħażin u pjanti oħra jikbru aktar malajr fl-emisfera tat-Tramuntana.

Fl-1 t’Awwissu, il-jum Lammas jiġi ċċelebrat bħala l-ewwel jum tal-ħsad fir-Renju Unit. Tradizzjonalment kien il-jum li fih il-qamħa maħsud kien jinħema fil-ħobż u jingħata lill-knisja. Il-ħobż kien jintuża bħala l-ħobż tat-Tqarbin għal quddiesa speċjali biex jiġi ċċelebrat il-bidu tal-ħsad. Din it-tradizzjoni spiċċat meta Enriku XIII qata’ l-konnessjoni minn mal-knisja Kattolika.

Fis-6 t’Awwissu tal-1762, inħoloq l-ewwel sandwich li qatt kien hemm, għallinqas b’dan l-isem. Kien imsemmi wara l-Earl of Sandwich meta talab dixx li jinvolvi laħam bejn żewġ biċċiet ta’ ħobż. Kif tgħid l-istorja, huwa talabha peress li kien f’nofs logħba tal-ażżard u ma riedx iwaqqafha.

Awwissu kien xahar kbir għall-Moviment għad-Drittijiet Ċivili tal-Istati Uniti. Kien fit-28 t’Awwissu tal-1963, meta Martin Luther King Jr ta’ d-diskors famuż tiegħu “Għandi ħolma” lil 250,000 persuna fuq it-tarġiet tal-Lincoln Memorial f’Washington DC. Meqjus bħala wieħed mill-aktar diskorsi emblematiċi fl-istorja tal-Istati Uniti, id-diskors tiegħu talab għat-tmiem tad-diskriminazzjoni razzjali u għal drittijiet ugwali għal kulħadd.

Dan ix-xahar għandu wkoll żewġ fjuri assoċjati miegħu, il-fjura kkulurita u vibranti tal-gladiolus u l-peprin. Il-fjura tal-gladiolus jingħad li tirrappreżenta l-ġenerożità, karattru b’saħħtu u sinċerità profonda. Il-fjura tal-peprin tirrapreżenta l-immaġinazzjoni, irqad etern u oblivion.

Bħal xhur oħrajn, hemm ħafna nies famużi u importanti li twieldu f’Awwissu. Uħud mill-aktar influwenti jinkludu Barack Obama, Usain Bolt, Sean Connery, Jennifer Lawrence u Whitney Houstan.

August huwa isem relattivament komuni għas-subien fl-Iżvezja. Fl-2014 ġie rrappurtat li huwa l-55 isem l-aktar komuni għat-trabi subien. Ironikament, 22 fil-mija biss tas-subien Żvediżi li jisimhom August twieldu fil-fatt f’Awwissu!

Il-mużika Rock tilfet leġġenda fis-16 t’Awwissu tal-1977, meta Elvis Presley ħalla din id-dinja. Minkejja li saħħtu kienet ilha sejra lura, il-mewt tiegħu kienet xokk għad-dinja.

Insiru nafu aktar mill-qrib lil Patrick Vella u ibnu Liam f’Jum il-Missier

Insiru nafu aktar mill-qrib lil Patrick Vella u ibnu Liam f’Jum il-Missier

Nitkellmu ma’ Patrick u Liam Vella, żewġ uċuħ li żgur huma familjari magħkom is-segwaċi tagħna, iżda llum, fl-okkażjoni ta’ Jum il-Missier se nsiru nafuhom aktar mill-qrib, partikolarment bħala missier u iben.

Patrick, x’tiftakar mill-mument li sirt taf li se tkun missier?

Kien żmien li kemm jien u kemm ommu Sarah, konna għaddejjin minn ħafna xogħol u proġetti artistiċi, u ngħidu l-verità żammejna din l-aħbar mistura sakemm ikun il-waqt opportun. Li jien fiċ-ċert huwa li kien ta’ biża’ għalija minħabba li ma kontx naf kif għandek tkun missier, Kont għaddej ukoll “gas down” fis-sensiela Simpatiċi, biss Liam ġab ħafna ferħ miegħu.

X’differenza għamel fil-ħajja tiegħek Liam? Kif tħoss li bidlek l-irwol ta’ missier?

Liam għamel ħafna differenza, tant hu hekk illi kien hu li ispirani biex nagħmel teatru għat-tfal dak iż-żmien, u Curtain Raiser saret kumpanija teatrali li bdiet tesperimenta bi produzzjonijiet għat-tfal bħala udjenza. Bħala rwol ta’ missier, ridt biss l-aħjar għalih, u xtaqt ħafna illi b’xi mod jibda japprezza minn età żgħira l-arti performattiva kif ukoll il-kultura siegħa lokali kif ukoll dik ‘il bogħod minn xtutna, nemmen ħafna li b’formazzjoni hekk, b’hekk it-tifel seta’ jkollu iktar imħabba lejn dawk ta’ madwaru kif ukoll lejh innifsu.

Liem mill-memorji ta’ meta Liam kien ħafna iżgħar, l-aktar li tgħożż? U għaliex?

Konna mmorru l-baħar, u fil-bidu Liam kellu ftit biża’ minnu, biss wasalna biex jegħleb dik il-biża’ u jgħum b’mod trankwill. Kont nieħu pjaċir narah jgħum u jieħu pjaċir. Meta kien żgħir kien iħobb jilgħab ħafna Wrestling u ovvjament jien kelli nkun l-opponent tiegħu… ma nafx għala imma ma kontx inħallih jirbaħ! Konna nidħku fl-aħħar mill-aħħar, imma kien jinħaraq!!!! Hemm ħafna memorji, biss diffiċli ssemihom kollha.

Liam, liema mill-memorji tat-tfulija li għandek mal-papà żgur li ma tinsa qatt? U għaliex?

L-iktar żmien li jibqa’ f’moħħi huwa meta kelli xi 8 snin u kien itella’ ħafna plays tat-tfal St James Cavalier, il-Belt, bħal shows ta’ Disney, u kont narahom kollha bir-rehearsals b’kollox. Il-play kienet tiġi performed kuljum matul il-ġimgħa u kont inkun hemm kuljum, tant li kont inkun naf il-kliem kollha bl-amment. Ta’ dik l-età kien żmien maġiku għalija li nara dawn il karattri kollha ħajjin…però kont nibża mil-lupu!

Kif tiddeskrivu r-relazzjoni ta’ bejnietkom illum?

Patrick: Nibqa’ dejjem missieru, però ma Liam għandi (u dejjem hekk kienet), relazzjoni ta’ żewġt iħbieb li jekk hemm bżonn naqsmu l-ħsibijiet tagħna flimkien. Però nemmen li qatt ma nvadejt il-privatezza tiegħu, għax nemmen li huwa żagħżugħ li tista’ tafda ( għalkemm mhux l-ewwel darba li għamel xi tgħaffiġa!!! ) Nitkellmu (straight) u hu jaf, li jien kritiku ħafna fejn tidħol id-dixxiplina artistika, biss dejjem tkun kostruttiva.

Liam, kif tiddeskrivi l-karattru tal-papà?

Il-papà huwa estrovert ħafna, vera bubbly u jħobb jiċċajta ma’ kulħadd. Jaf jagħmel ħbieb ma’ nies li qatt ma ltaqa’ magħhom qabel b’mod naturali. Ma jibżax jaqsam l-opinjoni tiegħu jew jgħid kif qed iħossu dwar xi sitwazzjoni. Huwa persuna avventuruż u kuraġġuż u jħobb jesplora affarijiet ġodda f’ħajtu.

Bħala missier, strett?

Illum il-ġurnata li għandi 21 sena ovvjament li mhuwiex l-istess bħal meta kont għadni ħafna iżgħar. Qatt ma kien missier strett però bil-patt u l-kundizzjoni li kont nuri mġiba tajba u rispett. Mhux se jħallini nagħmel li rrid bażikament, imma mhuwiex se jissikkani lanqas; kif jien ukoll nemmen li għandu jkun. Minn dejjem kellna dik ir-relazzjoni ta’ ħbiberija wkoll li ma ġġiegħlekx tħossok qisek qed tkellem għall-argument lil xi għalliem, però xorta ġenitur fl-aħħar mill-aħħar li jigwidani u jurini direzzjoni.

Meta kont iżgħar, kien hemm xi darba fejn għamilt xi praspura u ddejjaqt tgħidlu, imbagħad sar jaf biha wara?

Iva, l-iktar ħaġa riċenti li niftakar kien xi 5 snin ilu meta konna fuq cruise mediterran biex niffilmjaw episodju tal-Vjaġġatur, programm fuq it-TVM li kien jagħmel il-papà fejn idur jesplora d-dinja u jieħu lill-udjenza miegħu. Bażikament dak iż-żmien jien kont qiegħed l-ewwel sena tal-Junior College u sfortunatament kont għażilt xi suġġetti li ma kinux għoġbuni u lanqas ma kont inħossni kunfidenti fihom. Minħabba dan jien kont iddeċidejt li s-sena ta’ wara nbiddel is-suġġetti. Dan kien ifisser li s-sena ta’ wara kien ikolli nirrepeti s-sena b’suġġetti differenti, iżda jien iddeċidejt li minflok nagħmel sentejn, nagħmel sena u nagħti l-eżamijiet xorta bħala private candidate, biex qisni ma naħlix sena. Dan il-pjan kollu ma kellux idea bih il-papà u sar jaf fl-aħħar ġurnata tal-cruise fejn kien hemm daqsxejn ta’ “awkward silence”!

Patrick, kif tiddeskrivi l-karattru ta’ Liam?

Nibda billi ngħid li l-karattru ta’ Liam, huwa wieħed taz-zokkor, (charming), l-argumenti tiegħu fuq diversi suġġetti huma interessanti u għalkemm bħal kulħadd ma naqblux f’kollox, jirraġuna b’mod interessanti l-argumenti tiegħu. Jaf ikun kwiet, però jaf ukoll jieħu pjaċir ma’ sħabu. Ċajtier, speċjalment man-nanna “Rin”… allaħares nurikom iċ-chats tagħhom, taf kemm jaqbad magħha!!! Biss nerġa’ ngħid, il-karattru ta’ Liam huwa taz-zokkor.

Kif ikun il-ħin ta’ kwalità ideali għalikom?

Patrick: Fi żminijiet aħjar, inħoss in-nuqqas ta’ dawk il-holidays li konna nagħmlu flimkien. Kien vera żmien ta’ kwalità flimkien. Praspuri qatt ma naqsu, u żmien vera sabiħ ta’ “ Dad-Son moments”. Illum insegwi dak li qed jagħmel fl-istudji tiegħu, kif ukoll fil-karriera bikrija tiegħu, biss nerġa’ ngħid illi tal-aħħar nagħtih kemm jista’ jkun kritika kostruttiva.

Liam, fiex l-aktar li jispirak il-papà?

Il-papà ovvjament jispirani ħafna fl-arti, partikolarment fid-drama, però l-iżjed ħaġa li jispirani huwa l-fatt ta’ kemm hu kuraġġuż u estrovert. Jiena persuna introvert u kwiet u ma nħossnix kuraġġuż ħafna meta jiġu affarijiet ġodda, iżda meta nħares lejn il papà li naf li mhux minn dejjem kien dak li hu llum, inħoss ispirazzjoni biex noħroġ mill-‘comfort zone’ u nagħmel xi ħaġa li żgur ma kontx nagħmel kieku mhux għax sfurzajt.

Hemm xi ħaġa li tħoss li tixbaħ lil papà fiha?

Jien jgħiduli ħafna li litteralment nixbaħ lill-papà, minn wiċċu jiġifieri, però bħala persuna, apparti l-imħabba lejn l-arti, naħseb li għandna ideoloġiji simili, fejn inħarsu lejn oġġett jew sitwazzjoni minn lenti simili. Kif għidt qabel għandna karattri pjuttost opposti però dejjem jispirani biex inkun iżjed kuraġġuż u esplorattiv bħalu.

Patrick, x’hemm li ħadt mill-ġenituri tiegħek li tipprova tgħaddiha lil Liam?

L-onestà, li nemmen li t-tifel għandu diġà dik il-kwalità, kif ukoll nemmen li r-rispett lejn kull kultura huwa mhux biss importanti, imma kruċjali biex ngħixu lkoll flimkien mingħajr mibgħeda, għax hawn wisq diskriminazzjonijiet varji.

It-tnejn li intom għandkom passjoni lejn l-arti u r-reċtar, issibu ħin biex taqsmu l-ħsibijiet, u l-ideat relatati ma’ din il-passjoni?

Patrick: Meta jiġi l-argument nitkellmu mhux ftit fuq serje ġodda li qed joħorġu siegħa fuq Netflix, jew pjattaformi diġitali oħra, hemm dak li jogħġob lilu hemm dak li jogħġob lili, biss ninnota li iktar ma jikber, qiegħed ixaqqleb għal dak li jogħġob lili. Biss għalhekk il-baqra tinbiegħ kollha wara kollox. Ħdimna flimkien għalkemm mhux ħafna biss fejn stajt nesponih għal filming bħal xi short films, kif ukoll darba minnhom ġie miegħi biex naħdmu Il-Vjaġġatur u jara b’għajnejh li din mhux xi btala, imma xogħol iebes ta’ kuljum… Liam ħadem ukoll ma’ Curtain Raiser f’diversi okkażjonijiet u nemmen li din l-esperjenza għenitu biex joħroġ minn qoxortu.

Liam: Inħobbu nitkellmu fuq films u serje kemm ġodda u kemm antiki fejn naraw li huma ta’ kwalità tajba ħafna u niddiskutu għalfejn, però niddiskutu wkoll xogħlijiet li nagħmlu aħna. Kif qal ukoll il-papà jien mort miegħu darba biex naħdmu fuq il-Vjaġġatur u nista’ ngħid li hemmhekk tgħallimt ħafna u tkellimna ħafna fuq dan il-qasam.

Liam, tħoss li l-fatt li kemm il-mamà kif ukoll il-papà huma f’dan il-qasam rawwem fik l-imħabba lejn ir-reċtar?

Bla dubju minn età żgħira jien kont espost lejn l-arti tad-drama u reċtar billi nħares lejhom. Għalkemm xorta nemmen li din l-arti kienet togħġobni xorta anke kieku ma kontx espost lejh minn età żgħira, il-passjoni tagħhom, mingħajr caħda, mexxietni f’dik id-direzzjoni fejn sibtu bhala passjoni għalija wkoll.

Patrick, x’parir tagħti lil Liam ladarba jagħżel li jkompli jevolvi f’dan il-qasam?

Ha nkun konċiż – Ibqa’ dejjem saqajk mal-art, “You’re as good as your last performance”

Fuq xiex targumentaw l-aktar?

Patrick: Sinċerament, anzi bl-akbar sinċerità, ma nargumentawx…..(niddiskutu l-iktar)…

Patrick, fuq xiex l-aktar li Liam jagħmlek tant kburi bih?

Dejjem tard!! oops sorry qrajt ħażin… Jien kburi b’Liam, għax HU LIAM… ma jimxix mall-folla, jekk għandu opinjoni tiegħu, iżommha… u ma jdurx bħal pinnnur jekk jemmen li dak li qed jgħid huwa minnu.

Għandkom xi praspura li għamiltu flimkien jew li kontu involuti fiha intom it-tnejn li tistgħu tirrakkontawlna?

Patrick: Mela, iva hemm waħda.. bażikament Liam kellu 17-il sena, u meta konna fuq cruise flimkien mhux suppost daħal miegħi ġewwa d-diskoteka, peress li kien għadu m’għalaqx 18… nimmaġina li l-idea li ma jidħlux taħt it-tmintax kienet minħabba li kien hemm l- alkoħol, biss aħna sgiċċajna u dħalna sa kemm qabduna!! Għamilt naqra xena, biex forsi jħalluna nibqgħu hemm, imma konna se nispiċċaw mqandla mill-bouncers tad-diskoteka!! 😀 Kull ma ridna huwa li niżfnu, u nidħku daħqa flimkien… xejn aktar…

Liam: Iva u niftakar li l-iktar ħaġa li kienet irrabjatu li konna rajna tfal ta’ età żgħira ħafna, ħafna 7 jew 8 u kienu qiegħdin f’dan in-nightclub u ma qalulhom xejn.

Kemm huwa importanti l-fatt li l-ġenituri jibqgħu t-tnejn li huma preżenti fil-ħajja ta’ wliedhom, jiġri x’jiġri u f’kull ċirkostanza?

Mhux sigriet li jien u ommu ma konniex flimkien mindu Liam kien għadu żgħir ħafna, biss Liam, dejjem sabna t-tnejn li aħna “NO MATTER WHAT”. Jien u Sarah, ħbieb, anzi nazzarda ngħid li ħbieb li mhux l-ewwel darba li tkellimna fuq kollox flimkien, kont hemm anke għat-tieġ tagħha… Liam dejjem kien prijorità.

Liam, x’inhuma l-ħsibijiet tiegħek dwar dan mill-perspettiva ta’ iben?

Personalment nemmen li l-ġenituri għandhom ikunu ħbieb ma’ wliedhom imma, speċjalment ta’ eta’ żgħira, ikunu ġenituri u gwardjani l-ewwel. Huwa importanti li tfal żgħar tgħallimhom kif għandhom iġibu ruħhom biex tippreparahom għal meta jikbru u jkunu responsabbli għalihom infushom. Iżda dan ma jfissirx li ma tistax tkun ħbieb magħhom ukoll. Naħseb li l-preżenza tat-tnejn li huma hija importanti fil-ħajja tat-tfal u nħossni kuntent li dejjem sibt lit-tnejn li huma meta kelli bzonn.

X’inhu għaddej bħalissa f’ħajjitkom? Hemm xi proġetti ippjanati għall-futur qarib?

Patrick: Fil-każ tiegħi, il-pandemija kissritni fuq ħafna livelli, ħafna mix-xogħlijiet waqfu, ikkanċellajt shows siegħa internazzjonali kif ukoll lokali… Kelli nċedi wkoll anke Curtain Raiser, u llum qed nagħmel affarijiet żgħar ħafna sakemm tgħaddi din l-imbierka pandemija. Hemm xi ħsibijiet għal quddiem biss xejn mhu ċert minħabba l-inċertezza kif ukoll restrizzjonijiet fuq avvenimenti. Biss ħadt pjaċir nagħmel proġett ma’ studenti tat-tieni sena ta’ Free Spirit, fejn għamilna Docudrama fuq il-pandemija li nażżarda ngħid li ħareġ tajjeb ħafna u suppost il-quddiem għandu jkun aċċessibbli għall-pubbliku.

Liam: Bħalissa, għalkemm m’iniex qed naħdem fuq xejn ġdid, speċjalment bl-istress tal-aħħar sena tal-Masters tiegħi, għaddej Nostalġija fuq it-TVM kull nhar ta’ Tnejn filgħaxija li qed nieħu sehem fih.

Patrick, x’messaġġ tgħaddi lil Liam?

Fid-dinja, xejn mhu faċli, u kollox ward u żahar teżisti biss fil-ħrejjef. Taqta’ qalbek qatt. Taf minn xiex għaddejt m’ilux, biss ftakar li m’intiex waħdek… aħna qiegħdin hemm għalik!

Liam, x’messaġġ tgħaddi lill-papà għal Jum il-Missier?

Jalla jkollu dak kollu li tixtieq qalbu u nawguralu Jum il-Missier mill-isbaħ u nħobbu b’qalbi kollha. Ħaqqu dak kollu li jixtieq fid-dinja għaliex huwa raġel mill-aħjar!

Aċċess għall-Ġustizzja – Il-Jum Dinji għall-Għarfien dwar l-Abbuż tal-Anzjani

Aċċess għall-Ġustizzja – Il-Jum Dinji għall-Għarfien dwar l-Abbuż tal-Anzjani

L-abbuż fuq l-anzjani huwa kwistjoni soċjali globali li taffettwa s-saħħa fiżika u mentali tal-ġenerazzjoni anzjana u tnaqqas id-drittijiet tagħhom.

Il-Jum Dinji għall-Għarfien dwar l-Abbuż tal-Anzjani huwa ddedikat biex jenfasizza l-kwistjoni msemmija.

Din il-ġurnata bdiet teżisti f’Ġunju tal-2006 meta ġiet stabbilita talba biex il-15 ta’ Ġunju tiġi ddikjarata ġurnata speċjali għall-anzjani. Iżda kienet is-sena 2011 meta dan il-jum ġie rikonoxxut uffiċjalment mill-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti.

L-għan ta’ din il-ġurnata huwa li tqajjem kuxjenza dwar abbuż fuq l-anzjani li jista’ jkun ta’ natura fiżika, mentali, sesswali, finanzjarja u soċjali, u jinkludi wkoll trattament ħażin u negliġenza.

It-tema ta’ din is-sena hija Aċċess għall-Ġustizzja. Isservi bħala tfakkira tal-importanza li jiġu indirizzati bis-sħiħ il-ħtiġijiet ta’ persuni anzjani li jistgħu jfittxu rikors.

In-Nazzjonijiet Uniti tgħid li persuni anzjani, li esperjenzaw sitwazzjonijiet ta’ vjolenza, abbuż u negliġenza, spiss jiffaċċjaw diversi ostakli fl-aċċess għal rimedju ġudizzjarji bħal kwistjonijiet ta’ aċċessibilità, affordabbiltà, akkomodazzjoni raġonevoli, dewmien eċċessiv u xogħol b’lura fi proċessi ġudizzjarji, l-impatt tad-diġitalizzazzjoni, normi kulturali, preġudizzju tal-ġeneru u diskriminazzjoni.

L-aċċess għall-ġustizzja jħalli impatt fuq l-abbiltà tal-anzjani li jeżerċitaw bis-sħiħ id-drittijiet umani kollha tagħhom inkluż id-dritt għas-saħħa, protezzjoni soċjali adegwata u li jgħixu f’dinjità.

Il-preservazzjoni tar-rispett u d-dinjità għall-anzjani huma kruċjali f’sitwazzjonijiet bħal dawn.

Enable Notifications    OK No thanks