Select Page
Tikteb messaġġi fuq l-ilbiesi li libset f’konkors tas-sbuħija biex tqajjem kuxjenza

Tikteb messaġġi fuq l-ilbiesi li libset f’konkors tas-sbuħija biex tqajjem kuxjenza

Personalità, li ċertament mhijiex wiċċ ġdid magħkom, iddeċidiet li tqajjem kuxjenza dwar żewġ suġġetti differenti billi kitbet messaġġi fuq l-ilbiesi li libset fil-konkors tas-sbuħija Mrs Malta 2021.

Florina Silvio għandha 39 sena, miżżewġa u għandha tifel ta’ 9 snin. Oriġinarjament mill-Pakistan u ilha aktar minn 20 sena tgħix Malta ġewwa ż-Żejtun, Florina hija wkoll fiżjoterapista u ppublikat tliet kotba tat-tisjir.

Riċentament, hija ħadet sehem fil-konkors tas-sbuħija Mrs Malta 2021 bit-titlu ta’ Mrs Żejtun, li fih rebħet il-premju tal-Aqwa Karattru.

Interessanti l-fatt li Florina, fir-rappreżentazzjonijiet tagħha f’dan il-konkors għamlet kollox hi, l-irtokk, xagħarha u anki ddisinjat l-istil tal-ilbiesi tagħha stess. Ir-raġuni għal dan kienet li xtaqet tirrappreżenta lilha nnifisha b’dak li hi u tagħti prova lilha nnifisha li tista’ tagħmel kollox waħedha.

Dak mhuwiex l-unika fatt interessanti però, għaliex Florina xtaqet toħloq idea ġdida kif ukoll tqajjem kuxjenza permezz ta’ messaġġi li kitbet fuq l-ilbiesi tagħha.

F’waħda mill-ilbiesi, hija kitbet “Pets are for Life”, li kif spjegatilna hi stess, qagħdet taqta’ l-ittri u l-forma tal-qattus hi stess. Florina qaltilna li d-dehra tal-qattus kienet ispirata minn The Goddess Bastet li hija l-protettiva tal-qtates.

Permezz ta’ dan il-messaġġ ridt noħloq kuxjenza dwar il-fatt li ħafna annimali domestiċi jinxtraw bħala rigali għall-Milied u okkażjonijiet oħra u mbagħad jiġu abbandunati. Infatti tnejn mill-qtates tiegħi kienu ġew abbandunati u salvajnihom aħna, allura huwa suġġett li jmissli qalbi.”

Id-disinn ta’ libsa oħra li libset fil-konkors kien fużjoni tal-Malti u l-libsa tradizzjonali tagħha biex turi s-sbuħija tad-diversità kulturali u l-aċċettazzjoni kulturali. Il-parti Maltija fil-libsa kienet is-salib, il-bizzilla ta’ Malta u l-kuluri tal-bandiera Maltija, filwaqt li l-parti tradizzjonali Asjatika kienet il-kostumi bi tliet biċċiet bir-rakkmu tad-deheb. Il-messaġġ fuq din il-libsa kien jgħid “Say No to Pollution”.

“Ridt inwassal dan il-messaġġ għax nemmen li lkoll nistgħu nagħmlu l-parti tagħna biex nirrispettaw l-ambjent u d-dinja tagħna sabiex il-ġenerazzjonijiet futuri jkunu jistgħu jgawduha wkoll.”

Florina qaltilna li permezz ta’ dawn il-messaġġi xtaqet turi dak li temmen fih u toħloq kuxjenza, anki jekk jasal u jagħmel differenza lil persuna waħda biss, għaliex dan jista’ jgħin fid-differenza pożittiva fil-mentalità ta’ ħafna dwar dawn is-suġġetti.

X’inhi l-perspettiva tas-Soċjetà dwar Missirijiet b’Diżabilità?

X’inhi l-perspettiva tas-Soċjetà dwar Missirijiet b’Diżabilità?

Għalkemm fl-aħħar għaxar snin ir-rwol tal-missirijiet żied fil-prominenza, ir-rwol tal-missirijiet b’diżabilità għadu jirċievi biss ftit attenzjoni. Anki jekk hemm ammont ta’ riċerka dwar ġenituri b’diżabilità, hemm ħtieġa akbar għal riċerka li tiffoka fuq l-esperjenza ta’ missirijiet b’diżabilità.

Dan huwa importanti biex tinforma l-aġenda tal-politika u tal-prattika dwar il-benesseri tal-familja u tat-tfal. Din l-inviżibilità ġejja minn perspettiva klinika li tħares lejn id-diżabilità bħala patoloġija u tqis ġenituri b’diżabilità bħala inkompetenti u mhux tajbin biex ikunu ġenituri.

Il-missirijiet ilhom kostitwiti f’termini ekonomiċi, bil-missirijiet inkwadrati bħala dawk li jġibu l-għajxien tal-familja. Minħabba li d-diżabilità ġiet assoċjata ma’ dipendenza, is-soċjetà tassumi li missirijiet b’diżabilità huma inkompetenti u saru inviżibbli jew mhux mixtieqa għar-rwol ta’ missirijiet.

Huwa importanti li l-missirijiet ma jiġux ikkategorizzati, u li tingħata spazju lid-diversità, inkluż li l-missirijiet b’diżabilità jiddaħħlu fl-istampa.

Li wieħed ikun jaf aktar dwar l-esperjenzi ta’ missirijiet b’diżabilità jista’ jikkontribwixxi għal fehim alternattiv ta’ esperjenzi ta’ ġenituri u tal-familja, inklużi r-rwoli u r-responsabbiltajiet tagħhom li jisfidaw in-normi soċjali u l-isterjotipi madwar id-diżabilità. Barra minn hekk, li nifhmu kif l-irġiel b’diżabilità jgħixu r-rwol ta’ missier, se jippermettilna li nevalwaw diskorsi dominanti dwar il-missier u l-maskilità.

Enable Notifications    OK No thanks