Mit-Tnejn li ġej se jitneħħew aktar restrizzjonijiet marbuta mal-Covid-19

Mit-Tnejn li ġej se jitneħħew aktar restrizzjonijiet marbuta mal-Covid-19

Aktar kmieni llum, id-deputat Prim Ministru u Ministru tas-Saħħa Chris Fearne ħabbar li mit-Tnejn li ġej sal-bidu tas-sajf se jitneħħew il-maġġoranza tar-restrizzjonijiet tal-Covid-19 li qiegħdin fis-seħħ.

Filwaqt li fakkar l-aħbar li mill-aħħar ta’ April u bidu ta’ Mejju se jkunu jistgħu jibdew isiru l-festi fil-bliet u l-irħula b’mod responsabbli imma wkoll b’mod li jixbah ħafna lil dak li konna mdorrijin bih fis-snin li għaddew, kif ukoll l-aħbar li l-Karnival se jsir f’Mejju bl-istess mod, il-Ministru Chris Fearne ħabbar li minn nhar it-Tnejn li ġej 7 ta’ Frar se jiġi estiż il-ħin tal-viżitaturi fl-isptar Mater Dei.

Minn nhar it-Tnejn ukoll se titneħħa l-miżura tal-ammont ta’ nies miġbura f’residenza privata. Sal-lum kien limitat sa 4 households, issa se titneħħa kompletament.

Ħabbar ukoll li mit-Tnejn li ġej il-Gvern Malti se jibda jagħraf iċ-ċertifikati tat-tilqim mill-Ġordan u l-Maldivi.

Mill-14 ta’ Frar, dawk il-persuni li jkollhom ċertifikat tat-tilqim validu u jkunu ġejjin minn pajjiż li huwa kklassifikat bħala dark red, il-perjodu ta’ kwarantina li jeħtieġu li jagħmlu se jonqos minn 14 għal 10 ijiem.

Il-kwarantina ta’ dawk li jkunu ġejjin minn barra biex jaħdmu f’Malta u għad m’għandhomx permess ta’ residenza f’Malta issa tista’ tibda ssir f’residenza fissa minflok f’lukanda. Il-lukanda se tkun qed tintuża biss għal dawk li jiġu Malta għal perjodu qasir u m’għandhomx residenza fissa.

B’effett immedjat, it-tfal kollha ta’ bejn il-5 u l-11-il sena li jkollhom iċ-ċertifikat tat-tilqim biż-żewġ dożi se jkunu jistgħu jivvjaġġaw mingħajr il-ħtieġa tat-test tal-PCR.

Ħabbar ukoll li mill-21 ta’ Frar se tiġi indirizzata l-mod ta’ kif issir il-kwarantina. Jekk is-sitwazzjoni attwali tibqa’, il-kwarantina ta’ dawk li jkollhom kuntatt dirett ma’ persuni pożittivi se tonqos minn 7 għal ħamest ijiem.

Dan se jkun japplika wkoll għal tfal li jkunu mlaqqma u jkollhom lil xi ħadd pożittiv fil-klassi.

Mill-1 t’April, in-numru ta’ persuni bilqiegħda f’tieġ se jibqa’ l-istess, dak ta’ 500 persuna mlaqqma kompletament iżda se jkun jista’ jsir ukoll b’persuni bilwieqfa sa massimu ta’ 300 persuna mlaqqma kompletament.

Jekk is-sitwazzjoni tibqa’ sejra kif inhi issa, fix-xhur li ġejjin se jkomplu jitneħħew aktar restrizzjonijiet fuq avvenimenti organizzati u night clubs.

Il-Ministru Chris Fearne fakkar li minn nhar it-Tnejn li ġej iċ-ċertifikat tat-tilqim mhux se jibqa’ obbligatorju għar-ristoranti, snackbars u każini.

Il-Kap Eżekuttiv ta’ Pfizer jgħid li l-vaċċin kontra l-Omicron se jkun lest f’Marzu

Il-Kap Eżekuttiv ta’ Pfizer jgħid li l-vaċċin kontra l-Omicron se jkun lest f’Marzu

Il-Kap Eżekuttiv ta’ Pfizer Albert Bourla qal li l-vaċċin kontra l-varjant Omicron se jkun lest f’Marzu, u l-kumpanija diġà bdiet timmanifattura d-dożi.

Bourla qal li l-vaċċin se jimmira wkoll lejn il-varjanti l-oħra li qed jiċċirkolaw. Qal li għadu mhux ċar jekk hemmx bżonn vaċċin kontra l-Omicron jew le, jew kif se jintuża, iżda Pfizer se jkollha xi dożi lesti peress li xi pajjiżi jriduha lesta kemm jista’ jkun malajr.

Żied jgħid li t-tama hija li dan il-vaċċin ikun jista’ joffri protezzjoni aħjar, partikolarment kontra l-infezzjonijiet għaliex il-protezzjoni kontra l-isptarijiet u l-mard sever hija waħda raġonevoli bħalissa, bil-vaċċini attwali sakemm wieħed jieħu wkoll it-tielet doża.

“Ma nistgħux inlaqqmu lil kulħadd fid-dinja kull 6 xhur” – Xjenzat tal-vaċċini ta’ Oxford

“Ma nistgħux inlaqqmu lil kulħadd fid-dinja kull 6 xhur” – Xjenzat tal-vaċċini ta’ Oxford

Espert ewlieni li għen biex jinħoloq il-vaċċin Oxford-AstraZeneca qal li l-għoti tal-booster lil kulħadd fid-dinja diversi drabi fis-sena mhuwiex fattibbli.

Il-Professur Andrew Pollard, id-direttur tal-Oxford Vaccine Group u kap tal-kumitat tar-Renju Uniti dwar it-tilqim u l-immunizzazzjoni, qal li mhuwiex sostenibbli jew affordabbli li jitlaqqam kulħadd fid-dinja kull 4 sa 6 xhur.

Pollard enfasizza wkoll il-ħtieġa li wieħed jimmira lejn dawk vulnerabbli aktar milli jamministra dożi lil kulħadd minn 12-il sena ‘l fuq.

Żied jgħid li huwa meħtieġ aktar studju biex jiġi aċċertat jekk, meta u kemm-il darba dawk li huma vulnerabbli se jkollhom bżonn dożi addizzjonali.

Huwa qal ukoll li jaħseb li hemm bżonn ta’ aktar evidenza qabel ma tiġi offruta t-tieni doża tal-booster lill-pubbliku ġenerali fir-Renju Uniti, li bħalissa qed jingħata l-ewwel doża tal-booster.

UE: Iċ-ċertifikat tal-vaċċin irid jiġġedded kull 9 xhur

UE: Iċ-ċertifikat tal-vaċċin irid jiġġedded kull 9 xhur

Il-Kummissjoni Ewropea adottat regoli relatati maċ-ċertifikati tat-tilqima tal-Covid-19.

Iċ-ċertifikat tat-tilqima jrid jiġġedded kull 9 xhur, preċiżament wara 270 ġurnata.

L-għan ta’ dan huwa li jiggarantixxi li l-miżuri tal-ivvjaġġar ikomplu jiġu kkoordinati, kif mitlub mill-Kunsill Ewropew wara l-aħħar laqgħa tiegħu li saret fis-16 ta’ Diċembru.

Ir-regoli l-ġodda se jiżguraw li r-restrizzjonijiet ikunu bbażati fuq l-aħjar evidenza xjentifika disponibbli hekk kif ukoll kriterji oġġettivi.

Il-Kummmisjoni Ewropea qalet li ċ-ċertifikat diġitali tal-Covid-19 kien suċċess, għaliex ikompli jiffaċilita l-ivvjaġġar sikur għaċ-ċittadini madwar l-Unjoni Ewropea matul dawn iż-żminijiet tal-pandemija.

S’issa, inħarġu 807 miljun ċertifikat fl-UE. Iċ-ċertifikat diġitali stabilixxa standard globali b’madwar 60 pajjiż u territorju madwar ħames kontinenti ssieħbu mas-sistema s’issa.

Ir-regoli l-ġodda għall-ivvjaġġar ġewwa l-UE jarmonizzaw ir-regoli differenti madwar l-Istati Membri. Dan il-perjodu ta’ validità jqis il-gwida taċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard, li tirrakkomanda t-teħid tal-booster sa mhux aktar tard minn sitt xhur wara t-tlestija tal-ewwel sensiela ta’ tilqim.

Aktar kmieni dan ix-xahar, is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika, il-Professur Charmaine Gauci ħabbret li fiż-żmien li ġej il-booster se jkun inkluż fuq iċ-ċertifikat tal-vaċċin mal-kumplament tad-dożi.

Il-Kummissjoni Ewropea tawtorizza l-ħames vaċċin kontra l-Covid-19

Il-Kummissjoni Ewropea tawtorizza l-ħames vaċċin kontra l-Covid-19

Il-Kummisjoni Ewropea awtorizzat il-ħames vaċċin kontra l-Covid-19 bl-isem ta’ Novavax, għal persuni minn 18-il sena ‘l fuq.

Id-deċiżjoni tiġi hekk kif ħafna nazzjonijiet Ewropej għaddejjin bil-ġlieda tagħhom kontra ż-żidiet fl-infezzjonijiet u fost tħassib dwar it-tixrid tal-varjant il-ġdid omicron.

Il-kumpanija tan-Novavax tgħid li qed tittestja kif il-vaċċin se jaħdem kontra l-omicron, u bħal manifatturi oħra bdiet tifformula verżjoni aġġornata li tipproteġi aktar kontra l-varjant f’każ li eventwalment ikun meħtieġ.

Ħafna dwar l-omicron għadu mhux magħruf, inkluż jekk jikkawżax sintomi inqas severi. Ix-xjentisti jgħidu li l-Omicron jinfirex saħansitra aktar faċli minn varjanti oħra tal-Covid-19, inkluż id-delta, u huwa mistenni li jsir dominanti f’xi pajjiżi sal-bidu tas-sena d-dieħla.

Xjentisti qed jgħidu li s’issa studji qed juru li min hu mlaqqam għandu bżonn ukoll il-booster biex ikun aktar protett mill-omicron, imma anki mingħajr il-booster, it-tilqima xorta għandu joffri protezzjoni qawwija kontra sintomi severi u mewt.

It-tilqima Novavax tingħaqad ma’ dawk Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson u AstraZeneca bħala l-vaċċini awtorizzati mill-UE.

L-UE ordnat 100 miljun doża ta’ Novavax b’għażla ta’ 100 miljun aktar. Il-Kummissjoni Ewropea qalet li l-ewwel dożi huma mistennija li jaslu kmieni fl-2022. L-istati membri tal-UE ordnaw madwar 27 miljun doża għall-ewwel kwart tas-sena d-dieħla.

Enable Notifications OK No thanks