Select Page
“Il-Mulej salvak” – Omm Fabrizio

“Il-Mulej salvak” – Omm Fabrizio

Illum Fabrizio Faniello qed jiċċelebra jum speċjali.

Fuq Facebook huwa kiteb, “Illum jum speċjali għalija. Kuntent b’dak li rnexxieli nikseb u dejjem grat għal dawk li emmnu fija u kienu hemm għalija. Emmen fik innifsek u staqsi dejjem għall-grazzji tiegħU. Qatt mhu tard.”

F’kumment, ommu, Anna Faniello kitbitlu, “Proset ibni. Kompli żomm sod u tħalli xejn jfixxklek. Il-Mulej salvak għax int emmint fil-ħniena tiegħu. Kulħadd jiżbalja. L-importanti li terġa’ temmen fik u tqum fuq saqajk. Grazzi kbira lil kull min kien hemm għalik għax għenuk terġa’ tgħix. GRAZZI. Inħobbok Fabrizio. Jien dejjem hawn għalik ibni.”

Snin ilu fuq Xarabank, Fabrizio kien qasam li kien vittma tad-droga u kif bl-għajnuna ta’ Caritas ħareġ minn dan il-vizzju.

F’Malta tifel ta’ 7 snin ipprova jitfa’ d-droga fir-rokna ta’ kamra

F’Malta tifel ta’ 7 snin ipprova jitfa’ d-droga fir-rokna ta’ kamra

Quddiem Maġistrat bdiet il-kumpilazzjoni tax-xhieda dwar rejd li l-Pulizija wettqet f’dar fil-Belt u remissa fil-Marsa fejn instabet droga.

Tessqu fil-Qorti mara ta’ 31 sena u raġel ta’ 31 sena, li jgħixu fl-istess dar fil-Belt, u raġel ta’ 50 sena li għandu remissa fil-Marsa.

Huma ġew mixlija li fornew jew offrew li jfornu d-droga kokaina u eroina; li biegħu l-pjanta kannabis u d-droga sintetika u akkużati wkoll b’ħasil tal-flus.

Kien fl-aħħar xhur li l-Pulizija daħlitilha informazzjoni li f’dar fil-Belt kienet qed issir attività ta’ traffikar tad-droga u użura. Meta marru l-Pulizija, sabu żewġ safes li fihom kien hemm ammont kbir  ta’ deheb u flus kontanti.  Kien arrestat ukoll raġel li għandu remissa l-Marsa.

Huwa ammetta li kien qed jieħu d-droga mingħand l-imputati u jbigħha.

Il-Pulizija fid-dar tal-Belt sabu tifel ta’ 7 snin li rawh jipprova jitfa’ d-droga fir-rokna ta’ kamra. Il-pulizija sejħu l-Aġenzija Appoġġ.

Waqt il-kumpliazzjoni, il-mara bdiet tidħak il-ħin kollu u l-Maġistrat qaltilha li dawn mhux affarijiet tad-daħk, li jekk tkompli tidħak se taqfilha u l-proċeduri jkomplu mingħajrha.

Il-kumpilazzjoni se tkompli fl-14 ta’ Settembru.

Il-liġi dwar l-użu personali tal-kannabis tiġi approvata mill-Parlament Malti

Il-liġi dwar l-użu personali tal-kannabis tiġi approvata mill-Parlament Malti

Il-Parlament Malti għadu kemm approva l-liġi dwar l-użu personali tal-kannabis b’36 vot favur u 27 kontra.

Dan ifisser li Malta se ssir l-ewwel pajjiż Ewropew li jillegalizza l-kultivazzjoni u l-pussess tal-kannabis għall-użu personali, għal dawk li għandhom ‘il fuq minn 18-il sena.

Il-liġi se tkun qed tippermetti li konsumaturi adulti jippossjedu sa 7 grammi kannabis mingħajr biża’ li qed jiksru l-liġi u li jiġu arrestati. Madanakollu, il-pulizija xorta jkollha d-diskrezzjoni li tieħu passi jekk ikun hemm suspett raġonevoli ta’ traffikar jew kummerċ tad-droga.

Din il-liġi tippermetti wkoll li żżomm sa 4 pjanti tal-kannabis fid-dar, irrispettivament min-numru ta’ residenti.

Se jinħolqu assoċjazzjonijiet tal-kannabis taħt il-liġi l-ġdida biex iqassmu d-droga jew iż-żerriegħa biex tiġi kkultivata, li tirrifletti s-sistema użata f’Barċellona.

Se jkun permess li tinbiegħ sa 7 grammi kannabis f’ġurnata waħda lil membru, li ma jkunx jista’ jixtri aktar minn 50g f’xahar. Sadanittant, se jkun permess biss li jitqassmu mhux aktar minn 29 żerriegħa fix-xahar lil kull membru.

In-nies mhux se jitħallew ipejpu fil-pubbliku sakemm ma jkunux ġew awtorizzati għal raġunijiet mediċi.

Il-grupp Parlamentari Laburista vvota kontra filwaqt l-Oppożizzjoni kollha vvutat kontra.

Din il-iġi tidħol fis-seħħ hekk kif il-President jiffirmaha.

Monsinjur Victor Grech jirbaħ il-Premju Anzjanità Attiva

Monsinjur Victor Grech jirbaħ il-Premju Anzjanità Attiva

Ġurnata qabel il-maratona tal-Caritas bit-tema “Bil-qalb kollha“, il-Monsinjur Victor Grech rebaħ il-Premju Anzjanità Attiva.

Il-Monsinjur Victor Grech għandu 92 sena, u huwa s-saċerdot li waqqaf il-Caritas, li tgħin ħafna nies bil-problemi tad-droga u l-familji tagħhom.

Fis-serata tal-premjazzjoni huwa ġie deskritt bħala persuna li b’ħidmietu kuljum jiġġieled il-faqar, jippromwovi l-iżvilupp uman u l-ġustizzja soċjali, hu ta’ spalla għal persuni b’vizzji u dawk li qed isegwu programmi ta’ rijabilitazzjoni, ma waqaf qatt jaħdem matul dawn is-snin kollha u għadu direttur spiritwali ta’ ħafna sal-ġurnata tal-lum.

Huma ħafna li jqisu lill-Monsinjur Victor Grech bħala pilastru f’ħajjithom.

“Illum għandi 92 sena u għadni kuntent bil-ħajja għax il-ħajja hija sabiħa ħafna. Naturalment, saqajja m’għadhomx kif kienu, għalkemm għadni nsuq kuljum, però qalbi baqgħet ċkejkna. Il-ħajja trid tkun attiv fiha, ma tridx tieqaf.” – Monsinjur Victor Grech

Ilbieraħ waqt il-maratona tal-Caritas li damet għaddejja minn nofsinhar sa nofsillejl, inġabru €268,196, li bla dubju ta’ xejn kien premju ieħor mill-isbaħ li seta’ jirċievi l-Monsinjur Victor Grech.

Gramma – Programm li fih Clifford iqajjem kuxjenza dwar il-problemi tad-droga

Gramma – Programm li fih Clifford iqajjem kuxjenza dwar il-problemi tad-droga

Minn nhar it-Tlieta 28 ta’ Settembru, fl-22:30 fuq TVM, se jixxandar l-ewwel programm bl-isem ta’ Gramma, ippreżentat minn Clifford Galea.

Kull nhar ta’ Tlieta, se jakkumpanjaw lil Clifford diversi mistiedna fosthom pulizija mit-taqsima tad-droga, professuri, professjonisti, il-fundatur tal-Caritas Dun Victor Grech u Fr Hilary Tagliaferro, fejn se jiġu diskussi fil-miftuħ u bla ebda tidwir, il-problemi tad-droga u l-addiction.

Tkellimna mal-preżentatur Clifford Galea u qasam magħna x’jixtieq iwassal permezz ta’ dan il-programm.

“L-addiction fil-verità ma tistedinhiex int b’idejk imma hija marda. Madanakollu, dan ma jagħtiniex l-iskuża li nagħmlu li rridu u allura nieħdu d-droga għax għandna t-timbru tal-addict. Hemm x’tagħmel. Bla dubju, mhix faċli. Jien ukoll ma’ jfissirx li jien l-aqwa bniedem biex nispjega dan għaliex kelli wkoll ir-relapses tiegħi imma nemmen li billi noħloq kuxjenza, nitgħallmu flimkien u hekk inkunu nistgħu ngħinu lil xulxin. Dan għaliex mhux kulħadd jista’ jkollu x-xorti li wara relapse jerġa’ jieħu ħajtu. Huwa importanti ħafna li nitkellmu u nifhmu lil xulxin u mhux nippuntaw jew ngħajru u nfesfsu fuq xulxin.”

F’Gramma se nkunu wkoll qed nisimgħu esperjenzi personali ta’ persuni li għaddew jew għaddejjin mill-problemi tad-drogi u l-konsegwenzi li ġġib magħha.

Enable Notifications OK No thanks