Select Page
Dak Li Nsejt (It-tielet parti minn erbgħa) – Rakkont minn Dr Sharon Calleja

Dak Li Nsejt (It-tielet parti minn erbgħa) – Rakkont minn Dr Sharon Calleja

U eżatt malli kont se nkompli nimxi, qalbi għamlet tikk.
André.
Kien qiegħed hemm, miexi fuq il-bankina tan-naħa l-oħra tat-triq, għaddej labranzetta ma’ oħra, jidħaq kemm jiflaħ. U anke hi…………anke hi kienet qiegħda ċċarrat xufftejha.
Għal mument, kont se naqsam it-triq u nagħtih ħasla!
Mhux sew telaqni hekk mingħajr ma tani raġuni għalfejn, kif u x’fatta! Dan x’ħasibni lili? Xi pupazz li tista’ tużah imbagħad tarmih hekk, mingħajr valur? Mingħajr qalb? Mingħajr emozzjonijiet?
U hekk malli daru t-tnejn lura jħarsu lejja, indunajt li ma’ kienx hu. Ma kienx André.
Kont qiegħda nimmaġina.
Kont qiegħda nimmaġinah kullimkien.
U żammejt ruħi komposta ħalli ma ninfaqax nibki quddiem dawn iż-żewġ stranġieri li kienu nnotawni niskanta nħares lejhom minn wara.
Baxxejt rasi u tlaqt lejn id-dar.
Ma ridtx nerġa’ naħseb fuqu.
Iżda kont qiegħda nħossni skomda. Mhux minħabba André biss. Imma kelli preżentiment qawwi li kont insejt xi ħaġa warajja l-uffiċju.
Tgħid indur lura?
Tgħid immur niċċekkja ħallejtx xi ħaġa warajja hemm?
Imma xi stajt insejt?
Kollox donnu kont poġġejt fil-basket.
Forsi xi proġett? Kont ħallejt xi proġett nofs leħja?
Imma kif jista’ jkun! Jien is-soltu niċċekkja kollox darba, darbtejn, tlieta.
Imma hekk malli wasalt fi triqti, daħħalt iċ-ċavetta fil-bieb tal-komun, tlajt it-taraġ u ersaqt lejn il-bieb tal-appartament, dan is-sens li kont insejt xi ħaġa warajja donnu aktar beda jikber.
Ħadt nifs twil u dħalt ġewwa.
Mort nixgħel id-dawl. Iżda donnu l-iswiċċ ma kienx qed jaħdem sew.
Ajma ħej! Issa x’kien ġara?
Poġġejt bilqiegħda fuq is-sufan u ħarist lejn ir-ritratti li kelli mdendla mal-ħajt.
Wieħed kien tal-gradwazzjoni, ieħor mal-ħbieb, ieħor ma’ tal-familja………….
Kemm kont ilni ma nkellimhom. Jew niltaqa’ magħhom. Minħabba André lil kulħadd kont qtajt. Kont sirt ngħix għalih biss.
U f’dak il-mument, bdejt naħseb li l-ħajja kienet sabiħa. Il-ħajja kienet wisq sabiħa biex taħliha toqgħod imdejqa fuq persuna waħda.
Kelli aptit noħroġ. Immur niltaqa’ ma’ tal-familja, mal-ħbieb………

Il-ġimgħa d-dieħla…ir-raba’ u l-aħħar parti ta’ dan ir-rakkont…

Dak Li Nsejt (It-tieni parti minn erbgħa) – Rakkont minn Dr Sharon Calleja

Dak Li Nsejt (It-tieni parti minn erbgħa) – Rakkont minn Dr Sharon Calleja

Xtaqt kont werqa alka fuq wiċċ il-baħar. Kieku ħadd ma kien isibni. Ħadd ma kien iweġġagħni. Kont inkun bla emozzjonijiet. Kien ikun aktar faċli. Ħafna aktar faċli.
Imbagħad ftakart li kont għadni x-xogħol, erġajt ftaħt għajnejja, ħallejt il-viżta terġa’ toqgħod lura għad-dawl qawwi li kien dieħel mit-twieqi u erħejtilha b’ġirja waħda lejn il-lift.
Kont naf li kont qiegħda waħdi hawn fuq, għax dejjem jiena kont nitlaq lejn id-dar l-aħħar waħda. Dan ix-xogħol kien għal qalbi. U għalkemm kemm kien ilu li telaqni André kont waqajt lura f’ħafna oqsma, ix-xogħol kien jagħtini ċertu sens ta’ wens. Meta kont inkun qiegħda hawn, kont inħossni nehda fix-xogħol.
Malli nfetħu l-bibien tal-lift, dħalt niġri ġo fih qisni waħda tlaqt minn moħħi. Ħassejtni nieżla l-ħames sulari li kien hemm u sibt ruħi fl-apertura familjari tal-ħġieġ li kienet tieħdok ‘il barra.
“Ċaw għalikom…….” sellimt liż-żewġt irġiel li kienu appik biex jibdew jieħdu l-pensjoni u mingħajr ma tajthom ċans jibdew parlata bla sens tas-soltu li kienet tirrepeti ruħha kull filgħaxija, ħaffift lejn it-triq, inżomm il-basket f’idi u nkebbeb il-kowt eqreb lejja għall-irdoss.
Għalkemm kien diġà kważi Marzu, kien għadu qed jagħmel is-sirda u ħassejt ir-riħ frisk ta’ barra jmellisli wiċċi u jikxifli xagħri lura minn ma’ wiċċi.
Din il-parti tar-raħal kienet tkun mimlija nies, min għaddej jixtri, min sejjer passiġġata, min lesta mix-xogħol, min kien sejjer jiekol ikla mal-familja…………….u kulħadd għaddej b’ħajtu. U t-takkuna taż-żarbun tiegħi ma smajthiex ittakkan, bl-istorbju li kien hawn.
Dak il-ħin waqaft u dort inħares lura lejn il-bini fejn kont naħdem.
It-tabella kbira tal-azzar, il-ħġieġ modern li kien iżejjen dan il-bini ddisinjat mill-aqwa disinjaturi ta’ Malta u l-irtokki perfetti tal-faċċata, kienu jagħmluh bini distint u ta’ ċertu preġju.
Iżda bħalissa ftit kien jimpurtani minn dan.
F’dak il-preċiż mument, ħassejt qisu ħsieb jidħol f’moħħi.
Ħassejt li kont insejt xi ħaġa warajja. Hemm fuq. Ġo dak l-uffiċju.
Ġieli ġralkom hekk? Tħossu li tkunu insejtu xi ħaġa x-xogħol warajkom?
Kemmixt moħħi u bdejt ingerger minn taħt. Ressaqt il-basket li kelli mdendel ma’ kusi quddiem wiċċi u ftaħtu, ngħammex għajnejja bix-xemx li kienet għadha b’saħħitha. Bdejt ngħawwar idi ġo fih u ħriġt il-mobajl. Imbagħad il-portmoni mdaqqas, imbagħad iċ-ċavetta tad-dar.
“Fidila……..” għedt minn taħt, poġġejt kollox lura f’postu u tlaqt ‘l hemm, nimxi lejn il-parkeġġ ħalli noħroġ bil-mixi min-naħa ta’ wara u nkun eqreb lejn id-dar. Billi ma tantx kelli bogħod lejn l-appartament fejn kont noqgħod, kont niġi bil-mixi. Filgħodu ma tantx kont issib fejn tipparkja u l-parkeġġ kien ikun imbullat karozzi ta’ kull tip u lewn.

Ir-rakkont ikompli l-ġimgħa d-dieħla…

Ara: Stephanie tesprimi l-emozzjonijiet tagħha dwar il-mewt ta’ missierha

Ara: Stephanie tesprimi l-emozzjonijiet tagħha dwar il-mewt ta’ missierha

Fir-ritorn tagħha għall-programm Illum ma’ Steph wara l-mewt ta’ missierha, ilbieraħ il-preżentatriċi Stephanie Spiteri esprimiet l-emozzjonijiet tagħha dwar dak li hi flimkien mal-familja tagħha għaddew minnu f’dawn l-aħħar jiem.

Fi spirtu differenti milli mdorrijin naraw lil Stephanie bih, hija qalet li ppreparat ruħha biex tipprova ma tibkix waqt il-programm.

Madanakollu, kif wieħed jista’ jistenna, Stephanie emozzjonat ruħha waqt li kienet qed tgħid li minkejja li l-papà tagħha kellu l-kundizzjoni tal-parkinson u kienu jafu li xi darba jew oħra dan il-mument kien se jasal, xorta waħda diffiċli.

Filwaqt li qalet li r-rispett għandek turih matul waqt il-ħajja, Steph esprimiet il-gratitudni għall-ammont kbir ta’ nies li għamlu kuntatt magħha u mal-familja tagħha biex juru s-sapport f’dan iż-żmien tant diffiċli għalihom u qalet li kienu mumenti li se jibqgħu jgħożżu.

Stephanie qalet li sa nhar l-Erbgħa biss, hija rċeviet madwar 15,000 messaġġ.

Hija rringrazzjat b’mod speċjali lir-Residenza ta’ San Ġużepp, il-Fgura, fejn il-papà tagħha kien qed jgħix sal-jum tal-mewt tiegħu, nhar il-Ħadd 24 t’April, għad-dedikazzjoni u l-imħabba tagħhom.

Irringrazzjat ukoll lil Noeleen Miggiani u t-tim tal-programm tas-sapport u l-għajnuna biex il-programm seta’ jibqa’ għaddej anke fin-nuqqas tagħha.

Fl-aħħarnett, Stephanie qalet li l-papa tagħha dejjem kien jgħidilha li “the show must go on”, anki meta l-mamà tagħha kienet ħażin. Kien jgħidilha li permezz ta’ xogħolha qed tagħti servizz u allura għandha tibqa’ għaddejja anki fi żminijiet diffiċli.

Żiedet tgħid li għaldaqstant qed terġa’ lura għar-rutina bil-programm.

Mużika Mużika: Serata ta’ nostalġija b’kanzunetti klassiċi

Mużika Mużika: Serata ta’ nostalġija b’kanzunetti klassiċi

It-tieni serata tat-tieni edizzjoni ta’ Mużika Mużika li xxandret ilbieraħ kienet mimlija emozzjonijiet u nostalġija.

Is-semifinalisti flimkien ma’ kantanti stabbiliti interpretaw kanzunetti klassiċi Maltin, li jgħaddi kemm jgħaddi żmien jibqgħu tant maħbuba u popolari.

Serata ppreżentata għal darb’oħra minn Keith Demicoli, Moira Delia u Clare Agius flimkien ma’ Taryn Mamo Cefai u Dorian Cassar.

Fis-serata finali tal-lejla nkunu nafu min hu r-rebbieħ ta’ din l-edizzjoni ta’ Mużika Mużika!

Liema kanzunetta hija l-favorita tiegħek?

Filmat: “Il-mużika kienet xi ħaġa li tgħaqqadna flimkien” – Moira Stafrace

Filmat: “Il-mużika kienet xi ħaġa li tgħaqqadna flimkien” – Moira Stafrace

L-aktar mument emozzjonanti waqt it-tieni serata ta’ Mużika Mużika lbieraħ, ċertament kien dak il-mument li Moira Stafrace, il-mara ta’ Chris, li ħalliena fit-18 ta’ Frar li għadda, tat l-ewwel prestazzjoni tagħha fuq il-palk mingħajr żewġha.

Moira, flimkien mal-kantanta Victoria Sciberras interpretaw waħda mill-kanzunetti klassiċi, Tgħidlix.

Żgur li l-mument li Moira tfaċċat fuq il-palk ta’ Mużika Mużika qanqal emozzjoni kemm lil dawk preżenti fis-sala kif ukoll lil dawk li kienu qed isegwu minn djarhom, iżda d-diskursata tagħha ma’ Keith Demicoli wara l-prestazzjoni ċertament li nisslet aktar minn demgħa waħda.

Għall-fatt li din kienet l-ewwel darba għal Moira fuq il-palk mingħajr Chris, hija qalet li tħoss li qisha ġiet maqsuma min-nofs.

Keith staqsa lil Moira, x’se jiġri mill-karriera mużikali tagħha issa wara l-mewt ta’ Chris. Għal dan Moira qalet li Chris, konxju li ma kienx se jibqa’ magħna, kien ifakkarha li fadlilha ħajja x’tgħix u jħeġġiġha biex tkompli tgħixha.

Fost iċ-ċapċip u l-emozzjonijiet tal-udjenza preżenti, u bejn tgħanniqa ta’ sapport u oħra minn Keith, Moira qalet li s-sigriet tas-suċċess taż-żwieġ tagħhom u l-imħabba ta’ bejniethom kienet il-mużika. Hija qalet li minkejja li kienu żewġ karattri b’saħħithom, il-mużika kienet il-ħaġa li tgħaqqadhom flimkien, anki waqt xi argumenti li kien ikollhom.

Fil-fatt, hija qalet li l-iktar ħaġa li se tibqa’ tgħożż mill-memorji ta’ Chris hija l-mużika.

Insellmulek Chris!

Enable Notifications OK No thanks