Min hu mejjet għal qatra u min hu mejjet fis-sakra!

Min hu mejjet għal qatra u min hu mejjet fis-sakra!

Filwaqt li l-fqir qed jara kif se jgħix imqar għal jum ieħor, is-sinjur qed jirreġistra żieda bla preċedent.

Ma’ kull ġurnata li tgħaddi, il-faqar madwar id-dinja, inkluż f’Malta, qed jiżdied b’rata tant mgħaġla. Il-faqar huwa li ma jkollokx biżżejjed flus biex jintlaħqu l-bżonnijiet bażiċi ta’ kuljum, inkluż l-ikel, il-ħwejjeġ u l-kenn.

Illum, is-17 t’Ottubru, jaħbat il-Jum Internazzjonali għall-Qerda tal-Faqar. Il-faqar jaffettwa lin-nies ta’ madwar id-dinja, inkluż fejn tgħix inti! Il-faqar għandu ħafna uċuħ, fosthom ta’ tfal li qed imutu bil-ġuħ fl-Afrika jew fl-Indja, jew ta’ dik l-omm imbikma f’supermarket għax ma għandhiex biex tixtri l-ħobż u l-ħalib, waqt li wliedha jħarsu lejha bil-ħniena. L-eżempji ta’ faqar ivarjaw minn estrem għal kważi imperċettibbli u minħabba f’hekk in-Nazzjonijiet Uniti ddikjarat li l-ġlieda kontra l-faqar hija waħda mill-hħanijiet ta’ żvilupp tal-millennju.

Huwa fatt li l-faqar huwa ġlieda soċjali u dan jista’ jolqot kemm individwi, kif ukoll komunitajiet u bliet sħaħ. Sfortunatament, ir-realtà attwali turi li 1.3 biljun ruħ għadhom jgħixu fil-faqar multidimensjonali bi kważi nofshom ikunu tfal u żgħażagħ.

L-inugwaljanzi ta’ opportunitajiet u dħul qed jiżdiedu drastikament u, kull sena, id-differenza bejn is-sinjuri u l-foqra qed tikber b’mod eċċessiv. Skont in-Nazzjonijiet Uniti, fl-aħħar sena, hekk kif miljuni qed jissieltu għad-drittijiet tal-ħaddiem u l-kwalità tal-impjiegi biex jaslu imqar għal jum ieħor, il-poter korporattiv u l-ġid tal-klassi sinjura rreġistraw żieda bla preċedent.

Il-faqar u l-inugwaljanza li qed jaħkmu kemm lid-dinja, kif ukoll fuq din il-gżira tant ċkejkna, huma r-riżultat ta’ deċiżjonijiet intenzjonati jew nuqqas ta’ azzjoni li jneħħu s-setgħa lill-ifqar u emarġinati fis-soċjetajiet tagħna u jiksru d-drittijiet fundamentali tagħhom.

Il-vjolenza siekta u sostnuta tal-faqar, esklużjoni soċjali, diskriminazzjoni strutturali u nuqqas ta’ setgħa, tagħmilha aktar diffiċli għan-nies maqbuda f’faqar estrem biex jaħarbu u jkollhom il-possibilità ta’ ħajja aħjar.

Il-Jum Internazzjonali għall-Qerda tal-Faqar huwa osservat biex jippromwovi u jirrikonoxxi l-isforz u l-ġlieda ta’ dawk li jgħixu fil-faqar. Dan il-jum jagħti wkoll lill-persuni li jgħixu fil-faqar opportunità speċifika li jsemmgħu t-tħassib u l-ħsibijiet tagħhom.

Hemm bżonn li nqajmu aktar għarfien dwar din il-kriżi li qed taħkem lid-dinja u nagħmlu ħilitna biex nelliminawha għaliex, kif kien jgħid tant tajjeb Nelson Mandela, “bħall-iskjavitù u l-apartheid, il-faqar mhuwiex naturali. Huwa magħmul mill-bniedem u jista’ jingħeleb u jinqered bl-azzjoni tal-bnedmin.”

Żidiet fil-prezzijiet tal-ikel joħolqu sfidi kbar – X’inhi s-soluzzjoni?

Żidiet fil-prezzijiet tal-ikel joħolqu sfidi kbar – X’inhi s-soluzzjoni?

Ma nistgħux, ma niffaċċjawx ir-realtà! Aktar ma jgħaddu l-ġranet, il-faqar qed jiżdied b’rata mgħaġla kemm madwar id-dinja kif ukoll fuq il-gżira żgħira tagħna. Żgur li f’ħajjitna rajna, smajna u missejna l-faqar b’idejna.

Iż-żieda qawwija fil-prezzijiet, partikolarment tal-ikel, qed toħloq problema kbira madwar id-dinja, speċjalment fl-Ewropa.

Ir-raġunijiet li wasslu għal din il-kriżi huma diversi iżda ż-żewġ raġunijiet ewlenin huma l-pandemija tal-Covid-19 u l-gwerra ta’ bejn ir-Russja u l-Ukrajna, li issa ilha għaddejja għal 6 xhur sħaħ.

Esperti jwissu li jekk ma jittiħdux l-azzjonijiet neċessarji din il-problema tista’ teskala għal kriżi dinjija ferm akbar, speċjalment għal dawk li diġà jgħixu fil-faqar.

Għalhekk irridu nagħmlu xi ħaġa!

Il-faqar huwa li ma jkollokx biżżejjed flus biex jintlaħqu l-bżonnijiet bażiċi inklużi l-ikel, il-ħwejjeġ u l-kenn. Madankollu, il-faqar huwa ferm aktar milli sempliċement ma jkollokx biżżejjed flus. L-Organizzazzjoni tal-Bank Dinji tiddeskrivi l-faqar b’dan il-mod: “Il-faqar huwa ġuħ!”

Fost dan kollu, tqum ukoll il-kontroversja li ħafna jsostnu li sidien ta’ negozji jagħżlu li japprofittaw ruħhom mis-sitwazzjoni u jgħollu l-prezzijiet aktar milli huwa meħtieġ.

Imma l-gvern qiegħed jagħmel biżżejjed? In-nies huma konxji biżżejjed ta’ dak li qed iseħħ madwarna? irridu nadattaw għal stil ta’ ħajja ġdida b’aktar sagrifiċċji?

Dik l-omm li tikkumbatti kuljum biex tara kif se titma’ liż-żewġ uliedha hija reali!

Madwar id-dinja, kif ukoll f’Malta insibu postijiet li jgħinu lil dawk fil-bżonn. Dawn jissejħu ‘Foodbanks’ – organizzazzjonijiet tal-karità mingħajr skop ta’ qligħ, li jqassmu l-ikel lil dawk li għandhom diffikultà biex jixtru biżżejjed biex jevitaw il-ġuħ.

Tkun idea interessanti li banek tal-ikel bħal dawn jiftħu fuq skala iżgħar f’kull lokalità. B’hekk tkun iktar faċli li tagħti l-ikel u min ikun fil-bżonn jista’ jintlaħaq aktar malajr.

Aħna magħrufa sew għall-ġenerożità tagħna allura ejjew inkomplu naħdmu biex in-nies kollha t’hemm barra ma jorqdux fuq stonku vojt. Ejjew nibdew nippromwovu l-ħtieġa tal-‘foodbanks’ fuq skala iżgħar
f’kull lokalità. Ejjew nagħmlu l-parti tagħna!

Qatt ħsibt kemm jinħela ikel kuljum u x’tista’ tagħmel biex taħli inqas? – Loriana Mazzonello

Qatt ħsibt kemm jinħela ikel kuljum u x’tista’ tagħmel biex taħli inqas? – Loriana Mazzonello

Il-ħela tal-ikel hija waħda mill-problemi ċentrali għal xi wħud mill-isfidi ewlenin li qed tiffaċċja d-dinja llum, inklużi l-ġuħ u l-faqar, it-tibdil fil-klima, is-saħħa, u s-sostenibbiltà tal-agrikoltura u l-oċeani.

L-ikel fil-miżbliet jipproduċi varjetà ta’ gassijiet li huma perikolużi għall-klima, apparti minn hekk l-ħela tal-ikel hija wkoll enerġija moħlija u ħin mitluf matul il-proċess ta’ tkabbir u kultivazzjoni.

Stop Food Waste Day ġiet imnedija fl-2017 minn Compass Group PLC – waħda mill-ikbar kumpaniji fid-dinja li toffri servizz tal-ikel. Dan il-grupp jistieden lil konsumaturi u influencers biex fis-27 ta’ April 2022, jaħdmu flimkien biex iqajmu iktar għarfien, jispiraw għall-bidla u jedukaw iktar lin-nies fuq il-problema tal-ħela tal-ikel.

Skont is-sit elettroniku ta’ STOP FOOD WASTE DAY;

33% tal-ikel prodott globalment jintilef jew jinħela kull sena;
25% ta’ l-ikel moħli globalment jista’ jitma’ lis-795 miljun ruħ fid-dinja kollha li huma sottonutriti;
8% tal-emissjonijiet kollha tal-gassijiet serra kull sena huma dovuti għal telf u ħela tal-ikel.

X’tista’ tagħmel biex int ukoll tiċċelebra dan il-jum?

Inti tista’ taghmel il-parti tiegħek billi:

  • Tfittex riċetti fuq kif l-aħjar tagħmel użu mill-fdalijiet tal-ikel – tista’ tfittex xi riċetti mis-sit ta’ Stop Food Waste Day. F’dan is-sit wieħed jista’ jsib, fost l-oħrajn, riċetti fuq x’tista’ ssajjar bil-qxur tal-karotti u bil-qxur tal-banana. Il-qxur tal-banana huma mimlijin nutrijenti importanti fosthom il-vitamini B6 u B12. Fuq is-sit hemm ukoll ktieb tat-tisjir li tista’ tara online mingħajr ħlas.
  • Qabel tmur tixtri m’għand tal-ħanut agħmel lista biex ma tixtrix ikel żejjed.
  • Issajjar biss kemm tikkonsuma l-familja tiegħek f’ikla waħda.
  • Tiffriża l-fdalijiet tal-ikel u meta tagħmel dan neħħi l-arja sabiex l-ikel idum iktar frisk.
  • Tagħmel kompost bil-fdalijiet tal-ikel

Jeħtieġ li nagħtu iktar attenzjoni l-konsum u l-ħela tal-ikel, speċjalment f’dawn iż-żminijiet fejn il-bidla fil-klima hija problema allarmanti. Għalkemm dawn huma bidliet żgħar, li wieħed jista’ jpoġġi fil-prattika fil-ħajja ta’ kuljum tagħna, huma xorta passi żgħar li jgħinu fit-tnaqqis tal-impatt ambjentali u jnaqqsu wkoll sustanzi li jniġġsu u huma ta’ ħsara għas-saħħa tal-bnedmin u l-pjaneta.

Il-Bank Dinji jwissi li ż-żieda fil-prezzijiet tal-ikel tista’ tikkawża katastrofi umana

Il-Bank Dinji jwissi li ż-żieda fil-prezzijiet tal-ikel tista’ tikkawża katastrofi umana

Il-President tal-Bank Dinji David Malpass qal li d-dinja tista’ tiffaċċja katastrofi umana mill-kriżi tal-ikel ikkawżata mill-invażjoni tar-Russja fl-Ukrajna

Huwa qal li żidiet rekord fil-prezzijiet tal-ikel se jitfgħu mijiet ta’ miljuni ta’ nies fil-faqar u nutrizzjoni aktar baxxa, jekk il-kriżi tkompli.

Il-Bank Dinji jikkalkula li jista’ jkun hemm qabża kbira ta’ 37% fil-prezzijiet tal-ikel.

Dan jolqot l-aktar lill-foqra, li jieklu inqas u jkollhom inqas flus għal affarijiet oħra, bħall-edukazzjoni.

Huwa qal li hija tip ta’ kriżi inġusta, bħal ma kienet ukoll dik ikkawżata mill-Covid.

Żied jgħid li b’katastrofi umana, mhux biss tonqos in-nutrizzjoni imma ssir ukoll sfida politika għal gvernijiet li ma jistgħu jagħmlu xejn dwarha, ma kkawżawhiex huma u jaraw il-prezzijiet jogħlew.

Malpass qal li ż-żidiet fil-prezzijiet qed jaffettwa l-ikel ta’ kull tip, żjut, grains u aktar prodotti li huma magħmula mill-qamħ, għax jiżdied il-prezz tagħhom la ladarba l-prezz tal-qamħ jiżdied.

Huwa appella lill-pajjiżi biex ma jissussidjawx il-produzzjoni jew jillimitaw il-prezzijiet, minflok, huwa qal li l-enfasi għandha tkun fuq iż-żieda fil-provvisti madwar id-dinja ta’ fertilizzanti u ikel flimkien ma’ assistenza mmirata għall-ifqar nies.

Il-Kap tal-Bank Dinji wissa wkoll dwar kriżi oħra li tista’ tirriżulta mill-inkapaċità tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw, li jħallsu d-djun pandemiċi kbar tagħhom, fost iż-żieda fil-prezzijiet tal-ikel u l-enerġija.

Saħaq li dan huwa prospett reali ħafna, u qiegħed jiġri f’xi pajjiżi. Żied jgħid li ma jafux sakemm din il-kriżi tista’ teskala iżda 60% tal-ifqar pajjiżi bħalissa qiegħdin jew f’diffikultà ta’ dejn jew f’riskju għoli li jkunu f’dejn kbir.

Il-Kap tal-PN Bernard Grech jaħtar ix-Shadow Cabinet

Il-Kap tal-PN Bernard Grech jaħtar ix-Shadow Cabinet

Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech illum ħatar ix-shadow cabinet.

Filwaqt li rringrazzja lid-deputati li servew fil-5 snin li għaddew, huwa awgura lill-kelliema l-ġodda għax-xogħol li se jkunu qed jagħmlu fis-snin li ġejjin.

Dan huwa x-Shadow Cabinet tal-Partit Nazzjonalista:

David Agius – Deputy Speaker u Kelliem għall-Politika Soċjali – Responsabbli mill-politika soċjali, il-politika dwar il-familja, s-sigurtà soċjali, il-pensjonijiet, u s-servizzi ta’ solidarjetà.

Robert Arrigo – Kelliem għat-Turiżmu.

Robert Cutajar – Whip, Segretarju tal-Grupp Parlamentari u kelliem għas-Self Employed u Intrapriżi ż-Żgħar.

Paula Mifsud Bonnici – Assistent Whip, Kelliema għall-Anzjanità Attiva – Responsabbli mill-anzjani, is-servizzi fil-komunità u d-djar għall-anzjani.

Darren Carabott – Chairperson PAC u Kelliem għall-Gvern Lokali u l-Amministrazzjoni Pubblika – Imexxi l-Kumitat Permanenti dwar il-Kontijiet Pubbliċi.

Karol Aquilina – Kelliem għall-Ġustizzja – Responsabbli mill-Qrati, l-Avukat ġenerali, l-avukat tal-istat u n-nutar tal-Gvern.

Graziella Attard Previ – Kelliema għall-Ugwaljanza u d-drittijiet tat-tfal – Responsabbli mill-ugwaljanza, id-drittijiet ċivili, id-drittijiet umani, id-drittijiet tal-minoranzi u l-politika u d-drittijiet tat-tfal.

Charles Azzopardi – Kelliem għad-Delizzji u l-ġlieda kontra l-għoli tal-ħajja – Responsabbli mill-ħarsien u l-promozzjoni tad-delizzji tradizzjonali inkluż il-kaċċa u l-insib u l-ġlieda kontra l-għoli tal-ħajja.

Ivan Bartolo – Kelliem għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli u l-ġlieda kontra l-faqar – Responsabbli mill-akkomodazzjoni soċjali u affordabbli, l-awtorità tad-djar u l-ġlieda kontra l-faqar.

Ivan J Bartolo – Kelliem għall-Ekonomija u ħolqien ta’ setturi ekonomiċi ġodda – Responsabbli mill-industrija, ħolqien ta’ setturi ekonomiċi ġodda, l-Airmalta, l-ekonomija diġitali u lintelliġenza artifiċjali.

Toni Bezzina – Kelliem għall-Agrikoltura u s-Sajd – Responsabbli mill-politika rurali, is-sigurtà tal-ikel, l-agrikoltura, is-sajd u l-akwakultura.

Graham Bencini – Kelliem għall-Isport u x-Xandir Nazzjonali – Responsabbli mill-politika dwar l-isport, il-kumplessi sportivi, l-ġlieda kontra l-obesità u x-xandir nazzjonali

Bernice Bonello – Kelliema għaż-Żgħażagħ u l-fondi Ewropej.

Alex Borg – Kelliem għal Għawdex.

Eve Borg Bonello – Kelliema għat-tibdil fil-Klima.

Claudette Buttigieg – Kelliema għal-libertajiet ċivili, id-djalogu soċjali u l-ġlieda kontra d-dijabete – Responsabbli mill-libertajiet ċivili, id-Djalogu Soċjali u l-MCESD u l-ġlieda kontra d-dijabete.

Ryan Callus – Kelliem għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Infrastruttura – Responsabbli mix-xogħolijiet pubbliċi, il-manifattura u s-servizzi u l-proġetti Infrastrutturali tal-Gvern.

Jerome Caruana Cilia – Kelliem għall-Finanzi – Responsabbli mis-settur tal-finanzi, it-tassazzjoni u s-servizzi finanzjarji.

Ivan Castillo – Kelliem għas-settur Marittimu u x-Xogħol – Responsabbli mill-affarijiet Marittimi, il-freeport, il-portijiet, il-politika nazzjonali dwar ix-xogħol, il-ħolqien ta’ impjiegi, Jobsplus u r-relazzjonijiet industrijali.

Janice Chetcuti – Kelliema għall-Ambjent, Ħolqien ta’ Spazji ġodda u Drittijiet tal-annimali – Responsabbli mill-qasam tal-ambjent, l-afforestazzjoni, il-ħolqien ta’ spazji ġodda u l-ħarsien tal-annimali.

Rebekah Cilia – Kelliema għall-Artijiet u drittijiet tal-konsumatur – Responsabbli mill-Artijiet u d-drittijiet tal-konsumatur u membru tal-Bord tal-Artijiet f’isem l-Oppożizzjoni.

Adrian Delia – Kelliem għat-Trasport, Mobilità u l-Proġetti Kapitali – Responsabbli mit-trasport, toroq, l-avjazzjoni u l-proġetti kapitali tal-Gvern.

Beppe Fenech Adami – Kelliem għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ.

Graziella Galea – Kelliema għall-Inklużjoni u l-Volontarjat.

Joe Giglio – Kelliem għall-Intern, is-Sigurtà u r-Riformi – Responsabbli mill-intern, il-korpi dixxiplinati, l-immigrazzjoni, s-sigurtà, is-servizzi korrettivi, ċċittadinanza u r-riformi.

Mark Anthony Sammut – Kelliem għall-Enerġija u l-Intrapriża.

Justin Schembri – Kelliem għall-Edukazzjoni.

Stephen Spiteri – Kelliem għas-Saħħa.

Ian Vassallo – Kelliem għall-kura Primarja u s-saħħa mentali.

Julie Zahra – Kelliema għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Kultura.

Stanley Zammit – Kelliem għall-Ippjanar, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni – Responsabbli mill-indafa pubblika u l-manutenzjoni, ir-riċerka u l-innovazzjoni, ix-xjenza u tteknoloġija, il-kostruzzjoni u l-ippjanar tal-iżvilupp.

Fil-ġranet li ġejjin il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech se jkun qed jassenja wkoll il-ħidma fil-kumitati permanenti tal-Parlament.

Enable Notifications OK No thanks