Dak Li Nsejt (L-ewwel parti minn erbgħa) – Rakkont minn Dr Sharon Calleja

Dak Li Nsejt (L-ewwel parti minn erbgħa) – Rakkont minn Dr Sharon Calleja

U hekk malli bdejt nisma’ l-ħoss tat-takkuna taż-żarbun tiegħi stess ittakkan bil-qalb fuq il-madum abjad tal-kuritur, l-istess ħsieb reġa’ beda jberren f’moħħi.
Tajt daqqa t’għajn ħafifa lejn il-veduta urbana, mimlija bini mdaqqas mit-twieqi kbar tal-istess kuritur hekk kif kont għaddejja b’pass mgħaġġel lejn il-lift forsi finalment nerġa’ nara l-arja ta’ barra wara ġurnata sħiħa xogħol. Ma ridtx noqgħod naħli ħini nerġa’ nħares lejn dawk il-blokok kbar tal-konkrit li kont naf eżatt kif kienu. Il-veduti li kienu joffru dawn il-kurituri bla kulur, kont nafhom iżjed milli bl-amment. Kont naf kull kantuniera, kull angolu, kull tabella, il-lampi tad-dawl u l-ħbula mdendlin magħhom kollha……….kollox. Saħansitra kont drajt anke fejn kienu jpoġġu l-ħamiem u l-għasafar tal-bejt biex joqogħdu jnemmsu t-toroq mimlija traffiku t’hemm taħt u jagħmlu xogħolhom.
U dak il-ħin waqaft.
Il-ħsieb.
Dak il-ħsieb li dejjem kien iberren f’moħħi, reġa’ ġie u ħa kontroll ta’ dak il-mument. Għalaqt għajnejja, ippruvajt nieħu nifs fit-tul iżda ma stajtx.
Kontra qalbi, erġajt ftakart.
André.
André kien telaqni.
Hekk.
Mingħajr rimors. Mingħajr ebda tip ta’ spjegazzjoni.
Xejn.
Ħalla warajh baħħ kbir.
Solitudni.
Uġigħ li trid tkun għaddejt minnu biex tkun taf xi jfisser.
Kultant, meta kont niftakar fih, kont inħoss l-intern ta’ ġismi kollu juġagħni. Qisu jsir parti għalih. Qisu ma jibqax jappartjeni lil ġismi. Isir parti minn vojt kbir. Vojt insapportabbli.
Kont ħabbejtu.
Ħabbejtu ta’ veru. U kieku stajt kont nagħtih id-dinja. Id-dinja kollha.
Imma kont naf…………
Kont naf li ma riedx dak li stajt noffrilu jien.
Ried iżjed.
Ried lil ħaddieħor.
U għal mument xtaqt nikkalma lili nnifsi bil-ħsieb li ħadd ma seta’ jħobbu kif kont ħabbejtu jien.
Kemm xtaqt………

Ir-rakkont ikompli l-ġimgħa d-dieħla…

Liem huma l-favoriti tiegħek mit-22 kanzunetta semifinalista tal-MESC?

Liem huma l-favoriti tiegħek mit-22 kanzunetta semifinalista tal-MESC?

Issa tista’ tisma’ t-22 kanzunetta semifinalista tal-Malta Eurovision Song Contest!

Il-Malta Eurovision Song Contest, li bosta qiegħdin jistennew b’ħerqa kbira, se jkun qed jittella’ bejn is-17 u d-19 ta’ Frar.

Mit-22 kanzunetta semifinalista se jintgħażlu 16, li minnhom finalment tintgħażel il-kanzunetta rebbieħa. Ir-riżultat se jkun f’idejn il-ġurija u l-vot tal-pubbliku.

Dawn huma t-22 kanzunetta semifinalista:

A lover’s heart – Nicole Hammett

Aphrodisiac – Jessica Grech

Army – Janice Mangion

Boy – Denise

Come Around – Matt BLXCK

Electric Indigo – Baklava Ft Nicole

Heaven – Sarah Bonnici

Hey Little – Richard Edwards

How Special You Are – Norbert

II – Derrick

Into The Fire – Nicole Azzopardi

Kaleidoscope – Jessika

Look What You’ve Done Now – Miriana Conte

Out Of Sight – Emma Muscat

Over You – Raquel

Revelación – Giada

Rise – Francesca

Ritmu – Aidan

Serenity – Mark Anthony Bartolo

Shame – Enya Magri

We Came For Love – Malcolm Pisani

White Doves – Rachel Lowell

Liem minn dawn it-22 kanzunetta semifinalista huma favoriti tiegħek?

Filmat: Segwi l-film ‘L-Aħħar Nifs’ – Minn Mixta Drama u Bryan Muscat

Filmat: Segwi l-film ‘L-Aħħar Nifs’ – Minn Mixta Drama u Bryan Muscat

Ftit tal-jiem ilu, fuq il-paġna ta’ Facebook tal-iskola tar-reċtar, Mixta Drama, ħareġ il-film L-Aħħar Nifs, miktub minn Bryan Muscat u dirett minn Clayton Pace u Bryan Muscat.

skoperta.net għamel kuntatt ma’ Bryan biex jiskopri aktar dwar dan il-film u kif wara kollox ġiet l-idea għall-produzzjoni bħal din..

Dan hu dak li qalilna Bryan…

“L-idea ta’ dan il-film qasir L-Aħħar Nifs ġiet għax Clayton Pace staqsini jekk inkunx interessat nikteb u nidderiġi film qasir, fejn inkunu nistgħu nużaw studenti ta’ Mixta Drama bħala cast. Aċċettajt mill-ewwel, għaliex ilni ma’ nikteb storja qasira, u fl-istess ħin l-avventura u l-esperjenza li naħdem ma’ atturi ġodda ukoll. Clayton kien qalli li jrid ikun hemm taħlita ta’ atturi, ftit stabbiliti u ftit mill-istudenti.

L-idea tal-istorja ġiet minn ħsieb. Xtaqt nikteb xi ħaġa sempliċi, imma li jkollha messaġġ ħafif u li jkollha ftit emozzjonijiet, fejn l-udjenza tista’ tidentifika mas-sitwazzjoni. Xtaqt nuri l-importanza tal-ħajja, kemm nieħdu l-affarijiet for granted, u li meta nkunu viċin iċ-ċiklu tagħna, ikollna ċ-ċans li nħarsu lejn dawk il-memorji li jitfgħu tbissima fuq wiċċna.

Xtaqt ukoll nuri kif jista’ jħossu persuna meta jkun vera wasal fl-aħħar, fejn jista’ jkun qed jaqta’ qalbu, imma fl-istess ħin jipprova jidher sod quddiem it-tfal. Xtaqt nesplora dik ix-xeħta ta’ indifferenza li jista’ jkollhom it-tfal li draw is-sitwazzjoni, li però tinbidel f’isteriżmu meta l-ħaġa finalment tiġri.

Dik kienet l-idea kollha, fejn ħloqt din is-sitwazzjoni fejn il-missier ta’ familja, jgħix l-aħħar ftit ħinijiet ta’ ħajtu. Meta ġejna biex nagħżlu l-cast, xtaqt naħdem ma’ waħda mill-ewwel studenti li kelli tad-drama, Rachel Micallef, li ovvjament illum hija attriċi stabbilita… u brava ħafna… imma ilha brava snin twal!

Kienet esperjenza sabiħa ħafna naħdem mal-atturi żgħażagħ u tfal… talenti ġodda u b’potenzjal kbir.”

Tista’ ssegwi l-film sħiħ permezz tal-filmat t’hawn taħt:

Enable Notifications OK No thanks