Gramma – Programm li fih Clifford iqajjem kuxjenza dwar il-problemi tad-droga

Gramma – Programm li fih Clifford iqajjem kuxjenza dwar il-problemi tad-droga

Minn nhar it-Tlieta 28 ta’ Settembru, fl-22:30 fuq TVM, se jixxandar l-ewwel programm bl-isem ta’ Gramma, ippreżentat minn Clifford Galea.

Kull nhar ta’ Tlieta, se jakkumpanjaw lil Clifford diversi mistiedna fosthom pulizija mit-taqsima tad-droga, professuri, professjonisti, il-fundatur tal-Caritas Dun Victor Grech u Fr Hilary Tagliaferro, fejn se jiġu diskussi fil-miftuħ u bla ebda tidwir, il-problemi tad-droga u l-addiction.

Tkellimna mal-preżentatur Clifford Galea u qasam magħna x’jixtieq iwassal permezz ta’ dan il-programm.

“L-addiction fil-verità ma tistedinhiex int b’idejk imma hija marda. Madanakollu, dan ma jagħtiniex l-iskuża li nagħmlu li rridu u allura nieħdu d-droga għax għandna t-timbru tal-addict. Hemm x’tagħmel. Bla dubju, mhix faċli. Jien ukoll ma’ jfissirx li jien l-aqwa bniedem biex nispjega dan għaliex kelli wkoll ir-relapses tiegħi imma nemmen li billi noħloq kuxjenza, nitgħallmu flimkien u hekk inkunu nistgħu ngħinu lil xulxin. Dan għaliex mhux kulħadd jista’ jkollu x-xorti li wara relapse jerġa’ jieħu ħajtu. Huwa importanti ħafna li nitkellmu u nifhmu lil xulxin u mhux nippuntaw jew ngħajru u nfesfsu fuq xulxin.”

F’Gramma se nkunu wkoll qed nisimgħu esperjenzi personali ta’ persuni li għaddew jew għaddejjin mill-problemi tad-drogi u l-konsegwenzi li ġġib magħha.

Ġunju – X’nafu dwar dan ix-xahar?

Ġunju – X’nafu dwar dan ix-xahar?

Ġunju huwa ż-żmien meta s-Sajf verament jibda jidħol fl-aqwa tiegħu u kull ġurnata titwal ftit aktar. Huwa xahar favorit partikolarment għal dawk li jħobbu l-istaġun tas-sajf.

Dan ix-xahar jimmarka wkoll it-tmiem tal-ewwel nofs tas-sena kalendarja, allura forsi jkun iż-żmien ideali li nirriflettu ftit fuq is-sena s’issa.

Madanakollu, Ġunju huwa ħafna aktar minn hekk!

X’nafu dwar dan ix-xahar?

L-isem Ġunju huwa l-adattament modern tal-kelma Latina Junius, li għandha l-oriġini tagħha li tmur lura għar-Rumani tal-qedem.

Hemm diversi teoriji dwar għal xiex ġie msemmi x-xahar ta’ Ġunju. Teorija waħda hija li ġie msemmi wara l-alla Rumana taż-żwieġ, Ġuno. Teorija oħra hija li l-isem joriġina mill-kelma Latina juvenis, li tfisser “persuni żgħar età”. Possibilità oħra hija li x-xahar ġie msemmi għal Lucius Junius Brutus, il-fundatur tar-Repubblika Rumana.

Żmien ilu, Ġunju kien ir-raba’ xahar tas-sena. Qabel Ġulju Ċesari daħal fil-poter, is-sena kellha biss 10 xhur. Fis-46 QK ħoloq il-kalendarju Ġiljan billi żied xahrejn oħra mas-sena, li għamel lil Ġunju s-sitt xahar.

L-ebda xahar ieħor fis-sena ma jibda fl-istess jum tal-ġimgħa bħal Ġunju.

Il-21 ta’ Ġunju hija l-itwal ġurnata tas-sena u l-ewwel ġurnata tas-sajf.

Apparentament, Ġunju ma tantx kien popolari ma’ William Shakespeare, għaliex ġie referenzjat biss f’żewġ drammi famużi tiegħu, Cleopatra, u Henry IV.

Il-perjodu ta’ żmien minn nofs Mejju sa nofs Ġunju kien ikkunsidrat mir-Rumani tal-qedem bħala żmien ħażin għaż-żwieġ. L-istorja tgħid li Ovidju, poeta Ruman, ikkonsulta mal-qassisin il-kbar ta’ Ġove u staqsa meta jkun żmien tajjeb għat-tieġ ta’ bintu. Il-qassisin iddeċidew li għandu jistenna sa wara l-15 ta’ Ġunju.

Kuntrarju għat-twemmin Ruman dwar l-aħjar u l-agħar żmien biex tiżżewweġ, Ġunju issa huwa meqjus bħala wieħed mill-aqwa xhur!

Il-fjuri simboliċi ta’ Ġunju huma l-honeysuckle u l-warda. Dawn iż-żewġ fjuri huma simboli tal-affarijiet relatati mal-imħabba, ix-xewqa, il-ġenerożità u l-affezzjoni.

Jekk int fan kbir tat-tennis, allura Ġunju huwa xahar tajjeb għalik! It-turnament Ingliż tat-tennis ta’ fama internazzjonali isir matul ix-xahar ta’ Ġunju.

Ġunju għandu tliet birthstones – l-alessandrite, il-moonstone u l-perla. L-alessandrite jingħad li jirrappreżenta l-lonġevità u s-saħħa. Il-moonstones min-naħa l-oħra jingħad li jġibu xorti tajba u huma assoċjati mal-imħabba u l-passjoni. Fl-aħħarnett għandna l-perli, il-birthstones ewlenin ta’ Ġunju. Fuq kollox, il-perli jirrapreżentaw il-purità u l-fidi.

Diversi pajjiżi għandhom ġranet speċifiċi li jiċċelebraw il-bandiera tagħhom matul dan ix-xahar inklużi l-Istati Uniti, l-Iżvezja, id-Danimarka, ir-Rumanija u l-Arġentina.

Ħafna nies importanti u influwenti matul l-istorja twieldu f’Ġunju. Fost ħafna oħrajn li twieldu f’Ġunju hemm Anne Frank, Che Guevara, Jean-Paul Sartre, Marilyn Monroe, George Orwell u George H.W. Bush.

Enable Notifications OK No thanks