Select Page
Meta l-ġenituri jisseparaw… – Michelle Zerafa

Meta l-ġenituri jisseparaw… – Michelle Zerafa

Il-familja tgħaddi minn fażijiet differenti u flimkien maċ-ċirkostanzi tinbidel id-dinamika ukoll. Ġieli jitwieled membru ġdid jew ikun hemm għerusija jew żwieġ ta’ xi wieħed mill-membri, filwaqt li l-mewt ukoll tista’ tifred lil membri u tibdel ukoll id dinamika tal-familja. Id-divorzju jew separazzjoni jpoġġi lill-membri f’pożizzjoni diffiċli. Mhux kulħadd jiffaċċja din il-firda bl-istess mod u m’hemm l-ebda formola ideali għax dejjem tinkludi xi forma ta’ tbatija u diffikultà. Però l-mod kif jaġixxu l-membri nvoluti se jagħmel differenza kbira fuq il-kumplament tal-familja kollha.

Id-divorzju jolqot lil kull membru tal-familja, imma speċjalment lill-ulied. It-telfa hija kemm waħda fiżika jiġifieri li l-ġenituri ma jibqgħux jgħixu flimkien u allura anke t-tfal jista’ jkun li jinfirdu minn ġenitur jew ieħor. Jista’ jkun ukoll ikollhom ibiddlu d-dar fejn joqgħodu jew ma’ min joqgħodu. Il-firda hija wkoll waħda emozzjonali għaliex l-ulied jgħaddu minn ammont ta’ konfużjoni, speċjalment jekk ma jkunux jafu x’ġara jew x’inhu jiġri, għaliex is-seperazzjoni tkun ġiet fuq il-familja f’daqqa. Għalhekk ħafna drabi l-ulied jgħaddu minn bidliet fl-imġiba u jkollhom reazzjonijiet differenti hekk kif dawn isiru jafu li l-ġenituri se jisseperaw.

Huwa normali li dawn jgħaddu minn ħafna konfużjoni, biża’ u “denial” u jistaqsu ħafna mistoqsijiet għax il-pedament tal-ħajja tagħhom – il-ġenituri – iħossu li jkun qed jiġi imċaqlaq allura jkunu anzjużi ħafna dwar dak li jista’ jkun li jiġri. Huwa allura normali li dawn it-tfal jista’ jkun li jesperjenzaw rabja, dipressjoni u panic attacks. Dan kollu jiddependi ħafna dwar kif il-ġenituri jippreparaw lil uliedhom għal din il-bidla, kif ukoll kemm ikun hemm kooperazzjoni bejn il-membri involuti (speċjalment bejn il-ġenituri) fil-proċess ta’ separazzjoni. Aktar ma t-tfal se jaraw ġlied u pika bejn il-ġenituri aktar se jħossuhom ħażin u aktar se jbatu minn ansjetà.

Punti li wieħed tajjeb li jaħseb dwarhom.. biex il-proċess ikun kalm kemm jista’ jkun..

 • Primarjament irridu naċċettaw li l-familja kollha tkun għaddejja minn żmien diffiċli għax tkun għaddejja minn telfa. Anke jekk kien hemm ħafna ġlied u forsi l-fatt li wieħed mill-ġenituri telaq mid-dar, xorta din il-firda se ġġib emozzjonijiet ta’ telfa u dwejjaq.
 • Għalkemm forsi l-istint jgħidilna biex naħbu jew ngħattu dak li nħossu ħalli ma niftakrux fl-uġigħ, anzi bil-maqlub hu importanti li nikkomunikaw dwar dak li ġara jew dwar dak li qed jiġri. Importanti li nitkellmu ma’ min inħobbu jew ma’ min bħalna għaddej minn din it-telfa, speċjalment mal-ulied jekk hemm l-ulied. Aktar ma nħossu li m’aħniex waħedna f’din il- weġgħa, aktar hemm ċans li nfiequ malajr u nimxu ‘l quddiem.
 • Importanti li meta nitkellmu dwar dak li nkunu għaddejjin minnu ma nieqfux biss fuq ir-rabja li forsi l-partner tagħna jkun ħoloq, iżda nitkellmu kif nistgħu nagħmlu pass ‘il quddiem.
 • Jekk naraw li waqafna fir-rabja jew fid-dipressjoni importanti li nfittxu għajnuna professjonali għax ikun ifisser li qed insibuha diffiċli biex nimxu ‘l quddiem. Jekk jiġri hekk ma jimpurtax imbilli nfittxu s-sapport professjonali, li nfittxu l-għajnuna ma jfissirx li fallejna iżda jfisser li nixtiequ nimxu ‘l quddiem.
 • Importanti li niftakru li seperazzjoni mhix xi kompetizzjoni. Anke jekk deep down tħoss li l-partner tiegħek naqas, importanti li ma nġiegħlux lill-ulied jieħdu side. Dan mhux fair fuqhom għax inkunu qed indaħħluhom f’logħba kerha li l-konsegwenza ma taffettwax lill-partner, iżda lill-uliedna stess. Nifhem li ħafna drabi li naħfru jew li ma nurux ir-rabja mhix faċli, għax dak li jkun għaddej minnha jkun qed jesperjenza ħafna emozzjonijiet diffiċli. Jekk hu hekk aħjar nitkellmu ma xi ħadd professjonali milli nkomplu ngħarrqu lil uliedna.
 • Jekk se jsiru diskussjonijiet huwa kruċjali li kulħadd ikun preżenti biex turu lil uliedkom li għalkemm se tinfirdu xorta m’hemmx mibgħeda lejn xulxin. Dan hu eżempju tajjeb ħafna li nistgħu nagħtu lil uliedna. Iżda jekk taf li ħafna drabi inti u l-partner tispiċċaw fi ġlieda, allura aħjar li ma titkellmux quddiem l-ulied.
 • Qatt u qatt m’għandna nitfgħu l-ħtija fuq l-ulied li s-seperazzjoni seħħet minħabba fihom, anke jekk fir-rabja fettillek tgħid hekk. Dan ipoġġi lill-ulied fi ħsara psikologika kbira.

Nifhem li dawn huma mumenti diffiċli ħafna għal kull min ikun għaddej minnhom, però tajjeb li niftakru li huwa kruċjali jekk hemm bżonn isir dan il-pass. Aktar ma nżommu l-paċi u ma ninpikawx inqas se jkun hemm tbatija. Meta nħossu li aħna maħkuma minn emozzjonijiet negattivi u għadda ċertu żmien u bqajna fejn konna, importanti li nfittxu sapport professjonali. Għalkemm inkunu mbeżżgħin xorta wieħed irid iħares ‘il quddiem għal ġejjieni aħjar..

Awguri u tislijiet…

Jekk għandek xi suġġett partikolari li tixtieq li nitkellmu dwaru, ibgħatilna fuq info@skoperta.net

Tini Nifs! Il-Ħajja ma’ Narċissist… – Michelle Zerafa

Tini Nifs! Il-Ħajja ma’ Narċissist… – Michelle Zerafa

Għall-bidu bħal wieħed jaħseb li forsi hija insikurezza, iżda mbagħad wieħed jibda jirrealizza li hi xi ħaġa ta’ kuljum li l-persuna jkollha bżonn li tkun dejjem fiċ-ċentru tal-attenzjoni, li jkollha bżonn lil xi ħadd jċapċpilha l-ħin kollu, li dejjem għandha raġun u li hi taf kollox u li hi aqwa u l-aħjar minn kulħadd. Tibda tgħajja tikkumbatti dawn il-karatteristiċi..

Meta tiddeċiedi li tagħti feedback lill-persuna li tħobb, din probabbli teħodha kontrik u mhux talli ma tammettix, talli tgħidlek li int tħobb taqla’ l-ġlied, li inti għandek xi ħaġa ħażina, li inti ma tafdahiex u li kemm ilha miegħek għajjiet tisma’ dawn l-affarijiet u li mhux sew li kissirtilha ħajjitha.

Il-ħasla li taqla’ għax tkun esprimejt dak li qed tħoss iġġiegħlek tgħaddi minn guilt trip tajjeb li tibda tiddubita minnek innifsek.

Dawn huma ftit eżempji ta’ dak li wieħed jgħaddi minnu meta jkollu partner narċissist. Huma eżempji meħudin mill-ħajja ta’ kuljum ..

Imma allura x’tagħmel jekk tinduna b’dan kollu jekk tkun investejt ammont sostanzjali minn ħajtek għal din il-persuna?

Mhix faċli xejn din is-sitwazzjoni..

Jekk hemm problema fejn is-sigurtà tiegħek jew dawk vulnerabbli hija mhedda… trid tara kif se ddabbar rasek bil-mod… iżda importanti li bil-mod… trid taħdem pjan..

Jekk m’hemmx problema ta’ sigurtà tista’ xorta tiddeċiedi li ddabbar rasek… anzi jekk m’hemmx irbit ikun aktar għaqli li ddabbar rasek..

Inkella trid tadatta ruħek biex kemm jista’ jkun ma’ tbatix wisq minn dan l-abbuż..

Imma kif?

 • Importanti li tirrealizza x’inhu jiġri biex b’hekk ikollok viżjoni aktar ċara ta’ minn fejn hi ġejja din il-problema
 • Importanti li tirrealizza li inti ma taħti xejn… li m’intix sensittiva żżejjed u lanqas li inti għandek xi ħaġa ħażina… dan il-kliem li qaltlek il-persuna narċissista ġejjin minn xi ħadd li ma jafx aħjar u mhux kapaċi jara l-perspettiva tiegħek
 • Probabbli nies li jafu sew lil persuna jgħidulek biex titlaq, ftakar li inti taf x’inhu l-aħjar għalik u jekk se titlaq taf inti meta hu l-aħjar li taġixxi
 • Aqra u informa ruħek dwar Narcissistic Personality Disorder. Aktar ma tkun taf aktar tista’ tħossok kunfidenti meta qed taħdem fuqek innifsek biex tiffaċċja karattru bħal dan.
 • Sib is-sapport li hemm bżonn. Probabbli n-nies ta’ madwarkom mhux dejjem se jifhmu minn xiex tkun għaddej għax ġeneralment in-narċissist jilbes maskra fil-pubbliku, ikollu kariżma, iżda jneħħiha hekk kif jidħol mill-bieb ‘il ġewwa. Sib għajnuna professjonali jekk hemm bżonn. It-terapisti huma newtrali u jkollhom esperjenza jaħdmu f’dan il-qasam u jkunu jistgħu jagħtuk is-sapport li jista’ jgħinek tiffaċċja l-imġieba diffiċli ta’ dan il-karattru
 • Żomm notebook u ikteb xi jkun ġara. Ħafna drabi dawn imeruk biex iġiegħluk temmen li inti qed tesaġera u li inti għandek problema. Ikteb xi jkun ġara u tista’ turi lil min tafda x’gara, li jkollok validation hija importanti għax tgħinek biex ma titlifx il-kunfidenza fik innifsek.
 • Ipprepara lilek innifsek jekk se tikkonfronta lin-narċissist. Ikteb xi tkun se tgħid minn qabel u imxi ma’ dak li ktibt. Ħafna drabi dan idawwar id-diskors kif jaqbillu u malajr jgħid li inti abbużajt minnu għax dawn il-karattri jħobbu jilagħbuha tal-vittma.
 • Qis li jkollok “boundaries” ċari. Wara li tinduna fiex tkun dħalt jekk tiddeċiedi li tibqa’ ma’ partner narċissist, kun sod/soda sa fejn tista’ tħalli li jiddeċiedi għalik, kemm lest/lesta li tħallih/ha j/ttik mill-agħar… pereżempju jekk tiġi umiljat quddiem in-nies minn narċissist insisti li darb’oħra ma tattendix l-attività li stednuk għaliha u ara kif tagħmel biex darb’oħra tevitaha.
 • Ftakar li huwa ok li xi kultant ikollok toqgħod ftit ‘il bogħod, bħal batteriji li jkollhom bżonn jieħdu charge l-istess inti. Mhix faċli li tgħix ma’ xi ħadd narċissist allura l-bżonn li tieħu n-nifs hija kruċjali biex iżżomm il-bilanċ.
 • Persuni narċissisti jistgħu jkunu negattivi ħafna u allura jista’ jkun li taqa’ f’letarġija. Importanti allura li ssib sors fejn tieħu pjaċir, jew li tħossok tajjeb. Li jkollok pet jista’ jgħinek tħoss li għandek kumpanija u li għandek sors fejn jgħinek tħossok importanti
 • Li finanzjarjament tkun indipendenti jagħtik iċ-ċans li tagħmel affarijiet li tixtieq għax ħafna drabi persuni narċissisti se jagħmlu minn kollox biex jikkontrollawk.
 • Ħafna jħossuhom ħażin għax ma jkunux indunaw bil-karattru tal-partner tagħhom qabel ma jkunu kkomettew ruħhom, ngħiduha kif inhi mhix faċli li tinduna għax dan il-karattru jirnexxilu jilbes maskra li diffiċli ħafna biex tinduna fiex tkun dieħel. M’intiex waħdek li tħoss li l-partner ikun daħak bik, il-kariżma li jużaw biex jaqbduk fin-nassa tagħhom hija fina ħafna u mhix faċli tinduna biha.

Kif qed naraw mhix sitwazzjoni faċli biex tgħix ma’ persuna narċissista…jekk tħoss li l-affarijiet huma tqal u tistax iġġorrhom waħdek importanti li titkellem ma’ professjonist biex tara liema triq se tieħu.

Ftakar li għalkemm diffiċli mhix impossibbli…

Biss, iżżommx kollox għalik għax ma jistħoqqlokx li ġġorr kollox waħdek…

Awguri u tislijiet

Jekk għandek xi suġġett partikolari li tixtieq li nitkellmu dwaru, ibgħatilna fuq info@skoperta.net

Meghan Markle – Tiżvela li riedet tikkommetti suwiċidju u ma ngħatatx għajnuna

Meghan Markle – Tiżvela li riedet tikkommetti suwiċidju u ma ngħatatx għajnuna

Fl-intervista ma’ Oprah Winfrey, Meghan żvelat dwar iż-żmien li kienu jiġuha ħsibijiet biex tweġġa’ lilha nnifisha u tikkommetti suwiċidju.

Hija qalet li sabitha diffiċli ħafna biex titkellem dwarha, anki ma’ Harry, peress li għadda minn ħafna u tilef ħafna f’ħajtu iżda stqarret li kieku ma qalet xejn, kienet tasal biex twettaq dak li xtaqet li tagħmel dak iż-żmien, fl-istess żmien li kienet tqila bit-tifel tagħhom Archie.

Meghan qalet li l-akbar dispjaċir tagħha hu li emmnet il-wegħda li kienet saret fil-bidu, dik li l-familja Rjali kienet se tipproteġiha, għaliex meta sabet il-kuraġġ biex titkellem dwar dak li kienet qed tħoss ma ngħatatx għajnuna. Qalet ukoll li membri tal-familja Rjali qalulha li ma setgħetx tfittex l-għajnuna psikjatrika għaliex ma kienx se jagħmel tajjeb għall-istituzzjoni.

L-unika sapport li sabet kien mingħand Harry, fejn hu stqarr li kien żmien ikrah u mudlam ħafna għalih ukoll u ried jagħmel minn kollox biex l-esperjenza li għaddiet minnha ommu l-Prinċipessa Diana, ma terġax tirrepeti ruħha.

Meghan stqarret li kellha tkompli tattendi f’attivitajiet pubbliċi għaliex fl-istat li kienet fih kienet tibża’ x’setgħet tagħmel jekk titħalla waħedha.

Professjonisti psikoloġiċi barranin li tkellmu dwar l-istqarrija ta’ Meghan, qalu li kull persuna, hi m’inhi, li li tkun għaddejja minn sfidi bħal dawn għandha tingħata l-għajnuna b’mod immedjat. Fil-konfront tas-sitwazzjoni ta’ Meghan qalu li mhux biss mhix ħaġa sew li ma ngħatatx l-għajnuna iżda hija wkoll krudeltà.

X’ġie żvelat waqt l-intervista li Oprah Winfrey għamlet lil Harry u Meghan?

X’ġie żvelat waqt l-intervista li Oprah Winfrey għamlet lil Harry u Meghan?

Fl-intervista tant mistennija li Oprah Winfrey għamlet lil Harry u Meghan, li damet għaddejja madwar sagħtejn, ġew żvelati xi dettalji u kurżitajiet li wħud minnhom jagħtu stampa xejn sabiħa ta’ dak li kien għaddej bejn il-familja Rjali.

Apparentament Meghan u Harry kienu diġà żżewġu qabel it-tieġ tagħhom! Meghan żvelat kif huma xtaqu li jagħmlu ċ-ċerimonja taż-żwieġ tagħhom bejniethom it-tnejn biss u jħallu l-ispettaklu tat-tieġ tagħhom għall-kumplament tad-dinja, fil-fatt hekk għamlu, tlett ijiem qabel it-tieġ tagħhom, iżżewġu privatament.

Meghan allegat ukoll li kien hemm xi diżgwid bejnha u Kate Middleton dwar l-ilbies tal-flower girls, u meta Oprah staqsietha jekk Kate kinitx bkiet b’rabta ma’ din il-kwistjoni, hija wieġbet li l-istorja ġrat bil-kontra u li fil-fatt kienet hi li bkiet minħabba xi kliem li kienet qaltilha Kate. Madanakollu, hija qalet li Kate skużat ruħha u anki ħaditilha l-fjuri u nota b’turija ta’ apoloġija. Żiedet tgħid li ma tħossx li għandha tidħol f’aktar dettalji tal-kwistjoni ladarba Kate skużat ruħha.

Markel żvelat ukoll li xi membri mill-familja rjali, ma kienu komdi xejn dwar il-fatt li Archie seta’ jitwieled b’ġilda skura iżda jidher li r-Reġina u l-Prinċep Philip ma kinux involuti f’din il-kwistjoni. Kemm Meghan kif ukoll Harry għażlu li ma jindikawx min mill-membri tal-familja Rjali kienu parti minn dak li qed jallegaw.

Meghan spjegat l-uġigħ tagħha kemm għal dan il-fatt kif ukoll għaliex il-familja Rjali ma ridux lil Archie jkun prinċep u lanqas li jirċievi s-sigurtà li normalment jingħataw. Fil-fatt it-titlu baqa’ ma ngħatax.

Hija fetħet qalbha wkoll dwar iż-żmien fejn kienu jiġuha ħsibijiet li tikkommetti suwiċidju u li minkejja li sabet il-kuraġġ li titkellem, ma ngħatatx għajnuna.

Allegat ukoll li xi uffiċjali tal-palazz għażlu li saħansitra jigdbu biex jipproteġu xi membri oħra tal-familja Rjali, minflok għażlu li jgħidu l-verità u jipproteġu lilha u lil Harry.

Minkejja dan kollu, wara li saru jafu li l-Prinċep Philip iddaħħal l-isptar, Meghan qalet li ċemplet lir-Reġina biex tara kif qiegħdin l-affarijiet.

Min-naħa l-oħra Harry żvela kif missieru, il-Prinċep Charles, waqaf ikellmu minn meta telqu mill-palazz u marru joqgħodu Vancouver. Huwa qal li jħossu ddiżappuntat bl-imġieba ta’ missieru għax skont hu, għadda minn xi ħaġa simili u jaf xi jfisser uġigħ bħal dan, u li Archie huwa n-neputi tiegħu. Madanakollu żied jgħid li xorta waħda jibqa’ jħobbu u għalkemm weġġa’ ħafna, waħda mill-prijoritajiet tiegħu tibqa’ li jibqa’ jipprova jirranġa r-relazzjoni ta’ bejniethom.

Dwar ħuh, il-Prinċep William, Harry qal li jħobbu ħafna u li għaddew minn ħafna flimkien iżda r-relazzjoni tagħhom bħalissa mhijiex waħda tajba u jittama li ż-żmien itaffi ftit mill-weġgħat u l-affarijiet imorru għall-aħjar.

Fl-intervista żvelaw ukoll il-ġeneru tat-tarbija li qed jistennew. Archie jidher li se jkollu oħtu. Il-koppja qalu wkoll li mhumiex ippjanati li jkollhom aktar tfal.

4 ta’ Frar – Jum Dinji tal-Kanċer – Kif bdiet din il-kampanja u x’inhu l-għan?

4 ta’ Frar – Jum Dinji tal-Kanċer – Kif bdiet din il-kampanja u x’inhu l-għan?

Kull sena, l-4 ta’ Frar huwa osservat bħala l-Jum Dinji tal-Kanċer sabiex titqajjem kuxjenza dwar il-kanċer u titnaqqas l-istigma fuq din il-marda li hija t-tieni kawża ewlenija ta’ mwiet globalment.

Dan il-jum internazzjonali huwa inizjattiva ta’ għaqda globali immexxija mill-Union of International Cancer Control (UICC) u huwa maħsub biex jinkoraġġixxi l-prevenzjoni, id-dijanjosi u t-trattament tal-kanċer kmieni kemm jista’ jkun.

Il-Jum Dinji tal-Kanċer ġie stabbilit għall-ewwel darba fis-Summit Dinji tal-Kanċer kontra l-kanċer għall-Millenju l-Ġdid li sar f’Pariġi, fl-4 ta’ Frar, 2000.

Sa mill-bidu tiegħu, il-Jum Dinji tal-Kanċer ġie osservat billi jinżammu ċerti temi li jiggwidaw l-aġenda taċ-ċelebrazzjonijiet u l-kampanji. Fl-2019 ġiet introdotta t-tema ‘I am and I will’ u kellha titkompla sal-2021. Il-kampanja hija iffukata fuq il-komunità kollha kemm hi u l-azzjonijiet li kull individwu jista’ jieħu biex inaqqas l-impatt globali tal-kanċer.

Skont is-sit elettroniku tal-Jum Dinji tal-Kanċer, l-għan primarju huwa li tiffoka fuq azzjonijiet pożittivi sabiex tilħaq il-mira li tnaqqas in-numru ta’ mwiet prematuri minn kanċer u mard ieħor li ma jitteħidx b’1/3 sal-2030.

Nibqgħu nisħqu dejjem l-importanza li minbarra li nieħdu tagħna nfusna billi ngħixu stil ta’ ħajja kemm jista’ jkun sana, niċċekkjaw u neżaminaw ġisimna b’mod regolari ħalli f’każ li ninnutaw xi ħaġa li mhijiex tas-soltu nkunu nistgħu nieħdu azzjoni mill-ewwel.

Minkejja li l-kelma nnifisha ‘kanċer’ tqanqal ċerta diqa u biża’, tajjeb niftakru wkoll li għalkemm mhux dejjem, imma ħafna drabi l-possibilità ta’ tama tkun hemm ukoll, speċjalment meta jkun hemm dijanjosi fil-bidu tal-marda.

Il-kura mediċinali hija ħafna drabi neċessarja iżda daqstant ieħor huwa importanti li tieħu ħsieb is-saħħa fiżika u mentali tiegħek b’kull mod li tista’.

Tiddejjaqx tfittex l-għajnuna..

Enable Notifications OK No thanks