Evidenza (Ir-raba’ u l-aħħar parti) – Rakkont minn Dr Sharon Calleja

Evidenza (Ir-raba’ u l-aħħar parti) – Rakkont minn Dr Sharon Calleja

Filwaqt li Jonas kien liebes pulit, xagħru mimxut lura b’mod eleganti, b’dehra impekkabbli, wiċċ donnu dak ta’ żagħżugħ, ġisem imlaħħam sew u maġenb karozza sabiħa lussuża u skura.
Kont qed inħoss il-piż tal-kuxjenza tniggiżni, hekk kif għaffiġt il-basket li kelli mdendel miegħi, taħt idejja b’mod aġitat.
“Ġejt għalija?” staqsejtu b’leħen baxx, nipprova ma nħarisx f’għajnejn ħija.
“U ma tafx li niġi għalik. Issa ejja oqgħod għandi fil-bidu sakemm tissetilja x’imkien ieħor. Jien waħdi ngħix,” qalli Jonas.
U ħadni miegħu d-dar.
L-ewwel ftit jiem ma stajtx nidra l-ħajja normali.
Għalkemm kont naf li ma kinitx ħaġa faċli, bdejt nerġa’ nfittex xogħol. U wara kont beħsiebni nfittex appartament żgħir.
Ħajja ġdida.
Libera.
Iżda kont qed inħossni xi ftit imbarazzat minn ħija.
Kien iħares lejja b’mod stramb.
Ftit diskors.
Mill-inqas.
Sa dakinhar.
Dakinhar li Jonas kien mar lejn ix-xogħol u bħas-soltu kien ħallieni waħdi d-dar.
Ħarist barra lejn il-ġnien.
U lmaħt l-għeruq tas-siġra l-kbira fil-ġnien ħerġin minn hemm taħt b’mod mhux normali.
U kien propju dak il-ħin li ddeċidejt li nirranġalha l-għeruq.
Hekk jew hekk, ma kelli xejn x’nagħmel!
Sibt pala u bdejt nipprova naqla’ ftit il-ħamrija li kien hemm fil-wiċċ.
Wara li kont tellajt ammont ta’ ħamrija ġmielha ‘il fuq, sibt kaxxa tal-ħadid midfuna hemm taħt.
Tgħid din x’kienet?
Tħassibt!
Kienet imdaqqsa.
Ħriġtha.
Ftaħtha.
Qalbi għamlet tikk.
Ġakketta safra.
U mazza.
Kieku flejtha aħjar, kont ninduna.
Kienet imtebba’ bid-demm niexef ta’ ħamsa u għoxrin sena ilu!
U jien……………
Jien kont servejt is-sentenza ta’ ħija!
Ħija it-tewmi.
Ħija Jonas.
Li kien iħarisli b’mod stramb.
Minjaf għalfejn hux?
U din…………….
Din kienet l-evidenza!

Bukkett Fjuri Ħomor (L-ewwel parti minn erbgħa) – Rakkont minn Dr Sharon Calleja

Bukkett Fjuri Ħomor (L-ewwel parti minn erbgħa) – Rakkont minn Dr Sharon Calleja

Poġġa t-telefon lura f’postu b’idu tirtogħod mhux ftit.
It-tbissima li kellu fuq fommu kienet tirrifletti mument ta’ sodisfazzjon personali.
Fl-aħħar!
Fl-aħħar kien se jpattihielha!
Kien ilu maħruq. Kien ilu jġemma’ fl-istonku!
U kien propju dak il-ħin li resaq lejn it-tieqa mdaqqsa li kellu fil-kamra tas-salott tal-appartament ċkejken li kien isejjaħ daru u qagħad għal mument iħares lejn il-veduta ta’ blokok kbar mibnija bil-konkos li kellu eżatt faċċata. Hekk biss kien jara. Bini. Aktar bini. U saħansitra aktar bini.
Ħa nifs twil u ħass il-pulmun jimtela’ bis-sodisfazzjon.
Kien ilu jberren kif kellu jsibha. Kif kellu jpattihielha.
Kull ma kien jaf kien isimha.
Agnes Abela.
U li kienet l-iżjed mara antipatka li qatt kien kellem f’ħajtu!
Infaqa’ jidħak. U għal mument kien se jixraq fil-bżieq tiegħu stess.
Issa kien jonqos il-final grandjuż tal-pjan viljakk li kien ħejja! Kien għad fadal l-aħjar parti!
Neil kien jaħdem f’uffiċċju tal-kummerċ bħala persuna li twieġeb it-telefon fuq problemi tal-konsumaturi. Xogħlu ma tantx kien jogħġbu, anzi biex ikun qal kollox kien jisħet is-siegħa u l-mument li kien ikollu joħroġ minn ġol-friex sħun ta’ filgħodu sabiex iħejji ruħu għal ġurnata telefonati ma jaqtgħu xejn fl-uffiċċju fejn kienu jkunu xi għoxrin ruħ, kollha bil-linja tat-telefon tagħhom. Kollha jagħmlu l-istess xogħol. Dahar ma’ dahar. Skrivanija m’oħra. Storbju ma jaqta’ xejn………….
“Ħellow, S u Ġ Limited, fiex nista’ naqdik?” kien dara jgħid l-istess sentenza għal madwar xi tletin darba kull minuta.
Agnes Abela.
Issa ma kinitx se taħrablu. Kemm kienet antipatka!
Kien iltaqa’ magħha fuq il-linja tat-telefon. Qatt ma kien raha minn wiċċha. Li kien jaf fuqha hu li kienet taħdem mad-ditta tal-produtturi li kienu jagħtuhom ix-xogħol. Din Agnes kienet ċemplet l-ewwel darba għall-ħabta ta’ nofs is-sajf u fil-bidu kien ħabat jaħseb li leħinha kien kważi ġentili.
Iżda malli kien infurmaha li l-prodotti li kienu jġibu mingħandhom kienu għadhom kollha hemm u li ħadd ma kien qed jixtrihom, kienet infexxet toffendih u tkellmu ħażin.
Lilu.
Lil Neil Frendo.

Ir-rakkont ikompli l-ġimgħa d-dieħla…

Kif l-istress jista’ jaffettwa l-Fibromyalgia u x’tista’ tagħmel biex tnaqqsu?

Kif l-istress jista’ jaffettwa l-Fibromyalgia u x’tista’ tagħmel biex tnaqqsu?

Fl-aħħar artiklu tkellimt dwar il-frustrazzjoni li ġġib magħha l-fibromyalgia. Nirringrazzjakom tal-kummenti tagħkom u talli qed taqsmu l-esperjenza tagħkom tal-fibromyalgia. Huwa mezz importanti ħafna biex nitgħallmu minn xulxin. Fl-aħħar artiklu għalaqt dwar l-istress u l-fibromyalgia, u llum se nitkellem aktar dwar din ir-relazzjoni fid-dettall.

L-istress sar kważi l-akbar għadu fid-dinja li qed ngħixu fiha. L-istress, meta kkontrollat huwa addattiv għax jgħinna nkunu produttivi u effiċjenti. Kulħadd għandu l-limitu tiegħu sa fejn l-istress ikun tajjeb, meta naqbżu dan il-limitu jibdew ġejjin il-konsegwenzi. Għalhekk huwa importanti li nagħrfu kif l-istress jaffettwana. Kulħadd huwa suġġett għall-istress, anke nies bil-kundizzjoni tal-fibromyalgia.

L-istress kontinwu li jista’ jkun ġej mill-familja, xogħol, il-fibromyalgia stess jew affarijiet oħra jista’ jwassal għal tibdil fil-perċezzjoni tal-uġigħ. X’jiġifieri? Jiġifieri li wieħed peress li huwa stressjat ħa jħoss l-uġigħ aktar milli kieku mhux stressjat. L-istress għoli jħalli effett ukoll fuq is-sistema tal-immunità. L-istress jista’ jattiva s-sistema tal-immunità li jikkawża inflamazzjonijiet fil-ġisem li dan ukoll jista’ jwassal għall- uġigħ.

X’tista’ tagħmel jekk tbati mill-fibromyalgia u qed tħossok stressjat?

L-ewwel ħaġa li nistiednek tagħmel hi li tipprattika ftit gratitudni billi tħares madwarek u tara x’affarijiet li inti grata lejhom u tista’ tapprezza. Eżempju, sentenzi bħal minkejja l-uġigħ li għandi llum xorta nista’ mmur għax-xogħol. Jew inkella, minkejja l-għeja llum xorta rnexxieli nsajjar għalija u għall-familja. Dan it-tip ta’ diskors huwa aktar pożittiv u differenti milli kieku ngħidu ‘uff’ jew ‘ajma’. Importanti li naraw x’nistgħu nbiddlu fil-pożittiv, għax meta nitkellmu bil-pożittiv, naħsbu fil-pożittiv, inħossuna pożittivi wkoll.

It-tieni ħaġa li nistiednek tagħmel meta dejjem tista’ hi li tagħmel l-eżerċizzju u tkun attiv. Tista’ tmur mixja ta’ kwarta jew għoxrin minuta kuljum, kemm tieħu naqra arja u tiċċaqlaq ftit. Jekk l-uġigħ ma jagħtikx tmur mixja, ipprova ftit stretching id-dar stess jew yoga, kemm iċċaqlaq ftit il-muskoli tiegħek.

It-tielet ħaġa li nistiednek tagħmel hi li tikkomunika man-nies ta’ madwarek dwar dak li qed tħoss u li għaddej minn moħħok. Jaf forsi kultant insibuha diffiċli nesprimu ruħna speċjalment jekk ta’ madwarna ma jifhmux dak li qegħdin ngħaddu minnu. Ħadd ma jista’ jaqralna moħħna u allura jekk hemm xi ħaġa li qed tkiddna jew tagħmlilna l-ħsara tajjeb li nitkellmu dwarha b’mod li nirrispettaw id-dinjità ta’ ħaddieħor.

L-aħħar ħaġa li nistiednek tagħmel hi li tfittex għajnuna professjonali biex jgħinuk tagħmel it-tibdiliet neċessarji biex tkun tista’ tikkontrolla l-istress u l-uġigħ tiegħek aħjar. Ma fiha xejn ħażin billi titlob l-għajnuna biex tkun tista’ tiġi aktar issapportjat.

Enable Notifications OK No thanks