Select Page
Dak Li Nsejt (Ir-raba’ u l-aħħar parti) – Rakkont minn Dr Sharon Calleja

Dak Li Nsejt (Ir-raba’ u l-aħħar parti) – Rakkont minn Dr Sharon Calleja

Iżda fl-istess ħin, dak il-ħsieb li kont insejt xi ħaġa warajja l-uffiċju, kien qed jiekolni minn ġewwa.
Qbadt u qomt bilwieqfa, erġajt lebbitt il-kowt miegħi, ġbidt il-basket għal ma’ spallejja u tlaqt inħaffef ‘il barra f’nifs wieħed.
Kelli bilfors immur.
Ridt immur nara.
Ħassejt li kont insejt xi ħaġa importanti.
Ħaffift tul it-triq kollha.
Għaġġilt u ħassejt nifsi kważi jinqata’. Ridt nilħaq il-bini miftuħ qabel ma’ dawk tas-siġurtà kienu jitilqu lejn id-dar.
U wasalt.
Wasalt quddiem il-bini tax-xogħol.
Mingħajr ebda ħsieb ieħor, ġrejt b’kemm kelli saħħa ‘l ġewwa. Dawk iż-żewġt irġiel ta’ qabel kienu għadhom hemm.
Ma ħaristx lejhom. Ġrejt lejn il-lift u tlajt fis-sular lejn l-uffiċju tiegħi.
Ridt insib dak li kont insejt.
Għax ma kontx se nħossni komda qabel ma nkun naf eżatt…………..
U dak il-ħin, eżatt malli wasalt quddiem l-uffiċju tal-ħġieġ tiegħi, ħassejtni ninqata’ mill-art bil-qata’.
Qabditni r-rogħda………….
Indunajt.
Naf x’kont insejt warajja.
Lili nnifsi.
Rajtni hemm, mixħuta mal-art b’għajnejja miftuħin beraħ u ħalqi mbexxaq.
Dak li nsejt warajja kont jien.
Il-flixkun tal-pirmli qawwija kien għadu f’idi, vojt. Kont blajthom kollha, waħda waħda. Ġisem bla ħajja. Ġisem bla ruħ.
Kont qiegħda naħseb fih.
André.
U dak il-ħin indunajt.
Indunajt li l-ħajja hija sabiħa.
U jien kont tlift iċ-ċans li ngħixha.

Tajlandja: Arrestat mexxej tal-kult li kellu s-segwaċi jieklu l-ħmieġ tiegħu

Tajlandja: Arrestat mexxej tal-kult li kellu s-segwaċi jieklu l-ħmieġ tiegħu

Raġel, li kien isostni li kien “missier ir-reliġjonijiet kollha” u allegatament qal lis-segwaċi tiegħu biex jieklu l-ħmieġ tiegħu, ġie arrestat b’diversi akkużi wara li nstabu 11-il katavru, li l-maġġoranza tagħhom kienu segwaċi tiegħu, fil-post ta’ kampeġġ tiegħu fil-provinċja ta’ Chaiyaphum, fit-Tajlandja.

Il-mexxej tal-kult kien identifikat biss bħala Thawee, li għandu 74 sena, residenti fid-distrett ta’ Nong Rua fil-provinċja ta’ Khon Kaen, qal il-Gvernatur ta’ Chaiyaphum Kraisorn Kongchalard nhar it-Tnejn.

Huwa ġie arrestat nhar il-Ħadd wara personalità televiżiva shaman, Jiraphan Phetkhao, magħruf bħala Mor Pla wassal lill-pulizija u awtoritajiet minn aġenziji oħra tal-gvern jagħmlu rejd fil-post ta’ kampeġġ li jinsab f’foresta fir-raħal ta’ Moo 2 f’Tambon Dong Klang tad-distrett ta’ Khon San ta’ Chaiyaphum.

Jiraphan isostni li għandu setgħat speċjali biex jgħin lin-nies affettwati mis-supperstizzjoni, u jmexxi programm televiżiv li fih jikkampanja kontra dawk li jsejjaħ shamans foloz u Buddisti li jiksru l-liġijiet tal-patrijiet.

Huwa qal li mara kienet fittxet l-għajnuna tiegħu wara li ommha marret fil-post ta’ kampeġġ, li kien meqjus mis-segwaċi bħala “hermitage”, u allegatament ma tħallietx tmur lura d-dar.

Aktar tard, bint din il-mara saret taf li lis-segwaċi kienu jgħidulhom biex jieklu l-ħmieġ tal-mexxej tal-kult, li kien iqis lilu nnifsu bħala “Il-Missier”, għax jista’ jfejjaq il-mard kollu.

Meta sar l-arrest, l-awtoritajiet sabu lil Thawee imdawwar b’madwar 30 persuna, li dehru li kienu nies ta’ età medja u anzjani.

Is-segwaċi kollha kkonfermaw mal-awtoritajiet li huma kienu jemmnu li dan il-bniedem jista’ jfejjaqhom mill-mard. Saħansitra wħud minnhom kielu l-ħmieġ tiegħu quddiem l-awtoritajiet.

Is-segwaċi ammettew mal-awtoritajiet li l-katavri kienu ta’ segwaċi morda li mietu fil-post tal-kampeġġ wara li marru hemm biex ifittxu l-kura mingħand “Il-Missier”. Huma riedu li ġisimhom jibqa’ hemm għalih biex aktar tard jibgħathom il-“ġenna”.

Il-Gvernatur ta’ Chaiyaphum, Kraisorn, qal li Thawee ġie mixli fost oħrajn li kiser il-liġi tas-saħħa pubblika u l-att tal-kontroll tal-mard.

Kraisorn qal li se ssir l-awtopsja fuq il-11-il katavru biex isibu l-kawża tal-mewt tagħhom u aktar akkużi jistgħu jingħataw lill-akkużat.

Thawee qed jinżamm fl-Għassa ta’ Khon San u bosta segwaċi tiegħu marru jistennewh barra.

Kont taf li tattoo fuq il-wiċċ hija tradizzjoni għall-Māori ta’ New Zealand?

Kont taf li tattoo fuq il-wiċċ hija tradizzjoni għall-Māori ta’ New Zealand?

Reċentement irrappurtajna aħbar dwar il-Ministru tal-Affarijiet Barranin ta’ New Zealand Nanaia Mahuta, relatata mal-invażjoni tar-Russja fl-Ukrajna.

Lil hinn mill-aħħar, bosta kkummentaw dwar it-tattoo li għandha fuq geddumha.

Imma kont taf li tattoo fuq il-wiċċ hija tradizzjoni għan-nies Māori ta’ New Zealand?

Għan-nisa Māori ta’ New Zealand, il-moko kauae, jew it-tattoo tradizzjonali femminili tal-geddum u x-xufftejn hija meqjusa bħala manifestazzjoni fiżika tal-identità vera tagħhom.

Għall-Māori, it-tattoo hija marbuta ma’ sens ta’ kburija u prestiġju. Ir-ras hija meqjusa bħala parti sagra tal-ġisem, għalhekk din it-tattoo li tissejjaħ Ta Moko kienet riservata għall-wiċċ biss u għall-Màori ta’ status soċjali għoli.

It-tattoo Ta Moko tirrifletti d-dixxendenza u l-istorja personali tal-individwu. Fi żminijiet preċedenti kien sinjal importanti ta’ status soċjali għoli, għarfien, ħila u eliġibilità għaż-żwieġ.

It-tattoo tradizzjonali tal-irġiel fuq il-wiċċ tissejjaħ Mataora u hija simbolu ta’ nobbiltà.

Fl-2016, Nanaia Mahuta, saret l-ewwel membru parlamentari fid-dinja li kellha t-tattoo Ta Moko fuq geddumha.

Wirja tal-Arti Fotografika minn Andrew E Zarb – Mill-4 sat-18 ta’ Frar

Wirja tal-Arti Fotografika minn Andrew E Zarb – Mill-4 sat-18 ta’ Frar

Leto hija l-ewwel wirja għal Andrew E Zarb , fejn se jkun qiegħed jesibixxi esklussivament xogħlu. Din il-wirja se ssir bejn l-4 ta’ Frar u t-18 ta’ Frar ġewwa Art by the Seaside (65, triq il-Mina) l-Isla. Art Gallery li fetħet fl-2021 u li diġà qabdet ritmu tajjeb fix-xena tal-arti.


Leto fil-mitoloġija Griega hija Alla tal-maternità u l-umiltà. L-isem juri ċar it-tema ta’ din il-wirja, fejn permezz ta’ ritratti se naraw ommijiet fil-ġmiel kollu tagħhom, huma min huma u huma ta’ liema forma huma.


F’Leto ċerta li kull min se jattendi se jħoss ċertu paċi u ċertu sens ta’ wens, ħsus li jafu jħallu l-ommijiet biss fuq l-ulied. Tajjeb li nsemmi wkoll li f’din il-wirja Andrew jiftakar ukoll f’dawk l-ommijiet li għaddew għad-dinja l-oħra; li ċertament hija firda li ma nafx hawnx agħar minnha.


Andrew E Zarb tgħallem waħdu s-sengħa tal-fotografija. Din il-passjoni bdiet meta fl-2016, wara operazzjoni sab ruħu ġo sodda għal tliet xhur sa ma rkupra. Waqt dan il-perjodu sab ċans ifittex u jitgħallem fuq id-dinja tal-fotografija.

Beda b’diversi stili sa ma minn tliet snin ilu ‘l hawn ħassu komdu jiffoka fuq in-nudiżmu. Nudiżmu li juri b’eleganza kemm kull figura umana hija perfetta hi kif inhi, li jqanqal ħsus sottili ta’ ġmiel divin f’min japprezza dan ix-xogħol.

Mil-lenti t’Andrew naraw kif xogħlu jdur mal-ġisem uman. Jiffoka fuq dettalji, pożi u idealment bla użu ta’ props. Fix-xogħlijiet naraw prominenza femminili, dan minħabba l-fatt li mudelli maskili huma iktar rari biex isib. Iktar u iktar meta jaħdem fil-maġġoranza ma’ mudelli li mhumiex professjonali imma nies li jitħajru jippużaw, uħud anke biex jgħelbu ċerti ideat li ħolqu kontra l-apparenza tagħhom.

Għal aktar dettalji segwu l-paġna ta’ Art by the Seaside u anke l-event fuq Facebook: Leto – Goddess of Motherhood and Demureness.

Il-kurżità – Imma x’ġara eżatt? – Tanja Cilia

Il-kurżità – Imma x’ġara eżatt? – Tanja Cilia

L-Ingliżi jgħidu li l-qtates għandhom disa’ ħajjiet, imma aħna l-Maltin ngħidu li għandhom biss sebgħa.

Kien x’kien, waħda mill-affarijet li żżomm il-qtates b’saħħithom hija dik il-mjaw karatteristika tagħhom, li l-ħoss tagħha għandu l-unità tal-frekwenza ta’ minn 22 sa 45 hertz, li jintuża ħafna waqt it-terapija. Jingħad li dawn il-vibrazzjonijiet huma fenomenu, għax jistgħu jtaffu d-dipressjoni, ifejqu xi mard, u jirrestawraw u jirriġeneraw xi tessuti tal-ġisem.

Jista’ jkun ukoll li jibqgħu b’saħħithom minħabba li t-temperatura tal-ġisem tagħhom hija ta’ minn 2-3 gradi ogħla mit-temperatura tagħna.

Leġġenda antika tgħidilna li l-qtates idumu ħajjin għax huma l-ħolqa bejn din id-dinja u l-eternità, u għaldaqstant l-allat huma grati lejhom, u jħalluhom jgħixu f’din id-dinja iżjed minn annimali oħrajn. Dan isir billi wara li jmutu, jiġu rinkarnati, sakemm wara d-disa’ darba, jibqgħu mal-allat għal dejjem ta’ dejjem.

Kien hemm żmien, iżda, li billi l-għajnejn tal-qtates ileqqu fid-dlam, kienu meqjusin bħala annimali malinni, jew saħanistra, sħaħar li kienu jsiru qtates kif jaqa’ d-dlam.

Imma… u din hija l-imma… il-proverbju jgħidilna li l-qattus miet għax kien kurjuż.

Issa jekk il-kurżità hija ħażina għal annimal daqshekk fabbli u gustuż… u li għandu iżjed minn ħajja waħda… kif inhu l-qattus, mela kemm hi ħażina iżjed għalina l-bnedmin, il-kurżità?

Issib min hu sindikajr – dejjem moħħu f’ħaddieħor, u dejjem jistaqsi dwar ħwejjeġ li mhumiex affari tiegħu.

Aħna nafu li jekk trid iżżomm sigriet, m’għandek tgħidu lil ħadd, lanqas lil xi ħadd li tgħidlu biex ma jgħid lil ħadd. Imma dawn in-nies għandhom il-ħabta jindagaw bil-fin, u jiskopru dak li suppost jinżamm mistur, b’tali mod li int lanqas biss tkun taf li ftaħt qalbek magħhom, u, iżjed u iżjed, li tajthom xi dettalji fuq ħaddieħor, li int ma kellek l-ebda dritt tikxifhom.

Li jkollok kurżità xjentifika jew filosofika li toħloq riċerka, ma fiha xejn ħażin. Iżda meta jkollok vizzju li qisek qed tinterroga lil xi ħadd, meta tistaqsi waħda f’waħda, bl-iskuża li “jekk ma tkunx taf kollox ma tkunx tista’ tgħin”, hawn naraw in-nuqqas tas-sinċerità.

Billi titkixxef sal-inqas dettal trivjali, għax issib lil xi ħadd debboli u vulnerabbli, ma tkunx qed tgħin, iżda tfixkel, għax ara kemm se jinkwieta dak li jkun, iżjed tard, meta jiftakar li kixef kollox – jafdak kemm jafdak. U int? Eh, tiftaħar li inti fdata… “…għax taf x’qaltli Joanna, u qaltli biex ma ngħid lil ħadd, imma lilek se ngħidlek għax naf li fommok mitbuq…” u hawn, tirrakonta minn xiex għaddiet dik il-mara li fdatek bis-sigrieti tagħha.

Il-kurżità mhux biss lill-qattus toqtol iżda anki l-ħbiberiji li jkunu ilhom snin.

Enable Notifications OK No thanks