Il-Papa Franġisku jħassar il-laqgħa mal-Patrijarka Ortodoss Russu

Il-Papa Franġisku jħassar il-laqgħa mal-Patrijarka Ortodoss Russu

Il-Papa Franġisku qal li l-laqgħa tiegħu ppjanata f’Ġunju mal-Patrijarka Ortodoss Russu Kirill ġiet imħassra għax f’dan iż-żmien “tista’ twassal għal ħafna konfużjoni.”

Kirill kien appoġġja l-gwerra tar-Russja fl-Ukrajna, fejn ix-xahar li għadda allega li l-parati tal-gay pride kienu parti mir-raġuni għall-invażjoni.

Alleat għal żmien twil tal-President Russu Vladimir Putin, Kirill huwa figura reliġjuża ewlenija fir-Russja, fejn ir-reliġjon Ortodossa Russa hija meqjusa bħala parti integrali mill-identità tal-pajjiż.

Meta tkellem mal-gazzetta Arġentina La Nacion, il-Papa Franġisku qal li r-relazzjoni tiegħu ma’ Kirill kienet “tajba ħafna”.

Il-Papa qal li ddispjaċih li l-Vatikan kellu jissospendi t-tieni laqgħa mal-Patrijarka Kirill, li kienet skedata għal Ġunju f’Ġerusalemm iżda qal li l-laqgħa f’dan il-mument tista’ twassal għal ħafna konfużjoni.

Mistoqsi dwar l-invażjoni tar-Russja tal-Ukrajna, il-Papa Franġisku wieġeb li lest li jagħmel minn kollox biex iwaqqaf il-gwerra.


Mistoqsi għaliex qatt ma semma pubblikament lir-Russja jew lil Putin, il-Papa qal li Papa qatt ma jitkellem dwar kap ta’ stat, u anqas dwar pajjiż, li huwa superjuri għall-kap ta’ stat.

Il-Papa qal ukoll li l-Vatikan jista’ jkollu rwol fin-negozjati għall-waqfien mill-gwerra.

Id-direttur tal-uffiċċju tal-istampa tal-Vatikan Matteo Bruni qal li l-Papa Franġisku qed inaqqas l-attivitajiet tiegħu minħabba diffikultajiet mediċi. Minħabba wġigħ f’irkopptu tal-lemin, kellu bżonn joqgħod bilqiegħda waqt li kien qed jaqra l-messaġġ tiegħu tal-Għid u jiċċelebra l-quddiesa tal-velja tal-Għid.

Il-Covid sparixxa f’daqqa minħabba l-booster jew biex ma jtellifx il-kampanja elettorali?! – Lynn Aquilina

Il-Covid sparixxa f’daqqa minħabba l-booster jew biex ma jtellifx il-kampanja elettorali?! – Lynn Aquilina

Restoranti, skejjel u l-ajruport magħluq, laqgħat imħassra u quddies ma setgħux isiru aktar fil-knejjes. Anzjani u dawk in-nies kollha li huma vulnerabbli ġew imħeġġa u obbligati jibqgħu d-dar. Kumpaniji li setgħu jisfruttaw is-sistema tat-teleworking bdew jgħidu lill-impjegati biex jaħdmu mid-dar. Stay safe stay at home saret il-mantra li kont tisma’ xħin kont tixgħel it-televiżjoni b’mod partikolari fix-xhur bejn Marzu u Ġunju li għadda.

F’temp ta’ ġurnata ħajjitna nqalbet ta’ taħt fuq. Bħal donnu tpoġġiet bomba li ħadd ma seta’ jinduna biha u jaraha u f’daqqa waħda din splodiet u farrket il-ħajja li konna nafu u li konna mdorrijin ngħixu qabel. L-arja kienet tinħass tqila bit-tensjoni, ansjetà, biża’ u inċertezzi. Ma stajtx nimmaġina kif ħa ngħix mingħajr il-ħajja soċjali. Ħassejt li parti minni tqaċċqtet u mietet, għalija din hi l-pulmun li ttini nifs ġdid, meta ngħeja u nħossni li nkun qed nifga d-dar nara l-istess uċuħ. Li naħdem mid-dar, ukoll m’għenitx għax kieku naħdem barra mid-dar niltaqa’ ma’ xi kollegi, imma hekk il-kuntatt uman inqatagħli totalment.

Niskanta kif il-folja tinqaleb. Fejn qabel kont niġi kkritikata li kont inkun dejjem fuq facebook, għax ma jkollix x’nagħmel. Issa l-maġġoranza tan-nies ġiet bħali għax inkella ma nkunux in touch ma’ x’qed jiġri fid-dinja. Biex inżomm ruħi okkupata qed naqra ħafna aktar, qed nitgħallem l-Ispanjol u bdejt nikteb ktieb ukoll.

Madanakollu, issa ħafna mir-restrizzjonijiet qed jitneħħew, bdejna noħorġu u nissoċċjaliżżaw aktar. Qisu l-virus f’daqqa waħda sparixxa, tgħid għax issa ħafna minna ħadna l-booster u allura beda jaħdem? Jew għax qegħdin f’nofs kampanja elettorali, u allura bħal donnu l-Covid warrab min-nofs biex ma jtellifx liż-żewġ partiti ewlenin mill-kampanji elettorjali tagħhom?

Ma nafx x’inhi eżatt ir-raġuni, imma minn ħaġa waħda jien ċerta, li n-nies għadhom jimirdu bil-Covid. Saħansitra għad hawn min jidħol l-isptar u jmut b’dan il-misħut virus. Jiġifieri dan il-virus għadu magħna, għalkemm qed nippruvaw ninjorawh. Wisq nibża’ li ħa jerġa’ jqajjem rasu u jerġa’ jeħdilna l-libertà li ksibna dal-aħħar.

Jekk il-pandemija affettwatni f’kollox, fir-rigward tax-xogħol ma affettwatnix, għax minħabba d-diżabilità tiegħi kif diġà għidt dejjem ħdimt bit-teleworking. Anzi jkolli nistqarr li kont bdejt inħossni li sirt parti min-norma u ma bqajtx minoranza. Imma rajt ħafna posts fuq facebook u nies igergru li ma jistgħux jidraw jaħdmu mid-dar jew li m’għandhomx post adattat minn fejn jaħdmu.

Min bata u għadu jbati bis-solitudni bħali, għax kollox sar b’mod virtwali onlajn u allura kompla naqqas il-ftit kuntatt li kellu soċjalment, u min jieħu gost għax ħeles mill-problema tat-traffiku. Min jeqred li qed jeħxien bil-pasti u l-kejkiet li beda jsajjar u min beda jieħu gost li issa kellu aktar ħin għalih innifsu u biex igawdi n-natura ta’ madwarna. In-natura li sakemm domna msakkrin ġewwa djarna reġgħet ħadet ftit ruħ u ġedded lilha nnifisha.

Imma ma jistax jingħad l-istess fuq in-natura tal-bniedem. Qisu l-bniedem meta jibda jieħu r-ruħ u jibda jara xaqq ta’ dawl f’tarf il-mina, f’dan il-każ qed nirreferi għas-saga tal-Covid, jara x’se jivvinta, issa r-Russja invadiet l-Ukrajna.

L-ansjetà u t-tensjoni qed terġa’ tiżdied fost iċ-ċittadini Ewropej, għax jista’ jkun li ninsabu fuq l-għatba tal-gwerra! Nitolbu u nittamaw li le, għax gwerra qatt ma ħalliet ġid, ħsara u tifrik ma’ kullimkien iġġib biss.

Hekk ngħid bejni u bejn ruħi, kif imma l-bniedem ma jitgħallimx mill-istorja passata tiegħu? Daqskemm ingħaqadna l-popli tad-dinja kollha u ħriġna għonqna għal xulxin fil-bidu tal-pandemija, x’ġara issa biex ir-Russja ddeċidiet li tattakka? Jalla, almenu li bejnietna l-Maltin ikomplu jsaltnu s-sliem u l-għaqda li kien hawn fil-bidu tal-Covid u ma nħallu xejn jifridna!

Il-Prim Ministru Robert Abela jgħid li sa Ġunju l-elezzjoni tkun saret żgur

Il-Prim Ministru Robert Abela jgħid li sa Ġunju l-elezzjoni tkun saret żgur

Meta mistoqsi mill-ġurnalisti ta’ MaltaToday dwar ix-xnigħat li l-elezzjoni se ssir fit-12 ta’ Marzu, il-Prim Ministru Robert Abela qal li sa Ġunju l-elezzjoni tkun saret żgur.

Ix-xnigħat dwar meta se tiġi mħabbra l-elezzjoni ilhom għaddejjin mhux ħażin, iżda l-aħbar li l-Papa se jżur Malta fil-bidu t’April u li fi Frar se jitneħħew aktar restrizzjonijiet tal-Covid-19, komplew isaħħu dawn ix-xnigħat

L-iktar data li qed tiġi msemmija hija dik tat-12 ta’ Marzu.

Rapporti jiżvelaw li l-Papa Emeritu Benedittu naqas milli jieħu azzjoni fuq każi ta’ abbuż sesswali

Rapporti jiżvelaw li l-Papa Emeritu Benedittu naqas milli jieħu azzjoni fuq każi ta’ abbuż sesswali

Investigazzjoni Ġermaniża fil-Knisja Kattolika żvelat li l-Papa Emeritu Benedittu XVI naqas milli jieħu azzjoni fuq erba’ każijiet ta’ abbuż sesswali fuq it-tfal meta kien Arċisqof ta’ Munich.

Il-Papa Emeritu Benedittu, li dak iż-żmien kien jissejjaħ b’ismu, Josef Ratzinger, żamm il-kariga mill-1977 sal-1982.

Minkejja li huwa ċaħad l-akkużi, rapporti ġodda dwar allegazzjonijiet ta’ abbuż komplew isostnu l-akkużi.

Allegatament, l-abbuż kompla taħt il-mandat tiegħu, u l-qassisin akkużati baqgħu attivi fir-rwol tal-knisja.

F’każ minnhom, huwa allegat li l-Papa Emeritu kien jaf b’qassis akkużat li abbuża minn subien li ġie trasferit fid-djoċesi tiegħu, iżda li mbagħad baqa’ jaħdem fir-rwoli oħra pastorali, li ħafna drabi jinvolvu li jżuru u jissapportjaw nies fil-komunità.

Filwaqt li esprima s-sapport tiegħu għall-vittmi kollha ta’ abbuż minn saċerdoti, fi stqarrija l-Vatikan qal li se jeżamina d-dettalji tar-rapport ladarba jkun ġie ppubblikat.

Il-Papa Emeritu, li llum għandu 94 sena, sar l-ewwel mexxej tal-knisja li rriżenja f’aktar minn 600 sena fl-2013. Minn dakinhar huwa għex ħajja kwieta fil-Belt tal-Vatikan.

Rapport preċedenti dwar l-abbużi sesswali fil-Ġermanja kkonkluda li aktar minn 3,600 ruħ madwar il-pajjiż kollu kienu ġew abbużati minn membri tal-kleru bejn l-1946 u l-2014. Ħafna mill-vittmi kienu subien żgħar ħafna.

Ir-rapport il-ġdid li huwa bbażat fuq iż-żoni ta’ Munich u Freising sab speċifikament mill-inqas 497 vittma ta’ abbuż mill-1945 sal-2019.

Minbarra l-Papa Emeritus, ir-rapport ikkritika membri oħra tal-knisja, fosthom l-Arċisqof attwali tar-reġjun, il-Kardinal Reinhard Marx. Huwa nstab ħati li naqas milli jaġixxi f’żewġ każi ta’ allegat abbuż.

Il-Kardinal diġà offra r-riżenja tiegħu lill-Papa Franġisku f’Ġunju tal-2021, u qal li għandu jaqsam ir-responsabbiltà li għall-“katastrofi” tal-każijiet ta’ abbuż li kienu qed jiġu żvelati.

Madankollu, il-Papa Franġisku rrifjuta li jaċċetta r-riżenja.

Jiem qabel, il-Papa Franġisku kien biddel il-liġijiet kriminali tal-Vatikan, u saħħaħ il-pożizzjoni tal-Knisja dwar l-abbuż sesswali.

Il-futboler Karim Benzema jinstab ħati ta’ kompliċità fuq rikatt ta’ vidjow sesswali

Il-futboler Karim Benzema jinstab ħati ta’ kompliċità fuq rikatt ta’ vidjow sesswali

L-attakkant ta’ Franza u Real Madrid Karim Benzema instab ħati għall-involviment tiegħu fir-rikatt ta’ eks plejer internazzjonali fuq vidjow sesswali.

Il-futboler kien ikkundannat sena ħabs sospiża u mmultat €75,000.

L-avukati tiegħu saħqu li se jappellaw il-verdett.

Il-plejer ta’ 33 sena kien wieħed minn ħames persuni li tressqu ġuri x-xahar li għadda fuq attentat ta’ rikatt fuq Mathieu Valbuena.

Dan wassal liż-żewġ plejers jitilfu posthom fit-tim nazzjonali.

Il-każ imur lura għal Ġunju tal-2015, meta ż-żewġ futbolers kienu f’kamp ta’ taħriġ Franċiż.

Skont il-prosekuturi, Benzema għamel pressjoni fuq Valbuena biex iħallas lir-rikattaturi, li hu stess kien ikkonfoffa magħhom.

Benzema dejjem ċaħad l-allegazzjonijiet u saħaq li kien qed jipprova biss jgħin lil Valbuena jeħles mill-filmat kompromess.

Minn dakinhar il-plejer irritorna mat-tim ta’ Franza u mistenni jibda ma’ Real Madrid l-Erbgħa filgħaxija meta jilagħbu kontra FC Sheriff Traspol fiċ-Champions League. Il-verdett mhuwiex se jaffettwa xejn minn dan.

Benzema ma kienx preżenti fil-qorti f’Versailles għall-vetdett, u lanqas Valbuena li jilgħab mal-klabb Grieg Olympiakos.

Enable Notifications OK No thanks