Select Page
Filmat: Nhar l-Erbgħa 25 ta’ Novembru fis-7.30pm – Charity Dinner b’risq it-tieni Dar Bjorn

Filmat: Nhar l-Erbgħa 25 ta’ Novembru fis-7.30pm – Charity Dinner b’risq it-tieni Dar Bjorn

Nitkellmu ma’ Bjorn Formosa 

Nhar l-Erbgħa 25 ta’ Novembru fis-7.30pm se jsir Charity Dinner ġewwa Ta’ Ċensu, il-Marsa. L-għan ta’ dan l-avveniment hu biex ikomplu jinġabru l-aħħar fondi għat-tieni Dar Bjorn. Għal dan l-avveniment se jittieħdu l-miżuri kollha neċessarji, distanza soċjali bi ftit nies fuq l-imwejjed u b’distanza kif meħtieġ.

Bħalissa beda x-xogħol ta’ kostruzzjoni ta’ Dar Bjorn, u mistenni li fix-xhur li ġejjin ikun hemm avvanz sew tant li titlesta l-binja b’ġebel u saqaf.

Dar Bjorn toffri servizz olistiku ta’ bosta servizzi mediċi u terapewtiċi, tislif ta’ apparat mediku u residenza permanenti ġewwa Dar Bjorn stess fost oħrajn.

Nistaqsu lil Bjorn kif jirnexxilu jżomm determinazzjoni tant qawwija minkejja l-isfidi personali ta’ kuljum. “Billi nibqa’ iffukat fuq l-għan ta’ dan kollu u dejjem naħseb fin-numru kbir ta’ nies li għandhom bżonn l-għajnuna tagħna. Dejjem iffukat fuq dak li rrid nagħmel u minkejja li stajt għamilt ċerti żbalji, xorta għenu biex nitgħallem minnhom u nibqa’ miexi ‘l quddiem f’dak li rrid inwettaq. Is-sodisfazzjon tiegħi hu li jirnexxilna noħolqu soluzzjonijiet ġodda li qabel ma kinux jeżistu għal dawk li qed ibatu” iwieġeb Bjorn.

Għal Bjorn, il-mara tiegħu Maria hija fundamentali biex tfornixxi kontinwazzjoni fil-ħidma tiegħu ta’ kuljum u f’dak kollu li jkollu bżonn. “Għext l-ewwel 30 sena ta’ ħajti mingħajr ma kont esperjenzajt ċerti emozzjonijiet u qatt ma bsart li fi żmien daqstant diffiċli kont ħa niltaqa ma’ din it-tfajla daqshekk speċjali.” jgħidilna Bjorn. Jisħaq ukoll li Maria tagħmel ħafna xogħol minn wara l-kwinti li mingħajru ma kinux jaslu fejn irnexxilhom jaslu llum.

Agħti l-kontribut tiegħek permezz tan-numri t’hawn taħt: 

Ċempel: 

51002017 – €20 

51902075 – €50 

SMS: 

50618271 – €11.65 

Pledges – 21311311 

BOV Mobile Pay – 79096249 

Bjorn jgħaddi dan il-messaġġ lilek li dejjem weġibt għas-sejħa tiegħu u lilek li ħa tagħti sehmek biex ikun jista’ jwettaq proġett ieħor li permezz tiegħu, il-ħajja ta’ ħafna nies se tkun inqas ta’ tbatija.
Bjorn jgħaddi dan il-messaġġ lilek li dejjem weġibt għas-sejħa tiegħu u lilek li ħa tagħti sehmek biex ikun jista’ jwettaq proġett ieħor li permezz tiegħu, il-ħajja ta’ ħafna nies se tkun inqas ta’ tbatija.

Filmat: Maratona Ġbir ta’ Fondi b’risq Caritas Malta – Maratona ta’ Mħabba – Nhar is-Sibt 14 ta’ Novembru

Filmat: Maratona Ġbir ta’ Fondi b’risq Caritas Malta – Maratona ta’ Mħabba – Nhar is-Sibt 14 ta’ Novembru

Caritas Malta ilha għal dawn l-aħħar 50 sena sservi lis-soċjetà bis-servizzi tagħha kollha bla ħlas.

Caritas Malta tgħin lil dawk il-persuni li fis-socjetà tagħna għandhom bżonnijiet partikolari u dejjem viċin dawk l-aktar vulnerabbli. Dan tagħmlu permezz ta’ professjonisti fil-qasam tal-ħidma soċjali permezz ta’ counselling, interventi fuq il-postijiet tax-xogħol, gruppi ta’ sapport terapewtiċi, Community outreach u servizzi kontra l-abbuż tad-droga permezz ta’ ċentri ta’ riabilitazzjoni. Caritas Malta kienet il-pijuniera li madwar 35 sena ilu bdiet b’dawn is-servizzi għal min jabbuża mis-sustanzi grazzi għall-viżjoni li kellu dak iż-żmien id-Direttur Monsinjur Victor Grech.

Nhar is-Sibt 14 ta’ Novembru, Caritas Malta se tkun qed torganizza Maratona ta’ Mħabba, maratona ta’ ġbir ta’ fondi li l-entità tant għandha bżonn biex tkompli tevolvi is-servizzi tagħha, liema servizzi jingħataw kollha bla ħlas.

Din il-maratona se tixxandar fuq l-istazzjonijiet kollha bejn nofsinhar u nofsillejl fuq l-istazzjonijiet viżivi kollha fejn minbarra li se jsiru appelli tal-ġbir, se jingħata wkoll għajnuna lil dawk li jċemplu li għandhom bżonn min jgħinhom.

Għal iktar informazzjoni wieħed imħeġġeġ li jċempel fuq 21331000

In-numri tad-donazzjonijiet huma:

51002035            -              €20

51902089            -              €50

Pledge Line – 21331000

How to Share With Just Friends

How to share with just friends.

Posted by Facebook on Friday, December 5, 2014
Enable Notifications OK No thanks