Kif tista’ torqod aħjar? – Danica Ann Cassar

Kif tista’ torqod aħjar? – Danica Ann Cassar

L-irqad huwa ferm importanti f’ħajjitna. Hemm tendenza li aktar ma nikbru naħsbu li nistgħu ngħaddu mingħajru. Kemm-il darba smajt fil-klinika “ilni ma norqod minn gurnata u nofs ilu” jew “kulma kelli bżonn dal-lejl huma sagħtejn biss ta u għadni għaddej”. L-irqad kultant nispiċċaw inħarsu lejh bħala ħela ta’ ħin però fir-realtà għandna bżonnu ferm aktar milli naħsbu.

Waqt li nkunu reqdin, moħħna u ġisimna jkunu qed jagħmlu ħafna xogħol ristorittiv li jkollna bżonnu biex inkunu b’saħħitna. Apparti l-mistrieħ, waqt li nkunu reqdin il-moħħ iħassar l-informazzjoni li m’għandniex bżonn niftakru u jipproċessa aktar dak li għandna bżonn.

Kif nista’ norqod aħjar? Din il-mistoqsija smajtha kemm-il darba. Dawn huma ftit suġġerimenti ta’ kif tista torqod ahjar:

Orqod bejn 6-8 sigħat mal-lejl, f’ħinijiet simili.

Dan ifisser li jekk torqod fil-ħdax, l-aktar kmieni li tista’ tqum hu fil-ħamsa, ovvjament jekk tista’ torqod sas-sitta huwa ħafna aħjar. Studju ricenti li involva 90,000 voluntier ikkonferma l-importanza li norqdu u nqumu f’ħinijiet simili; sewwa jekk fost il-ġimgħa jew anke l-weekend. Dan għaliex ġisimna għandu arloġġ bijoloġiku li jidra jqum u jorqod f’ħinijiet simili. Jekk vera torqod u tqum f’ħinijiet simili, ġismek tant jidra li l-alarm kważi ma jkollokx x’tambih għax tibda tqum qabel f’xi żewġ minuti. Inħeġġek tħares ftit lura u tara x’kien il-pattern tal-irqad għal dawn l-aħħar ġimgħat? Jekk it-tweġiba hija imgerxa, ara kif tista’ tagħmilhom aktar simili.

Naqqas l-użu tal-mowbajl jew gadgets.

Bħalma nafu, il-gadgets huma bżonnjużi ħafna biex nibqgħu konnessi mad-dinja esterna. Però l-gadgets jerħu dak li jgħidulu blue light li dan ixekkel u jtellef mill-kwalità tal-irqad. L-aħjar mod hu li ma tużax il-gadget sa siegħa qabel ma’ torqod. Aħjar taqra xi ktieb jew toqgħod ftit kalm qabel is-sodda milli toqgħod ittella’ u tniżżel fuq il-midja soċjali jew tara xi film fuq it televixin jew laptop għax hemmhekk tun qed tattiva lil moħħok biex jibqa imqajjem aktar milli tfakkru li wasal il-ħin tal-irqad.

Il-kamra tas-sodda, jekk possibbli għall-irqad u intimità biss.

Jekk tista’ l-kamra tas-sodda ma tagħmel xejn fiha ħlief torqod, tistrieħ u għalu intimità mal-partner tiegħek. Dan għaliex il-moħħ jassoċja ħafna l-kuntest ta’ madwarna ma’ fejn qiegħdin. Jiġifieri jekk jiena s-soltu naħdem u nistudja mis-sodda, lil moħħi jaf ħa ngerfxu xħin ħa mmur hemm biex norqod. Għalhekk jekk tista’ taħdem minn kamra oħra ħalli s-sodda biss għal irqad.

Tagħmilx xogħol jew eżerċizzju sa sagħtejn qabel il-ħin tal-irqad.

Tajjeb kemm hu tajjeb l-eżerċizzju għal ġisimna, jekk ħa nkunu attivi b’intensità qawwija, tista’ taffetwa l-kwalità tal-irqad. Dan għaliex ġisimna jerħi ċerti kimiċi ngħidulhom ormoni bħal adrenalina, li tqajjimna flokk tgħinna norqdu. Biex norqdu, ġisimna jerħi l-melatonin, li huwa ormon ieħor, li jekk inkunu qiegħdin nagħmlu l-eżerċizzju dan jaf ma jintreħiex f’ġisimna. Għalhekk huwa tajjeb li jekk se nagħmlu l-eżerċizzju nagħmluh kemm jista’ jkun kmieni mal-ġurnata.

Dawn huma ftit pariri relatati mal-irqad. Hemm ħafna aktar li se naqsam magħkom fil-futur. Ovvjament mhux il-pariri kollha jgħoddu għal kulħadd speċjalment jekk taħdem bix-shifts, fejn il-ħinijiet simili tal-irqad ma jgħoddux, imma hemm pariri oħra li tista’ tagħmel. Ara ġismek x’għandu bżonn u x’jaħdem għalih u adatta għal dak li qed jgħidlek ġismek. Ġisimna dejjem jurina x’għandu bżonn allura nistiednek tisma’ minnu.

Jekk tħoss li għandek bżonn sapport professjonali biex ittejjeb l-irqad tiegħek, jeżistu professjonisti li jistgħu jgħinuk tagħmel dan.

Walking Lunges – Kif isiru eżattament? – Matthaeus Grasso

Walking Lunges – Kif isiru eżattament? – Matthaeus Grasso

💪🏋️‍♂‍💥 L-isfida ta’ din il-ġimgħa se tgħin biex ikollok ġisem aktar b’saħħtu u tajjeb. L-isfida hija li tagħmel 100 walking lunges (100 kull naħa) matul il-ġimgħa.

🌟 Hemm ħafna raġunijiet għala għandek tipprova l-walking lunge… tgħin biex iġġebbed il-hip flexors, tħaddem il-muskoli tas-saqajn flimkien mal-muskoli tal-warrani u l-‘core’, issaħħaħ l-istabbilizzaturi tiegħek, U tista’ wkoll tkun aktar faċli fuq irkupptejk minn xi forom oħra ta’ lunges .

💓 Minbarra hekk, il-walking lunges iżidu wkoll ir-rata tal-qalb tiegħek, iżidu l-intensità tal-eżerċizzju tiegħek u l-potenzjal tal-ħruq tax-xaħam!

Kif tagħmel Walking Lunge:

👉 Ibda billi toqgħod bil-wieqfa b’saqajk flimkien. Agħmel pass ‘il quddiem bis-sieq il-leminija (il-piż tiegħek f’pożizzjoni ta’ lunge, biż-żewġ irkupptejn f’madwar angolu ta’ 90 grad.

👉 Imbagħad, fl-istess waqt li timbotta fuq in-naħa ta’ quddiem tal-għarqub tiegħek, ġib is-sieq ta’ wara (tax-xellug) ‘il quddiem sabiex terġa’ tiġi lura f’pożizzjoni wieqfa, u kompli mexxiha ‘l quddiem sakemm tiġi quddiemek.

👉 Irrepeti bis-saqajn tal-lemin tiegħek, u kompli għal kemm-il darba tkun beħsiebek tagħmilha.

Xi pariri li jistgħu jgħinuk:

💥 Evita li tagħmel dan il-moviment jekk għandek problemi f’irkupptejk.

💥 M’għandek qatt tgħaġġel … kull l-lunge għandha ssir bil-mod.

💥 Ipprova żomm l-ispallejn tiegħek direttament fuq il-ġenbejn, ħalli ma titgħawwiġx ‘il quddiem.

💥 Żomm il-core tiegħek magħfus (bla ma żżomm in-nifs).

💥 Jekk il-bilanċ huwa problema, żomm distanza bejn saqajk daqs il-wisa’ tal-ġenbejn waqt li timxi ‘l quddiem.

💥 Ħu n-nifs!

💥 Uża wkoll weights biex il-lunges ikunu aktar intensi.

💯 Jekk din hija xi ħaġa ġdida għalik jew għadek terġa’ tibda wara waqfa, aqsam il-lunges (reverenzi) tiegħek f’sessjonijiet separati.

💯Jekk imdorri tagħmilhom, tista’ tipprova tagħmilhom kollha waqt sessjoni waħda. F’idejk! Agħti kas kif jirreaġixxi ġismek.

💪🏋️‍♂‍ Se tkun qed tingħaqad magħna f’din l-isfida? Għidilna fil-kummenti! F’liema ġranet se tibda l-lunges tiegħek?! ⤵️⤵️⤵️

Enable Notifications OK No thanks