Select Page
“It-triq tkun twila, iżda emmen fik innifsek u agħmel l-ewwel pass” – Redeemer Galea

“It-triq tkun twila, iżda emmen fik innifsek u agħmel l-ewwel pass” – Redeemer Galea

Nitkellmu ma’ Redeemer Galea

Min hu eżattament Redeemer Galea?

Jien Redeemer Galea, għandi 35 sena u naħdem bħala delivery person ma’ kumpanija li tqassam affarijiet bħal prodotti tax-xagħar, make up u affarijiet essenzjali għall-ħasil tad-dar. Għandi għal qalbi ħafna l-Belt u dak kollu li għandu x’jaqsam mal-Belt għax jien Belti. Ovvjament inżomm mal-belt u bħala tim barrani nżomm mal-Juventus… miżżewweġ lil Marilyn u għandi tifel li jismu Keiren, li ghandu 14-il sena, li wkoll qed jimxi fuq l-istess passi tiegħi tad-drama għax iħobbha ħafna u diġà kellu diversi opportunitajiet. Ftit nies jafu li jien illum il-ġurnata eks pizzar, għaliex għamilt madwar 14-il sena naħdem bħala pizzar.

Kieku mhux attur, fejn insibuk?

Bla dubju ta xejn kieku plejer tal-futbol. Min jafni, jaf kemm għandi għal qalbi l-futbol u kemm inħobb nilagħbu mal-ħbieb u anke ma’ min ma nafx, kif ikolli ċans nipprova nagħti daqqtejn f’logħba futbol 5 a side jew 7 aside. U ejja ngħidu li bħala plejer inġaħġaħha mhux ħażin!

Ħdimt ħafna xogħol televiżiv, però ħdimt ukoll ammont mhux ħażin ta’ xogħol teatrali. X’tippreferi taħdem? Teatru jew televiżjoni? U għalfejn?

Bla kantunieri ta’ xejn, nippreferi t-teatru u iva, kif għedt int, kelli ħafna produzzjonijiet teatrali li nista’ ngħid li tlift il-count ta’ x’kelli. Biex inġiblek eżempju, medda ta’ bejn 4 u 7 produzzjonijiet teatrali fis-sena tul dawn l-aħħar 15-il sena tal-anqas!! Dik il-ħaġa li għandek in-nies miegħek, hija xi ħaġa li ma nistax nispjegaha. In-nies qegħdin hemm preżenti quddiemek, jekk qegħdin jieħdu gost bik qed tinduna u jekk qed iddejjaqhom qed tinduna wkoll. Apparti minn hekk tħossok grat aktar għax dawn ikunu nqalgħu minn djarhom biex ġew jarawk. Mill-banda l-oħra, it-televiżjoni jagħtik aktar popolarità, dak fatt….in-nies jagħżlu huma li jdaħħluk ġo djarhom u kif dejjaqthom idawwru l-istazzjon. Illum il-ġurnata t-tnejn ma tantx ngħaddi mingħajrhom, iżda kieku kelli nagħżel, nagħmel it-teatru.

Rajnik f’diversi partijiet, liem hi l-aktar waħda favorita tiegħek?

Jekk qed nitkellmu televiżjoni hemm diversi, iżda żgur ma nistax ma nsemmix Għeruq, li jmur lura madwar 16 jew 17-il sena ilu. Kien il-bidu tiegħi fuq it-televiżjoni, bil-karattru ta’ Bennard meta kien żagħżugħ, grazzi lil Hermann Bonaci u Simon Curmi. Iżda ovvjament il-karattru ta’ Karl fid-drama division 7 kien bumm kbira għalija u n-nies baqgħu jsemmuhuli ..mertu ta’ Jason Zerafa li emmen fija.

Xi pjanijiet hemm għal Redeemer fejn tidħol drama?

Hemm diversi… ħafna u ħafna pjanijiet ma’ Mixta Drama. Li nista’ ngħid hu li fik Clayton, sibt ħija ieħor li naħdmu id f’id f’kull proġett li hemm. Apparti minn hekk, qed naħdem fuq żewġ dramas għat- televiżjoni, wieħed Iċ-Ċaqqufa, li se tagħmel ir-ritorn tagħha, fejn jien għandi karattru impenjattiv ħafna, u mbagħad hemm xi ħaġa għas-sena d-dieħla li għalissa ma nistgħu niżvelaw xejn. Fejn jidħol teatru nista’ ngħid li mimli daqs bajda! Għandi żewġ proġetti bħala attur, l-ewwel waħda f’Novembru li ġej, It-tieġ ta’ Karmena Abdilla, b’karattru impenjativ ħafna fejn ser inkun qed ninterpreta t-tifel ta’ Karmena, Ninu. Għal Diċembru/Jannar hemm il-pantomima. Imbagħad għal Marzu, id-dramm tal-passjoni fuq kitba u direzzjoni tiegħi stess, u għal Mejju se terġa’ titla l-kummiedja Skaduti, mill-pinna ta’ David Rizzo fejn ser naħdmu fuqha flimkien ma’ Christopher Barbara. Id-direzzjoni ser tkun tiegħi u ta’ David. Imbagħad hemm xi ħaġa kbira fil-pipeline. Xi ħaġa li qed naħdem ma’ kumpanija oħra b’saħħitha li se ttella’ proġett teatrali u jien ġejt fdat bil-kitba u d-direzzjoni ta’ dan il-proġett, imma aktar informazzjoni toħroġ ‘il quddiem. Tistgħu ssegwu dak kollu li jien għaddej minnu fuq il-paġna personali ta’ Facebook tiegħi – GALEA Redeemer.

Sezzjoni Vi jew Va

Serje jew Film – Serje

Ktieb jew e-Book – Ktieb

Sajf jew Xitwa – Xitwa

Filgħodu jew Filgħaxija – Filgħaxija

Kelb jew Qattus – Qattus

Iċċempel jew tibgħat messaġġ – Inċempel

Instagram jew Facebook – Facebook

Tonfoq jew Tfaddal – Infaddal

Torqod fuq ix-xellug jew fuq il-lemin tas-sodda – Xellug (Jekk qed tħares lejn is-sodda)

Te jew Kafè – It-tnejn

Iced Coffee jew Kafè jaħraq – Kafè jaħraq

Pizza jew Burger – Pizza (eks pizzar hux!)

Għaddi messaġġ għall-udjenza ta’ Skoperta.

Il-messaġġ tiegħi hu wieħed sempliċi li dejjem nisħaq fuqu jien….emmen fik innifsek, agħmel l-ewwel pass. It-triq tkun twila, iżda biex tasal trid tibda minn dak l-ewwel pass. Qabel nagħlaq nixtieq ngħid grazzi lil dawk kollha li nsib waraja meta jfaqqas xi proġett ġo moħħi. Grazzi tas-sapport tagħkom!

“Stennew ferm aktar imħabba u emozzjonijiet minn Mari fit-tieni staġun” – Anna Bassily

“Stennew ferm aktar imħabba u emozzjonijiet minn Mari fit-tieni staġun” – Anna Bassily

Hekk kif ninsabu jumejn ‘il bogħod mill-bidu tal-iskeda l-ġdida tal-istazzjonijiet Maltin, ħsibna biex nitkellmu ma’ xi wħud mill-atturi ta’ sensiliet Maltin ġodda jew li se jirritornaw għal staġun ġdid, biex niskopru ftit dwar is-sensiliet u l-karattri li se jinterpretaw.

Illum se nibdew minn Anna Bassily, li tinterpreta l-karattru ta’ Mari fis-sensiela Ulied il-Lejl.

Lil Mari nafuha, fil-fatt hija waħda mill-karattri li serqet il-qlub tas-segwaċi, u għalkemm Anna ma setgħetx tiżvela wisq, ippruvajna niskopru kemm nistgħu dwar dak li se nkunu qed nistennew minn Mari u t-tieni staġun ta’ Ulied il-Lejl!

F’Ulied il-Lejl tinterpreta l-karattru ta’ Mari. Għandha karatteristiċi li huma simili tal-karattru reali tiegħek?

Mari. Karattru msawwar bl-aktar mod ħelu u simpatiku mill-awtur Charles Micallef St.John. Nixtieq li kont ħelwa daqsha! Imma iva, hemm xi ftit xebħ, l-aktar fil-mod li bih taqra dak li jkun għaddej minnu xi ħadd li hu għażiż għaliha u l-widna u spalla li toffrilu sabiex iferra’ l-ferħ, xkiel, imrar li jkun qed itaqqallu moħħu u qalbu. Taf tħobb u tagħder ukoll.

U x’għandha differenti?

Mari hija karattru ambjentat fis-seklu dsatax. Hija aktar paċenzjuża u tolleranti, anke fejn setgħet kienet iebsa.

X’jogħġbok l-aktar mill-karattru ta’ Mari u xi idejqek l-aktar?

Is-sinċerità u mħabba lejn l-għeżież tagħha u lejn il-ħajja nfisha. Is-simpatija, paċenzja, imħabba u fiduċja sħiħa f’Sidor hija sabiħa ħafna. Ma tħalli l-ebda farka dubju li dawn it-tnejn kellhom rispett u mħabba kbira lejn xulxin minkejja li Leli ittanta jtebba’ din l-ghaqda. L-imħabba lejn oħtha Tona tinħass sew. Tħobb lil uliedha kollha, Iżda b’mod iktar profond lit-tifla waħdanija Ġorġa, li tinzerta wkoll iż-żgħira fost l-aħwa u li minħabba, kif jaf kull min segwa l-ewwel staġun, it-trattament tant ħażin ta’ missierha, kienet tqatta’ ħafna ħin għand zijitha Mari, tant li anke żewġha Sidor sar iħobb ħafna lil Ġorġa daqs li kieku din kienet bintu, mhux l-anqas għax kien jgħoxa jara lil martu titpaxxa b’din il-ħlejqa tant għażiża daqslikieku binthom li huma qatt ma kellhom bejniethom.

Iebsa biex tgħid xi jdejjaqni f’Mari! Mhux l-anqas għax l-għeżież telespetaturi li ltaqgħu miegħi, qaluli kemm iħobbu lil Mari! Mari f’din l-istorja, żammet bilanċ tajjeb ħafna bejn l-imrar u l-ħelu. Forsi setgħet qabżet aktar għal oħtha meta kienet taf minn xiex għaddeja. Setgħet ukoll qabżet iktar għal Ġorġa. Imma kien żmien ieħor u blalissa qed nirraġuna biż-żarbun tal-lum is-seklu wieħed u għoxrin. Biss jekk ir-reazzjoni setgħet kienet differenti, żgur li l-qalb u l-ħsus ma jinbidlux mas-sekli u għaldaqstant, iva, kienet iddejjaqni tħalliha lixxa lil Leli. Dan ifisser li kienet xi ftit beżżiegħa mhux ħażin.

Kultant tieħu għaliha wisq ukoll!

X’inhi l-akbar sfida li sibt fl-interpretazzjoni ta’ dan il-karattru?

Ilbistu malajr wisq biex inkun nista’ ngħid. Kelli noqgħod attenta għall-mixja. Zoppa ma kinitx, biss irkupptejha biex kinux jifilħuha. Xorta setgħet tħaffef kif tista’. Kelli noqgħod attenta, l-aktar f’distanzi qosra bħal meta timxi fil-kċina jew fir-remissa.

Kultant kelli nidfen ukoll emozzjonijiet li jiena bħala Anna noħroġ bihom f’ċertu ċirkostanzi kieku ġraw lili. Sfida li jgħaddi minnha kull attur.

Mil-lat tekniku, diffiċli żżomm l-istess karattru b’mod perfett meta tieħu medda ta’ xhur twal biex tinġibed is-sensiela kollha.

Kif tiddeskrivi l-esperjenza tiegħek bħala waħda mill-atturi ta’ din is-sensiela?

Grazzi għad-direttur paċenzjuż u bravu Charles Stroud kif ukoll il-kittieb tas-saga tal-kotba “Suwed ulied il-lejl” Charles Micallef St.John, din kienet waħda mill-isbaħ esperjenzi. Kemm bħala ambjent li nħoss li dħalt sew fih, kif ukoll bħala karattru mill-iktar simpatiku u emottiv li interpretajt. Karattru li nibqa’ ngħożż.

Kif diġà semmejt, mil-lat tekniku, kienu żminijiet diffiċli minħabba li ġieli waqafna mill-filming għal xhur sħaħ…mard, elezzjoni, pandemija….tkun tassew iebsa biex tissokta b’ċertu emozzjoni f’ċertu ambjent (lestu l-imkatar) kif ukoll tirranġa xagħrek, irtokk u lbies, eżatt bħalma kont xi tlett xhur qabel!

Liema xena mill-ewwel staġun ħalliet l-iktar impatt fuqek personali u għaliex?

Ix-xeni fejn Ġorġa tafda lil Mari u l-oħra fejn tlaqqa’ lil oħtha Tona ma’ Lippu huma xeni li jibqgħu f’qalbi. Kċina modesta mimlija mħabba li fiha saret għaqda sħiħa. Mari hemmek għadret, ħabbet, ma ġġudikatx malajr, stabret u siktet. Meta jiżżarma s-sett tħoss niket. Qisu xi ħadd ħadlek biċċa minnek. Ħsus ta’ meta tieqaf tinterpreta karattru. Imma mbagħad b’mod maġiku terġa’ tissaħħaħ u tħares għal dak li jmiss.

Xeni oħra li naprezza ħafna huma, fejn insibu l-għajnuna ta’ bosta atturi li jkollhom parti ċkejna iżda importanti u li b’hekk ikunu qed ilewwnu u jgħaqqdu l-inkwadru b’mod mill-isbaħ. Bosta drabi jiġu b’ħeġġa u mingħajr pretensjonijiet.

Fit-tieni staġun għad tridu taraw xena kerha u reali ħafna, l-aktar għal dak iż-żmien, li domna nġebbdu xhur sakemm irnexxielna neħilsuha kollha. Tibqa’ mnaqqxa f’moħħi d-dieqa li kelli f’qalbi sa ma ħlisniha.

Hemm xi sitwazzjoni partikolari li kieku Anna kienet taġixxi kompletament differenti minn Mari?

Dażgur mela. Leli jimbuttani u jerfa’ idu fuq Sidor u nħalliha għaddeja lixxa??!!!! U dan wara li rajt wiċċ Tona mbenġel u bdiet tigdeb li ħabtet ma nafx ma’ xiex qalet!! Mhux hekk ma nagħlaqx ħalqi! Isawwat lil Ġorġa??? Anġlu bħal dik? Tona l-unika oħt li kellha Mari. U lil Ġorġa kienet tħobbha daqs bintha. Le, ma kontx niskot u ma kontx noqgħod.

Mingħajr ma tiżvela wisq, x’se nkunu qed nistennew minn Mari fit-tieni staġun?

Mhux se niżvela wisq tibżax! Xejn ma jien se niżvela dwar Mari fil-fatt! Mari minn dejjem mimlija mħabba u emozzjonijiet varji. Stennew ferm aktar. Ser iseħħu wisq episodji…ser jgħaddi ż-żmien …ser ikun hemm mumenti li jnisslulek anke tbissima jekk mhux ukoll daħqa li Mari biss, bid-determinazzjoni tagħha, taf tidħol għalihom.

Li nista’ forsi niżvela dwar it-tieni staġun huwa li ħut Ġorġa se jsibu l-imħabba tagħhom ukoll, u xi biskuttini se nduqu żgur! Daqshekk nista’ ngħid imma!

Hemm xi karattru partikolari ieħor li taħseb li se jissorprendi lit-telespettaturi fit-tieni staġun?

Ma niżbaljax jekk ngħid li hemm għadd ta’ karattri, kemm li diġà rajna, kif ukoll li għad irridu niltaqgħu magħhom f’din it-tieni sensiela, ser joffru ilwien li jissorprendu, kif ukoll jaħsdu. Meta bniedem ikun dahru mal-ħajt ma tistax tgħid kif jirreaġixxi f’dak il-waqt.

X’messaġġ tgħaddi lil dawk li se jkunu qed isegwu t-tieni staġun?

L-ewwel net inrodd ħajr li ser tilqgħuna ġo darkom. Ħudu gost segwu dak li bħala tim u b’ħafna sagrifiċċji u sapport mill-familji tagħna, irnexxielna noħolqu. Se jseħħ ħafna taqlib, u ser iseħħ malajr wisq. Segwu bir-reqqa. Iddevertu. Ngħid grazzi minn qalbi lil kull min isegwi u japprezza dak li nistgħu noffru mill-ftit riżorsi li għandna. Ħajr minn qalbi li żżommuna għaddejin sabiex inwasslulkom ftit serħan.

Ħajr lil kull min ta s-sehem tiegħu f’din il-produzzjoni.

Ulied il-Lejl, minn nhar it-Tnejn, 26 ta’ Settembru, fit-20:30 fuq NET TV.

“Tħallu lil ħadd iwaqqafkom jew jgħidilkom li m’intomx tajbin biżżejjed.” – Lenies Pace

“Tħallu lil ħadd iwaqqafkom jew jgħidilkom li m’intomx tajbin biżżejjed.” – Lenies Pace

Nitkellmu ma’ Lenies Pace

Min hi  verament  Lenies Pace?

Jisimni  Lenies Pace, noqgħod is-Siġġiewi u għandi 25 sena, xahar ieħor nidħlu għas-26. Naħdem bħala analista ġewwa bank Malti. Miżżewġa lil raġel fitt! U għandi tifel imqareb jismu Noah. Bħala passatempi nħobb ħafna nsajjar, naħseb fil-verità iktar milli passatemp narah bħala xi ħaġa ta’ rilassament wara ġurnata xogħol. Nobgħod ħafna nitwi l-ħwejjeġ… kieku jkun hemm magna li titwi l-ħwejjeġ inkun minn tal-ewwel li nixtriha!

X’ispirak jew min ispirak biex tibda l-karriera tad-drama? Apparti minn hekk, kont tipprattika affarijiet oħra meta kont iżgħar?

Id-drama minn dejjem kont inħobbha, minn mindu kont żgħira kont insegwi sensiliet Maltin bħal Simpatiċi u Gizelle fost l-oħrajn u dejjem kont ngħid li xi darba għad nispiċċa bħalhom. Meta kont żgħira ommi xtaqitni nsir kantanta u kienet teħodni ħafna lezzjonijiet tal-kant, apparti minn hekk kont immur iż-żfin u pjanu. Ironikament l-inqas li ffukatli fuqu (id-drama) kien l-iktar li ħassejt ġibda lejh u l-iktar li ħdimt fuqu.

Kemm hu diffiċli li żżomm il-karriera tad-drama tiegħek filwaqt li jkollok it-tfal żgħar?

Jien bħala Lenies inħossha diffiċli għax onestament inħossni qed nisraq il-ħin li jkolli ma’ ibni meta mmur il-filming. Għandi raġel jagħtini sapport kontinwu, ommi, u l-kunjata l-istess. Però kif għidt qabel, inħossni li qed nitlef ħin prezzjuż, u spiċċajt naqqast il-ħin tal-karriera biex ingawdi aktar il-familja.

X’inhi l-ħolma ta’ Lenies fejn tidħol drama?

Ara fil-ħajja taf kemm taf qatt mhu biżżejjed. Il-ħolma tiegħi hi li nkompli nitgħallem u niskopri iktar fuq id-dinja tad-drama, u li ntejjeb ir-reċtar tiegħi.

Fejn ser inkunu qed naraw lil Lenies mill-iskeda l-ġdida?

Fl-iskeda li jmiss ħa nkun qed nieħu sehem f’serje rinomata magħkom it-telespettaturi li għandha tibda f’Diċembru. Iċ-Ċaqqufa.

Sezzjoni Vi jew Va

Serje jew Film – Serje

Ktieb jew e-Book – Ktieb

Sajf jew Xitwa – Sajf

Filgħodu jew Filgħaxija – filgħodu

Kelb jew Qattus – Kelb

Iċċempel jew Tibgħat messaġġ – Inċempel

Instagram jew Facebook – Facebook

Tonfoq jew Tfaddal – Nixtieq nista’ nfaddal imma nonfoq inħobb, bil-flus tar-raġel speċjalment!

Torqod fuq ix-xellug jew fuq il-lemin tas-sodda – Xellug

Te jew Kafè – Te

Iced Coffee jew kafè jaħraq – Iced coffee caramel

Pizza jew Burger – Ma nistax nagħżel! Diffiċli wisq.

Għaddi messaġġ lill-udjenza ta’ Skoperta.

Ikun xi jkun li tridu tagħmlu tħallu lil ħadd iwaqqafkom jew jgħidilkom li m’intomx tajbin biżżejjed. Nieħu eżempju bija fil-qasam tad-drama, l iskola qatt ma ntgħażilt u niftakar darba kont applikajt għal audition għal play tal-iskola fis sekondarja u kienet giet tkellimni għalliema inkarigata, fejn staqsietni biex nerġa’ naħsibha jekk għandix inneħħi l-applikazzjoni tiegħi, dakinhar kont neħħejtha però kont għamilt wegħda miegħi nnifsi li xi darba lil dik l-għalliema għad nagħtiha risposta u llum il-ġurnata kelli l-opportunità li ninterpreta karattri differenti f’diversi sensiliet.

“Iċ-Ċavetta ta’ Pandora hu differenti minn dak kollu li rajna matul dawn l-aħħar snin”

“Iċ-Ċavetta ta’ Pandora hu differenti minn dak kollu li rajna matul dawn l-aħħar snin”

Minn meta Ruth Frendo, id-direttur u l-kittieba tad-drama l-ġdida Iċ-Ċavetta ta’ Pandora, ħarġet l-ewwel informazzjoni dwar din is-sensiela l-ġdida fuq il-paġni ta’ Facebook tagħha, ħafna dehru għatxana biex ikollhom iktar tagħrif.

Għalhekk illum intervistajna b’mod esklussiv lill-atturi prinċipali li se jaħdmu fid-drama, Claire Marie Busuttil u Clayton Pace. Huma żvelaw liema kienu x-xeni favoriti tagħhom u għaliex jemmnu li din is-sensiela se tkun suċċess kbir, fost l-oħrajn

X’jismu l-karattru li se tkun qed tinterpreta u kif tiddeskrivih?

Claire Marie: Il-karattru tiegħi jisimha Kylie. Hi mara li minn barra tidher mara pjuttost normali, miżżewġa u mażbuba. Imma b’differenza li għandha abbilità speċjali u rarissima… L-abbiltà li tara l-paranormal. Hi persuna simpatika u iżjed soċjali paragonata ma’ żewġha. Għandha qalba kbira u hi sensittiva ħafna. Ikun minħabba f’hekk li tispiċċa tagħmel ix-xogħol ta’ investigatriċi paranormali. L-għan tagħha jkun li tgħin lill-ispirti li mhumiex mistrieħa u b’hekk tkun tista’ wkoll ittaffi ftit mill-uġigħ tal-familji li jkunu ħallew warajhom. Għalkemm Kylie tgħin lil ħafna nies u toffri pariri siewja, issibha bi tqila biex imbagħad tieħu l-pariri tagħha stess.

Clayton: Il-karattru tiegħi jismu Vincent. Persuna ngħidulu aħna, ‘ta’ wara l-kamera’ bejn għax veru xogħlu hu ta’ camera person, u bejn għax hu aktar kwiet minn martu Kylie. Narah bħala ftit introvert. Jista’ jkun ukoll minħabba dak li għadda minnu fil-passat mhux daqsekk ’il bogħod… Passat li intom it-telespettaturi ser tibdew tgħixu magħna dalwaqt!

X’għandu simili tal-karattru reali tiegħek?

Claire Marie: Kylie hi simili ta’ Claire għax anke jien nħobb ngħin ħafna. Kważi kważi naqra wisq xi kultant. Għax meta tagħti ħafna, issib min jieħdok ‘for granted’ u tispiċċa iżjed suxxettibbli għall-uġigħ.

Clayton: It-tnejn li aħna rġiel ta’ familja. Meta kont ninterpreta dan il-karattru, kont inħossha din ir-responsabilità u dan id-dmir ta’ missier u raġel. Apparti minn hekk, avolja f’sezzjoni differenti, it-tnejn li aħna naħdmu fil-midja.

U x’għandu differenti?

Claire Marie: Naħseb fil-verità għandna iżjed differenzi milli similaritajiet. Nibdew bil-fatt li jien m’għandix abbilità paranormali. Għalkemm naħseb li bħal ħafna, taffaxinani l-idea. Barra minn hekk, jien la jien miżżewġa u lanqas għandi tfal. Allura, trid iddaħħal fik is-sens ta’ stint matern, li jekk qatt ma kont omm, tista’ tkun naqra sfida. Imma kelli muża… lill-għażiża oħti. Lil oħti naraha persuna fenominali. Għandha impjieg full-time, għandha attività tagħha oħra li trid issegwi, għandha żewġt itfal li trid tieħu ħsieb, kif ukoll trid teħodhom f’attivitajiet kurrikulari extra, liema attivitajiet huma ta’ kuljum. Ma’ dan kollu, ovvajment trid tlaħħaq ukoll max-xogħol tad-dar u l-problemi li jinqalgħu ta’ kuljum. Nista’ ngħid li għalija oħti hi ‘Superwoman’! Għalhekk għenitni ħafna biex nifhem il-karattru ta’ Kylie, u finalment insir Kylie. (Grazzi ħafna lil oħti tal-ispirazzjoni. Inħobbok sis!)

Clayton: Sfortunatament Vincent għadda minn ħafna. Ftit taż-żmien ilu, kellu esperjenza li kisritu. Iżda fl-istess ħin, anki għax forsi l-ħajja ma tagħtikx ċans, irnexxielu jkompli b’xogħlu u jiffaċċja dak kollu li l-ħajja wadbitlu. Anki jekk minn ġewwa jkun imkisser. Bħala Clayton ma nistax ingerger b’ħajti. Qiegħed ngħix dak kollu li ħlomt meta kont iżgħar.

Mingħajr ma tiżvela ħafna, hemm xi xena li żgur li qatt mhu se tinsa? Għaliex?

Claire Marie: Diffiċli għax kważi kull episodju fih dik ix-xena partikolari li għoġbitni ħafna. Imma jekk ikolli nagħżel, insemmi x-xeni tal-istorja tal-Bighi (episodju numru 12). Kif ukoll ix-xeni mal-attriċi Holly Micallef, li ħadmitha ta’ binti. Huma xeni sbieħ wisq.

Clayton: Bħala Vincent l-aħħar xena… kienet wisq emozzjonali. Nixtieq ħafna li kieku nista’ niżvela, imma ma nistax! Hemm xena partikolari fejn tidħol l-imħabba tal-familja, ninsab ċert li la jarawha t-telespettaturi ser iħossu l-istess. Dan għax għall-Maltin, din l-imħabba familjari tfisser kollox għalihom. Imbagħad bħala Clayton hemm ħafna. Dan għax inħossni privileġġjat li rnexxieli nżur bosta siti storiċi, li l-pubbliku ser ikollu wkoll ix-xorti li jsegwi magħna waqt din is-serje.

X’inhu l-messaġġ tiegħek għat-telespettaturi li se jaraw is-sensiela?

Claire Marie: Għal min qiegħed jaħseb li hu tal-biża’, toqogħdux tinkwetaw. Mhuwiex! Hu magħmul biex il-familja tarah flimkien. Ovvjament jekk ħa thallu t-tfal jarawh, l-aħjar li tarawh magħhom. Imma nemmen li ser tkun drama interessanti u ħelwa ħafna, u naħseb li ser tintlaqa’ tajjeb mill-Maltin. Ma nistax ngħid iktar, għax inkella niżvela żżejjed.

Clayton: Nafu kemm is-serje televiżivi hawn Malta huma maħbubin mat-telespettatturi. F’dawn l-aħħar snin rajna wkoll ħafna xogħol tajjeb minn diversi produtturi lokali. Iċ-Ċavetta ta’ Pandora, apparti li hu veru progett tajjeb, hu differenti minn dak kollu li rajna matul dawn l-aħħar snin. Ser ngħixu l-paranormali, suġġett li jinteressa lil kulħadd. Minbarra hekk, għandu wkoll l-ingredjenti li kull ammiratur tas-serje Maltija ikun qed jistenna… kurżità, sorpriżi, weġgħat, sigrieti, misteri u l-famuża mħabba fost l-oħrajn.

Iċ-Ċavetta ta’ Pandora se jibda jixxandar mit-30 ta’ Settembru kull nhar ta’ Ġimgħa fid-21:00 fuq ONE. Il-produzzjoni hi Pro.Motion Limited, filwaqt li dan il-proġett hu megħjun mill-Kunsill Malti għall-Arti.

“Kont inħossni li mhu se nasal imkien. Illum qed ngħix kuntent fil-ħajja li xtaqt” – Clayton Pace

“Kont inħossni li mhu se nasal imkien. Illum qed ngħix kuntent fil-ħajja li xtaqt” – Clayton Pace

Nitkellmu ma’ Clayton Pace

Clayton, nistgħu ngħidu li issa int wieħed mill-atturi stabbiliti f’pajjiżna. Ħafna jafuk bħala attur, iżda lil hinn mid-dinja tar-reċtar. Min hu Clayton Pace?

Ħajti ddur ħafna mad-drama, veru, anki għall-fatt li d-drama hi x-xogħol tiegħi. Però lil hinn mid-drama jien persuna li dejjem infittex xi ħaġa ġdida fil-ħajja. Ir-rutina tal-ħajja ddejjaqni, b’hekk nipprova dejjem nagħmel xi ħaġa differenti. Jien sapporter kbir tat-tim tal-Inter, fejn fil-passat kont anki segretarju ta’ wieħed mill-klabbs Maltin tal-Inter. Iżżewwiġt f’April li għadda lill-mara Lenies u għandna tifel jismu Noah… il mimmi t’għajnejna!

Kif bdiet il-passjoni tiegħek għad-drama?

Jien nemmen li attur jitwieled mhux isir. Niftakarni meta kont żgħir fi żmien l-iskola, kont inkun aktar kuntent meta jkollna xi play ġejja u jien kien ikolli parti, milli meta ngħaddi mill-eżamijiet! Bħala karattru ma niftakarx wisq, dak iż-żmien kien ikollna bosta plays teatrali, kemm l-iskola kif ukoll il-mużew. Però għalkemm ilni nirreċta mindu kont tifel, kien il-karattru fis-serje Katrina li tani l-ispinta ‘l quddiem.

Liema mill-karattri li ħdimt s’issa kienu l-iktar ta’ sfida u tħoss li għenuk tikber bħala attur?

Kull karattru fih tiegħu, però naħseb l-akbar sfida li kelli kien Sorelle, fejn kelli ninterpreta żewġ karattri differenti fl-istess serje. Għamilt żmien twil nipprattika biex inkun nista’ noffri żewġ karattri diversi lit-telespettauri.

X’inhuma l-aspirazzjonijiet tiegħek bħala kittieb u produttur tad-drama?

Bla dubju ta’ xejn il-film taċ-ċinema id-destin kien il-highlight tal-karriera tiegħi s’issa. Però x-xewqa tiegħi hi dik li xi darba nikteb serje għal fuq it-televiżjoni.

Teatru jew televiżjoni? U għaliex?

Ikolli bilfors nagħżel it-televiżjoni. Sfortunatament ħajti hija ġlieda kontra l-ħin, u t-teatru jeħodlok ħafna ħin. B’hekk kelli nelimina t-teatru minn ħajti. Għallinqas ejja ngħidu għalissa.

X’inhuma l-akbar sfidi li wieħed jiffaċċja f’dan il-qasam? U x’sodisfazzjon jagħtik lilek personali?

L-akbar sfida bla dubju ta’ xejn huma l-pagamenti. Il-ħlas li nieħdu bħala atturi hu tad-daħq. Jien biex inkun nista’ naħdem fuq drama biss, ikolli nagħmel ħafna aktar xogħol. Minn kitba, nipproduċi, nirreċta, nieħu ħsieb l-iskola u ħafna affarijiet oħrajn. Sfortunatament m’għandniex dak iċ-ċans li niffukaw fuq oġġett wieħed biss u dak ikun xogħolna. Naħseb dik hija l-ħaġa li titfagħna lura milli ntellgħu xogħol professjonali bħal ma jtellgħu ċerti produzzjonijiet barranin.

F’Settembru se tkun wieħed mill-protagonisti prinċipali fis-serje ġdida bl-isem ta’ Iċ-Ċavetta ta’ Pandora. X’tista’ tgħidilna fuq din is-serje u l-karattru li se tkun qed tinterpreta?

Iċ-Ċavetta ta’ Pandora se jkun differenti ħafna minn dak li mdorrijin naraw. Din is-serje se tkompli mal-programm li kienet tagħmel Ruth Frendo snin ilu bl-isem ta’ Pandora… Però din id-darba se jkompli bhala drama. Nixtieq ngħid ħafna affarijiet fuqu għax ninsab eċitat immens dwar dan il-proġett, però ninsab marbut għax għadu ma ħareġ xejn pubblikament s’issa apparti żewġ ritratti u intervista qasira ta’ Ruth Frendo.

Il-familja, xi tfisser għalik u xi rwol għandha f’dak kollu li jirnexxilek twettaq fil-karriera tiegħek?

Il-familja tiegħi hi kollox għalija. Kien hemm żmien mhux il-bogħod bdejt anki naħseb biex nibdel il-karriera tiegħi sabiex ikolli aktar ħin mal-familja. Però minflok għamilt hekk, sibt bilanċ aħjar bejn ix-xogħol u l-familja. Li nista’ ngħid hu li nħossni xxurtjat ta’ barra minn hawn bis-sapport li ttini l-mara Lenies. Ħafna offerti li jkolli tkun hi li ttimbutani biex neħodhom ġieli. Jiġifieri qiegħed fejn qiegħed anki bis-saħħa tagħha.

Liema kisbiet tħossok l-iktar kburi bihom?

Naħseb Id-Destin kien u għadu l-baby tiegħi fejn tidħol drama. Film li ktibt u pproduċejt jien stess. Minn ħolma tat-tfulija għal film fiċ-ċinema Maltija fejn wasal ukoll biex ġie nnominat bħala wieħed mil-aqwa 5 films li kellna f’pajjiżna skont il-Malta Films Awards li saru f’Jannar li għadda.

X’kienet l-akbar lezzjoni li tgħallimt f’ħajtek?

Li temmen fik innifsek. Meta kont iżgħar kelli s-self esteem tiegħi il-veru baxx. Kont inħossni li mhu se nasal imkien. Speċjalment fl-iskola fejn ma kontx wieħed mit-tajbin. Però ġrat xi ħaġa f’ħajti li ġegħlitni nagħti l-100 fil 100 tiegħi. Sal-lum irnexxieli nasal s’hawn. Imkien speċjali, però tajjeb biżżejjed biex ngħix kuntent fil-ħajja li xtaqt.

Kieku kellek tinterpreta karattru f’xi film klassiku, liem ikun? U għaliex?

Naħseb il-parti ta’ Al Pacino f’GodFather. Jogħġbuni ħafna l-films tal-mafia, u Godfather hu wieħed mill-favoriti tiegħi.

Temmen fid-destin, jew taħseb li dak kollu li jiġri huwa riżultat tad-deċiżjonijiet u l-għażliet tagħna?

Din hija xi ħaġa li tħawwadni ħafna. Irrid nemmen li d-deċiżjonijiet nagħmluhom aħna. Imma ġieli jiġru affarijiet li qishom ikunu ppjanati…fejn jaslu għandek fil-mument li l-aktar ikollok bżonnhom. Min-naħa l-oħra nerġa’ nispiċċa kif bdejt, irrid nemmen li d-deċiżjonijiet nagħmluhom aħna.

Għal xiex tħossok l-aktar grat f’ħajtek?

Il-familja li għandi. Kulħadd għandu l-personalità tiegħu. Naħseb li l-aktar ħaġa diffiċli hu li ssib persuna li jkun jifhmek u jkun viċin ta’ dak li tkun tħobb. Jien irnexxieli nsib mara fotokopja tiegħi… milli jidher mhux se nikbru qatt! Għax il-praspar inħobbuhom wisq. Nispera li t-tifel jitla’ bħalna wkoll!

X’inhi d-definizzjoni ta’ suċċess għalik?

Faċli u importanti. KUNTENTIZZA.

Clayton, bi pjaċir niżvelaw li se tkun qed tingħaqad mat-tim ta’ skoperta.net u mill-ġimgħa d-dieħla se tkun qed twassal lis-segwaċi intervista kull ġimgħa. X’inhu l-messaġġ tiegħek għas-segwaċi ta’ skoperta.net? U tagħtina xi ħjiel żgħir fuq il-personalità li se niskopru aktar dwarha nhar il-Ġimgħa?

Iva, ninsab ħerqan ħafna biex nibdew noħorġu x-xogħol li ħdimt fuqu għalikom is-segwaċi ta’ Skoperta. Dejjem kont nammira x-xogħol li jsir fiha, u li issa se nkun anki jien parti mit-tim jagħtini emozzjoni ta’ ferħ. L-ewwel personalità hija attriċi ġdida però bravissima. Din l-aħħar sena daħlet f’ħafna djar għax kienet il-parti prinċipali fuq serje li qed jixxandar fuq Net Television. Attriċi li tagħmilni ferm kburi biha… Din l-attriċi ilha tattendi l-iskola tiegħi Mixta Drama minn mindu kellha madwar 11-il sena biss!

Enable Notifications    OK No thanks