Select Page
L-avukat Karl Muscat li kien jaħdem fl-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali jinstab mejjet f’daru

L-avukat Karl Muscat li kien jaħdem fl-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali jinstab mejjet f’daru

L-avukat Karl Muscat instab mejjet f’daru fis-Swieqi.

Fi stqarrija, il-pulizija qalet li mill-awtopsja rriżulta li ma kienx hemm sinjali ta’ vjolenza fuqu jew li seta’ ddefenda ruħu minn xi aggressjoni, iżda rriżulta li miet kawża ta’ cardio respiratory failure.

L-investigazzjoni tal-pulizija u l-inkjesta maġisterjali mmexxija mill-Maġistrat Gabriella Vella dwar il-każ għadhom għaddejjin.

Karl Muscat, li għandu 43 sena, kien jaħdem bħala avukat fl-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali. Huwa kien ilu minn Lulju li għadda sospiż mix-xogħol.

L-aħħar post li kiteb Nicholas Camilleri – Ir-raġel li nstab mejjet f’Għajn Tuffieħa

L-aħħar post li kiteb Nicholas Camilleri – Ir-raġel li nstab mejjet f’Għajn Tuffieħa

Il-pulizija qed tanalizza u tinvestiga l-aħħar post li kiteb fuq il-midja soċjali Nicholas Camilleri, ta’ 55 sena, li nstab il-katavru tiegħu matul il-lejl li għadda f’kamra fl-inħawi ta’ Għajn Tuffieħa.

Dan wara li kien ġie rrappurtat nieqes, fil-fatt, il-pulizija talbet l-għajnuna tal-pubbliku fit-tfittxija għalih.

Il-pulizija qalet li s’issa l-mewt ta’ Nicholas Camilleri ma tidhirx li hija waħda suspettuża.

Fl-aħħar post tiegħu, li kiteb proprju nhar il-Ħamis is-16 ta’ Ġunju 2022, Nicholas, b’mod sarkastiku rringrazza lill-avukata tiegħu u qal li kien ilu 5 xhur jitlobha biex tagħmillu tliet rikorsi u li meta talabha kopja u r-referenzi tagħhom, qatt ma nagħtihomlu. Żied jgħid ukoll li l-istess rikorsi ma kinux jeżistu fis-sistema minkejja li, skont hu, l-avukata tiegħu qaltlu li daħħlithom il-qorti.

Skont ma kiteb Nicholas fl-aħħar post tiegħu, jidher li r-rikorsi li tkellem fuqhom huma dwar kwistjoni li kellu mal-mara tiegħu u skont hu, is-sieħeb tagħha.

Nicholas qal li wieħed mir-rikorsi li hu kien qed jitlob li jsir kien dwar 5 snin ilu, meta skont hu, ħa virus fil-parti intima tiegħu, li kif qal hu, mill-klikka tal-Isptar Mater Dei qalulu li dan il-virus jiġi trasmess mis-sess. Għal dan huwa għamel rimarka għall-eks sieħeb tal-mara tiegħu.

Rikors ieħor, Nicholas qal li kien dwar it-tabib tiegħu, għaliex skont hu, fix-xhieda tiegħu t-tabib ma tħalliex mill-avukat tiegħu stess, jiżvela xi affarijiet dwar l-eks sieħeb tal-mara u qal ukoll li lanqas tħalla jaqra r-rapport li għamel dwar Nicholas fil-qorti.

Fl-aħħar nett, Nicholas qal li huwa vittma ta’ vjolenza domestika u rrimarka wkoll dwar xi membri tal-familja tiegħu stess li qegħdin jgħinu lill-mara.

Gheziez Hbieb,

Nixtieq nirringrazzja lil ghaziza Avukata, ilni nitloba sabiex taghmilli tlett rikorsi hames xhur shah,…

Posted by Nicholas Camilleri on Thursday, June 16, 2022

Koppja li tmexxi childcare akkużata li mexxiet burdell f’Wied il-Għajn

Koppja li tmexxi childcare akkużata li mexxiet burdell f’Wied il-Għajn

Il-Ministeru għall-Edukazzjoni ħabbar li ssospenda l-liċenzja ta’ childcare centre immexxi minn koppja li ġiet arrestata fuq akkużi ta’ traffikar ta’ persuni għall-prostituzzjoni kif ukoll li mexxiet burdell f’Wied il-Għajn.

Permezz ta’ mandat, il-pulizija daħlet fil-post fejn qed jiġi allegat li kien qed jitmexxa burdell, sabet tliet nisa barranin, li ġew arrestati, u lir-raġel, Duncan Caruana, li allegatament kien qed jieħu ħsieb il-flus.

Skont l-investigazzjoni tal-pulizija, tnejn mit-tliet nisa, li huma mill-Amerika t’Isfel, ġew Malta bit-tir li jaqilgħu l-flus mill-prostituzzjoni iżda t-tielet mara ġiet ittraffikata. Minħabba din ir-raġuni, ma nħarġet l-ebda akkuża kontriha.

Il-mara, Francesca Caruana, kienet involuta wkoll fin-negozju billi allegatament kienet tagħmel l-appuntamenti u tavża lin-nisa xħin għandhom jiftħu l-bieb lill-klijenti.

Allegatament, il-klijenti tal-burdell kienu jħallsu €50 għal servizzi ta’ nofsiegħa u €100 għal siegħa.

It-tnejn li huma ċaħdu kull akkuża miġjuba kontrihom.

Tagħlaq il-fabbrika taċ-ċikkulata Kinder fil-Belġju minħabba l-każijiet tas-salmonella

Tagħlaq il-fabbrika taċ-ċikkulata Kinder fil-Belġju minħabba l-każijiet tas-salmonella

Il-fabbrika taċ-ċikkulata Kinder fil-Belġju ġiet ordnata tagħlaq wara li kienet marbuta ma’ għexieren ta’ każijiet ta’ salmonella.

L-awtorità tal-Belġju dwar is-sigurtà tal-ikel ordnat ukoll biex jiġu ritornati l-prodotti kollha tal-Kinder magħmula fil-fabbrika f’Arlon, li hija propjetà tal-Ferrero.

Każijiet suspettati ta’ salmonella marbuta maċ-ċikkulata tal-kinder ġew irrappurtati f’pajjiżi fosthom ir-Renju Unit, il-Ġermanja, Franza u l-Belġju.

L-awtorità tal-Belġju għas-sigurtà tal-ikel, l-AFSCA, qalet li l-fabbrika kienet ordnata tagħlaq wara li l-Ferrero ma setgħetx tipprovdi informazzjoni sħiħa għall-investigazzjoni tagħha.

L-AFSCA qalet li l-investigazzjoni għadha għaddejja u li l-fabbrika titħalla terġa’ tiftaħ biss jekk il-Ferrero tkun tista’ tipprovdi l-garanziji meħtieġa li hija konformi mar-regolamenti tas-sigurtà tal-ikel.

Il-prodotti li ntalbu jiġu ritornati huma Kinder Surprise, Kinder Surprise Maxi, Kinder Mini Eggs u Kinder Schokobons.

L-AFSCA talbet ukoll lill-kumpaniji biex ineħħu l-prodotti mill-ixkafef tagħhom u tat parir lin-nies biex ma jikluhomx.

Nhar il-Ħamis, Ferreri talbet lura wħud miċ-ċikkulati tal-Kinder minn ħwienet fl-Istati Uniti minħabba tħassib dwar kontaminazzjoni potenzjali tas-salmonella.

Aktar kmieni din il-ġimgħa, għadd ta’ prodotti tal-bajd taċ-ċikkulata Kinder Surprise ġew mitluba jiġu ritornati wkoll fir-Renju Unit.

Il-ħelu kollu affettwat kien sar fl-istess fabbrika Belġjana.

Ġew mitluba wkoll jiġu ritornati xi ċikkulati f’partijiet tal-Asja, inklużi Hong Kong u Singapor.

Dan kollu seħħ wara li aktar minn 60 persuna fir-Renju Unit, l-aktar tfal żgħar, ġew infettati bis-salmonella f’tifqigħa marbuta mal-band tal-Kinder Surprise.

Nhar l-Erbgħa, l-aġenzija tas-saħħa tal-Ewropa qalet li qed teżamina wkoll għexieren ta’ każijiet suspettati ta’ salmonella marbuta maċ-ċikkulata f’mill-inqas disa’ pajjiżi inklużi r-Renju Unit, il-Ġermanja, Franza u l-Belġju.

Il-batterji tas-salmonella jistgħu jikkawżaw infezzjonijiet serji u severi, speċjalment fi tfal jew anzjani u oħrajn b’sistema immuni dgħajfa.

Il-futboler ta’ Man Utd Mason Greenwood arrestat fuq allegazzjonijiet ta’ abbuż sesswali u theddid

Il-futboler ta’ Man Utd Mason Greenwood arrestat fuq allegazzjonijiet ta’ abbuż sesswali u theddid

Il-futboler ta’ Manchester United, Mason Greenwood ġie arrestat fuq allegazzjonijiet ta’ abbuż sesswali u theddid ta’ qtil.

Manchester United qalu li ż-żagħżugħ ta’ 20 sena, mhux se jkun qed jilgħab mal-klabb qabel avviż ieħor.

Il-pulizija arrestat lil Greenwood wara li ttellgħu ritratti u vidjows fuq il-midja soċjali minn mara li rrappurtat inċidenti ta’ vjolenza fiżika.

Ġie rrappurtat li bħalissa għaddejja l-investigazzjoni u l-mara qed tingħata sapport speċjalizzat.

Greenwood li ddebutta mal-klabb f’Marzu tal-2019, iffirma kuntratt ta’ erba’ snin fi Frar tal-2021 wara li tela’ fil-gradi tal-Akkademja.

Nhar il-Ħadd, Manchester United qalu li l-klabb huwa kontra u jikkundanna kull tip ta’ vjolenza u filwaqt li huma konxji tal-allegazzjonijiet iżda mhumiex se jikkummentaw aktar sakemm jiġu stabbiliti l-fatti.

Enable Notifications OK No thanks