Select Page
Sessjonijiet ta’ sapport għall-aħwa ta’ persuni b’diżabilità minn Aġenzija Sapport

Sessjonijiet ta’ sapport għall-aħwa ta’ persuni b’diżabilità minn Aġenzija Sapport

Is-sapport lill-familji ta’ persuni b’diżabilità huwa importanti ħafna. Dan minħabba li l-persuni b’diżabilità jiggwadanjaw ferm meta jkunu qed jgħixu fil-komunità, u jibqgħu jgħixu d-dar mal-familja. Madanakollu, il-familji jgħaddu minn diversi ċirkostanzi li jekk ma jsibux għajnuna, id-diffikultajiet li jiltaqgħu magħhom sabiex ikomplu jieħdu ħsieb lill-individwu b’diżabilità, jistgħu jikbru.


Fin-nukleu tal-familja hemm ukoll l-ulied l-oħra, l-aħwa li minn ċkunithom ikunu draw li hi responsabilità ta’ kull membru li jindokra lill-membru b’diżabilità. L-esperjenzi ta’ dawn l-aħwa huma varji – min jieħu r-rwol ta’ kuratur maż-żmien, min iħoss li ma jkunx forsi ingħata biżżejjed attenzjoni daqs ħuthom b’diżabilità minħabba ċ-ċirkostanzi, min kien involut fit-trobbija ta’ ħuthom b’diżabilità u min le.

Fattur komuni bejn l-aħwa kollha jibqa’ li kollha għandhom għal qalbhom il-benesseri ta’ ħuthom u li jagħmlu minn kollox sabiex ikunu jistgħu jibqgħu jgħinu lil ħuthom b’diżabilità tul ħajjithom u jagħtu l-kontribut tagħhom waqt li jirrikonoxxu l-fatt li l-ħajja tagħhom evolviet u li f’ċerti sitwazzjonijiet jista’ jkun li jkollhom bżonn is-sostenn huma wkoll.

Dawn huma biss ftit mill-fatturi li Aġenzija Sapport tindirizza waqt sessjonijiet li professjonisti fi ħdanha, inkluż ħaddiema soċjali, imexxu bħala gruppi ta’ sostenn għal aħwa adulti ta’ persuni b’diżabilità.

Dawn is-sessjonijiet joffru spazju fejn dawn l-aħwa jiltaqgħu flimkien u jaqsmu flimkien esperjenzi, diffikultajiet, ħsibijiet u sfidi ma’ oħrajn li jkunu fl-istess sitwazzjoni tagħhom, waqt li jkunu jistgħu wkoll jevalwaw kwistjonijiet u possibilitajiet għall-futur.

Parteċipanti minn gruppi simili fil-passat stqarrew li dawn il-gruppi u laqgħat servew sabiex iħossuhom li mhumiex weħedhom u li wkoll ingħataw stampa ċara anke dwar x’servizzi huma u l-familjari tagħhom jistgħu jaċċessaw.


Uħud mis-suġġetti li huma koperti waqt dawn is-sessjonijiet huma:

  • Relazzjonijiet familjari: X’impatt ikollhom il-ġenituri fuq l-ulied li għandhom diżabilità
  • Kif tħares il-komunità lejn persuni b’diżabilità u kif iħossuhom l-aħwa dwar dan
  • Kif jieħdu ħsieb tagħhom infushom
  • Servizzi disponibbli
  • L-impatt fuq deċiżjonijiet tal-ħajja tagħhom

Bħalissa Aġenzija Sapport qed tilqa’ applikazzjonijiet għal gruppi ġodda li se jibdew fil-ġimgħat li ġejjin. Is-sessjonijiet se jsiru darba fix-xahar. Se jkun hemm 12-il sessjoni b’kollox, u kull sessjoni ddum sagħtejn. Sabiex ikun assigurat li nimxu mal-miżuri maħruġa mill-Awtorità tas-Saħħa kull workshop se jkollu massimu ta’ 10 parteċipanti, bi preżentazzjoni ta’ ċertifikat validu tal-vaċċin. Grupp żgħir hu ideali sabiex kull parteċipant ikollu ħin biżżejjed biex jiddiskuti l-ħsibijiet tiegħu jew tagħha. Grupp żgħir jgħin ukoll biex il-persuna tħossha komda li tista’ titkellem.

Dawn il-gruppi huma miftuħa għal aħwa li jkunu għalqu t-18-il sena. L-attendenza hija mingħajr ħlas iżda wieħed jeħtieġ li jibbukkja.

Dan jista’ jsir permezz ta’ formola ta’ applikazzjoni li tista’ titniżżel jew tintbagħat mis-sit elettroniku www.sapport.gov.mt jew billi wieħed jagħmel kuntatt ma’ Aġenzija Sapport (Helpline – Freephone 153 u jagħfas in-numru 5 / iċempel fuq 2256 8000 / jibgħat email fuq sapport@gov.mt). Wieħed jista’ jagħżel li jattendi sessjonijiet filgħodu jew filgħaxija.

Jinġabru aktar minn €5,800,000 fl-Istrina

Jinġabru aktar minn €5,800,000 fl-Istrina

Ilbieraħ inġabru aktar minn €5,800,000 fl-Istrina, il-maratona ġbir ta’ fondi b’risq il-Community Chest Fund.

Din kienet is-26 edizzjoni ta’ L-Istrina.

Il-President George Vella rringrazzja lil kull min ta d-donazzjoni tiegħu u lil kull min kien involut biex minkejja l-isfidi li għal darb’oħra ġabet il-pandemija, din il-maratona setgħet tittella’ u tkun suċċess. Huwa faħħar ukoll lil Peppi Azzopardi tad-dedikazzjoni tiegħu u s-sehem tiegħu fejn jidħlu n-nies fil-bżonn.

Il-linji tad-donazzjonijiet se jibqgħu miftuħin, għaldaqstant wieħed jista’ jkompli jagħti d-donazzjoni tiegħu.

Filmat: “Jekk se tixrob, issuqx” – The Travellers iwasslu dan il-messaġġ b’kanzunetta ġdida

Filmat: “Jekk se tixrob, issuqx” – The Travellers iwasslu dan il-messaġġ b’kanzunetta ġdida

Wara t-tnedija tal-album il-ġdid tagħhom, The Travellers għadhom kemm nedew kanzunetta ġdida oħra, Siġġu Vojt, b’vidjow mużikali.


Kemm-il darba smajna bl-aħbar fuq l-aħbarijiet? Sewwieq xurban tilef il-kontroll tal-vettura tiegħu. Sewwieq taħt l-influwenza tal-alkoħol kien involut f’inċident tat-traffiku, li kkaġuna mewt.

Sfortunatament, aħbar bħal din nisimgħuha l-aktar fi żmien il-festi, meta l-ħtieġa li nieħdu ħsieb lil xulxin tkun akbar minħabba li jkollna aktar avvenimenti mis-soltu, li jinkludu l-alkoħol.


B’din il-kanzunetta, Siġġu Vojt, The Travellers qed jikkollaboraw ma’ Transport Malta biex iwasslu messaġġ importanti lill-pubbliku t’hemm barra: Jekk se tixrob, issuqx.

Evelyn Saliba La Rosa tirrispondi d-domandi tagħkom

Evelyn Saliba La Rosa tirrispondi d-domandi tagħkom

Kif forsi ħafna minnkom drajtu issa, Staqsini u Skoprini hija r-rokna li qed tagħti ċans lilkom is-segwaċi tagħna li tistaqsu dak kollu li tridu lill-personalità favorita tagħkom! Wara, jintgħażlu l-aqwa 10 mistoqsijiet u jiġu mwieġba mill-personalità.

Tistgħu anki tgħidulna liem personalità tixtiequ li tkun parti minn din ir-rokna.

Evelyn Saliba La Rosa hija t-tielet personalità ta’ Staqsini u Skoprini u dawn huma r-risposti għad-domandi tagħkom:

Kif bdiet il-karriera tiegħek? – Maria Sammut

Il-karriera tiegħi bdiet meta jiena, Carlos Debattista, Rachel Cachia u Abigail Mallia kellna ħolma u din il-ħolma kien jisimha Gizelle. Fil-bidu din id-drama konna se nsemmuha Evelyn imma peress li kont se nieħu sehem jien ukoll, ħsibna li n-nies kienu se jitħawwdu ftit allura semmejniha Gizelle.

Konna bdejna niktbu, u għamilna pilot, imbagħad konna daħħalna din il-pilot il-PBS biex naraw jaċċettawx lil Gizelle u qatt ma aċċettawha din id-drama. Morna ONE TV u sibna lil Dr Michael Vella Haber hemm, ra xi żewġ minuti tal-pilot, dar fuqna u qalilna biex nitilgħu fuq fl-uffiċju tiegħu, u jien dak il-ħin għidt x’ġara. Tlajna fuq, u qalilna meta ħa tibdew?

Minn hemm imbagħad ma ħarasnix lura għax imbagħad jiena, Michael Vella Haber, Adrian Saliba u Mary Rose Vella Haber għamilna kumpanija u semejniha Rewind Productions.

Bħalissa Rewind Productions għaddejha minn ħafna tibdiliet u allura ddeċidejna li nagħmlu ftit re-branding u Rewind Productions se ssir Rikordja.

Liema kien l-aktar karattru ta’ sfida li interpretajt s’issa, u għaliex? – Michelle Agius

Michelle, din hija mistoqsija interessanti ħafna għaliex kull karattru li jiena interpretajt dejjem ħassejtu bħala sfida, dejjem, anke karattru sempliċi għalija kienet sfida għaliex jien dejjem nagħmel l-almu tiegħi biex nagħti l-100%. Qatt ma naħseb li jien tajba biżżejjed biex nagħmel kwalunkwe karattru allura dak il-feeling li jkolli jgħini nagħmel mill-aħjar li nista’, imma l-aktar karattru li ħassejt li kien diffiċli għalija kien il-karattru ta’ La Vedova f’La Farfalla, għaliex jien kelli ninterpreta karattru ta’ mara ta’ sebgħin sena. L-ewwelnett il-linji tiegħi kienu kollha bit-Taljan u kull darba li kelli filming, kelli nagħmel xi sitt sigħat make up qabel nibdew.

Mid-drammi kollha li ħdimt fuqhom s’issa, liema kien li tak l-akbar sodisfazzjon, u għaliex? – Bradley Zerafa

Ma nistax nagħżel għaliex kollha tawni l-istess sodisfazzjon, għax kolha kellhom sfidi differenti. Sorelle mod, Ħbieb u Għedewwa mod, dawk sfidi fihom infushom għaliex jixxandru kuljum, fihom 180 episodji. Imma l-aktar drama li qed inħoss li qed jagħtini sodisfazzjon huwa dak li qed nippreparaw bħalissa, Noli.

Noli hija drama ta’ barra minn hawn, meta jien u Michael konna qed niktbu Noli, u diġà ktibna 15-il episodju, lil Michael għidtlu naħseb aħna qed niġġennu niktbu drama ta’ dan it-tip.

Fil-fatt bħalissa għaddejja produzzjoni qawwija ħafna. Fuq produzzjoni għandna tim ftit nies imma li verament qed jagħmlu l-almu tagħhom biex jirnexxilhom iġibu dak kollu li ktibna fuq l-iskrin tat-televiżjoni tat-telespettaturi tagħna. Bħalissa hemm Adrian Saliba, Mary Rose Vella Haber, Amy Vella Haber, Jessica Vella, Darren Michael Navarro u Nakita Grima. Il-ħin kollu għaddejjin gas down u għandna ħafna nies oħra li qiegħdin jgħinuna imma Noli hija drama li naħseb ħa tintgħoġob għax hemm ħafna xogħol involut u kast kbir ħafna.

Liema xeni minn Gizelle jibqgħu l-aktar għal qalbek? – Rita Vella

Kienet dik ix-xena fejn Gizelle tidħol ġo Vivienne. Niftakar li dik ix-xena kienet diffiċli ħafna għaliex Vivienne tgħaddi minn ħafna tibdiliet f’xena waħda u ovvjament kelli ninstabat ma’ dak il-bieb u naħseb dik il-biċċa għamilniha xi erba’ jew ħames darbiet allura jien ħadt daqqa fuq moħħi xi erba’ darbiet għax ovvjament kellha tkun reali allura għidtilhom li se nagħmilha u nagħmilha ta veru. Allura niftakar bdejt niġri għal ġol-bieb, ninstabat u ninxteħet lura mal-art u ġiet vera tajba, imma jien ovvjament weġġajt ftit, imma l-aqwa li ħarġet tajba.

Kollha segwejthom id-drammi tiegħek. Issa li spiċċa Sorelle, hemm xi ieħor sabiħ bħalu għas-sena d-dieħla, għal wara nofsinhar? Prosit u grazzi ħafna – Censina Camilleri

Sorelle ħa jkompli bit-tielet staġun! Jiġifieri ħa jkollkom x’taraw wara nofsinhar, u ħa jkollna drama prime time bl-isem ta’ Noli. Sorelle ħa jibqa mexxej ħafna għalkemm isir kuljum xorta baqa’ mexxej u hemm ħafna intriċċi li aħna ħallejna, bħal min kien dak il-ġuvni li mar jiltaqa’ ma’ Bella, ġuvni li ovvjament huwa wiċċ Leo meta kien żgħir. Le Sorelle għandhom problema għax ovvjament indunaw li d-droga ta’ Leo Mamo qiegħda titmexxa fil-kumpanija tagħhom stess, ta’ Sorelle. Hemm ħafna intriċċi li ovvjament aħna qisna erġajna bdejna r-rota mill-bidu.

Liema xena minn F’Ġieħ l-Imħabba kienet l-aktar diffiċli għalik bħala attriċi, iżda li tant tatek sodisfazzjon? – Joanne Camilleri

Dik ix-xena li jien kelli ma’ Patrick Tanti fejn il-karattru ta’ Giuseppe jispiċċa jistupra lil Francesca. Dak iż-żmien aħna konna qiegħdin bir-restrizzjonijiet tal-Covid-19 u niftakar li jien kont ċempilt lil Patrick Tanti u għidtlu biex nagħmlu swab test u hekk għamilna. Wara li sirna nafu li t-tnejn li aħna negative, għamilna r-rehersal full out għaliha, bid-daqqa ta’ ħarta, bil-bewsa b’kollox. Dakinhar stess iddeċidejna li ma noħorġux u ma niltaqgħux ma’ nies, l-għada ltqajna u għamilniha full out. Kienet diffiċli mhux għalhekk biss imma kienet diffiċli għax ovvjament ix-xena kienet twila ħafna u movimenta ħafna, imma vera naħseb li ħarġet tajba, u jien minn hawnhekk nixtieq ngħid grazzi lil Patrick Tanti li ħa daqshekk paċenzja bija, u tajtu daqqa ta’ ħarta liema bħala, li għadu jsemmihieli sal-lum!

Liema kien l-aktar mument imbarazzanti li qatt kellek s’issa? – Sarah Bartolo

Ma naħsibx li kelli xeni imbarazzanti ta, ma naħsibx li kelli mumenti imbarazzanti on set, ħa ngħidlek għaliex, għax meta int issir attriċi, issir il-karattru, meta int attriċi professjonali tagħmel minn kollox biex tagħmel ħiltek biex tagħti l-aħjar mill-karattru li l-kittieba jagħtuk. Li niftakar darba kelli xena ma’ Hermann Bonnaci, mhux għax kienet imbarazzanti ta imma kont għadni żgħira u fil-bidu tiegħi. Issa Hermann Bonaci jiġi l-kuġin tal-mummy, u kelli nidħol fis-sodda miegħu, m’għamilna xejn ta imma xorta ħassejtni hekk, ftit imbarazzanti u Hermann vera għeni f’dik ix-xena għax tant kemm beda jiċċajta u tant kemm bdejna nidħku li għaddiet u ħadt pjaċir nagħmilha. Ovvjament konna qed nirreċtaw, m’għamilna xejn, ma kinitx xena fejn kien hemm xi bews jew xi ħaġa hekk imma xorta ma stajtx inneħħi minn moħħi li dan b’xi mod jew ieħor kien jiġi minhi. Il-bqija ma naħsibx li kelli mumenti imbarazzanti.

Ikun hemm karattri u xeni partikolari li jkunu ispirati minn esperjenzi li tkun għaddejt minnhom int stess jew persuni viċin tiegħek? – Mariah Gatt

Il-karattri tagħna huma kollha fittizji u dik hija importanti kemm għalija kif ukoll għal Dr Michael Vella Haber, jiġifieri l-karattri tagħna kważi qatt ma jkunu bbażati fuq karattri reali. Ġieli iva l-karattri li nagħżlu aħna jgħaddu minn ċerti esperjenzi li forsi nkun għaddejt minhom jien jew xi ħaddieħor qrib tiegħi. Ġieli tiġrili iva dik, u tiġri lil Michael ukoll. Ġieli ċerti esperjenzi jew emozzjonijiet li jgħaddu minnhom il-karattri tagħna nkunu jew għaddejjin minnhom aħna jew persuni qrib tagħna.

X’tippreferi, tikteb jew tirreċta? – Abigail Spiteri

Ma nistax nagħżel, it-tnejn jagħtuni ħafna u ħafna sodisfazzjon. Il-kitba tagħtina sodisfazzjon mod u r-reċtar mod ieħor, avolja kull darba li jkolli bżonn ninterpreta xi karattru, għalija jkun naqra break għax il-kitba xi kultant jien u Michael nerrew moħħna, xi kultant anke nkunu frustrati għax aħna wara kull episodju dejjem nispiċċaw b’xi cliff hanger jew b’xi twist u dik mhijiex xi ħaġa faċli allura l-kitba xi kultant tista’ tkun stressanti ħafna imma meta nirreċta dejjem jirnexxili nieħu pjaċir u nirrilassa, imma t-tnejn jagħtuni sodisfazzjon iva.

X’tista’ tgħidilna dwar il-proġetti li qed taħdmu fuqhom bħalissa? – Julie Bezzina

Kif diġà għidt, qiegħdin naħdmu fuq it-tielet staġun ta’ Sorelle u fuq dan il-proġett Noli.

Noli huwa noli għaliex huwa polizzjesk di natura. Hide and seek, min joqtol imur jistaħba u l-puluzija jibdew ifittxu għalhekk noli, hide-and-seek. L-isem Noli għalina jfisser żewġ affarijiet oħra imma dawk ma nistax ngħidhom għax inkella niżvela ħafna mil-istorja imma n-nies issa dalwaqt jibdew jindunaw għalfejn Noli. Li nista’ ngħid hu li huwa bbażat fuq ix-xogħol tal-pulizija.

Nixtieq nerġa’ nieħu l-opportunità biex ngħid grazzi mill-qalb lil kull min qed jagħti sehmu biex dan il-proġett isir realtà u jitwassal lit-telespettaturi bl-aħjar mod possibbli.

Kif għidt Sorelle ħa jkompli, l-aħwa ħa jkunu flimkien, sfortunatament din is-sena ħa jkollna nbiddlu żewġ karattri għaliex Corinne Coleiro li tagħmilha ta’ Lorraine ma tistax tkompli din is-sena. Għandha ħafna impenji personali u qaltli li ma tistax tkun committed kif kienet is-sena l-oħra, allura ddeċidejna li nbiddluha però għadna ma sibniex attriċi oħra. Rachel Genovese wkoll, li tinterpreta l-parti ta’ Louisa, qabel kienet Janice imma issa sirna nafu li hija Louisa, għandha ħafna impenji personali allura kellna nbiddluha u sibniha l-attriċi. L-attriċi se tkun Stephanie Camilleri, hija attriċi bravissima u diġà bdiet bil-filming. Hija attriċi pożittiva ħafna u kuntenti li għandna lil Stephanie issa avolja lil Rachel Genovese ħa nimmisjawha għax Rachel hija faithful ħafna għal linji, tiġi on set dejjem ippreparata, committed, ħelwa, simpatika jiġifieri verament ħa nimmisjawha u anke lil Corinne ħa nimmosjaw.

Minn hawnhekk aħna t-tim ta’ Rikordja ngħidulhom grazzi talli għamlu sentejn magħna, tal-paċenzja kollha li ħadu magħna u ovvjament nawgurawlhom għal dak kollu li qed jippreparaw għalih bħalissa.

Dalwaqt inħabbru min se tkun il-personalità li jmiss li twieġeb il-mistoqsijiet tagħkom…

Enable Notifications    OK No thanks