Select Page
X’tista’ tagħmel biex ċertu ikel idum aktar ma jeħżien?

X’tista’ tagħmel biex ċertu ikel idum aktar ma jeħżien?

Iżżomm il-ketchup fl-armarju? Jew forsi żżomm il-basal u l-patata merfugħa flimkien?

Jekk iva, ikun aħjar li terġa’ taħsibha fuq fejn għandek taħżen l-ikel tiegħek biex idum aktar ma jeħżien.

Minn prodotti li dejjem għandhom jinżammu fil-friġġ għal ikel li qatt m’għandek tiffriża, dawn huma xi regoli li tajjeb li tkun taf….

Dawn għandhom jinżammu fl-armarju:

Il-Patata:

It-temperaturi kesħin jibdlu l-lamtu fil-patata f’zokkor, b’hekk jistgħu jiskuraw u jiġu bla togħma. Il-patata għandha tinħażen mhux maħsula u f’post ventilat sew ‘il bogħod minn kull dawl tax-xemx. Jekk possibbli, żommhom ġo xkora jew basket tal-qasab.

Il-brunġiel:

Il-brunġiel m’għandux għalfejn jinżamm fil-friġġ, imma oqgħod attent li ma tħallihomx xi mkien sħun wisq, għax inkella jitkemxu. Poġġihom f’post frisk u mudlam ‘il bogħod mid-dawl tax-xemx dirett.

Ħxejjex priservati:

Sakemm ma kkontaminajtx il-vażett b’kuċċarina maħmuġa, il-preservattivi li jkunu fil-ħalq jew ilma bil-melħ għandhom idumu sewwa fl-armarju. Kun żgur li l-għatu huwa ssikkat u iċċekkja d-data ta’ skadenza. Madankollu, jekk qed ippreservajt il-ħaxix tiegħek int stess, dan l-aħjar li jinżamm fil-friġġ.

Soy sauce:

Fuq-tikkett ta’ fuq il-fliexken tas-soy sauce probabbli jkun hemm miktub li għandu jiġi mkessaħ, iżda r-ristoranti jħalluh fuq l-imwejjed il-ġurnata kollha. Il-verità? Il-kontenut għoli ta’ melħ ifisser li jista’ jinħażen f’temperatura ambjentali sa sitt xhur.

Ix-xampanja:

Jekk m’intix qed tippjana li tiftaħ flixkun xampanja jew inbid frizzanti fi żmien ħamest ijiem minn meta tpoġġih fil-friġġ, iżżommux maħżun hemm peress li bit-temperatura li tvarja bil-ftuħ u l-għeluq tal-bieba se tagħmillu l-ħsara. Ix-xampanja tinħażen l-aħjar billi żżomm il-flixkun mimdud, ‘il bogħod mid-dawl, f’kamra b’temperatura konsistenti. Kessaħ ftit sigħat qabel ma tkun se tiftaħha.

Żomm dawn fuq il-bank tal-kċina jew xkaffa miftuħa:

It-tadam:

It-temperaturi tal-friġġ jagħmlu ħsara lill-membrani tat-tadam, u jġiegħluhom jipproduċu aktar ilma. Il-ħażna tagħhom fil-friġġ se tnaqqas ukoll b’mod permanenti mit-togħma tagħhom. L-aħjar post biex tpoġġi t-tadam huwa fuq il-bank tal-kċina.

Ħwawar friski:

Ħwawar bħal ħabaq, kosbor, nagħniegħ, tursin u xibt għandhom jiġu ttrattati bħal bukkett ta’ fjuri – ittrimmja z-zkuk u żommhom f’tazza b’ilma frisk. Jekk iżżomhom fil-friġġ, il-weraq jidbiel u malajr jixxarrbu. Madankollu, ħxejjex ibsin bħal klin, sagħtar, salvja u riegnu għandhom ikunu mgeżwra f’sarvetta tal-karti u maħżuna f’kontenitur magħluq fil-kexxun tal-friġġ.

Il-butir:

Il-butir prattikament ma jistax jiddellek direttament mill-friġġ u huwa perfettament sikur li taħżen blokka butir f’dixx miksi fuq il-bank tal-kċina għal ġurnata jew tnejn. Madankollu, biex ma jdubx jew jiqras, poġġih xi mkien aktar frisk, barra mid-dawl tax-xemx dirett fix-xhur sħan tas-sajf. Jekk m’intix tippjana li tuża l-butir fi żmien ftit jiem, huwa aħjar li jinżamm fil-friġġ.

Il-ħawħ:

Tpoġġix ħawħ frisk fil-friġġ jekk ikun għadu mhux misjur u lest. Bħal ħafna frott tal-għadam ieħor, it-temperaturi kesħin ifixklu l-proċess biex il-frott isir sew, li jfisser li jkollok tistenna aktar biex tikolhom. Ikunu wkoll f’riskju ogħla li jitħassru. Poġġihom fuq il-bank tal-kċina u kessaħ biss biex idumu ftit aktar tajbin jekk tkun wasalt biex tikolhom.

Il-banana:

Temperaturi sħan huma meħtieġa biex il-banana ssir b’mod korrett, u dan il-proċess jitwaqqaf meta l-frott jitqiegħed fil-friġġ. Il-qoxra tista’ wkoll eventwalment tiswied fil-friġġ.

Taħżinhomx flimkien:

Il-basal u l-patata:

Hemm it-tendenza li nżommu l-patata u l-basal merfugħa flimkien, iżda hija idea ħażina. Il-basal jipproduċi ammont żgħir ta’ etilene, li għandu effett sinifikanti ħafna fuq il-patata. Bl-etiline tal-basal, il-patata tibda tinbet u jistgħu saħansitra jikber fungus li jikkawża t-tħassir. Issepara ż-żewġ ħxejjex u jdumu sa xahar fil-pantry. Madankollu, huwa tajjeb jekk taħżen it-tewm u l-basal flimkien.

Il-qara ħamra u l-frott:

Il-qara ħamra u tipi oħra ta’ squash jistgħu jkunu jifilħu fuq barra, iżda huma suxxettibbli ħafna għall-etilene prodott mill-frott. Żommhom ‘il bogħod minn xulxin u l-qara ħamra (kif ukoll iż-żewġ squashes tas-sajf u tax-xitwa) se jibqgħu aktar tajbin għal żmien itwal. Il-qara ħamra tista’ ddum sa tliet xhur tajba, jekk maħżuna weħidha.

Aħżen waħdu:

Il-ħjar:

Il-ħjar huwa speċjalment sensittiv għall-etilene, għalhekk sakemm ma tridx tara tħassir aċċellerat u sfurija, żommhom ‘il bogħod kemm jista’ jkun minn kwalunkwe frott jew ħaxix ieħor. Il-ħjar ma tantx idumu ħafna tajbin fil-friġġ għalhekk kun żgur li tixtri biss kemm għandek bżonn u użah malajr.

Il-pastard u l-brokkoli:

Aktar ħxejjex li jibdew jisfaru qabel iż-żmien fil-preżenza ta’ etilene, brokkoli u pastard huma wkoll sensittivi ħafna għall-gass. Il-weraq jibdew jinqalgħu miz-zkuk u jsiru rotob jekk jinżammu qrib it-tuffieħ, il-bettieħ u t-tadam. Ma tantx idumu tajbin jekk ma jkunux fil-friġġ, għalhekk żommhom fil-friġġ ‘il bogħod minn prodotti oħra u jżommu sa ħamest ijiem.

Il-karrotti:

Il-karrotti huma wkoll sensittivi għall-etilene. Il-ħaxix tal-għeruq huwa pjuttost reżistenti u se jdum sa tliet ġimgħat jekk ikun imkessaħ, imma jekk iżżommhom qrib ikel li jipproduċi l-etilene bħal tuffieħ, patata jew tadam, jibdew jiżviluppaw togħma morra pjuttost malajr.

Żomm fil-friġġ:

It-tamal:

Tista’ tkun sorpriż li ssir taf li t-tamal hu l-aħjar maħżun fil-friġġ, minkejja l-fatt li frott ieħor niexef jibqa’ tajjeb fl-armarju. Dan għaliex it-tamal mhuwiex niexef daqs frott niexef ieħor, bħal pereżempju l-cranberries jew il-berquq. Peress li jkunu għadhom iżommu ftit umdità, huwa aħjar li żżommhom friski f’kontenitur magħluq biex jippreservaw it-togħma tagħhom. Jekk taħżenhom barra mill-friġġ, progressivament isiru aktar niexfa u jitilfu t-togħma tagħhom.

It-tuffieħ:

Wieħed mill-ftit frott li jibbenefika mir-refriġerazzjoni huwa t-tuffieħ. Dan għaliex it-tuffieħ jirrilaxxa gass tal-etilene, li jħaffef il-proċess tat-tisjir ta’ kwalunkwe frott u ħaxix. Jekk jinżammu fil-friġġ, il-produzzjoni tal-etilene titnaqqas, u għalhekk idumu aktar tajbin. Kun żgur li ma żżommx it-tuffieħ flimkien ma’ ħaxix ieħor, u għattihom b’sarvetta tal-karti niedja jew poġġihom f’borża tal-plastik bit-toqob.

Il-Ġulepp tal-aġġru pur (maple syrup):

Minkejja l-kontenut għoli ta’ zokkor tiegħu, il-ġulepp pur jista’ jitħassar, jekk mhux imkessaħ. M’hemm l-ebda preservattiv fil-ġulepp tal-aġġru pur u għalhekk maż-żmien tiżviluppa saff ta’ moffa fuq il-wiċċ, jekk jinżamm f’temperatura ambjentali. Jekk trid li jibqagħlek fit-tul, l-aħjar hu li żżommu fil-friġġ.

Il-Ketchup (iżda wara li jinfetaħ biss):

Jekk il-ketchup għandux jinħażen fil-friġġ jew fl-armarju hija xi ftit kwistjoni kontenzjuża. Filwaqt li jkun tajjeb li wieħed jassumi li minħabba l-ammont għoli ta’ ħall, melħ u zokkor fil-ketchup huwa sikur li żżommu f’temperatura tal-kamra, mhuwiex eżattament il-każ.

Ġie kkonfermat li grazzi għall-aċidità naturali tiegħu, il-ketchup jibqa’ tajjeb barra mill-fridge. Madankollu, hekk kif tkun ftaħt il-flixkun, skont fejn ikun qed jinżamm jista’ jaffettwa l-prodott, għalhekk huwa rakkomandat li jinżamm fil-friġġ.

Żomm dawn fil-friża:

Zalza tat-tadam jew tal-ħaxix:

Mod wieħed kif tippreserva l-prodotti – speċjalment ħxejjex bħat-tadam, il-zucchini u l-fażola ħadra li tista’ tixxarrab u tidbil, huwa li tagħmilhom f’zalza li tista’ tiġi ffriżata, imbagħad iddifrostjata u msajra meta meħtieġ. Ratatouille u zalza tat-tadam ippakkjata bil-ħaxix huma żewġ għażliet tajbin għal dan.

Taħlita:

Għamilt wisq taħlita għal xi kejk jew taħlita għal panura? Tarmihiex, tista’ tinżamm f’kontenitur magħluq fil-friża sa xahar. Iddifrostjaha sewwa qabel tużaha.

L-għaġina nejja:

Bl-istess mod, kwalunkwe għaġina żejda u għaġina mhux ipproċessata, tista’ tiġi ffriżata jekk tkun imgeżwra sewwa fi cling film. Huwa aħjar li tagħmel dan malajr wara l-preparazzjoni sabiex ma tilħaqx tinxef. Dan japplika wkoll għall-ħmira friska, u l-għaġina li fiha ħmira u anki li tkun diġà għoliet. Iddifrostjaha matul il-lejl fil-friġġ qabel tużaha.

L-iscrambled eggs:

L-iscrambled eggs huwa wieħed mill-aħjar modi biex tiffriża l-bajd minħabba li l-isfar imħawwad mal-abjad, jipprevjeni li l-abjad ma jsirx qisu gomma. L-ewwel sajjar l-iscrambled eggs, imma ftit anqas mis soltu. Imbagħad ħallihom jiksħu u ffriża l-porzjonijiet f’kontenituri tal-cupcakes għal mhux aktar minn nofs siegħa. Neħħi u poġġi f’boroż tal-friża individwali, iġbed kwalunkwe arja qabel ma tagħlaq. Ħallihom jiddifrostjaw fil-friġġ matul il-lejl qabel ma ssaħħanhom mill-ġdid fil-microwave jew taġen.

Il-pancakes:

Pancakes imsajra jistgħu wkoll jiġu ffriżati għal ftit xhur. Ħalli l-pancakes jiksħu u mbagħad poġġi karta parċmina bejn kull wieħed qabel ma tgeżwer sewwa fi cling film. Tista’ terġa’ ssaħħanhom hekk kif ikunu ffriżati, fil-microwave, il-forn jew f’toaster. Kemm iżżomm għajnejk fuqhom biex ma jiġux iqarmċu wisq jew jinħarqu.

Qatt tiffriża:

Bajd nej bil-qoxra b’kollox:

Bajd nej bil-qoxra b’kollox jisplodi minħabba li l-likwidu jespandi hekk kif isir solidu. Madankollu, tista’ tiffriża l-abjad tal-bajd nej. Żid biss raxxa melħ jew zokkor biex tevita li l-bajd ma jsirx qisu gomma u kun żgur li jkun hemm biżżejjed spazju fil-kontenitur biex il-bajd jespandi ftit meta jkun iffriżat.

Il-frosting jew ġelu:

Ġelu magħmul bl-abjad tal-bajd jista’ jissepara jekk ikun iffriżat u iddifrostjat. Dan jista’ jħassarlek kejk. Għalhekk minflok, iffriża l-kejk u agħmel il-ġelu frisk.

Ross imsajjar:

Li żżomm ir-ross imsajjar fil-friġġ jew fil-friża huwa suġġett ta’ ħafna dibattiti, iżda trid tkun konxju tar-riskji. Fir-ross imsajjar li jitħalla f’temperatura tal-kamra jista’ jiżviluppa batterju li jikkawża avvelenament mill-ikel. Jekk trid iżżomm ir-ross, kun żgur li jibred malajr u żomm fil-friġġ għal mhux aktar minn ġurnata. Meta ssaħħan mill-ġdid, kun żgur li ssaħħnu sewwa.

Patata nejja:

Il-patata għandha kwantità għolja ta’ ilma għalhekk jekk tkun iffriżata, dak l-ilma jiffriża, u jikkawża l-iffurmar ta’ kristalli tas-silġ li jaffettwaw it-togħma u l-konsistenza ladarba jinħallu. Soluzzjoni għal din il-problema hija li issajjar parzjalment jew kompletament il-patata qabel l-iffriżar, Iżda ġeneralment ikun aħjar li tevita.

Insalata u weraq tal-insalata:

Il-ħjar, il-ħass, ir-ravanell u kull ħaxix aħdar tal-insalata għandhom kwantità għolja ta’ ilma, li jġiegħelhom jinbidlu u jidbielu meta jiġi ddifrostjati. Ixtrih u kulu frisk hija l-unika regola li għandek tiftakar meta niġu għall-insalati.

Riċetta: Tiġieġ bil-Kari u Ħalib tal-Coconut stil Tajlandiż

Riċetta: Tiġieġ bil-Kari u Ħalib tal-Coconut stil Tajlandiż

Ingredjenti (għal żewġ porzjonijiet):

Żewġ imgħaref coconut oil (jew żejt taż-żebbuġa)

Basla kbira, imqatta’ rqiqa

500g sider tat-tiġieġ bla għadam u bla ġilda, u mqatta’ f’biċċiet bitesized

Tliet sinniet tewm, imqatta’ rqiq ħafna

Żewġ kuċċarini ġinġer midħun

Żewġ kuċċarini kosbor midħun

Bott ħalib tal-coconut

Żewġ karrotti maħkuka

Tliet imgħaref pejst tal-kari aħmar Tajlandiż, (jew trab tal-kari)

Kuċċarina melħ

Nofs kuċċarina bżar

Daqs tliet kikkri weraq tal-ispinaċi friski

Mgħarfa meraq tal-lumi

Żewġ imgħaref zokkor ismar

Żewġ imgħaref kosbor frisk, imqatta’ għat-tiżjin

Metodu:

 • F’taġen kbir, żid iż-żejt, il-basla, u sajjar fuq nar medju sakemm il-basla tibda tirtab, madwar 5 minuti, ħawwad spiss.
 • Żid it-tiġieġ u sajjar għal madwar 5 minuti, jew sakemm it-tiġieġ ikun sar sew; aqleb u ħawwad spiss biex tiżgura li jsir sew.
 • Żid it-tewm, il-ġinġer, il-kosbor, u sajjar għal madwar żewġ minuti, jew sakemm jibda jfuħ. Ħawwad spiss.
 • Żid il-ħalib tal-coconut, il-karrotti, il-pejst tal-kari Tajlandiż, il-melħ, il-bżar, u ħawwad biex tgħaqqad.
 • Naqqas in-nar għal baxx, u ħalli t-taħlita ttektek bil-mod għal madwar 5 minuti, jew sakemm il-volum tal-likwidu jkun naqas kemm mixtieq u jagħqad ftit.
 • Żid l-ispinaċi, il-meraq tal-lumi, u ħawwad biex tgħaqqad. Sajjar sakemm l-ispinaċi jkun idbiel u jkun sar artab, madwar żewġ minuti.
 • Żid iz-zokkor ismar u ħawwad sew.
 • Roxx il-kosbor frisk fil-wiċċ u servi immedjatament fuq ross jew ma’ ħobż naan.

L-ikla t-tajba!

Jekk għandek xi mistoqsijiet dwar din ir-riċetta u oħrajn, ibagħtilna fuq info@skoperta.net

Ikel u xorb relatat ma’ dan iż-żmien li tista’ u ma tistax tagħti lill-annimali domestiċi tiegħek

Ikel u xorb relatat ma’ dan iż-żmien li tista’ u ma tistax tagħti lill-annimali domestiċi tiegħek

Fost ħafna, l-ikel u xorb jagħmlu parti kbira minn dan iż-żmien ta’ festi.

Hija xi ħaġa naturali li nkunu nixtiequ naqsmu t-tjubija tal-ikel u x-xorb li ngawdu f’dan iż-żmien mal-klieb u l-qtates tagħna għax bħala membri tal-familja tagħna nkunu rriduhom igawdu magħna, iżda ħafna drabi dak li jkun mingħalina li qed nagħtuhom biex igawdu, fir-realtà jkun qed jagħmlilhom il-ħsara.

Iva, anke l-iktar ikel bnin u sustanzjuż jista’ jikkawża ħsara lill-klieb u l-qtates, għalhekk importanti li noqogħdu attenti x’nagħtuhom u x’inħallu f’postijiet li jistgħu jilħquh faċilment.

Dawn huma ftit mill-ikel u xorb li tista’ u ma tistax tagħti lill-kelb u l-qattus tiegħek:

Għadam tat-tjur

L-għadam tat-tjur, partikolarment tad-dundjan, waħda mill-ikliet tradizzjonali ta’ dan iż-żmien, misjur, jista’ jikkawża ħsara kbira lill-annimali domestiċi. Jekk jittieklu, jistgħu jinferxu u jtaqqbu l-istonku jew l-imsaren tal-annimal. Għalhekk huwa importanti li żżomm l-għadam fejn ma jilħquhomx. Min-naħa l-oħra, il-laħam tas-sider tad-dundjan u tat-tiġieġ, u laħam abjad ieħor mingħajr għadam u ġilda huwa tajjeb għall-annimali domestiċi tiegħek. Idealment il-laħam ikun mgħolli, mingħajr melħ u bżar, u mingħajr tip ta’ zalza.

Ġilda tad-dundjan

Ħafna ikel ta’ dan iż-żmien, bħall-ġilda tad-dundjan u gravy, huwa għoli fix-xaħam u diffiċli għall-annimali domestiċi biex jiddiġerixxu. Dawn it-tipi ta’ ikel jistgħu jikkawżaw marda ta’ ħafna wġigħ magħrufa bħala pankreatite, li twassal ukoll għal rimettar, dijarea u dgħjufija. Jekk m’intix se tikolha, ara li tpoġġiha f’post fejn ma jiħaqhiex il-kelb tiegħek u tarmiha eżatt wara li tkun kilt.

Basal

Il-basal iżid it-togħma delizzjuża għal ħafna platti fl-ikliet ta’ dan iż-żmien, iżda għall-qtates u l-klieb, dawn, flimkien mal-kurrat u t-tewm, jistgħu jikkawżaw anemija, problemi gastrointestinali u żieda fir-rata tal-qalb.

Iċ-ċikkulata

Iċ-ċikkulata tista’ tikkawża aċċessjonijiet u saħansitra tkun fatali għall-annimali domestiċi. Iċ-ċikkulata skura, li n-nies spiss jużaw għad-deżerti tal-ħelu ta’ dan iż-żmien, hija aktar tossika għall-annimali domestiċi miċ-ċikkulata tal-ħalib jew bajda. L-ingredjenti tossiċi jinkludu l-kaffeina u teobromina, kimika li tinsab fil-pjanta tal-kakaw. Kun żgur li żżomm iċ-ċikkulata tiegħek f’post sigur mill-annimali domestiċi.

Diversi tipi ta’ ġewż

Il-ġewż tal-makadamja, li huma ingredjent komuni fil-ħelu u gallettini ta’ dan iż-żmien u anki bħala appetizers, kif ukoll il-pistaċċi, jistgħu jkunu tossiċi għall-klieb. Dan għaliex l-ammont ta’ xaħam li għandhom jista’ jikkawża pankreatite. Barra minn hekk, il-makadamja allegatament fiha tossina mhux magħrufa li tista’ tirriżulta f’sintomi newroloġiċi. Filwaqt li l-avvelenament jista’ mhux dejjem ikun faċli biex jinstab f’annimali domestiċi, sinjali ta’ twissija kliniċi jinkludu dipressjoni, dgħjufija, rimettar, rogħda, ebusija fil-ġogi u nuqqas ta’ koordinazzjoni.

Għeneb u żbib

Fl-1989, database ta’ tossiċità kompjuterizzata għenet lill-veterinarji jidentifikaw l-għeneb u ż-żbib bħala l-kawża ta’ insuffiċjenza tal-kliewi fil-klieb. L-għeneb u ż-żbib, huma tossiċi għall-qtates u l-klieb. Għalhekk importanti li żżomm kwalunkwe deżerta jew platter li jkun fihom żbib jew għeneb ‘il bogħod mill-qattus u l-kelb tiegħek.

Għaġina bil-ħmira

Dawk li jħobbu jaħmu partikolarment f’dan iż-żmien iridu joqogħdu attenti mill-għaġina mhux moħmija peress li jekk tittiekel mill-annimali tiegħek tista’ tespandi fl-istonku tiegħu u tirriżulta f’rimettar, uġigħ addominali qawwi u nefħa.. Jekk tissuspetta li l-kelb tiegħek ħa xi biċċa għaġina mhux moħmija, ċempel lill-veterinarju tiegħek kemm jista’ jkun malajr.

Noċemuskata (Nutmeg)

Dan il-ħwawar popolari, komunament użat għal xi torta tal-qara ħamra u patata ħelwa, qatt m’għandu jingħata lill-annimali domestiċi tiegħek. Dan il-ħwawar jista’ jikkawża aċċessjonijiet, rogħda u problemi oħra. F’każijiet severi ġew irrappurtati anke mewt. Min-naħa l-oħra, il-qara ħamra plejn u l-patata ħelwa huma tajbin għall-annimali domestiċi tiegħek, għalhekk tista’ twarrab ftit biex tagħtihom qabel ma żżid ingredjenti oħra.

Ħalib

Minħabba li l-annimali domestiċi m’għandhomx ammont sinifikanti ta’ lactase (l-enzima li tkisser il-lattożju fil-ħalib), il-ħalib u prodotti oħra tal-ħalib jistgħu jikkawżaw dijarea jew taqlib diġestiv ieħor li jista’ jwassal għal deidrazzjoni. Oqgħod attent li tillimita l-ammont ta’ prodotti tal-ħalib li jieklu l-annimali domestiċi tiegħek bħala parti minn ikel ieħor li tista’ tagħtihom.

Il-kafè

Kull min iħobb il-kafè jaqbel li m’hemm xejn bħal tazza kafè wara l-pranzu f’lejl kiesaħ. Madanakollu, il-kafè huwa ħażin ħafna għall-klieb, qtates u annimali domestiċi oħra. Il-kaffeina tista’ tqanqal aċċessjonijiet u ritmi anormali tal-qalb fl-annimali domestiċi, u xi kultant tista’ tkun fatali. Xorb ieħor bil-kaffeina, bħal te u luminata wkoll mhumiex tajbin għalihom.

Alkoħol

Minħabba li huma tipikament iżgħar min-nies, l-annimali domestiċi m’għandhomx għalfejn jieħdu ħafna alkoħol biex jagħmlilhom ħażin b’mod perikoluż. Żomm dawk it-tazzi tal-inbid ‘il bogħod mill-annimali domestiċi kollha biex tevita kwalunkwe kwistjoni.

Ikel ieħor li huwa tajjeb għall-annimali domestiċi tiegħek huma:

Is-salamun, karrotti, piżelli, tuffieħ, banana, cranberries.

Għalkemm il-klieb jistgħu jieklu l-ikel imsemmi hawn fuq, ftakar li kull tip ta’ treat, kemm ikel minn tagħna kif ukoll tal-klieb, għandhom jagħmlu biss 10 fil-mija tal-konsum ta’ kaloriji tagħhom ta’ kuljum. Id-90 fil-mija l-oħra għandhom jiġu minn ikel tal-klieb b’dieta bilanċjata.

M’għandekx tagħti lill-kelb tiegħek ħafna ikel ġdid f’daqqa lanqas, anki jekk ikel bħad-dundjan u l-karrotti huwa sikur, wisq ikel ġdid f’daqqa jista’ jirriżulta f’taqlib tal-istonku.

Riċetta: Kejk tal-Karrotti

Riċetta: Kejk tal-Karrotti

Ingredjenti:

3 karrotti mdaqsin, imqattgħin

3 bajdiet

200ml ħalib

200ml żejt

200g zokkor

375g dqiq self raising, mgħarbul

Biex tiksih:

200g ċikkulata skura

200g ġobon Philadelphia

Metodu:

 • Saħħan il-forn għal grad 200. U idlek id-dixx li se tuża bil-butir.
 • Ġo blender ħallat il-karrotti u l-bajd flimkien.
 • Żid il-ħalib, iż-żejt u z-zokkor. U kompli ħallat sakemm ikollok qisha krema maħlula.
 • Issa neħħi mill-blender u żid id-dqiq ftit ftit waqt li tħawwad kontinwament b’whisk b’idejk.
 • Ferra’ t-taħlita fid-dixx li lestejt midluk bil-butir.
 • Aħmi fil-forn għal bejn 35-40 minuta, jew sakemm iddaħħal toothpick u toħroġ niexfa.

Jekk se tiksi l-kejk:

Dewweb iċ-cikkulata u l-ġobon flimkien banjumarija u iksi l-kejk bit-taħlita.

L-ikla t-tajba!

Jekk għandek xi mistoqsijiet dwar din ir-riċetta u oħrajn, ibagħtilna fuq info@skoperta.net

Riċetta: Pulpetti tal-Ħaxix, u Tadam Sweet & Sour

Riċetta: Pulpetti tal-Ħaxix, u Tadam Sweet & Sour

Għandek bżonn (għal 8 pulpetti):

Żewġ karrotti kbar maħkukin

Pastarda (jew broccoli) żgħira maħkuka

Żewġ qarabagħliet maħkukin

100g ġobon Halloumi maħkuk jew ġobon feta mfarrak

Żewġ basliet mill-aħdar (spring onions) imqattgħin irqaq

Mgħarfa minn kull waħda minn dawn li ġejjin

Tursin frisk imqatta’

Ħabaq frisk imqatta’

Nagħniegħ frisk mqatta’

Kosbor frisk imqatta’

U melħ u bżar skont il-gosti tiegħek

Kuċċarina chilli flakes

Żewġ imgħaref frak tal-ħobż

Żewġ bajdiet imħabbta

Metodu:

 • Poġġi l-qarabagħli, il-karrotti u l-pastard / brokkoli maħkukin, f’sarvetta tal-kċina u għasarhom sew sakemm joħroġ il-likwidu kollu.
 • Issa poġġi l-ħaxix fi skutella kbira.
 • Żid il-ġobon, melħ, bżar, nagħniegħ, tursin, kosbor, ħabaq, basal aħdar u frak tal-ħobż.
  Ħallat kollox sew, u mbagħad żid il-bajd u kompli ħawwad sakemm kollox ikun jitħallat sew.
 • Agħtti l-iskutella bil-clingfilm u mbagħad poġġiha fil-friġġ għal mill-inqas tletin minuta.
 • Meta jgħaddi ftit ħin, oħrog it-taħlita mill-friġġ u ifforma f’forma ta’ burgers/pulpetti kbar.
  Imbagħad jew aqlihom fiż-żejt għal 5 minuti fuq kull naħa, jew aħmihom fuq karta tal-ħami fil-forn għal bejn 15 u 20 minuta.

Servihom ma’ dressing magħmul minn:
Tazza Greek yoghurt imħallat ma’ kuċċarina żejt taż-żebbuġa, mgħarfa tursin frisk imqatta’, u ftit melħ.

Għat-tadam sweet & sour:

Għandek bżonn: (għal 6 porzjonijiet)

Nofs kilo cherry tomatoes

Mgħarfa zokkor (jew aktar, jekk tixtieq li toħroġ aktar it-togħma ħelwa

Żewġ imgħaref sagħtar

Mgħarfa żejt taż-żebbuġa

Żewġ sinniet tewm imqatta’ rqaq ħafna

Melħ

Għat-tiżjin:

Ħjara mqatta’ roti rqaq

Basal żgħir imqatta roti rqaq

Ftit ħall balsamiku

Metodu:

 • Aqsam it-tadam min-nofs mit-tul u irrangahom wiċċhom l-isfel fuq pjanċa tal-forn.
 • Ferrex it-tewm, iz-zokkor, il-melħ u sagħtar fuq it-tadam. Roxx iż-żejt taż-żebbuġa fil wiċċ. U aħmi għal nofs siegħa.
 • Servi mal-ħjar u l-basal, u roxx ftit ħall balsamiku fil-wiċċ.

L-ikla t-tajba!

Jekk għandek xi mistoqsijiet dwar din ir-riċetta u oħrajn, ibgħatilna fuq info@skoperta.net

Enable Notifications    OK No thanks