Bil-filmat: Meta Angela Lansbury tat prestazzjoni speċjali fl-età ta’ 90 sena!

Bil-filmat: Meta Angela Lansbury tat prestazzjoni speċjali fl-età ta’ 90 sena!

Ad unur l-attriċi Angela Lansbury, li mietet nhar it-Tlieta li għadda fl-età ta’ 96 sena, l-ammiraturi tagħha qed ixerrdu fuq il-midja soċjali, prestazzjoni li tat l-istilla fl-2016, tal-kanzunetta mill-film animat ta’ Disney, Beauty and the Beast.

Il-filmat reġa’ tfaċċa fuq Twitter, wara li l-attur Rob Madge qasmu biex ifakkar il-memorja tagħha wara l-aħbar tal-mewt tagħha.

Il-filmat huwa meħud mill-25 anniversarju tal-film fil-Lincoln Center ta’ New York City. Lansbury hija akkumpanjata minn atturi lebsin bħala l-protagonisti tal-film, Belle u l-Beast, kif ukoll mill-kompożitur Alan Menken fuq il-pjanu.

Lansbury interpretat wieħed mill-karattri favoriti fil-film, Mrs Potts, il-kap tal-kċina li kienet inbidlet f’kitla. Fi tmiem il-prestazzjoni, Lansbury għamlet referenza għal iben Mrs Potts, Chip, li kien inbidel f’kikkra.

F’intervista mal-Istitut tal-Films Amerikan, fl-2007, Lansbury qalet li Mrs Potts bidlet kif kienu jarawha t-tfal.

Minħabba li qabel kienet interpretat karattri ħorox, xi tfal kieku jibżgħu minnha, iżda wara Mrs. Potts, is-sitwazzjoni nbidlet u t-tfal kienu jifirħu u jeċitaw ruħhom xħin jarawha.

Fl-istess intervista, Lansbury semmiet li l-kanzunetta “Beauty and the Beast” kienet ir-raġuni li kisbet ir-rwol ta’ Mrs Potts.

Hija qalet li l-kanzunetta hija għal qalbha ħafna. Irrakkuntat kif l-ewwel darba li semgħet il-kanzunetta kienet fuq demo tape, mibgħut mill-kompożituri Alan Menken u Howard Ashman, u li fuqu kellha nota b’mistoqsija, jekk tixtieqx tkanta din il-kanzunetta u tinterpreta il-karattru tal-kitba żgħira fil-film.

Lansbury stqarret li ma kinitx ċerta jekk setgħetx tidħol għaliha u tagħmel dak li kien mistenni minnha, minħabba li ma kinitx miktuba bl-istil li kienet imdorrija bih. Madankollu, baqgħu jippersistu u qalulha biex tkantaha kif timmaġina li din il-persuna ċkejkna tinstema’ u mbagħad jiddeċiedu wara li jisimgħu l-interpretazzjoni tagħha.

U hekk sar, bagħtet lura d-demo tagħha tal-kanzunetta, u minn hemm twieldet Mrs Potts!

“Tkellimx stranġieri, Caroline” (L-ewwel parti minn erbgħa) – Rakkont minn Dr Sharon Calleja

“Tkellimx stranġieri, Caroline” (L-ewwel parti minn erbgħa) – Rakkont minn Dr Sharon Calleja

“Nann…..?”
In-nanna kienet qiegħda eżatt maġenb it-tieqa tal-kmajra umduża, taqra l-ġurnal tat-talb bil-paġni mikulin minn taħt l-ilsien. Il-kitla tal-misħun kienet ilha xi kwarta ssaffar iżda n-nanna tant kemm kienet medhija fil-ktieb, li lanqas biss kienet qiegħda tagħti kasha.
Kien sebaħ jum ieħor. Suppost kienet diġà lesta għall-iskola. Iżda n-nanna kienet xjaħet wisq. Dan l-aħħar lanqas kienet għadha tiflaħ twassalha sal-karozza tal-linja għax kienet saret tgħeja wisq.
“Nanna?” reġgħet għajtitilha Caroline, li kienet liebsa l-uniformi tal-iskola bil-lest. Il-qmis kienet nofsha ‘l barra minn taħt id-dublett, għax hi ma kinitx taf tilbisha sew u nannitha bilkemm kienet għadha tara. Għajnejha kienet għarrqithom fuq dak il-ktejjeb iċ-ċkejken tat-talb. Kienet diġà sejħitilha xi ħames darbiet oħra iżda nannitha kienet saret tinsa wkoll.
Kien propju dak il-ħin li tatha daqqa t’għajn ħafifa, in-nuċċali li kien fil-ponta ta’ mneħirha jiżżerżaq ftit ‘l isfel għal fuq il-ktejjeb ta’ quddiemha.
“Ara xi ġrali minħabba fik!” gergret in-nanna.
Caroline ħadet nifs twil, qamet bilwieqfa u marret fil-kċina titfi l-kitla kif kienet taf hi.
“Qatt ma tħallini nagħmel xejn……” kompliet tgerger nannitha hekk kif qamet minn fuq is-siġġu u marret tagħmel żewġ kikkri te. “Issa trid tibda titgħallem…..”
Caroline ħarset lejn nannitha u ggustatha. Għalkemm ftit li xejn kienet tkellimha, din kienet l-unika persuna li kellha f’ħajjitha. Ommha u missierha kienu ħallewha f’inċident tat-traffiku, meta hi kienet għadha tarbija u nannitha kienet ġabitha hawn f’dawn iż-żewġt ikmamar, toqgħod magħha. Illum, Caroline kellha sitt snin skorruti.
“Nann……ilbieraħ jien u ġejja mill-iskola fuq il-karozza tal-linja, rajt raġel liebes kowt iswed u kappell.”
“Allura?” staqsietha nannitha tħares lejha b’suspett. Ma kellhiex aptit priedki u ħafna paroli. Dawk il-kliem żgħar tal-ktejjeb donnhom kienu weġġgħulha rasha.
“Kien qed iħares lejja.”
Semgħet lil nannitha tisgħol u tidħaq fl-istess ħin. “L-għajnejn għalhekk qiegħdin binti……”
“Imma dan…..”
In-nanna kompliet tidħaq waħedha. Caroline ħassitha tinkwieta kif nannitha ma kinitx qiegħda tifhimha. Dan ir-raġel kien qagħad iħares lejha triq sħiħa u kienet beżgħet minnu.

Ir-rakkont ikompli l-ġimgħa d-dieħla…

Enable Notifications OK No thanks