Kif tista’ tgħin lilek innifsek wara li tintemm relazzjoni? – Karen Decelis

Kif tista’ tgħin lilek innifsek wara li tintemm relazzjoni? – Karen Decelis

Tmiem ta’ relazzjoni tista’ tkun waħda mill-iktar esperjenzi diffiċli li persuna tesperjenza f’ħajjitha. Huwa siewi li persuni jkunu jafu x’jistgħu jagħmlu biex jgħinu lilhom infushom f’dan il-mument iebes.

Meta tieqaf minn relazzjoni, jaf joħorġu ħafna weġgħat u emozzjonijiet negattivi. Apparti li tkun qed tibki t-telfa tar-relazzjoni tiegħek, jista’ jkun li tkun qed tħossok konfuża, waħdek u mbeżża’ fuq il-futur. Tmiem ta’ relazzjoni jaf tfisser tibdil komplet f’ħajtek. Jaf trid tbiddel darek, relazzjonijiet mal-familja u ħbieb tal -ex partner, bidla fir-rutina u responsabilitajiet. Tmiem ta’ relazzjoni tfisser ukoll li trid tibki mhux biss ir-relazzjoni imma t-tamiet u l-ħolm li kellek ma’ dik il-persuna.

X’tista’ tagħmel biex tħossok aħjar?

  • Importanti ħafna li tesprimi kif tkun qed tħossok. Għid lilek innifsek “bħalissa qed nħossni mdejjqa” jew “bħalissa vera qed inħossni rrabjata”. Meta tieqaf relazzjoni jaf tħoss emozzjonijiet diversi. Hemm min iħoss relief qawwi, ikun hemm min iħossu xxukkjat, jew ma jkunx jista’ jemmen x’għadu kif ġara. Hemm min iħossu miċħud, muġugħ, tradut, imbeżża’, imbarazzat u mdejjaq. Importanti ħafna li tara x’qed tħoss. Dan jgħinek biex tifhem lilek innifsek. Importanti ħafna li taċċetta kif qed tħossok. Hawn min iħassar u wara ġimgħa jħossu tajjeb, hawn min jgħaddu xhur, jekk mhux snin biex jiġu f’tagħhom. Agħti ċans lilek innifsek. Aċċetta kif tkun qed tħossok. Emozzjonijiet ta’ dwejjaq, rabja, ansjetà, għajja, frustrazzjoni u konfużjoni huma esperjenzati minn ħafna nies. Aċċetta dawn l-emozzjonijiet u agħti lilek innifsek ċans u permess li ma tkunx kuntenta għal xi żmien.
  • Importanti ħafna li tiffoka fuqek innifsek. Meta nkunu f’relazzjoni, speċjalment waħda li tkun twila, hu faċli li ninsew lilna nfusna. Dan hu żmien li int tiffoka fuqek innifsek: terġa’ ssib l-affarijiet li huma importanti għalik, tesplora affarijiet ġodda li jafu jogħġbuk, tibda passatemp ġdid, tmur lura għal xi ħaġa li kont tagħmel qabel ma dħalt fir-relazzjoni. Forsi ma tkunx l-iktar ħaġa ideali li tidħol f’relazzjoni ġdida mill-ewwel. Agħti ċans lilek innifsek tibki r-relazzjoni li għaddiet u proċessa l-emozzjonijiet tiegħek sew qabel tidħol f’relazzjoni ġdida.
  • Tgħaddix minn dan iż-żmien waħdek. Aqsam ħsibijietek ma’ nies li tafda. Ibqa’ attiva soċjalment. Ħafna drabi, id-dwejjaq li jaqbdek wara li tkun ħassart, tant ikun kbir li tispiċċa tingħalaq fik innifsek u toqgħod ġewwa. Importanti li tfittex is-sapport ta’ ħbieb, familja. Prova toqgħodx ħafna waħdek f’dan iż-żmien.
  • Mur għand counsellor jew professjonist ieħor biex tipproċessa minn xiex għaddejt. Int ma tliftx biss il-partner, tlift ukoll persuna ma’ min taqsam l-esperjenzi, forsi tlift sapport finanzjarju. Tlift xewqat u pjanijiet tal-futur. Agħti lilek innifsek ċans biex tipproċessa dan kollu. Persuna professjonali taf tgħinek ukoll forsi tara x’tista’ titgħallem minn din l-esperjenza. Forsi għandek bżonn titkellem fuq x’ġara u jaf tieħu xi ħaġa mit-telf tar-relazzjoni. Jew forsi tista’ tara jekk hemmx xebh bejn din ir-relazzjoni u relazzjonijiet ta’ qabel. Forsi tista’ ssib pattern li għamilt f’kull relazzjoni u tkun tista’ taħdem fuqek innifsek.
  • Importanti ħafna li f’dan iż-żmien tieħu ħsieb tiegħek innifsek. Agħmel attivitajiet li jikkalmawk: qatta’ ħin ma’ nies li tħobb, isma’ l-mużika, aqra ktieb, mur xi lezzjonijiet ta’ xi ħaġa li togħġbok pereżempju; yoga, gardening, kant etc. Daħħal lilek innifsek f’rutina strutturata biex tagħti lilek innifsek sens ta struttura u normalità. Prova ddurx għal vizzji bħal alkoħol, ikel eċċessiv eċċ. Sib affarijiet ġodda li jafu jagħtuk pjaċir. Hawn min isiefer waħda tajba, jew jibda passatemp ġdid. U l-iktar importanti – kul sew, agħmel eżerċizzju fiżiku, u orqod sew.

It-tmiem ta’ relazzjoni jaf ikun żmien diffiċli ħafna. Ara li dejjem ikollok is-sapport li għandek bżonn u qatt tistħi titlob l-għajnuna!

Jekk għandek xi suġġett partikolari li tixtieq li nitkellmu dwaru, ibgħatilna fuq info@skoperta.net

Kemm se ndum nixrob ilma? – Matthaeus Grasso

Kemm se ndum nixrob ilma? – Matthaeus Grasso

💧🌊🔥 Naf li l-professjonisti tal-fitness u s-saħħa dejjem jgħidulek biex tixrob aktar ilma … imma hemm ħafna raġunijiet validi għaliex għandna nagħmlu dan 🙂

💦 L-ewwelnett, ħafna minna ma nixorbux biżżejjed. Iċ-Ċentru tal-Istati Uniti għall-Kontroll tal-Mard jgħidu li madwar 43% tal-biċċa l-kbira tal-popolazzjonijiet tal-Punent jixorbu inqas minn 4 tazzi kuljum, u 7% ma jixorbu xejn ilma.

U t-tieni, u l-iktar importanti, idratazzjoni inadegwata għandha ħafna konsegwenzi!

💙 Din il-ġimgħa l-isfida tiegħek hi li ssib mod kif tixrob biżżejjed ilma u tkun żgur li tixrob dak l-ammont kuljum!

Dawn huma ftit mill-konsegwenzi jekk ma tixrobx biżżejjed ilma:

😴 Tħossok għajjien

🤤 Ikollok cravings ta’ karboidrati jew jiġi affettwat l-aptit tiegħek

😵 Tkun intolleranti għas-sħana

😬 Jikkawża constipation

😵 Tħossok sturdut

😭 Jikkawża ġebel fil-kliewi, u aktar!

🙄 Fil-fatt, telf ta’ 1% sa 2% biss tal-ilma ta’ ġismek jista’ jfixkel il-mod kif taħseb!

🙌🏽Sadanittant, minbarra li tikkumbatti dak kollu msemmi hawn fuq, l-ilma jgħin biex jirregola t-temperatura ta’ ġismek, jgħin lill-ġogi tiegħek u anke jgħin fit-telf ta’ piż.

❓❗Il-ħaġa konfuża dwar it-teħid tal-ilma hija li kull wieħed għandna bżonnijiet differenti – u dawk il-bżonnijiet jistgħu jvarjaw jum b’jum, skont it-temp, kemm jekk taħdem barra, liema ikel tiekol, eċċ.

💧✨ Tinkwetax, m’għandekx għalfejn iġġorr gallun ilma kull fejn tmur!

L-Akkademja Nazzjonali tax-Xjenzi, l-Inġinerija u l-Mediċina tirrakkomanda li l-irġiel jieħdu madwar 15.5 tazzi ta’ likwidu kuljum (jiġifieri madwar 3.7 litri) u n-nisa jieħdu madwar 11.5 tazzi (jew 2.7 litri) kuljum.

💧🍉🥒 Madwar 20% ta’ dak l-ammont jista’ jiġi minn ikel li fih ħafna ilma (bħal frott u ħaxix).

Din il-ġimgħa, ejja nkunu aktar konxji ta· kemm qed nixorbu u nkunu ċerti li qed nixorbu biżżejjed… u mbagħad naqsmu flimkien il-ħsibijiet ta’ kif qed inħossuna.

Int se tingħaqad magħna!? ⤵️⤵️

Enable Notifications OK No thanks