Kont taf li t-tibdil fil-klima jżid ir-riskju ta’ mard infettiv? – Loriana Mazzonello

Kont taf li t-tibdil fil-klima jżid ir-riskju ta’ mard infettiv? – Loriana Mazzonello

Skont studju ġdid ippubblikat f’Nature, minħabba t-tibdil fil-klima, sal-2070, eluf ta’ viruses ġodda se jinfirxu fost speċi ta’ annimali. Dan x’aktarx iżid ir-riskju li mard infettiv emerġenti jaqbeż mill-annimali għall-bnedmin.

Ix-xjentisti ilhom ibassru u jwissu li t-tisħin globali jista’ jżid il-piż u l-konsegwenzi tal-mard.

Pereżempju, il-malarja hija mbassra li tinfirex hekk kif in-nemus li jġorru l-marda jespandu l-firxa tagħhom fi klimi aktar sħan. Iżda, billi l-infezzjonijiet jitħallew jinfirxu fi speċi organiżmi ġodda, it-tibdil fil-klima jista’ jwassal għal mard totalment ġdid.

Dan l-istudju jiffoka fuq żewġ kriżijiet ewlenin – it-tibdil fil-klima u t-tixrid ta’ mard infettiv. Ir-riċerkaturi ta’ dan l-istudju, użaw mudell biex iħarsu lejn kif aktar minn 3,000 speċi ta’ mammiferi jemigraw u jaqsmu l-viruses matul il-50 sena li ġejjin, jekk il-pjaneta tisħon b’2 gradi Celsius, li kif tissuġġerixxi riċerka riċenti x’aktarx huwa possibbli. Huma skoprew li t-tixrid tal-virus bejn l-ispeċi se jseħħ aktar minn 4,000 darba fost il-mammiferi biss.

Hekk kif it-temperaturi jogħlew, ħafna speċijiet huma mbassra li jemigraw lil hinn mill-Ekwatur, li jkun qed jisreġ, biex ifittxu klimi aktar friski. Oħrajn jistgħu jfittxu altitudnijiet aktar friski billi jitilgħu l-ġnub ta’ għoljiet u muntanji. Meta speċi differenti jiġu f’kuntatt għall-ewwel darba, il-viruses jistgħu jkunu kapaċi jinfettaw organiżmi ġodda.

Skont ir-riċerkaturi, mhux il-viruses kollha se jinfirxu għall-bnedmin jew isiru pandemiji fuq il-livell tal-koronavirus, iżda n-numru ta’ viruses bejn l-ispeċi jżid il-probabbiltà ta’ infezzjoni umana.

“Ma nitkellmux ħafna dwar il-klima fil-kuntest taż-żoonożi” – mard li jista’ jinfirex minn annimali għal nies, qal il-ko-awtur tal-istudju Colin Carlson. “L-istudju tagħna… jiġbor flimkien iż-żewġ kriżijiet globali l-aktar urġenti li għandna.”

Gregory Albery, wieħed mill-awturi ta’ dan l-istudju, qal li minħabba li l-emerġenza ta’ mard infettiv ikkawżat mit-tibdil fil-klima, li x’aktarx diġà qed isseħħ, jemmen li d-dinja għandha tagħmel aktar biex titgħallem dwar dan u tipprepara għalih “Ma jistax jiġi evitat, anke fl-aħjar xenarji tat-tibdil fil-klima,” qal Albery.

L-impatti relatati mal-klima jistgħu jibdew ħafna qabel l-2070. Fl-aħħar mill-aħħar, id-dinja diġà hija 1.1 gradi aktar sħuna milli kienet fis-seklu dsatax. Dr Carlson iddikjara, “L-ammont ta’ tisħin li kellna kien biżżejjed biex nibdew.”

Grey’s Anatomy ispirah biex jilħaq l-ambizzjonijiet tiegħu u issa jagħti sehmu fl-istess serje

Grey’s Anatomy ispirah biex jilħaq l-ambizzjonijiet tiegħu u issa jagħti sehmu fl-istess serje

Ħafna minna nieħdu pjaċir naraw serje televiżivi, uħud minna anke nirrelataw mat-trawma jew ma’ xi wieħed mill-karattri, imma Dr Naser Alazari ħa dan għal livell kompletament ogħla!!

Imwieled u mrobbi fl-Iraq, Alzari wera x-xewqa li jsir tabib minn mindu kellu 18-il sena. Wara li għex bosta gwerer, jgħid li ħass sens ta’ obbligu li jkun t’għajnuna f’dinja ta’ tbatija umana, faqar u mard.

Wara li kellu jħalli pajjiżu minħabba l-gwerra, ta’ 24 sena huwa spiċċa bħala tabib bla xogħol ġewwa s-Sirja. Dak iż-żmien, eżattament fl-2007, oħtu Safa insistiet u ikkonvinċietu biex jara s-serje Grey’s Anatomy, li tajjeb li ngħidu li għall-ewwel ma ried jara b’xejn.

Mill-ewwel mument li sema’ l-vuċi ta’ Dr Meredith Gray (Ellen Pompeo) wieħed jista’ jgħid li affettwatu tant li nisslet bidla fil-ħajja tiegħu! Hu stess jgħid li meta semagħha tagħmel ir-rakkont kif tagħmel f’kull episodju, xebbaħha ma ‘Aria‘ ta xi Opera.

Minn hemm għamel ħiltu biex jimbutta lilu nnifsu biex iżid il-ħiliet u l-istudji tiegħu bil-għan li jaħdem fl-Istati Uniti tal-Amerika fejn ċertament seta’ jilħaq l-għanijiet professjonali tiegħu.

U x-xogħol iebes tiegħu rnexxa!

Illum, fl-età ta’ 36 sena huwa tabib magħruf, kif ukoll ‘Senior Surgical Advisor ‘ għas-serje Grey’s Anatomy. Il-kompetenza medika tiegħu hija definittivament ta’ benefiċċju kbir biex tagħmel din is-serje tant awtentika u realistika. Meta ix-‘showrunner’ tas-sensiela Krista Vernoff kellha dubji dwar jekk kellhiex tindirizza l-pandemija tal-koronavirus fuq is-serje, Dr Alazari kien strumentali biex jikkonvinċiha li din kienet it-triq ‘il quddiem. Li kien mod eċċellenti kif ikunu mat-telespettaturi tas-serje f’dan iż-żmien diffiċli ħafna, u turihom il-fatti bl-aktar mod realistiku possibbli.

Sors: https://twitter.com/alazarius

Hu jisħaq li s-serje Grey’s Anatomy dejjem kisbet tifħir għall-immaniġġjar tal-istejjer tagħha dwar bosta kwistjonijiet mediċi u suġġetti sensittivi inklużi l-mortalità materna, abbuż sesswali u t-traffikar uman. Għaldaqstant, din id-darba m’hijiex se tkun eċċezzjoni u se jindirizzaw il-koronavirus b’sens ta’ responsabbiltà.

Kull min ra l-episodji riċenti ta’ Grey’s Anatomy żgur li jaqbel li Dr Alazari u t-tim tiegħu, il-crew, u l-kast kollu qedgħin jagħmlu xogħol eċċellenti!

Enable Notifications OK No thanks