“Għaliex għandna noqogħdu nidħlu l-Qorti biex kuntratt korrott jitwaqqaf?” – Simon Busuttil

“Għaliex għandna noqogħdu nidħlu l-Qorti biex kuntratt korrott jitwaqqaf?” – Simon Busuttil

Wara li nhar il-Ġimgħa li għadda l-qorti tat il-verdett tagħha dwar il-kawża li fetaħ l-eks Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia kontra l-kumpanija Vitals, l-eks Kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil qasam ir-reazzjoni u l-ħsibijiet tiegħu fuq il-paġna ta’ Facebook tiegħu.

Simon Busuttil huwa wieħed mill-politiċi li minn dejjem kienu fuq quddiem fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni.

F’kitba, Simon Busuttil iddeskriva l-verdett tal-qorti, fejn annullat il-ftehim kollu biex l-isptar Ġenerali ta’ Għawdex, l-isptar San Luqa u Karin Grech ġew privatizzati, bħala konferma ta’ kemm f’pajjiżna, “in-nies fil-poter u l-kriminali saru ħaġa waħda.”

“Għax hekk seħħ f’pajjiżna, sa mill-2013. Korruzzjoni sfaċċata kull fejn tħares, li setgħet tkun possibbli biss għax il-korrotti taw lilhom infushom protezzjoni sħiħa minn kull konsegwenza għal dak li jagħmlu. Fi kliem ieħor, għandhom impunità totali. Għax il-poter sar ħaġa waħda mal-kriminalità,” żied jgħid Simon Busuttil.

Kull proġett pubbliku fassluh bil-ħsieb ta’ kif se jixxaħħmu. Minn power station sa sptarijiet pubbliċi. Minn proġetti ta’ toroq sa permessi tal-bini. Minn passaporti sa viżas tal-ivjaġġar. Anki fuq sempliċi liċenzja tas-sewqan ħammġu jdejhom. Biex żgur jiffangaw kemm jifilħu, ħatfu l-istituzzjonijiet biex ma jkunux jistgħu jieħdu passi kontrihom. Għalhekk għadhom jiġru barra.
Simon Busuttil

Huwa kompla jgħid li l-istituzzjonijiet, b’mod partikolari l-Pulizija u l-Avukat Ġenerali, li suppost ikunu l-aktar għodda importanti fil-ġlieda kontra l-kriminalità, spiċċaw impotenti.

Fortunatament, nhar il-Ġimgħa, il-Qorti tatna raġġ ta’ tama. Imma kulħadd jaf li biex tieħu raġun il-Qorti trid tistenna snin twal u kif jgħidu, justice delayed is justice denied. U skużi: għaliex għandna noqogħdu nidħlu l-Qorti biex kuntratt korrott jitwaqqaf? Għaliex ma twaqqafx mill-ewwel mill-gvern flok tħalla għaddej 7 snin sħaħ, biex it-tixħim jibqa’ għaddej? Ir-risposta hija ovvja: għax kien il-gvern stess li kienu parti mill-korruzzjoni. U l-Qorti twassal biss għal responsabbilità legali. U r-responsabbilità politika kif ħadd ma jerfagħha?
Simon Busuttil

Simon Busuttil qal li dan kollu tħalla jsir għax min hu fil-poter jagħti protezzjoni lill-kriminali minflok jieħu passi kontrihom. Saħaq li meta l-poter u l-kriminalità jsiru ħaġa waħda “m’għandekx demokrazija. M’għandekx saltna tad-dritt. Għandek Gvern mafjuż.”

Għax trid tkun mafjuż biex tħalli biċċa korruzzjoni bħal tal-isptarijiet għaddejja meta jkollok il-poter u d-dmir li twaqqafha. U flok tieħu passi, tiddefendiha, sena wara sena wara sena, u saħansitra tattakka lil min ikun qed jiġġieled għas-sewwa. U trid tkun vili biex tagħmel, jew tagħlaq għajnejk għal, korruzzjoni minn fuq dahar is-saħħa tan-nies.
Simon Busuttil

“Kulħadd jaf min hu responsabbli,” enfasizza Simon Busuttil.

Huma responsabbli personalment il-prim korrotti Joseph Muscat, Konrad Mizzi u Keith Schembri, li kienu l-atturi ewlenin fir-roadmap ta’ korruzzjoni sa mill-2013, inkluż fis-serq tal-isptarijiet tagħna u fil-power station tal-Electrogas. Huma responsabbli l-Ministri fil-kabinett ta’ Joseph Muscat li flok waqfulu, kif kellhom il-poter u d-dmir li jagħmlu, dawwru ħarsthom in-naħa l-oħra taparsi ma raw xejn. U meta sfidajnihom, ivvutaw favurih fil-Parlament, għal darba, tnejn, tlieta. Iddefendewh. U attakkaw lilna li waqafnilu. Ma jmurx jitilfu s-siġġu. Mela kompliċi miegħu. Huwa responsabbli Robert Abela, li kien konsulent legali fil-kabinett ta’ Muscat u li meta sar Prim Ministru, baqa’ jiddefendi l-kuntratt u jippompja l-miljuni f’kuntratt frawdolenti flok waqqfu kif kellu l-poter u d-dmir li jagħmel. Huwa responsabbli Chris Fearne li messu ra dak li rajna aħna sa mill-bidu nett u mhux prova jbella’ r-ross bil-labra biċ-ċuċata manja tar-Real Deal. La għamel tiegħu ir-Real Deal, mela issa għandu jerfa’ l-konsegwenzi.
Simon Busuttil

Simon Busuttil staqsa, “possibbli ħadd mhu kapaċi jerfa’ responsabbilita’? Kif għaddew jumejn u għadu ma rriżenja ħadd minn dawk li huma responsabbli?”

Dawn ħasbu li billi jiddefendu l-indifensibbli, billi jtawwlu u jostakolaw u billi jattakkaw li kull min jazzarda jieqfilhom, kollox jista’ jibqa’ għaddej. Marru żmerċ.
Simon Busuttil

“Il-kbir għadu ġej,” enfasizza Simon Busuttil, frażi li jgħid diversi drabi wkoll l-eks deputat parlamentari Jason Azzopardi, li flimkien ma’ Simon kien ukoll fuq quddiem fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni.

Huwa fakkar li għad hemm diversi inkjesti għaddejjin, “fosthom l-inkjesta tiegħi dwar il-famużi kumpaniji li Mizzi u Schembri fetħu fil-Panama u li fihom kienu se jaħbu t-tixħim tal-Eletrogras. L-inkjesta tlabtha fl-2017 u flimkien mal-kollega Jason Azzopardi, kelli niġġieled sentejn sħaħ kontra ostaklu wara l-ieħor li għamlulna Muscat, Schembri u Mizzi biex ma tinfetaħx (daqstant jibżgħu mill-inkjesta). Sa fl-aħħar, l-inkjesta infetħet fuq ordni tal-Maġistrat Doreen Clarke u marret quddiem il-Maġistrat Charmaine Galea, f’April tal-2019, jiġifieri 4 snin ilu. Din l-inkjesta tista’ biss tikkonkludi li għandhom jittieħdu passi kriminali kontra Mizzi u Schembri għax kulħadd jaf għal xiex fetħu l-kumpaniji tal-Panama.”

“Fil-fatt, ma nistax nifhem kif il-Qorti għandha bżonn daqstant żmien biex tasal għal din il-konklużjoni ovvja. Bħalma ma nistax nifhem x’qed jistenna l-Kummissarju tal-Pulizija biex jarrestahom u jressaqhom, flok jistenna lill-Qorti tordnalu jagħmel dak li jmissu ilu li għamel. U la semmejt l-Electrogas, il-mistoqsija tiġi waħedha: jekk Robert Abela sa fl-aħħar ammetta li l-kuntratt tal-ispartijiet kien frawdolenti, tant li mhux se jappella, allura x’qed jistenna biex iħassar il-kuntratt SUPER-frawdolenti tal-Electrogas? Qed jistenna lill-Qorti tordnalu jwaqqfu? Possibbli Robert Abela mhux kapaċi jagħmel dak li hu sewwa, minn jeddu, mingħajr ma jiġi mġiegħel?” żied jgħid Simon Busuttil.

Tkellem ukoll dwar ir-rwol importanti tal-Partit Nazzjonalista f’dan kollu. Saħaq li l-Partit Nazzjonalista, li huwa l-oppożizzjoni ewlenija fil-pajjiż u bħala tali, għandu l-obbligu li jopponi dak li hu ħażin.

Il-PN ilu mill-bidu nett, sa’ mill-2015, jisħaq li l-kuntratt tal-isptarijiet huwa ħadma nobis – tant li fil-programm elettorali tal-2017 konna diġa ntrabatna li gvern Nazzjonalista jerġa jieħu l-isptarijiet lura. Ħaqqu kull prosit Adrian Delia li, bħala Kap tal-partit warajja, baqa’ jsostni din il-ġlieda, u saħansitra fetaħ kawża u baqa’ jippersisti sakemm rebaħha nhar il-Ġimgħa. U ħaqqu kull appoġġ Bernard Grech li qed ikompli din il-ġlieda. F’isimna kollha. Ħaqqha kull prosit ukoll is-soċjeta’ ċivili, b’mod partikolari Repubblika, li mhux biss jagħtu vuċi lill-kuxjenza tagħna, iżda jieħdu kull tip ta’ azzjoni biex f’pajjiżna terġa tirrenja s-saltna tad-dritt. Kienet proprju Repubblika li talbet li tinfetaħ inkjesta kriminali dwar l-isptarijiet fl-2019 u l-konklużjoni tagħha tista’ tkun biss li għandhom jittieħdu passi kriminali kontra min kien responsabbli għal din il-biċċa korruzzjoni papali. Fost dawk indagati hemm Joseph Muscat, Konrad Mizzi, Keith Schembri, Chris Cardona u Edward Scicluna.
Simon Busuttil

Fl-aħħar nett, Simon Busuttil qal li l-persuna li fuq kollox u fuq kulħadd, ħaqqha kull rispett u apprezzament hija Daphne Caruana Galizia. Saħaq li anki fuq l-isptarijiet, kienet hi l-ewwel waħda li kixfithom, u għal darb’oħra, kellha raġun. “U għax kixfet l-iskandli, spiċċat maqtula. Ħallset l-akbar prezz.”

Huwa biss meta ssir ġustizzja fuq l-assassinju tagħha u fuq l-iskandli li kixfitilhom, li pajjiżna jkun jista’ jieħu r-ruħ. Dakinhar li sseħħ ġustizzja, f’pajjiżna nkunu nistgħu nerġgħu nieħdu nifs ta’ arja nadifa, bla ntiena ta’ ħmieġ u korruzzjoni. U Malta tkun tabilħaqq rebbieħa.
Simon Busuttil

“Fis-sentenza m’hemmx referenza għal korruzzjoni” – Joseph Muscat

“Fis-sentenza m’hemmx referenza għal korruzzjoni” – Joseph Muscat

Wara l-istqarrija li ppubblika lbieraħ b’reazzjoni għall-verdett tal-Qorti dwar il-ftehim tal-Vitals, aktar kmieni llum, l-eks Prim Ministru u kap tal-Partit Laburista Joseph Muscat qal li xtaq jiġbed l-attenzjoni fuq ċerti punti relatati mas-sentenza.

Huwa beda billi qal li l-fatt li l-konċessjoni tal-isptarijiet giet diskussa u ttieħdu deċiżjonijiet dwarha numru ta’ drabi fil-Kabinett mhux xi ħaġa ġdida. “Dan il-fatt huwa inkluż f’tabella li tinsab fir-Rapport tal-Awditur Ġenerali u li l-Qorti għamlet tagħha. Ma hemm l-ebda kuntradizzjoni bejn dak li qal id-Deputat Prim Ministru u dak li għedt jien.”

Kompla jgħid li l-Kabinett minn dejjem kellu sistema stabbilita ta’ skrutinju legali tad-deċiżjonijiet li jittieħdu.

Muscat qal fis-sentenza huwa jissemma darbtejn. “L-ewwel fejn jingħata rendikont tax-xhieda tiegħi, li dwarha l-Imħallef ma sabx kummenti kuntrarji x’jagħmel. It-tieni fejn l-Imħallef jikkwota parti minn din ix-xhieda fejn għedt li l-konċessjonarji ma kinux wettqu dak kollu mistenni minnhom.”

F’kitba fuq il-pjattaformi tal-midja soċjali tiegħu, Joseph Muscat qal ukoll li r-referenzi dwar frodi fis-sentenza f’dan il-każ ċivili huma fil-konfront ta’ terzi u mhux fil-konfront tiegħu jew tal-Gvern. “Barra minn hekk ma hemmx referenza għal korruzzjoni,” żied jgħid.

Fl-aħħar nett, Muscat qal li r-raġuni għaliex l-Imħallef ħassar il-konċessjoni kienet biss li fil-fehma tiegħu il-konċessjonarji ma wettqux dak mistenni minnhom. “Intenni li nilqa’ kull tip ta’ skrutinju ulterjuri li jista’ jkun hemm wara dak li sar mill-Awditur Ġenerali u mill-Qorti.

L-MPE Eva Kaili tiċħad l-involviment tagħha fl-allegat tixħim mill-Qatar

L-MPE Eva Kaili tiċħad l-involviment tagħha fl-allegat tixħim mill-Qatar

L-MPE Griega Eva Kaili ċaħdet l-involviment f’allegat skandlu ta’ tixħim li kien jinvolvi l-ospitant tat-Tazza tad-Dinja l-Qatar fil-Parlament Ewropew.

Hija waħda mill-erba’ suspettati akkużati wara li investigaturi Belġjani sabu madwar €1.5m f’żewġt idjar u bagalja.

Kaili tneħħiet mir-rwol tagħha bħala waħda mill-14-il viċi president, wara li l-MPE vvutaw b’625 favur u wieħed kontra biex dan iseħħ.

Il-President tal-Parlament Roberta Metsola rreferiet għal dawn il-jiem bħala “jiem diffiċli għad-demokrazija Ewropea”.

Il-Qatar ċaħad kull allegazzjoni.

Fi stqarrija, l-avukat ta’ Eva Kaili qal li l-MPE tiddikjara l-innoċenza tagħha u li m’għandha x’taqsam xejn mal-allegat tixħim mill-Qatar. Żied jgħid li kien hemm provi mhux ikkontestati, li kull mossa, kuntatt u dikjarazzjoni li għamlet Eva Kaili rigward il-Qatar saret fl-eżekuzzjoni u l-applikazzjoni tal-politika uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Il-prosekuturi wettqu sensiela ta’ tfittxijiet fuq diversi jiem u qalu li nstabu flus kontanti b’valur ta’ madwar €600,000 fid-dar ta’ wieħed mis-suspettati, €150,000 fl-appartament ta’ MEP u €750,000 f’bagalja, f’kamra ta’ lukanda fi Brussell.

Il-Pulizija Belġjana ppubblikat ritratt nhar it-Tlieta li juri munzelli ta’ karti tal-flus f’denominazzjonijiet ta’ €200, €50, €20 u €10.

Sorsi qalu li l-€150,000 instabu fl-appartament ta’ Kaili. Mistoqsi jekk dan kienx minnu, l-avukat tagħha qal: “M’għandix idea jekk instabux xi flus jew kemm instabu.”

Is-suspettati arrestati mill-pulizija Belġjana ġew akkużati b’“parteċipazzjoni f’organizzazzjoni kriminali, ħasil ta’ flus u korruzzjoni”, qalu l-prosekuturi nhar il-Ħadd.

Tfittxijiet saru fl-Italja kif ukoll fi Brussell. Minn nhar il-Ġimgħa, ir-riżorsi tal-IT ta’ 10 impjegati parlamentari ġew “iffriżati” biex jipprevjenu l-għajbien tad-data meħtieġa għall-investigazzjoni.

Nhar il-Ġimgħa nżammu sitt persuni bħala parti mill-investigazzjonijiet.

It-tliet akkużati l-oħra huma kollha ċittadini Taljani. Is-sieħeb ta’ Kaili, Francesco Giorgi, li huwa assistent parlamentari, huwa fost dawk allegatament akkużati.

Skont rapport mill-BBC, sorsi qalu li l-eks MEP Pier Antonio Panzeri, li issa jmexxi l-grupp għad-drittijiet tal-bniedem Fight Impunity, huwa wkoll fost l-erba’. Allegatament, martu u bintu ġew arrestati wkoll. Is-Sur Giorgi qabel kien ħadem għalih bħala assistent parlamentari.

Is-suspettat l-ieħor, skont l-aġenzija tal-aħbarijiet Taljana Ansa, huwa Niccolò Figa-Talamanca. Huwa jmexxi lobby group No Peace Without Justice, li jinsab fl-istess bini f’Rue Ducale fil-kwartier Ewropew ta’ Brussell.

Il-kap tas-segretarju ġenerali tal-Konfederazzjoni Internazzjonali tat-Trade Unions, Luca Visentini, ġie interrogat u wara nħeles. Qal li aktar tard kien seta’ jwieġeb il-mistoqsijiet kollha li sarulu.

Jittieħdu passi kontra 4 mill-Parlament Ewropew b’rabta mal-iskandlu ta’ korruzzjoni u ħasil ta’ flus

Jittieħdu passi kontra 4 mill-Parlament Ewropew b’rabta mal-iskandlu ta’ korruzzjoni u ħasil ta’ flus

Erba’ persuni mill-Parlament Ewropew ġew akkużati b’rabta ma’ investigazzjoni kontra l-korruzzjoni.

Il-Viċi President tal-Parlament Ewropew Eva Kaili u tlieta oħra ġew akkużati u mitfugħin il-ħabs nhar il-Ħadd fil-Belġju, fost stħarriġ tal-pulizija dwar allegata korruzzjoni marbuta mal-Qatar.

Minn nhar il-Ġimgħa ġew arrestati sitt persuni fi Brussell wara li l-investigaturi għamlu diversi rejds ibbażati fuq suspetti ta’ pagamenti ta’ flus “sostanzjali” mill-istat tal-Gulf biex jinfluwenzaw lill-MPE.

Kaili, MPE Soċjalista Griega u waħda mill-14-il viċi president fil-korp leġiżlattiv Ewropew, ġiet akkużata b’korruzzjoni. Hija ġiet sospiża mill-partit tagħha u sanzjonata, u ġiet irtirata mid-dmirijiet, bħal tirrappreżenta lill-kap tal-parlament fil-Lvant Nofsani.

L-uffiċċju tal-prosekutur federali Belġjan ma semmiex il-pajjiż ikkonċernat, iżda sors qrib il-kwistjoni kkonferma mal-AFP li l-pajjiż huwa l-Qatar, kif ġie wkoll irrappurtat f’aġenziji tal-aħbarijiet oħrajn.

Għadhom mhumiex imsemmija t-tliet individwi l-oħra li ġew akkużati iżda f’midja barranija ġie rrappurtat li fosthom hemm leġiżlatur tal-UE u eks membru.

Il-President Roberta Metsola qalet li l-Parlament Ewropew għandu pożizzjoni soda kontra l-korruzzjoni u għalkemm ma jistgħux jikkummentaw fuq l-investigazzjonijiet li għaddejjin bħalissa, se jagħmlu dak kollu li jistgħu biex jgħinu l-kors tal-ġustizzja. Hija ssospendiet b’effett immedjat ukoll is-setgħat, id-dmirijiet u l-kompiti kollha li ngħataw lil Eva Kaili fil-kariga tagħha bħala Viċi President tal-Parlament Ewropew.

L-allegazzjonijiet jaslu fi żmien sensittiv għall-Qatar hekk kif bħalissa qed jospita t-Tazza tad-Dinja, dan ukoll wara li diġà kellu jiġġieled kontra allegazzjonijiet ta’ abbużi tad-drittijiet tal-bniedem tal-ħaddiema migranti u l-komunità LGBTIQ+.

Is-seduti tas-suspettati dwar korruzzjoni u ħasil ta’ flus kienu għaddejjin fi Brussell fi tmiem il-ġimgħa, skont kelliem għall-uffiċċju tal-prosekutur federali. Tnejn mis-sitt arrestati ġew illiberati.

Eżaminatur tas-sewqan jgħid li kien imwissi li jekk ma jgħaddihomx ikollu jwieġeb lill-Ministru

Eżaminatur tas-sewqan jgħid li kien imwissi li jekk ma jgħaddihomx ikollu jwieġeb lill-Ministru

 

Clint Mansueto, Raul Antonio Pace u Philip Edrick Zammit qed jiġu akkużati b’korruzzjoni fit-testijiet tal-liċenzja tas-sewqan, għaldaqstant huma qed iwieġbu li mhumiex ħatja tal-akkużi.

Skont rapport minn TVMNews, eżaminatur tas-sewqan qal fil-Qorti li kien avżat ili jkollu jwieġeb lill-ministru jekk xi wieħed mill-kandidati indikati jeħel mit-test tal-liċenzja. 

Roderick Cavallo li kien ix-xhud ewlieni fil-Qorti, xehed li dan ma kienx każ iżolat u li dawn l-istruzzjonijiet kienu jpoġġuh taħt pressjoni. Meta Roderick u oħrajn iddeċidew li jinvolvu l-unjin f’dawn il-każijiet, ġew injorati u t-talbiet waqfu 3 snin ilu.

Cavallo qal li Mansueto kien jagħtih l-istruzzjonijiet għax hu kien is-superjuri tiegħu. Dan iddikjara waqt li kien qed iwieġeb fil-kontro-eżami.

il-Maġistrat Rachel Montebello, fi tmiem is-seduta, qalet li hemm biżżejjed provi biex l-akkużati jgħaddu ġuri.

Il-Partit Nazzjonalista rrefera bi stqarrija għax-xhieda fil-qorti fil-każ ta’ allegat korruzzjoni fit-testijiet tal-liċenzji tas-sewqan.

il-Prim Ministru għadu ma kkonfermax min hu l-ministru u lanqas jekk hux beħsiebu jieħu passi fil-konfront tiegħu, għalkemm, il-kelliem għat trasport, Adrian Delia qal li fil-qorti komplew joħorġu aktar dettalji fosthom dwar l-indħil ta’ mill-anqas Ministru wieħed,

Ġie appellat lill-Ministru konċernat biex jerfa’ r-responsabilità politika u jirriżenja sakemm inaddaf ismu.

Enable Notifications OK No thanks