“Qed issir ħsara kbira minn grupp żgħir ta’ għalliema bl-għan li titfarrak l-iskola”

“Qed issir ħsara kbira minn grupp żgħir ta’ għalliema bl-għan li titfarrak l-iskola”

F’ittra miftuħa, numru ta’ edukaturi minn kull settur, staff amministrattiv u xi ġenituri, esprimew in-nuqqas ta’ qbil ma’ dak li qiegħed jingħad fil-mezzi tax-xandir u fuq il-midja soċjali dwar is-sitwazzjoni fil-Kulleġġ ta’ San Albert il-Kbir.

Aħna l-edukaturi ilna mis-sajf naħdmu u nippreparaw, bħal fis-snin imgħoddija, biex noffru edukazzjoni xierqa lill-istudenti tagħna. Dan nixtiequ nagħmluh mingħajr ma niġu intimidati jew nitqiesu bħala “tradituri” minn grupp żgħir ta’ għalliema oħra fl-istess Kulleġġ, li għandhom fehmiet differenti, sempliċiment għaliex qed naħdmu b’ mod normali, għall-interess tat-tfal.

Huma qalu li “fl-istess kulleġġ qed issir ħsara kbira minn grupp żgħir ta’ għalliema li m’għadhomx
jiffurmaw parti mill-komunità, bil-għan li titfarrak u tikkollassa s-sistema edukattiva, l-iskola u l-komunità tant maħbuba minn tant nies. B’mod sistematiku iridu li jinħoloq “kaos/ kollass totali”, billi qed jiġu instigati l-istudenti biex jiktbu messaġġi u jwaħħluhom mal-ħitan tal-iskola.”

Fl-ittra, irrimarkaw ukoll kif numru ta’ membri tal-istaff stennew il-bidu u l-ewwel jiem tas-sena skolastika biex jirriżenjaw.

Din saret logħba psikoloġika perikoluża fuq l-istudenti tal-Kulleġġ u fuqna l-għalliema. Filwaqt li nifhmu li għandhom kull dritt jirriżenjaw, il-ħsara li qed ikomplu jagħmlu minn barra l-Kulleġġ qed issir irreparabbli, speċjalment għal dawk l-istudenti li waslu fl-aħħar sena tas-sekondarja.

Stqarrew, li din l-attitudni wasslet biex tinżera’ pika żejda bejn setturi differenti fl-iskola b’opinjonijiet differenti u nħolqot klima ta’ “aħna” kontra “huma”. “Filwaqt li nagħrfu l-jedd ta’ kulħadd għall-opinjoni tiegħu, nemmnu li xorta għandu jibqa’ jsaltan ir-rispett lejn ħaddieħor.”

Esprimew ukoll il-fiduċja tagħhom fir-Rettur Fr. Aaron Zahra u fil-kap il-ġdid tas-sekondarja, is-Sur Horace Gauci u ddeskrivewhom bħala persuni kompetenti ħafna, għall-kuntrarju ta’ dak li qed jingħad minn xi wħud.

Dan nafuh għaliex aħna naħdmu magħhom ta’ kuljum, fejn imexxu b’empatija kbira, dixxiplina fejn hemm bżonn, b’konsiderazzjoni lejn il-bżonnijiet tal-ħaddiema, u lejn il-bżonnijiet tal-ġenituri u t-tfal. Fr. Aaron, ir-Rettur, ħadem qatigħ biex iġib l-iskola f’livell tajjeb, minkejja, l-ostakli kollha minn diversi oqsma. Aħna ninsabu kuntenti bit-tmexxija tar-Rettur, però ma nistgħux nitkellmu fl-apert minħabba biża’ ta’ intimidazzjoni minn kollegi, li b’mod aggressiv qed imorru kontra l-‘ethos’ tal-iskola, li tisħaq, “we welcome everyone” (aħna nilqgħu lil kulħadd).

L-edukaturi qalu li x-xewqa tagħhom hija li jitħallew jaħdmu fil-kwiet b’responsabbiltà lejn l-istudenti kollha, biex joħolqu ambjent ferrieħi għall-istudenti fil-klassi. “Aħna wkoll irridu li nieħdu ħsieb lil uliedna u l-impjieg tagħna, li ta’ kuljum qed jiġi mhedded minħabba l-attitudni ta’ ċertu nies. L-iskola hija għal qalbna, u għalhekk nixtiequ li nibqgħu mexjin ‘il quddiem matul din is-sena skolastika, f’komunità mat-tfal, ġenituri, għalliema, membri tal-SLT u mar-Rettur,” żiedu jgħidu.

Finalment aħna nemmnu, li mhux kompitu tagħna li nidħlu fid-deċiżjonijiet li ttieħdu mill-bord u mill-Provinċja Dumnikana, u nixtiequ biss li fl-interess tal-istudenti tagħna, inkomplu naħdmu mar-Rettur u mal-amministrazzjoni tal-Kulleġġ preżenti, kif dejjem sar, mingħajr problemi fil-passat.

Anke Jien (It-tieni parti minn erbgħa) – Rakkont minn Sharon Calleja

Anke Jien (It-tieni parti minn erbgħa) – Rakkont minn Sharon Calleja

Meta saru jafu bir-relazzjoni tagħna, il-ġenituri tagħha xejn ma kienu ħadu pjaċir.
“Inħobbok, Amelia………..” għidtilha dakinhar, eżatt malli erġajna wasalna quddiem ir-rixtellu.
U dakinhar, fetħitu b’idejha tirtogħod, għamlet pass ‘il ġewwa u waqfet għal ftit mingħajr ma kellmitni.
Kont indunajt li dik il-lejla, Amelia ma kinitx bħas-soltu. Is-soltu konna nidħqu. Niċċajtaw flimkien. Tħabbilli xagħri iswed, innukklat u folt.
Iżda dakinhar kont innutajt li Amelia kienet differenti. Kwieta wisq.
“Se jkolli nitlaq,” qaltli dak il-ħin, mingħajr ma daret tħares lejja.
Kieku għaddiet karozza riħ, laqtitni u sabtitni mal-faċċata tad-dar opposta ma kontx inħoss l-istess uġigħ li kont ħassejt dak il-ħin.
“X’inti tgħid, Amelia?”
Għal mument xtaqt li kont smajt ħażin.
“Ommi u missieri bagħtuni kulleġġ barra minn Malta.”
Ħassejt nifsi jinqata’.
U Amelia baqgħet ma daritx tħares lejha. Kont naf li kienet qiegħda tibki. Smajt leħinha miksur, rajt saqajha jirtogħdu. U dak il-ħin, rajt il-fossa taċ-ċurkett li kont xtrajtilha jien ileqq mad-dawl oranġjo tat-triq.
“Meta? U meta tiġi lura?”
“Ħames snin tal-inqas…………….”
“Niġi miegħek…………niġi narak, noqgħod hemm. Niġi. Toqgħodx tinkwieta……………”
“Jason,” qaltli bilkemm tinstema’. “Se jkollna nieqfu. Daqshekk.”
U dak il-ħin, ħassejt l-art tiblagħni u tkaxkarni fl-abbissi fittizji ta’ moħħi.
“X’inti tgħid? Għax qed tgħidli hekk?” staqsejtha b’għoqla fi griżmejja.
“Għax ma jridunix miegħek. Se jibgħatuni minħabba fik,” qaltli.
“Imma inti xorta waħda………………..jien inħobbok………” għidtilha, inħoss il-kesħa f’ġismi kollu, hekk f’salt wieħed.
“Ma nistax nibqa’ miegħek, Jason!” qaltli.
U dak il-ħin daret tħares lejja.
Inħsadt.
Wiċċha kien jidher deċiż.
Kienet iddeċidiet li titlaqni!
“Amelia……………”
“Nibqa’ nħobbok, Jason. Imma bejnietna spiċċa kollox. Tittamax fija………………”
“Nibqa’ nistennik! Naħliflek!” għidtilha u tant kemm għafast snieni ma’ xulxin li ħassejt il-ħanek juġgħani.
“Għix ħajtek. Mingħajri.”

Ir-rakkont ikompli l-ġimgħa d-dieħla…

Enable Notifications OK No thanks