Select Page
Ġieli tesperjenza ansjetà relatata mas-saħħa? X’tista’ tagħmel? – Danica Ann Cassar

Ġieli tesperjenza ansjetà relatata mas-saħħa? X’tista’ tagħmel? – Danica Ann Cassar

L-ansjetà hija kelma li sirna nisimgħu ta’ spiss. Min-naħa huwa tajjeb illi sirna nitkellmu daqshekk fil-miftuħ dwar problemi tas-saħħa bħall-ansjetà. Però jaf li matul iż-żmien affarijiet li jkunu ftit challenging jew tal-biżà nqabbluhom dejjem mal-ansjetà u nispiċċaw nagħmlu d-dijanjosi tal-ansjetà waħedna lilna nfusna.

Tajjeb ukoll li nsemmi li fid-dinja li qed ngħixu llum, wara li ilna sena u nofs ngħixu f’pandemija qed inkunu forsi xi ftit aktar anzjużi u inkwetati mis-soltu dwar affarijiet li qabel ma konniex naħsbuha darbtejn. Hemm tipi differenti ta’ ansjetà fosthom il-famużi li nsemmu bħal attakk ta’ paniku jew phobia fost l-oħrajn. Però hemm tip ta’ ansjetà li rari nitkellmu dwarha għax forsi mhix kbira daqs dawn li semmejt imma hija vera importanti. Qed nirreferi għall-ansjetà relatata mas-saħħa.

Allura x’inhi din l-ansjetà relatata mas-saħħa?

Dan huwa meta wieħed ikun anzjuż jew inkwetat b’mod frekwenti li se taqbdu xi kundizzjoni partikolari. Din tista’ tkun relatata wkoll meta wieħed joqgħod għassa b’mod estrem tal-imġiba ta’ ġismu jew jiffissa fuq uġigħ partikolari li s-soltu jkun hemm dejjem u ma nagħtux kasu. Dawn il-beżgħat iwasslu lill-individwu jiċċekkja u jfittex u jaqra ħafna informazzjoni eżempju minn kotba jew l-internet u joqgħod iqabbel is-sintomi ma’ kundizzjonijiet differenti. Dan jista’ jwassal għal aktar ħsibijiet ta’ ansjetà u ta’ inkwiet li twassal biex is-sintomi tal-ġisem jiggravaw.

Din tista’ tiġi kkawżata minn diversi fatturi bħal wieħed jara ħafna kundizzjonijiet tas-saħħa fin-nies ta’ madwaru u dawk li jħobb allura bla ma trid kull sintomu żgħir jidher ħafna kbir f’għajnejn dak li jkun.

Qatt osservajt lil xi ħadd b’din l-imġiba? Jew forsi inti ġieli għamiltha?

Kif tista’ tgħin lilek innifsek jew persuni oħra li qed jagħmlu dan?

L-ewwel parir hu li jekk hemm xi sintomi, tkellem mat-tabib tiegħek biex tiċċekkja u sserraħ moħħok li ma hemm xejn gravi jew ta’ inkwiet. Sakemm tkun qed tistenna r-riżultat jew l-appuntament, evita kemm jista’ jkun li toqgħod timla rasek billi tfittex l-informazzjoni. Hemm barra teżisti ħafna misinformazzjoni u aktar tispiċċa toqgħod tinkwieta milli sserraħ rasek.

It-tieni parir hu li jekk qed tinnota xi sintomi mhux tas-soltu, ħu nota tagħhom għax jaf ikunu utli għall- konsulenza mat-tabib imma tmurx fl-estrem u tieħu nota ta’ kollox, nifs b’nifs.

It-tielet parir hu biex tinnota l-kuntest, xi jkun qed jiġri mal-madwar u ħajtek eżempju jekk dan l-aħħar qed tħossok taqta’ n-nifs. Ieqaf u aħseb ftit, bħal pereżempju ara li ma tkunx għadek kif tlajt taraġ tiġri jew ġrejt xi ġirja, għax f’mumenti bħal dawn huwa normali li jkollok qtugħ ta’ nifs.

U l-aħħar parir hu biex tibda taħseb dwar xi ħaġa oħra li mhijiex relatata mas-saħħa bħal valuri oħra tal-familja jew kuntentezza, ix-xogħol jew ix-xogħol tad-dar. Dan għaliex aktar ma tiffoka fuq is-saħħa aktar se żżid il-ħsibijiet u aktar se tħossok anzjuż.

Jekk tħoss li l-ansjetà ma tistax tikkontrollaha jew timmaniġġjaha aktar nistiednek tagħmel appuntament ma’ professjonisti tas-saħħa mentali bħal counsellors jew psikologi ħalli jkunu jistgħu jgħinuk tagħraf aktar għaliex qed ikollok dawn il-ħsibijiet u x’tista’ tagħmel biex ittejjeb is-sitwazzjoni.

Neville u Corazon isiru ġenituri ta’ tewmin

Neville u Corazon isiru ġenituri ta’ tewmin

Ilbieraħ, Neville Refalo ħabbar fuq il-midja soċjali li hu u Corazon Mizzi saru ġenituri ta’ tewmin, subien.

Din l-aħbar kienet sorpriża għal ħafna għaliex apparentament il-koppja ma taw l-ebda ħjiel fuq il-midja dwar it-tqala.

Filwaqt li kien hemm bosta reazzjonijiet u kummenti sbieħ għal din l-aħbar, Neville qal li qatt ma kienu jafu l-kuntentizza daqs il-mument li saru ġenituri. “Illum uliedna ħadu l-ewwel nifs, u qatgħu tagħna. Jien u l-mamà tagħhom inħossuna kompluti b’familja l-ġmiel tagħha.

Min-naħa tagħha Corazon, dalgħodu esprimiet l-istess sentimenti u filwaqt li semmiet mumenti li kienu tant importanti u ta’ kuntentizza għaliha, qalet li illum spiċċat bla kliem.

It-tim ta’ skoperta.net nawguraw lil Neville u Corazon fil-vjaġġ tagħhom bħala ġenituri.

Kif nista’ nqajjem il-ħajja sesswali tiegħi meta għandi t-tfal id-dar?

Kif nista’ nqajjem il-ħajja sesswali tiegħi meta għandi t-tfal id-dar?

Xi drabi, speċjalment fi żmien il-Covid-19, mhuwiex dejjem possibbli biex nagħmlu dak li nkunu nixtiequ, partikolarment meta t-tfal kienu dejjem qed ikunu d-dar minħabba l-għeluq tal-iskejjel. Forsi għandek il-partner t/jaħdem u inti qiegħed/qiegħda d-dar, jew forsi t-tnejn li intom taħdmu u ssibuha diffiċli biex tqattgħu ħin flimkien, dan mhux bilfors sess imma forsi ma ssibux il-ħin u ċ-ċans biex titkellmu jew tqattgħu ħin ta’ kwalità flimkien. Il-ħajja sesswali tiegħek forsi mhijiex il-mod kif tixtieqha inti. L-iskop ta’ dan l-artiklu huwa biex int li qed taqrah issibu bħala mezz biex ittejjeb ir-relazzjoni mal-maħbub/a tiegħek.

Diversi studji jgħidu li relazzjonijiet sesswali huma tajbin għas-saħħa fiżika u anke għas-saħħa mentali. Is-sess jgħin ukoll sabiex wieħed iħossu aħjar emozzjonalment.

L-ewwel u qabel kollox, importanti li tkunu intimi ma’ xulxin. Forsi għal ċerti nies hija ovvja imma mhuwiex dejjem il-każ għal kulħadd. Billi tkun intimu ma jfissirx biss fis-sess, iżda jfisser li tkunu intimi emozzjonalment ukoll. Dan iseħħ meta ssibu ħin biex titkellmu ma’ xulxin anke fuq affarijiet li huma ‘żgħar’ (jew affarijiet ta’ kuljum), bħal fuq kif kienet il-ġurnata tiegħek jew kif mort ix-xogħol.

Is-sesswologu, Matthew Bartolo jgħid, “Li tgħix mat-tfal mhi faċli xejn tqatta’ ħin intimu, jekk b’ħin intimu tistenna l-istess mumenti li kellkom qabel ma kellkom it-tfal. Il-verità hi li jekk ma tisraqx mumenti flimkien għal xi bewsa jew tagħfisa, jew tippjana mumenti fejn it-tfal se jkunu ma’ adult ieħor, se tispiċċaw mingħajr ħajja sesswali.”

“Għandna bżonn nimxu lil hinn mill-idea ta’ ‘kollox jew xejn’ (all or nothing) għax ma tgħinx il-ħajja sesswali. Biex iżżomm il-ħajja sesswali għaddejja billi kultant tibgħat messaġġ, ritratt, tagħfas lis-sieħba tiegħek waqt li għaddejin minn ħdejn xulxin, sess orali, eċċ. Ħafna koppji jinsistu li s-sess mingħajr penetrazzjoni mhux sess komplut. Din l-idea ġejja minn kultura fejn l-għan tas-sess hu biss dak tal-orgażmu, meta f’relazzjoni l-konnessjoni għandha tilgħab parti wkoll.”

Avolja t-tfal huma parti importanti tal-ħajja tagħkom, m’hemmx għalfejn li titkellem dwar uliedek il-ħin kollu, qabel ma kellkom it-tfal – fuq xiex kontu titkellmu? Tajjeb li ssibu xi ħaġa li għandkom komuni u titkellmu dwarha. Imbagħad hemm ukoll intimità fiżika fejn pereżempju jekk tgħannqu lil xulxin tħossukom aktar intimi f’dan l-aspett. Affarijiet żgħar li jfissru ħafna. Ir-riċerka turi li koppji li jbusu u jkollhom kuntatt fiżiku ma’ xulxin, huwa relatat ma’ relazzjonijiet pożittivi. Dan għaliex l-oxytocin (li huwa hormone assoċjat mal-kuntentezza) huwa mreddes filwaqt li l-livelli tal-cortistol jinżlu (cortistol huwa l hormone assoċjat mad-dwejjaq u stress) meta hemm kuntatt fiżikali bejn il-maħbubin.

Idea tajba oħra hija li ssibu lil xi ħadd li jkun jiista’ jieħu ħsieb lit-tfal ħalli jkollkom aktar ħin għalikom fejn tistgħu tesploraw lil xulxin bħala koppja. Mhux dejjem se jkun hemm in-nanniet li jkunu jistgħu jgħinu, f’dak il-każ, aħna qiegħdin hawnhekk għalik, it-tim tal-Willingness għandu s-servizz taċ-‘Childminders’. ‘Willingness Childminders’ huwa tim professjonali u b’esperjenza biex jieħdu ħsieb lil uliedkom, jagħmlu attivitajiet bħat-tpenġija u logħob edukattiv. Tista’ tagħżel liema persuna tixtieq li jieħu ħsieb uliedek minn fuq is-siti elettroniċi tagħna: Childminding – Willingness jew ChildMinders (childmindersmalta.com)

Dr. Mintz (2009) hija sessoloġista li temmen li hija idea tajba li l-koppji jippjanaw rutina għas-sess. Dan huwa essenzjali meta l-koppja tħossha għajjiena u stressjata. Dr. Mintz tispjega wkoll kif il-kobor tad-dar tinfluwenza r-relazzjoni sesswali bejn il-koppji, minħabba s-sempliċi raġuni li f’dar żgħira huwa aktar faċli li tagħmlu ħin flimkien bħala familja. Avolja dan huwa sabiħ fil-modi tiegħu biex tiksbu ħin għalikom, tridu taħsbu f’ideat innovattivi. Ħin ta’ kwalità tajjeb għalik u l-partner tiegħek. Dan il-ħin jista’ jkun waqt li t-tfal ikunu qed jagħmlu x-xogħol tad-dar jew ikunu qed jaraw xi programm televiżiv, b’hekk huma għandhom distrazzjoni fejn intom ikollkom siegħa jew sagħtejn għalikom. Il-faċendi huma essenzjali fil-ħajja ta’ kuljum, imma jekk taqbiżhom għal lejl wieħed biex jkollok naqra ħin mal-partner m’inti tagħmel xejn ħażin!

Mejju – ll-Ħames Xahar tas-Sena – X’nafu dwaru?

Mejju – ll-Ħames Xahar tas-Sena – X’nafu dwaru?

Mejju, il-ħames xahar tas-sena, huwa magħruf bħala x-xahar ta’ transizzjoni. It-temp jibda jaqleb ftit ftit, il-fjuri tar-rebbiegħa jkunu qed jiffjorixxu, l-għasafar ipespsu, u l-ħajja tibda tkun ftit aktar pjaċevoli għal dawk li jħobbu l-istaġuni tar-rebbiegħa u s-sajf.

Huwa żmien ta’ bidla, irrispettivament minn fejn int fid-dinja, imma x’hemm dwar Mejju li huwa daqshekk sinifikanti?

L-isem ta’ dan ix-xahar huwa l-adattament Ingliż modern tal-kelma Latina, Maius, li għandha l-oriġini li jmorru lura għal żmien il-Griegi tal-qedem. Huma semmew ix-xahar ta’ Mejju (jew Maius) għall-alla Griega tat-tkabbir.

Poeta Ruman bl-isem ta’ Ovid kellu ideat differenti dwar l-oriġini tal-isem ta’ Mejju. Huwa ddikjara li l-isem kien ġej mill-kelma Maiores, kelma latina għal “anzjani”.

Il-kelma Mejju fil-fatt ma ntużatx qabel żmien il-medjuevu kien wasal biex jispiċċa, madwar is-seklu 15 wara Kristu. Sa dakinhar kienet għadha tintuża l-kelma Rumana ‘Maius’.

Mejju kellu isem differenti ħafna bl-Ingliż il-qadim. Dak iż-żmien, ix-xahar kien imsejjaħ “month of three milking.” Dan kien ifisser li matul dan ix-xahar, tista’ taħleb il-baqar tiegħek sa tliet darbiet kuljum.

Mejju huwa wkoll ix-xahar li fih isir il-Eurovision Song Contest, li ilu jsir kull sena mill-1956.

Huwa wkoll żmien speċjali għall-fans ta’ Star Wars mad-dinja kollha għaliex fl-4 ta’ Mejju huwa mmarkat bħala l-jum ta’ Star Wars.

Il-birthstone għal Mejju hija l-iżmeralda. L-iżmeraldi huma tip ta’ ġebla msejha beryl u tipikament ivarjaw minn aħdar għal kulur aktar ċar. L-iżmeralda hija simbolu tal-fertilità u t-twelid mill-ġdid.

Hemm żewġ tipi ta’ fjuri li jissimbolizzaw ix-xahar ta’ Mejju, u dawn huma l-Lily of the Valley u l-Hawthorn. Il-hawthorn hija simbolu ta’ tama filwaqt li l-lily of the valley tirrapreżenta r-ritorn tal-kuntentizza u l-ħlewwa.

Ħafna nies famużi twieldu f’Mejju, bħal Mark Zuckerberg, Karl Marx, Clint Eastwood, Wes Anderson, John F. Kennedy u r-Reġina Victoria.

Daqsxejn ta’ Nostalġija ma’ Ronald Saliba

Daqsxejn ta’ Nostalġija ma’ Ronald Saliba

Nitkellmu ma’ Ronald Saliba

Magħruf l-aktar bħala attur, iżda int proprju l-kittieb tas-sensiela Nostalġija li bdiet tixxandar mid-29 ta’ Marzu. Minn fejn u kif ġiet l-ispirazzjoni biex tibda tikteb din is-sensiela?

Kitba għat-televiżjoni kienet ilha ddur ġo moħħi għal ħafna snin. Imbagħad, fl-2019 wasal ż-żmien li kull filgħaxija bdejt nikteb xi ħaġa. Il-karattri kien ilhom snin twal jissawru ġo moħħi. Imbagħad dawn il-karattri kollha sabu ruħhom fl-istorja. Il-ħsieb kien li nagħmel madwar 39 episodju. Imma l-ewwel lestejt 17 biss. Il-ħsieb kien li jekk jintlaqgħu tajjeb, imbagħad, inkompli bl-episodji l-oħra. Ġara mbagħad li ġie l-lockdown ta’ Marzu 2020. U allura ħadt l-okkażjoni u komplejt 18-il episodju oħra.

X’tista’ tgħidilna dwar Nostalġija?

Il-ġrajja sseħħ fi tlett irħula. Ħal-Kbir huwa r-raħal ewlieni fejn iseħħu dawk il-ġrajjiet li jseħħu daż-żmien. Bil-kunflitti bejn il-kappillan, il-każin tal-banda, il-partiti politiċi u n-nies tar-raħal fejn insibu nies twajba u nies anqas twajba. F’Ħal-Waħdu insibu karattri interessanti. Dawn kollha bil-laqam, jitkellmu bl-aċċent, u kliemhom kollu idjomi. F’Ħal-Ħieles, għalkemm qed jgħixu llum, minn jeddhom jixtiequ li jibqgħu jgħixu ħielsa mill-iżvilupp.

Ġieli ktibt produzzjonijiet oħrajn qabel?

Bdejt nikteb ta’ 13-il sena. Novelli għar-Rediffusion. Wara ktibt drammi, kummiedji, fares, thrillers. Imma dejjem għall-palk. U għalkemm tnejn minnhom ġew irranġati għat-televiżjoni, NOSTALĠIJA hija l-ewwel kitba li nibtet u nkitbet għat-televiżjoni.

Kif bdiet il-karriera tiegħek ta’ attur?

Qatt ma kont miġbud li nitla’ fuq il-palk. F’moħħi kelli biss il-kitba. Imma darba kont qiegħed nidderieġi produzzjoni ta’ Carmel Gauċi b’kitba ta’ Ġorġ Peresso bl-isem ta’ L-INFERN JISTA’ JISTENNA. Ġara li min kien qiegħed jagħmel il-parti prinċipali ma setax ikompli (fl-aħħar ġimgħa) u kelli nidħol minfloku jien. Xi ħadd mill-Bonaci Brothers kien qiegħed jara din il-produzzjoni u tħajjar jagħtini parti f’Ipokriti. U minn hemm ma waqaft qatt.

Liema produzzjonijiet tħoss li għenuk l-aktar biex tevolvi bħala attur?

Kollha kemm huma. Meta kont nikteb u nidderieġi, kont nitgħallem il-ħin kollu. Kelli x-xorti li dejjem idderiġejt atturi kbar u ta’ esperjenza. U minnhom kont titgħallem il-ħin kollu.

Liema karattri li interpretajt tħoss li l-aktar ħallew impatt?

L-aktar li ħalla impatt kien il-karattru ta’ Philip f’Ipokriti. Mhux biss għax kien l-ewwel wieħed; imma aktar għax ma kienx ‘straight character’. Kien ‘rounded character’ fejn il-karattru żvolġa fuq ħafna episodji sakemm fl-aħħar spiċċa bniedem mitluq u dipress. Niftakarni nara l-film ‘Rainman’ ta’ Dustin Hoffman. Sigħat sħaħ nifli kull mossa li jagħmel. U tgħallimt ħafna minnu. Imma mbagħad, l-aktar karattru li ħadt gost nagħmel kien il-karattru ta’ Ċensu fid-Dar tas-Soru.

Liema kien l-aktar karattru diffiċli li interpretajt? U għaliex?

Il-parti ta’ Ġesù fil-passjoni tradizzjonali. Ħafna jaħsbu li dan huwa karattru interessanti. Għalija ma kienx. Huwa karattru fejn m’hemm xejn fejn l-attur jista’ jimraħ. Fejn żball żgħir huwa fatali.

Diffiċli ħafna kien il-karattru ta’ Frank Foster fil-farsa ta’ Alan Ayckbourn ‘How the Other Half Loves’. Żewg atti l-ħin kollu fuq il-palk. Traduzzjoni ta’ Frank Tanti għal Maleth. Is-sett maqsum f’żewgt idjar matul il-palk kollu. U trid toqgħod attent li ma tmissx xi biċċa għamara mid-dar l-oħra. Żewg familji jitkellmu fl-istess waqt imma ħadd mhu konxju mill-koppja l-oħra.

Kemm tħoss li sar progress f’dan il-qasam matul is-snin?

Sar progress kbir. Kemm fl-istil u anke fil-forma. Xorta nħoss, iżda, li dan l-aħħar qiegħed ikun hemm wisq produzzjonijiet; ma naħsibx li għandna diretturi, atturi, kitbiet etc.. biex jissodisfaw l-ammont kbir ta’ produzzjonijiet li qiegħdin isiru għat-televiżjoni. Bir-riskju li jitbaxxa l-livell. Fl-istess waqt, sfortunatament, niżel ħafna l-ammont ta’ produzzjonijiet teatrali li huma l-bażi għall-atturi biex wara jkomplu bit-televiżjoni.

Liema memorji ma’ atturi li m’għadhomx magħna huma l-aktar għal qalbek?

Charles Thake, Karmenu Gruppetta u Ġemma Portelli. Ma’ Charles Thake għaddejt snin twal intellgħu xi tlett produzzjonijiet fis-sena fl-Istitut Kattoliku u fit-Teatru Manoel. Ma’ Karmenu Gruppetta kelli x-xorti li naħdem fil-kummiedja ‘Appuntamenti fl-Appartamenti’. Karattru uniku u inimitabbli. Saqajh mal-art u twieled attur. Ma’ Ġemma Portelli għamilt sena niltaqgħu darbtejn fil-ġimgha fil-produzzjoni televiżiva popolari F’Baħar Wieħed.

X’jagħmlek attur tajjeb?

Attur tajjeb irid ikun ‘partikolari’ filwaqt li jibqa’ ‘kredibbli’.

Teatru jew televiżjoni? U għaliex?

Bla dubju ta’ xejn, teatru. L-ewwel nett għax tista’ tiżviluppa l-karattru aktar aħjar għax ix-xeni qiegħdin isiru fi ftit sigħat. U t-tieni għandek l-udjenza miegħek li tagħtik l-enerġija li ma tagħtihilekx it-televiżjoni.

Irrakkuntalna praspura li għamilt relatata mar-reċtar.

Aktar minn praspura aktar ngħidilha traġedja. Konna qiegħdin nagħmlu l-passjoni u jien kont qiegħed nagħmel il-parti ta’ Kristu. Wieħed mill-qassisin il-kbar fettillu jobżoqli bis-serjetà. Kif dħalna fil-kwint, jien qlajt il-labra li kienet qiegħda żżomli l-biċċa li kelli fuq il-malja li kelli taħt biex inniggżu biha. Fi ftit mumenti kelli nerġa’ noħroġ fuq il-palk inġorr is-salib. Erġajt għamilt il-labra imma m’għamilthiex sew. Il-konsegwenza kienet li eżatt f’nofs il-palk din l-imbierka biċċa bdiet nieżla. Xi ħadd beda jgħajjat minn bejn il-kwinti u spiċċajt nagħfas is-salib mal-biċċa biex ma taqax. Mur ara ‘l Kristu sejjer għal kruċifissjoni bil-malja.

‘Il bogħod mill-karriera tiegħek f’dan il-qasam, min hu Ronald Saliba?

Illum pensjonant. Il-mara tiegħi Rita u għandna tifla waħda Sarah. Illum ukoll għandna neputi li jismu Ronald ukoll. B’hekk ħajjtina mimlija sewwa.

Kif tiddeskrivi t-tfulija tiegħek? U liem memorji tgħożż l-aktar?

Sabiħa ħafna. Mid-dar għall-iskola, għall-Museum, nistudjaw u nilagħbu fit-triq mingħajr biża’ li ttajjarna karozza. Ngħożż ħafna il-ħarġiet ma’ tal-Mużew fis-sajf għall-baħar. U aktar tard il-ġimgħat camping ma’ żgħażagħ oħra f’Dar il-Fekruna.

Liema kienu l-isbaħ u l-agħar mumenti ta’ ħajtek?

L-isbaħ meta twieldet it-tifla tiegħi Sarah kif ukoll meta ħames snin ilu Sarah welldet lin-neputi Ronald. L-agħar kienet il-mewt ta’ missieri George li kien għalija ħabib qabel missier.

X’jispirak l-aktar?

Kull kelma li nisma’ u kull karattru li nara. Sirt nieqaf naħseb fuq kull ma nisma’ w nara.

Xi tqis li kienu l-kisbiet tiegħek?

Li wasalt fejn u kif ninsab illum. Tant, illi kieku kelli nerġa’ nibda mill-bidu nerġa’ nagħmel kull m’għamilt.

Fejn u kif jirnexxilek issib il-kuntentizza?

Fuq mejda tal-ikel għal xi ikla tajba jew għal xi kafè mal-familja u ħbieb.

X’messaġġ tgħaddi lil dawk li għadhom fil-bidu tal-qasam tar-reċtar?

Fittxu li tibdew mill-palk. U itilgħu fejn u kemm jgħidilkom il-produttur. Mhux dejjem tkun tajjeb jew ħażin daqs kemm taħseb int. Ħalli lil ħaddieħor jara fik il-ħiliet tiegħek.

Enable Notifications OK No thanks